Centrul National de Evaluare si Examinare organizeaza licitatie pentru achizitia de manuale scolare pentru clasa I, clasa a II-a si clasa a III-a. Manualul scolar, elaborat in conformitate cu programa scolara se va prezenta în urmatoarele forme: a) varianta tiparita; b) varianta digitala; Manualul scolar, în varianta tiparita, este însotit de varianta digitala realizata în conformitate cu specificatiile tehnice stabilite in caietul de sarcini.

Fiecare forma de prezentare a proiectului de manual scolar contine informatii referitoare la modalitatea de utilizare a manualului de catre elevi.

Manualele pentru clasa I, in fiecare an, se vor achizitiona in numar egal cu numarul de elevi inscrisi. Manualele pentru clasa a II-a si clasa a III-a vor fi transmisibile si se vor reinnoi in stocuri cuprinse intre (10-20)% din numarul total al elevilor inscrisi.

Locul principal de livrare: Inspectorate scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

Clasificare CPV :
22112000-8 – Manuale scolare
79823000-9 – Servicii de tiparire si de livrare
80420000-4 – Servicii de e-invatare (e-learning)

Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici.

Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 36,557,848 RON

Cantitatea totala sau domeniul:
Cantit maxime funct nr elevi inscrisi, anul I/acord cadru.
Clasa I
101 Comunic in lb rom cu pred in lb germ 2175/8700
102 Comunic in lb rom cu pred in lb rromani-1600/6400
103 Comunic in lb rom cu pred in lb sârba-52/208
104 Comunic in lb rom cu pred in lb slovaca-52/208
105 Comunic in lb mat germ-2175/8700
106 Comunic in lb mat rrom-1600/6400
107 Comunic in lb mat sarba-52/208
108 Comunic in lb mat slovaca-52/208
109 Comunic in lb mat ucrain-620/2480
110 Comunic in lb mat croata-17/68
111 Comunic in lb mat italiana-165/660
112 Comunic in lb mat neogr-17/68
113 Comunic in lb mat rusa-165/660
114 Comunic in lb mat turca-520/2080
115 Lb mod franceza-26050/104200
116 Lb mod germ-4755/19020
117 Lb mod italiana-215/860
118 Lb mod spaniola-400/1600
119 Lb mod rusa-52/208
120 Lb mod chineza-62/248
121 Cult adventist-1035/4140
122 Cult baptist-1290/5160
123 Cult evangh-1550/6200
124 Cult greco-catolic-1550/6200
125 Cult ortodox-174650/698600
126 Cult ortodox ucrain-414/1656
127 Cult penticost-4135/16540
128 Cult romano-catolic de lb rom-3120/12480
129 Cult romano-catolic de lb magh-4940/19760
130 Cult reformat-5550/22200
131 Cult unitarian-565/2260
132 Cult ortodox de rit vechi-515/2060
133 Cult crestin dupa Evanghelie-104/416

Clasa a II-a
201 Comunic in lb rom cu pred in lb magh-11580/18528
202 Comunic in lb rom cu pred in lb germ-2175/3480
203 Comunic in lb rom cu pred in lb rrom-1950/3120
204 Comunic in lb rom cu pred in lb sarba-52/83
205 Comunic in lb rom cu pred in lb slovaca-62/99
206 Comunic in lb mat magh-11580/18528
207 Comunic in lb mat germ-2175/3480
208 Comunic in lb mat rrom-1950/3120
209 Comunic in lb mat sârba-52/83
210 Comunic in lb mat slovaca-62/99
211 Comunic in lb mat ucrain-820/1312
212 Comunic in lb mat italiana-155/248
213 Comunic in lb mat croata-22/35
214 Comunic in lb mat neogr-22/35
215 Comunic in lb mat rusa-207/331
216 Comunic in lb mat turca-520/832
217 Lb mod chinez-104/166
218 Lb mod franc-27000/43200
219 Lb mod germ-4650/7440
220 Lb mod italiana-104/166
221 Lb mod spaniola-312/499
222 Cult adventist-1035/1656
223 Cult baptist-1240/1984
224 Cult evanghelic-1240/1984
225 Cult greco-catolic-1140/1824
226 Cult ortodox-174950/279920
227 Cult ortodox ucrainean-412/659
228 Cult penticost-4250/6800
229 Cult romano-catolic de lb rom-3140/5024
230 Cult romano-catolic de lb magh-4960/7936
231 Cult reformat-5455/8728
232 Cult unitarian-515/824
233 Cult ortodox de rit vechi-52/83
234 Cult crestin dupa Evangh-104/166
235 Muzica si miscare-200938/321501
236 Muz si misc in lb mat magh-11575/18520
237 Muz si misc in lb mat germ-2170/3472
238 Muz si misc in lb mat rrom-1970/3152
239 Muz si misc in lb mat croata-21/34
240 Muz si misc in lb mat italiana-155/248
241 Muz si misc in lb mat neogr-26/42
242 Muz si misc. in lb.mat sarba-52/83
243 Muz si misc in lb.mat slovaca-62/99
244 Muz si misc in lb mat ucrain-826/1322
245 Muz si misc in lb mat turca-516/826
246 Dezvoltare personala-200938/321501
247 Arte vizuale si abilit practice-200938/321501

Clasa a III-a
301 Lb si lit romana-167621/268194
302 Lb si lit rom ptr sc lb magh-9820/15712
303 Lb si lit rom ptr sc lb germ-1800/2880
304 Lb si lit rom ptr sc lb rrom-1868/2976
305 Lb si lit.rom.ptr.sc.lb. sârba-52/84
306 Lb si lit. mat magh-9820/15712
307 Lb si lit mat rrom-1860/2976
308 Lb si lit mat sarba-52/83
309 Lb si lit mat slovaca-57/91
310 Lb si lit mat italiana-73/117
311 Lb si lit mat croata-16/26
312 Lb si lit mat neogr-21/34
313 Lb si lit mat rusa-156/250
314 Lb si lit mat turca-517/827
315 Matematica-167621/268194
316 Lb mod engleza-139200/222720
317 Lb mod franc-22740/36384
318 Lb mod germ-3100/4960
319 Lb mod italiana-31/50
320 Lb mod spaniola-207/331
321-Lb mod chinez-62/99
322 Cult adventist de ziua a saptea-1035/1656
323 Cult baptist-1240/1984
324 Cult evanghelic CA-1040/1664
325 Cult greco-catolic-1040/1664
326 Cult ortodox-141620/226592
327 Cult ortodox de rit vechi-52/83
328 Cult crestin dupa Evang-52/83
329 Cult ortodox ucrain-310/496
330 Cult penticostal-3520/5632
331 Cult romano-catolic de lb rom-2740/4384
332 Cult romano-catolic de lb magh-4200/6720
333 Cult reformat-4685/7496
334 Cult unitarian-417/667
335 Muzica si miscare-167621/268194
336 Muz si misc in lb mat magh-9818/15709
337 Muz si misc in lb mat germ-1800/2880
338 Muz si misc in lb mat rrom-1860/2976
339 Muz si misc in lb mat croata-16/26
340 Muz si misc in lb mat sarba-52/83
341 Muz si misc in lb mat slovaca-57/91
342 Muz si misc in lb mat ucrain-620/992
343 Muz si misc in lb mat turca-517/827
344 Stiinte ale naturii-167621/268194
345 Educatie civica-167621/268194
346 Arte vizuale si abilit practice-167621/268194

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2015

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 08.06.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Achizitie manuale scolare pentru clasa I, clasa a II-a si clasa a III-a).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat din Judetul Cluj, în perioada 2014-2018
Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, în perioada 2014 – 2018.
Furnizarea si distribuirea de fructe-mere elevilor din clasele 0 (pregatitoare)–VIII din învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat, din judetul ARAD, în anul scolar 2014-2015.
Furnizarea si distribuirea de fructe – mere – elevilor din clasele 0 (pregatitoare)-VIII din învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat, din judetul Arad, în anul scolar 2014-2015
Servicii proiectare – fazele – PT, DE, asistenta tehnica si executie lucrari aferente proiectului: “Modernizare drumuri de interes local, sat Colibasi si sat Campurelu, comuna Colibasi, judetul Giurgiu”
Acord-cadru privind executia lucrarilor de reparatii constructii si instalatii in regim de avarie/urgenta, la obiective de invatamint, aflate in patrimoniul sau administrarea Municipiului Timisoara
Studiu de Fezabilitate pentru Aparari de Maluri pe Canalul Sulina –Etapa finala
CONTRACT DE FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE, ANALIZA, PROIECTARE, IMPLEMENTARE SI SERVICE ÎN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR IT SI A SISTEMELOR DE OPERARE, PROGRAMELOR IT SI APLICATIEI DE BIBLIOTECA DIGITALA ÎN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.5 ECHIPAMENTE SI LICENTE IT 19.05.15
Achizitie tarate de grau 24.04.15
Executie lucrari “Modernizare DC 37 Orbau, alimentare cu apa a localitatilor Cehalut si Orbau, alimentare cu apa si canalizare pe strada Livezilor, localitatea Cehal, judetul Satu Mare” 07.05.15
Tagged with:
 

Primaria Municipiului Suceava organizeaza licitatie pentru concesionarea serviciului public de salubrizare menajera pe raza municipiului. Municipiul Suceava a ramas fara serviciu de salubrizare dupa ce Consiliului Local convocata ”deindata”, pentru validarea licitatiei privind contractul temporar de salubrizare menajera, nu s-a constituit cvorumul necesar.

Acesta cuprinde : colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare.

CPV: 90511000-2 – Servicii de colectare a deseurilor menajere.

Valoarea estimata fara TVA 81,648,000.00 RON

Capacitatea economica si financiara:
Cifra de afaceri : Informatii generale despre ofertant cu mentionarea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2013 si 2014. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 13.600.000 lei.

Capacitatea tehnica:

Experienta similara: Se va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca au prestat si au fost duse la bun sfarsit servicii similare a caror valoare / valoare cumulata a fost de minim 6.800.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maxim 2 (doua) contracte de servicii.

Criterii de atribuire:
Pretul ofertei 95.00 Nivelul redeventei 5.00

In cazul in care mai multe oferte se claseaza pe primul loc, avand punctaje egale, modalitatea de departajare va fi punctajul financiar. Daca si punctajele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 16.06.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Brade?ti, Ulie?, Atid, Feliceni, ?imone?ti si Satu Mare, comune componente a ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK, jude?ul Harghita 08.06.15
Contractul de prestari Servicii public de salubrizare pe raza Comunelor Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Bradesti, Ulies, Atid, Feliceni, Simonesti si Satu Mare
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE DIN COMUNA DARASTI, JUDETUL ILFOV
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Suseni, jud. Harghita.” 26.05.15
“DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL SEPARAT AL DESEURILOR MUNICIPALE SI
„Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Galautas, jud. Harghita.” 22.05.15
Delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Intregrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu- Gara (zona 1), Oltenita (zona 2) si Calarasi (zona 3) din judetul Calarasi. Colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii-demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul Calarasi 04.06.15
Delegarea de gestiune prin concesiune a seviciului de salubrizare al comunei Poian-Câmpina, jud. Prahova 22.04.15
Achizitie servicii de salubrizare la nivelul Orasului Dolhasca
«Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Costinesti, jud. Constanta»
Tagged with:
 

Administratia Natioanla a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, a publicat anuntul pentru atribuirea prin licitatie aunui  Contract de furnizare 26 bucati autoturisme 4×4 in valoare de 1.467.741 lei.

Clasificare CPV : 34113200-4 – Vehicule pentru orice tip de teren.

Depozite valorice şi garantii solicitate: Cuantumul garantiei de participare: 29000 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 03.06.2015.

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Contract de furnizare “26 bucati autoturisme 4×4”).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Furnizare utilaje in cadrul proiectului Dotare SVSU Dambovicioara cu utilaje pentru gestionarea situatiilor de urgenta
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de echipamente de printare (cod CPV: 30232110-8), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute în Sectiunea 2: caietul de sarcini. 27.04.15
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de echipamente de printare (cod CPV: 30232110-8), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute în Sectiunea 2: Caietul de sarcini. 27.04.15
Acord cadru furnizare alimente
FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU COLECTAREA DESEURILOR IN JUDETUL VRANCEA IN CADRUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL VRANCEA 14.05.15
Contract de furnizare având ca obiect furnizarea de autoturisme (cod CPV: 34110000-1), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute în Sectiunea 2: Caietul de sarcini. 28.04.15
Contract de furnizare având ca obiect furnizarea de autoturisme (cod CPV: 34110000-1), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute în sectiunea 2 – caietul de sarcini 28.04.15
Furnizare de materiale de curatenie, necesare D.G.R.F.P. Craiova si unitatilor subordonate 23.04.15
Modernizare LEA 0,4 kV si injectie de putere in localitatile Chelinta si Remeti pe Somes
Acord-cadru privind prestarea serviciilor de “Închirierea si întretinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timisoara” 02.06.15
Tagged with:
 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 STSBucuresti  a plublicat anunt pentru incheierea unui Acord – cadru care are ca obiect furnizarea de echipamente de comunicatii de date (routere 2G/3G tip 1 si tip 2), inclusiv prestarea de servicii de instalare, configurare si punere în functiune a acestora în sediile agentiilor LOTO ale autoritatii contractante asociate (proprii si mandatare).

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: La semnarea acordului-cadru va fi atribuit cel mai mare contract subsecvent, în valoare estimata de 1.443.000 euro, care va avea ca obiect furnizarea, instalarea, configurarea si punerea în functiune a 1.876 routere tip 1 si 45 routere tip 2. Ulterior, pe parcursul acordului-cadru, vor fi atribuite contracte subsecvente pe masura ce va fi necesara furnizarea, instalarea, configurarea si punerea în functiune de noi echipamente de comunicatii de date, conform solicitarilor autoritatii contractante asociate Compania Nationala „Loteria Româna” S.A., beneficiarul echipamentelor ce fac obiectul achizitiei.

Clasificare CPV:
32522000-8 – Echipamente de telecomunicatii
51610000-1 – Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor

Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime-maxime de echipamente de comunicatii de date estimate a fi achizitionate pe parcursul acordului-cadru sunt urmatoarele:

1. Router tip 1 – Router 2G/3G cu antene de interior: minim 1.876 cpl. – maxim 2.400 cpl.
2. Router tip 2 – Router 2G/3G cu antene de interior si antena de exterior: minim 45 cpl. – maxim 100 cpl.

Cantitatile minime-maxime de echipamente de comunicatii de date estimate a fi achizitionate în cadrul unui singur contract subsecvent:

1. Router tip 1 – Router 2G/3G cu antene de interior: minim 1 cpl. – maxim 1.876 cpl.
2. Router tip 2 – Router 2G/3G cu antene de interior si antena de exterior: minim 1 cpl. – maxim 45 cpl.

Valoarea estimata fara TVA: 1,880,000EUR

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 37.600 euro sau echivalentul în lei sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana, valabil la data publicarii în SEAP a anuntului de participare.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.05.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (ACORD-CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENTE DE COMUNICATII DE DATE).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de routere de acces Internet si switch-uri pentru Centrul de Date din Directia Regionala Bucuresti/ANCOM si reînnoirea dreptului de acces la semnaturi si suport cu extinderea garantiei si înlocuirea a doua zi lucratoare (next business day) în caz de defect a echipamentului IPS CISCO 4270-20 (cod CPV: 32420000-3), în configuratia, cantitatea si conditiile prevazute în caietul de sarcini, în propunerea tehnica si în propunerea financiara, anexe la ctr.
Contract de furnizare având ca obiect livrarea de routere de acces Internet si switch-uri pentru Centrul de Date din Directia Regionala Bucuresti/ANCOM si reînnoirea dreptului de acces la semnaturi si suport cu extinderea garantiei si înlocuirea a doua zi lucratoare (next-business day) în caz de defect a echipamentului IPS CISCO 4270-20 (cod CPV:32420000-3), în configuratia, cantitatea si conditiile prevazute în Caietul de sarcini, în Propunerea tehnica si în Propunerea financiara, Anexe la Ctr.
CONTRACT DE FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE, ANALIZA, PROIECTARE, IMPLEMENTARE SI SERVICE ÎN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR IT SI A SISTEMELOR DE OPERARE, PROGRAMELOR IT SI APLICATIEI DE BIBLIOTECA DIGITALA ÎN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.5 ECHIPAMENTE SI LICENTE IT 19.05.15
Acord-cadru de furnizare carburanti (motorina Euro 5 si benzina fara plumb CO 95) sub forma de bonuri valorice 28.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A IRM DE 3 TESLA SI ACCESORII IN CADRUL ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE DIN PROIECTUL CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.3 ECHIPAMENTE MEDICALE 22.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE SI LICENTELOR MEDICALE IN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.4 ECHIPAMENTE MEDICALE 27.04.15
FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE SI SERVICE IN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR DE CERCETARE IN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.2 ECHIPAMENTE MEDICALE
furnizare piese de schimb, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele ANCOM DR CLUJ, iesite din garantie 05.05.15
Aparate de laborator
Lucrari de reabilitare CENTRALA TERMICA SI INSTALATII INTERIOARE LA SEDIUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA „OLTUL” AL JUDETULUI HARGHITA SI DETASAMENTUL DE POMPIERI MIERCUREA CIUC
Tagged with:
 

Compania Nationala de Investitii (CNI) anunta deschiderea unei noi proceduri de licitatie : CNIExecutie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Construire complex de agrement – baza sportiva, cartier Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voievod f.n., municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”.  

Valoarea estimata a contractului este de 20.265.927 lei, fara TVA, compusa din:

– 18.219.452 lei = Cheltuieli pentru investitia de baza

– 224.530 lei = Organizare de santier

– 1.821.945 lei = Cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (10% conform HG nr. 28/2008). Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d – cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

CPV : 45212200-8 – Lucrari de constructii de complexe sportive

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare in valoare de 360.000,00 lei.

Modalitate de desfasurare : Procedura offline
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Se va organiza licitatie electronica : Da

Data limita de depunere a ofertelor : 30.04.2015

Studiul de fezabilitate a fost intocmit de catre SC CIVITAS PROIECTARE SRL cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, iar terenul pe care se propune amenajarea are suprafata de 93.659,50 mp si este situat in intravilan si in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si de arhitectural urbanistice, la limita Cartierului Gheorgheni.

Suprafata construita la sol:   2.055 mp,

Circulatii total (carosabile, parcaje, alei si platforme betonate): 13.485,50 mp,

Sport si agrement – total: (terenuri sportive, piste alergare + ciclism + role, fitness, locuri de joaca):  13.383,50 mp,

Suprafata spatii verzi total (gazon, padure):  64.735,50 mp,

Suprafata teren (total):   93.659,50 mp,

Finantarea investitiei se face din fonduri de la bugetul local si din alte surse.

Durata de realizare a investitiei: 6 luni.

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Construire complex de agrement – baza sportiva, cartier Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voievod f.n., municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Licitatie Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”

Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti Coduri CPV 38000000-5 16000000-5 34114000-9 51000000-9
Sursa www.e-licitatie.ro Termenul limita pentru depunere: 03.06.15
Pretul estimativ: 3789113.00 RON ID extins 2-158760
Data publicarii 15.04.15 Locul realizarii: Bucuresti
Tipul documentului: Anunt de participare
Atasamente:
Descriere: Se doreste achizitionarea, instalarea/montarea/punerea in functiune, a urmatoarelor produse: LOT 1-AGITATOARE, LOT 2-APARATE APA PURA SI ULTRAPURA, LOT 3-ECHIPAMENTE DE TEREN, LOT 4-ANALIZOARE DE IMAGINI, LOT 5-Electroforeze, LOT 6-BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE, LOT 7-ETUVE,INCUBATOARE, TERMOSTATE, LOT 8-ECHIPAMENTE DE MASURA, LOT 9-MASINI DE SPALAT, LOT 10-MICROSCOAPE, LOT 11-ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE, LOT 12-TITRATOARE, LOT 13-ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE, LOT 14-CUPTOARE, INCALZITOARE, LOT 15-ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE, LOT 16-HOTE, LOT 17-GC-MS cu head-space si detectori MS, FID, LOT 18-CONGELATOARE SI FRIGIDERE, LOT 19-AUTOLABORATOR, LOT 20-CAMERE DIGITALE, LOT 21-MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar anunt: 158760/ 15.04.2015
Denumire contract: Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011464, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Contractare Achizitii, Tel.  +40 213182564, In atentia:  Sambotin Mihaela, Email:  achizitii@usamv.ro, Fax:  +40 213180296, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.S.A.M.V. Bucuresti,
B-dul Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste achizitionarea, instalarea/montarea/punerea in functiune, a urmatoarelor produse:
LOT 1-AGITATOARE, LOT 2-APARATE APA PURA SI ULTRAPURA, LOT 3-ECHIPAMENTE DE TEREN, LOT 4-ANALIZOARE DE IMAGINI, LOT 5-Electroforeze, LOT 6-BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE, LOT 7-ETUVE,INCUBATOARE, TERMOSTATE, LOT 8-ECHIPAMENTE DE MASURA, LOT 9-MASINI DE SPALAT, LOT 10-MICROSCOAPE, LOT 11-ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE, LOT 12-TITRATOARE, LOT 13-ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE, LOT 14-CUPTOARE, INCALZITOARE, LOT 15-ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE, LOT 16-HOTE, LOT 17-GC-MS cu head-space si detectori MS, FID, LOT 18-CONGELATOARE SI FRIGIDERE, LOT 19-AUTOLABORATOR, LOT 20-CAMERE DIGITALE, LOT 21-MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 – Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
16000000-5 – Utilaje agricole (Rev.2)
34114000-9 – Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
51000000-9 – Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1:AGITATOARE:
1.1. Agitator magnetic buc 2
1.2. Agitator magnetic cu incalzire buc 4
1.3. Agitator mecanic probe sol (omogenizator) buc 1
1.4. Agitator orbital pentru eprubete buc 5
LOT 2 :APARATE APA PURA SI ULTRAPURA
2.1. Aparat apa ultrapura buc 3
2.2. Aparat de apa bidistilata buc 1
2.3. Bidistilator buc 2

LOT 3: ECHIPAMENTE DE TEREN
3.1. Atomizor purtat buc 1
3.2. Freza cu palpator buc 1
3.3. Masina pentru tocarea ierbii si ramurilor buc 1

LOT 4: ANALIZOARE DE IMAGINI
4.1. Analizor digital de imagine a coroanei pomilor buc 1
4.2. Sistem de analizare a imaginii multiple a radacinilor buc 1
4.3. Sistem de analizare a imaginii frunzelor buc 1

LOT 5:ELECTROFOREZE
5.1. Electroforeza orizontala buc 1
5.2. Electroforeza verticala buc 1
5.3. Electroforeza verticala buc 1
5.4. Sistem Western Blot buc 1

LOT 6: BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE
6.1. Baie cu ultrasunete (4l) buc 1
6.2. Baie de apa termostatata buc 1
6.3. Baie de apa termostatata buc 1
6.4. Baie de apa termostatata buc 1
6.5. Baie de apa vibrata buc 2

LOT 7:ETUVE, INCUBATOARE, TERMOSTATE
7.1. Etuva buc 9
7.2. Camere climatizate pentru cresterea insectelor buc 2
7.3. Incubator fara racire buc 1
7.4. Termostat buc 2
7.5. Termostat bacteriologic buc 2

LOT 8: ECHIPAMENTE DE MASURA
8.1. Conductometru-multiparametru buc 1
8.2. pH metru de laborator buc 4
8.3. pH-metru buc 2
8.4. Penetrometru buc 2
8.5. Refractometru buc 2
8.6. Refractometru portabil buc 1
8.7. Reflectometru pentru analiza apei buc 1
8.8. Spectrofotometru UV-VIS buc 1

LOT 9:MASINI DE SPALAT
9.1. Masina de spalat vesela buc 1
9.2. Masina spalat buc 1

LOT 10: MICROSCOAPE
10.1. Microscop buc 1
10.2. Microscop cu camera foto incorporata buc 2
10.3. Stereomicroscop buc 1
10.4. Stereomicroscop cu zoom trinocular buc 1

LOT 11:ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE
11.1. Spalator de placi ELISA buc 3
11.2. Pompa peristaltica buc 3
11.3. Concentrator sub curent de azot buc 2

LOT 12:TITRATOARE
12.1. Sistem de titrare automat buc 1
12.2. Biureta automata buc 1

LOT 13:ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE
13.1. Autoclav buc 1
13.2. Liofilizator buc 1

LOT 14:CUPTOARE, INCALZITOARE
14.1. Cuptor de calcinare buc 1
14.2. Cuptor de calcinare buc 1
14.3. Cuptor cu microunde buc 1
14.4. Incalzitor bloc buc 2
14.5. Sistem pentru extractia grasimilor buc 1

LOT 15:ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE
15.1. Digestor cu microunde buc 1
15.2. Moara materiale vegetale buc 2
15.3. Moara soluri buc 1

LOT 16:HOTE
16.1. Hota microbiologica cu flux laminar vertical buc 8
16.2. Hota microbiologica cu flux laminar buc 3
16.3. Cabinet de siguranta biologica buc 1

LOT 17:GC-MS cu head-space si detectori MS, FID buc 1

LOT 18: CONGELATOARE SI FRIGIDERE
18.1. Congelator de laborator buc 2
18.2. Lada frigorifica buc 1
18.3. Combina frigorifica buc 8
18.4. Combina frigorifica buc 3
18.5. Aparat de realizat gheata buc 1

LOT 19: AUTOLABORATOR buc 1

LOT 20:CAMERE DIGITALE
20.1. Camera foto buc 1
20.2. Camera video buc 1

LOT 21:MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR buc 2

Valoarea estimata fara TVA: 3,789,113RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
 100  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 2% din valoarea estimata, respectiv: lot 1- 768,00 lei; lot 2- 3.945,60 lei; lot 3- 2.371,2 lei; lot 4- 3.792,00 lei; lot 5- 2.400,00 lei; lot 6- 1.295,04 lei; lot 7- 5.733,12 lei; lot 8- 4.177,60 lei; lot 9- 104,6 lei; lot 10- 654,60 lei; lot 11- 5.865,60 lei; lot 12- 431,00 lei; lot 13- 5.090,80 lei; lot 14- 2.210,80 lei; lot 15- 4.233,60 lei; lot 16- 7.737,60 lei; lot 17- 14.000,00 lei; lot 18- 3.945,10 lei; lot 19- 4.008,00 lei; lot 20- 220,80 lei; lot 21- 2.797,20 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare – trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pentru op.ec. ce sunt IMM in conformitate cu Legea 346/2004 art.16,vor constitui GP cu reducere de 50% si vor depune si declaratia privind incadrarea in categoria IMM- formular 13. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: conform art.86 din HG 925/2006 actualizat, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul 12, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante în original cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006. U.S.A.M.V. Bucuresti: cont Trezorerie sector 1, RO44TREZ7015005XXX000183, cod fiscal 4602041. Pentru garantiile constituite in alta valuta, valoarea acestora se va calcula la echivalenta leu/valuta anuntata de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform cu art. 90 (alin. 1 sau 2) din H.G. nr 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul acestuia fara TVA. Contractantul va transmite autoritatii contractante dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE-AXA II,Operatiunea2.2.1,contract nr.246/2010 ID_931,cod SMIS 14051,Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST”
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.: Prezentare formular 1 – Declaratie privind eligibilitatea, respectiv neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat si de tertul sustinator, daca este cazul. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.Cerinta nr.2.: Prezentare formular 4 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Ofertantul/ofertantul asociat/ nu trebuie sa fie în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Formularul nr. 4 pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depus si de tertul sustinator, daca este cazul.
În cazul ofertelor depuse individual cât si de o asociere, încadrarea oricaruia dintre asociati în oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr.3.: Prezentare formular nr. 2 – Declaratia ,,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, conform Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. Declaratia va fi prezentata de ofertant, iar in cazul unei asocieri, de asociere (se va depune un singur document pentru intreaga asociere). Documentul se va prezenta în original. În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentul mentionat va fi transmis în limba de origine, însotit de o traducere legalizata a acestuia în limba româna.

Cerinta nr.4.: Prezentare formular nr. 3. – Declaratie data de ofertant/ofertant asociat /ter? sus?inator/ subcontractant privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.
Pentru aceasta declara?ie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele:
– Conf. Univ. Dr. Teodorescu Razvan Ionut – Rector
– Prof. univ. dr. Stanica Florin – Prorector
– Prof. univ. dr. Stan Vasilica – Prorector
– Prof. univ. dr. Fîntîneru Gina – Prorector
– Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru- Prorector
– Ing. Postamentel Mariana – Director General Administrativ
– Ec. Iosub Laura – Director Economic
– Prof. univ. dr. Alecu Nicolae – responsabil Tehnic in cadrul proiectului;
– Ec. Lazar Magda – responsabil financiar in cadrul proiectului
– Cons. Juridic Dinita Irina Simona – consilier juridic
– Dr. Ing. Mustata Sebastian – Director Achizitii
Comisia de evaluare a ofertelor: Presedinte cu drept de vot – Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae, Presedinte de rezerva, cu drept de vot- Prof. univ. dr. Stanica Florin, Membri: conf. univ. dr. Badulescu Liliana, ref. spec. Sâmbotin Mihaela, ing. Stanca Dumitra, conf. dr. Georgescu Mihaela, Sef lucr. dr. Peticila Adrian George, Sef lucr. dr. Mihai Constanta; Membri de rezerva – ing. Lazar Valentin, ing. Gras Oana. Cerinta nr. 1 – Dovada înregistrarii în Registrul Comertului prin prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic specific acestei achizitii, cu precizarea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator.
In cazul ofertei comune (asociere) se accepta îndeplinirea conditiei individual, de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru Persoane juridice/fizice straine – Dovada formei de înregistrare, atestarea ori apartenen?a din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, ca persoana fizica sau juridica.

Pentru documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se va permite depunerea acestora în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, emis de catre ONRC in forma electronica prin serviciul online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducerea autorizata in limba româna.

Ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata, in cazul in care initial a fost prezentat in forma copie conforma cu originalul.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 pentru toate loturile: Experienta similara.
Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6). Ofertantul va face dovada de livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea, in copie conform cu originalul, de certificate/contracte/procese-verbale de receptie sau orice alte documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte ca a livrat produse similare (in functie de lotul ofertat), in valoare cumulata de minim:
lot 1- 23.040,00 lei;
lot 2- 118.368,00 lei;
lot 3- 71.136,00 lei;
lot 4- 113.760,00 lei;
lot 5- 72.000,00 lei;
lot 6- 38.851,00 lei;
lot 7- 171.993,00 lei;
lot 8- 125.328,00 lei;
lot 9- 3.138,00 lei;
lot 10- 19.638,00 lei;
lot 11- 175.968,00 lei;
lot 12- 12.930,00 lei;
lot 13- 152.724,00 lei;
lot 14- 66.324,00 lei;
lot 15- 127.008,00 lei;
lot 16- 232.128,00 lei;
lot 17- 420.000,00 lei;
lot 18- 118.353,00 lei;
lot 19- 120.240,00 lei;
lot 20- 6.624,00 lei;
lot 21- 83.916,00 lei
Experienta similara se poate prezenta in lei sau in valuta. In cazul valorilor exprimate in valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2 pentru toate loturile:Informatii privind asociatii
Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 – Acord de asociere.
Cerinta nr.3 pentru toate loturile: Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul, completarea formularului 9
Cerinta nr. 4 pentru toate loturile: Informatii privind tertii sustinatori- Daca este cazul, completarea formularelor 16 si anexa 1 la acest formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara. Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6). Ofertantul va face dovada de livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea, in copie conform cu originalul, de certificate/contracte/procese-verbale de receptie sau orice alte documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte ca a livrat produse similare (in functie de lotul ofertat), in valoare cumulata de minim: lot 1- 23.040,00 lei; lot 2- 118.368,00 lei; lot 3- 71.136,00 lei; lot 4- 113.760,00 lei; lot 5- 72.000,00 lei; lot 6- 38.851,00 lei; lot 7- 171.993,00 lei; lot 8- 125.328,00 lei; lot 9- 3.138,00 lei; lot 10- 19.638,00 lei; lot 11- 175.968,00 lei; lot 12- 12.930,00 lei; lot 13- 152.724,00 lei; lot 14- 66.324,00 lei; lot 15- 127.008,00 lei; lot 16- 232.128,00 lei; lot 17- 420.000,00 lei; lot 18- 118.353,00 lei; lot 19- 120.240,00 lei; lot 20- 6.624,00 lei; lot 21- 83.916,00 lei Experienta similara se poate prezenta in lei sau in valuta. In cazul valorilor exprimate in valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 – Acord de asociere. Pentru ofertele depuse in asociere de mai multi operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere (declaratie comuna pe proprie raspundere) în care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca vor ramâne împreuna în contract pâna la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pe seama tuturor asociatilor si ca este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca în cazul în care oferta lor este declarata câstigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului de furnizare. Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul, completarea formularului 9 – Lista cuprinzand toti subcontractantii (declaratie privind lista subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestia), completata de ofertanti.În situatia în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora iar la încheierea contractului de achizitie publica (în situatia în care este desemnat câstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contractul de achizitie publica Informatii privind tertii sustinatori- Daca este cazul, completarea formularelor 16 si anexa 1 la acest formular : Angajamentul privind sustinerea tehnica – experien?a similara a ofertantului/ /grupului de operatori economici si Declaratia privind experienta similara (formular 16 si anexa 1 la acest formular). În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, atunci acest angajament trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, conform art.111 alin. 2 din HG 925/2006 actualizat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala a licitatiei electronice vor fi invitati sa participe ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica. Etapa finala va avea o singura runda (24 h), ofertantii nu vor putea vedea cea mai buna oferta, nu vor putea vedea nr. de participanti inscrisi in licitatie, iar licitatia nu se va prelungi automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantii participanti trebuie sa fie înregistrati in SEAP ca operatori economici pentru a putea participa la faza de licitatie electronica.Dupa incheierea licitatiei electronice, operatorii ec. vor transmite formularul de oferta si centralizatorul de preturi aferente noilor valori rezultate în urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2015 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data03.06.2015 11:00
Locul: U.S.A.M.V.Buc., Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Serviciul Contractare Achizitii (corpA,demisol)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si organe ale statului cu atributii legale de verificare a procedurii de achizitie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect/program POS CCE – AXA II, Operatiunea 2.2.1., contract nr. 246/2010 ID_931, cod SMIS 14051.Proiectul POS CCE „Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST”
Tip de finantareProgram / Proiect
Program / Proiect:  Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE
VI.3) Alte informatii
– Dupa etapa de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. – Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). – Datele necesare pentru corespondenta (adresa, telefon, fax, e-mail) vor fi preluate de autoritatea contractanta din Formularul nr. 5 – Informatii generale. – În cazul în care, în timpul procedurii, se produc defectiuni ale aparaturii de comunicare a ofertantilor, acestia sunt obligati sa anunte, mentionând în adresa care va fi transmisa si nr. invitatiei de participare, de urgenta, autoritatea contractanta, datele de contact ale acesteia fiind precizate în Fisa de date a achizitiei. – În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia. – Ofertantul este obligat sa asigure buna functionare a echipamentelor de comunicare rapida: telefon, fax, e-mail, pe toata durata desfasurarii procedurii, in caz contrar autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de consecinte. – Pe tot parcursul procedurii de achizitie, orice document scris trebuie înregistrat (cu numar si data) în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. IMPORTANT ! 1. Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii ofertantului. 2. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie. 3. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va putea duce la respingerea ofertei. Formularele necompletate sau incomplete vor fi considerate documente lipsa. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta sau presupunere cu privire la cerintele din Documentatia de Atribuire. Nu va fi rambursat nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 4. In cazul depunerii unei contestatii/cereri/plangeri, entitatea contestatoare are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita in conformitate cu prevederile art. 2711 ale OUG 34/2006 cu o valabilitate de cel putin 90 de zile. In cazul in care garantia este constituita in alta moneda decat RON, se va utiliza cursul oficial de schimb comunicat de BNR (www.bnr.ro), valabil la data constituirii garantiei. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar in contul indicat de autoritatea contractanta la solicitarea entitatii contestatoare sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii. Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al U.S.A.M.V. BUCURESTI
Adresa postala:  Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011464, Romania, Tel.  +40 213180296, Fax:  +40 213180296
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2015 11:12

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Furnizare 2 loturi: lot 1 – GCxGC-MS cu unitati termice independente, autosampler tip Combi Pal cu ITEX 2, SPDE extraction, MEPS Online, seringa de cuplare LC la GC pentru Combi PAL, detectori FID, ECD, NPD, IR isotopic, ii; lot 2 – LC superbaric, 1 200 bari, cu trei colectori de fractii
Furnizare 2 loturi: Lot 1. GCxGC-MS cu unitati termice independente, autosampler tip Combi Pal cu ITEX 2, SPDE extraction, MEPS Online, seringa de cuplare LC la GC pentru Combi PAL, detectori FID, ECD, NPD, IR isotopic, ii. Lot 2. LC superbaric, 1200 bari, cu trei colectori de frac?ii
Furnizare dotari pentru proiectul: “Infiintare centru social multifunctional Targu Frumos”
Aparate de laborator
Contract furnizare echipamente pentru dotarea laboratoarelor din cadrul Institutului de Cercetari si Proiectari Tehnologice (ICPT) Campina apartinand OMV Petrom SA
Contract de furnizare echipamente de laborator, mobilier de laborator, sticlarie de laborator si reactivi chimici specifici cu servicii incluse de instalare si punere in functiune 16.04.15
Echipamente de labortor lot1 – lot4 – in cadrul proiectului POSCCE – ACTEX ID1827/SMIS48741 13.05.15
MEDII DE CULTURA
EXECUTIE LUCRARI AFERENTE INVESTITITIEI DE BAZA IN VEDEREA REALIZARII UNEI NOI UNITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CU PUTERE INSTALATA DE 100 KW, IN ORASUL AMARA, JUDETUL IALOMITA – in cadrul proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie, oras Amara, judetul Ialomita”, proiect finantat prin contractul de finantare nr.59 RES/30.09.2013 POSCCE, Axa Prioritara 4, Domeniul 27.04.15
Amarcatiuni de cercetare si echipamente pentru prelevare probe/monitorizare destinate dotarii/echiparii ambarcatiunilor de cercetare în cadrul proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, dotarea si reamanejarea statiunii de cercetari ecologice Sulina – ResBioClim”. 21.04.15

AJOFM Timis (Agentia Judeteana pentru AJOFMOcuparea Fortei de Munca Timis), achizitioneaza echipamente IT si echipamente de birou – inclusiv accesorii precum si softuri si licente in cadrul proiectului „SPUNE – SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare si Eficiente” Contract POSDRU/123/4.1/S/129860.

Clasificare CPV:

30213100-6 – Computere portabile,
30120000-6 – Echipament de fotocopiere si de tiparire offset,
30213300-8 – Computer de birou,
30232110-8 – Imprimante laser,
32342450-1 – Aparate de inregistrare vocala.

Valoarea estimata fara TVA: 1,446,743 RON

Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantuam de 28.934 lei cu valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertie 60 zile raportat la data limita pt depunerea ofertei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 27.05.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Furnizare echipamente IT si echipamente de birou -inclusiv accesorii precum si softuri si licente in cadrul proiectului „SPUNE – SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare si Eficiente”).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Servicii de organizare stagii transnationale de transfer de expertiza si vizite de studiu in cadrul proiectului CESP SPO – POSDRU/123/4.1/S/129602
CONTRACT DE FURNIZARE, TRANSPORT, MONTARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE, ANALIZA, PROIECTARE, IMPLEMENTARE SI SERVICE ÎN GARANTIE A ECHIPAMENTELOR IT SI A SISTEMELOR DE OPERARE, PROGRAMELOR IT SI APLICATIEI DE BIBLIOTECA DIGITALA ÎN CADRUL PROIECTULUI CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII – PROCEDURA NR.5 ECHIPAMENTE SI LICENTE IT 19.05.15
Echipamente IT
Echipamente IT si piese de mobilier
Contract de furnizare a echipamentelor IT (computere portabile si softuri necesare pentru buna functionare a acestora) care urmeaza a fi folosite in cadrul proiectului “Educaţie universitară competitivă în domeniul managementului de program”, ID 140627 15.04.15
Furnizare de licente software si echipamente hardware
Contract de Furnizare echipamente IT, Mobilier de birou si Produse de birotica
Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020. 11.05.15
Sistem de monitorizare si control statii de pompare apa potabila si debitmetre apa uzata 04.05.15
Furnizare de produse ITC si licente IT, inclusiv instalarea si configurarea acestora, necesare pentru dezvoltarea, implementarea si testarea, gazduirea, administrarea si protectia bazei de date a Registrului Ajutoarelor de Stat din România (BD RegAS) si a sistemului informatic asociat acesteia (SI RegAS) , componenta a proiectului POAT “Crearea unui mecanism care sa asigure o mai buna monitorizare si control al ajutoarelor de stat acordate în România” – cod SMIS 50633 29.05.15

 

Comuna Soveja a obtinut fonduri de la Uniunea Europeana pentru modernizarea infrastructurii stradale si infiintarea unui parc-gradina publica, 6.626.201 lei/ 1.490.407,11 euro fara TVA, pentru reabilitarea drumurilor, dar si pentru amenajarea unui parc-gradina publica, in cadrul proiectului „modernizare statiune turistica”.

Proiectul a fost scos deja la licitatie, iar finantarea este asigurata din fonduri de la Uniunea Europeana. Banii vor trebui cheltuiti de urgenta, pana la sfarsitul anului 2015, fiind fonduri din exercitiul financiar european 2007-2013, cu prelungirea de doi ani obtinuta prin negocieri.
Proiectul “Modernizare statiune turistica comuna Soveja, judetul Vrancea”, vizeaza crearea unui parc-gradina publica, precum si modernizarea infrastructurii rutiere inclusiv utilitatile din corpul drumului.
CPV : 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri
Valoarea achizitiei estimativ: 6.626.201 lei/ 1.490.407,11 euro (1 euro= 4,4459 din 18.03.2014) este compusa din:
– amenajarea terenului: 10.000 lei fara TVA,
– amenajari pentru protectia mediulu: 10.000 lei fara TVA,
– cheltuieli pentru asigurarea obiectivului: 13.360 lei fara TVA,
– constructii si instalatii: 5.710.501 lei fara TVA din care 2.025.620 lei crearea unui parc gradina publica si 3.684.881 lei modernizare infrastructura rutiera,
– dotari: 154.500 lei fara tva din care suma de 87.000 lei este eligibila si 67.500 lei neeligibila,
– organizare de santier: 148.090 lei fara TVA ,
– cheltuieli diverse si neprevazute: 579.750 lei fara TVA.
Procentul de 10% aferent chetuielilor diverse si neprevazute (din suma cheltuieli pentru investia de baza capitolul 4 care se liciteaza) reprezinta suma de: 579.750 lei fara TVA (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 60.000 lei, respectiv 30.000 lei pentru IMM-uri.
Valoarea estimata a contractului inclusiv diverse si neprevazute este de 6.626.201.00 lei.
Data limita de depunere a ofertelor : 28.04.2015.
Statiunea Soveja se afla astazi intr-o stare deplorabila inchizandu-si oficial portile in 2006, din cauza drumului impracticabil.
Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (MODERNIZARE STATIUNE TURISTICA COMUNA SOVEJA, JUDETUL VRANCEA).
Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Ministerul Sanatatii vrea achizitioneze prin ministerul-sanatatiilicitatie publica un sistem informatic de telemedicina pentru zonele rurale care nu au acces la servicii specializate de ingrijire medicala, contract cu o valoare estimata de 78,3 milioane lei (inclusiv TVA – 17,6 milioane euro).

Sistemul va asista medicul de familie in rezolvarea episoadelor medicale pentru pacientii proprii prin implicarea unuia sau mai multor medici specialisti aflati in alte locatii geografice si vizeaza cinci milioane de pacienti si 10.000 de medici.

Echipamentele medico-informatice trebuie sa poata fi utilizate atat stationar, in cabinetul medicului de familie, cat si mobil, in afara acestuia. Echipamentele trebuie sa poata prelua date medicale si atunci cand nu sunt conectate la sistem (in mod off-line) si sa le sincronizeze de indata ce au fost reconectate.

Clasificare CPV :
48000000-8 – Pachete software si sisteme informatice
33100000-1 – Echipamente medicale
72000000-5 – Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
72212180-4 – Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical
80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Cantitatile de echipamente ITC, echipamente medico-informatice, aplicatii software, respectiv servicii de pregatire profesionala ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:
I Echipamente ITC
1. Sasiu servere tip 1– 1 buc.
2. Sasiu servere blade tip 2– 3 buc.
3. Server de baza de date de productie – 2 buc.
4. Server rapoarte si urmarire indicatori – back-end – 1 buc.
5. Server de baza de date de test/dezvoltare – 2 buc.
6. Server de aplicatie – 12 buc.
7. Server rapoarte si urmarire indicatori – front-end – 4 buc.
8. Server videoconferinta – 2 buc.
9. Server SMS Gateway – 2 buc.
10. Server componenta prediagnostic – 2 buc.
11. Masiv de servere cu consum redus de putere – 1 buc.
12. Masiv stocare date – 1 buc.
13. Switch SAN – 2 buc.
14. Echipament backup pe banda – 1 buc.
15. Server backup – 2 buc.
16. Server solutie monitorizare si gestiune incidente – 3 buc.
17. Server administrare infrastructura IT – 2 buc.
18. Echipament de monitorizare a bazei de date – 1 buc.
19. Switch Ethernet cluster back-end – 2 buc.
20. Switch Ethernet cluster baza de date – 4 buc.
21. Switch Ethernet agregare comunicatii – 4 buc.
22. Switch Ethernet management – 4 buc.
23. Switch modular comunicatii externe – 2 buc.
24. Router modular – 2 buc.
25. Echipament calibrare încarcare si degrevare SSL – 2 buc.
26. Amenajare DataCenter si administrare sistem – 1 cpl.
II Echipamente medico-informatice
1. EP1 – Echipament portabil scaner cu ultrasunete – 16 buc.
2. EP 2 – Echipament portabil electrocardiograf – 198 buc.
3. EP 3 – Echipament portabil preluare semne vitale – 198 buc.
4. EP 4 – Echipament portabil spirometru – 198 buc.
5. EP 5 – Echipament portabil analizor – 198 buc.
6. EP 6 – Camera web, boxe/casti, Modem Internet, hub USB – 198 cpl.
7. EP 7 – Consola operare medic specialist – 42 buc.

III. Aplicatii informatice
1. Aplicatii informatice comerciale (Commercial Of The Shelf – COTS) parametrizate si adaptate pentru functionalitatile SIT si necesitatile utilizatorilor, inclusiv licentele asociate (aplicatii pentru sistemele de baze de date, sistemele de operare, componenta de urmarire indicatori, componenta de conferinta audio-video, componenta de transmitere SMS, semnatura digitala, inclusiv instalare, configurare si suport tehnic) – 1 cpl.
2. Aplicatii informatice comerciale COTS pentru monitorizare si gestionare incidente – 1 cpl.
3. Aplicatii informatice pentru uz medical, dezvoltate special pentru implementarea SIT (componenta aplicativa specifica formata din modul medic de familie, modul medic specialist, modul central, modul prediagnostic, modul notificare, modul colaborare) – 1 cpl.
Nota: Aplicatiile informatice furnizate efectiv si instalate în SIT, inclusiv numarul acestora si al licentelor asociate, dupa caz, sunt stabilite de fiecare ofertant, în functie de solutia informatica ofertata.
IV. Servicii de pregatire profesionala
1. Servicii de pregatire profesionala pentru utilizarea aplicatiilor SIT pentru 698 participanti;
2. Servicii de pregatire profesionala pentru utilizarea echipamentelor medico-informatice pentru 198 de participanti;
3. Servicii de pregatire profesionala pentru asigurarea administrarii si mentenantei sistemului pentru 4 participanti;
Servicii de pregatire profesionala pentru proceduri si procese operationale pentru 20 de participanti

Valoarea estimata fara TVA: 63,153,937.79 RON

Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 1.263.000 lei sau echivalentul în euro sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.04.2015.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Regia Autonoma Aeroport Craiova a reluat licitatia pentru lucrari de reabilitare a pistei Aeroportului Craiova: Licitatie Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova.

 

Cantitatea totala sau domeniul: Contract de lucrari (proiectare + executie)

Valoarea estimata a contractului este compusa din:

– Elaborare proiect tehnic, elaborare proiect pentru Autorizatia de Construire, întocmire caiete de sarcini si liste de cantitati, întocmire detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor, obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului = 3.073.720,00 Lei;
– Cheltuieli pentru investitia de baza = 71.445.740,00 Lei;
– Organizare de santier = 1.740.230,00 Lei;
– Probe tehnologice = 298.690,00 Lei;
– Cheltuieli diverse si neprevazute = 7.451.945,00 Lei;

Valoarea estimata fara TVA: 84,010,325 RON

Clasificare CPV :
45235000-3 – Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare
45232130-2 – Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale
45233221-4 – Lucrari de marcaj rutier
45316213-1 –  Instalare de balizaje
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport 

Depozite valorice si garantii solicitate: 1.531.167,00 lei

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste.

Termen limita: 20.04.2015

Aeroportul din Craiova a reluat licitatia pentru contractul de 24,4 milioane euro privind lucrarile de reabilitare a infrastructurii de miscare, dupa ce prima licitatie a fost contestata de unul dintre participanti si in final a fost anulata.

Lucrarile trebuie să fie finalizate pana la sfarsitul acestui an proiectul beneficiind de finantare europeana, iar in cazul in care pana la 31 decembrie 2015 contractul nu este executat, Aeroportul din Craiova ar trebui sa asigure finantarea integral din propriul buget.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !