Rate this post

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), in calitate de co-initiator, alaturi de Ministerul Fondurilor Europene au lasat in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice si al achizitiilor sectoriale.

Avand in vedere semnalele venite din piata cu privire la anumite neclaritati aparute la nivelul normelor de aplicare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice si sectoriale, ANAP si Ministerul Fondurilor Europene vin sprijinul autoritatilor contractante si al operatorilor economici cu o reglementare mai clara in ceea ce priveste modalitatea de determinare a valorii estimate si alegerea procedurii de atribuire in raport cu complexitatea obiectului contractului de achizitie din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 si, respectiv, Hotararea Guvernului nr. 394/2016.

Neclaritatile semnalate privesc modalitatea de estimare a valorii contractelor de lucrari si au avut ca efect intarzieri nejustificate in procesul de achizitii, generate de aplicarea unor proceduri de achizitie complexe in raport cu valoarea estimata a serviciilor de proiectare, ulterior reflecandu-se si la nivelul serviciilor de executie.

S-a fundament necesitatea de modificare/completare a dispozitiilor legale mentionate mai sus, in sensul reglementarii a doua situatii distincte:

  1. determinarea valorii estimate a achizitiei prin cumularea valorii estimate a serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului cu valoarea estimata a lucrarilor aferente unui obiectiv de investitii – in situatia in care acestea fac obiectul aceluiasi contract de achizitie publica de lucrari;
  2. determinarea valorii estimate a achizitiei prin raportare la fiecare tip de contract in parte (servicii / lucrari), in cazul in care autoritatea/entitatea contractanta atribuie contracte diferite – servicii de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului, respectiv executie lucrari – pentru realizarea aceluiasi obiectiv de investitii.

Astfel, prin modificarea prevederilor art. 18 alin. (3) din HG nr. 394/2016 si ale art. 17 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, entitatile/autoritatile contractante care decid sa atribuie serviciile de proiectare aferente unui obiectiv de investitii separat de executia lucrarilor pentru acelasi obiectiv de investitii nu vor mai stabili valoarea estimata a achizitiei prin cumularea valorilor estimate ale celor doua tipuri diferite de contracte, alegand procedura de atribuire a fiecarui contract individual in functie de valoarea estimata a serviciilor sau a lucrarilor care fac obiectul respectivului contract.

Proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice si al achizitiilor sectoriale poate fi consultat pe site-ul ANAP la sectiunea Transparenta decizionala/ Proiecte in consultare.

Persoanele interesate sa formuleze propuneri si/sau observatii cu privire la continutul acestui proiect, le vor transmite la adresa de email: transparenta.decizionala@anap.gov.ro.

Sursa ANAP

 

 

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !