Rate this post

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, dezvolta noua platforma de achizitii publice, SICAP, care va inlocui actualul SEAP, prin proiectul “Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice- SICAP” – SMIS 48625, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Obiectivul consta in dezvoltarea unui mediu performat de desfasurare a achizitilor publice in linie cu cerintele Uniunii Europene si cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

Descriere:

I. Pentru dezvoltarea platformei SICAP au fost efectuate analize ale functionalitatilor actualului sistem de achizitii publice si s-a avut in vedere ca acesta platforma SICAP, sa contina:

– facilitati ce vor permite introducerea de informatii suplimentare in mod structurat,

– facilitarea modului de completare a câmpurilor si sectiunilor din cadrul formularelor de anunturi,

– completarea de formulare inteligente din care se vor putea extrage informatii in vederea intocmirii de rapoarte (spre ex. declaratia cu participantii la procedura de achizitii )

– informatii actualizate depre autoritati contractante/ operatori economici prin redefinirea profilului acestora (pentru a avea o evidenta a tipurilor de autoritati contractante/operatori economici),

– posibilitatea publicarii tuturor modificarilor contractului de achizitie publica/ acordului-cadru (pretul final al contractului),

– introducerea de mesaje de atentionare care sa vina în sprijinul autoritatilor contractante si operatorilor economici.

II.Rezultatele implementarii platformei SICAP

1. SICAP va avea o interfata intuitiva , inca de la inregistrarea in sistem, astfel incat sa fie usor de utilizat pentru autoritati contractante, operatori economici, precum si institutiile cu rol de reglementare, verificare si monitorizare a achizitiilor publice cu care se interconecteaza sistemul

2. Modalitatea de cautare, în timp real, utilizand filtre de cautare multiple, in functie de necesitatile utilizatorilor.

3. Se introduce serviciul “NOTIFICARI” automate pe tot parcursul desfasurarii procedurilor de achizitie organizate on line – notificari ce vor fi disponibile atat autoritatilor contractante cat si opertorilor economici etc.

4. Serviciu extins de raportare si statistici prin intermediul caruia toti actorii din procesul de achizitii publice ( autoritati contractante, operatori economici si alte institutii) isi pot genera o serie de rapoarte pentru a avea o vizune de ansamblu atat asupra achizitiilor proprii ( autoritati contractante si operatori economici) cat si a tuturor achizitiilor desfasurate intr-un anumit interval de timp ( alte institutii ) .De asemenea, rapoartele generate vor putea fi exportate din SICAP in formate editabile pentru a putea fi prelucrate si interpretate. Vor exista o serie de statistici disponibile publicului larg referitoare la situatia achizitiilor din Romania ( pe judete, top autoritati care utilizeaza sistemul electronic de achizitii, etc) 5.Modul dedicat contractelor de achizitie publica ce va permite, atat pentru autoritati contractante, cat si pentru operatorii economici, gestionarea tuturor tipurilor de contractate si actelor aditionale incheiate in urma procedurilor de achizitie publica derulate prin sistem

6. Servicii web extinse pentru interoperabilitate. Au fost initiate discutii si se doreste interconectarea sistemului informatic al C.N.S.C. cu SICAP- scopul acestei interconectari este acela de a pune la dispozitia ANAP datele ce ii voi fi utile in desfasurarea activitatii de monitorizare si de acces in forma agregata a deciziilor emise de catre C.N.S.C. la nivelul procedurii de achizitie publica .

7. Armonizarea în cadrul SICAP a formularelor standard (anunturile) care se transmit prin mijloace electronice catre JOUE (SEAP/SICAP este punctul unic de trimitere automata la J.O.U.E. a anunturilor) Formularele au fost aprobate prin REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2015/1986 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2015.

8. Consultarea preliminara a pietei – derularea consultarii prin intermediul SICAP si publicarea de catre autoritatea contractanta a documentului rezultat în urma procesului de consultare al pietei.

9. Analiza in vederea extinderii în SICAP a facilitatilor necesare derularii prin mijloace electronice – ONLINE – a noilor tipuri de proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica.

10. Introducerea unui mecanism de verificare a semnaturii electronice la orice tip de document.

11. Aplicatie imbunatatita componenta a SICAP, utilizata pentru managementul electronic al fluxurilor de evaluare a documentatiilor de atribuire de catre A.N.A.P.

12. Dosarul achizitiei – trasabilitatea actiunilor este asigurata implicit de SICAP, precum si arhivarea electronica a dosarului achizitiei publice in cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

13. In cadrul aplicatiei vor exista versionari pentru fiecare anunt in parte astfel incat sa poate fi evidentiate permanent modificarile efectuate de catre autoritatile contractante la nivelul anunturilor.

III.Termenele operationalizare SICAP, conform Strategiei:

– instruirea personalului implicat – martie 2016;

– punerea in functiune a platformei – aprilie 2016;

– publicarea tuturor contractelor de atribuire pe SICAP – aprilie 2016;

– publicarea pe SICAP a modificarilor la contracte, modificari care determina o crestere a pretului cu peste 5% – aprilie 2016;

 – publicarea pe SICAP , dupa finalizarea contractului, a tuturor modificarilor – aprilie 2016.

Detalii privind noua platforma SICAP, cititi si articolul: SICAP platforma de achizitii publice care va inlocui SEAP

Sursa: Comunicat de presa SEAP

Tagged with:
 

3 Responses to “SICAP, noua platforma de achizitii publice, pe scurt”

  1. […] Toate informatiile despre noua platforma si functionalitatile acestea, le puteti gasi pe scurt, intr-un articol mai vechi: SICAP, noua platforma de achizitii publice, pe scurt […]

  2. […] Toate informatiile despre noua platforma si functionalitatile acestea, le puteti gasi pe scurt, intr-un articol mai vechi: SICAP, noua platforma de achizitii publice, pe scurt […]

  3. […] Am realizat cu o prezentare pe scurt o descriere a platformei SICAP, cu noile functionalitati si beneficii pentru utilizatori: autoritati contractante si ofertanti. Cititi articolul : S.I.C.A.P., noua platforma de achizitii publice, pe scurt. […]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !