Planul de achizitii publicat de autoritatile publice pot fi o oportunitate suplimentara de a ne pregati si de a castiga noi contracte, daca stim cum sa folosim informatiile pentru a ne maximiza sansele de castig.

 

Despre Planul de Achizitii (PAAP) am scris un articol mai “tehnic”, pe care il puteti gasi aici: Planul Anual de Achizitii, pentru cei ne familiarizati inca cu acest subiect sau pentru a afla informatii generale intr-o forma succinta.

Ce contine Planul Anual de Achizitii

 • Tipul si obiectul contractului – denumirea produsului / serviciului / lucrarii ce urmeaza a fi contractate;
 • Codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV) corespunzator;
 • Valoarea estimata – in lei, fara TVA;
 • Sursa de finantare;
 • Procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
 • Data estimata pentru initierea procedurii;
 • Data estimata pentru atribuirea contractului;
 • Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire: online sau offline;
 • Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.

Cum ne ajuta, Planul Anual de Achizitii sa castigam licitatii / contracte

Dupa cum spune si definitia, acest plan este elaborat pentru achizitiile ce urmeaza a fi realizate din fondurile proprii – de la bugetul local sau de stat. Separat va exista un plan pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare.

Pe scurt din planul de achizitii ale fiecarei autoritati publice, ne permite sa aflam din timp ce licitatii de interes pentru noi urmeaza a fi publicate, cand, valoarea achizitiei, cine este responsabil cu achizitia. Aceste informatii sunt foarte utile deoarece:

 • Constituie un avantaj competitiv;
 • Puteti transmite inaintea celorlalti oferte pentru produsele, serviciile si lucrarile prezentate:
  • autoritatea va poate contacta direct, in cazul unei achizitii directe
 • Puteti pregatiti mai bine si  din timp, oferta pentru achizitiile de interes;
 • Planificati strategia de vanzari.

Sunteti interesati sa profitati de aceasta abordare activa a vanzarii catre autoritatile publice? Va putem pune la dispozitie lunar sau bilunar, Raportul nostru Oportunitati de Vanzare din Licitatii Viitoare. Pentru inceput ne puteti solicita un model pentru domeniul dvs. de activitate.

Rapoartele de tip  Oportunitati de Vanzare (Sales Leads Report) ajuta in mod direct la Vanzari furnizandu-va nume si date de contact de la autoritati si companii private, care au nevoie in curand, de produsele sau serviciile dvs.

Va rugam sa ne contactati! Tel: +40 369 591 482 Mob: +40 785 294 723 E-Mail: marketing@licitatie-publica.ro

licitatie-publica.ro, Serviciu lider in monitorizarea licitatiilor publice, din 2007, informeaza zilnic privind noi oportunitati de contractare din achizitii publice, in Romania si Europa.

Tender Service Group se ofera servicii de informare privind licitatiile publice, rapoarte si analize,  in 16 tari: Austria, Bulgaria, Colombia, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine.

La nivel european, licitatiile publice peste o anumita valoare contractuala ( praguri valorice ) sunt publicate in Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (seria S, Jurnalul Oficial S sau JO S) si publicate in intreaga UE.

O firma inregistrata in UE, are dreptul de a participa la proceduri de achizitii publice in alta tara din UE.

Legislatia europeana prevede norme minime armonizate aplicabile procedurilor care depasesc o anumita valoare (a se vedea pragurile de mai jos).

In cazul valorilor mai mici se aplica normele nationale. Acestea trebuie sa respecte principiile generale ale legislatiei UE. Procedurile cu o valoare inferioara pragurilor aplicabile pot fi simplificate in raport cu cele lansate la nivelul UE.

In cazul tuturor procedurilor de achizitii publice, autoritatile:

 • nu au voie sa discrimineze o intreprindere pe motiv ca este inregistrata in alta tara din UE
 • nu au voie sa faca trimitere la anumite marci sau brevete cand descriu caracteristicile bunurilor si serviciilor pe care doresc sa le achizitioneze
 • nu pot refuza sa accepte documente justificative (certificate, diplome) emise de alte tari din UE, atata timp cat acestea ofera acelasi nivel de garantie
 • trebuie sa furnizeze toate informatiile relevante legate de procedura tuturor intreprinderilor interesate, indiferent in ce tara sunt inregistrate.

O autoritate publica poate exclude o intreprindere de la o procedura de achizitii publice, daca aceasta:

 • este in faliment sau in curs de lichidare
 • si-a suspendat activitatile sau se afla sub administrare judiciara
 • a fost gasita vinovata de abateri grave
 • nu a platit impozitele sau contributiile la fondul de asigurari sociale
 • a facut declaratii false in fata unei autoritati publice.

Autoritatile publice pot atribui contracte fara a lansa o procedura de achizitii publice in urmatoarele situatii:

 • urgente cauzate de evenimente imposibil de prevazut
 • contracte care, din motive tehnice sau legate de exclusivitatea drepturilor, nu pot fi duse la indeplinire decat de o anumita intreprindere
 • contracte care, prin lege, sunt excluse de la procedurile de achizitii publice (achizitionarea/inchirierea de cladiri existente, contracte de angajare, programe pentru radiodifuziune etc.).

Praguri valorice de la care se aplica normele UE (* sumele nu includ TVA)

Autoritati guvernamentale centrale

 • ≥ 139 000 EUR contracte pentru achizitionarea de bunuri (in domeniul apararii, doar cele enumerate in Anexa III la Directiva 2014/24);
 • ≥ 214 000 EUR contracte pentru achizitionarea de bunuri in domeniul apararii, cu exceptia celor enumerate in Anexa III la Directiva 2014/24);
 • 214 000 EUR contracte pentru achizitionarea de servicii subventionate;
 • ≥ 139 000 EUR contracte pentru achizitionarea de alte servicii si concursuri de solutii;
 • ≥ 5 350 000 EUR toate contractele de lucrari si lucrari subventionate;
 • ≥ 750 000 EUR contracte pentru achizitia de servicii sociale si toate serviciile din Anexa XIV.

Alte autoritati publice

 • ≥ 214 000 EUR toate contractele de achizitii de bunuri si servicii;
 • ≥ 750 000 EUR  contracte pentru achizitia de servicii sociale si toate serviciile din Anexa XIV;
 • ≥ 5 350 000 EUR toate contractele de lucrari.

Pentru tarile din UE care nu folosesc moneda euro, se aplica urmatoarele praguri, in moneda nationala.

Pragurile valorice pentru achizitii publice in Romania le gasiti aici.

Tenders Electronic Daily (TED) este versiunea on-line a Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in care se publica toate cererile de oferte care intra sub incidenta normelor UE. Site-ul este actualizat de cinci ori pe saptamana cu circa 1500 de anunturi de achizitii publice. Daca doriti sa primiti toate anunturile publicate pe TED, direct pe email, Inregistrati-va Gratuit pe www.licitatie-publica.ro, Aici.

Ce licitatii sunt publicate le nivel european:

 • Contracte publice pentru lucrari, produse si servicii din partea tuturor statelor membre UE;
 • Contracte achizitie pentru utilitati (sectoarele apa, energie, transport si telecomunicatii);
 • Contracte publice din partea institutiilor UE;
 • Contracte de ajutor extern si pentru Fondul European de Dezvoltare (tarile ACP);
 • Phare, Tacis si alte contracte din Europa Centrala si de Est;
 • Proiecte finantate de Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD);
 • Contracte din Zona Economica Europeana (Norvegia, Islanda si Liechtenstein);
 • Contracte care urmaresc acordul privind contractele de achizitii publice (GPA), incheiate in cadrul GATT/Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), din Elvetia;
 • Anunturi privind Gruparile Europene de Interes Economic (GEIE);
 • Contracte publice pentru servicii aeriene.

Sursa: Uniunea Europeana

Achizitii publice – Erata

, in Achizitii publice, by Ramona

In cazul in care, dupa publicarea unui anunt, intervin anumite modificari fata de informatiile deja publicate, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erata la anuntul initial.

Erata trebuie sa fie publicata nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare. (Art. 55 Hotararea 395/2016).

Necesitatea unor astfel de modificari poate sa apara in urma unor solicitari de clarificari din partea unor operatori economici, dar si ca urmare a faptului ca autoritatea contractanta constata de la sine ca se impun anumite clarificari/completari ale documentatiei de atribuire.

Modificarile – publicarea unui anunt de tip erata – pot viza criterii de calificare si selectie, dar si specificatii tehnice.

Modificarile substantiale conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:

 • afecteaza atat de mult elementele ce descriu contextul achizitiei publice incat au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizeaza rezultatul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce afecteaza nivelul de competitie sau schimba piata de profil la care se adreseaza;
 • conduc la modificari substantiale a criteriilor de calificare si selectie, in sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determina restrangerea competitiei sau favorizarea unor anumiti operatori economici.

In situatia in care se modifica elemente ale documentatie de atribuire ce se regasesc si in DUAE autoritatea contractanta are obligatia sa revizuiasca DUAE aferent procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru in cauza.

In cazul documentatiilor ce au facut obiectul verificarii ANAP, daca autoritatea contractanta constata ca se impune publicarea în SEAP a unui anunt tip erata, iar acest anunţ de tip erata face obiectul verificarii ANAP.

In cazul in care doriti sa fiti la curent cu modificarile de tip erata sau actualizari ale anunturilor de achizitii publice, un Cont Gratuit Aici pe www.licitatie-publica.ro, este ceea ce aveti nevoie.

Sursa: Legea nr. 98/2016 si Hotararea 395/2016

Tagged with:
 

Prin definitie, lot-ul este  fiecare parte din obiectul contractului de achizitie publica.

La impartirea pe loturi, obiectul contractului este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante si capacitatii IMM-urilor, sau pe baze calitative, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.

Prin directivele europeane privind achizitiile publice se urmarea, printre altele, reducerea birocratiei si stimularea participarii IMM-urilor la procedurile de achizitii publice. In Romania directivele au fost transpuse in legislatia nationala in mai 2016, detalii aici, incluzand si strategia europeana de promovare a IMM-urilor, prin deschiderea pietei achizitiilor publice, in conditiile in care de obicei contracte complexe si cu valori mari ar putea fi indeplinite in special de cotractanti mari.

In baza noii legislatii, impartirea pe loturi a devenit regula, orice exceptie de la aceasta trebuind a fi justificata.

Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achizitie publica si a acordurilor-cadru si de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia includerii acestor informatii in documentele achizitiei.

Autoritatea contractanta are obligatia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi, in situatia in care nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.

Autoritatea contractanta are dreptul sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant.

Autoritatea contractanta aplica cerintele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot in parte, atunci cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica/acord-cadru pe loturi.

Sub sanctiunea excluderii din procedura  (art. 167 din Lege) si fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:

 1. sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
 2. sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

Impartirea pe loturi in achizitii publice

In cazul impartirii pe loturi exista posibilitatea:

 • de a atribui contracte prin reunirea mai multor loturi şi acordarea acestora aceluiasi ofertant in situatia in care, la aplicarea criteriului de atribuire, acest aspect ar fi mai avantajos pentru autoritatea contractanta, dacat sa atribuie respectivele loturi in mod separat mai multor ofertanti.
 • de impartire pe loturi chiar daca nu sunt produse/servicii/lucrari similare
 • de a alege criterii de atribuire diferite pe fiecare lot.

Cele mai importante informatii in domeniul achizitiilor publice, din blog, le gasiti Aici.

Daca aveti nevoie de informatii generale in domeniul achizitiilor publice, avem un articol introductiv: Introducere in Achizitii Publice.

Tagged with:
 

Documentatia de atribuire este document al achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura informarea operatorilor economici, cu privire la:

 • cerinte sau elemente ale achizitiei;
 • obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv
 • specificatiile tehnice ori documentul descriptiv;
 • conditiile contractuale propuse;
 • formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti;
 • informatiile privind obligatiile generale aplicabile.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire

Ce contine documentatia de atribuire ?

 •  Fisa de date (corelatie cu DUAE);
 • Caietul  de  sarcini/  Document  descriptiv  (specificatii tehnice);
 • Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii);
 • Formulare si modele de documente, inclusiv DUAE.

Cine elaboreaza documentatia de atribuire ?

Autoritatile contractante, prin compartimente interne specializate in achizitii publice.

Autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce au fost elaborate si aprobate documentatia de atribuire si documentele suport.

Documentele-suport contin:

 • declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, precum si datele de identificare ale acestora;
 • strategia de contractare.

Cine aproba documentatia de atribuire ?

Reprezentantul legal al Autoritatii Contractante

Cine evalueaza documentatia de atribuire ?

ANAP prin  Directia  Generala  Ex-ante  (art.  23  din  HG 395/2016 art.  25  din  HG 394/2016).

Ce parti ale documentatiei de atribuire se evalueaza ?

ANAP evaluaza conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a  documentatiilor  de  atribuire  aferente  contractelor  de  achizitie  publica  / acordurilor-cadru, cu exceptia caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive;

Care documentatii de atribuire intra in evaluarea ANAP ?

Produse si Servicii:

– Achizitii publice ≥ 225.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 750.000 lei

Lucrari

– Achizitii publice  ≥ 2.250.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 5.000.000 lei

* Sub pragurile de mai sus, selectarea documentatiilor de atribuire se realizeaza in baza metodologiei stabilite prin Ordinul Presedintelui ANAP 264/2016, urmand a fi evaluate doar 10% din totalul documentatiilor de atribuire.

Evaluare ex-ante a Documentatiei de Atribuire

Documentatia de atribuire este elaborata in etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica, prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate, finalizandu-se cu aprobarea sa de catre conducatorul autoritatii contractante/unitatii de achizitii centralizate. Tot atunci sunt elaborate si documentele-suport, si strategia de contractare pentru procedura respectiva.

Sursa: Legea 98/2016, HG 395/2016, ANAP

Pe www.licitatie-publica.ro, gasiti toate anunturile de licitatii publice din Romania si din strainatate, inclusiv documentatiile de atribuire pentru fiecare licitatie.

Strategia de contractare este un document suport pentru documentatia de atribuire, in cadrul dosarului achizitiei publice/sectoriale, care se incarca integral in SEAP,  impreuna cu aceasta si cu celelalte documente-suport ce constau in declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii/entitatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei.

Ce este Strategia de contractare?

Strategia de contractare este un document care face parte din etapa de planificare/ pregatire a fiecarui proces de achizitie publica, prin intermediul careia autoritatea/entitatea contractanta isi documenteaza deciziile pe care le ia inainte de organizarea propriu-zisa a fiecarei proceduri de atribuire.

Strategia de contractare document suport obligatoriu de incarcat in SEAP odata cu documentatia de atribuire, in scopul evaluarii ex-ante ANAP.

Cine o elaboreaza?

Strategia de contractare este elaborata si, dupa caz, actualizata de catre autoritatea/entitatea contractanta, prin intermediul compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice.

Cand este obligatorie elaborarea strategiei de contractare ?

Numai în cazul achiziţiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 (5) din
Legea 98/2016 şi art. 12 alin. (4) din Legea 99 / 2016

Ce contine Strategia de contractare?

Motivatiile Autoritatii Contractante in legatura cu:

 • Tipul de contract si aspectele aferente implementării;
 • Resursele umane disponibile în raport cu derularea procesului de achizitie
  Procedura de atribuire aleasa precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul*);
 • Valoarea estimata a contractului;
 • Justificarea alegerii criteriilor de calificare/selectie şi a criteriului de atribuire, factorii de devaluare, decizia de reducere a termenelor, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi*);
 • Mecanisme de plata, alocarea riscurilor intre parti si masuri de gestionare a acestora in cadrul contractului;
 • Obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare contribuie.

Care este diferenta dintre strategia de contractare si strategia anuala de achizitie publica ?

Strategia de contractare trebuie sa fie elaborata la momentul planificarii pentru fiecare obiectiv din programul de achizitii sau aceasta trebuie sa fie intocmita la momentul demararii obiectivelor de achizitii?

In timp ce strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016, odata cu documentatia de atribuire, referitor la aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) si f).

Descarca Ghidul privind Strategia de Contractare.

Mai multe informatii in link-ul urmator despre: Strategia anuala de achizitie publica

Sursa: Legea 98/2016 si HG 395/2016

Ce este Strategia anuala de achizitie publica ?

Document de planificare intocmit de Autoritatea Contractanta in ultimul trimetru al anului pentru anul urmator.

Potrivit art. 11 alin. (2) din HG nr. 395/2016, strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Ce contine Strategia anuala de achizitie publica ?

Totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an
bugetar o PAAP ( Programul anual al achizitiilor publice).

Informatiile care trebuie inserate in strategia anuala de achizitie publica sunt prevazute in cuprinsul alineatului (6) al aceluiasi articol (11 din HG nr. 395/2016):

 • nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie, asa cum rezulta acestea din solicitarile transmise de toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante;
 • valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi;
 • capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;
 • resursele existente la nivel de autoritate contractanta si, dupa caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice.

In baza dispozitiilor art. 9 alin. (1) din HG nr. 395/2016, strategia de contractare este un document aferent etapei de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica, respectiv a unei proceduri de atribuire/modalitate speciala de atribuire si cuprinde informatiile prevazute la alineatului (3). Mai multe informatii despre: Procesul de achizitie publica.

Strategia anuala de achiziție publică va indeplini dublu rol:

 1. Instrument managerial complementar al bugetului de la nivelul autoritatii contractante, evidentiind intr-un mod transparent si coerent viitoarea executie bugetara pentru achizitiile publice;
 2. Instrument de prioritizare si monitorizare a cheltuielilor aferente obiectivelor de investitii (investitii in continuare, investitii noi sau alte tipuri de investitii) sau a celor necesare asigurarii cheltuielilor curente care vor fi efectuate la nivelul autoritatii contractante, asigurandu-se astfel o predictibilitate fata de potentialii ofertanti de pe piata.

Strategia anuala de achizitie publica poate fi modificata in situatia in care apar noi necesitati sau noi obiective de investitii pentru a caror introducere in strategie este necesarea identificarea surselor de finantare, modificari ce vor fi aprobate de conducatorul autoritatii contractante.

Care este diferenta dintre strategia anuala de achizitiei publica si strategia de contractare?

Strategia de contractare trebuie sa fie elaborata la momentul planificarii pentru fiecare obiectiv din programul de achizitii sau aceasta trebuie sa fie intocmita la momentul demararii obiectivelor de achizitii?

In timp ce strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016, odata cu documentatia de atribuire, referitor la aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) si f).

Sursa: Legea 98/2016 si HG 395/2016

Declaratie-privind-neîncadrarea-în-situaţiile-prevăzute-la-art.164-din-LEGEA-98-2016Formulare achizitii publice Legea 98/2016 – Dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi privind achizitiile publice, Legea 98/2016, procedura de participare la licitatii publice s-a simplificat, inclusiv in ceea ce priveste documentele necesare pentru intocmirea unei oferte.

Daca inainte era necesara depunerea mai multor documente si formulare, de catre un operator economic, acestea au fost inlocuite de o Declaratie pe proprie raspundere, DUAE (detalii aici) si un numar foarte redus de formulare, folosit in special in cazul licitatiilor de mica valoarea sau la care nu se solicita completarea DUAE.

Iata o lista cu cele mai cunoscute formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Candidatul/ofertantul selectat la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele solicitate de autoritatea contractanta, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Modelele se refera la :

Exista Formulare standard si pentru autoritatile publice, despre care am scris aici: Formulare standard pentru publicarea anunturilor

Firmele care doresc sa participe la licitatii publice si au nevoie sa afle constant ce cereri de oferta publica autoritatile contractante, o pot face cu o Inregistrare Gratuita Aici!

Tagged with:
 

SICAP este platforma publica de achizitii publice, (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice) care inlocuieste SEAP.

Ce este SICAP?

Am realizat cu o prezentare pe scurt o descriere a platformei SICAP, cu noile functionalitati si beneficii pentru utilizatori: autoritati contractante si ofertanti. Cititi articolul : S.I.C.A.P., noua platforma de achizitii publice, pe scurt.

1. SICAP are o interfata intuitiva;

2. Modalitatea de cautare, in timp real, utilizand filtre de cautare multiple;

3. Serviciu “NOTIFICARI” automate pe tot parcursul desfasurarii procedurilor de achizitie organizate on line;

4. Serviciu extins de raportare, statistici si export pentru achizitii desfasurate intr-un anumit interval de timp;

5. Modul dedicat contractelor de achizitie publica ce va permite gestionarea tuturor tipurilor de contractate si actelor aditionale incheiate in urma procedurilor de achizitie publica derulate prin sistem;

6. Servicii web extinse pentru interoperabilitate;

7. Armonizarea în cadrul SICAP a formularelor standard (anunturile) care se transmit electronic catre JOUE;

8. Mecanism de verificare a semnaturii electronice la orice tip de document;

9. Dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor si arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice, asigurate implicit de SICAP;

10. In cadrul aplicatiei vor exista versionari pentru fiecare anunt in parte astfel incat sa poate fi evidentiate permanent modificarile efectuate de catre autoritatile contractante la nivelul anunturilor.

Site-ul oficial al Sistemului informatic colaborativ pentru achizitiilor publice SICAP este www.e-licitatie.ro, operat de catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR).

Potrivit legii, toate autoritatile contractate sunt obligate sa se inscrie in SICAP si sa publice anunturile de intentie, participare si atribuire pentru procedurile proprii. Pana in 2018 ponderea contractelor de achizitie publica atribuite  electronic trebuie sa ajunga la 100%, adica cu ajutorul unei platforme precum SICAP, sau un echivalent.

In SICAP se vor inscrie atat Autoritatile Contractante care vor publica anunturile de achizitie, cat si Ofertantii care doresc sa participe la licitatii in vederea castigarii contractelor. Cu o precizare, Ofertantii care doresc sa participe la licitatii offline, in afara SICAP, trimitand oferta direct Autoritatii Contractante, nu sunt obligati sa se inregistreze in SICAP.

Daca va intereseaza strict anunturile si/ sau participarea la licitatii publicate in SICAP, vi le putem transmite pe email, zilnic, in functie de domeniul si zona de interes. Pentru a va convinge de utilitatea serviciului nostru de monitorizare a licitatiilor publice: Creati un Cont Gratuit Aici!

Praguri achizitii publice SICAP

Pentru contractele de achizitie a caror valoare estimata depaseste un anumit prag stabilit in lege, autoritatea contractanta  este obligata sa publice un anunt de intentie, respectiv anunt de participare si cerere de oferta.

a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.

Autoritatea contractanta poate achizitiona direct, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat:

a) 132.519 lei, produse sau servicii

b) 441.730 lei, respectiv lucrari

Daca sunteti Autoritate Contractanta, si dori sa va inregistrati in SICAP, pentru a publica anunturile de licitatie, Faceti Inregistrarea Aici!

Daca suneti Ofertant si doriti sa participati la licitatiile organizate online, pe SICAP, Faceti Inregistrarea Aici! Nu stiti cum sa faceti inregistrarea? Am creat pentru dvs. un ghid gratuit, citi detalii in articolul: Ghid Inregistrare in SICAP (noul Seap)

Atat autoritatile contractante cat si ofertantii au avea nevoie de instruire pentru utilizarea SICAP, atat in ceea ce priveste elementele de baza ale sistemului (inscriere, publicare anunturi), dar si elementele precum publicarea documentatiei, realizarea de licitatii electronice, realizarea de cumparari directe sau proceduri de cereri de oferta exclusiv online (ceea ce duce la economie de timp, si la obținerea unor oferte si preturi corecte pentru ambele parti).

Pentru Ofertanti este esentiala urmarirea atenta a SICAP, putand astfel, pune produsele in atentia autoritatilor contractante. Evident, pentru a putea face acest lucru, ofertantii au si ei nevoie de o instruire de baza pentru a sti cum sa foloseasca SICAP pentru a vinde eficient autoritatilor contractante.

Pentru utilizarea SICAP , va putem pune la dispozitie in momentul aparitiei, Manuale de utilizare.

Firma Tender Service vine in ajutorul ofertantilor cu cea mai importanta parte a participarii la licitatii publice, monitorizarea anunturilor de licitatie: cereri de oferta, anunturi de participare si atribuire. Va spunem cine cumpara si care este data pana la care trebuie sa trasmiteti oferta si chiar ce trebuie sa contina oferta, potrivit instructiunilor autoritatii. Creati Un Cont Gratuit Acum!!! si veti primi zilnic, pe email, toate licitatiile de interes pentru domeniul dvs. de activitate.

Ce gasiti pe SICAP?

In cadrul SICAP, regasiti toate procedurile de achizitie conforme cu clasificarea europeana in domeniu:

 • Licitatii deschise, la care poate participa orice ofertant;
 • Licitatii restranse, caracterizate prin existenta etapei de selectie.

Tipuri de proceduri achizitii implementate in SICAP:

 • Deschise
 • Restranse
 • Cereri de oferta
 • Pe baza de catalog

Autoritatile contractante aleg modul in care doresc sa faca achizitia, astfel vom regasi in SICAP urmatoare tipuri de anunturi de achizitie:

 • Anunturi de Intentie
 • Anunturi de participare
 • Concursuri de Solutii
 • Concesionari
 • Anunturi de consultarea pietei
 • Cereri de oferta / Proceduri simplificate
 • Cumparari directe
 • Anunturi de publicitate
 • Anunturi de atribuire
 • Parteneriate Public Privat
 • Planuri de achizitii

Daca aceste notiuni nu va sunt familiare, va sugeram sa Consultati Aici Dictionarul Achizitiilor Publice.

Toate anunturile publicate in SICAP, au un numitor comun: Codurile CPV, utilizate in aproximativ toate contextele aplicatiei: la definirea anunturilor, a procedurilor, a produselor de catalog.

Ce se intampla pe SICAP?

Autoritatile publice vor publica anunturile de achizitie publica si rezultatele acestora, cu modalitate de atribuire online sau offline. Deasemena veti gasi si Planul anual de achizitii ale fiecarei autoritati, adica ce intentioneaza sa cumpere si data aproximativa a achizitiei, pentru fiecare autoritate. Aceste planuri sunt publicate la inceputul anului dar sunt actualizate de-a lungul anului in curs.

Ofertantii:

 • Urmaresc anunturile de licitatie si inainteaza oferta in cazul celor pentru care se califica;
 • Participa la anunturile de achizitie directa/ cumparari directe, folosind catalogul electronic, unde isi vor publica preturile de vanzare pentru produsele, serviciile sau lucrarile, pe care le pot furniza. Pentru a face acest lucru:
  •  se inscriu pe SICAP. Pentru asta vom avea in curand pentru dvs.: un ghid de inregistrare

Ce costuri implica SICAP?

Taxe servicii oferite de SICAP:

 • Notificarile pe criterii de interes : 31 lei + TVA/notificare/an
  Acestea anunta existenta procedurilor de achizitie organizate in SICAP conform criteriile dumneavoastra de cautare. In baza lor se pot genera rapoarte. Notificarile au data de valabilitate 1 an de la data publicarii lor.
 • Serviciile web: 1200 lei + TVA/luna
  Acestea se pot configura in vederea obtinerii unor raportari ce pot rezulta in urma derularii procedurilor de achizitie publica organizate in SEAP.
 • Atribuire notificari de evenimente ale procedurii: 4 lei + TVA/abonare procedura
  Acestea informeaza privind evenimentele procedurilor de achizitie publica organizate in SICAP (suspendari de procedura/postari de clarificari/raspunsuri la solicitarile de clarificari/erate/anulari de procedura, etc).

Taxe participare proceduri SICAP:

 • 40 lei +TVA 19% pentru proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitatia electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice ;
 • 2 lei + 19% pentru publicarea in catalog a unei pozitii de catalog.

Pentru fiecare operator economic / ofertant se acorda cu titlu gratuit:

 • 1 participare/luna nereportabila;
 • 1 pozitie de catalog pentru o perioada de 1 an de la inregistrare.

Cum obtineti informatii despre participarea la licitatie?

Cautati licitatiile de interes pe SICAP, in functie de:

 • Cod CPV
 • Tipul anuntului
 • Autoritatea contractanta
 • Data publicarii sau limita

Daca nu sunteti familiarizati cu functionarea SICAP, sau preferati sa Economisiti Timp si Bani, Apelati la un serviciu de monitorizare a licitatiilor relevante pentru domeniul dvs. de activitate, Creati Aici un Cont Gratuit pentru a primi in fiecare zi, pe email, toate licitatiile de interes din Romania si nu numai.

Informatiile principale privind participarea la licitatie se gasesc in anuntul propriu zis, totusi de multe ori exista documentatie suplimentara – caiet de sarcini, cu informatii specifice si detalii importante. Descarcati atasamentele de la fiecare licitatie si parcurgeti continutul.

Daca se intampla sa nu puteti deschide atasamentele, exista doua cauze principale:

 • documentul este criptat si are cel mai probabil extensia p7s, aveti mai jos detalii despre cum puteti deschide aceste documente;
 • documentul are o eroare sau a fost incarcat gresit si veti fi atentionati ca documentul a fost compromis, in acest caz va trebui sa luati legatura cu autoritatea contractanta.

Siguranta / criptarea  documentelor in SICAP

Din motive care tin de siguranta documentelor, transmiterea si deschiderea lor, acestea au pot fi incriptate. Aceasta este o modalitate prin care o persoana poate autentifica orice fisier din calculator cu propria semnatura, cel care il citeste avand posibilitatea de a verifica numele celui care l-a semnat, data cand a fost semnat si alte detalii ce verifica persoana semnatara.

Semnatura consta intr-o cheie personalizata si o parola (pin) care este ceruta ori de cate ori se semneaza documente electronica. Semnarea se face cu un soft special cu care se pot citi si documentele tip *.p7s.

Nu este nevoie sa aveti semnatura electronica pentru a citi documentele p7s

Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SICAP este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit, la urmatoarele adrese web:

Aplicatia pentru vizualizarea acestor documente se descarca gratuit, se instaleaza pe calculator, iar in momentul in care veti intalni documente incriptate veti putea avea accces la ele.

Semnatura electronica in SICAP

Documentele pe care ofertantii le incarca in Sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) trebuie semnate electronic  (H.G. nr 801/2011), deasemenea documentele pe care autoritatile contractante le incarca in SICAP, trebuie semnate electronic si supuse verificarii, inainte de publicare.

Pentru a semna electronic documentele, operatorii SICAP vor folosi:

 • un certificat digital emis de o autoritate de certificare recunoscuta conform legii semnaturii electronice nr. 455/2001 si normelor de aplicare a acesteia precum si Ordinelor ministrului comunicat›iilor s™i societat›ii informat›ionale numerele 473/2009 si 1000/2010
 • o aplicatie de semnatura electronica.

Majoritatea documentelor pot fi semnate electronic (.doc, .txt, .pdf etc.), iar fisierul rezultat va avea extensia .p7s.

Pentru a putea semna electronic documentatia pentru SICAP, este necesara achizitia unui kit de semnatura electronica de la un furnizor acreditat de servicii de certificare. Kitul este compus dintr-un certificat digital calificat, un dispozitiv criptografic (token) pe care este stocat certificatul digital si un CD care contine aplicatia de semnare si manualele de utilizare.

Cu certificatul digital se pot semna electronic un numar nelimitat de documente.

Cine poate sa semneze electronic?

Orice persoana care, in baza unui contract incheiat cu un furnizor de servicii de certificare, detine o pereche functionala:

 • cheie publica (cod digital pereche a cheii private) si reprezinta datele de verificare a semnaturii electronice;
 • cheie privata (cod digital cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware si/sau software specializat, reprezintă datele de creare a semnăturii electronice) si are o identitate probata printr-un certificat digital emis de acel furnizor.

Pentru ce poate fi folosita semnatura electronica?

Semnatura electronica se aplica unui document in format electronic, redactat sau obtinut prin intermediul programelor informatice, spre exemplu:

 • documente MS Word (contracte, documente, notificari, retete medicale, etc. );
 • spread-sheet Excel (rapoarte financiare, state de plata a salariilor, note de comanda, etc.);
 • documente Adobe Acrobat (la fel ca si cele in MS Word, insa superioare ca si aspect si securitate a integritatii informatiilor);
 • fotografii digitale (constatari, mostre, comanda de produse, etc.);
 • programe expert de gestiune a documentelor (documente ale administratiei publice si locale, documente care urmeaza sa fie arhivate in cadrul arhivelor electronice din cadrul unor Data Centre, etc. );
 • documente rezultate din prelucrarea datelor contabile si fiscale (declaratii de impunere, documente de plata catre Bugetul de Stat, etc. ) etc.

Ce este Certificatul digital?

Este obligatoriu pentru obtinerea Semnaturii electronice.

Ce este certificatul digital calificat ?

Pentru ca o persoana sa poata folosi semnatura electronica, este necesara ca in prealabil sa dobandeasca un certificat care ii atesta identitatea. Certificatul reprezinta o colectie de date in forma electronica si care atesta legatura dintre datele de verificare a semnaturii electronice si semnatarul ca persoana, confirmand identitatea acelei persoane. Certificatul calificat este eliberat de catre un furnizor de servicii de certificare, legal constituit.

Fiecarui semnatar i se va atribui de catre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care sa asigure identificarea unica a semnatarului.

Permite asigurarea integritatii, confidentialitatii si non-repudierii tranzactiilor electronice. Principalele domenii in care pot fi folosite certificatele digitale sunt urmatoarele:

 • Depunerea declaratiilor fiscale Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF);
 • La depunerea si semnarea electronica a documentelor solicitate de Autoritatile contractante din cadrul Sistemului Electronic Colaborativ de Achizitii Publice (SICAP);
 • Utilizarea platformei Ministerului Fondurilor Europene – MySmis si semnarea Cererilor de Finantare;
 • Depunerea deconturilor catre CNAS;
 • Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM);
 • Monitorul Oficial;
 • Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
 • Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), etc tamiflu generic;
 • La transmiterea raportarilor catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private(CSSP);
 • La semnarea si/sau criptarea mesajelor trimise prin e-mail catre Partenerii de afaceri companiei;
 • La autentificarea in sisteme informatice private.

Perioada de valabilitate a unui certificat digital este de un an de zile. Dupa un an, certificatul poate fi reinnoit.

Cum participati la licitatii?

Pentru a participa la licitatii, poate fi obligatoriu sau nu sa fiti inregistrati in SICAP:

 • Licitatiile electronice, sau cu faza finala electronica, va obliga sa aveti un cont in SICAP. Aveti mai jos un link catre un Ghid de Inregistrare in SICAP.
 • Licitatiile offline, fara faza finala electronica, nu necesita inscriere in SICAP, veti transmite ofertele, conform instructiunilor din anunt, direct autoritatii contractante.

Dupa modul organizarii, licitatiile se impart in:

 1. Licitatii electronice (online):
  • Anunturi de participare;
  • Cereri de oferta/ anunturi simplificate;
  • Concursuri de Solutii
  • Concesionari
  • Cumparari directe
  • Anunturi de publicitate

Pentru a participa la acest tip de licitatii, trebuie sa fiti inregistrati in SICAP si sa achitati taxele aferente. Daca nu sunteti inca inregistrati iata cum sa procedati: (in curand ghid)...

Licitatia electronica reprezinta un proces de reducere succesiva a ofertei pe diferite componente. Licitatia electronica este faza finala a:

 • Procedura online – se desfasoara in intregime in sistemul electronic;
 • Procedurii offline – acest tip de procedura se desfasoara in afara sistemului electronic pana la momentul licitatiei electronice.

a) Proceduri de licitatii deschise, electronice/online

Pentru a putea depune oferta, ofertantul / operatorul economic trebuie sa se inscrie in achizitie, prin actionarea butonului Inscriere in procedura din pagina de detaliu a achizitiei. Daca inscrierea la cererea de oferta s-a realizat cu succes, sistemul va afisa un mesaj de confirmare. La inscriere se va consuma o participare din
portofoliul de participari.

In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica si licitatie electronica a fost publicata va fi disponibil butonul Licitatie electronica, care va va directiona utilizatorul in pagina de detaliu a licitatiei electronice.

Daca licitatia contine loturi, va trebui sa alegeti lotul si sa apasati butonul Inscriere lot.

Pentru Depunerea ofertei se va actiona butonul Oferta de pret. Veti fi directionat catre alta pagina. Depunerea ofertei consta in furnizarea ofertei de pret (obligatoriu) si completarea raspunsului la criteriile de calificare si factorilor de evaluare (optional). Inainte de a fi salvata in sistem, oferta de pret trebuie mai intai
criptata, cu ajutorul butonului Cripteaza. Pentru salvarea ofertei de pret actionati butonul Salveaza. Oferta de pret poate fi modificata pana la termenul limita de depunere al ofertelor.

In cea de-a treia sectiune operatorul economic va trebui sa furnizeze raspunsuri la factorii de evaluare, in cazul in care autoritatea contractanta le-a definit. (Vizibil numai in cazul in care criteriul de atribuire este “Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”).

Pentru a adauga un document se va actiona butonul Adauga aferent listei de documente. Fisierul trebuie sa fie in prealabil incarcat in lista proprie de documente. Se va deschide o fereastra care va contine toate documentele incarcate de ofertant in sistem.

Sectiunea Documente se acceseaza din meniul Administrare si permite gestiunea documentelor ofertantului (incarcarea, descarcarea fisierelor). Documentele gestionate in aceasta sectiune se vor folosi ca atasament in diverse contexte (ca raspuns la un criteriu de calificare sau tehnic, la forumularea unei solicitari de clarificare etc). Pagina Lista documente contine lista tuturor documentelor adaugate in sistem de ofertant. Pagina permite selectarea documentelor dupa urmatoarele criteriile de interes: cod document si descriere.

Pentru adaugarea unui nou document se actioneaza butonul Adauga. Se va deschide pagina de Editare document. Se completeaza campurile obligatorii cod, descriere, se incarca un fisier si se apasa butonul Salveaza. Incarcarea documentului se face apasand butonul Trimite Fisier.

In cazul in care exista faza finala de licitatie electronica ofertantul are posibilitatea de a depune oferta de pret prin actionarea butonului Oferta, din detaliul licitatiei electronice. Oferta se salveaza prin apasarea butonului Salveaza.

Diferenta dintre licitatia restransa si deschisa consta in existenta fazei de selectie a candidatilor care precede etapa de depunere a ofertei. Butonul la care trebuie sa fiti atenti este Candidatura.

In cazul unui anunt de participare de tip SAD, depunerea ofertei se face similar ca la orice anunt de participare, cu exceptia faptului ca nu este posibila depunerea ofertei financiare.

Daca autoritatea contractanta a introdus pe anuntul de participare o serie de documente specifice (standard), ofertantul poate raspunde atasand documentele corespunzatoare din propriul dosar al companiei. Aceasta se face apasand butonul corespunzator din dreptul unui tip de document din cadrul  subsectiunii Documente din dosarul companiei. Aceasta duce la deschiderea unui ecran pop-up care afiseaza documentele din portofoliul ofertantului care sunt specifice documentului cerut de autoritaea contractanta.

Ofertantul nu este obligat sa raspunda la aceste cerinte specifice incarcand documente din setului lui de documente specifice (deşi aceasta este varinata cea mai lesnicioasa). El poate incarca acele documente si folosind butonul Adauga din dreptul subsectiunii Documente de calificare si propunere tehnica.

Dupa ce utilizatorul a selectat fie documente din dosarul companiei, fie documente obisnuite, fie si unele si altele, el poate apasa butonul Salveaza pentru a valida alegerile facute.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri despre o licitatie aflata in desfasurare, le puteti adresa direct autoritatii contractante, la sectiunea Intrebari, veti primi raspuns in teremenul stabilit de lege.

In cazul in care la crearea procedurii s-a optat pentru reofertare in SICAP si s-a publicat anuntul de atribuire la procedura va fi disponibil in interfata butonul „Reluare competitie“.

In cazulul procedurilor ce selecteaza optiunea de reofertare in SICAP, prin apasarea butonului “Reluare competitie” din detaliul anuntului / invitatiei de participare (daca nu exista impartire pe loturi) sau din lista de loturi (in cazul impartirii pe loturi) aplicatia incarca pagina “Lista licitatiii electronice la reofertare acord-cadru“.

La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa), autoritatea contractanta este obligata sa publice in SICAP anuntul de atribuire, indiferent daca procedura de achizitie
s-a desfasurat in SICAP sau offline. Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri.

Nu se poate defini un anunt de atribuire in SICAP, daca anuntul de participare aferent nu a fost in prealabil definit in SICAP. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

In cazul anunturilor de participare sau cererilor de oferta / anunturi simplificate, la detaliul anuntului, in intervalul de depunere a ofertelor, pana la data limita, va recomandam sa urmariti sectiunea Documentatie, clarificari si decizii. Aici se vor publica raspunsuri la intrebari/ clarificari, solicitate de ofertanti, sau pur si simplu precizari suplimentare din partea autoritatii contractante.

b) Pentru cumparari directe: Publicati in catalogul electronic produsele, serviciile, veti fi contactati de autoritatea contractanta daca oferta dvs. este eligibila.

In SICAP cumpararile directe au la baza catalogul de produse definit de ofertanti. Autoritatea contractanta
poate initia o achizitie de tip cumparare directa doar prin alegerea unui produs din catalogul ofertantului.

Etapele cumpararii directe sunt urmatoarele:

Initiere achizitie – autoritatea contractanta consulta cataloagele de produse ale ofertantilor, alege un produs, completeaza conditiile de livrare si plata, cantitatea si optional pretul maximal. Deasemenea va stabili si data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.
Decizie ofertant – la primirea cererii, ofertantul are doua optiuni:

 • sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care e obligat sa completeze motivatia refuzului;
 • sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare si reducerea.

Decizie autoritate contractanta (etapa apare doar daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara) – la primirea ofertei autoritatea contractanta are doua optiuni:

 • sa accepte oferta operatorului economic;
 • sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.

Daca autoritatea contractanta nu ia o decizie intr-un anumit numar de zile de la data de raspuns a oferatantului, procesul de achizitie se va inchide, achizitia ramanand neatribuita.

O achizitie atribuita reprezinta o cumparare directa pentru care autoritatea contractanta a acceptat oferta venita din partea operatorului econimic.

O achizitie poate ajunge in starea neatribuita din urmatoarele motive:

 • operatorul economic refuza conditiile definite de autoritatea contractanta (conditii refuzate);
 • operatorul economic nu a furnizat un raspuns in termenul stabilit de catre autoritatea contractanta (conditii neacceptate in termen);
 • autoritatea contractanta nu a luat o decizie in termenul stabilit de catre Operatorul SICAP (oferta neacceptata in termen);
 • autoritatea contractanta refuza oferta venita din partea operatorului economic (oferta refuzata);

Notificarile de atribuire la cumpararea directa reprezinta echivalentul unui anunt de atribuire pentru cumpararea directa.

Catalogul electronic

Sistemul ofera fiecarui ofertant posibilitatea de a-si organiza propriul catalog de produse, atat cu scop de prezentare, cat si ca suport pentru achizitiile pe baza de catalog.

Pentru a putea deveni un participant la o cumparare directa, trebuie mai intai sa va definiti produsele pe care le puteti oferi. Accesarea catalogului electronic se realizeaza dupa autentificarea in sistem, selectand din meniul “Cumparari directe” optiunea “Catalog electronic”. Fereastra nou deschisa afiseaza Lista reperelor de catalog. Lista contine toate reperele de catalog publicate in sistem de ofertantul curent si contine filtre standard de cautare.

 • Se pot adauga repere (produse, servicii) prin actionarea butonului +Adauga si dupa editarea reperului este actionat butonul Salveaza.
 • Se pot exporta repere cu ajutorul butonului Descarca reperele
 • Se pot importa repere cu ajutorul butonului Importa repere din fisier
 • Se pot publica sau sterge mai multe repere cu ajutorul butonului Publica/ Retrage

Valabilitatea pozitiilor de catalog este de 2 ani si este calculata incepand cu data alocarii acestora in sistem.

Cu 30 de zile inainte de momentul expirarii pozitiilor de catalog, atat a celor gratuite cat si a celor preplatite, sistemul va genera o notificare (sms si email) catre ofertantul caruia ii apartin reperele ce urmeaza sa expire.

   2. Proceduri licitatie offline:

 • Anunturi de participare;
 • Cereri de oferta/ anunturi simplificate;
 • Concursuri de Solutii
 • Concesionari
 • Anunturi de publicitate

In cazul acestui tip de proceduri ofertele se vor transmite autoritatilor contractante, fara a publica oferta respectiva in SICAP.

Exista si cazuri in care doar prima faza a licitatiei este offline. Autoritatea contractanta va selecta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de selectie / calificare, desfasurate offline. Operatorii economici care participa la licitatia electronica (LE) vor fi selectati de catre autoritatea contractanta din entitatile inregistrate in sistem.

Operatorii economici depun in rundele de licitare oferte succesive, care imbunatatesc precedenta oferta.
La fiecare oferta depusa se face recalcularea punctajelor si a clasamentului, sistemul oferind in timp real participantilor la licitatie informatii cu privire la cea mai oferta si pozitia in clasament.

Pentru accesarea acestui modul se selecteaza optiunea Licitatii electronice proceduri offline – Licitatii electronice in desfasurare din meniul Proceduri de atribuire.

Depunere Oferta: Pagina se acceseaza din pagina detaliu LE prin actionarea butonului Oferta. Este disponibila in forma de editare daca LE-ul este in etapa de licitare (runda), si in readonly in restul starilor. Depunerea ofertei se poate face in starea de licitare. In momentul apasarii butonului Salveaza, oferta dvs. este salvata.

Ofertantul nu se poate retrage din licitatie. Ofertantilor care isi modifica oferta prima data la o LE aferenta procedurilor offline, li se va percepe tarif de participare. Pentru participarea la LE pentru proceduri desfasurate integral in SICAP nu se percepe tarif, intrucat acesta a fost deja luat la depunerea ofertei.

Nota: în cazul unei licitatii electronice provenita dintr-un anunt simplificat, ofertele financiare initiale ale ofertantilor vor fi toate zero; ca atare, la prima licitare a pretului, aplicatia NU va mai face verificarea cu privire la imbunatatirea ofertei financiare sau la respectarea pasului de licitare. Aceste verificari se vor face desigur incepand cu a doua depunere a ofertei financiare, cand exista deja o prima oferta nenula.

3. Proceduri Parteneriat Public Privat:

 • Anunturi de Selectie;
 • Anunturi de Atribuire

Tipuri Procedura:

 • Licitatie Deschisa;
 • Licitatie Restrinsa;
 • Licitatie Restrinsa Accelerata;
 • Negociere;
 • Negociere Accelerata;
 • Dialog Competitiv.

Mai multe informatii despre despre parteneriatul Public – Privat, gasiti intr-un articol dedicat acestui subiect: Parteneriatul public privat in achizitii publice

4. Proceduri de atribuire:

La finalizarea cu castigator a unei achizitii (care nu e cerere de oferta sau cumparare directa), autoritatea contractanta este obligata sa publice in SICAP anuntul de atribuire, indiferent daca procedura de achizitie s-a desfasurat in SICAP sau offline. Anuntul de atribuire corespunde unei singure proceduri.

Nu se poate defini un anunt de atribuire in SICAP , daca anuntul de participare aferent nu a fost in prealabil definit in SICAP . Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

Istoric

In 2014 a fost oranizata licitatia publica pentru atribuirea serviciilor de realizare a platformei, castigata de UTI GRUP SA  cu  21.902.819,00 lei, iar primele noutati apareau in 2016, iata ce aflam atunci: Platforma de achizitii publice care va inlocui SEAP. Ulterior in mai 2017 a fost disponibila varianta demo a noii platforme, iar din 2 aprilie 2018, potrivit unui comunicat al AADR, anunturile de licitatii publice pot fi publicate pe noua platforma SICAP.

Pentru a avea acces la toate anunturile de achizitii publice publicate in SICAP, Inregistrati-va Gratuit Aici!, noi va putem transmite anunturile de licitatie de interes zilnic, direct pe email-ul dvs.

Cele mai importante articole in domeniul achizitiilor publice le gasiti Aici.

Va stam la dispozitie cu informatii care tin de serviciile furnizate de noi si domeniul achizitiilor publice:

Tender Service SRL
www.licitatie-publica.ro
Tel: 0369 591482 Fax: 0369 591483
Email: office@licitatie-publica.ro

Cine suntem si de ce informatiile furnizare sunt relevante si importante: Aflati Aici

Nota: Articolul a fost conceput avand la dispozitie doar platforma demo pentru SICAP, actualizam informatiile pe masura ce astea sunt disponibile.

Tagged with:
 

Procesul de achizitie publica este realizat printr-o succesiune de etape, iar intr-o prima etapa un pas important este Elaborarea unui Referat de necesitate. Iata mai multe informatii intr-un articol despre Procesul de achizitie publica – Etape.

Revenind la Referatul de necesitate, componenta primei etape de planificare a achizitiei publice de catre autoritatea contractanta, sa aflam ce este acest referat, cine il intocmeste, cum se completeza. Mai jos aveti si un model pe care il puteti descarca si completa, potrivit nevoilor dvs.

Etapa de planificare/pregatire a procedurii

 • identificare necesitati;
 • consultarea pietei;
 • elaborare referate de necesitate;
 • intocmirea documentatiei de atribuire si a documentelor – suport;
 • intocmirea strategiei de contractare.

Pentru succesul procesului de planificare a portofoliului proceselor de achiziţie publica este relevant sa existe un numar cat mai mare de informatii care sa reflecte realitatea incluse intr-un Referat de necesitate, pentru a permite o evaluare realista a termenului necesar pentru finalizarea pregatirii lansarii unei proceduri de achizitie in conditii de regularitate, eficienta, eficacitate.

Referatul de necesitate reprezinta un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitatile de produse, servicii si lucrari identificate, precum si pretul unitar/ total al necesitatilor. (H.G. nr. 395/ 2016, Art 3 alin 4.)

In acelasi timp, un Referat de necesitate prezinta:

 • argumente pentru deciziile din etapa de planificare a achizitiilor publice si pentru calendarul etapei de planificare;
 • factorii critici/cheie care trebuie avuti in vedere pe perioada planificarii si derularii achizitiilor.

Activitatea de completare a Referatului de necesitate

Activitatea de completare a Referatului de necesitate de catre compartimentele autoritatii contractante beneficiare ale achizitiei reprezinta demersul care sta la baza initierii:

 • planificarii portofoliului de procese de achizitie publica,
 • planificarii unui proces de achizitie publica.

Atunci cand Referatul de necesitate este completat ca parte a planificarii portofoliului de procese de achizitie publica (pentru elaborarea Strategiei Anuale de Achizitie Publica-SAAP), acesta trebuie sa contina informatiile minim necesare pentru elaborarea SAAP; urmatoarele titluri trebuie completate (identificate cu albastru in formularul-cadru de Referat de necesitate):

 1. Descrierea necesitatii de produse/servicii/lucrari;
 2. Fundamentarea necesitatii;
 3. Contributia satisfacerii necesitatii la indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante sau la functionarea acesteia;
 4. Justificarea modalitatii de satisfacerea necesitatii;
 5. Necesitatea in contextul legislatiei in achizitii publice;
 6. Valoarea estimata a produselor/serviciilor/lucrarilor care urmeaza sa fie achizitionate;
 7. Calendarul procesului de achizitie publica in vederea satisfacerii necesitatii;
 8. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesitatii si pozitia bugetara a acestora;
 9. Factori cheie pentru succesul procesului de achizitie publica si satisfacerea necesitatii;
 10. Factori interesati relevanti pentru succesul rezultatului procesului de achizitie publica;
 11. Competente necesare si disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achizitie publica.

Cel putin aceste informatii se vor completa in ultimul trimestru al anului in curs (n) pentru anul urmator (n+1), conform art. 3, alin. (1), din HG 395/2016.

Atunci cand Referatul de necesitate este completat cu scopul demararii unui proces de achizitie este recomandabil ca Referatul de necesitate sa includa toate informatiile incluse in formularul-cadru, acestea fiind necesare pentru:

 1. Planificarea corespunzatoare a realitatii de la momentul initierii procesului de achizitii, descrisa pe baza cantitatii si calitatii informatiilor disponibile, si pana la momentul initierii procesului de achizitie;
 2. Asigurarea ca cerintele care descriu produsele, serviciile si lucrarile care urmeaza sa fie achizitionate sunt stabilite in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
 3. Demararea pocesului de achizitie care contribuie la atingerea obiectivului propus si nu impiedica ca realizarea achizitiilor sa fie facuta in conditii de eficienta economica si sociala.

Referatul de necesitate se completeaza pentru fiecare necesitate identificata la nivel de compartiment de specialitate beneficiar al achizitiei din cadrul autoritatii contractante, respectiv pentru orice achizitie care urmeaza sa fie realizata.

Modelul de referat prezentat  este realizat tinand cont de prevederile art. 2, alin. 5, lit. a); art. 3; art. 9 alin. (1), si art. 12, alin. (2) din HG 395/2016.

Pentru completarea Referatului de necesitate utilizati informatiile cu privire la „Rolul Referatului de necesitate in achizitiile publice; Completarea formularului-cadru Referat de necesitate”, incluse in document. Aceste informatii trebuie sterse din versiunea finala a Referatului de necesitate.

Desacarcati de la link-ul urmator Modelul pentru Referat de necesitate (contine si intructiuni pentru completare).

Cuprins Formular Referat de necesitate

[Formular-cadru]: Referat de necesitate… 2

A. Descrierea necesitatii de produse/servicii/lucrari… 4

B. Fundamentarea necesitatii… 4

C. Contributia satisfacerii necesitatii la indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante sau la functionarea acesteia… 4

D. Justificarea modalitatii de satisfacerea necesitatii… 6

E. Necesitatea in contextul legislatiei in achizitii publice… 6

F. Valoarea estimata a produselor/serviciilor/lucrarilor care urmeaza sa fie achizitionate… 8

G. Calendarul procesului de achizitie publica in vederea satisfacerii necesitatii… 9

H. Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesitatii si pozitia bugetara a acestora… 11

I. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate si fiecare dintre resursele complementare – inclusiv resurse financiare – pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesitatii… 11

J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru produse/lucrari/servicii (conform art. 156, alin.(1) din Legea 98/2016)… 12

1. Modalitatea utilizata pentru descrierea caracteristicilor… 12

2. Aspecte legate de ciclul de viata al produselor/serviciilor/lucrarilor ale caror caracteristici sunt descrise in Caietul de sarcini… 13

3. Caracteristici incluse in Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau a anumitor produse… 13

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuala… 14

5. Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori… 14

6. Reglementari obligatorii in domenii precum cel al mediului, cel social si cel al relatiilor de munca care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica… 14

7. Institutiile competente de la care se pot obtine informatii detaliate privind reglementarile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica… 14

K. Factori cheie pentru succesul procesului de achizitie publica si satisfacerea necesitatii… 15

L. Factori interesati relevanti pentru succesul rezultatului procesului de achizitie publica… 16

M. Competente necesare si disponibile pentru finalizarea cu succes a procesului de achizitie publica… 16

N. Anexe:… 16

Pentru cele mai importante informatii in domeniul achizitiilor publice, pentru ofertanti, le gasiti intr-o sectiune speciala a blogului nostru Aici.

Licitatie-publica.ro, monitorizeaza piata achizitiilor publice din Romania si va poate pune la dispozitie informatii in acest domeniu si chiar alerte zilnice cu anunturi noi de licitatii, pentru acest lucru va rugam sa Va Inregistrati Gratuit Aici!

error: Continut protejat !