Rate this post

Investitii – Romania va imprumuta 48 milioane euro de la Guvernul RomanieiBIRD pentru finantarea unui proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti, in vederea alinierii la cerintele Directivei UE a nitratilor, de protejare a calitatii apei prin prevenirea poluarii apelor subterane.

Executivul a aprobat in sedinta de saptamana aceasta, printr-un Memorandum, documentele necesare incheierii acordului de imprumut intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in valoare de 48 milioane euro, care ar putea fi semnat in cursul lunii aprilie 2016.

Proiectul privind controlul integrat al poluarii solului cu nutrienti in Romania va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si va cuprinde atat investitii la nivel de comunitati locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cat si masuri de consolidare a capacitatii institutionale.

In cadrul comunitatilor locale se urmareste optimizarea managementului deseurilor animale si menajere, plantarea de perdele forestiere de protectie impotriva deversarii de nutrienti, plantarea de arbori si impadurirea, canalizarea si tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru imbunatatirea facilitatilor existente de stocare a gunoiului de grajd si de producere a compostului.

In ceea ce priveste consolidarea capacitatii institutionale, Administratia Nationala ,,Apele Romane” (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea si raportarea catre Ministerul Mediului si Uniunea Europeana a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafata si subterane.

Va fi desfasurat un program complex de pregatire si formare a personalului institutiilor de nivel national, regional si judetean pentru monitorizarea, controlul si raportarea datelor in cadrul Directivei UE a nitratilor si a Directivei-cadru in domeniul apei.

De asemenea, va fi furnizata asistenta tehnica pentru actualizarea Codului de bune practici agricole si vor fi desfasurate activitati de training si demonstratii la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptarii si respectarii de catre fermieri a acestui Cod.

Nu in ultimul rand, se vor derula actiuni de informare publica privind mai buna igienizare in zonele vulnerabile la nitrati din mediul rural.

Proiectul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor intr-o perioada de 6 ani, ultima tragere din imprumutul care ar putea fi acordat de BIRD urmand sa aiba loc la finele lui martie 2022.

Informatii suplimentare:
La 21 decembrie 1991, Consiliul Comunitatilor Europene a emis Directiva Nitrati, document care a avut un impact important asupra modului in care este practicata agricultura in spatiul european. Premisa de la care s-a plecat a fost ca nitratii de origine agricola sunt cauza principala a poluarii care provine din surse difuze si afecteaza apele comunitatii.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor implementeaza in prezent prima faza a Proiectului privind Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti, finantat dintr-un imprumut de la BIRD in valoare de 50 mil. EUR, care a fost acompaniat de o asistenta financiara nerambursabila de la Fondul Global de Mediu in valoare de 5,5 mil. USD. Obiectivul general este acela de a sprijini Guvernul Romaniei in procesul de implementare a Directivei 676/91/CEE privind protectia calitatii apei impotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole (Directiva Nitrati), respectiv de a reduce pe termen mediu si lung poluarea cu nutrienti a resurselor de apa si sol ale Romaniei si in final, a Dunarii si Marii Negre, printr-un management integrat al nutrientilor. Acest proiect este o replica intr-un numar de comune situate in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati a proiectului pilot „Controlul Poluarii in Agricultura” implementat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in perioada 2002 – 2007, in 7 comune din judetul Calarasi, proiect finantat de catre BIRD, prin Facilitatea Globala de Mediu, Guvernul Romaniei, Consiliul Judetean Calarasi si comunele beneficiare.

Sursa: Guvernul Romaniei

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !