AFIR va aviza online dosarele de achiziţii publice pentru investiţii, derulate de autorităţile locale

 

“Începând cu data de 27 martie 2020, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va primi spre analiză şi avizare dosarele de achiziţii ale beneficiarilor publici de finanţare europeană nerambursabilă doar prin intermediul noului modul online destinat achiziţiilor pentru proiectele de investiţii publice finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Noile funcţionalităţi privind transmiterea dosarelor de achiziţii sunt disponibile pentru fiecare proiect în parte în cadrul platformei online de depunere proiecte.

Astfel, în relaţia cu AFIR, beneficiarii publici vor putea depune prin intermediul modulului online programul achiziţiilor pentru proiect, vor putea să încarce sau retrage dosarele de achiziţii şi să răspundă la solicitările de informaţii suplimentare ale AFIR. De asemenea, notificarea în urma verificării documentaţiei depuse online va fi primită tot prin sistemul informatic”.

Conform AFIR, facilitatea se aplică submăsurilor:

  • 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice,
  • 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică,
  • 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural şi beneficiarilor publici ai submăsurilor
  • 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală şi
  • 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale GAL din PNDR 2020

şi se referă la achiziţiile specifice bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, derulate prin: achiziţie directă, procedura simplificată şi licitaţie deschisă.

Achiziţiile derulate prin negociere fără publicare prealabilă, precum şi modificarea contractelor de achiziţie sau contestaţiile în urma deciziilor comunicate de Centrele Regionale, cu privire la verificarea unei achiziţii se vor depune în continuare, în format fizic, pe hârtie, subliniază instituţia.

Detalii privind paşii ce trebuie parcurşi în vederea depunerii dosarelor de achiziţii pot fi regăsite pe pagina de instrucţiuni pentru modulele online, la adresa https://online.afir.info/Help.

Pentru a participa la licitații publicate de AFIR, aflați care sunt acestea si fiti la curent cu cele care se vor publica in continuare, cu o Inregistrare Gratuita Aici!

In plus va transmitem, zilnic, pe email, licitatii publicate in peste 2500 de surse in Romania, insclusiv Seap / Sicap.

 

 

Tagged with:
 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale asigura, prin intermediul platformei: www.afir.info, derularea online a achizitiilor realizate pentru implementarea proiectelor de investitii finantate cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 ( achizitia de servicii, bunuri (cu sau fara montaj) si executia de lucrari).

“Modul de achizitii online este utilizat din martie 2015, fiind inregistrate pâna la aceasta data peste 3.600 de utilizatori si tot atâtea operatiuni derulate. Implementarea modulului de achizitii on-line simplifica semnificativ implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, fiind o componenta foarte importanta in asigurarea transparentei procesului de achizitii. Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la o oferta pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului pe procedura de tranzitie si la doua oferte pentru beneficiarii PNDR 2014-2020, de la minimum trei cât era stabilit prin procedura anterioara.” a declarat Andras Szakal, director general al AFIR.

Procedura de achizitii private se deruleaza in conformitate cu Manual operational de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR 2020, publicat pe pagina oficiala de internet a AFIR – www.afir.info (sectiunea Informatii utile – Proceduri de lucru).

In conformitate cu prevederile Manualului de procedura, contractele mai mari de 15.000 euro fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu conditia publicarii pe site-ul www.afir.info a unei invitatii de participare, a dosarului cererii de oferte si a primirii online de catre beneficiarul privat a minim unei oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor, pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului de investitii prin procedura de tranzitie, sau a doua oferte conforme din punct de vedere tehnic si financiar al ofertantilor, pentru beneficiarii PNDR 2014-2020. Ofertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finantare. Invitatia de participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari – iesiri al beneficiarului privat. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii pe pagina oficiala a AFIR.

Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro fara TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea proceduri cu o singura oferta sau a celei mentionate mai sus daca doreste aceasta. In acest caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa IV – declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese si certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre actionariatul ofertantului si beneficiar.

Este interzisa divizarea achizitiilor de acelasi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare depaseste 15.000 de euro fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie de oferte.

Doar 20 % din totalul achizitiilor publice, beneficiaza de finantare europeana, restul anunturilor le veti gasi in continuare pe SEAP si in alte surse online si ofline.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu anunturile publicate de AFIR, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

 Ultimele anunturi de participare / achizitii AFIR:

Titlu Data publicarii Data inchidere Tip licitatie CPV
INFIINTARE ECOFERMA DE AFIN FRUCTAVIT  29.03.2016 12.04.2016 Anunt de participare 16700000-2 16000000-5 34144700-5 34223300-9 44613200-2
Actualizare documentatie PENSIUNEA TURISTICA ILEANA  11.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 09331000 09331200-0 51500000
CONSTRUIRE FERMA AGROZOOTEHNICA PENTRU INGRASARE SUINE  28.03.2016 19.04.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 39300000 42000000-6 51500000
“MODERNIZARE FERMA AGRICOLA II SM SPINU MARIN GIURGENI”  25.03.2016 20.04.2016 Anunt de participare 45212412-7
FABRICA DE PRODUSE DE PATISERIE – CONSTRUCTIE SI DOTARI PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N 578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123  25.03.2016 14.04.2016 Anunt de participare 45212412-7
Actualizare documentatie PENSIUNEA TURISTICA ILEANA  11.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 45212412-7
Actualizare documentatie CONSTRUCTIE FERMA PUI CARNE  21.03.2016 04.04.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 43300000-6 39300000 42000000-6 51500000
Infiintare ferma agrozootehnica ecologica cu micro FNC si unitate de producere energie din surse regenerabile  24.03.2016 11.04.2016 Anunt de participare 42513000-5 51500000
FABRICA DE PRODUSE DE PATISERIE – CONSTRUCTIE SI DOTARI PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N 578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123  24.03.2016 09.04.2016 Anunt de participare 42418000-9
Înfiintare pensiune prin schimbare destinatie a clădirii existente în satul Bogdana, comuna Stefan cel Mare  23.03.2016 12.04.2016 Anunt de participare 39100000-3 39112000-0 39299300-7
Actualizare documentatie PENSIUNEA TURISTICA ILEANA  11.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 09331000-8 09331200-0 51500000
ACTIVITATI RECREATIONALE IN TINUTUL BARSEI  23.03.2016 08.04.2016 Anunt de participare 37441600-7 37410000-5
CONSTRUCTIE FERMA PUI CARNE  21.03.2016 04.04.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 43300000-6 39300000 42000000-6 51500000
FABRICA DE PRODUSE DE PATISERIE – CONSTRUCTIE SI DOTARI PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N 578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123  18.03.2016 06.04.2016 Anunt de participare 31120000-3
Înfiintare pensiune prin schimbare destinatie a clădirii existente în satul Bogdana, comuna Stefan cel Mare  18.03.2016 06.04.2016 Anunt de participare 39500000-7 39511000-7 39514100-9 39515000-5
Construire pensiune agroturistica in comuna Socodor, judetul Arad  15.03.2016 31.03.2016 Anunt de participare 45000000-7 45300000-0 45100000-8
Modernizare si extindere ferma reproductie porc la SC NUTRIPIG SRL  15.03.2016 01.04.2016 Anunt de participare 42000000-6 42520000-7 42924710-9 39300000

Tagged with:
 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale AFIR(AFIR) organizeaza licitatie pentru Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al AFIR, in valoare de 34,415,437.45 RON.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
Actualizarea continua si mentenanta software-ului integrat al AFIR, in vederea implementarii eficiente a PNDR 2014-2020.

Clasificare CPV :
72212331-8 – Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor;
72212000-4 – Servicii de programare de software de aplicatie;
80533000-9 – Servicii de formare si de familiarizare in informatica.

Numarul estimat al contractelor subsecvente este de 4. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 11.108.619,08 lei, echivalentul a 2.510.308,93 Euro.

Informatii privind calendarul contractelor subsecvente, precum si cantitatile minime si maxime se regasesc in cadrul Cap. 4.1 din Caietul de Sarcini. Cantitatile minime si maxime care fac obiectul acordului cadru se regasesc detaliate in cadrul Cap. 4.1.1 din Caietul de Sarcini. Cantitatile minime si maxime estimate care fac obiectul primului contract subsecvent se regasesc detaliate in cadrul Cap. 4.1.2 din Caietul de Sarcini.

Cuantumul garantiei de participare în lei: 2 % din valoarea estimata a acordului cadru fara TVA, respectiv: 688.308 Lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (150 zile de la termenul limita de primire a ofertelor).

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 14.01.2016.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APDRP
Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura 30.07.13
Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR
Suspendata – Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR 24.09.13
Actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea masurilor delegate din axa 2 PNDR 24.09.13
“Implementare solutii de e-Educatie în cadrul Muzeului National al Taranului Român”
Contract de servicii „Sistemul Informatic Integrat de Management la Primarii – SIIMP”, aferent proiectului „Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava III”, cod SMIS 48457, în vederea atribuirii contractului de achizitionare de hardware si software, precum si a serviciilor de dezvoltare si implementare a sistemului informatic integrat, finantat în cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara III 22.04.14
Suspendata – Contract de servicii “Sistemul Informatic Integrat de Management la Primarii – SIIMP”, aferent proiectului “Implementarea de solutii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judetul Suceava III”, cod SMIS 48457, în vederea atribuirii contractului de achizitionare de hardware si software, precum si a serviciilor de dezvoltare si implementare a sistemului informatic integrat, finantat în cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara III 22.04.14

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale), in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, asigura implementarea tehnica AFIRsi financiara a FEADR si monitorizarea Programului SAPARD; Lunar mii de proiecte de finantare sunt depuse spre analiza si finantare, iar zilnic beneficiari ai fondurilor europene, publica licitatii pentru achizitia publica.

 

Detalii despre priectele eligibile si finantate prin AFIR, gasiti urmarind materialul uramator: Bilantul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale la 30.10.2014

Potrivit, paginadeagricultura.ro, din 2015, AFIR a regandit intreg sistemul de selectie a proiectelor, iar incepand cu 2015, aceasta va fi anuala, nu lunara ca pana acum, dupa cum urmeaza:

In ianuarie 2015 se va deschide sesiunea de depunere a dosarelor. Vor fi puse la dispozitie toate sumele care au ramas necheltuite din programul anterior, plus un procent din anul urmator (astfel incat agentia sa nu mai fie nevoita sa selecteze proiecte chiar si in 2020, ci doar sa le puna in aplicare). Inainte de deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor, va fi stabilit un comitet de monitorizare, precum si baremul minim de punctaj peste care proiectul este selectat automat.

Detalii despre noutatile in achizitiile prin AFIR, gasiti pe paginadeagricultura.ro:  Cum puteți lua bani europeni. AFIR schimbă regulile în noul PNDR

O achizitie importanta prin AFIR, un proiect in valoare de 814.382 lei, este realizata de un beneficiar privat: Cod Proiect APDRP: C312C011242000003

Cod CPV: 03322300-5;

Servicii / bunuri / lucrări eligibile:

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice pentru DOTARE ATELIER MOBILA

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice pentru DOTARE ATELIER MOBILA- ANSAMBLU PANOURI FOTOVOLTAICE

Termen Limita de Depunere: 21 noiembrie 2014 ora 12:00

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

!!!! Aceasta Licitatie NU a fost PUBLICATA si in SEAP, Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !