Rate this post

Licitatie – Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) va aloca fonduri de 135,927,629 milioane de lei (aprox. 30,5 milioane de euro), fara TVA, pentru executia lucrarilor de reabilitare a casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga a raului Dambovita.

Licitatie „Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-Glina – 2 loturi”. Informatii privind loturile.

Lot nr.1 – Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti,

Lot nr.2 – Reabilitarea CASETEI in sectorul NH Popesti-Glina.

Pentru fiecare din cele 2 loturi urmeaza a se incheia contracte distincte. Contractele trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de la partea stanga a Casetei.

Lucrarile de reabilitare constau in reparatii structurale ale Casetei si sistemului de drenare de pe partea stanga, ca de exemplu: consolidarea structurilor prin injectarea cu rasini epoxidice, etanseizarea zonelor de descarcare, protectia suprafetelor din beton cu mortar, obturarea fisurilor etc.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in Caseta, se vor proiecta si executa:

In Lot nr.1 – sector Vitan-NH Popesti:

-reabilitare Caseta aprox. L=4.550m;

-reabilitarea drenului de pe partea stanga a Casetei aprox. L=4.410 m;

-reabilitare 3 descarcatoare.

In Lotul n.2 – sector NH Popesti-Glina:

-reabilitare Caseta aprox. L=2.950m.

Lucrarile includ, pentru fiecare din cele 2 loturi, urmatoarele activitati:

a)Activitatile de proiectare fac referire la PT si DDE pentru fiecare lot. Proiectul va include toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea PT si DDE in conformitate cu legislatia nationala.

b)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei.

c)Lucrari de constructie.

d)Monitorizarea lucrarilor executate in vederea evaluarii gradului de infiltratii la Caseta, respectiv a evaluarii eficientei sistemului de drenare pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.

e)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni.

In conditiile art. 29 alin. 2 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata a contractelor a fost determinata conform DG aferent Etapei a 2-a a Proiectului „Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a colectorului Dambovita (Caseta)” astfel:

Lot nr.1 – 80.670.512 Lei (fara TVA) (echivalent 18.150.230 euro) la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9,5232 % reprezentand 7.682.447 lei (fara TVA) (echivalent a 1.728.490 euro.

Lot nr.2 – 43.437.965 Lei (fara TVA) (echivalent 9.773.200 euro) la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9,5232 % reprezentand 4.136.705 lei (fara TVA)(echivalent a 930.726 euro).

Valoarea estimata fara TVA: 135,927,629 lei

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45000000-7 – Lucrari de constructii;
45232411-6 – Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale;
45232452-5 – Lucrari de drenaj;
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 24.05.2016 10:00

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Reabilitarea casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-Glina – 2 loturi: lot nr. 1 – reabilitarea casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti, lot nr. 2 – reabilitarea casetei in sectorul NH Popesti-Glina
Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului “ Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)” 27.11.13
Actualizare documentatie Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului ” Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)” 27.11.13
Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului “ Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)”
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului „Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)”
Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol
Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol 21.10.13
Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !