Potrivit www.fonduri-structurale.ro, MFE – AM POSDRU a publicat lista cu primele proiecte aprobate pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1).

Pentru cei interesati, lista o puteti Descarca aici.

regio-adrMinisterul Fondurilor Europene, centralizeaza anunturile de achizitii derulate in cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat. Publicarea anunturilor pe acest site este obligatorie, conform prevederilor Ordinului de ministru 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrari.

Beneficiarii fondurilor europene, inclusiv AM POSDRU – DMI,  vor publica ulterior anunturi de licitatie pentru achizitia serviciilor, produselor si eventual lucrarilor eligibile in cadrul proiectelor aprobate.

Categoriile de beneficiari:

1. ONG-uri;
2. Cooperative;
3. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
4. Furnizori de servicii sociale;
5. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;
6. Intreprinderi implicate in economia sociala;
7. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale).

Cheltuielile care vor fi incluse in bugetul general al proiectului, dar nu in bugetul alocat structurilor de economie sociala:

1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca;
2. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
3. Activitati de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create;
4. Dezvoltarea si implementarea programelor de formare a formatorilor care vor activa in domeniul economiei sociale;
5. Formarea profesionala a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri si voluntari);
6. Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale a imigrantilor, inclusiv cursuri de limba romana, aspecte legislative etc.;
7. Initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor;
8. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru dezvoltarea economiei sociale;
9. Cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii in domeniul economiei sociale, incluzand aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice, noi idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala;
10. Activitati de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune sociala sau excluse social si ale comunitatilor defavorizate, cum ar fi cercetari, studii si analize, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii, activitati de constientizare si interventii pilot;
11. Activitati care sa conduca la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate;
12. Infiintarea si dezvoltarea retelelor, organizatiilor tip “umbrela” si centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale;
13. Campanii de promovare a unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de imbolnavire, constientizarea necesitatii controalelor medicale regulate;
14. Activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata;
15. Evenimente de informare si promovare la nivel national, regional si local privind aspecte ale economiei sociale;
16. Promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat, intre organizatii orientate spre profit si organizatii non profit in vederea dezvoltarii economiei sociale;
17. Schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, intre actori regionali/locali, nationali si transnationali din domeniul economiei sociale;
18. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, nediscriminare si acceptarea diversitatii, dezvoltare durabila si protectia mediului;
19. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piata muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale;
20. Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata comunitatii a persoanelor excluse social;
21. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educatie destinate persoanelor din categoriile de grupuri tinta.

Activitati eligibile:

1. Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;
2. Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri, pentru initierea si dezvoltarea structurilor economiei sociale care primesc ajutorul de minimis;
3. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii structurilor economiei sociale si pentru specialistii implicati in structurile de economie sociala care primesc ajutorul de minimis, in vederea dezvoltarii cunostintelor si competentelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc.;
4. Servicii de integrare la locul de munca, ocupare temporara sau formare la locul de munca, crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate;
5. Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesionala, consiliere etc. in sprijinul managerilor si structurilor economiei sociale;
6. Activitati de marketing, precum organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 12 luni.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice, inclusiv Fonduri UE), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !