Starea de urgenta declarată prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 are un impact asupra modului in care se vor desfășura achizițiile publice in România pe perioada pandemiei COVID-19 su după.

Achizițiile de Echipamente si Materiale Medicale

In perioada pandemiei, mai multe autorități au posibilitatea/obligația de a achiziționa in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19. Am detaliat acest subiect Aici.

 • Autoritățile publice centrale și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar vor putea achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19;

 • Direcțiile de sănătate publică vor achiziționa materiale necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Unitățile sanitare vor achiziționa materiale și medicamente necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Ministerele cu sistem de sănătate propriu au posibilitatea de a realiza achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale unităților sanitare.

Achizitiile Publice Nationale

In perioada pandemiei, achizițiile publice care nu vizează lupta cu virusul Covid-19 rămân supuse regimului si legislației generale.

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) si Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP / SICAP) își continua activitatea in aceasta perioada.

SEAP / SICAP va soluționa solicitările si va acorda asistenta tehnica in utilizare exclusiv online si telefonic, dar cu un efectiv redus de personal. Din 18.03.2020, programul de call center a fost redus intre orele 11.00-15.00, de luni pana joi, respectiv 11.00-13.00, vineri.

ANAP va monitoriza achizițiile directe realizate in aceasta perioada si in acest sens autoritățile contractante pun la dispoziția ANAP informații, in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei decretate;

ANAP va oferi sprijin autorităților care derulează achiziții cum sunt cele de medicamente, materiale sanitare sau echipamente medicale, prin sistemul HELPDESK, tuturor autorităților care întâmpina dificultăți in derularea achizițiilor directe de materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19.

Solutionarea Contestatiilor

 • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) își continua activitatea si recomanda:
  • transmiterea tuturor înscrisurilor (contestații, puncte de vedere, dosarul achiziției, intervenții, concluzii, recipisa de consemnare a cauțiunii, etc.) cu preponderenta prin posta sau curierat rapid;
  • accesul limitat in Registratura CNSC (cate o persoana, pe rand si păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă intre persoanele aflate in așteptare), cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere;
  • in cazul persoanelor care studiază dosarele aflate pe rolul CNSC si a celor care așteaptă eliberarea cauțiunilor, păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere.
 • Curțile de Apel:
  • Curtea de Apel București : in perioada stării de urgenta se vor judeca doar “litigiile vizând acte administrative referitoare la aplicarea masurilor prevazute in Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achiziții directe, in cazuri ce justifica urgenta deosebita”;
  • Curtea de Apel Cluj va continua sa judece in plus fata de acest tip de litigii si toate “litigiile privind achizițiile publice (plângeri, recurs in contestații judiciare, suspendarea procedurii)”.

Achizitiile Centralizate la Nivelul Comisiei Europene

Comisia Europeana a lansat in 13 martie 2020 o procedura accelerata de achiziție centralizata de bunuri necesare pentru lupta împotriva virusului COVID-19, in temeiul Acordului privind achizițiile centralizate pentru procurarea de contramasuri medicale, adoptat in 2014. Detalii despre aceasta procedura de licitație Aici

Achizițiile Publice Realizate din Fonduri Europene

Beneficiarii de fonduri europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență, au posibilitatea de a decide, împreună cu autoritățile de management / organismele intermediare, suspendarea contractelor de finanțare încheiate.

Achiziția Stocurilor de Urgență Medicală ( O.U.G. nr. 11/2020)

Ulterior încetării stării de urgență, achiziția stocurilor de urgență medicală va fi realizată potrivit O.U.G. nr. 11/2020, prin achiziția centralizată, de către ONAC, a produselor aferente stocurilor de urgență medicală, pentru constituirea și refacerea stocurilor de urgență medicală.

Atribuirea acordurilor-cadru se va realiza de către ONAC astfel:

 • În regim de urgență, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ( art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016), pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de urgență medicala, până la atingerea cantităților maxime prevăzute pentru fiecare categorie
  • e.g. scanere termice, camere de izolare, izolete, ventilatoare medicale, monitoare medicale, injectomate, combinezoane, viziere de protecție, mănuși, măști de protecție, dezinfectanți. 
 • Oricând este necesar, pentru acoperirea necesităților cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală, (art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016)
  • i.e. licitația deschisă; licitația restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de participare; concursul de soluții; procedura simplificată;.

Pentru achizițiile stocurilor de urgență medicală, ONAC primește de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății :

 1. lista produselor și a echipamentelor necesare,
 2. valoarea estimată pentru fiecare produs în parte,
 3. specificațiile tehnice și
 4. specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire,
 5. precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va rămâne responsabil pentru monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente.

Cadrul legislativ este in momentul de fata intr-o continua schimbare si pot apărea modificări de la o zi la alta. Vom urmări noutățile si le vom adaugă pe blog.

Daca doriți sa fiți la informați cu privire la achizițiile publice făcute in acesta perioadă si nu numai, Înregistrați-va Gratuit Aici! Va anunțăm pe email, automat, privind achizițiile relevante pentru dvs.

Noutati Achizitii PubliceIn contextul emiterii Decretului nr. 195 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (MO, partea I, nr. 212/16.03.2020), se iau masuri pentru facilitarea achizițiilor de medicamente și materiale sanitare, pentru ca perioada lungă de achiziție să dispară, să se poată face achiziții directe.

Aceste masuri favorizează producătorii de anumite:

 • consumabile medicale / materiale sanitare:
  • exp.: Combinezoane protecție, măști chirurgicale / protecție, mânuși;
  • dezinfectanți, antiseptice, etc.
 • echipamente medicale;
  • exp.: Linie de biologie moleculara, aparat de ventilație, echipament de dezinfecție/sterilizare aer, lămpi bactericide

Astfel, pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii. Autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Iată care sunt masurile economice care afectează achizițiile publice:

 • Art. 10 – Autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
 • Art. 18 – În cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății.
 • Art. 28 –
  • (1) (2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică unitățile sanitare de materiale  si medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de către direcțiile de sănătate  si unitățile sanitare publică prin procedură de achiziție directă.
  • (3) Ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort cât si din cele ale unităților sanitare.

Astfel vom vedea in aceasta perioada proceduri simplificate de achiziții, desfășurate prin intermediul platformei publice de achiziții SICAP.

Daca firma dvs. comercializează: medicamente, materiale sanitare sau echipamente medicale, este important sa urmăriți licitațiile publicate in principal cu cod CPV 33100000-0.

Pentru a face acest lucru, Începeți prin a crea un Cont Gratuit Aici! si veți primi direct pe email licitațiile relevante.

Pentru a participa la achizițiile directe, de care aminteam mai sus, este obligatoriu sa aveți cont in Sicap si produsele publicate in catalogul electronic, unde autoritățile publice vor găsi si cumpăra produsele.

Este bine de știut ca in perioada 1-20 martie 2020, au fost inițiate 297 de cumpărări directe, dintre acestea 229 au fost finalizate cu succes (oferte acceptate atât de ofertant cat si de autorități).

*Cele mai recente anunțuri de achiziție publica le puteți găsi direct Aici

Daca nu aveți experienta in vânzarea către autoritățile publice din România, aveți informații într-un alt articol: Cum poti vinde repede si simplu autoritatilor publice (Statului)

Pentru detalii, va stam la dispoziție: Tender Service Srl, www.licitatia-publica.ro, încă din 2007, oferim servicii de monitorizare online a anunțurilor de achiziții publice organizate de autorități publice si private atât din România si UE.

Email: office@licitatie-publica.ro
Tel: 0369-591482
Fax: 0369-591483

 

 

 

 

Pentru simplificarea procedurilor de  achiziții Noutati Achizitii Publicepublice și totodată pentru inițierea primilor pași către transformarea digitală a acestora,  a fost a adoptata o ordonanța de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

 

Textul integral al ordonanatei il puteti consulta aici: ORDONANȚĂ de URGENȚĂ a Guvernuluinr. 23/2020pentru modificarea și completarea unor acte normativecu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Ce aduce nou OUG 23/2020

 • simplificarea procedurilor de achiziții publice si transformarea digitală  prin:
  • simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante;
  • reducerea termenului de verificare a documentației de atribuire la 10 zile lucrătoare;
  • obligativitatea verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP;
  • termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare;
  • observatorii ANAP vor putea emite avize conforme in SEAP, utilizând exclusiv semnătura electronică;
  • va fi asigurat accesul la documentele achiziției în sistemul informatic, pentru completurile CNSC, dar și pentru cele ale  Curților de Apel;
  • posibilitatea includerii unor proiecte strategice de infrastructură critică de interes național în domeniul IT&C la O.U.G. nr. 114/2011 (privind atribuirea unor contracte de achiziție publică în domeniile apărării și securității).

Actul normativ urmărește eficientizarea sistemului de achiziții publice, cu impact direct asupra calității derulării procedurilor de atribuire și asigurării accesului îmbunătățit al mediului de afaceri la contractele finanțate din fonduri publice.

Sursa: ANAP

Sectiunea noastra privind Legislatia in Achizitii Publice o gasiti aici: Legislatie

 

 

Tender Service Group are plăcerea de a anunța că am fost alesi „Cel mai bun furnizor de servicii de informare în materie de licitații in 2019” de catre Revista CV din Marea Britanie!

CV Magazine Premiu Cel Mai Bun Serviciu Licitatii

Este o onoare pentru noi să câștigăm un premiu al Revistei CV, care alege să ne diferențieze de mulțimea companiilor din domeniul nostru de activitate.

După cum subliniază revista pe site-ul sau web, câștigătorii sunt aleși printr-o combinație de voturi obținute din rețeaua de parteneri din industrie și cercetare internă, realizată de o rețea dedicată de specialiști din industrie și specialiști din companii.

Printre cele mai relevante aspecte ale succesului Tender Service și de ce am fost aleși de revista CV:

  • Acoperire: Furnizăm servicii de informare privind licitațiile publice către paisprezece țări din Europa din 2001 și în întreaga America Latină din 2016. În fiecare an identificăm și centralizăm peste 7 milioane de oportunități de afaceri publice.
  • Nevoi specifice: Ne concentrăm pe clienții cu așteptări mari / sau cu nevoi individuale specifice.
  • Rapoarte și analize: Pentru a ajuta companiile să pregătească o strategie pentru participarea la licitații, oferim informații despre piețele și strategiile de ofertare ale concurenților.
  • Dezvoltare tehnologică: Datorită faptului că avem propriul departament de dezvoltare software care creează, menține și îmbunătățește aplicațiile noastre web, suntem capabili să respectăm așteptările ridicate.

Pentru mai multe informatii, puteti citi articolul de pe site-ul nostru, in sectiunea Stiri: Am fost alesi: “Cel mai bun furnizor de servicii de informare pentru licitații 2019”

La 1 ianuarie 2020 au intrat in vigoare noi praguri la procedurile de achizitii publice.

Noutati Achizitii PubliceReglementarile sunt valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment, în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.

În cadrul legii nr. 98/2016,  la Art. 7, Alin. 1: 

Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

 1. 25.013.925 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
 2. 649.895, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
 3. 1.000.557, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;
 4. 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. 

La Art.6, Alin. 1 lit b din lege:

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a).

 1. Alin. (1) lit. b pentru lucrări 25.013.925 lei.

La Alin. (3) lit. b din lege : 

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c). Modificările sunt:

 1. Alin. (3) lit. b pentru servicii 1.000.557 lei. 

Legea nr. 99/2016, Art. 12, alin. (1) :

 • Lit. a) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 2.001.114, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
 • Lit. b) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 25.013.925, pentru contractele sectoriale de lucrări.

Legea nr. 100/2016 la Art. 11 alin. (1), lit. a) : 

 • Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 25.013.925 lei.

Conform Regulamentului Delegat (UE) 2019/1830 Al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii:

 1. Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE:
  1. La litera (a), „428 000 EUR”.
  2. La litera (b), „5 350 000 EUR”. 

Sursa: ANAP

Noutati pe tema Achizitii Publice aveti intr-o categorie dedicata pe blog Aici.

Tagged with:
 

Planul de achizitii publicat de autoritatile publice pot fi o oportunitate suplimentara de a ne pregati si de a castiga noi contracte, daca stim cum sa folosim informatiile pentru a ne maximiza sansele de castig.

 

Despre Planul de Achizitii (PAAP) am scris un articol mai “tehnic”, pe care il puteti gasi aici: Planul Anual de Achizitii, pentru cei ne familiarizati inca cu acest subiect sau pentru a afla informatii generale intr-o forma succinta.

Ce contine Planul Anual de Achizitii

 • Tipul si obiectul contractului – denumirea produsului / serviciului / lucrarii ce urmeaza a fi contractate;
 • Codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV) corespunzator;
 • Valoarea estimata – in lei, fara TVA;
 • Sursa de finantare;
 • Procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
 • Data estimata pentru initierea procedurii;
 • Data estimata pentru atribuirea contractului;
 • Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire: online sau offline;
 • Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.

Cum ne ajuta, Planul Anual de Achizitii sa castigam licitatii / contracte

Dupa cum spune si definitia, acest plan este elaborat pentru achizitiile ce urmeaza a fi realizate din fondurile proprii – de la bugetul local sau de stat. Separat va exista un plan pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare.

Pe scurt din planul de achizitii ale fiecarei autoritati publice, ne permite sa aflam din timp ce licitatii de interes pentru noi urmeaza a fi publicate, cand, valoarea achizitiei, cine este responsabil cu achizitia. Aceste informatii sunt foarte utile deoarece:

 • Constituie un avantaj competitiv;
 • Puteti transmite inaintea celorlalti oferte pentru produsele, serviciile si lucrarile prezentate:
  • autoritatea va poate contacta direct, in cazul unei achizitii directe
 • Puteti pregatiti mai bine si  din timp, oferta pentru achizitiile de interes;
 • Planificati strategia de vanzari.

Sunteti interesati sa profitati de aceasta abordare activa a vanzarii catre autoritatile publice? Va putem pune la dispozitie lunar sau bilunar, Raportul nostru Oportunitati de Vanzare din Licitatii Viitoare. Pentru inceput ne puteti solicita un model pentru domeniul dvs. de activitate.

Rapoartele de tip  Oportunitati de Vanzare (Sales Leads Report) ajuta in mod direct la Vanzari furnizandu-va nume si date de contact de la autoritati si companii private, care au nevoie in curand, de produsele sau serviciile dvs.

Va rugam sa ne contactati! Tel: +40 369 591 482 Mob: +40 785 294 723 E-Mail: marketing@licitatie-publica.ro

licitatie-publica.ro, Serviciu lider in monitorizarea licitatiilor publice, din 2007, informeaza zilnic privind noi oportunitati de contractare din achizitii publice, in Romania si Europa.

Tender Service Group se ofera servicii de informare privind licitatiile publice, rapoarte si analize,  in 16 tari: Austria, Bulgaria, Colombia, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine.

La nivel european, licitatiile publice peste o anumita valoare contractuala ( praguri valorice ) sunt publicate in Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (seria S, Jurnalul Oficial S sau JO S) si publicate in intreaga UE.

O firma inregistrata in UE, are dreptul de a participa la proceduri de achizitii publice in alta tara din UE.

Legislatia europeana prevede norme minime armonizate aplicabile procedurilor care depasesc o anumita valoare (a se vedea pragurile de mai jos).

In cazul valorilor mai mici se aplica normele nationale. Acestea trebuie sa respecte principiile generale ale legislatiei UE. Procedurile cu o valoare inferioara pragurilor aplicabile pot fi simplificate in raport cu cele lansate la nivelul UE.

In cazul tuturor procedurilor de achizitii publice, autoritatile:

 • nu au voie sa discrimineze o intreprindere pe motiv ca este inregistrata in alta tara din UE
 • nu au voie sa faca trimitere la anumite marci sau brevete cand descriu caracteristicile bunurilor si serviciilor pe care doresc sa le achizitioneze
 • nu pot refuza sa accepte documente justificative (certificate, diplome) emise de alte tari din UE, atata timp cat acestea ofera acelasi nivel de garantie
 • trebuie sa furnizeze toate informatiile relevante legate de procedura tuturor intreprinderilor interesate, indiferent in ce tara sunt inregistrate.

O autoritate publica poate exclude o intreprindere de la o procedura de achizitii publice, daca aceasta:

 • este in faliment sau in curs de lichidare
 • si-a suspendat activitatile sau se afla sub administrare judiciara
 • a fost gasita vinovata de abateri grave
 • nu a platit impozitele sau contributiile la fondul de asigurari sociale
 • a facut declaratii false in fata unei autoritati publice.

Autoritatile publice pot atribui contracte fara a lansa o procedura de achizitii publice in urmatoarele situatii:

 • urgente cauzate de evenimente imposibil de prevazut
 • contracte care, din motive tehnice sau legate de exclusivitatea drepturilor, nu pot fi duse la indeplinire decat de o anumita intreprindere
 • contracte care, prin lege, sunt excluse de la procedurile de achizitii publice (achizitionarea/inchirierea de cladiri existente, contracte de angajare, programe pentru radiodifuziune etc.).

Praguri valorice de la care se aplica normele UE (* sumele nu includ TVA)

Autoritati guvernamentale centrale

 • ≥ 139 000 EUR contracte pentru achizitionarea de bunuri (in domeniul apararii, doar cele enumerate in Anexa III la Directiva 2014/24);
 • ≥ 214 000 EUR contracte pentru achizitionarea de bunuri in domeniul apararii, cu exceptia celor enumerate in Anexa III la Directiva 2014/24);
 • 214 000 EUR contracte pentru achizitionarea de servicii subventionate;
 • ≥ 139 000 EUR contracte pentru achizitionarea de alte servicii si concursuri de solutii;
 • ≥ 5 350 000 EUR toate contractele de lucrari si lucrari subventionate;
 • ≥ 750 000 EUR contracte pentru achizitia de servicii sociale si toate serviciile din Anexa XIV.

Alte autoritati publice

 • ≥ 214 000 EUR toate contractele de achizitii de bunuri si servicii;
 • ≥ 750 000 EUR  contracte pentru achizitia de servicii sociale si toate serviciile din Anexa XIV;
 • ≥ 5 350 000 EUR toate contractele de lucrari.

Pentru tarile din UE care nu folosesc moneda euro, se aplica urmatoarele praguri, in moneda nationala.

Pragurile valorice pentru achizitii publice in Romania le gasiti aici.

Tenders Electronic Daily (TED) este versiunea on-line a Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in care se publica toate cererile de oferte care intra sub incidenta normelor UE. Site-ul este actualizat de cinci ori pe saptamana cu circa 1500 de anunturi de achizitii publice. Daca doriti sa primiti toate anunturile publicate pe TED, direct pe email, Inregistrati-va Gratuit pe www.licitatie-publica.ro, Aici.

Ce licitatii sunt publicate le nivel european:

 • Contracte publice pentru lucrari, produse si servicii din partea tuturor statelor membre UE;
 • Contracte achizitie pentru utilitati (sectoarele apa, energie, transport si telecomunicatii);
 • Contracte publice din partea institutiilor UE;
 • Contracte de ajutor extern si pentru Fondul European de Dezvoltare (tarile ACP);
 • Phare, Tacis si alte contracte din Europa Centrala si de Est;
 • Proiecte finantate de Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD);
 • Contracte din Zona Economica Europeana (Norvegia, Islanda si Liechtenstein);
 • Contracte care urmaresc acordul privind contractele de achizitii publice (GPA), incheiate in cadrul GATT/Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), din Elvetia;
 • Anunturi privind Gruparile Europene de Interes Economic (GEIE);
 • Contracte publice pentru servicii aeriene.

Sursa: Uniunea Europeana

Achizitii publice – Erata

, in Achizitii publice, by Ramona

In cazul in care, dupa publicarea unui anunt, intervin anumite modificari fata de informatiile deja publicate, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erata la anuntul initial.

Erata trebuie sa fie publicata nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare. (Art. 55 Hotararea 395/2016).

Necesitatea unor astfel de modificari poate sa apara in urma unor solicitari de clarificari din partea unor operatori economici, dar si ca urmare a faptului ca autoritatea contractanta constata de la sine ca se impun anumite clarificari/completari ale documentatiei de atribuire.

Modificarile – publicarea unui anunt de tip erata – pot viza criterii de calificare si selectie, dar si specificatii tehnice.

Modificarile substantiale conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:

 • afecteaza atat de mult elementele ce descriu contextul achizitiei publice incat au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizeaza rezultatul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce afecteaza nivelul de competitie sau schimba piata de profil la care se adreseaza;
 • conduc la modificari substantiale a criteriilor de calificare si selectie, in sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determina restrangerea competitiei sau favorizarea unor anumiti operatori economici.

In situatia in care se modifica elemente ale documentatie de atribuire ce se regasesc si in DUAE autoritatea contractanta are obligatia sa revizuiasca DUAE aferent procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru in cauza.

In cazul documentatiilor ce au facut obiectul verificarii ANAP, daca autoritatea contractanta constata ca se impune publicarea în SEAP a unui anunt tip erata, iar acest anunţ de tip erata face obiectul verificarii ANAP.

In cazul in care doriti sa fiti la curent cu modificarile de tip erata sau actualizari ale anunturilor de achizitii publice, un Cont Gratuit Aici pe www.licitatie-publica.ro, este ceea ce aveti nevoie.

Sursa: Legea nr. 98/2016 si Hotararea 395/2016

Tagged with:
 

Prin definitie, lot-ul este  fiecare parte din obiectul contractului de achizitie publica.

La impartirea pe loturi, obiectul contractului este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante si capacitatii IMM-urilor, sau pe baze calitative, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.

Prin directivele europeane privind achizitiile publice se urmarea, printre altele, reducerea birocratiei si stimularea participarii IMM-urilor la procedurile de achizitii publice. In Romania directivele au fost transpuse in legislatia nationala in mai 2016, detalii aici, incluzand si strategia europeana de promovare a IMM-urilor, prin deschiderea pietei achizitiilor publice, in conditiile in care de obicei contracte complexe si cu valori mari ar putea fi indeplinite in special de cotractanti mari.

In baza noii legislatii, impartirea pe loturi a devenit regula, orice exceptie de la aceasta trebuind a fi justificata.

Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achizitie publica si a acordurilor-cadru si de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia includerii acestor informatii in documentele achizitiei.

Autoritatea contractanta are obligatia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi, in situatia in care nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.

Autoritatea contractanta are dreptul sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant.

Autoritatea contractanta aplica cerintele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot in parte, atunci cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica/acord-cadru pe loturi.

Sub sanctiunea excluderii din procedura  (art. 167 din Lege) si fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:

 1. sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
 2. sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

Impartirea pe loturi in achizitii publice

In cazul impartirii pe loturi exista posibilitatea:

 • de a atribui contracte prin reunirea mai multor loturi şi acordarea acestora aceluiasi ofertant in situatia in care, la aplicarea criteriului de atribuire, acest aspect ar fi mai avantajos pentru autoritatea contractanta, dacat sa atribuie respectivele loturi in mod separat mai multor ofertanti.
 • de impartire pe loturi chiar daca nu sunt produse/servicii/lucrari similare
 • de a alege criterii de atribuire diferite pe fiecare lot.

Cele mai importante informatii in domeniul achizitiilor publice, din blog, le gasiti Aici.

Daca aveti nevoie de informatii generale in domeniul achizitiilor publice, avem un articol introductiv: Introducere in Achizitii Publice.

Tagged with:
 

Documentatia de atribuire este document al achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura informarea operatorilor economici, cu privire la:

 • cerinte sau elemente ale achizitiei;
 • obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv
 • specificatiile tehnice ori documentul descriptiv;
 • conditiile contractuale propuse;
 • formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti;
 • informatiile privind obligatiile generale aplicabile.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire

Ce contine documentatia de atribuire ?

 •  Fisa de date (corelatie cu DUAE);
 • Caietul  de  sarcini/  Document  descriptiv  (specificatii tehnice);
 • Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii);
 • Formulare si modele de documente, inclusiv DUAE.

Cine elaboreaza documentatia de atribuire ?

Autoritatile contractante, prin compartimente interne specializate in achizitii publice.

Autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce au fost elaborate si aprobate documentatia de atribuire si documentele suport.

Documentele-suport contin:

 • declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, precum si datele de identificare ale acestora;
 • strategia de contractare.

Cine aproba documentatia de atribuire ?

Reprezentantul legal al Autoritatii Contractante

Cine evalueaza documentatia de atribuire ?

ANAP prin  Directia  Generala  Ex-ante  (art.  23  din  HG 395/2016 art.  25  din  HG 394/2016).

Ce parti ale documentatiei de atribuire se evalueaza ?

ANAP evaluaza conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a  documentatiilor  de  atribuire  aferente  contractelor  de  achizitie  publica  / acordurilor-cadru, cu exceptia caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive;

Care documentatii de atribuire intra in evaluarea ANAP ?

Produse si Servicii:

– Achizitii publice ≥ 225.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 750.000 lei

Lucrari

– Achizitii publice  ≥ 2.250.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 5.000.000 lei

* Sub pragurile de mai sus, selectarea documentatiilor de atribuire se realizeaza in baza metodologiei stabilite prin Ordinul Presedintelui ANAP 264/2016, urmand a fi evaluate doar 10% din totalul documentatiilor de atribuire.

Evaluare ex-ante a Documentatiei de Atribuire

Documentatia de atribuire este elaborata in etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica, prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate, finalizandu-se cu aprobarea sa de catre conducatorul autoritatii contractante/unitatii de achizitii centralizate. Tot atunci sunt elaborate si documentele-suport, si strategia de contractare pentru procedura respectiva.

Sursa: Legea 98/2016, HG 395/2016, ANAP

Pe www.licitatie-publica.ro, gasiti toate anunturile de licitatii publice din Romania si din strainatate, inclusiv documentatiile de atribuire pentru fiecare licitatie.

error: Continut protejat !