Noul sistem de achizitii publice ale UE, in vigoare de la 18 aprilie 2016, se va deschide noi posibilitati pentru autoritatile publice de a stimula inovatia ecologica, prin utilizarea de noi criterii de atribuire in anunturile de participare care pun mai mult accent pe considerente de mediu.

Autoritatile publice vor trebui sa poata cere ca ofertanti sa respecte nu numai obligatiile de mediu, dar, de asemenea de a livra bunuri care indeplinesc cerintele etichetelor ecologice. In plus, ei pot cere ofertantilor nu doar respectarea reglementarilor legate de mediu, ci si producerea de bunuri sau integrarea costurilor de mediu intr-o oferta pe baza unei abordari a costului ciclului de viata.

Prin utilizarea puterii de cumparare a alege bunuri ecologice, servicii si lucrari, autoritatile publice din Europa pot avea o contributie importanta la consumul si productia durabile.

Clauza orizontala pentru a asigura respectarea legislatiei de mediu

Ca o regula generala, intreprinderile trebuie sa respecte obligatiile de mediu in vigoare a UE, nationale si internationale, in executarea contractelor publice. Autoritatile publice vor fi in masura sa excluda din procedura de licitatie intreprinderile care nu respecta aceste obligatii de mediu. Autoritatile contractanta nu vor fi, de asemenea mandatata sa aleaga cea mai buna oferta in cazul in care nu este in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia mediului, si vor trebui sa respinga ofertele anormal de scazute obtinute prin dumping ecologic.

Definirea criteriilor de mediu pentru un contract cu ajutorul etichetelor ecologice

Pentru a se asigura ca intreprinderile pot livra produse in conformitate cu standardele de mediu, autoritatile publice pot solicita ca lucrarile, bunurile sau serviciile sa indeplineasca cerintele unei etichete ecologice, cum ar fi eticheta ecologica europeana, Etichetele ecologice multinationale sau alte etichete ecologice (a se vedea lista de etichetele ecologice). Aceste etichete atesta ca produsul indeplineste cerintele de calitate predefinite pe baza unor criterii verificabile in mod obiectiv, care a fost adoptata printr-o procedura in care organismele guvernamentale, consumatorii, producatorii, distribuitorii si organizatiile de mediu au avut posibilitatea de a participa.

Atunci cand sunt utilizate in anunturile de licitatie, cerintele de eticheta trebuie sa fie indeplinite de catre obiectul contractului, cum ar fi descrierea si prezentarea produsului, inclusiv cerintele referitoare la ambalare. Cu toate acestea, referirile la etichetele nu ar trebui sa aiba ca efect limitarea inovatiei.

Procesul de productie – Comert onest la baza sau fara chimicale toxice

Achizitorii publici, atunci cand descriu din punct de vedere tehnic produsele sau serviciile pe care doresc sa le cumpere, vor fi capabili sa solicite ofertantilor sa utilizeze elemente care respecta inalta performanta de mediu, cum ar fi:

– Absenta substantelor chimice toxice;
– Utilizarea de masini eficiente energetic, cand se produce / furnizeaza bunuri sau servicii;
– Favorizarea informatiilor privind comertul echitabil la baza produsului.

Achizitorii publici vor avea, de asemenea, posibilitatea de a acorda contactele acelor companii care ofera produse / servicii care indeplinesc conditiile de mediu in cel mai bun mod posibil si  evalua valoarea pentru bani, pe baza aspectelor de mediu (de exemplu, daca carti care au fost tiparite pe hartie reciclata sau pe hartie de la lemn durabil).

Costul ciclului de viata include costurile interne si costurile legate de factorii de mediu

Noile norme vor permite autoritatilor publice sa aleaga o abordare pe baza costului ciclului de viata, care le permite sa se ia in considerare costurile asociate cu utilizarea, intretinerea si sfarsitul duratei de viata a bunurilor, servicii sau lucrari. Aceasta include costurile interne, precum si costurile legate de externalizari de mediu:

Costurilor interne includ cercetarea si dezvoltarea, productia, transportul, consumul de energie, intretinerea si eliminarea la sfarsitul ciclului de viata.
Costurile externe de mediu, cum ar fi emisiile de gaze cu efect de sera, a poluari cauzate de extractia de materii prime sau cauzate de produs sau de fabricatia acestuia, poate fi luata in considerare in cazul in care valoarea lor monetara este determinabila. In cazul in care nu exista o metoda comuna a UE pentru calcularea costurilor pe ciclu de viata, metode pot fi stabilite la nivel national, regional sau local. Cu toate acestea, aceste metode nu ar trebui sa fie concepute doar pentru o singura procedura specifica de achizitie publica, acestea ar trebui sa fie obiective, si ar trebui sa fie posibil pentru intreprinderi sa furnizeze datele cerute printr-un efort rezonabil.

Sursa: http://ec.europa.eu (Comunicat de presa)

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !