Rate this post

Strategia de contractare este un document suport pentru documentatia de atribuire, in cadrul dosarului achizitiei publice/sectoriale, care se incarca integral in SEAP,  impreuna cu aceasta si cu celelalte documente-suport ce constau in declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii/entitatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei.

Ce este Strategia de contractare?

Strategia de contractare este un document care face parte din etapa de planificare/ pregatire a fiecarui proces de achizitie publica, prin intermediul careia autoritatea/entitatea contractanta isi documenteaza deciziile pe care le ia inainte de organizarea propriu-zisa a fiecarei proceduri de atribuire.

Strategia de contractare document suport obligatoriu de incarcat in SEAP odata cu documentatia de atribuire, in scopul evaluarii ex-ante ANAP.

Cine o elaboreaza?

Strategia de contractare este elaborata si, dupa caz, actualizata de catre autoritatea/entitatea contractanta, prin intermediul compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice.

Cand este obligatorie elaborarea strategiei de contractare ?

Numai în cazul achiziţiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 (5) din
Legea 98/2016 şi art. 12 alin. (4) din Legea 99 / 2016

Ce contine Strategia de contractare?

Motivatiile Autoritatii Contractante in legatura cu:

  • Tipul de contract si aspectele aferente implementării;
  • Resursele umane disponibile în raport cu derularea procesului de achizitie
    Procedura de atribuire aleasa precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul*);
  • Valoarea estimata a contractului;
  • Justificarea alegerii criteriilor de calificare/selectie şi a criteriului de atribuire, factorii de devaluare, decizia de reducere a termenelor, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi*);
  • Mecanisme de plata, alocarea riscurilor intre parti si masuri de gestionare a acestora in cadrul contractului;
  • Obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare contribuie.

Care este diferenta dintre strategia de contractare si strategia anuala de achizitie publica ?

Strategia de contractare trebuie sa fie elaborata la momentul planificarii pentru fiecare obiectiv din programul de achizitii sau aceasta trebuie sa fie intocmita la momentul demararii obiectivelor de achizitii?

In timp ce strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016, odata cu documentatia de atribuire, referitor la aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) si f).

Descarca Ghidul privind Strategia de Contractare.

Mai multe informatii in link-ul urmator despre: Strategia anuala de achizitie publica

Sursa: Legea 98/2016 si HG 395/2016

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !