Rate this post

Comuna din Constanta care va fi prima din tara unde iluminatul public va fi asigurat prin energie verde. Localitatea Ion Corvin va fi iluminata exclusiv cu ajutorul energiei produse de turbinele eoliene, in urma atribuirii unui contract prin achizitie publica.

 

Contractul de executie lucrari pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta , cod SMIS 21460 a fost atribuit firmei SOITEK SRL. localitatea AGRIGENTO, ITALIA, prin SOITEK FILIALA BUCURESTI.

Lucrarile constau în construirea si instalarea unui sistem eolian de producere a energiei electrice de 200 kW si a unei instalatii de producere a biogazului de 100 mc, conform cerintelor proiectului tehnic atasat; Valoarea estimata totala a contractului este de 3.513.690,00 lei fara TVA. În devizul general nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.

Anunt de atribuire numarul 180709/12.08.2014

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Comuna Ion Corvin
Adresa : str. Sf. Andrei, nr. 50, com. Ion Corvin, jud. Constanta , Localitatea : Ion Corvin , Cod postal : 907150 , Constanta , Romania , Email : primariaioncorvin@yahoo.com , Tel. : +4 0241856464 , Fax : +4 0241856464

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Contract de executie lucrari pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta , cod SMIS 21460
II.2) Obiectul contractului Contract are ca scop executia lucrarilor pentru implementarea proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Ion Corvin, jud. Constanta, cod SMIS 21460. Lucrarile constau în construirea si instalarea unui sistem eolian de producere a energiei electrice de 200 kW si a unei instalatii de producere a biogazului de 100 mc, conform cerintelor proiectului tehnic atasat; Valoarea estimata totala a contractului este de 3.513.690,00 lei fara TVA. În devizul general nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45251160-0 – Instalatii cu energie eoliana (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 361813/26.06.2014 10:21

Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 3,513,690 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
2574 / 12.08.2014 3,191,821.6 RON
Castigator CUI Adresa
SOITEK SRL. localitatea AGRIGENTO, ITALIA, prin SOITEK FILIALA BUCURESTI 33472921 SOSEAUA SALAJ, NR.140, BL.47,SC.4,AP.48, SECTOR 5, BUCURESTI, 051903, Bucuresti
Total (fara TVA): 3,191,821.6 RON

Pentru notificari licitatii achizitii publice (anunturi participare, anunturi de intentie, cereri de oferta, anunturi de atribuire), vizitati www.licitatie-publica.ro,  primiti Zilnic, pe Email, Toate Licitatiile de interes pentru firma dvs.

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !