Prin Pachetul de legi privind achizitiile publice adoptat in 2016, s-au stabilit si noile praguri valorice in achizitii publice, pentru organizarea diverselor tipuri de proceduri de licitatie. Conform noului pachet legislativ, noutatea consta mai ales in faptul ca aceste praguri nu mai sunt stabilite in euro, ci in lei.

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice) – Descarcati aici documentul;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale – Descarcati aici documentul;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de serviciiDescarcati aici documentul;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor – Descarcati aici documentul;

Praguri valorice achizitii publice in sectorul „clasic”:

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei (se aplica si autoritatilor locale pentru o abordare unitara);
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei

Autoritatile contractante atribuie contractele de  achizitie  publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare  estimata este  mai  mica  decat  pragurile precizate  mai  sus  prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu exceptia autoritatilor contractante care atribuie contracte de achizitie publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achiziţii publice ce au ca obiect  servicii  sociale  și  alte  servicii  specifice,  acestea  organizand propriile proceduri simplificate de atribuire, cu respectarea principiilor.

Praguri valorice achizitii publice sectorul „utilitati”:

Praguri aplicare proceduri atribuire: pentru cazul atribuirii contractelor sectoriale a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:

 • Produse si de servicii: 1.858.177 lei;
 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 4.445.400 lei.

Praguri valorice achizitii publice de Servicii sociale si alte servicii specifice

Pentru achizitiile de servicii prevazute in anexa 2,  atunci cand valoarea estimata

 • ≥ 3.334.050 lei la Legea 98/2016;
 • ≥ 4.445.400 lei la Legea 99/2016

Autoritatile contractante si intreprinderile publice atribuie contractele cu valoare mai mica decat pragurile sus-mentionate prin aplicarea procedurii simplificate.

Praguri valorice Achizitii Directe

 • 132.519 lei pentru achizitiile de produse sau servicii;
 • 441.730 lei pentru achizitiile de lucrari.

Chiar si la nivel european, exista praguri valorice contractuale, firmele din tari ale uniunii europene putanda participa la licitatii publice in alte tari, detalii in articolul pe aceasta tema: Praguri valorice pentru achizitii publice in Uniunea Europeana

Noutati privind Procesul de achizitie publica

 • Introducerea conceptului de strategie anuala de achizitii publice
 • Etapizarea procesului de achizitie publica
 • Introducerea conceptului de consultare a pietei
 • Modul de calcul al valorii estimate
 • Introducerea DUAE
 • Introducerea strategiei de contractare
 • Impartirea pe loturi
 • Introducerea unor noi tipuri de proceduri de atribuire
 • Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut; costul cel mai scazut; cel mai bun raport calitate-pret; cel mai bun raport calitate-cost.

Va recomandam si un articol care analizeaza: Principalele modificari ale legislatiei prin pachetul celor 4 proiecte de lege.

Tagged with:
 

11 Responses to “Achizitii publice – Praguri valorice achizitii publice”

 1. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 2. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 3. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 4. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 5. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 6. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 7. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 8. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 9. […] Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin.Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice. […]

 10. […] contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect […]

 11. […] Pragurile valorice pentru achizitii publice in Romania le gasiti aici. […]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.