Rate this post

Economie: Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, fata de acelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,6% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

 

In perioada 1.I‐30.IX 2015, Produsul intern brut a crescut cu 3,7%, comparativ cu perioada 1.I‐30.IX 2014, atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2015, nefiind, insa, inregistrate diferente fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 290 din 13 noiembrie 2015.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial in perioada 2013 ‐ 2015, calculata ca serie bruta si serie ajustata sezonier:

Tabel 1: Evolutia Produsului intern brut trimestrial

                    Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV                   An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2013 102,1 101,4 104,2 105,2 103,5
2014 104,1 101,5 103 102,7 102,8
2015 104,3 103,4 103,6
Serie ajustata sezonier 2013 101,9 101,9 104 104,7
2014 103,8 102,3 102,9 102,6
2015 103,8 103,8 103,6
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,5 100,9 101,1
2014 100,1 100,1 101,5 100,8
2015 101,4 100 101,4

Datele tabelului in format Excel.

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, in perioada 1.I‐30.IX 2015 ‐ serie ajusta sezonier

Trim. I Trim. II Trim. III 1.I‐30.IX
Milioane lei, preturi curente 176323,3 172833,8 178432,2 527589,3
In % fata de trimestrul precedent 101,4 100 101,4
In % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent 103,8 103,8 103,6 103,7

Datele tabelului in format Excel.

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului Intern Brut

Categorii de resurse

La cresterea PIB, in perioada 1.I‐30.IX 2015 fata de perioada 1.I‐30.IX 2014, au contribuit toate ramurile economiei, cu exceptia Agriculturii, silviculturii si pescuitului, contributii pozitive mai importante avand urmatoarele ramuri:

–    Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+1,1%), cu o pondere de 16,7% la formarea PIB si al carui volum de activitate s‐a majorat cu 7,1%;

–    Informatiile si comunicatiile (+0,8%), cu o pondere mai redusa la formarea PIB (6,7%) dar care au inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (12,8%);

–    Industria (+0,5%), cu o pondere de 22,7% la formarea PIB si al carei volum de activitate s‐a majorat cu 2,0%;

–    Impozitele nete pe produs (+0,8%), cu o pondere de 12,6% la formarea PIB si al caror volum de activitate s‐a majorat cu 6,3%.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s‐a datorat, in principal:

–   cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s‐a majorat cu 5,7% contribuind cu 3,5% la cresterea PIB;

–     formarii brute de capital fix, cu o contributie de +1,5%, consecinta a cresterii cu 6,8% a volumului sau.

O contributie negativa la cresterea PIB a avut‐o exportul net (‐1,0%), consecinta a cresterii cu 5,7% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 8,0%.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Seria bruta de date si cea ajustata sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1

1995 – T3 2015 pot fi accesate la adresa:  http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul‐intern‐brut

Produsul intern brut pentru trimestrul III 2015, date provizorii (2), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 15 ianuarie 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din Comunicatul de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 8 decembrie 2015 si care poate fi consultat la adresa:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentul de comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: + 4021 3181869

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !