Rate this post

Noi oportunitati de afaceri si Licitatii viitoare. regio-adrProgramul Operational Regional (POR) 2014-2020 se afla in ultima faza a procesului de aprobare de catre Comisia Europeana. Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management.

 

Update 23.06.2015: Comisia Europeana a adoptat Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru Romania, in valoare de 8,2 miliarde euro. Din acestia, 6,7 miliarde provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala. (http://ec.europa.eu)

POR 2014-2020 va finanta proiecte care contribuie la dezvoltarea regionala a Romaniei din 11 domenii (11 axe prioritare), la care se adauga axa Asistenta Tehnica, destinata bunei functionari a programului.

Obiective Tematice (OT) Obiective Tematice (OT) Buget OT (mil euro)
OT 1 ‐ consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovarii AP 1 ‐ Transfer tehnologic 165
OT 3 ‐imbunatatirea competitivitatiiintreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol, pescuitului si acvaculturii AP 2 – Competitivitate IMM 700
OT 4 ‐ sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbonin toate sectoarele AP 3 – Eficienta energetica in cladiri publice 300
AP 4 – Dezvoltare urbana 2.654
OT 6 ‐ protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor AP 4 – Dezvoltare Urbana                                                       AP 5 – Patrimoniu cultural 300
OT 7 ‐ promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea AP 6 – Infrastructura de transport 900
OT 8 ‐ promovarea ocuparii fortei de munca sustenabile si de mobilitatii fortei de munca AP 7 – Turism 95
AP 9 – Comunitati marginalizate (CLLD) 400
OT 9 ‐ promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei AP 6 – Infrastructura sanitara si sociala 90
OT 10 ‐ investitiilein educatie, competente siinvatare pe tot parcursul vietii AP 10 – Infrastructura educationala 340
OT 11 ‐ consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica AP 11 – Cadastru eficienta 250
Fara OT AP 12 – Asistenta tehnica 104
Total POR 6.298

Axa Prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic:  Valoare alocata – 165 mil euro FEDR

•  Tipuri de activitati:

–   crearea,  modernizarea  si  extinderea  infrastructurilor  de  inovare  si transfer tehnologic, inclusiv dotare     

•  Potentiali beneficiari:

–   Entitati    juridic    constituite    care    desfasoara   sau    isi    creeaza   o infrastructura cu rol de transfer tehnologic

Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor:  Valoare alocata – 700 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii IMM,  inclusiv dotare  cu  instalatii, echipamente  (inclusiv sisteme  IT), utilaje, masini, inclusiv noi tehnologii

–   crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

•  Potentiali beneficiari

–  IMM – uri

Axa Prioritara 3 – Eficienta energetica in cladiri publice  Valoare alocata – 300 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   eficienta energetica a cladirilor publice, inclusiv masuri de consolidare a acestora

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice centrale si locale

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane:  Valoare alocata – 2.654 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   eficienta   energetica   a   cladirilor   rezidentiale,   inclusiv   masuri   de consolidare a acestora

–  investitii in iluminatul public

–   masuri pentru transport urban (cai de rulare/ piste de biciclisti/ achizitie mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

–   regenerarea si revitalizarea zonelor urbane (modernizare spatii publice, reabilitare cladiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)

•  Potentiali beneficiari 

–  autoritati publice locale – mediul urban

Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural  Valoare alocata – 300 mil euro

•  Tipuri de activitati

–  restaurarea, protectia si valorificarea patrimoniului cultural  

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale

–  autoritati publice centrale, –  ONG – uri, –  unitati de cult, –  parteneriate

 Axa Prioritara 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala si locala   Valoare alocata – 900 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T

–   constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale (CJ)

Axa Prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului   Valoare alocata – 95 mil euro

•  Tipuri de activitati

–  valorificarea economica a potentialului turistic balnear

–  valorificarea economica a potentialului turistic cu specific local

–  infrastructura turistica publica de agrement

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale, –  parteneriate

Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale:   Valoare alocata – 400 mil euro  

•   Tipuri de activitati

–  constructia de spitale regionale

–   reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judetene de urgenta

–   reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea   infrastructurii   de   servicii medicale (ambulatorii, unitati de primiri urgente)

–   construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea  centrelor  comunitare  de interventie integrata

–  reabilitare/  modernizarea/ dotarea  infrastructurii  de  servicii  sociale  fara

componenta rezidentiala

–   constructie/reabilitare  de  locuinte  de  tip  familial,  apartamente  de  tip familial, locuinte protejate etc.

•   Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale, –  furnizori de servicii sociale de drept public si privat, acreditati conform legii, –  parteneriate    

Axa Prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban:  Valoare alocata – 90 mil euro   

•  Tipuri de activitati

–  Actiuni integrate prin:

•  Construirea/reabilitare/modernizare locuintelor sociale

•  Investitii in infrastructura de sanatate, educatie si servicii sociale

•  Stimularea ocuparii ‐ activitati de  economie sociala

•  Activitati   de   dezvoltare   comunitara   integrata   –   activitati   de   informare, consiliere  

•  Potentiali beneficiari

–  Parteneriate (grup de actiune locala) intre:

•  Unitati administrativ‐teritoriale (APL)

•  Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii;

•  ONG‐uri,

Axa Prioritara 10 – Dezvoltarea infrastructurii educationale:  Valoare alocata – 340 mil euro

 •  Tipuri de activitati

–   constructia/     reabilitarea/     modernizarea/     echiparea     infrastructurii educationale    anteprescolare  (crese),    prescolare  (gradinite)  si  a  celei pentru invatamântul general obligatoriu (scoli I‐ VIII)

–   reabilitarea/  modernizarea/ extinderea/  echiparea infrastructurii  scolilor profesionale, liceelor tehnologice

–   reabilitarea/     modernizarea/     extinderea/     echiparea     infrastructurii educationale universitare

 •  Potentiali beneficiari

–  unitati administrativ‐teritoriale (APL), –  institutii de invatamânt superior de stat

Axa Prioritara 11 – Imbunatatirea activitatii cadastrale:   Valoare alocata – 250 mil euro   

•  Tipuri de activitati

–  Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

•  Integrarea  datelor  existente  si  extinderea  inregistrarii  sistematice  in  zonele rurale ale României;

•  Servicii imbunatatite de inregistrare cadastrala;

•  Management, Strategie si Tactici;

•  Potentiali beneficiari

–  ANCPI

Axa Prioritara 12 – Asistenta tehnica:   Valoare alocata – 104 mil euro      

•  Tipuri de activitati 

– sprijinirea  Autoritatii  de  Management  si  a  Organismelor Intermediare

– pentru implementarea diferitelor etape ale POR; activitati de publicitate si informare specifice POR

•  Potentiali beneficiari

–  autoritatea de management POR

–  organisme intermediare POR

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !