Rate this post

Potrivit unui comunicat oficial, AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale) a adus completari privind  achizitii publice private derulate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 pentru a facilita utilizarea modulului on-line de catre solicitantii PNDR, respectiv de catre persoanele care intentioneaza sa depuna o cerere de finantare.

Un prim element de noutate il reprezinta faptul ca, pe langa beneficiari si furnizori, incepand cu data de 06 iulie 2015 solicitantii de fonduri europene care vor depune cereri de finantare prin PNDR 2020 vor fi obligati sa utilizeze modulul de achizitii on-line al AFIR.

Astfel, solicitantii, inaintea semnarii contractului de finantare cu AFIR, vor derula on-line procedura de achizitii publice aplicabila serviciilor eligibile (servicii de consultanta si servicii pentru intocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro) in conformitate cu prevederile procedurii de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR publicata pe pagina de internet a AFIR.

Pana la data de 06 iulie 2015, solicitantii de fonduri nerambursabile vor derula achizitiile publice private conform prevederilor procedurale anterioare: publicarea in ziar a unei invitatii de participare si primirea de catre solicitant a minim 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar.

Procedura on-line se aplică pentru toate achiziţiile derulate în cadrul PNDR 2020 și este valabilă pentru adjudecarea contractelor de achiziții publice de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și de execuție de lucrări. În vederea derulării on-line a procedurilor de achiziții publice, beneficiarii privați, ofertanţii şi, după 06.07.2015, solicitanţii au obligația autentificării pe pagina oficială de internet a AFIR (www.afir.info), în partea superioară a paginii, destinată depunerii on-line.

Procedura de achiziţii publice private se derulează în conformitate cu Manual operaţional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2020, versiunea 1, publicat pe pagina oficială de internet a AFIR – www.afir.info (secțiunea Informații utile – Proceduri de lucru).

În conformitate cu prevederile Manualului de procedură, contractele mai mari de 15.000 euro fără TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selecție de oferte cu condiția publicării pe site-ul www.afir.info a unei invitații de participare, a dosarului cererii de oferte și a primirii on-line de către beneficiarul privat a minim 2 oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al ofertanţilor. Ofertele conforme trebuie să se încadreze în valoarea licitată corespunzătoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finanțare. Invitația de participare trebuie înregistrată în Registrul de intrări – ieșiri al beneficiarului privat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina oficială a AFIR.

Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fără TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea proceduri cu o singură ofertă sau a celei menţionate mai sus menționată dacă dorește aceasta. În acest caz beneficiarul privat depune spre verificare și avizare numai contractul, Anexa IV – declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese și certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre acționariatul ofertantului și beneficiar.

Este interzisă divizarea achizițiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depășește 15.000 de euro fără TVA, în contracte mai mici cu scopul evitării procedurii de selecție de oferte.

Avizarea întregii proceduri se face astfel: la nivelul OJFIR se verifică on-line dosarele de achiziții pentru proiectele cu achiziții simple ale beneficiarilor privați, la nivelul CRFIR se verifică on-line dosarele de achiziții pentru proiectele cu achiziții complexe ale beneficiarilor privați, iar la nivelul AFIR se verifică dosarele de achiziții pentru proiectele beneficiarilor privați cuprinse în eșantionul de verificare pe teren.

Sursa: www.apdrp.ro

Tagged with:
 

1 Response » to “Achizitii Publice: Noutatii procedura de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR 2020”

  1. […] Articole pe aceiasi tema: Achizitii Publice: Noutatii procedura de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR 2020 […]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !