Potrivit Biroului de Presa ANAP, in Monitorul Oficial nr.932/2015, a fost publicat Ordinul nr. 773/ 25.11.2015 al Presedintelui A.N.A.P., care vine in aplicarea prevederilor articolului 33 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si stabileste modul in care autoritatile contractante pot reactiona la observatiile si recomandarile formulate de ANAP pe marginea documentatiilor de atribuire.

 

Astfel, autoritatile contractante vor avea o serie de obligatii de indeplinit in scopul accelerarii procesului de raspuns si modificare a documentatiilor de atribuire, premergatoare publicarii anuntului/invitatiei de participare in SEAP.

Spre exemplu, in termen de maximum 15 zile de la primirea observatiilor A.N.A.P. pe documentatia de atribuire, autoritatea contractanta trebuie sa reincarce in SEAP documentatia. In caz contrar, se considera ca modificarile necesare sunt substantiale astfel incat documentatia va fi considerata una noua, necesitand reluarea intregului proces de evaluare prevazut la art. 33 1  din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acelasi timp, autoritatile contractante trebuie sa tina seama de o serie de obligatii si principii inca din faza de elaborare a documentatiilor de atribuire.

„Consideram ca autoritatile contractante se asigura de rigurozitatea intocmirii documentatiilor de atribuire, avizandu-le la nivelul compartimentelor interne de specialitate inaintea transmiterii lor catre A.N.A.P. 

De asemenea, autoritatile contractante se vor asigura ca documentatiile reflecta necesitati reale, avand drept scop final achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrari in conditii de eficienta si regularitate.

Elaborarea unor documentatii de calitate inseamna, implicit, eficientizarea procesului de evaluare si evitarea supraincarcarii personalului ANAP”, a declarat Roxana Minzatu, presedintele Agentiei.

Ordinul nr. 773/2015 al Presedintelui ANAP a fost elaborat avand la baza obiectivele si directiile de actiune cuprinse in Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice, aprobata prin HG nr. 901/2015, intre care implementarea unui control ex-ante eficient al documentatiilor de atribuire.

Textul actului normativ poate fi consultat pe site-ul ANAP la sectiunea Legislatie sau accesand urmatorul link: http://www.anrmap.ro/documents/10180/0/ORDIN++nr.+773+25-10-2015.pdf/46b08344-69ad-4588-b2e9-f64bfaed4f67

Nota: Prevederile articolului 33 1 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la care face referire Ordinul nr 773/2015:

    (1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei de participare/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta, fara ca aceasta evaluare sa aiba in vedere caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz.

    (2) In termen de maximum 10 zile de la data primirii documentatiei in SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:

  1. a) emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire; sau
  2. b) informeaza autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.

    (2^1) Documentatia de atribuire retransmisa de autoritatea contractanta ca urmare a incidentei prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluata de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in termen de maximum 3 zile de la data repostarii acesteia in SEAP.

    (3) Documentele transmise in SEAP de catre autoritatile contractante vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

    (4) Autoritatea contractanta incarca in SEAP, odata cu documentatia de atribuire, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ce va contine datele de identificare ale persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Acest document nu are caracter de document public.

 Sursa: www.anrmap.ro

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !