Rate this post

Achizitii publice – Serviciile sociale, de sanatate si comisia europeanaeducatie joaca un rol important in protectia sociala, asistenta medicala si educatie, dar traditii culturale diferite inseamna ca astfel de servicii sunt organizate in mod foarte diferit de la o tara la alta.

Pentru a tine seama de caracteristicile specifice ale acestor servicii, noile norme privind achizitiile publice furnizeaza o lista de “servicii sociale si alte tipuri specifice” in cazul carora se va aplica un “regim de usoara simplificare”, cu un prag mai mare. Pentru alte servicii, normele europene privind achizitiile publice trebuie sa fie aplicate pentru contractele mai mari de 209.000 € (peste 135.000 € pentru contractele atribuite de autoritatile guvernamentale centrale).

Regimul pentru serviciile sociale, de sanatate si educatie (de exemplu, servicii de asistenta la domiciliu, formare si servicii de asigurare sociala) se bazeaza pe un prag mai mare de 750.000 €. Cele cu o valoare mai mica vor fi considerate ca nefiind interesante, in principiu, pentru firmele din alte state membre si, prin urmare, nu vor intra in domeniul de aplicare al noului regim, cu exceptia cazurilor specifice (in special in cazul in care fondurile structurale europene sunt implicate).

Autoritatile din statele membre se pot concentra asupra calitatii serviciilor sociale in atribuirea contractului catre firma care indeplineste cel mai bine criteriile calitative stabilite in oferta pentru serviciul in cauza (de exemplu, accesibilitate, continuitate, sau nevoile diferitelor categorii de utilizatori). Statele membre pot interzice chiar criteriile bazate numai pe costuri, pentru atribuirea unor astfel de contracte.

In cele din urma, autoritatile contrante au obligatii de nivel european foarte limitate: acestea trebuie doar sa publice un anunt de participare intr-o forma simplificata si un anunt de atribuire a contractului. Totusi, trebuie sa fie asigurat tratamentul egal/impartial  al ofertantilor nationali si a celor din alte state membre .

Privire de ansamblu asupra diferitelor reguli pentru 1. servicii si 2. servicii sociale, de sanatate, hotel si culturale:

Valoare contract peste €209,000 (€135,000) peste €750,000
Procedura Procedura de licitatie obisnuita  supusa intregului set de norme de procedura Publicitate prealabila simplificata a contractelor Tratament egal al participantilor
Servicii cuprinse (selectie) Toate serviciile, cu exceptia celor identificate ca apartinând regimului simplificat (o anexa la directiva prevede o lista exhaustiva a tuturor serviciilor de regim simplificat) Servicii sociale Servicii de sanatate Servicii culturale Servicii educationale Anumite servicii Servicii juridice hoteliere si de restaurant

Acest regim a simplificat ar trebui sa contribuie la asigurarea calitatii acestor servicii si a altor factori importanti, cum ar fi continuitatea, accesibilitatea si acestor servicii pentru utilizatori, inclusiv a grupurilor dezavantajate si vulnerabile.

Aflati mai multe despre reforma achizitiilor publice: Reducerea poverii administrative, imbunatatirea accesului IMM-urilor, prevenirea coruptiei si care sa permita considerentele sociale si de mediu.

 Sursa: Comisia Europeana

Tagged with:
 

1 Response » to “Achizitii publice – Mai multa flexibilitate pentru contractele de servicii cu privire la aspectele sociale, de sanatate, educatie”

  1. […] pragul pentru aplicarea noilor aranjamente simplificate pentru serviciile sociale, culturale si de sanatate si alte servicii este de 1 000 000 €. Este mai mare decat pragul de 750 000 € pentru autoritatile publice; […]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !