ANAP a publicat lista tarilor din spatiul extra-comunitar care pot participa la licitatii. Ordonanta de Urgenta prin care se interzice unor agenti economici din spatiul extra-comunitar sa participe la licitatii in Romania, a fost publicata in MO.

Nu vor fi excluse companii din tari care nu sunt membre ale UE, dar care sunt semnatare ale unor acorduri internationale prin care UE este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice si in cadrul domeniului de aplicare, cum sunt Acordul privind Achizitiile Publice sau acordul Organizatiei Mondiale a Comertului.

OUG modifica si completeaza legislatia in domeniul achizitiilor publice, in contextul in care in ultimii ani s-a constatat o crestere a numarului de ofertanti din spatiul extra-comunitar la procedurile de licitatii, care ofera garantii reduse cu privire la respectarea cerintelor de calitate si a celor referitoare la protectia mediului, dezvoltarea durabila, conditiile de munca si protectie sociala si a politici concurentiale.

Ce operatori economici care poate participa la licitatii in Romania

“Operator economic – orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/ sunt stabilita/ stabilite in:
     i) un stat membru al Uniunii Europene;
     ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE);
     iii) tari terte care au semnat si ratificat Acordul privind Achizitiile Publice (AAP), in masura in care contractul public atribuit este acoperit de anexele 1, 2, 4 si 5 si de notele generale referitoare la Anexa I a Uniunii la acordul respectiv;
     iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;
     v) tari terte care nu intra sub incidenta lit. iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care UE este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice si in cadrul domeniului de aplicare”. (Art. 3 alin. (1), litera jj))

Lista tarilor ai caror operatori pot participa la licitatii in Romania

Pe lista tarilor terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP) se afla: Armenia, Australia, Canada, Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong (a Republicii Populare Chineze). Islanda, Israel, Japonia, Republica Coreea, Principatul Liechtenstein, Republica Moldova, Muntenegru, Tarile de Jos – cu privire la Aruba. Noua Zeelanda, Norvegia, Singapore Elvetia. Teritoriul vamal distinct Taipei (al Republicii Populare Chineze), Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si SUA.
Pe lista tarilor terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana se afla: Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia si Turcia.
Pe lista tarilor terte care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice se afla:
 • tarile din America Centrala: (Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Salvador, Guatemala), Chile
 • Statele Unite Mexicane
 • Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Serbia, Georgia
 • Comunitatea Andina (Columbia, Peru si Ecuador)
 • Irak, Kazahstan si Vietnam.
Astfel, companiile din China, cu exceptia celor din Hong Kong si Taipei, vor fi excluse de la licitatiile din Romania.
Puteti consulta Ordinul ANAP ce include tarile care pot participa la licitatii pe teritoriul Romaniei, Aici!

Tagged with:
 

Sistemul dinamic de achizitii (SAD) este o functionalitate noua, adaugata in 2021 in platforma SEAP/ SICAP, fiind conceputa pentru a oferi autoritatilor publice acces la un grup de operatori economici capabili sa furnizeze serviciile, produsele sau lucrarile de care au nevoie. Iata mai jos ce este si cum functioneaza SAD:

 

Ce este un sistem dinamic de achizitii (SAD)?

Cine se poate inscrie in SAD?

Care sunt avantajele SAD?

Cum se utilizeaza SAD?

Excluderi din SAD

Ce este un sistem dinamic de achizitii (SAD)?

Sistemul dinamic de achizitii (SAD) este un proces complet electronic, o ’’piata deschisa’’ conceputa pentru a oferi Achizitorului acces la un grup de operatori economici (vanzatori) capabili sa execute activitatile ce fac obiectul sistemului dinamic.

Sistemul dinamic este similar cu acordul-cadru, cu deosebirea ca noii furnizori, prestatori sau executanti se pot alatura oricand pe durata sistemului dinamic.

Astfel, in loc sa se angajeze timp de patru ani intr-un acord-cadru, achizitorul care utilizeaza sistemul dinamic poate colabora cu noi operatori economici din piata in orice moment, fara sa fie nevoie sa astepte pana cand acordul-cadru isi va atinge perioada de valabilitate (acordul-cadru putand fi derulat doar cu semnatarii initiali ai acestuia).

Sistemul dinamic odata initiat ramane deschis noilor furnizori /prestatori /executanti pe toata durata sa, adica daca un operator economic nu poate indeplini cerintele de calificare in momentul in care este stabilita data limita de depunere a candidaturilor (la initierea SAD), acestea isi poate revizui documentele si poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricand pe durata lui.

Mai mult, nu exista o limitare a numarului de operatori economici care vor fi parte a sistemului dinamic.

Desi nu exista o limita a duratei sistemului dinamic, aceasta va fi stabilita de principiu pentru 3 ani. Perioada poate fi modificata fiind insotita de o notificare a acestei modificari. Durata unui contract atribuit in cadrul sistemului dinamic poate depasi durata sistemului dinamic.

Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percep taxe/tarife de inscriere/participare/depunere oferte.

Actionand ca o piata deschisa, SAD sprijina participarea IMM-urilor si a intreprinderilor cu putina experienta la procedurile de achizitii din sectorul public, prin flexibilitatea procesului care permite cumparatorilor sa isi structureze concurenta in asa fel incat sa o faca atractiva pentru IMM-uri.

Cine se poate inscrie in SAD?

Orice furnizor/prestator/executant care indeplineste criteriile de calificare este admis la sistemul dinamic.

Care sunt  avantajele SAD?

Avantajele sistemului dinamic sunt de ambele parti (atat pentru cumparator cat si pentru vanzator), principalul avantaj comun fiind incurajarea concurentei.

Pentru autoritatea/entitatea contractanta (cumparator) avantajele sunt urmatoarele:

 • este un sistem deschis pe toata durata sa: operatorii economici pot intra/aplica oricand pe durata sistemului dinamic (chiar daca nu reusesc sa fie selectati, respectiv sa indeplineasca cerintele din prima, isi vor revizui solicitarile de participare si vor putea aplica, putand fi selectati ulterior);
 • este un sistem care duce la atribuirea contractelor individuale/comenzilor mult mai rapid (odata instituit sistemul dinamic, autoritatea/entitatea contractanta nu va mai face alta publicitate contractului care umeaza sa fie atribuit, ci va apela direct la vanzatorii din cadrul sistemului dinamic, selectati la acel moment).

Pentru operatorii economici (vanzatori) avantajele sunt urmatoarele:

 • sistemul dinamic ramane deschis noilor vanzatori pe toata durata lui;
 • nu trebuie sa demonstreze capacitatea de fiecare data cand doresc sa concureze pentru un contract;
 • depun oferta pentru contractele care sunt atractive pentru ei.

Cum se utilizeaza SAD?

Sistemul dinamic este un proces in doua etape:

Etapa 1: Furnizorii/prestatorii/executantii completeaza un formular/chestionar standard de calificare.

Nota: Toti cei care indeplinesc criteriile de calificare vor fi admisi la sistemul dinamic.

Candidatii respinsi vor primi feedback cu privire la motivul respingerii pentru a le putea permite sa aplice din nou la o data ulterioara, in cazul in care doresc sa faca acest lucru.

Etapa 2: Achizitorul atribuie contracte individuale prin intermediul sistemului dinamic.

Nota: Achizitorul invita toti operatorii economici (vanzatorii) din cadrul sistemului dinamic (selectati dupa etapa 1) sa participe la o competitie pentru a depune oferta pentru un anumit contract.

Operatorii economici (vanzatorii) din cadrul sistemului dinamic nu sunt obligati sa liciteze, cine doreste si considera ca are un interes in a-i fi atribuit contractul care face obiectul competitiei va depune oferta.

Descrierea etapelor in pasi

 • Etapa 1
 1. Achizitorul publica anuntul de participare in SEAP pentru a-si face cunoscuta intentia de a realiza un sistem dinamic.
 2. La nivelul anuntului va fi definit un set de criterii, ulterior indeplinite de operatorii economici care vor deveni parte a sistemului dinamic (motive de excludere a candidatului si cerinte privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, dupa caz cerinte privind situatia economica si financiara, dupa caz cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, dupa caz cerinte privind standardele de calitate si/sau mediu).
 3. Termenul initial stabilit la nivelul anuntului mentionat la pct. 1 pentru depunerea solicitarilor de participare nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii anuntului. Solicitarea de participare se va depune exclusiv electronic conform informatiilor din anuntul de participare.
 4. Dupa lansarea SAD si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, achizitorul are obligatia de a permite oricarui operator economic interesat sa depuna o solicitare de participare cu scopul de a fi admis in sistem. Un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii sistemului dinamic daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare. Autoritatea/entitatea contractanta trebuie sa evalueze aceste solicitari de participare in termen de 10 zile lucratoare de la primirea lor (in cazuri justificate termenul poate fi extins la 15 zile lucratoare). Nu poate fi emisa o invitatie de participare la ofertare pentru un contract daca nu s-a finalizat evaluarea solicitarilor de participare.
 5. Toti operatorii economici care indeplinesc criteriile de calificare vor fi admisi in sistemul dinamic.
 6. Autoritatea/entitatea contractanta informeaza operatorii economici cu privire la admiterea in sistemul dinamic de achizitii sau, dupa caz, respingerea solicitarii de participare imediat dupa finalizarea evaluarii.

Nu exista perioada de asteptare intre finalizarea primei etape si derularea/initierea celei de a doua. Dupa ce a finalizat evaluarea solicitarilor de participare, autoritatea/entitatea contractanta poate oricand transmite o invitatie de depunere oferte pentru un contract in cadrul sistemului dinamic.

 • Etapa 2
 1. Achizitorul transmite, prin mijloace electronice, cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica/contract in cadrul sistemului.
 2. Perioada pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa de depunere a ofertelor.
 3. Achizitorul solicita ofertantilor ca odata cu depunerea ofertelor sa confirme ca statutul lor de excludere si calificare nu este modificat inainte de atribuirea fiecarui contract.
 4. Achizitorul stabileste castigatorul si transmite notificarea privind rezultatul ofertarii.
 5. Achizitorul transmite informarii tuturor celor care au depus oferta in legatura cu rezultatul procesului de ofertare.
 6. Semnarea contractului din cadrul sistemul dinamic se poate face dupa comunicarea rezultatului si expirarea termenului de asteptare prevazut de Legea nr. 101/2016.

Excluderi ulterioare din SAD

Daca in derularea sistemului dinamic un furnizor/prestator/executant inceteaza sa indeplineasca criteriile de calificare, acesta poate fi exclus. O reconfirmare a statului operatorilor economici parte a sistemului dinamic (in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor de calificare)  – o actualizare a indeplinirii criteriilor de calificare si a neincadrarii din motive de excludere va fi facuta anual.

Performanta slaba a contractelor atribuite in temeiul sistemului dinamic care a condus la sanctiuni sau incetare anticipata ar putea fi utilizata pentru a exclude operatorul economic din sistemul dinamic.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) gazduieste peste 192.000 de entitati, dintre care peste 21.000 sunt autoritati contractante si peste 170.000 sunt ofertanti. SEAP este una dintre cele mai utilizate platforme online din Romania, prin intermediul careia autoritatile publice achizitioneaza – prin mijloace electronice – bunuri, lucrari si servicii. In 2020, peste 14.000 de proceduri au fost atribuite in platforma SEAP, in valoare de peste 33 de miliarde de lei. Totodata, platforma SEAP a intermediat 2 milioane de cumparari directe atribuite, in valoare de peste 14 miliarde de lei.

Sursa: http://anap.gov.ro

Tagged with:
 

Legislatia in domeniul achizitiilor publice reglementeaza utilizarea acordului-cadru, fiind considerata o modalitate speciala de atribuire, care poate fi folosita in anumite situatii specifice .

 

Mai multe informatii despre Acordul cadru, dar si Contractele Subsecvente gasiti intr-un alt articol: Acord cadru si Contracte Subsecvente

Astfel, acordul-cadrul, ca instrument in achizitii publice, este definit in art.3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ca fiind: acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.

Ca tehnica, acordul-cadru incorporeaza toate demersurile necesare atribuirii instrumentului acord-cadru, precum si contractelor subsecvente aferente acestuia.

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de valabilitate a acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente poate depasi durata de valabilitate a acordului-cadru.

In practica, acordul cadru poate imbraca doua forme:

 • Acordul – cadru in care toate conditiile sunt stabilite, cu exceptia cantitatii (in cazul in care atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza fara reluarea competitiei);
 • Acordul- cadru in care nu toate conditiile sunt stabilite (in cazul in care atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza cu reluarea competitiei).

Indiferent de forma adoptata, acordul-cadru este potrivit sa se atribuie in situatia in care autoritatea contractanta nu detine informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata, conditia esentiala fiind ca necesitatea sa se formeze ad-hoc, neputand fi anticipat cu precizie momentul aparitiei nevoii si anvergura acesteia.

Pe de alta parte, un alt rationament care sta la baza utilizarii acordului-cadru ca tehnica de achizitie este dat de obtinerea de economii in ceea ce priveste atat costul legat de achizitia respectiva, cat si timpul necesar derularii procesului de achizitie.

Potrivit studiilor realizate, cele mai mari economii financiare si de timp se obtin atunci cand atribuirea unui acord-cadru este combinata cu achizitia centralizata si utilizarea fazei finale de licitatie electronica.

Avantajele acordului-cadru constau in:

 • derularea unei singure proceduri de atribuire atat pentru atribuirea acordului-cadru, cat si pentru atribuirea contractelor subsecvente;
 • posibilitatea incheierii cu un singur operator economic sau cu mai multi operatori economici in functie de natura achizitiei, caracteristicile pietei si modalitatea de gestionare a achizitiilor;
 • posibilitatea de atribuire a contractelor subsecvente fie cu reluarea competitiei, fie fara reluarea competitiei intre semnatarii acordului-cadru, in cazul acordului-cadru incheiat cu mai multi operatori economici;
 • reluarea competitiei in vederea atribuirii contractelor subsecvente se bazeaza pe o metodologie simplificata (nu mai este necesara publicarea in SEAP, iar procesul este deschis numai pentru semnatarii acordului-cadru). Simplitatea procesului in ceea ce priveste atribuirea contractelor subsecvente reprezinta un avantaj major, intrucat accelereaza atribuirea contractelor, creste eficienta si reduce semnificativ costurile atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici.
 • posibilitatea utilizarii de catre o asociere de autoritati contractante prin agregarea necesitatii acestora, ceea ce poate conduce la economii semnificative.
 • nu angajeaza fonduri, acestea fiind angajate doar de contractele subsecvente atribuite ulterior acordului-cadru. In ceea ce priveste aceasta ultima mentiune,

Dezavantajele acordului-cadru au la baza urmatoarele considerente:

 • nu este pretabil pentru toate tipurile de achizitii.
 • lipsa certitudinii privind cantitatile ce vor fi achizitionate poate sa conduca la demotivarea operatorilor economici de a depune oferta, respectiv de a intra in relatii comerciale cu autoritatea contractanta respectiva.
 • numarul mare de operatori economici semnatari ai unui acord-cadru poate, de asemenea, sa demotiveze operatorii economici.
 • tendinta de a reduce perioada de timp intre stabilirea cantitatii necesare si incheierea contractului subsecvent, concretizata in mod practic prin nerespectarea frecventei de atribuire a contractelor subsecvente;
 • in cazul in care acordul-cadru este incheiat pe o perioada mai lunga de timp pot aparea blocari ale pietei, instituirea unor bariere comerciale sau asumarea achizitionarii unor produse, fara a lua in considerare dinamica pietei datorata unor modificari ale performantelor tehnologice ale acestora;
 • in cazul unui acord-cadru in care toate conditiile sunt stabilite, iar obiectul este reprezentat de produse care au un ritm de uzura morala accelerat, sau produse ale caror performante tehnologice se modifica in mod constant functie de dinamica pietei, prin atribuirea contractelor subsecvente se pot achizitiona produse cu specificatii tehnice inferioare celor care se gasesc pe piata la un anumit moment dat sau se poate ajunge la situatia in care este imposibila continuarea acordului-cadru (produsele nu se mai fabrica).

Acordul-cadru reprezinta o modalitate speciala de atribuire la care autoritatile contractante pot apela atunci cand intentioneaza sa achizitioneze produse/servicii/lucrari cu caracter de repetabilitate/recurenta, fara a exista insa informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata, conditia esentiala fiind ca necesitatea sa se formeze ad-hoc, neputand fi anticipat cu precizie momentul aparitiei nevoii si anvergura acesteia.

Exemplu:

Necesitatea obiectiva

O unitate spitaliceasca are nevoie sa achizitioneze alimente pentru a prepara hrana necesara bolnavilor internati

Obiectul contractului

Alimente diverse care pot fi enumerate

Cantitatea

Nu se cunosc cantitatile aferente fiecarei grupe de alimente intrucat nu este cunoscut numarul exact al bolnavilor care vor fi internati in spital pe parcursul unui an bugetar.

Calitatea

Autoritatea contractanta poate stabili specificatii tehnice pentru fiecare categorie/ produs in parte

Caracterul de repetabilitate/recurenta al necesitatii

Este cunoscut ca bolnavii trebuie hraniti in fiecare zi.

Se  considera ca nu este oportun a fi aplicat acordul-cadru in urmatoarele situatii:

 • atunci cand sunt cunoscute elementele cantitative ale achizitiei, chiar daca, cantitatile se achizitioneaza succesiv, prin comenzi repetate in baza aceluiasi contract sau in contracte separate;
 • pentru realizarea de investitii noi, care prin natura lor sunt expresie a unor proiecte cu un scop clar definit si rezultat unic; obiectul achizitiei este unul complex sau necesita personalizare sau schimbari ale liniei de productie, a metodelor si metodologiilor de realizare, in astfel de cazuri operatorul economic putand cunoaste daca intrarea intr-o astfel de relatie contractuala este sau nu profitabila numai in functie de cantitate;
 • pentru achizitia de lucrari, servicii si produse a caror cantitate si frecventa este redata de categoria de cheltuieli din care este decontata, avand in vedere ca utilizarea acestei categorii are un caracter clar, precis si limitat determinat de autorizarile bugetare in cauza;

Exemple: autobuze, autoutilitare, echipamente si aparatura medicala de inalta tehnologie si complexitate (ex: dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, dispozitive medicale electro-mecanice, dispozitive medicale pentru imagistica medicala, dispozitive medicale pentru diagnostic si radioterapie, etc.), tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou, vagoane de tren s.a.

 • pentru acele categorii de servicii specifice a caror recurenta este data de obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca raportate la suprafete fixe si sau nr. de posturi.
 • Exemple: servicii de curatenie, servicii de paza si securitate etc.

In cazul achizitiilor de material rulant pentru transportul public urban, este chiar indicata incheierea unui contract de achizitie publica, cu posibilitatea achizitionarii unor cantitati suplimentare, fiind necesar un studiu preliminar al conditiilor pietei precum si al capacitatilor de productie ale operatorilor economici care activeaza in aceasta piata de profil.

In situatia in care obiectul achizitiei este caracterizat print-un ritm crescut al uzurii morale, cum ar fi produsele IT, echipamente si aparatura medicala de inalta tehnologie si complexitate, autoritatea contractanta trebuie sa ia in considerare ritmul respectiv la incheierea acordului-cadru si sa stabileasca o durata a acestuia in consecinta, astfel incat sa elimine riscul de a achizitiona pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru acelasi tip de produs, fara a lua in considerare avansul tehnologic.

Sursa: ANAP, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 

Tagged with:
 

Licitatiile internationale  reprezinta o piata care genereaza in fiecare an mii de oportunitati de afaceri pentru toate tipurile de sectoare de activitate din intreaga lume.

 

 1. Cine publica
 2. Ce praguri valorice exista
 3. Cat de mare este piata licitatiilor internationale

www.licitatie-publica.ro sprijina companiile romanesti pentru a participa la licitatii internationale. Cum face asta,  facilitand companiilor romanesti accesul direct la informatii privind oportunitatile de obtinere a contractelor  pentru produsele si serviciile lor, pe diverse piete internationale.

Cele mai multe licitatii la nivel european le gasim la in Jurnalul Oficial al Unuiunii Europene (JOUE) publicate in TED.

 • ce piata sau tara va intereseaza;
 • in ce domeniu de activitate, cautati oportunitati de afaceri;
 • ce fel de de contracte preferati: contracte directe, subcontractare.

Daca va sunt clare raspunsurile la intrebarile de mai sus, atunci va puteti crea un Cont Gratuit Aici! Ulterior un Manager de Cont va prelua solicitarea dvs. si se va asigurta ca veti primi pe email oportunitatile de afaceri care se potrivesc criteriilor dvs. de interes. si veti primi zilnic pe email, notificari cu anunturi relevante.

Daca doriti sa vedeti cum arata astfel de anunturi de licitatie care reprezinta oportunitati pentru firmele din Romania care sunt pregatite pentru accesul al piete internationale. Iata o lista cu cele mai noi anunturi publicate de noi aici: Licitatii Internationale Actuale.

Cine publica

Autoritatile contractante sunt autoritatile centrale, autoritatile locale sau regionale, organismele de drept public sau asociatiile formate din una sau mai multe dintre aceste autoritati sau organisme de drept public.

Care sunt pragurile valorice

Pragurile valorice ale contractului peste care se publicata o invitatie de participare la licitatie in întreaga UE sunt stabilite in directivele UE. Iata care sunt informatii despre natura unui contract, valoarea contractului (praguri) si directivele UE relevante:

 • Lucrari publice: 5 350 000 EUR;
 • Contracte de servicii: 139 000 EUR;
 • Contracte de aprovizionare: 139 000 EUR;
 • Toate celelalte aprovizionari si servicii din sectoarele apei, energiei si transporturilor: 428 000 EUR

Cat de mare este piata licitatiilor internationale

In fiecare an, contractele de aprovizionare si lucrari publice in valoare de aproximativ 300 miliarde EUR sunt publicate de autoritatile publice din UE. In fiecare zi, se publica peste 1.000 de oferte care contin invitatii la licitatie in urmatoarele sectoare:

 • Contractele publice de lucrari, aprovizionare si servicii din toate statele membre ale UE;
 • Contractele de utilitati (apa, energia, transporturile si telecomunicatiile);
 • Contractele publice de la institutiile UE;
 • Ajutoare externe si contracte ale Fondului european de dezvoltare (tarile ACP);
 • Phare, Tacis si alte contracte din Europa Centrala si de Est;
 • Proiectele finantate de Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Centrala Europeană (BCE) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD);
 • Contracte din Spatiul Economic European (Norvegia, Islanda si Liechtenstein);
 • Contracte in conformitate cu Acordul privind achizitiile publice (GPA), incheiate in cadrul GATT / Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), din Elvetia;
 • Notificari privind grupurile europene de interes economic (EEIG);
 • Contracte publice pentru servicii aeriene.

Daca vrei sa mergi dincolo de piata europeana de contracte publice te-ar putea interesa un alt articol scris de noi: Licitatii internationale pentru dezvoltare.

Avand in vedere multiplele avantaje, daca compania dvs. este interesata de o extindere pe piata internationala sau intr-o tara noua, v-ar ajuta sa realizati acest lucru intr-o maniera mai sigura, mai rapida și mai economica – licitatiile internationale pentru dezvoltare.

Pentru a avea acces la anunturile de licitatii internationale, Inregistrati-va Gratuit Aici!

Tagged with:
 

Cum sa castigi Contracte cu Statul? este intrebarea cheie in cazul multor firme, in special cele fara experienta in participarea la licitatii publice. Iata care sunt sfaturile noastre:

 

Iata ce trebuie sa facem in fiecare situatie:

Informeaza-te in legatura cu licitatii din domeniul tau de interes

Poate cel mai important aspect al succesului in participarea si castigarea unor contracte cu statul, sunt informatii despre licitatiile din domeniul tau de activitate la care ai putea participa.

Peste 90% din achizitiile publice se desfasoara prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice.

Totusi trebuie sa stiti ca zilnic sunt publicate sute de anunturi de licitatie si mii de anunturi de cumparare directa. Intre toate acestea trebuie sa le identificati pe cele care sa interseaza.

Daca doriti sa aveti acces direct la aceste informatii fara sa faceti niciun efort, noi va punem la dispozitie baza nostra de date, cu Un Cont Gratuit Aici!

Analizeaza piata tinta

Pentru a putea prezenta oferte castigatoare, trebuia sa-ti cunosti concurenta, preturile practicate, cele mai cerute produse. daca aveti nevoie de ajutor cu aceste aspecte, puteti profita de serviciul nostru de Rapoarte si Analize de piata, Trimite-ne O Solicitate Aici!

Anunturile de Atribuire va pot da informatii despre contractele atribuite deja si durata acestora, astfel puteti face mai mult decat sa observati cocucurenta, puteti afla cand expira unele contracte si aveti astfel posibilitatea de a trimite o contraoferta.

Afla la timp de licitatii

Dupa ce te-ai familiarizat cu piata, preturile, concurenta, asigura-te ca ai acces usor si rapid  la licitatii de interes pentru tine.

Poti angaja o persoana care sa caute si sa pregateasca ofertele si documetatia de participare.

Trebuie sa ai in vedere ca poti apela la un serviciu de monitorizare a licitatiilor publice, economisind timp si bani. Astfel vei avea timp sa pregatesti ofertele si sa participi la mai multe licitatii.

Bonus: Afla Cum poti vinde repede si simplu autoritatilor publice (Statului)

Cele mai importante articole pe tema achizitiilor publice le gasiti Aici.

Tagged with:
 

Piata achizitiilor publice in Romania include si licitatii publice si licitatii private ( Licitatii Fonduri Europene ), adica licitatii organizate de alti contractori decat autoritati publice.

Exista si autoritati publice care folosesc bani europeni pentru achizitiile publice pe care le fac, depinde ce sa intereseaza pe dvs. licitatiile organizare de autoritati publice sau de companii private.

Unde gasim liciatiile din fonduri europene:

Toate licitatiile cu finantare din fonduri europene, le gasiti la noi pe www.licitatie-publica.ro, puteti consulta o lista cu astfel de anunturi aici: Licitatii Fonduri Europene Romania. Daca doriti accces nelimitat la astfel de oportunitati de afaceri, tot ce trebuie sa faceti este, Un Cont Gratuit Aici!

Iata unde gasim si preluam zilnic astfel de informatii importante:

 • Ministerul Fondurilor Europene:
  • licitatii organizate in propria aplicatie
  • finantari:
   • Programul Operational Capital Uman;
   • Programul Operational Competitivitate;
   • Programul Operational Infrastructura Mare;
   • Programul Operational Asistenta Tehnica;
   • Programul Operational Dezvoltare Regionala;
   • Programul Operational Capacitate Administrativa;
   • Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.
 • Agentia pentru Finanatarea Investitiilor Rurale
  • licitatii organizate in propria aplicatie
  • finantari
   • Programul National de Dezvoltare Regionala
 • Sistemul Electronic de Achizitii Publice (licitatii publice cu sursa de finatare fonduri europene):
  • organizate in SEAP/ SICAP, putand fi identificate dupa sursa de finantare.

Fonduri Europene record in 2021 – 2024.

Uniunea Europeana va aloca Romaniei fonduri de rezilienta de 30,4 miliarde de euro, din care 13,7 miliarde de euro vor fi granturi (nerambursabile) si 16,6 miliarde de euro vor fi imprumuturi cu dobanda avantajoasa. Banii vor putea fi disponibili in perioada 2021-2024, dar se mai negociaza.

Tot aici intra si cei aproximativ 3,4 miliarde de euro pentru IMM-uri.

Principalele reforme propuse:

 • Acces la inovare si transfer tehnologic: parteneriat intre INCD si IMM;
 • Digitalizare: elaborarea unei strategii de digitalizare a intreprinderilor si acces la fonduri pentru digitalizarea activitatilor;
 • Tranzitie verde: asigurarea accesului la fonduri pentru reducerea emisiilor CO2, optimizarea consumurilor energetice prin utilizarea de tehnologii verzi;
 • Consolidarea pozitiei competitionale pe piata unică europeana a mediului de afaceri prin retehnologizari, automatizari industriale, sustinerea unor domenii economice cheie pentru dezvoltare: constructii, agro-alimentar si servicii;
 • Flexibilizarea accesului la surse de finantare nebancare.

Prin Politica de Coeziune a UE, IMM-urile romanesti vor avea la dispozitie 3,25 miliarde de euro, in perioada de programare 2021-2027. Din acesti bani vor fi acordate fonduri nerambursabile, credite bancare cu garantii publice, dar si finantari de capital de risc prin intermediul unor fonduri de investitii.

 • Aici nu sunt incluse si fondurile europene din Politica Agricola Comuna ( plati directe pentru fermieri si fonduri de dezvoltare rurala pentru fermieri si firme din sectorul agro-alimentar).

Platforma noastra, www.licitatie-publica, monitorizeaza de peste 10 ani anunturile de licitatii publice ale autoritatilor locale sau centrale, companii de stat sau private, din Romania. In prezent urmarim zi de zi peste 2500 de surse pentru a prelua licitatii de interes pentru clientii si colaboratorii nostri, ajutandu-i sa profite de oportunitati de afaceri din contracte de achizitii. Daca si dvs. doriti sa aveti acces nelimitat la anunturile de licitatii din Romania si nu numai, Intregistrati-va Acum Gratuit!

Dupa inregistrare, contul dvs. va fi alocat automat unui Manager de cont care va explica ce trebuie sa faceti pentru a folosi la maxim serviciul nostru si pentru a castiga licitatii. Deasemenea daca aveti intrebari suplimentare, va stam la dispozitie.

Tagged with:
 

O noua functionalitate: Modificarea duratei contractului, in SICAP/ SEAP. Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 114/9 iulie 2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a ca publica in sectiunea dedicata din SEAP, toate modificarile contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru, astfel incat sa rezulte pretul final la finalizarea sau incetarea acestora.

Autoritatile/entitatile contractante vor putea completa si publica un anunt de modificare a valorii si/sau a duratei unui contract de achizitie/acord-cadru/contract subsecvent de achizitie publica/sectorial sau a unui contract de concesiune, selectand corespunzator situatiile care se aplica tipului de modificare astfel cum acestea sunt structurate si reglementate de legislatia in vigoare.

Implementarea acestei noi functionalitati in platforma SEAP contribuie la indeplinirea uneia dintre conditiile orizontale necesare a fi adoptate de Statele Membre pentru accesarea fondurilor europene in perioada de programare financiara 2021-2027, ca parte a conditiilor legate de sectorul achizitiilor publice.

Pentru a raspunde noilor prevederi adoptate, formularul de anunt ”modificare contract” a fost extins la nivelul sectiunii VII.2.2 – Motivele modificarii, cu doua noi cazuri, situatii justificative de posibile modificari contractuale:

 1. Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului – (clauze de revizuire – ajustari, masuratori, regularitate)
 2. Modificari nesubstantiale

In cadrul rubricii ”Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului – (clauze de revizuire – ajustari, masuratori, regularitate)” sunt listate urmatoarele situatii de modificare contractului si/sau acordului-cadru detaliate in corelatie cu prevederile legale in vigoarein care autoritatile/enitatile contractante pot selecta, dupa caz modificarilor survenite, astfel:

 • Au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze sau optiuni de revizuire clare, care pot include si clauze de revizuire a pretului;
 • Contractantul cu care autoritatea/entitateacontractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica este inlocuit cu un nou contractant:
  • existenta unei clauze de revizuirestabilita de autoritatea/entitatea contractanta in contractul initial, conform careia in cazul in care contractantul intampina dificultati in implementare, tertul sustinator va fi inclus drept parte contractanta, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm, anexa la contract;
  • drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contract sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic;
  • existenta unei clauze contractuale potrivit careia la incetarea anticipata a contractului, contractantul cesioneaza autoritatii/entitatii contractante, la cererea acesteia, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
 • Necesitatea prelungirii duratei contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, incheiate in anul precedent a caror durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie.

Totodata, in cadrul rubricii ”Modificari nesubstantiale” sunt listate urmatoarele situatii de modificare a contractului si/sau acordului-cadru detaliate in corelatie cu prevederile legale in vigoare,in raport cu care autoritatile/enitatile contractante pot selecta, dupa cazmodificarile survenite, astfel:

 • Modificarile indiferent de valoarea lor, care nu sunt substantiale (modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil aria de acoperire / obiectul contractului de achizitie publica/sectorial/acordului – cadru)
  • Introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului;
  • Modificarea liderului asocierii;
  • Ajustarea pretului contractului intr-o situatie implevizibila, daca acesta este strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
 • Modificari de valoare scazuta (modificarile nu aduc atingere caracterului general al contractului /acordului cadru in baza caruia se atribuie contractul subsecvent respectiv)
  • Valoarea modificarilor este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 7 alin (1) din Legea nr. 98/2016 respectiv la art. 12 alin (1)din Legea nr. 99/2016;
  • Valoarea modificarilor este mai mica decat 10% din pretul contractului e achizitie publica initial in cazul contractului de achizitie publica de servicii sau produse, sau mai mica decat 15% din pretul contractului e achizitie publica initial in cazul contractului de achizitie publica de lucrari;

Astfel, prin intermediul formularului de anunt extins, se va permite colectarea, pastrarea istoricului modificarilor contractelor de achizitie publica/sectoriale/concesionari, precum si calculul pretului final al unui contract/acord-cadru la finalul perioadei de implementare, publicat initial in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice la nivelul anuntului de atribuire odata cufinalizarea procedurii de atribuire.

Cazurile nou introduse, vor fi publicate doar la nivel national in cadrul sistemului electronic de achizitii publice, intrucat formularul standard de anunt de modificare disponibil la nivel J.O.U.E. nu a suferit modificari.

Prin noile facilitati dezvoltate de catre operatorul Sistemului electronic de Achizitii Publice, se va permite si modificarea duratei contractului.

In termen de 30 de zile de la aprobarea documentului de modificarea duratei contractului (act aditional, ordin administrativ etc) autoritatea/entitatea contractanta va publica in SEAP anuntul privind modificarea intervenita.

Vezi detalii in Notificarea ANAP

Sursa: ANAP

Tagged with:
 

In centrul achizitiilor publice realizate in 2020 au fost consumabilele medicale, in special licitatii masti chirurgicale.

Pe fondul epidemiei de Coronavirus si crizei de echipamente, consumabile medicale, dezinfectanti, biocide, autoritatile centrale au facut apel la antreprenorii si producatori romani care le pot produce si furniza. Este vorba in special de materiale de protectie, masti sau halate pentru medici, dar si ventilatoare pentru pacienti.

Ministerul Finantelor Publice a locat 300 de milioane de euro pentru echipamente medicale si de protectie.

Autoritatile publice centrale precum si entitatile juridice in care statul este actionar majoritar, au putut achizitiona in mod direct sau negociere directa materiale si echipamente necesare. Deasemnea la nivelul Uniunii Europene au fost facute achizitii comune pentru 25 de state.

De cealalta parte firmele producatoare si comerciantii unor astfel de produse au inceput sa caute clienti printre autoritatile publice dar si firme private.

In primele 9 luni alte lui 2020 s-au publicat peste 34.000 de anunturi de achizitie publica de masti chirurgicale sub forma de:

Daca va intereseaza astfel de anunturi de achizitie, masti chirurgicale, inclusiv si cele planificate, dar care nu au fost publicate inca. Iata ce trebuie sa faceti:

 1. va creati un Cont pe platforma noastra;
 2. primiti acces nelimitat la baza nostra de date;
 3. stabiliti impreuna cu managerul de cont ce informatii doriti sa va trimitem (produse, tip procedura, perioada, autoritate, regiune, etc);
 4. urmariti zilnic pe email licitatiile care va intereseaza, si de ce nu:
 5. participati si castigati contracte.

Cum precizam mai sus, daca va intereseaza sa aflati in avans ce achizitii intentioneaza sa demareze autoritatile locale, in viitor. Acest tip de informatii poarta denumirea de Planuri de Achizitii, despre care am scris pe larg aici: Planul anual de achizitii.

In plus, daca va intereseaza sa aflati cine a castigat astfel de licitatii si cu ce preturi. Va putem pune la dispozitie informatii despre atribuirea contractelor, firme castigatoare, valoare.

Pentru detalii, va stam la dispozitie: Tender Service Srl, www.licitatia-publica.ro, inca din 2007, oferim servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

Tagged with:
 

Anunturi licitatii publice

, in Anunturi Licitatii, by Ramona

In limba romana folosim termenii licitatii publice pentru a desemna atat achizitiile publice (cumparari) cat si licitatiile de vanzare (vanzari). Pentru clarificarea diferentelor am scris un articol aici: Licitatii Romania.

 

Totusi in acceptiunea generala la cautarile legate de anunturi licitatii publice, in general, ne gandim la achizitiile publice realizate de autoritatile statului, cunoscute sub denumirea de autoritati contractante. Aceste autoritati, in conformitate cu legislatia in vigoare, achizitioneaza: bunuri, servicii sau lucrari, prin organizarea unor licitatii publice, negocieri directe sau cumparari directe.

Cine organizeaza licitatii de achizitie publica:

  • Autoritati contractante publice (Ministere, Primarii, Spitale, Scoli, Gradinite etc.)
  • Companii de Stat si Private (Regii autonome: transport, electrocentrale, energie, de gospodarire urbana, Uzine Mecanice, Conpet, Oltchim, Lukoil, etc.)
 • Unde gasim aceste anunturi:
  • Sicap (Platforma Publica Nationala), Ministerul Fondurilor Europene, Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), cuprind peste 90% din totalul anunturilor. Restul le putem gasi pe site-uri ale autoritatilor publice, ziare, Monitorul Oficial, etc.
  • Tote anunturile le gsiti si la noi, grupate pe domenii de interes: www.licitatie-publica.ro.

In Romania exista peste 15.000 de autoritati publice (unitati administrative locale sau centrale) care au organizat sau organizeaza licitatii publice. Cele mai multe licitatii sunt publicate si organizate pe platforma publica de achizitii publice: SEAP, restul fiind publicate pe site-urile proprii sau in presa.

Piata achizitiilor publice, in Romania, a atins in 2019 valoarea estimativa de 41.869.507.000 LEI.

Aveti posibilitatea de avea acces la licitatiile publice publicate in Romania la urmatotul link: Anunturi Licitatii Publice Romania

Noi, prin serviciul de monitorizare a anunturilor de licitatii publice din Romania, monitorizam mii de surse de publicare a acestor licitatii. Pentru a avea acces, va puteti crea, foarte usor si repede, un Cont Gratuit Aici!

Cele mai intalnite domenii de activitate in care se organizeaza licitatii publice:

In baza experientei de peste 10 ani pe piata de licitatii publice din Romania si deasemenea, in urma solicitarilor venite din partea clientilor si colaboratorilor nostri, suntem in masura sa va punem la dispozitie o lista cu domeniile in care firmele sunt cel mai frecvent interesate de participarea la licitatii:

Astfel, platforma noastra, www.licitatie-publica, monitorizeaza de peste 10 ani anunturile de licitatii publice ale autoritatilor locale sau centrale, companii de stat sau private, din Romania. In prezent urmarim zi de zi peste 2500 de surse pentru a prelua licitatii de interes pentru clientii si colaboratorii nostri, ajutandu-i sa profite de oportunitati de afaceri din contracte de achizitii. Daca si dvs. doriti sa aveti acces nelimitat la anunturile de licitatii din Romania si nu numai, Intregistrati-va Acum Gratuit!

Dupa inregistrare, contul dvs. va fi alocat automat unui Manager de cont care va explica ce trebuie sa faceti pentru a folosi la maxim serviciul nostru si pentru a castiga licitatii. Deasemenea daca aveti intrebari suplimentare, va stam la dispozitie.

Tagged with:
 

Stim ca piata achizitiilor publice, in Romania, a atins in 2019 valoarea estimativa de 41.869.507.000 LEI. Mai stim si ca foarte multe cautari online sunt de forma: licitatii primaria + numele localitatii.

Pentru a raspunde tuturor celor care cauta sau sunt interesati de astfel de licitatii vom sintetiza raspunsul pentru  astfel de cautari sau intrebari.

Suntem in masura sa va ajutam sa identificati licitatiile publice publicate / atribuite de orice primarie din judetul dvs. si bineinteles,  din Romania. Acest lucru este posibil pentru ca, prin serviciul de monitorizare a anunturilor de licitatii publice, monitorizam mii de surse de publicare a acestor licitatii, inclusiv cele din SICAP. Pentru a avea acces, va puteti crea, foarte usor si repede, un Cont Gratuit Aici!

In 2019 autoritati locale precum: primarii sau consilii locale, au publicat peste 12.000 de licitatii publice, in formele cunoscute:

Pentru cei interesati, putem organiza astfel de licitatii in functie de:

 • localitate;
 • judet;
 • domeniu de interes / activitate;
 • tip de procedura / anunt;
 • perioada de interes;
 • alerte zilnice, pe email, cu anunturi noi.

Si poate ceea ce este cel mai important lucru, daca va intereseaza astfel de licitatii, este sa stiti in avans ce achizitii intentioneaza sa demareze autoritatile locale, in viitor. Acest tip de informatii poarta denumirea de Planuri de Achizitii, despre care am scris pe larg aici: Planul anual de achizitii.

Astfel, daca va intereseaza anunturile de licitatie sau atribuire a licitatiilor dintr-o anumita localitate, judet, regiune sau chiar toata tara, primul pas pe care trebuie sa faceti pentru acces, este sa:

 • va creati un Cont pe platforma noastra;
 • primiti acces nelimitat la baza nostra de date;
 • stabiliti impreuna cu managerul de cont ce informatii doriti sa va trimitem;
 • urmariti zilnic pe email licitatiile care va intereseaza, si de ce nu:
 • participati si castigati contracte.

Cele mai importante stiri in domeniul Achizitiilor Publice din Romania le gasiti pe blogul nostru: Aici. Iar daca nu ai experienta in achizitii publice sau utilizarea platformei SICAP, contacteaza-ne!

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !