Rate this post

Pentru marirea numarului de oportunitati de afaceri puse la dispozitia firmelor romanesti, licitatie-publica.ro a adaugat recent la monitorizarea zilnica, achizitiile publice efectuate de Autoritatile Publice din Republica Moldova (MD).

Firmele interesate de piata de bunuri, servicii si lucrari din Republica Moldova, pot acum avea acces, la cerere, la anunturile de licitatii publice din tara vecina, pe langa cele din Romania.

Date generale privind achizitiile publice in Republica Moldova

Volumul achizitiilor publice in Republica Moldova constituia in 2013 circa 9% din PIB, sau circa 24% din Bugetul Public National, in schimb in 2015 a scazut la circa 5 % din PIB.

In 2016 s-a inregistrat o scadere a volumului de achizitii publice, in baza evolutiilor macroeconomice nefavorabile si insuficienta surselor interne (VMS si veniturile din privatizare) si externe (imprumutul Bancii Mondiale, DPO) de finantare a deficitului bugetar.

Ministerul Finantelor in 2015, a informat Agentia Achizitii Publice privind aplicarea procedurii de suspendare a cheltuielilor bugetare. Drept urmare, pentru evitarea unor blocaje financiare, generate de neplatile in sectorul bugetar, a fost aplicata sistarea temporara a publicarii in Buletinul Achizitiilor Publice a invitatiilor de participare la procedurile de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari la componenta de baza cit si la componentele mijloace speciale si fonduri speciale, exceptand cheltuielile cele mai necesare, care asigura functionalitatea institutiilor bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de regie si alte cheltuieli fara care institutia n-ar putea functiona).

In 2012 a fost lansat Sistemul Informational Automatizat „Registrul de Stat al Achizitiilor Publice” si a fost aprobata lista autoritatilor contractante obligate sa initieze toate procedurile de achizitie publica prin SIA „RSAP”.

Circa 200 de autoritati contractante utilizeaza acest sistem, permitand ofertantilor sa controleze procesul de desfasurare a achizitiilor, simplificarea interactiunii cu autoritatile contractante, imbunatatirea gestiunii procesului asigura o generare rapida a informatiei statistice.

Publicitatea procedurilor de achizitie publica este asigurata de catre Agentia de Achizitii publice prin editarea Buletinului Achizitiilor Publice (care este publicat in continuare de doua ori pe saptamana) si prin desfasurarea intrunirilor, meselor rotunde, atelierelor de lucru.

Multe autoritati contractante nu sunt preocupate de a crea si a gestiona in modul necesar rubricile dedicate achizitiilor pe paginile web, nu publica planurile de achizitii, nu ofera informatii complete si in timp oportun asupra achizitiilor, ofera foarte putine informatii si incomplete privind rezultatele acestora.

Achizitiile publice in Republica Moldova sunt reglementate de Legea nr. 131 din 03.07.2015, compusa din XIII capitole si 86 articole, inclusiv 3 anexe, cu modificarile ulterioare. Aceasta prevede:

 • transpunerea Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 si a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizitiile publice ;
 • introducerea principiilor ce trebuie luate in consideratie in procesul de achizitii publice (transparenta, eficienta folosirii banilor publici, tratamentul egal al operatorilor economici etc.) ;
 • aparitia unor proceduri de achizitii publice noi, cum ar fi: dialog competitiv, proceduri negociate, sisteme dinamice de achizitie sau licitatie electronica ;
 • unele proceduri vechi au fost anulate (licitatia in doua etape sau licitatia speciala cu participarea limitata).

Tipuri de proceduri de achizitii publice

 In total sunt puse in aplicare zece proceduri de achizitii publice :

 • licitatie deschisa (publica);
 • licitatie limitata;
 • acord-cadru;
 • dialog competitiv;
 • proceduri negociate;
 • achizitie dintr-o singura sursa;
 • cerere a ofertelor de preturi;
 • sisteme dinamice de achizitie;
 • licitatie electronica;
 • achizitie in cazul planurilor de constructie a locuintelor sociale

Cel mai frecvent sunt folosite doua tipuri de proceduri :

 • licitatiile publice (LP) si
 • cererea ofertelor de preturi (COP).

Procesul de achizitii poate fi impartit in trei etape:

 • Pre-Achizitii ;
 • Achizitii propriu-zis ;
 • Post- Achizitii.

 

Operatorii sistemului de achizitii publice

Potrivit Legii Nr.131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare, operatorii sistemului sunt :

Agentia Achizitii Publice este autoritatea administrativa in subordinea Ministerului Finantelor, care efectueaza supravegherea, controlul ex-post si coordonarea interramurala in domeniul achizitiilor publice;

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor este autoritatea publica autonoma care solutioneaza contestatiile formulate in cadrul procedurilor de achizitie publica;

Autoritatile contractante sunt cele care nemijlocit sunt responsabile de efectuarea achizitiilor si calitatea acestora.

Grupul de Lucru este principalul element in procesul achizitiilor publice. In atributiile lor intra examinarea si identificarea necesitatilor autoritatii contractante, elaborarea planurilor anuale si trimestriale de achizitii, efectuarea selectarii furnizorilor, purtand, de fapt, responsabilitatea in fata legii si a autoritarii contractante pentru rezultatele obtinute.

Participanti la achizitii publice

Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizica sau juridica de drept public sau privat ori grup de astfel de persoane, are dreptul de a participa, in conditiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achizitii publice.

Operatorul economic strain beneficiaza in Republica Moldova de aceleasi drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice de care beneficiaza operatorii economici din Republica Moldova in tara in care operatorul economic strain este rezident.

Operatorii economici se pot asocia in scopul prezentarii ofertelor si/sau se pot prezenta in calitate de ofertanti asociati. Asociatia (grupul de operatori economici) poate fi obligata sa obtina o anumita forma juridica de organizare in cazul in care aceasta transformare este necesara in scopul bunei executari a contractului.

Anunturile de licitatii publice

Legislatia in vigoare prevede obligativitatea publicarii invitatiei in BAP si pe pagina web a Agentiei. Codul Contraventional specifica sanctiuni in cazul in care autoritatile contractante nu realizeaza planificarea achizitiilor publice sau o realizeaza contrar legii.

Regulamentul privind achizitia prin cererea ofertei de preturi aprobat prin HG nr. 245 prevede ca in cazul COP fara publicare, invitatia va fi transmisa unui numar cat mai mare de operatori economici, inclusiv celor inclusi in lista operatorilor economici calificati. Totusi au fost constatate cazuri de nepublicare a invitatiei de participare, precum si neexpedierea acesteia la potentialii participanti.

 Volumul achizitiilor publice, in ultimul an

In perioada anului 2015 de catre cele 221 autoritati contractante au fost initiate si desfasurate prin intermediul platformei publice: SIA RSAP 3 121 de proceduri de achizitii publice, in rezultatul carora au incheiate 6 804 acte juridice de achizitie in suma de 3 325 666 132,15 lei (moldovenesti).

Finantarea achizitiilor publice

Republica Moldova beneficiaza de finantare externa pentru implementarea anumitor proiecte de modernizare a infrastructurii, efectuarea reformelor, consolidarea instutitionala, acordarea suportului la buget si sustinerea unor sectoare. Finantare se acorda sub forma de credite, granturi si fonduri guvernamentale, prin semnarea acordurilor si contractelor de finantare, conform carora beneficiarii din Moldova se angajaza sa implementeze anumite activitati pentru realizarea proiectului, totodata respectand regulile donatorilor ce tin de management financiar si achizitii, acestea fiind expuse in documente de finantare si ghidurile.

Cota majora a proiectelor sunt finantate de Uniunea Europeana, Banca Europeana pentru Investitii, Statele Unite ale Americii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvolare, Banca Mondiala.

Monitorizarea, controlul si sanctionarea in domeniul achizitiilor publice

Se identifica 3 parti importante implicate in procesul de achizitii publice: Autoritatea Contractanta, Agentia Achizitii Publice si organele de control/audit, precum si alte organe competente.

Pentru cei interesati, putem furniza cu mai multe informatii privind sistemul de achizitii publice  al Republicii Moldova. In acest sens am pregatit si un ghid: Descarca aici: Analiza – Achizitiile publice in Republica Moldova pdf, 1 MB

Tagged with:
 

1 Response » to “Achizitii publice – Achizitiile Publice din Republica Moldova”

 1. […] Tot din 2015, punem la dispozitia celor interesati si licitatiile publice din Republica Moldova. Mai multe detalii aflati din articolul dedicat acestor anunturi: Achizitiile Publice din Republica Moldova. […]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !