Rate this post

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servisal Arges, organizeaza licitatie pentru: Delegarea serviciului de colectare a deseurilor municipale, transportul deseurilor (zona 1,2 si zona 8), precum si operarea si intretinerea Centrului Zonal de Management intregrat al deseurilor Curtea de Arges si Costesti, in judetul Arges.

Descriere: Contractul va asigura prestarea continua a serviciului pe o durata de 96 luni.

Prin proiectul „Managementul Integrat al Deseurilor solide in judetul Arges”, judetul Arges a primit finantare pentru asigurarea unui sistem eficient de management al deseurilor municipale, inclusiv colectarea selectiva a acestora. Prezenta Documentatie de atribuire se refera la colectarea si transportul deseurilor, precum si la gestionarea punctelor de colectare si a C.M.I.D amenajate prin proiectul POS Mediu, asa cum sunt prezentate in capitolele/sectiunile din cadrul Caietului de Sarcini.

Activitatile ce fac obiectul prezentului contract sunt:

• colectarea separata si transportul separat al Deseurilor Menajere, inclusiv menajere periculoase, si al Deseurilor Similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii (inclusiv piete publice), inclusiv fractii colectate separat, la centrul de management integrat al deseruilor operationala în Aria Delegarii;

• colectarea si transportul la centrul de management integrat al deseurilor operational în Aria Delegarii a Deseurilor din constructii provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;

• colectarea si transportul la centrul de management integrat al deseurilor operational în Aria Delegarii a deseurilor voluminoase provenite din locuinte;

• sortarea De?eurilor Municipale, inclusiv Deseurile din Ambalaje;

• operarea/administrarea centrului de management integrat al deseurilor în Aria Delegarii;

• organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale a deseurilor, inclusiv compostarea; Infrastructura serviciului este descrisa in detaliu în cadrul Caietului de sarcini.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90511100-3 – Servicii de colectare a deseurilor urbane solide;
90511200-4 – Servicii de colectare a gunoiului menajer;
90511300-5 – Servicii de colectare a deseurilor dispersate;
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 18.04.2016 Ora 09:00

Pentru detalii si documentatia de participare la licitatie intrati AICI.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Brade?ti, Ulie?, Atid, Feliceni, ?imone?ti si Satu Mare, comune componente a ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK, jude?ul Harghita 08.06.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 07.10.14
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 09.02.16
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 2, Judetul Neamt 11.02.16
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Econeamt” din zona 2, judetul Neamt 11.02.16
Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt 24.02.16
Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !