U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA concesioneaza gestiunea serviciului de operare si administrare a Centrului integrat de management deseuri (CMID) Barcea Mare.

 

Descriere: Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Centrului integrat de management al deseurilor (CMID) Barcea Mare, judetul Hunedoara , constand in :

– operarea si administrarea statiei de sortare din cadrul CMID Barcea Mare;

– operarea si administrarea statiei TMB din cadrul CMID Barcea Mare;

– operarea si administrarea depozitului conform din cadrul CMID Barcea Mare;

– inchiderea celulei 1 a depozitului conform Barcea Mare (proiectare si executie) si monitorizarea post-inchidere a acesteia precum si: – monitorizarea post – închidere a depozitelor de deseuri neconforme închise prin proiect: Aninoasa, Orastie, Uroi- Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara, inclusiv realizarea documentatiei si efectuarea demersurilor, in baza mandatului dat de Delegatar, pentru obtinerea avizelor de monitorizare post-inchidere a acestora;

– operarea si intretinerea drumului tehnologic care asigura accesul din DN66 – Bacia la CMID.

Locul principal de prestare: Jud. Hunedoara, Localitatile: Barcea Mare, Aninoasa, Orastie, Uroi -Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara.

Cantitatile de deseuri estimate a intra in primul an de operare:

– Statia de sortare Barcea Mare: 33.753 t/an

– Statia TMB Barcea Mare: 82.379 t/an – Depozitare la depozitul conform Barcea Mare : 101.100 t/an.

Tarifele maxime fara TVA pentru activitatile desfasurate in cadrul contractului, in primul an de operare sunt: tarif pentru activitatea de sortare: 32,87 lei/tona, tarif pentru activitatea de tratare mecano-biologica: 28,61 lei/tona, tarif pentru activitatea de depozitare: 42,21 lei/tona.

La stabilirea valorii estimate a contractului s-au luat in calcul si veniturile obtinute din valorificarea reciclabilelor si a compostului.

Valoarea estimata fara TVA 175,536,161.99 lei

Vocabularul comun privind achizitiile:
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90513000-6 – Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase;
90513200-8 – Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide;
90531000-8 – Servicii de gestionare a rampelor de gunoi;
90711500-9 – Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii.

Termenul limita:  31.05.2016.

Licitatii asemanatoare, in desfasurare, in aceasta perioada:

„Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale in zona 6 Otelul Rosu”, Pretul estimativ: 17.208.229,00 lei

„Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale in zona 5 Herculane”, Pretul estimativ: 10.418.109,00 lei.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !