Rate this post

Guvernul a adoptat, printr-o Ordonanta de Urgenta, o serie de masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura de transport transeuropeana. Scopul noilor reglementari este sa scurteze termenele si sa simplifice procesul de autorizare a lucrarilor de constructii si, implicit, sa elimine unele blocaje in implementarea proiectelor care asigura interconectivitatea intre reteaua de transport de interes national/regional cu cea europeana.

Actul normativ are in vedere urmatoarele aspecte referitoare la realizarea lucrarilor la proiectele de infrastructura de transport transeuropeana:

  1. Simplificarea procesului de emitere a autorizatiilor de construire prin:
  • Scurtarea termenelor pentru emiterea avizelor/acordurilor sau, dupa caz, a avizelor de amplasament prevazute in certificatele de urbanism;
  • Simplificarea procedurilor de scoatere a terenurilor situate pe coridorul de expropriere din circuitul agricol/forestier; Terenurile agricole aflate in extravilan vor fi inscrise direct in Cartea Funciara, cu incadrarea directa in categoria de folosinta pentru care au fost achizitionate, cu indepinirea ulterioara a conditionalitatilor de catre beneficiarul proiectului. Acest proces se va realiza pe loc si nu in termen de 6 luni, asa cum se desfasoara in prezent. Avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor impadurite din circuitul forestier vor putea fi eliberate in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare, daca aceste terenuri sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructura de transport transeuropeana. Obligatia pentru constructor ramane de a obtine avizul final prevazut de lege.
  • Asigurarea valabilitatii certificatelor de urbanism/avizelor/acordurilor/autorizatiilor pana la receptia finala a lucrarilor;
  • Imbunatatirea cerintelor prevazute de lege privind urbanismul si documentatiile urbanistice in cazul traseelor infrastructurii traseuropene, incluse in reteaua TEN-T Core si de pe reteaua TEN-T Comprehensive.
  1. Sumele aferente disputelor rezultate din contractele de executie a lucrarilor vor putea fi achitate in baza unor scrisori de garantie bancara. Aceasta masura are scopul sa conduca la evitarea blocajului proiectelor, determinat  de amanarea platilor pana la obtinerea deciziilor definitive si irevocabile.
  2. Platile in avans, efectuate si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre beneficiar si restituite bugetului. Recuperarea acestor sume de catre beneficiar se va face cu perceperea de dobanzi, majorari sau penalitati de intarziere.
  3. Asigurarea cadrului legal privind continuitatea procesului de realizare a documentatiilor tehnico-economice aferente infrastructurii de transport transeuropeana, prin includerea la finantare cu prioritate a serviciilor de elaborare a acestor documentatii. Se are in vedere faptul ca aceste investitii au caracter multianual.

Sursa: Comunicat de presa Guvernul Romaniei

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Ultimele Licitatii din Constructii de drumuri, sosele, autostrazi

374 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 38)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament km 280+000-km 280+300 linia CF 100 Videle-Orsova (expertizare+proiectare+executie) 17.03.16 11.04.16 Dolj
Modernizare strazi in localiatea Breasta, str Morii km 0+458 – km 1+458, com Breasta, jud Dolj 17.03.16 Dolj
Modernizare drumuri satesti sat Negoiesti, orasul Baia de Arama, judetul Mehedinti 17.03.16 Mehedinţi
Lucrari de intretinere drumuri nemodernizate pentru anul 2016, din orasul Buhusi, judetul Bacau 17.03.16 23.03.16 Bacău
Reparatii strazi trotuare in orasul Cimpeni 17.03.16 23.03.16 Alba
Furnizare nisip 17.03.16 18.03.16 Cluj
Servicii de proiectare, expertiza tehnica autorizata, asisten?a tehnica si consultanta pentru ob?inerea avizului si ulterior a autoriza?iei de securitate la incendiu pentru cladirile Sediului Central SNN SA 17.03.16 24.03.16 Bucureşti
Actualizare documentatie Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament km 280+000-km 280+300 linia CF 100 Videle-Orsova (expertizare+proiectare+executie) 17.03.16 11.04.16 Dolj
Actualizare documentatie MODERNIZARE STRADA TINERETULUI, ORAS BUHUSI, JUDETUL BACAU 17.03.16 31.03.16 Bacău
CUMPĂRARE DIRECTĂ PODURI DE BETON 17.03.16 25.03.16 Cluj
Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !