Rate this post

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice ANAP(A.N.A.P.) a intocmit o analiza a personalului cu atribuții in derularea procedurilor de achiziții publice din randul autoritaților contractante. Datele au fost solicitate printr-un chestionar la care au raspuns 5.791 de angajați din diferite categorii de autoritați publice centrale si locale, plus companii naționale si regii autonome.

In Romania exista in prezent peste 15.000 de autoritaţi contractante, dintre care o medie anuala de 7.300 de autoritaţi au desfasurat achiziţii publice in perioada 2007-2014.

Rezultatele analizei arata ca mai mult de jumatate din angajații din autoritațile contractante care se ocupa de proceduri de achiziții publice au statut de funcționari publici, restul fiind personal contractual. Din total, aproape 90% au studii superioare.

Peste o treime dintre angajații care se ocupa de procedurile de achiziții au declarat ca acest domeniu le acopera in intregime activitatea (aproximativ 2.000 de persoane). Peste 18% (circa 1.000 de persoane) dintre acestia au declarat ca au atribuții in domeniul achizițiilor in proporție de peste 75% din activitatea lor, iar cei care se ocupa de achiziții in mai puțin de un sfert din timpul de lucru reprezinta circa 17% din total.

Situația, in acest moment, in Romania:

Potrivit legislaţiei in vigoare, fiecare autoritate contractanta trebuie sa prevada in structura sa organizatorica un compartiment specializat in atribuirea contractelor de achiziţie publica. Unii funcţionari au ca sarcina exclusiva efectuarea procedurilor de achiziţii, in timp ce alţii efectueaza si alte sarcini permanente, implicarea in achiziţii publice fiind marginala, activata numai in caz de nevoie.

  • In general, personalul care se ocupa de achiziţii are pregatire profesionala diferita (ingineri, economisti, profesori etc.), prin urmare, cunostinţele de achiziţii publice sunt dobandite in decursul anilor si nu in urma unor studii speciale in domeniu. In cel mai bun caz, ei pot fi absolvenţii unor cursuri de instruire de scurta durata, intre 4 si 8 zile, concepute conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de expert achiziţii publice.
  • Nu exista un proces de profesionalizare sau de planificare a carierei in domeniul achiziţiilor publice din Romania. In plus, nu exista o diferenţiere formala intre un angajat responsabil de achiziţii si un specialist in achiziţii, deoarece nu exista o cultura in privinţa “calificarii in domeniul achiziţiilor publice”.
  • Mai mult, nu exista o legatura intre performanţa personalului de achiziţii si nivelul de remunerare al acestuia. Remunerarea personalului nu este proporţionala cu complexitatea muncii si este necompetitiva comparativ cu salariile personalului ce se ocupa de achiziţii din sectorul privat. Lipsa unei motivaţii pozitive este recunoscuta ca fiind o problema de sistem.

In Strategia Naționala sunt incluse si soluții, precum Introducerea unei cariere profesionale pentru personalul responsabil cu achiziţiile publice si crearea funcției de consilier in achiziții publice..

Masurile care vizeaza educarea si formarea in achiziţii publice constau in:

(i) introducerea calificarii in achiziţii publice in registrul de calificari din sectorul educaţiei superioare din Romania. Universitaţile vor include aceasta calificare in oferta educaţionala;

(ii) programe obligatorii de formare in achiziţii publice – incluzand acumularea cunostinţelor necesare si a competenţelor solicitate, precum si dezvoltarea si implementarea unui program de instruire in achiziţii publice, specializat si de durata;

(iii) introducerea unui atestat profesional in achiziţii publice.

De asemenea, se are in vederea stabilirea unui sistem de premiere pentru specialistii in achiziţii publice. Urmatorii pasi ce vor fi intreprinsi catre profesionalizare vor avea loc in anul 2016 prin efectuarea unei analize cost-beneficiu care sa determine un sistem de premiere pentru personalul cu atribuţii in domeniul achiziţiilor publice.

Nu in ultimul rand, Strategia prevede reglementarea unei funcții generale cu denumire specifica pentru personalul cu atribuții in domeniul achizițiilor publice, prin modificari ce vor fi aduse Legii funcționarului public – Legea 188/1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Masurile prevazute in Strategie trebuie implementate in anul 2016. Fiind condiționalitate ex-ante impusa de Comisia Europeana, neimplementarea Strategiei poate atrage suspendarea fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.

Sursa: www.anrmap.ro

Consultati si Principalele modificari ale legislatiei prin pachetul celor 4 proiecte de lege.

Tagged with:
 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !