4/5 - (3 votes)

La 1 ianuarie 2020 au intrat in vigoare noi praguri la procedurile de achizitii publice.

Noutati Achizitii PubliceReglementarile sunt valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment, în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.

În cadrul legii nr. 98/2016,  la Art. 7, Alin. 1: 

Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

 1. 25.013.925 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
 2. 649.895, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
 3. 1.000.557, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;
 4. 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. 

La Art.6, Alin. 1 lit b din lege:

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a).

 1. Alin. (1) lit. b pentru lucrări 25.013.925 lei.

La Alin. (3) lit. b din lege : 

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c). Modificările sunt:

 1. Alin. (3) lit. b pentru servicii 1.000.557 lei. 

Legea nr. 99/2016, Art. 12, alin. (1) :

 • Lit. a) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 2.001.114, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
 • Lit. b) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 25.013.925, pentru contractele sectoriale de lucrări.

Legea nr. 100/2016 la Art. 11 alin. (1), lit. a) : 

 • Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 25.013.925 lei.

Conform Regulamentului Delegat (UE) 2019/1830 Al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii:

 1. Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE:
  1. La litera (a), „428 000 EUR”.
  2. La litera (b), „5 350 000 EUR”. 

Sursa: ANAP

Noutati pe tema Achizitii Publice aveti intr-o categorie dedicata pe blog Aici.

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !