4.7/5 - (7 votes)

DUAE (Document Unic de Achizitie European) este un document/ instrument care faciliteaza participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale si reduce sarcinile administrative pentru autoritatile/entitatile contractante.

Documentul a fost instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislatiei nationale (Legea nr. 98/2016 si Legea nr. 99/2016).

Documentul este obligatoriu a fi utilizat atat de catre autoritatile contractante/entitatile contractante, cat si de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire.

UPDATE: 8.04.2019 Comunicat Oficial SEAP: Incepand cu data de 08.04.2019 in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) va fi integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE).

Autoritatile/entitatile contractante care demareaza intocmirea unei noi documentatii de atribuire începand cu data de 08.04.2019:

 • DUAE va fi configurat de catre autoritatea/entitatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire
 • Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea  „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Atat autoritatile/entitatile contractante, cat si operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie.

Incepand cu data de 2 Mai 2019, Comisia Europeana nu mai pune la dispozitie versiunea electronica de formular eDUAE, indrumand utilizatorii sa foloseasca serviciile furnizorilor nationali de astfel de servicii. Aveti aici o Lista cu Furnizorii de eDUAE, la nivel europenan. Pentru Romania, dupa cum precizam mai sus, pe SEAP ( http://.e-licitatie.ro/pub)

Ce este DUAE?

DUAE reprezinta o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic, potrivit careia acesta nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de autoritatea/entitatea contractanta la nivelul fisei de date a achizitiei.

Desemenea, dupa caz, respecta regulile si criteriile obiective care au fost stabilite in scopul limitarii numarului de candidati calificati care urmeaza sa fie invitati sa participe in cadrul procedurilor de atribuire care se deruleaza in mai multe etape.

Pentru procedurilor de atribuire care se desfasoara intr-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin declaratie.

Unde puteti gasi DUAE?

DUAE se elibereaza exclusiv in format electronic si se completeaza atat de catre autoritatile/entitatile contractante, cat si de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, indiferent de modul de desfasurare a acestora – off-line (depunere candidaturi/oferte pe format hartie) sau on-line (integral prin mijloace electronice).

Pentru a asigura insa, tranzitia in toate statele membre, in perioada intermediara pana la 18 aprilie 2018, pot sa coexiste atat versiuni in format electronic, cat si pe suport de hartie.

Documentul este disponibil, din 18.04.2019:

 1. in format electronic, prin intermediul serviciului on-line, pus la dispozitie gratuit de Agenda Digitala a Romanie, la adresa de internet http://e-licitatie.ro/pub (necesita cont si autentificare in sistem).
 2. in format  editabil,  care  poate  fi  generat  pe  suport  de  hartie,  modelul  de  formular  fiind  pus  la  dispozitia autoritatilor/entitatilor  contractante  de  catre  ANAP  prin  intermediul  paginii  de  Internet  (www.anap.gov.ro)  si portalului SEAP (www.e-licitatie.ro).

Operatorii economici interesati sa participe la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale vor gasi DUAE in detaliul anuntului de participare/simplificat/de concurs, in  documentatiile de atribuire aferente.

In general autoritatile/ entitatile contractante opteaza pentru punerea la dispozitie a formatului electronic al DUAE, operatorii economici vor trebui sa acceseze serviciului on-line dedicat: http://e-licitatie.ro/pub

Serviciul on-line dedicat permite:

–  autoritatilor/entitatilor contractante sa elaboreze, revizuiasca si sa reutilizeze, sa descarce si sa tipareasca un DUAE pentru o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica/sectorial;

–  operatorilor economici participanti sa completeze, sa salveze si sa tipareasca documentul DUAE pentru o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica/sectorial, corespunzator calitatii pe care o au in respectiva procedura.

ATENTIE:

 1. Exista anumite functionalitati, cum ar fi descarcarea fisierelor, nu pot fi utilizate pe telefoane inteligente (smartphones) si tablete.
 2. In Microsoft Windows, DUAE poate fi descarcat in conformitate cu prevederile mentionate mai sus, cu ajutorul browserului Chrome, intrucat acesta dispune integrat de posibilitatea de imprimare in format “.pdf”. In caz contrar, puteti folosi orice creator de fisiere in format ”.pdf” accesibil on-line.

In sistemul Mac OSX sau Linux, DUAE poate fi tiparit din orice browser.

In vederea completarii  DUAE de catre operatorii economici (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant), participanti la procedurile de atribuire, se parcurg urmatorii pasi:

a) operatorul economic salveaza (pe terminal/calculator) DUAE-ul semnat de catre autoritatea/entitatea contractanta cu semnatura electronica, DUAE-ul salvat poate fi redenumit pastrand obligatoriu extensia “.xml”.

b) se  acceseaza serviciul dedicat  completarii  on-line a DUAE:  http://e-licitatie.ro/pub 

Cum completam DUAE?

In sectiunea  „Informații DUAE” aveti Ghid de completare DUAE, sau puteti descarca Ghidul publicat de noi: Ghid Completare DUAE.

Pentru a completa formularul ,operatorul economic trebuie:

 • sa fie inscris si sa-l completaze direct in contul din SEAP/ SICAP;
 • sa se inscrie la procedura de atribuire (Ofertant Unic / Asociere);
  • poate adauga ofertanti asociati, terti sustinatori si/ sau subcontractanti;
  • sa aleaga modalitatea de participare (in cazul loturilor);
 • sa aleaga una dintre modalitatile de printare, export sau export.

Se va genera automat un fisier in format ”.xml”, care poate fi redenumit, dupa preferinta,  pastrand obligatoriu extensia “.xml”. Fisierul in format “.xml” se semneaza cu semnatura electronica si  se incarca de catre operatorul economic, in SEAP la procedura de atribuire, in mod similar celorlalte documente, parti componente ale ofertei.

!!! Daca  modalitatea  de  desfasurare  a  procedurii  de  atribuire  este  off-line, DUAE, alaturi de celelalte documente, parti componente ale ofertei, va trebui printat folosind optiunea ”Imprimare” si comanda de printare (CTRL+P); concomitent, documentul poate fi salvat si in format ”.pdf”. Fig.4

Poate fi DUAE reutilizat?

Da, cu conditia ca informatiile completate in procedura anterioara sa fie adecvate si valabile pentru noua achizitie.

Poate fi DUAE  revizuit?

Da, in conformitate cu prevederile legale, operatorii economici participanti pot actualiza/corecta informatiile din DUAE, pana la termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.  Trebuie selectata tot optiunea ”Importa DUAE”  si se va importa in cadrul aplicatiei DUAE-ul existent in calculator (acesta nu va contine  semnatura electronica a operatorului economic sau a autoritatii/entitatii contractante cu care a fost semnat la incarcarea initiala in cadrul documentatiei de atribuire in SEAP/procedurii de atribuire).

Astfel, se vor edita informatiile acolo unde au intervenit modificari si se va salva DUAE in forma revizuita prin parcurgerea pasilor mentionati anterior si se va incarca in SEAP la procedura de atribuire ( in cazul in care procedura se desfasoara on- line) sau se va depune pe suport hartie alaturi de celelalte documente ale ofertei ( in cazul in care procedura se desfasoara off-line).

2. Daca autoritatile/ entitatile contractante opteaza pentru utilizarea formatului editabil (click aici pt formatul DUAE Editabil), incarcat in SEAP odata cu documentatia de atribuire aferenta procedurii, operatorii economici participanti vor proceda la accesarea si completarea acestuia.

– Astfel, autoritatile/entitatile contractante indica in cuprinsul DUAE editabil motivele de excludere si criteriile de calificare si selectie pentru care solicita informatii operatorilor economici, in corelatie cu cele precizate in fisa de date a achizitiei.

– Operatorii economici participanti la respectiva procedura vor completa informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/ neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare si selectie solicitate de catre autoritatea/entitatea contractanta, care au corespondent la nivelul  fisei de date a achizitiei in cauza si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea/entitatea contractanta.

!!! In cazul in care modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire este on-line (integral), operatorul economic va semna DUAE cu semnatura electronica si va incarca in SEAP la procedura de atribuire, in mod similar celorlalte documente, parti componente ale ofertei.

!!! In cazul in care modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire este off-line (depunere candidaturi/oferte pe suport hartie), operatorul economic va depune DUAE completat si semnat la procedura de atribuire, alaturi de celelalte documente, parti componente ale ofertei.

 IMPORTANT!

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur formular.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II- V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului.

!!! Deoarece in derularea procedurilor de atribuire, la utilizarea DUAE in versiunea electronica, au fost identificate situatii in care acest formular a fost generat gresit sau cu inadvertente intre sectiunile bifate de autoritatea contractanta si cerintele de calificare/selectie formulate la nivelul fisei de date a achizitiei, facand imposibila completarea corespunzatoare a informatiilor de catre ofertanti/candidati.

Odata cu punerea la dispozitie a formularul editabil, ANAP face precizari in legatura cu utilizarea corecta a acestui document. Descarcati aici Notificarea privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale.

Sursa: ANAP

Tagged with:
 

11 Responses to “Achizitii publice: Ce este si cum folosim DUAE?”

 1. […] Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!. […]

 2. […] Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici! […]

 3. […] Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici! […]

 4. […] Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici! […]

 5. […] Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici! […]

 6. […] Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici! […]

 7. […] Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici! […]

 8. […] catre un operator economic, acestea au fost inlocuite de o Declaratie pe proprie raspundere, DUAE (detalii aici) si un numar foarte redus de formulare, folosit in special in cazul licitatiilor de mica valoarea […]

 9. […]  Fisa de date (corelatie cu DUAE); […]

 10. […] Mai multe detalii despre: Ce este si cum folosim DUAE, aici! […]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !