Consiliul Judetean Cluj, a publicat anuntul de Licitatie pentru Proiectarea si executia Centrului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj, in valoare de 123.699.580 lei.

Contractul proiectare si executie Centrul de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj va cuprinde:

1. Zona de depozitare finala (Celula de depozitare), Platforma administrativa si Drumuri interioare aferente, împreuna cu infrastructura adiacenta;

2. Zona tehnica compusa din: Statie de Tratare Mecano-Biologica, Statie de Sortare, împreuna cu infrastructura adiacenta;

3. Consolidarea zonei afectata de alunecari de teren, km 0+720, la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Cluj;

4. Drum de acces la Centru de de Management Integrat al Deseurilor din judetul Cluj consta in: – proiectarea si executarea celulei de depozitare si a zonei administrative aferente CMID Cluj: – integrarea proiectului Consolidare zona afectata de alunecari de teren la km 0+720 la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din Cluj-Napoca elaborat de catre SC VIAPONT SRL in proiectul de realizare a celulei de depozitare. – finalizarea lucrarilor începute si ramase de executat aferente proiectului Consolidare zona afectata de alunecari de teren la km 0+720 la CMID elaborat de catre SC VIAPONT SRL.

Obiectul contractului consta în:

1. Continuarea si terminarea lucrarilor aferente Zonei Tehnice compusa din:

a. Statia de Sortare -Hala de sortare – Hala nr.1(cu suprafata de 5040 mp) -Hala de depozitare temporara – Hala nr. 2 (cu suprafata de 560 mp);

b. Statia de tratare mecano-biologica:

– Zona de receptie deseuri reprezentata de doua hale identice – Hala 4.1 (cu suprafata de 767 mp) si Hala 4.2 (cu suprafata de 767 mp);

– Zona de pretratare/tratare mecanica reprezentata de doua hale identice – Hala 5.1 (cu suprafata de 705 mp) si Hala 5.2 (cu suprafata de 705 mp) care sunt deservite de doua unitati de tratare a aerului poluat (pentru retinerea prafului) si doua biofiltre (pentru dezodorizare)- Biofiltru 1 (cu suprafata de 285,0 mp) si Biofiltru 2 (cu suprafata de 285,0 mp);

– Zona de compostare / tratare biologica – reprezentata de platforma de compostare cu suprafata de 11.300,00 mp;

– Zona de rafinare reprezentata de Hala nr. 3 cu suprafata de 347 mp;

– Cladirea administrativa cu suprafata de 83mp.

c. Drumuri de incinta, platforme, retele de incinta, împrejmuire etc.

2.Elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietelor de sarcini pentru lucrarile de remediere prevazute în cadrul expertizei tehnice si pentru cele necesare operarii/functionarii instalatiilor de sortare si tratare a deseurilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;
45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenului;
45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri;
45222100-0 – Lucrari de constructii de uzine de tratare a deseurilor;
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri.

Durata de executie a lucrarilor – 18 luni. Perioada de notificare a defectiunilor – 60 luni de la terminarea lucrarilor.

Cuantumul garantiei de participare se stabileste ca fiind: 2.000.000 lei, iar perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 22.03.2016.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie „CONTINUARE SI TERMINARE LUCRARI AFERENTE ZONEI TEHNICE COMPUSA DIN STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI STATIE DE SORTARE CU INFRASTRUCTURA ADIACENTA DIN CADRUL CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURI ÎN JUDETUL CLUJ” – PROIECTARE SI EXECUTIE 18.11.15
„CONTINUARE SI TERMINARE LUCRARI AFERENTE ZONEI TEHNICE COMPUSA DIN STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI STATIE DE SORTARE CU INFRASTRUCTURA ADIACENTA DIN CADRUL CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURI ÎN JUDETUL CLUJ” – PROIECTARE SI EXECUTIE 18.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
CONSOLIDARE ZONA AFECTATA DE ALUNECARI DE TEREN, KM 0+720, LA CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA 28.01.14

Compania Nationala de Investitii (CNI) a publicat CNIcastigatorul anuntului de Licitatie pentru Executie lucrari pentru “Construire complex de agrement – baza sportiva Cluj.

 

Descriere:

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Construire complex de agrement – baza sportiva, cartier Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voievod f.n., municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”.

Valoarea estimata a contractului este de 20.265.927 lei, fara TVA, compusa din:

18.219.452 lei = Cheltuieli pentru investitia de baza

224.530 lei = Organizare de santier

1.821.945 lei = Cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (10% conform HG nr. 28/2008).

CPV 45212200-8 – Lucrari de constructii de complexe sportive

Castigatorul licitatiei este: NORD CONFOREST S.A

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Reabilitare, modernizare, Complex Sportiv din orasul Nehoiu, judetul Buzau”.
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Sala de sport cu nivel competitional local – Structura preluata, str. Balciului nr. 43, comuna Rusanesti, judetul Olt”.
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Construire cladire trapeza si chilii, Manastirea Sihastria Putnei, judetul Suceava”.
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Sala de sport cu tribuna 180 locuri – oras Azuga, strada Ritivoiu nr.2B, , judetul Prahova”
Proiectare si Executie de lucrari pentru obiectivul de investitii Bazin de inot- polo –Baza sportiva Aleea Stadionului nr.2, Focsani , judetul Vrancea
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Sala de sport cu tribuna 180 locuri – comuna TIA MARE, , judetul Olt”
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Sala de sport cu tribuna 180 locuri – comuna Erbiceni, judetul Iasi”.
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Sala de sport cu tribuna 180 locuri – comuna Isalnita, judetul Dolj”
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Sala de sport cu tribuna 180 locuri – comuna Tomesti, judetul Iasi”

Regia Autonoma Aeroportul Delta Dunarii Tulcea organizeaza Licitatie pentru Aeroportul “ Delta Dunarii “ Tulcea”: Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari aferent obiectivului Modernizarea suprafetelor de miscare, extinderea pistei si a platformei de imbarcare-debarcare.

Descriere:

Elaborare PT, asistenta din partea proiectantului, executie lucrari de modernizare infrastructura de miscare, executie lucrari canalizare pluviala, instalatii de balizaj, marcaje si inscriptionari, executie copertine si banda bagaje, probe tehnologice, punere in functiune, autorizare PDA de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

CLAUZA SUSPENSIVA Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Ministerul Transporturilor – AM POST, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Transporturilor.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.

Clasificare CPV:
45235000-3 – Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare,
45232130-2 – Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale,
45233221-4 – Lucrari de marcaj rutier,
45316213-1 – Instalare de balizaje,
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.

Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor: 49,484,685.18 RON

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:
S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. ( lider asociere)
Societatea de Constructii NAPOCA S.A. ( asociat 2)
S.C. COL AIR TRADING S.R.L.( asociat 3)
S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. ( asociat 4)
S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. ( asociat 5)

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Compania Nationala de Investitii – Licitatie pentru: Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Lucrari, Proiectare si executare.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”

Valoarea estimata a contractului este de 31.608.903 lei, din care diverse si neprevazute 5.260.763 lei, compusa din:
– Servicii de proiectare si asistenta tehnica a proiectantului – 1.701.885 lei,
– Cheltuieli pentru investitia de baza – 24.601.930. lei,
– Organizare de santier – 44.325 lei
– Cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (20% conform HG 28/2008) – 340.377 lei
– Cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (20% conform HG 28/2008) – 4.920.386 lei

 Clasificare CPV:
45262690-4 – Renovare a cladirilor degradate
45212350-4 – Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
45454000-4 – Lucrari de restructurare
45454100-5 – Lucrari de restaurare
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare în cuantum de : 400.000 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.06.2015.

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”).

 Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 44-Loturi 1-3. 12.05.15
Actualizare documentatie Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 44-Loturi 1-3. 12.05.15
Proiectare ?i execu?ie lucrari pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare sala de educa?ie fizica ?i sport, Liceul Jean Bart, str. C.A. Rosetti, nr. 3, ora? Sulina, jude?ul Tulcea”.
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE SALA DE GIMNASTICA IN INCINTA CLUBULUI SPORTIV DINAMO”, Sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2, Bucuresti
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari privind obiectivul de investitii: “Reabilitare imobil Phoenix” 14.05.15
Actualizare documentatie Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari privind obiectivul de investitii: “Reabilitare imobil Phoenix” 14.05.15
CL 2 “Statie de epurare si statie de pompare de transfer ape uzate pentru municipiul Beius” 06.07.15
Proiectare, executie si furnizare echipamente pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Unitati sanitare din mediul urban” – Reparatii capitale – Modernizare – Dotare Sectie Radioterapie – Spitalul Judetean Bacau 11.06.15
ÎMBUNATATIREA SISTEMULUI DE ÎNCALZIRE CENTRALIZAT DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social “Subprogramul Unitati sanitare din mediul urban” – Extindere si Dotare Spital Orasenesc Lipova, judetul Arad 18.05.15

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. organizeaza licitatie publica pentru atribuirea urmatoarelor lucrari:

1. Schimbarea destinatiei Cladirii Integrate a Unitatii 5 in spatii destinate urmatoarelor obiecte :

-Adapost pentru situatii de urgenta ;

-Centru de Control al Urgentelor pe Amplasament (CCUA);

-Remiza PSI ;

– Realizarea unei Zone Administrative pentru personalul de interventie in caz de urgenta;

-Amenajarea unor spatii tehnice necesare echipamentelor sanitare, electrice, de ventilatii si de securitate; -Amenajare punct termic Platforma CNE Cernavoda in Cladirea Integrata ;

-Garaj dotat corespunzator cerintelor aferente intretinerii grupurilor de interventie mobile ( generatoare diesel mobile pentru pierderea totala a alimentarii cu energie electrica – Station Black Out) ;

2. Reamenajarea Cladirii Reactorului Unitatii 5 prin lucrari de inchidere;

3. Amenajarea amplasamentului adiacent, a drumului de acces si a spatiilor aferente Unitatii 5 la o cota superioara cotei de inundabilitate.

Valoarea estimata este de 115.007.619,00 Lei din care:

– 107.599.246 lei valoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit;

– 7.408.373 lei valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de aproximativ 6.44 % din valoarea lucrarilor.

Clasificare CPV : 45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri.

Garantia de participare este de 2.000.000,00 lei si poate fi constituita si in Euro sau orice valuta, echivalenta se va face la cursul BNR (www.bnr.ro ) din data publicarii in SEAP a anuntului de participare si va avea o valabilitate de cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor mentionata in Anuntul de participare.

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.06.2015.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
„EXTINDERE SI AMENAJARE GRADINITA SI SEDIU PRIMARIE”
MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE, COMUNA TEACA, JUDETUL BISTRITA NASAUD
“Consolidare si reabilitare scoala cu clasele I-IV sat Cepari, judetul Arges”
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE SALA DE GIMNASTICA IN INCINTA CLUBULUI SPORTIV DINAMO”, Sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2, Bucuresti
EXECUTIE – AMENAJARE CAMIN PERSOANE VARSTNICE, MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU
Refacerea DJ 136B, km 21+900 – proiectare si executie
Achizitie echipamente individuale de protectie. 13.05.15
Centru local de informare turistica in Comuna Agigea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic” 27.05.15
Executie lucrari pentru obiectivul: „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA; DEZVOLTAREA SI MARKETINGUL SERVICIILOR TURISTICE LEGATE DE TURISMUL RURAL, COMUNA LAPUGIU DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA”
Restaurare, consolidare, reabilitare si dotari în vederea amenajarii Atelierul Intercultural ”Victoria” 11.05.15

 

Primaria Municipiului Craiova organizeaza licitatie in vederea atribuirii contractului de Executie lucrari in cadrul proiectului „Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu”,  in valoare de 54.380.401.00 lei, fara TVA, conform Proiectului tehnic aprobat si caiet de sarcini nr. 670/26.02.2015.

Obiectul contractului de lucrari cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

– reabilitare si modernizare alei carosabile si pietonale;

– reabilitarea si modernizarea podurilor, podetelor si pasarelelor pietonale;

– arhitectura (reabilitarea elementelor tip constructie existente, imprejmuire, mobilier urban);

– sistem de iluminat nou;

– reabilitare retea de alimentare cu apa, retea de canalizare menajera si pluviala;

– realizare sistem automatizat de irigatii;

– realizare Sistem de supraveghere video (compus din sistem control parc, sistem dispecerat, sistem de comunicatii).

Valoarea estimata a contractului este de 54.380.401 lei (fara TVA), conform Devizului general aprobat, din care :

– 41.312.727 lei fara TVA – cap. 4.1 – Constructii si instalatii
– 7.834.379 lei fara TVA – cap. 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj
– 669.827 lei fara TVA – cap. 5.1 – Organizarea de santier
– 4.563.468 lei fara TVA – cap. 5.3 – Cheltuieli diverse si neprevazute, reprezentând 9,29 % din cap.4.

Clasificare CPV :
45233140-2 – Lucrari de drumuri;
32412000-4 – Retea de comunicatii;
45233292-2 – Instalare de dispozitive de securitate;
45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice;
45332000-3 – Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare.

Cuantumul garantiei de participare: 990.000 lei. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile de la data limita de primire a ofertelor.

Se va organiza o licitatie electronica: Da

1. Procesul de reofertare are ca obiect pretul total al ofertei (exclusiv TVA)

2. Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati simultan sa prezinte preturi noi. Invitatia si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem (SEAP).

– Ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.

– Numarul de runde:

1 – Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei

– Durata unei runde: 1 (una) zi .

Avand in vedere obligatia autoritatii contractante prevazuta la art. 202 alin (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 2 zile calendaristice de la finalizarea etapei de licitatie electronica, ofertantii participanti vor depune la sediul autoritatii contractante documentele justificative aferente pretului imbunatatit.

Pentru a putea participa la etapa de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.

Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Executie lucrari în cadrul proiectului „Amenajarea de parcuri si gradini în municipiul Craiova – Parcul Nicolae Romanescu”).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Primaria Municipiului Constanta organizeaza licitatie pentru achizitia unor lucrari: ,,Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modern”.

Lucrarile aferente obiectivului de investitii Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modern sunt situate pe tarmul Marii Negre, pe o lungime de aproximativ 2,6 km, de la Comandamentul Marinei(Amiralitate), pana in dreptul str. Mihai Eminescu, in Municipiul Constanta.

Lucrarile constau in:

– SPECIALITATEA DRUMURI: 1- Infrastructura de acces in Portul Tomis( Tronson1); 2- Amenajarea accesului (tronson2) cu cele doua bretele de sensuri diferite si a unei parcari(parcarea2); 3- Reamenajarea urbanistica a zonei ,, Bellevue” (zona cuprinsa intre strada Mircea cel Batran, partea superioara a taluzului si blocul turn); 4 – Reabilitarea si modernizarea accesului (Tronson 3) si sens giratoriu (Tronson 3) legatura cu Acces Mihai Eminescu; 5 – Acces Mihai Eminescu – Parcare 1 6 –Parcare 1-A, bretele.

– SPECIALITATEA AMENAJARI ARHITECTURALE – zona Bellevue; – ascensor pe plan inclinat; – reabilitare scari; – pasarela

– SPECIALITATEA ,, RETELE CANALIZARE PLUVIALA”;

– SPECIALITATEA ,, RETELE ENERGIE ELECTRICA”.

Valoarea estimata este de 32.338.591,85 lei fara TVA din care:

-Amenajare teren = 273.900,00 lei fara TVA

– Amenajare pentru protectia mediului = 81.500,00 lei fara TVA

– Cheltuieli pt asigurarae utilitatilor necesare obiectivului = 117.020,00 lei fara TVA

– Cheltuieli pentru investitia de baza = 30.531.528,00 lei fara TVA

– Organizare de santier = 763.291,00 lei fara TVA

– Cheltuieli diverse si neprevazute = 571.352,85 lei fara TVA

 Suma/valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute aferente lucrarilor stabilit prin aplicarea procentului de 1,79856% aferent DN la valoarea estimata a contractului de lucrari fara diverse si neprevazute.

Clasificare CPV:
45233140-2 – Lucrari de drumuri
45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri
45221113-7 – Lucrari de constructii de pasarele pentru pietoni
45232130-2 – Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale
45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.03.2015

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare: 17 luni incepand de la data atribuirii contractului.

Cuantumul garantiei de participare 635.000 lei. Perioada de valabilitate 120 zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor stabilit in anuntul de participare.

Proiectul Amenajarea integrata a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modern
Sursa de finantare:​​ POR – Axa 1.1
Valoare contract: 42.582.178,12 lei din care nerambursabil 33.716.083,66
Contract de finantare nr. 3966/03.12.2013
Durata implementare: 19 luni
Obiectiv: Reabilitarea infrastructurii urbane prin modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere existente.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !