Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale AFIR(AFIR) organizeaza licitatie pentru Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al AFIR, in valoare de 34,415,437.45 RON.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
Actualizarea continua si mentenanta software-ului integrat al AFIR, in vederea implementarii eficiente a PNDR 2014-2020.

Clasificare CPV :
72212331-8 – Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor;
72212000-4 – Servicii de programare de software de aplicatie;
80533000-9 – Servicii de formare si de familiarizare in informatica.

Numarul estimat al contractelor subsecvente este de 4. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 11.108.619,08 lei, echivalentul a 2.510.308,93 Euro.

Informatii privind calendarul contractelor subsecvente, precum si cantitatile minime si maxime se regasesc in cadrul Cap. 4.1 din Caietul de Sarcini. Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru se regasesc detaliate in cadrul Cap. 4.1.1 din Caietul de Sarcini. Cantitatile minime si maxime estimate care fac obiectul primului contract subsecvent se regasesc detaliate in cadrul Cap. 4.1.2 din Caietul de Sarcini.

Cuantumul garantiei de participare în lei: 2 % din valoarea estimata a acordului cadru fara TVA, respectiv: 688.308 Lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (150 zile de la termenul limita de primire a ofertelor).

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 14.01.2016.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APDRP
Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura 30.07.13
Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR
Suspendata – Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR 24.09.13
Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR 24.09.13
“Implementare solutii de e-Educatie în cadrul Muzeului National al Taranului Român”
Contract de servicii „Sistemul Informatic Integrat de Management la Primarii – SIIMP”, aferent proiectului „Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava III”, cod SMIS 48457, în vederea atribuirii contractului de achizitionare de hardware si software, precum si a serviciilor de dezvoltare si implementare a sistemului informatic integrat, finantat în cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara III 22.04.14
Suspendata – Contract de servicii “Sistemul Informatic Integrat de Management la Primarii – SIIMP”, aferent proiectului “Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava III”, cod SMIS 48457, în vederea atribuirii contractului de achizitionare de hardware si software, precum si a serviciilor de dezvoltare si implementare a sistemului informatic integrat, finantat în cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara III 22.04.14

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.error: Continut protejat !