Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, a demarat procedurile legale in vederea achizitionarii de masti, pentru protectia elevilor, cadrelor didactice si a personalului implicat in vederea desfasurarii examenelor nationale.

 

Astfel, avand in vedere starea de alerta, termenul foarte scurt pana la deschiderea unitatilor de invatamant, cat si faptul ca produsele achizitionate trebuie distribuite acestora anterior datei de 02.06.2020, MEC a demarat procedura de achizitie „negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare”.

Au fost depuse 2 (doua) oferte, de catre agentii economici C.N. UNIFARM S.A. si C.N. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A.

Acestea au fost supuse procedurilor specifice de calificare si evaluare, MEC declarand admisibila oferta C.N. UNIFARM S.A., incheindu-se, astfel, procedura de evaluare.

In acest context, operatorul economic a transmis o adresa catre MEC prin care informeaza ca desi furnizorul de masti este acelasi, acestea din urma provin de la 3 (trei) producatori diferiti, producatori pentru care ofertantul nu a transmis documente si mostre de produs in perioada desfasurarii etapei de calificare si evaluare. Solicitarea acestuia privind suplimentarea mostrelor si documentelor aferente ofertei depuse a fost transmisa ulterior incheierii procedurii de calificare si evaluare.

MEC a invitat C.N. UNIFARM S.A. la semnarea contractului pentru cantitatea ofertata de 6.153.500 masti, conform ofertei evaluate initial.

Ca urmare a neprezentarii C.N. UNIFARM S.A. la semnarea contractului in termenul stabilit, procedura a fost anulata, iar  MEC a initiat de urgenta o noua procedura de achizitie de masti.

Sursa: Ministerul Educatiei

Afla cele mai noi licitatii publicate, cu un Cont Gratuit Aici!

Tagged with:
 

Grupul Tender Service a primit Premiul de Excelenta in Afaceri (Business Excellence Award) pentru: “Cel Mai Bun Furnizor European de Servicii, privind Licitatiile Publice”


Am inceput 2020 cu stirea ca am fost alesi Cel mai bun furnizor de servicii de informare pentru licitatii 2019  de CV Magazine si vestile bune par sa nu se opreasca. Suntem incantati ca am fost alesi de Acquisition International, drept castigatorii premiului Excelentei in afaceri 2020 .
 

Achizitiile de bunuri si servicii, prin negociere directa, vor fi posibile si pe durata starii de alerta, potrivit proiectului de lege adoptat de Guvern prin care este stabilit cadrul legal pentru starea de alerta.

Potrivit legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

Capitolul II Măsuri sectoriale

Secţiunea 1 Domeniul economic

Articolul 5 (1) Măsurile pentru creșterea capacității de răspuns sunt:

a) achiziționarea bunurilor și serviciilor de necesitate imediată în gestionarea situației de urgență pentru care a fost declarată starea de alertă, prin negocierea fără publicare prealabilă;

Sursa: Just.ro

Vezi care sunt contractele atribuite prin negociere directa aici

Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilităților oferite de cadrul de achiziții publice al UE în situația de urgență cauzată de criza COVID-19.

Comunicarea Comisiei ”Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19” (CONSULTĂ DOCUMENT)

Achizitorii publici se pot baza pe cadrul UE privind achizițiile publice, care oferă modalități și mijloace de adaptare la situații grave de urgență, cum este pandemia de COVID-19.

Orientările COM se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot să cumpere în termen de câteva zile sau chiar de câteva ore, dacă este necesar

Comisia Europeană oferă, astfel, o imagine de ansamblu asupra alegerii procedurilor de achiziție disponibile pentru cumpărătorii publici și a termenelor limită aplicabile. Comunicarea detaliază situațiile în care se pot aplica diversele proceduri, fiind importante, în condițiile date, în special condiițile ce trebuie avute în vedere pentru utilizarea procedurii de negociere fără publicare.

Procedura de negociere fără publicare permite achizitorilor publici să achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil.

În conformitate cu prevederile Art. 32 din Directiva 2014/24/UE, achizitorii publici pot negocia direct cu contractantul potențial și nu există cerințe de publicare, termene limită, număr minim de candidați care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale. Nu există etape procedurale reglementate la nivelul UE.

În practică, acest lucru înseamnă că autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura  poate  constitui  o atribuire directă de facto, supusă doar constrângerilor fizice/ tehnice legate de disponibilitatea efectivă și rapiditatea livrării.

Sunt preluate precizările privind faptul că: o atribuire directă către un operator economic preselectat rămâne o excepție; toate condițiile trebuie îndeplinite cumulativ și trebuie să fie interpretate în sens restrictiv (conform interpretărilor Curții Europene de Justiție); rămâne o excepție, aplicabilă în cazul în care o singură întreprindere este în măsură să execute contractul având în vedere constrângerile tehnice și temporale impuse de extrema urgență.

Condiții

 • Existența unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă în cauză

Comisia vede evenimentele legate de COVID 19 (creșterea zilnică a numărului de pacienți infectați ce necesită tratament medical) drept evenimente imprevizibile pentru orice autoritate contractantă întrucât nevoile spitalelor și ale altor instituții sanitare pentru a asigura tratamentul, echipamentele individuale de protecție, ventilatoarele, paturile suplimentare și infrastructura spitalicească și de terapie intensivă suplimentară nu puteau fi prevăzute și planificate în prealabil.

 • Existența situației de extremă urgență face imposibilă respectarea termenelor generale

In cazul în care autorităție contractante apelează la procedura urgentă a negocierii fără publicare, achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere. Autoritățile contractante nu se pot folosi de această procedură dacă atribuirea contractelor durează mai mult decât ar fi durat în cazul în care ar fi fost utilizată o procedură transparentă, deschisă sau restrânsă, inclusiv procedurile (deschise sau restrânse) accelerate.

 • Legătura de cauzalitate dintre evenimentul neprevăzut și extrema urgență

Cu privire la a treia condiție, Comisia arată în mod corect că pentru a satisface nevoile imediate ale spitalelor și ale instituțiilor sanitare într-un interval de timp foarte scurt, legătura de cauzalitate cu pandemia de COVID-19 nu poate fi pusă la îndoială.

 • Utilizare exclusivă pentru a acoperi lipsurile până la găsirea unor soluții mai stabile

Comisia menționează că procedurile de negociere fără publicare prealabilă pot oferi posibilitatea de a răspunde unor necesități imediate. Ele acoperă lacunele existente doar până la găsirea unor soluții mai stabile, cum ar fi contractele-cadru pentru bunuri și servicii, atribuite prin procedurile obișnuite existente (inclusiv procedurile accelerate).

Proceduri și termene disponibile conform cadrului UE privind achizițiile publice cazuri de urgență și de urgență extremă

În cazul în care urgența situației impune acest lucru, directiva prevede o reducere considerabilă a termenelor generale:

Procedură Termene minime obișnuite Termene minime reduse
Procedură deschisă 35 de zile 15 zile
Procedură restrânsă ( etapa 1: Cererea de participare) 30 de zile 15 zile
Procedură restrânsă ( etapa 2: Depunerea ofertei) 30 de zile 10 zile

Documentul emis de COM este în linie cu prevederile ”Comunicării Comisiei din 2015 către Parlamentul European și către Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil” – COM(2015) 454 final / 9.09.2015.

Sursa: ANAP

AFIR va aviza online dosarele de achiziţii publice pentru investiţii, derulate de autorităţile locale

 

“Începând cu data de 27 martie 2020, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va primi spre analiză şi avizare dosarele de achiziţii ale beneficiarilor publici de finanţare europeană nerambursabilă doar prin intermediul noului modul online destinat achiziţiilor pentru proiectele de investiţii publice finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Noile funcţionalităţi privind transmiterea dosarelor de achiziţii sunt disponibile pentru fiecare proiect în parte în cadrul platformei online de depunere proiecte.

Astfel, în relaţia cu AFIR, beneficiarii publici vor putea depune prin intermediul modulului online programul achiziţiilor pentru proiect, vor putea să încarce sau retrage dosarele de achiziţii şi să răspundă la solicitările de informaţii suplimentare ale AFIR. De asemenea, notificarea în urma verificării documentaţiei depuse online va fi primită tot prin sistemul informatic”.

Conform AFIR, facilitatea se aplică submăsurilor:

 • 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice,
 • 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică,
 • 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural şi beneficiarilor publici ai submăsurilor
 • 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală şi
 • 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale GAL din PNDR 2020

şi se referă la achiziţiile specifice bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, derulate prin: achiziţie directă, procedura simplificată şi licitaţie deschisă.

Achiziţiile derulate prin negociere fără publicare prealabilă, precum şi modificarea contractelor de achiziţie sau contestaţiile în urma deciziilor comunicate de Centrele Regionale, cu privire la verificarea unei achiziţii se vor depune în continuare, în format fizic, pe hârtie, subliniază instituţia.

Detalii privind paşii ce trebuie parcurşi în vederea depunerii dosarelor de achiziţii pot fi regăsite pe pagina de instrucţiuni pentru modulele online, la adresa https://online.afir.info/Help.

Pentru a participa la licitații publicate de AFIR, aflați care sunt acestea si fiti la curent cu cele care se vor publica in continuare, cu o Inregistrare Gratuita Aici!

In plus va transmitem, zilnic, pe email, licitatii publicate in peste 2500 de surse in Romania, insclusiv Seap / Sicap.

 

 

Tagged with:
 

Starea de urgenta declarată prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 are un impact asupra modului in care se vor desfășura achizițiile publice in România pe perioada pandemiei COVID-19 su după.

Achizițiile de Echipamente si Materiale Medicale

In perioada pandemiei, mai multe autorități au posibilitatea/obligația de a achiziționa in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19. Am detaliat acest subiect Aici.

 • Autoritățile publice centrale și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar vor putea achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19;

 • Direcțiile de sănătate publică vor achiziționa materiale necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Unitățile sanitare vor achiziționa materiale și medicamente necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Ministerele cu sistem de sănătate propriu au posibilitatea de a realiza achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale unităților sanitare.

Achizitiile Publice Nationale

In perioada pandemiei, achizițiile publice care nu vizează lupta cu virusul Covid-19 rămân supuse regimului si legislației generale.

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) si Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP / SICAP) își continua activitatea in aceasta perioada.

SEAP / SICAP va soluționa solicitările si va acorda asistenta tehnica in utilizare exclusiv online si telefonic, dar cu un efectiv redus de personal. Din 18.03.2020, programul de call center a fost redus intre orele 11.00-15.00, de luni pana joi, respectiv 11.00-13.00, vineri.

ANAP va monitoriza achizițiile directe realizate in aceasta perioada si in acest sens autoritățile contractante pun la dispoziția ANAP informații, in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei decretate;

ANAP va oferi sprijin autorităților care derulează achiziții cum sunt cele de medicamente, materiale sanitare sau echipamente medicale, prin sistemul HELPDESK, tuturor autorităților care întâmpina dificultăți in derularea achizițiilor directe de materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19.

Solutionarea Contestatiilor

 • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) își continua activitatea si recomanda:
  • transmiterea tuturor înscrisurilor (contestații, puncte de vedere, dosarul achiziției, intervenții, concluzii, recipisa de consemnare a cauțiunii, etc.) cu preponderenta prin posta sau curierat rapid;
  • accesul limitat in Registratura CNSC (cate o persoana, pe rand si păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă intre persoanele aflate in așteptare), cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere;
  • in cazul persoanelor care studiază dosarele aflate pe rolul CNSC si a celor care așteaptă eliberarea cauțiunilor, păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere.
 • Curțile de Apel:
  • Curtea de Apel București : in perioada stării de urgenta se vor judeca doar “litigiile vizând acte administrative referitoare la aplicarea masurilor prevazute in Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achiziții directe, in cazuri ce justifica urgenta deosebita”;
  • Curtea de Apel Cluj va continua sa judece in plus fata de acest tip de litigii si toate “litigiile privind achizițiile publice (plângeri, recurs in contestații judiciare, suspendarea procedurii)”.

Achizitiile Centralizate la Nivelul Comisiei Europene

Comisia Europeana a lansat in 13 martie 2020 o procedura accelerata de achiziție centralizata de bunuri necesare pentru lupta împotriva virusului COVID-19, in temeiul Acordului privind achizițiile centralizate pentru procurarea de contramasuri medicale, adoptat in 2014. Detalii despre aceasta procedura de licitație Aici

Achizițiile Publice Realizate din Fonduri Europene

Beneficiarii de fonduri europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență, au posibilitatea de a decide, împreună cu autoritățile de management / organismele intermediare, suspendarea contractelor de finanțare încheiate.

Achiziția Stocurilor de Urgență Medicală ( O.U.G. nr. 11/2020)

Ulterior încetării stării de urgență, achiziția stocurilor de urgență medicală va fi realizată potrivit O.U.G. nr. 11/2020, prin achiziția centralizată, de către ONAC, a produselor aferente stocurilor de urgență medicală, pentru constituirea și refacerea stocurilor de urgență medicală.

Atribuirea acordurilor-cadru se va realiza de către ONAC astfel:

 • În regim de urgență, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ( art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016), pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de urgență medicala, până la atingerea cantităților maxime prevăzute pentru fiecare categorie
  • e.g. scanere termice, camere de izolare, izolete, ventilatoare medicale, monitoare medicale, injectomate, combinezoane, viziere de protecție, mănuși, măști de protecție, dezinfectanți. 
 • Oricând este necesar, pentru acoperirea necesităților cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală, (art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016)
  • i.e. licitația deschisă; licitația restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de participare; concursul de soluții; procedura simplificată;.

Pentru achizițiile stocurilor de urgență medicală, ONAC primește de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății :

 1. lista produselor și a echipamentelor necesare,
 2. valoarea estimată pentru fiecare produs în parte,
 3. specificațiile tehnice și
 4. specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire,
 5. precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va rămâne responsabil pentru monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente.

Cadrul legislativ este in momentul de fata intr-o continua schimbare si pot apărea modificări de la o zi la alta. Vom urmări noutățile si le vom adaugă pe blog.

Daca doriți sa fiți la informați cu privire la achizițiile publice făcute in acesta perioadă si nu numai, Înregistrați-va Gratuit Aici! Va anunțăm pe email, automat, privind achizițiile relevante pentru dvs.

Noutati Achizitii PubliceIn contextul emiterii Decretului nr. 195 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (MO, partea I, nr. 212/16.03.2020), se iau masuri pentru facilitarea achizițiilor de medicamente și materiale sanitare, pentru ca perioada lungă de achiziție să dispară, să se poată face achiziții directe.

Aceste masuri favorizează producătorii de anumite:

 • consumabile medicale / materiale sanitare:
  • exp.: Combinezoane protecție, măști chirurgicale / protecție, mânuși;
  • dezinfectanți, antiseptice, etc.
 • echipamente medicale;
  • exp.: Linie de biologie moleculara, aparat de ventilație, echipament de dezinfecție/sterilizare aer, lămpi bactericide

Astfel, pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii. Autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Iată care sunt masurile economice care afectează achizițiile publice:

 • Art. 10 – Autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
 • Art. 18 – În cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății.
 • Art. 28 –
  • (1) (2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică unitățile sanitare de materiale  si medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de către direcțiile de sănătate  si unitățile sanitare publică prin procedură de achiziție directă.
  • (3) Ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort cât si din cele ale unităților sanitare.

Astfel vom vedea in aceasta perioada proceduri simplificate de achiziții, desfășurate prin intermediul platformei publice de achiziții SICAP.

Daca firma dvs. comercializează: medicamente, materiale sanitare sau echipamente medicale, este important sa urmăriți licitațiile publicate in principal cu cod CPV 33100000-0.

Pentru a face acest lucru, Începeți prin a crea un Cont Gratuit Aici! si veți primi direct pe email licitațiile relevante.

Pentru a participa la achizițiile directe, de care aminteam mai sus, este obligatoriu sa aveți cont in Sicap si produsele publicate in catalogul electronic, unde autoritățile publice vor găsi si cumpăra produsele.

Este bine de știut ca in perioada 1-20 martie 2020, au fost inițiate 297 de cumpărări directe, dintre acestea 229 au fost finalizate cu succes (oferte acceptate atât de ofertant cat si de autorități).

*Cele mai recente anunțuri de achiziție publica le puteți găsi direct Aici

Daca nu aveți experienta in vânzarea către autoritățile publice din România, aveți informații într-un alt articol: Cum poti vinde repede si simplu autoritatilor publice (Statului)

Pentru detalii, va stam la dispoziție: Tender Service Srl, www.licitatia-publica.ro, încă din 2007, oferim servicii de monitorizare online a anunțurilor de achiziții publice organizate de autorități publice si private atât din România si UE.

Email: office@licitatie-publica.ro
Tel: 0369-591482
Fax: 0369-591483

 

 

 

 

Pentru simplificarea procedurilor de  achiziții Noutati Achizitii Publicepublice și totodată pentru inițierea primilor pași către transformarea digitală a acestora,  a fost a adoptata o ordonanța de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

 

Textul integral al ordonanatei il puteti consulta aici: ORDONANȚĂ de URGENȚĂ a Guvernuluinr. 23/2020pentru modificarea și completarea unor acte normativecu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Ce aduce nou OUG 23/2020

 • simplificarea procedurilor de achiziții publice si transformarea digitală  prin:
  • simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante;
  • reducerea termenului de verificare a documentației de atribuire la 10 zile lucrătoare;
  • obligativitatea verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP;
  • termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare;
  • observatorii ANAP vor putea emite avize conforme in SEAP, utilizând exclusiv semnătura electronică;
  • va fi asigurat accesul la documentele achiziției în sistemul informatic, pentru completurile CNSC, dar și pentru cele ale  Curților de Apel;
  • posibilitatea includerii unor proiecte strategice de infrastructură critică de interes național în domeniul IT&C la O.U.G. nr. 114/2011 (privind atribuirea unor contracte de achiziție publică în domeniile apărării și securității).

Actul normativ urmărește eficientizarea sistemului de achiziții publice, cu impact direct asupra calității derulării procedurilor de atribuire și asigurării accesului îmbunătățit al mediului de afaceri la contractele finanțate din fonduri publice.

Sursa: ANAP

Sectiunea noastra privind Legislatia in Achizitii Publice o gasiti aici: Legislatie

 

 

Tender Service Group are plăcerea de a anunța că am fost alesi „Cel mai bun furnizor de servicii de informare în materie de licitații in 2019” de catre Revista CV din Marea Britanie!

CV Magazine Premiu Cel Mai Bun Serviciu Licitatii

Este o onoare pentru noi să câștigăm un premiu al Revistei CV, care alege să ne diferențieze de mulțimea companiilor din domeniul nostru de activitate.

După cum subliniază revista pe site-ul sau web, câștigătorii sunt aleși printr-o combinație de voturi obținute din rețeaua de parteneri din industrie și cercetare internă, realizată de o rețea dedicată de specialiști din industrie și specialiști din companii.

Printre cele mai relevante aspecte ale succesului Tender Service și de ce am fost aleși de revista CV:

  • Acoperire: Furnizăm servicii de informare privind licitațiile publice către paisprezece țări din Europa din 2001 și în întreaga America Latină din 2016. În fiecare an identificăm și centralizăm peste 7 milioane de oportunități de afaceri publice.
  • Nevoi specifice: Ne concentrăm pe clienții cu așteptări mari / sau cu nevoi individuale specifice.
  • Rapoarte și analize: Pentru a ajuta companiile să pregătească o strategie pentru participarea la licitații, oferim informații despre piețele și strategiile de ofertare ale concurenților.
  • Dezvoltare tehnologică: Datorită faptului că avem propriul departament de dezvoltare software care creează, menține și îmbunătățește aplicațiile noastre web, suntem capabili să respectăm așteptările ridicate.

Pentru mai multe informatii, puteti citi articolul de pe site-ul nostru, in sectiunea Stiri: Am fost alesi: “Cel mai bun furnizor de servicii de informare pentru licitații 2019”

La 1 ianuarie 2020 au intrat in vigoare noi praguri la procedurile de achizitii publice.

Noutati Achizitii PubliceReglementarile sunt valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment, în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.

În cadrul legii nr. 98/2016,  la Art. 7, Alin. 1: 

Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

 1. 25.013.925 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
 2. 649.895, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
 3. 1.000.557, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;
 4. 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. 

La Art.6, Alin. 1 lit b din lege:

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a).

 1. Alin. (1) lit. b pentru lucrări 25.013.925 lei.

La Alin. (3) lit. b din lege : 

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c). Modificările sunt:

 1. Alin. (3) lit. b pentru servicii 1.000.557 lei. 

Legea nr. 99/2016, Art. 12, alin. (1) :

 • Lit. a) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 2.001.114, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
 • Lit. b) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 25.013.925, pentru contractele sectoriale de lucrări.

Legea nr. 100/2016 la Art. 11 alin. (1), lit. a) : 

 • Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 25.013.925 lei.

Conform Regulamentului Delegat (UE) 2019/1830 Al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii:

 1. Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE:
  1. La litera (a), „428 000 EUR”.
  2. La litera (b), „5 350 000 EUR”. 

Sursa: ANAP

Noutati pe tema Achizitii Publice aveti intr-o categorie dedicata pe blog Aici.

Tagged with:
 
error: Continut protejat !