Rate this post

Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), organizeaza o serie de consultari publice pe marginea proiectului de Norme metodologice la Legea achizitiilor publice (clasice) la care sunt invitate sa participe toate partile interesate. In acest context, vor fi organizate sesiuni de dezbateri, avand urmatorul calendar:

 

  • 27 Ianuarie. Grup tinta: In principal, autoritati contractante. Vor fi invitate autoritatile centrale, companiile de stat, asociatiile relevante ale autoritatilor locale. Pentru aceasta dezbatere se vor putea inregistra si orice alte entitati ce se incadreaza in categoriile mentionate mai jos.

Inscrierea, prin completarea acestui formular:  http://goo.gl/forms/20iNRKZuHW

Vor mai urma:

  • 28 Ianuarie. Grup tinta: Mari investitori straini si romani (structuri reprezentative, precum asociatii profesionale, camere de comert) si ambasade.
  • 03 Februarie: Grup tinta: IMM-uri, societatea civila, organizatii profesionale ale expertilor, mediul academic. Pentru aceasta dezbatere se vor putea inregistra si orice alte entitati ce se incadreaza in categoria  mentionata
  • 10 Februarie: Grup tinta: Institutii de control si alte institutii relevante din sistem.

Pentru aceste trei dezbateri, vor fi transmise invitatii si vor fi publicate formulare de inregistrare in perioada urmatoare.

Locatia consultarilor va fi comunicata prin email celor care se inregistreaza prin intermediul formularului mentionat.

Proiectul norme metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice a fost publicat la data de 15 ianuarie 2016.

In urma sesiunilor de consultari, ANAP va centraliza toate propunerile/sugestiile primite, acestea vor fi integrate in proiect si, ulterior, va mai fi publicata o versiune consolidata a proiectului. Si aceasta, la randul ei, va fi supusa unei etape de consultari publice – cea prevazuta de Legea nr. 52/2003 a transparentei decizionale.

Persoanele interesate sa formuleze propuneri si/sau observatii cu privire la continutul acestui proiect le pot trimite in format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anap.gov.ro

Sursa: Biroul de Presa ANAP

Elemente de noutate aduse de proiectul de norme metodologice de aplicare a Legii privind achizitiile publice

1. Strategia de contractare (Art. 11 din proiect) aduce o schimbare importanta in abordarea procesului de achizitie publica, impartind acest proces in trei etape;

 2. Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achizitiei (art. 18 din proiect): Autoritatea contractanta alege modalitatea de achizitie in functie de urmatoarele aspecte:

a) Valoarea estimata a tuturor achizitiilor cu acelasi obiect, cu obiect similar sau al caror obiect fac parte din aceeasi clasa CPV, conform Regulamentului CE nr.213/2008 din 28 noiembrie 2007, pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le realizeze in cursul unui an bugetar;

b) Complexitatea contractului/acordului cadru ce umeaza a fi atribuit;

c) Indeplinirea conditiilor specifice de aplicarea a anumitor modalitati de atribuire. In sensul prevederilor art. 11 alin. (2) din lege, autoritatea contractanta are obligatia ca, la alegerea modalitatii in care se va derula procesul de atribuire a contractului de achizitie publica, sa se raporteze la valoarea estimata cumulata a produselor, serviciilor si lucrarilor care pot fi considerate similare sau care se incadreaza in aceeasi clasa CPV.

3. Detalierea modalitatilor de consultare a pietei (art. 20 din proiect);

4. Detalierea unor aspecte legate de documentatia de atribuire–fisa de date si documentele suport (art. 22 din proiect);

 5. Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire –noi reguli (art. 25 din proiect);

 6. Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate -pret” si „costul cel mai scazut” (art. 31 si 32 din proiect);

 7. Procedurile desfasurate integral prin mijloace electronice (on -line) devin regula pentru toate tipurile de proceduri – detalii pot fi gasite in Sectiunea a 4-a –„Derularea procedurilor de atribuire”;

 8. Procedura simplificata (art. 106-113);

 9. O noua abordare ce trebuie urmata de autoritatile contractante in procesul de evaluare a ofertelor;

 10. Nu mai exista o regula rigida cu privire la ce inseamna pret neobisnuit de scazut.

 Proiect norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice –  publicat la data de 15 ianuarie 2016

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !