In scopul alinierii portofoliului de proiecte de investitii noi si in continuare, ce se finanteaza din fonduri publice, cu prioritatile Guvernului si in vederea includerii in bugetele anuale a proiectelor care au cele mai ridicate beneficii economice si sociale, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a prezentat Executivului, spre aprobare, lista proiectelor de investitii publice semnificative, prioritizate.

Principiile care au stat la baza ordinii stabilite de realizare a proiectelor, in functie de importanta strategica a acestora, sunt reprezentate de oportunitatea proiectului in contextul strategiilor sectoriale sau nationale, justificarea economica si sociala, suportabilitatea si sustenabilitatea financiara, aranjamentele pentru implementarea/ performanta in implementare, precum si perioada ramasa pana la finalizarea proiectului de investitii publice, pentru proiectele in continuare.
In cadrul procesului de stabilire a ordinii proiectelor prioritare, ordonatorii principali de credite au prezentat informatii cu privire la punctajele acordate proiectelor de investitii, valoarea actualizata a proiectelor si necesarul ramas pana la finalizare, stadiile fizice si valorice aferente implementarii proiectelor respective.
Din  totalul  de  119 proieete  evaluate  si prezentate de ordonatorii principali de credite au fost evidentiate,  in liste separate:

(i) proiectele  de investitii  publice  semnificative   al caror stadiu fizic de executie este cuprins intre 0,01% si 99,99%,  respeetiv  66 proiecte,  prezentate  in Anexa  1;

(ii) proiectele  de investitii  publice  semnificative al caror stadiu fizie de executie este de 100%, respectiv  31 proiecte,  prezentate  in Anexa  2;

(iii) proiectele  de investitii  publice  semnifieative al caror stadiu fizic de executie este de 0%, respectiv  22 proiecte,  prezentate  in Anexa  3.

(iv) Anexa  4  –  tabele  sumarizate   eu  proiectele de investitii publice incadrate pe cuartile, functie de stadiul  fizic  de implementare:

Sectiunea  4.1 stadiu  fizic intre 0-24,99%;
Sectiunea  4.2 stadiu  fizic intre  25-49,99%;
Sectiunea  4.3 stadiu  fizic intre 50·74,99%;
Sectiunea  4.4 stadiu fizic intre 75-100%;
Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.error: Continut protejat !