Pentru simplificarea procedurilor de  achiziții Noutati Achizitii Publicepublice și totodată pentru inițierea primilor pași către transformarea digitală a acestora,  a fost a adoptata o ordonanța de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

 

Textul integral al ordonanatei il puteti consulta aici: ORDONANȚĂ de URGENȚĂ a Guvernuluinr. 23/2020pentru modificarea și completarea unor acte normativecu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Ce aduce nou OUG 23/2020

 • simplificarea procedurilor de achiziții publice si transformarea digitală  prin:
  • simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante;
  • reducerea termenului de verificare a documentației de atribuire la 10 zile lucrătoare;
  • obligativitatea verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP;
  • termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare;
  • observatorii ANAP vor putea emite avize conforme in SEAP, utilizând exclusiv semnătura electronică;
  • va fi asigurat accesul la documentele achiziției în sistemul informatic, pentru completurile CNSC, dar și pentru cele ale  Curților de Apel;
  • posibilitatea includerii unor proiecte strategice de infrastructură critică de interes național în domeniul IT&C la O.U.G. nr. 114/2011 (privind atribuirea unor contracte de achiziție publică în domeniile apărării și securității).

Actul normativ urmărește eficientizarea sistemului de achiziții publice, cu impact direct asupra calității derulării procedurilor de atribuire și asigurării accesului îmbunătățit al mediului de afaceri la contractele finanțate din fonduri publice.

Sursa: ANAP

Sectiunea noastra privind Legislatia in Achizitii Publice o gasiti aici: Legislatie

 

 

La 1 ianuarie 2020 au intrat in vigoare noi praguri la procedurile de achizitii publice.

Noutati Achizitii PubliceReglementarile sunt valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment, în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.

În cadrul legii nr. 98/2016,  la Art. 7, Alin. 1: 

Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

 1. 25.013.925 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
 2. 649.895, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
 3. 1.000.557, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;
 4. 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. 

La Art.6, Alin. 1 lit b din lege:

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a).

 1. Alin. (1) lit. b pentru lucrări 25.013.925 lei.

La Alin. (3) lit. b din lege : 

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c). Modificările sunt:

 1. Alin. (3) lit. b pentru servicii 1.000.557 lei. 

Legea nr. 99/2016, Art. 12, alin. (1) :

 • Lit. a) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 2.001.114, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii;
 • Lit. b) Entitatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  • 25.013.925, pentru contractele sectoriale de lucrări.

Legea nr. 100/2016 la Art. 11 alin. (1), lit. a) : 

 • Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 25.013.925 lei.

Conform Regulamentului Delegat (UE) 2019/1830 Al Comisiei din 30 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii:

 1. Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE:
  1. La litera (a), „428 000 EUR”.
  2. La litera (b), „5 350 000 EUR”. 

Sursa: ANAP

Noutati pe tema Achizitii Publice aveti intr-o categorie dedicata pe blog Aici.

Tagged with:
 

Planul de achizitii publicat de autoritatile publice pot fi o oportunitate suplimentara de a ne pregati si de a castiga noi contracte, daca stim cum sa folosim informatiile pentru a ne maximiza sansele de castig.

 

Despre Planul de Achizitii (PAAP) am scris un articol mai “tehnic”, pe care il puteti gasi aici: Planul Anual de Achizitii, pentru cei ne familiarizati inca cu acest subiect sau pentru a afla informatii generale intr-o forma succinta.

Ce contine Planul Anual de Achizitii

 • Tipul si obiectul contractului – denumirea produsului / serviciului / lucrarii ce urmeaza a fi contractate;
 • Codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV) corespunzator;
 • Valoarea estimata – in lei, fara TVA;
 • Sursa de finantare;
 • Procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
 • Data estimata pentru initierea procedurii;
 • Data estimata pentru atribuirea contractului;
 • Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire: online sau offline;
 • Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.

Cum ne ajuta, Planul Anual de Achizitii sa castigam licitatii / contracte

Dupa cum spune si definitia, acest plan este elaborat pentru achizitiile ce urmeaza a fi realizate din fondurile proprii – de la bugetul local sau de stat. Separat va exista un plan pentru proiecte finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare.

Pe scurt din planul de achizitii ale fiecarei autoritati publice, ne permite sa aflam din timp ce licitatii de interes pentru noi urmeaza a fi publicate, cand, valoarea achizitiei, cine este responsabil cu achizitia. Aceste informatii sunt foarte utile deoarece:

 • Constituie un avantaj competitiv;
 • Puteti transmite inaintea celorlalti oferte pentru produsele, serviciile si lucrarile prezentate:
  • autoritatea va poate contacta direct, in cazul unei achizitii directe
 • Puteti pregatiti mai bine si  din timp, oferta pentru achizitiile de interes;
 • Planificati strategia de vanzari.

Sunteti interesati sa profitati de aceasta abordare activa a vanzarii catre autoritatile publice? Va putem pune la dispozitie lunar sau bilunar, Raportul nostru Oportunitati de Vanzare din Licitatii Viitoare. Pentru inceput ne puteti solicita un model pentru domeniul dvs. de activitate.

Rapoartele de tip  Oportunitati de Vanzare (Sales Leads Report) ajuta in mod direct la Vanzari furnizandu-va nume si date de contact de la autoritati si companii private, care au nevoie in curand, de produsele sau serviciile dvs.

Va rugam sa ne contactati! Tel: +40 369 591 482 Mob: +40 785 294 723 E-Mail: marketing@licitatie-publica.ro

licitatie-publica.ro, Serviciu lider in monitorizarea licitatiilor publice, din 2007, informeaza zilnic privind noi oportunitati de contractare din achizitii publice, in Romania si Europa.

Tender Service Group se ofera servicii de informare privind licitatiile publice, rapoarte si analize,  in 16 tari: Austria, Bulgaria, Colombia, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine.

La nivel european, licitatiile publice peste o anumita valoare contractuala ( praguri valorice ) sunt publicate in Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (seria S, Jurnalul Oficial S sau JO S) si publicate in intreaga UE.

O firma inregistrata in UE, are dreptul de a participa la proceduri de achizitii publice in alta tara din UE.

Legislatia europeana prevede norme minime armonizate aplicabile procedurilor care depasesc o anumita valoare (a se vedea pragurile de mai jos).

In cazul valorilor mai mici se aplica normele nationale. Acestea trebuie sa respecte principiile generale ale legislatiei UE. Procedurile cu o valoare inferioara pragurilor aplicabile pot fi simplificate in raport cu cele lansate la nivelul UE.

In cazul tuturor procedurilor de achizitii publice, autoritatile:

 • nu au voie sa discrimineze o intreprindere pe motiv ca este inregistrata in alta tara din UE
 • nu au voie sa faca trimitere la anumite marci sau brevete cand descriu caracteristicile bunurilor si serviciilor pe care doresc sa le achizitioneze
 • nu pot refuza sa accepte documente justificative (certificate, diplome) emise de alte tari din UE, atata timp cat acestea ofera acelasi nivel de garantie
 • trebuie sa furnizeze toate informatiile relevante legate de procedura tuturor intreprinderilor interesate, indiferent in ce tara sunt inregistrate.

O autoritate publica poate exclude o intreprindere de la o procedura de achizitii publice, daca aceasta:

 • este in faliment sau in curs de lichidare
 • si-a suspendat activitatile sau se afla sub administrare judiciara
 • a fost gasita vinovata de abateri grave
 • nu a platit impozitele sau contributiile la fondul de asigurari sociale
 • a facut declaratii false in fata unei autoritati publice.

Autoritatile publice pot atribui contracte fara a lansa o procedura de achizitii publice in urmatoarele situatii:

 • urgente cauzate de evenimente imposibil de prevazut
 • contracte care, din motive tehnice sau legate de exclusivitatea drepturilor, nu pot fi duse la indeplinire decat de o anumita intreprindere
 • contracte care, prin lege, sunt excluse de la procedurile de achizitii publice (achizitionarea/inchirierea de cladiri existente, contracte de angajare, programe pentru radiodifuziune etc.).

Praguri valorice de la care se aplica normele UE (* sumele nu includ TVA)

Autoritati guvernamentale centrale

 • ≥ 139 000 EUR contracte pentru achizitionarea de bunuri (in domeniul apararii, doar cele enumerate in Anexa III la Directiva 2014/24);
 • ≥ 214 000 EUR contracte pentru achizitionarea de bunuri in domeniul apararii, cu exceptia celor enumerate in Anexa III la Directiva 2014/24);
 • 214 000 EUR contracte pentru achizitionarea de servicii subventionate;
 • ≥ 139 000 EUR contracte pentru achizitionarea de alte servicii si concursuri de solutii;
 • ≥ 5 350 000 EUR toate contractele de lucrari si lucrari subventionate;
 • ≥ 750 000 EUR contracte pentru achizitia de servicii sociale si toate serviciile din Anexa XIV.

Alte autoritati publice

 • ≥ 214 000 EUR toate contractele de achizitii de bunuri si servicii;
 • ≥ 750 000 EUR  contracte pentru achizitia de servicii sociale si toate serviciile din Anexa XIV;
 • ≥ 5 350 000 EUR toate contractele de lucrari.

Pentru tarile din UE care nu folosesc moneda euro, se aplica urmatoarele praguri, in moneda nationala.

Pragurile valorice pentru achizitii publice in Romania le gasiti aici.

Tenders Electronic Daily (TED) este versiunea on-line a Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in care se publica toate cererile de oferte care intra sub incidenta normelor UE. Site-ul este actualizat de cinci ori pe saptamana cu circa 1500 de anunturi de achizitii publice. Daca doriti sa primiti toate anunturile publicate pe TED, direct pe email, Inregistrati-va Gratuit pe www.licitatie-publica.ro, Aici.

Ce licitatii sunt publicate le nivel european:

 • Contracte publice pentru lucrari, produse si servicii din partea tuturor statelor membre UE;
 • Contracte achizitie pentru utilitati (sectoarele apa, energie, transport si telecomunicatii);
 • Contracte publice din partea institutiilor UE;
 • Contracte de ajutor extern si pentru Fondul European de Dezvoltare (tarile ACP);
 • Phare, Tacis si alte contracte din Europa Centrala si de Est;
 • Proiecte finantate de Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD);
 • Contracte din Zona Economica Europeana (Norvegia, Islanda si Liechtenstein);
 • Contracte care urmaresc acordul privind contractele de achizitii publice (GPA), incheiate in cadrul GATT/Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), din Elvetia;
 • Anunturi privind Gruparile Europene de Interes Economic (GEIE);
 • Contracte publice pentru servicii aeriene.

Sursa: Uniunea Europeana

Achizitii publice – Erata

, in Achizitii publice, by Ramona

In cazul in care, dupa publicarea unui anunt, intervin anumite modificari fata de informatiile deja publicate, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erata la anuntul initial.

Erata trebuie sa fie publicata nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare. (Art. 55 Hotararea 395/2016).

Necesitatea unor astfel de modificari poate sa apara in urma unor solicitari de clarificari din partea unor operatori economici, dar si ca urmare a faptului ca autoritatea contractanta constata de la sine ca se impun anumite clarificari/completari ale documentatiei de atribuire.

Modificarile – publicarea unui anunt de tip erata – pot viza criterii de calificare si selectie, dar si specificatii tehnice.

Modificarile substantiale conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:

 • afecteaza atat de mult elementele ce descriu contextul achizitiei publice incat au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizeaza rezultatul contractului ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce afecteaza nivelul de competitie sau schimba piata de profil la care se adreseaza;
 • conduc la modificari substantiale a criteriilor de calificare si selectie, in sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determina restrangerea competitiei sau favorizarea unor anumiti operatori economici.

In situatia in care se modifica elemente ale documentatie de atribuire ce se regasesc si in DUAE autoritatea contractanta are obligatia sa revizuiasca DUAE aferent procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru in cauza.

In cazul documentatiilor ce au facut obiectul verificarii ANAP, daca autoritatea contractanta constata ca se impune publicarea în SEAP a unui anunt tip erata, iar acest anunţ de tip erata face obiectul verificarii ANAP.

In cazul in care doriti sa fiti la curent cu modificarile de tip erata sau actualizari ale anunturilor de achizitii publice, un Cont Gratuit Aici pe www.licitatie-publica.ro, este ceea ce aveti nevoie.

Sursa: Legea nr. 98/2016 si Hotararea 395/2016

Tagged with:
 

Prin definitie, lot-ul este  fiecare parte din obiectul contractului de achizitie publica.

La impartirea pe loturi, obiectul contractului este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante si capacitatii IMM-urilor, sau pe baze calitative, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.

Prin directivele europeane privind achizitiile publice se urmarea, printre altele, reducerea birocratiei si stimularea participarii IMM-urilor la procedurile de achizitii publice. In Romania directivele au fost transpuse in legislatia nationala in mai 2016, detalii aici, incluzand si strategia europeana de promovare a IMM-urilor, prin deschiderea pietei achizitiilor publice, in conditiile in care de obicei contracte complexe si cu valori mari ar putea fi indeplinite in special de cotractanti mari.

In baza noii legislatii, impartirea pe loturi a devenit regula, orice exceptie de la aceasta trebuind a fi justificata.

Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achizitie publica si a acordurilor-cadru si de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia includerii acestor informatii in documentele achizitiei.

Autoritatea contractanta are obligatia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi, in situatia in care nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.

Autoritatea contractanta are dreptul sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant.

Autoritatea contractanta aplica cerintele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot in parte, atunci cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica/acord-cadru pe loturi.

Sub sanctiunea excluderii din procedura  (art. 167 din Lege) si fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:

 1. sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
 2. sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

Impartirea pe loturi in achizitii publice

In cazul impartirii pe loturi exista posibilitatea:

 • de a atribui contracte prin reunirea mai multor loturi şi acordarea acestora aceluiasi ofertant in situatia in care, la aplicarea criteriului de atribuire, acest aspect ar fi mai avantajos pentru autoritatea contractanta, dacat sa atribuie respectivele loturi in mod separat mai multor ofertanti.
 • de impartire pe loturi chiar daca nu sunt produse/servicii/lucrari similare
 • de a alege criterii de atribuire diferite pe fiecare lot.

Cele mai importante informatii in domeniul achizitiilor publice, din blog, le gasiti Aici.

Daca aveti nevoie de informatii generale in domeniul achizitiilor publice, avem un articol introductiv: Introducere in Achizitii Publice.

Tagged with:
 

Documentatia de atribuire este document al achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura informarea operatorilor economici, cu privire la:

 • cerinte sau elemente ale achizitiei;
 • obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv
 • specificatiile tehnice ori documentul descriptiv;
 • conditiile contractuale propuse;
 • formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti;
 • informatiile privind obligatiile generale aplicabile.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire

Ce contine documentatia de atribuire ?

 •  Fisa de date (corelatie cu DUAE);
 • Caietul  de  sarcini/  Document  descriptiv  (specificatii tehnice);
 • Proiectul de contract (clauze contractuale obligatorii);
 • Formulare si modele de documente, inclusiv DUAE.

Cine elaboreaza documentatia de atribuire ?

Autoritatile contractante, prin compartimente interne specializate in achizitii publice.

Autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce au fost elaborate si aprobate documentatia de atribuire si documentele suport.

Documentele-suport contin:

 • declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achizitiei, precum si datele de identificare ale acestora;
 • strategia de contractare.

Cine aproba documentatia de atribuire ?

Reprezentantul legal al Autoritatii Contractante

Cine evalueaza documentatia de atribuire ?

ANAP prin  Directia  Generala  Ex-ante  (art.  23  din  HG 395/2016 art.  25  din  HG 394/2016).

Ce parti ale documentatiei de atribuire se evalueaza ?

ANAP evaluaza conformitatea cu legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice a  documentatiilor  de  atribuire  aferente  contractelor  de  achizitie  publica  / acordurilor-cadru, cu exceptia caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive;

Care documentatii de atribuire intra in evaluarea ANAP ?

Produse si Servicii:

– Achizitii publice ≥ 225.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 750.000 lei

Lucrari

– Achizitii publice  ≥ 2.250.000 lei

– Achizitii sectoriale ≥ 5.000.000 lei

* Sub pragurile de mai sus, selectarea documentatiilor de atribuire se realizeaza in baza metodologiei stabilite prin Ordinul Presedintelui ANAP 264/2016, urmand a fi evaluate doar 10% din totalul documentatiilor de atribuire.

Evaluare ex-ante a Documentatiei de Atribuire

Documentatia de atribuire este elaborata in etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica, prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate, finalizandu-se cu aprobarea sa de catre conducatorul autoritatii contractante/unitatii de achizitii centralizate. Tot atunci sunt elaborate si documentele-suport, si strategia de contractare pentru procedura respectiva.

Sursa: Legea 98/2016, HG 395/2016, ANAP

Pe www.licitatie-publica.ro, gasiti toate anunturile de licitatii publice din Romania si din strainatate, inclusiv documentatiile de atribuire pentru fiecare licitatie.

Strategia de contractare este un document suport pentru documentatia de atribuire, in cadrul dosarului achizitiei publice/sectoriale, care se incarca integral in SEAP,  impreuna cu aceasta si cu celelalte documente-suport ce constau in declaratia privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii/entitatii contractante, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei.

Ce este Strategia de contractare?

Strategia de contractare este un document care face parte din etapa de planificare/ pregatire a fiecarui proces de achizitie publica, prin intermediul careia autoritatea/entitatea contractanta isi documenteaza deciziile pe care le ia inainte de organizarea propriu-zisa a fiecarei proceduri de atribuire.

Strategia de contractare document suport obligatoriu de incarcat in SEAP odata cu documentatia de atribuire, in scopul evaluarii ex-ante ANAP.

Cine o elaboreaza?

Strategia de contractare este elaborata si, dupa caz, actualizata de catre autoritatea/entitatea contractanta, prin intermediul compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice.

Cand este obligatorie elaborarea strategiei de contractare ?

Numai în cazul achiziţiilor cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 (5) din
Legea 98/2016 şi art. 12 alin. (4) din Legea 99 / 2016

Ce contine Strategia de contractare?

Motivatiile Autoritatii Contractante in legatura cu:

 • Tipul de contract si aspectele aferente implementării;
 • Resursele umane disponibile în raport cu derularea procesului de achizitie
  Procedura de atribuire aleasa precum si modalitatile speciale de atribuire a contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul*);
 • Valoarea estimata a contractului;
 • Justificarea alegerii criteriilor de calificare/selectie şi a criteriului de atribuire, factorii de devaluare, decizia de reducere a termenelor, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi*);
 • Mecanisme de plata, alocarea riscurilor intre parti si masuri de gestionare a acestora in cadrul contractului;
 • Obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare contribuie.

Care este diferenta dintre strategia de contractare si strategia anuala de achizitie publica ?

Strategia de contractare trebuie sa fie elaborata la momentul planificarii pentru fiecare obiectiv din programul de achizitii sau aceasta trebuie sa fie intocmita la momentul demararii obiectivelor de achizitii?

In timp ce strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016, odata cu documentatia de atribuire, referitor la aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) si f).

Descarca Ghidul privind Strategia de Contractare.

Mai multe informatii in link-ul urmator despre: Strategia anuala de achizitie publica

Sursa: Legea 98/2016 si HG 395/2016

Ce este Strategia anuala de achizitie publica ?

Document de planificare intocmit de Autoritatea Contractanta in ultimul trimetru al anului pentru anul urmator.

Potrivit art. 11 alin. (2) din HG nr. 395/2016, strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Ce contine Strategia anuala de achizitie publica ?

Totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an
bugetar o PAAP ( Programul anual al achizitiilor publice).

Informatiile care trebuie inserate in strategia anuala de achizitie publica sunt prevazute in cuprinsul alineatului (6) al aceluiasi articol (11 din HG nr. 395/2016):

 • nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie, asa cum rezulta acestea din solicitarile transmise de toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante;
 • valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi;
 • capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;
 • resursele existente la nivel de autoritate contractanta si, dupa caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice.

In baza dispozitiilor art. 9 alin. (1) din HG nr. 395/2016, strategia de contractare este un document aferent etapei de planificare/pregatire a unui proces de achizitie publica, respectiv a unei proceduri de atribuire/modalitate speciala de atribuire si cuprinde informatiile prevazute la alineatului (3). Mai multe informatii despre: Procesul de achizitie publica.

Strategia anuala de achiziție publică va indeplini dublu rol:

 1. Instrument managerial complementar al bugetului de la nivelul autoritatii contractante, evidentiind intr-un mod transparent si coerent viitoarea executie bugetara pentru achizitiile publice;
 2. Instrument de prioritizare si monitorizare a cheltuielilor aferente obiectivelor de investitii (investitii in continuare, investitii noi sau alte tipuri de investitii) sau a celor necesare asigurarii cheltuielilor curente care vor fi efectuate la nivelul autoritatii contractante, asigurandu-se astfel o predictibilitate fata de potentialii ofertanti de pe piata.

Strategia anuala de achizitie publica poate fi modificata in situatia in care apar noi necesitati sau noi obiective de investitii pentru a caror introducere in strategie este necesarea identificarea surselor de finantare, modificari ce vor fi aprobate de conducatorul autoritatii contractante.

Care este diferenta dintre strategia anuala de achizitiei publica si strategia de contractare?

Strategia de contractare trebuie sa fie elaborata la momentul planificarii pentru fiecare obiectiv din programul de achizitii sau aceasta trebuie sa fie intocmita la momentul demararii obiectivelor de achizitii?

In timp ce strategia anuala de achizitie publica reprezinta acel document intocmit de autoritatea contractanta care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie publica (procedurilor) planificate a fi lansate de o autoritate contractanta pe parcursul unui an bugetar.

Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege. Este  initiata de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016, odata cu documentatia de atribuire, referitor la aspectele prevazute la alin. (3) lit. b) si f).

Sursa: Legea 98/2016 si HG 395/2016

Declaratie-privind-neîncadrarea-în-situaţiile-prevăzute-la-art.164-din-LEGEA-98-2016Formulare achizitii publice Legea 98/2016 – Dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi privind achizitiile publice, Legea 98/2016, procedura de participare la licitatii publice s-a simplificat, inclusiv in ceea ce priveste documentele necesare pentru intocmirea unei oferte.

Daca inainte era necesara depunerea mai multor documente si formulare, de catre un operator economic, acestea au fost inlocuite de o Declaratie pe proprie raspundere, DUAE (detalii aici) si un numar foarte redus de formulare, folosit in special in cazul licitatiilor de mica valoarea sau la care nu se solicita completarea DUAE.

Iata o lista cu cele mai cunoscute formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Candidatul/ofertantul selectat la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele solicitate de autoritatea contractanta, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Modelele se refera la :

Exista Formulare standard si pentru autoritatile publice, despre care am scris aici: Formulare standard pentru publicarea anunturilor

Firmele care doresc sa participe la licitatii publice si au nevoie sa afle constant ce cereri de oferta publica autoritatile contractante, o pot face cu o Inregistrare Gratuita Aici!

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !