Achizitii Publice prin Licitatii Romania in 2020. In contextul anului 2020, un an marcat de activitati intense si urgente generate de criza sanitara SARS- COV-2, in ceea ce priveste achizitii le publice in Romania, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice a adoptat o serie de modificari legislative pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului de achizitii publice. Aceste masuri au vizat accelerarea derularii procedurilor de atribuire, prin simplificare, dar si o reducere a termenelor de desfasurare a acestora. In acelasi timp au fost adoptate masuri pentru imbunatatirea functionalitati platformei electronice S.E.A.P.

Dincolo de efectele crizei sanitare care au determinat o scadere a numarului de proceduri finalizate,  comparativ  cu  anul 2019,  statisticile generale privind achizitiile publice la nivel national, in anul 2020 reflecta o evolutie constanta a indicatorilor de monitorizare a eficientei procedurilor de  achizitie  publica finalizate prin incheierea de contract, cu mentiunea ca semnificatia economica a atribuirii contractelor a fost marcata de nevoile acute, in segmentul achizitiilor publice de materiale, medicamente si/sau echipamente necesare pentru combaterea epidemiei cauzate de COVID-19.

Raportul ANAP privind achizitiile publice din Romania in 2020, prin interemediul platformei publice SICAP / SEAP ( https://www.e-licitatie.ro) este structurat in cinci clase de indicatori :

 • Marimea si caracteristicile pietei,
 • Intensitatea concurentei,
 • Monitorizarea activitatilor economice,
 • Eficienta achizitiilor publice,
 • Comportament necorespunzator/nereguli

Piata Achizitiilor Publice

In 2020 au fost incheiate contracte in urma organizarii a 16,255 proceduri de atribuire, initiate prin publicarea de anunturi/ invitatii de participare, anunturi de participare simplificate, in cadrul platformei  S.E.A.P.

In comparatie cu anul  2019, a existat o scadere cu aproximativ 10% a numarului de proceduri finalizate in anul 2020 (17,856 proceduri  de  atribuire  in  anul2019,  comparativ  cu  16,255  in anul 2020). O cauza care a dus la scaderea numarului de proceduri initiate in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice ar putea  fi pandemia  generata de virusul SARS-COV-2, intrucat mare parte din activitatea autoritatilor contractante, precum si a operatorilor economici, a fost desfasurata cu mari intarzieri/probleme, uneori poate chiar a fost sistata.

Evolutia numarului de proceduri de achizitie publica derulate si finalizate   pe   parcursul   anului 2020,  reflecta  faptul  ca 77.82%  dintre  acestea  au  fost initiate in acelasi an in care au fost finalizate, 21.93% provin din anul anterior celui de initiere, iar un procent de aproximativ 0.25% (41 proceduri de atribuire) au avut un parcurs sinuos, derulandu-se pe parcursul mai multor ani.

Pentru procedurile de achizitie publica initiate in anul 2020 au fost finalizate 77%. Astfel 55% dintre procedurile initiate au fost finalizate prin atribuire de contract, iar 22% au fost finalizate prin anulare de  procedura.

In anul 2020, au fost incheiate un numar de 24,035 contracte de achizitie publica/sectoriale. Comparativ cu anul precedent, se observa o scadere a numarului acestor contracte de achizitie publica, de la 25,751 in anul 2019 la 24,035 in anul curent.

Ponderea cea mai mare in numarul total de contracte de achizitie publica o reprezinta furnizarea de bunuri, respectiv 52.43%, urmata de prestarea de servicii si de executia de lucrari in procente aproximativ egale, respectiv 24.39% si 23.19%.

Pentru anul 2020 necesarul de bunuri, servicii si lucrari a fost estimat la o valoare totala de 57,272,754.12 mii lei,

Tip Procedura

Valoarea contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale incheiate in anul 2020 insumeaza 49,391,416.96 mii lei. Datele statistice evidentiaza o crestere a valorii contractelor atribuite, comparativ  cu  anul  anterior,  de  aproximativ 11%.

Tip procedură Număr   contracte
Valoare  contracte

mii lei

Pondere valorică
Cerere de oferta 41 114,861.51 0.2%
Dialog competitiv 1 39,177.81 0.1%
Licitație deschisă 6,951 33,658,496.68 68.1%
Licitație deschisă accelerată 157 92,197.87 0.2%
Licitație restrânsă 9 107,984.56 0.2%
Negociere competitivă 27 173,954.88 0.4%
Procedura simplificata 16,849 15,204,743.65 30.8%
Total 24,035 49,391,416,96 100.0%

O analiza a tipului de procedura pentru care au fost incheiate cele mai multe contracte pune pe primul loc procedura simplificata. Aproximativ 70% dintre contracte au fost atribuite ca urmare a derularii procedurilor simplificate, urmate fiind de cele incheiate prin proceduri de licitatie deschisa intr-un procent de 28.92%.

Din punct de vedere valoric, analiza datelor evidentiaza faptul ca licitatia deschisa insumeaza aproximativ 68% (33,658,496.68 mii de lei si 6.951 contracte) din valoarea totala atribuita, iar procedura simplificata 30.8% (15,204,743.65 mii de lei si 16.849 de contracte).

Si in anul 2020, raman predominante contractele de achizitie publica a caror valoare este cuprinsa in intervalul 100,001 – 1,000,000 lei, 9.480 de contracte.

In ceea ce priveste contractele de peste 10.000.000 lei, reprezinta 68% din valoarea totala atribuita in 2020, 683 de contracte.

Top-ul Celor Mai Mari Contracte in 2020

Dupa cum putem observa in lista de mai jos, valorile cele mai mari le regasim la contracte de lucrari sau mixte servicii si lucrari.

Anunț
participare
Tip
contract
Denumire contract Valoare contract – mii lei
CN1019389 Lucrări Proiectare și Execuție „Autostrada de Centură București km 0+000 – km 100+900”, Sector Centură Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070; 312,633.55
CN1009950 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau – Suplacu de Barcau (km 66+500 –
km 80+054.044);
384,138.89
CN1015913 Lucrări Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și execuție lucrări pentru Proiect Integrat Modernizare, Consolidare și Reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț; 411,898.16
CN1018634 Lucrări ”Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației ferov iare  pe  po d peste  râul Argeș,  între  Vidra și Com anaˮ ; 472,049.30
CN1010027 Furnizare Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei –  Iancului; 490,503.74
CN1008706 Lucrări Modernizare DN71 Baldana – Targoviste – Sinaia, km. 0+000 – km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 – km. 109+905 drum la 2 benzi Lot 1 (Sector 1): Baldana – Targoviste km. 0+000 – km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie
Lot 2 (Sector 2): Targoviste – Sinaia km. 51+041 – km. 109+905 – Drum la 2 benzi);
587,664.16
CN1015466 Lucrări PROIECTARE SI EXECUTIE „Drum Expres Craiova – Pitesti” Tronsonul 3; 670,717.33
CN1009949 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea Sectiunea 3B: Mihaiesti – Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B2: Zimbor – Poarta Salajului (km 13+260 – km 25+500); 680,405.40
CN1009948 Lucrări Proiectare si executie Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu – Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti – Zimbor (km 0+000 – km 13+260); 1,390,614.50
176986 Lucrări Proiectare si executie autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges –  Pitesti km 92+600 –  122+950; 1,710,277.07
179350 Lucrări Executie lucrari aferente obiectivului: „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata”; 2,723,081,26
171875 Lucrări Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov- Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunile :1. Brasov -Apata si 3.Cata- Sighisoara 2,979,386.42

Criteriul de atribuire

In anul 2020, cel mai utilizat criteriu de atribuire ramane pretul cel mai scazut, in proportie de 80% din totalul criteriilor utilizate in procedurile de achizitie publica atribuite.

In ceea ce priveste utilizarea celorlalte criterii de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret a fost utilizat in proportie de 21.38%, cel mai bun raport calitate-cost  in  proportie de 0.21%, iar costul cel mai scazut in proportie de 0.02%.

Comparand rezultatele cu cele din anii anteriori, putem confirma o crestere modesta a criteriilor de calitate.   Pe langa cele patru criterii de atribuire descrise de legislatia in domeniu, regasim si notiunea de ”criteriu multiplu”. In aceasta categorie au fost incluse procedurile de achizitie publica al caror obiect a fost impartit pe loturi si pentru care autoritatile au decis aplicarea criteriilor de atribuire diferentiate, la nivel de lot (exemplu: CN1018176: “Contractul de prestari servicii pentru silvicultura – DS Hunedoara 2020”)

Se remarca o tendinta de crestere a utilizarii criteriului de atribuire ”cel mai bun raport calitate-pret. Comparativ cu anul 2019, cand autoritatile/entitatile contractante au optat pentru utilizarea ”celui mai bun raport calitate – pret” in cazul a 1,477 de proceduri de atribuire, in anul de referinta s-a ajuns la 1,556 proceduri pentru care s-a utilizat acest criteriu.

Procedura de negociere fara publicare prealabila

Numarul procedurilor de negociere fara publicare prealabila a inregistrat un procent de aproximativ 40% din totalul numarului procedurilor comunicate in S.E.A.P. prin publicarea unui anunt de atribuire privind contractele atribuite.

Prin comparatie cu anul anterior, ponderea procedurilor de negociere inregistreaza o crestere semnificativa, cu aproximativ 30%, de la 7,528 negocieri in anul 2019 la 10,694 in anul 2020.

Datele statistice reflecta faptul ca cele mai multe cazuri au fost determinate de situatii de extrema urgenta, in proportie de 58.19%. O analiza  detaliata a obiectelor contractelor  de achizitie publica negociate pe parcursul  anului 2020 a evidentiat faptul ca mai mult de jumatate dintre acestea (54%) reprezinta bunuri din domeniul categoriei C.P.V. 33 – Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala achizitionate de catre autoritatile /entitatile contractante care isi desfasoara activitatea in domeniul sanatatii, o consecinta fireasca, urmare derularii procesului de achizitie publica in situatia de urgenta generata de criza COVID-19.

In privinta celorlalte circumstante, prevazute de legislatie, care dau dreptul autoritatii contractante de a aplica procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, respectiv cazurile in care nu a fost depusa nicio oferta/cerere de participare, existenta unui drept exclusiv, lipsa concurentei din motive tehnice, achizitionarea de la contractantul initial de noi lucrari/servicii, livrari suplimentare efectuate de la furnizorul initial, atribuirea contractului de servicii  concurentului castigator ca urmare a derularii unui concurs de proiecte insumeaza un procent de 41.81%.

Concurenta in Achizitii Publice

In anul 2020, nivelul concurentei fluctueaza, atat in functie de tipul procedurii de atribuire derulate, cat si in functie de tipul contractului.

Analizand valorile calculate si prezentate pentru cele mai uzitate proceduri de achizitie publica, respectiv procedura simplificata si licitatia deschisa, prin intermediul carora sunt atribuite aproximativ 99% din totalul contractelor de achizitie publica, nu sunt inregistrate diferente majore comparativ cu anul precedent.

Exceptia o constituie procedura de licitatie deschisa accelerata, pentru care media ofertelor depuse este 8, ceea ce releva o crestere semnificativa in comparatie cu media de doar 2 oferte, inregistrate in anul 2019.

In ceea ce priveste procedura de licitatie restransa, numarul mediu de oferte calculat pentru contractele de lucrari a fost determinat de cele 12 oferte primite de catre autoritati contractante care au ca activitate principala ordinea si siguranta publica sau apararea, pentru atribuirea unui numar de 3 contracte de achizitie publica.

In anul 2020, pentru procedura de licitatie deschisa derulata pentru  atribuirea contractelor de furnizare, concurenta pierde din intensitate, numarul mediu de oferte scazand de la patru (2019) la trei. In acelasi timp creste usor pentru contractele de prestari servicii, inregistrandu-se un numar mediu de trei oferte in loc de doua. In cazul contractelor de lucrari atribuite prin acest tip de procedura, interesul operatorilor economici ramane constant, media fiind de trei oferte depuse.

Desemenea, in ceea ce priveste procedura simplificata, in cazul executiei de lucrari si a prestarilor de servicii se remarca o crestere a numarului mediu de oferte, de la doua la trei, iar in cazul furnizarii de bunuri, numarul mediu de oferte scade de la patru la trei.

Numarul mediu de oferte pe tip de contract, raportat la intervale valorice

Comparand datele obtinute in anul 2020 cu cele din anul  2019,  se  remarca  o  crestere  a  numarului mediu   de   oferte,   atat   pentru   contractele   de produse si servicii, cat si pentru cele de lucrari, de la doua la trei oferte, in cazul contractelor de servicii, pentru intervalele 648,289 – 2,250,000,  2,250,001 – 4,500,000  si  mai  mare  de 4,500,000 lei.

In cazul contractelor de furnizare cresterea a fost de la patru la sase oferte pentru intervalul 648,289 – 2,250,000  lei,  de  la  cinci  la  sase  oferte  pentru intervalul 2,250,001 – 4,500,000 lei si de la trei la patru oferte pentru valorile   > 4,500,000 lei. Datele  arata faptul ca  in  cazul contractelor de furnizare atribuite in anul 2020, a caror valoare estimata se situeaza in intervalul valoric cuprins intre   648,289 – 2,250,000   lei si 2,250,001  – 4,500,000 lei, a fost inregistrat cel mai mare numar mediu de oferte primite, respectiv sase oferte.

De asemenea, a existat o crestere a numarului mediu de oferte, de la doua la trei oferte, si in cazul    contractelor de lucrari cuprinse in intervalele   valorice   450,201-2,250,0000   lei   si 2,250,001-11,250,000 lei.

Pentru contractele de servicii, cu valoare estimata mai mica de 135,060 lei s-a inregistrat un numar mediu de doua oferte primite, pentru celelalte intervale valorice participarea fiind uniforma, concretizata prin depunerea unui numar de trei oferte.

In cazul contractelor de lucrari s-a inregistrat o medie de trei oferte primite in cadrul procedurilor cu valoarea  estimata  situata  in  intervalele  valorice  cuprinse  intre  450,201 – 2,250,000  lei,  2,250,001 – 11,250,000 lei, 11,250,001 – 24,997,096 lei, respectiv >24,997,096 lei.

Rata de respingere a ofertantilor, pe tip de contract / tip de procedura

Pentru anul 2020 a fost calculata o rata de respingere a ofertelor de 18%, luaind in considerare anunturile de atribuire. Astfel, din cele 92,992 oferte primite in cadrul celor 24,035 contracte de achizitie publica, un numar de 16,386 oferte au fost respinse de catre autoritatile/entitatile contractante.

Raportat   la   tipul   contractului   de   achizitie publica, rata de respingere a ofertelor depuse de catre operatorii economici a inregistrat valori de : 14% in cazul contractelor de furnizare, 21% pentru contractele de servicii, respectiv 28% pentru contractele de lucrari.

Impartirea in loturi

In anul 2020, din cele 16,255 proceduri de achizitie publica, pentru care autoritatile/entitatile contractante au atribuit contracte, un sfert, adica un numar de 4,125, au fost impartite pe loturi, respectiv 25%.

Ca urmare a derularii celor 4,125 proceduri impartite pe loturi, autoritatile si entitatile contractante au incheiat un numar de 11,875 contracte de achizitie publica/sectoriala, reprezentand aproximativ 49% din numarul total de contracte incheiate in anul 2020 ( 68%  contracte de furnizare, 21% contracte de servicii, respectiv 11 % pentru contracte de lucrari).

Procedura simplificata si procedura de licitatie deschisa sunt cele mai lotizate, proportia acestora insumand 99.08% din numarul total de proceduri impartite pe loturi.

Procedură cu loturi Număr proceduri Pondere

(Număr)

Valoare estimată

(mii lei)

Pondere

(Valoare)

Proceduri împărțite pe loturi 4,125 25% 10,775,061.85 19%
Proceduri fără loturi 12,130 75% 46,497,692.27 81%

 

 

Total 16,255 100% 57,272,754.12 100%

In ceea ce priveste lotizarea procedurilor raportata la codul C.P.V. stabilit, Echipamentele  medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala – categoria C.P.V. 33, Lucrarile de constructii – categoria C.P.V. 45 si Echipamentul informatic si accesoriile de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software – categoria C.P.V. 30 reprezinta primele trei categorii de coduri C.P.V. cu cele mai multe loturi.

Ofertanti straini

In anul 2020 avem, 128 contracte de achizitie publica atribuite operatorilor economici straini, in valoare de 7,056,987.33 mii de lei, care nu au depasit 1% din numarul total de contracte atribuite.

Din cele 128 contracte de achizitie publica atribuite operatorilor economici straini, 60% sunt incheiate ca urmare a derularii procedurilor de licitatie deschisa, respectiv 39% ca urmare a derularii procedurilor simplificate. Diferenta de 1% este reprezentata de un singur contract incheiat ca urmare a derularii unei proceduri de licitatie deschisa accelerata.

In anul 2020, autoritatile/entitatile contractante din Romania au incheiat un numar de 109 contracte/de achizitie publica/sectoriale cu ofertanti din piata U.E. Din punct de vedere valoric, contractele incheiate insumeaza 6,057,584.29 mii lei, ponderea acestor reprezentand 12% din valoarea totala atribuita.

Contractele  cu cea mai mare valoare,  incheiate cu operatori economici europeni:

Autoritatea /entitatea contractantă Operator economic Număr anunț Valoarea atribuită

mii lei

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Astaldi S.P.A. CAN1034158 1,710,277.07
Compania Nationala de Căi Ferate “CFR”   – SA Aktor Societate Tehnica Anonima

(Aktor S.A.)

CAN1042051 2,723,081.26
Metrorex S.A. Alstom Transport (Franta) CAN1045883 490,503.74

Autoritatile/entitatile contractante  din  Romania  au  atribuit firmelor straine din afara spatiului european, un numar de 19 contracte de achizitie de publica, in valoare de 999,403.04 mii lei. Din punctul de vedere al tipului de procedura, cele 19 contracte au fost incheiate ca urmare a derularii unor proceduri de licitatie deschisa (14 contracte), respectiv proceduri simplificate (5 contracte).

Acces-ul IMM-urilor la achizitii publice

Pentru intervalul de referinta, proportia contractelor  de achizitie publica atribuite operatorilor economici avand statut de I.M.M. a fost de 92% din numarul total de contracte incheiate de catre autoritatile/entitatile contractante in anul 2020, valoarea acestora fiind de 30,873,447.01 mii lei (62.51% din totalul valorii atribuite).

Pentru furnizarea de bunuri au fost incheiate un numar de 11,507 contracte (reprezentand 52% din total), in valoare de 4,038,420.49 mii lei, pentru executia de lucrari s-au incheiat 5,264 de contracte (24%), in valoare de 23,939,256.76 mii lei, iar pentru prestarile de servicii,  5,450  contracte  (24%),  cu  o  valoare  de 2,895,769.76 mii lei.

Procedura  simplificata  insumeaza  cele  mai multe contracte atribuite operatorilor economici cu statut de I.M.M., respectiv 16,849 contracte (70.10%), urmata de procedura de licitatie deschisa, cu un total de 6,951 contracte (28.92%).

Acest aspect poate fi o consecinta a faptului ca procedura simplificata beneficiaza de o serie de facilitati, care pot face ca acest tip de procedura sa fie considerata mai atractiva pentru operatorii economici mici si mijlocii. Termenele procedurale mai scurte, limitarea prin lege a impunerii unor criterii de calificare a potentialilor ofertanti si chiar dimensiunea viitorului contract de achizitie publica pot fi considerate elemente care imbunatatesc rata de succes a I.M.M. -urilor in procedurile de achizitie publica.

top al operatorilor economici cu statut de I.M.M. carora le-au fost atribuite contractele de achizitie publica cu cele mai mari valori:

 • MAVGO HOLDING (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Judetul Neamt; Anunt de atribuire numarul CAN1031720;

Denumire procedura: Elaborare proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si executie lucrari pentru Proiect Integrat  Modernizare,  Consolidare si  Reabilitare drumuri  si poduri judetene, obiective  ce asigura conectarea la reteaua TEN-T, judetul Neamt;

Valoare atribuita: 411,898,158.70 lei.

 • SC SA & PE CONSTRUCT SRL (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

Anunt de atribuire numarul: CAN1040224;

Denumire  procedura:  Proiectare  si  Executie  „Autostrada  de  Centura  Bucuresti  km  0+000  –  km 100+900”, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070;

Valoare atribuita: 312,633,554.09 lei.

 • AQUA PARC SRL (lider asociere);

Autoritatea contractanta: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

Anunt de atribuire numarul CAN1034675 ;

Denumire procedura: Proiectare si executie Drum National 28B Targu Frumos – Botosani;

Valoare atribuita: 267,309,612.02 lei.

Eficienta Achizitiilor Publice

Anul 2020 a adus schimbari importante in continutul actelor normative care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, menite sa reduca factorul timp, in intreg ansamblul sau.

Astfel, au fost adoptate prevederi care au avut ca scop simplificarea si accelerarea derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, stabilind termene fixe de evaluare a ofertelor. In ceea ce priveste activitatea de control ex-ante exercitata de catre A.N.A.P., modificarile legislative operate au avut ca scop principal reglementarea unui set de masuri menite sa accelereze si sa digitalizeze procesul de controlul ex-ante, prin imbunatatirea functionalitatilor platformei S.E.A.P. si prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate, fara a-i fi afectata, insa, calitatea.

In anul 2020:

 • durata medie a procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica a fost de 93 de zile, calculata de la data transmiterii in cadrul Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) a primei documentatii de atribuire si pana la data semnarii contractului de achizitie public;
 • durata medie de derulare a procedurii de atribuire a fost de 88 zile;
 • timpului mediu de ofertare 23 zile;

Legislatia in domeniul achizitiilor publice reglementeaza utilizarea acordului-cadru, fiind considerata o modalitate speciala de atribuire, care poate fi folosita in anumite situatii specifice .

 

Mai multe informatii despre Acordul cadru, dar si Contractele Subsecvente gasiti intr-un alt articol: Acord cadru si Contracte Subsecvente

Astfel, acordul-cadrul, ca instrument in achizitii publice, este definit in art.3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ca fiind: acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.

Ca tehnica, acordul-cadru incorporeaza toate demersurile necesare atribuirii instrumentului acord-cadru, precum si contractelor subsecvente aferente acestuia.

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de valabilitate a acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente poate depasi durata de valabilitate a acordului-cadru.

In practica, acordul cadru poate imbraca doua forme:

 • Acordul – cadru in care toate conditiile sunt stabilite, cu exceptia cantitatii (in cazul in care atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza fara reluarea competitiei);
 • Acordul- cadru in care nu toate conditiile sunt stabilite (in cazul in care atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza cu reluarea competitiei).

Indiferent de forma adoptata, acordul-cadru este potrivit sa se atribuie in situatia in care autoritatea contractanta nu detine informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata, conditia esentiala fiind ca necesitatea sa se formeze ad-hoc, neputand fi anticipat cu precizie momentul aparitiei nevoii si anvergura acesteia.

Pe de alta parte, un alt rationament care sta la baza utilizarii acordului-cadru ca tehnica de achizitie este dat de obtinerea de economii in ceea ce priveste atat costul legat de achizitia respectiva, cat si timpul necesar derularii procesului de achizitie.

Potrivit studiilor realizate, cele mai mari economii financiare si de timp se obtin atunci cand atribuirea unui acord-cadru este combinata cu achizitia centralizata si utilizarea fazei finale de licitatie electronica.

Avantajele acordului-cadru constau in:

 • derularea unei singure proceduri de atribuire atat pentru atribuirea acordului-cadru, cat si pentru atribuirea contractelor subsecvente;
 • posibilitatea incheierii cu un singur operator economic sau cu mai multi operatori economici in functie de natura achizitiei, caracteristicile pietei si modalitatea de gestionare a achizitiilor;
 • posibilitatea de atribuire a contractelor subsecvente fie cu reluarea competitiei, fie fara reluarea competitiei intre semnatarii acordului-cadru, in cazul acordului-cadru incheiat cu mai multi operatori economici;
 • reluarea competitiei in vederea atribuirii contractelor subsecvente se bazeaza pe o metodologie simplificata (nu mai este necesara publicarea in SEAP, iar procesul este deschis numai pentru semnatarii acordului-cadru). Simplitatea procesului in ceea ce priveste atribuirea contractelor subsecvente reprezinta un avantaj major, intrucat accelereaza atribuirea contractelor, creste eficienta si reduce semnificativ costurile atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici.
 • posibilitatea utilizarii de catre o asociere de autoritati contractante prin agregarea necesitatii acestora, ceea ce poate conduce la economii semnificative.
 • nu angajeaza fonduri, acestea fiind angajate doar de contractele subsecvente atribuite ulterior acordului-cadru. In ceea ce priveste aceasta ultima mentiune,

Dezavantajele acordului-cadru au la baza urmatoarele considerente:

 • nu este pretabil pentru toate tipurile de achizitii.
 • lipsa certitudinii privind cantitatile ce vor fi achizitionate poate sa conduca la demotivarea operatorilor economici de a depune oferta, respectiv de a intra in relatii comerciale cu autoritatea contractanta respectiva.
 • numarul mare de operatori economici semnatari ai unui acord-cadru poate, de asemenea, sa demotiveze operatorii economici.
 • tendinta de a reduce perioada de timp intre stabilirea cantitatii necesare si incheierea contractului subsecvent, concretizata in mod practic prin nerespectarea frecventei de atribuire a contractelor subsecvente;
 • in cazul in care acordul-cadru este incheiat pe o perioada mai lunga de timp pot aparea blocari ale pietei, instituirea unor bariere comerciale sau asumarea achizitionarii unor produse, fara a lua in considerare dinamica pietei datorata unor modificari ale performantelor tehnologice ale acestora;
 • in cazul unui acord-cadru in care toate conditiile sunt stabilite, iar obiectul este reprezentat de produse care au un ritm de uzura morala accelerat, sau produse ale caror performante tehnologice se modifica in mod constant functie de dinamica pietei, prin atribuirea contractelor subsecvente se pot achizitiona produse cu specificatii tehnice inferioare celor care se gasesc pe piata la un anumit moment dat sau se poate ajunge la situatia in care este imposibila continuarea acordului-cadru (produsele nu se mai fabrica).

Acordul-cadru reprezinta o modalitate speciala de atribuire la care autoritatile contractante pot apela atunci cand intentioneaza sa achizitioneze produse/servicii/lucrari cu caracter de repetabilitate/recurenta, fara a exista insa informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata, conditia esentiala fiind ca necesitatea sa se formeze ad-hoc, neputand fi anticipat cu precizie momentul aparitiei nevoii si anvergura acesteia.

Exemplu:

Necesitatea obiectiva

O unitate spitaliceasca are nevoie sa achizitioneze alimente pentru a prepara hrana necesara bolnavilor internati

Obiectul contractului

Alimente diverse care pot fi enumerate

Cantitatea

Nu se cunosc cantitatile aferente fiecarei grupe de alimente intrucat nu este cunoscut numarul exact al bolnavilor care vor fi internati in spital pe parcursul unui an bugetar.

Calitatea

Autoritatea contractanta poate stabili specificatii tehnice pentru fiecare categorie/ produs in parte

Caracterul de repetabilitate/recurenta al necesitatii

Este cunoscut ca bolnavii trebuie hraniti in fiecare zi.

Se  considera ca nu este oportun a fi aplicat acordul-cadru in urmatoarele situatii:

 • atunci cand sunt cunoscute elementele cantitative ale achizitiei, chiar daca, cantitatile se achizitioneaza succesiv, prin comenzi repetate in baza aceluiasi contract sau in contracte separate;
 • pentru realizarea de investitii noi, care prin natura lor sunt expresie a unor proiecte cu un scop clar definit si rezultat unic; obiectul achizitiei este unul complex sau necesita personalizare sau schimbari ale liniei de productie, a metodelor si metodologiilor de realizare, in astfel de cazuri operatorul economic putand cunoaste daca intrarea intr-o astfel de relatie contractuala este sau nu profitabila numai in functie de cantitate;
 • pentru achizitia de lucrari, servicii si produse a caror cantitate si frecventa este redata de categoria de cheltuieli din care este decontata, avand in vedere ca utilizarea acestei categorii are un caracter clar, precis si limitat determinat de autorizarile bugetare in cauza;

Exemple: autobuze, autoutilitare, echipamente si aparatura medicala de inalta tehnologie si complexitate (ex: dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, dispozitive medicale electro-mecanice, dispozitive medicale pentru imagistica medicala, dispozitive medicale pentru diagnostic si radioterapie, etc.), tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou, vagoane de tren s.a.

 • pentru acele categorii de servicii specifice a caror recurenta este data de obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca raportate la suprafete fixe si sau nr. de posturi.
 • Exemple: servicii de curatenie, servicii de paza si securitate etc.

In cazul achizitiilor de material rulant pentru transportul public urban, este chiar indicata incheierea unui contract de achizitie publica, cu posibilitatea achizitionarii unor cantitati suplimentare, fiind necesar un studiu preliminar al conditiilor pietei precum si al capacitatilor de productie ale operatorilor economici care activeaza in aceasta piata de profil.

In situatia in care obiectul achizitiei este caracterizat print-un ritm crescut al uzurii morale, cum ar fi produsele IT, echipamente si aparatura medicala de inalta tehnologie si complexitate, autoritatea contractanta trebuie sa ia in considerare ritmul respectiv la incheierea acordului-cadru si sa stabileasca o durata a acestuia in consecinta, astfel incat sa elimine riscul de a achizitiona pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru acelasi tip de produs, fara a lua in considerare avansul tehnologic.

Sursa: ANAP, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 

Tagged with:
 

Piata achizitiilor publice din Romania a atins in 2019 valoarea estimativa de 41.869.507.000,63 LEI cu un total de 17.856 anunturi / proceduri, publicate de 3.820 de autoritati contractante.

Achizitiile publice ofera oportunitati pentru intreprinderi, incurajand astfel investitiile si contribuind in mod concret la cresterea economica si la crearea de locuri de munca.

Achizitiile publice facute de autoritatile statului din Romania se impart in 3 categorii principale:

 • produse (furnizare)
 • lucrari
 • servicii

In 2019, potrivit ultimului raport  ANAP, in Romania au fost initiate 17.856 anunturi de achizitie publica cu o valoare totala estimata de 41.869.507.000,63 lei. Cele mai multe proceduri initiate au fost cele de:

 • Cerere de oferte/Procedura simplificata: 14.222 de proceduri de achizitie cu o valoare de 20.723.614.000,88 lei;
 • Licitatie deschisa: 3.542 de proceduri de achizitie cu o valoare de 20.656.453.000,63 lei;
 • Alte Proceduri (Licitatie deschisa accelerata, Licitatie restransa, Negociere Competitiva) : 92 de proceduri de achizitie in valoare de 489.457.000,11 lei.

Cele mai multe contracte atribuite au avut valori cuprinse in intervalul 100.001 și 1.000.000 lei, respectiv 40% dintre acestea.

Contracte atribuite in 2019

Doar prin intermediul platformei electronice S.E.A.P.au fost atribuite pe parcursul anului 2019 un numar de 25.751 de contracte, iar cele de tip: lucrari au fost in numar de: 6.457 reprezentand 25.07% din totalul contractelor.

Cele mai multe contracte de tip lucrari au fost in constructii: 6.405, cu o medie de 2 ofertati. Dintre acestea peste 500 de proceduri au fost impartite in loturi.

Cele mai mari contracte atribuite in 2019

Dupa cum putem observa cele mai mari contracta atribuite in 2019 tin de domeniul lucrarilor de constructii:

CN1008896 – Lucrări Proiectare şi Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord –Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti -Faza I: Racord C,F,la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București – 398.160.000,00 Lei

CN1010718 – Lucrări Consolidarea sistemului de transport în România, între Onești -Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” –faza 2 (Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Sistemul Internațional şi reverse flow la Isaccea -faza 2) : Modernizarea Stației de comprimare Onești și Modernizarea Stației de comprimare Siliștea – 303.785.000,35 Lei

CN1002678 – Lucrări Linia electrica aeriana (Lea) 400 Kv dublu circuit (d,c,) Cernavoda-Stalpu și racord în statia Gura Ialomitei 287.648.000,71 Lei

Care sunt cele mai frecvente tipuri de anunturi / cereri de oferta pentru licitatii lucrari constructii:

Ce faci daca nu ai mai participat sau nu indeplineti conditiile de participare

Pentru cei la inceput de drum si/ sau care nu indeplinesc conditiile de participare la achizitii publice, exista totusi posibilitatea sa execute astfel de lucrari sau servicii. Cum? Prin subcontractare.

Subcontractarea in achizitiile publice este reglementata de art. 128 al Legii 98/2016 si am scris mai in detaliu pe aceasta tema aici: Achizitii publice: Subcontractarea sau subantrepriza.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici ( inclusiv in forme de asociere temporara in scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau tert sustinator.
Mai mult decat atat, contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executarii contractului de achizitie publica/sectorial, cu condiția ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica/sectorial.

Pentru a avea acces nelimitat la toate anunturile de licitatii lucrari din Romania, Faceti un Cont Gratuit Aici!, va trimitem, zilnic, pe email-ul dvs, toate licitatiile care va intereseaza. Monitorizam permanent peste 2500 de surse de publicare a acestor anunturi.

Cele mai importante stiri in domeniul Achizitiilor Publice din Romania le gasiti pe blogul nostru: Aici. Iar daca nu ai experienta in achizitii publice sau utilizarea platformei SICAP, contacteaza-ne!

Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta prin care sunt simplificate procedurile de achizitii publice ca urmare a deciziei CCR privind functionarea unor instante chemate sa judece contestatii la proceduri de achizitii publice.

 

Noua ordonanta de urgenta in domeniul achizitiilor publice pune in acord textul actului normativ cu decizia CCR si, in acelasi timp, adopta solutiile pentru accelerarea si simplificarea procedurilor de achizitii publice.

Au fost stabilite termene fixe de evaluare a ofertelor detaliate pe diverse tipuri de proceduri, a fost redus timpul controlului ex ante prin digitalizarea acestui control şi, de asemenea, prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate în evaluarea ofertelor

Ordonanta aduce masuri de ‘flexibilizate a sistemului achizițiilor publice’ este motivata si de riscul pierderii unor fonduri europene, intarzierea unor proiecte de investiții majore si litigiile care intarzie constant graficul de realizare a unor proiecte finantate din fonduri UE.

Evaluatorul ANAP verifica acum o singură data iar termenul maxim de verificare este de 10 zile, nu de 70 de zile. Ulterior, autoritatea contractanta va putea publica respectiva documentatie, care poate fi insotita de un set de observatii sau nu, in functie de cat de bine a fost intocmita. Documentatia va fi vizibila în zona publica unde va putea fi consultata de toti operatorii economici. Evaluatorul ANAP va reveni catre autoritatea contractanta cu un feedback în maxim 5 de zile pentru a se asigura ca totul este in regula si ca au fost intelese toate observatiile transmise, dupa care acest proces continua pana la depunerea ofertelor.

Este mentinuta dispozitia referitoare la obligativitatea verificarii ex-ante pe un esantion de pana la 10% din totalul documentatiilor de atribuire incarcate în SEAP, așa cum fusese stabilita in luna februarie a acestui an prin OUG nr. 23/2020.

O alta masura vizeaza stabilirea unor termene fixe de evaluare a ofertelor si introducerea obligatiei autoritatii contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc vinovate de ingreunarea atribuirii contractului de achizitie publica.

Sunt introduse dispozitii cu privire la fluidizarea procesului de evaluare a ofertelor prin aplicarea unui mecanism informatic pentru procedurile simplificate. Acesta presupune accesul comisiilor de evaluare la toate documentele in același timp, astfel incat verificarea tuturor conditiilor sa se poata derula in paralel, pentru o finalizare cat mai rapida a evaluarii.

Tot pentru a asigura o fluidizare a procesului de remedii si cai de atac au fost clarificate anumite aspecte din legislatie care in trecut au condus la intarzieri in practica, in special in situatia marilor proiecte de investitii si infrastructura. Spre exemplu, noul text normativ stabileste in mod expres termenul de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor formulate impotriva documentatiei de atribuire publicata in SEAP.

Alte modificari de simplificare a legislatiei din domeniu vizeaza urmatoarele aspecte:

 • clarificarea faptului ca achizitia directa nu intra in competenta CNSC de solutionare a contestatiilor;
 • stabilirea termenelor din cuprinsul legislatiei privind remediile si caile de atac în zile calendaristice;
 •  clarificarea faptului ca daca se plateste cautiune nu mai trebuie platita si taxa de timbru;
 • clarificarea faptului ca lipsa constituirii cautiunii determina sanctiunea inadmisibilitatii acesteia;
 •  cresterea transparentei prin extinderea obligatiei de publicare a tuturor modificarilor contractuale la nivel national;
 • clarificarea faptului ca obligatia de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se raporteaza la valoarea estimata a achizitiei (care poate fi impartita in mai multe contracte) si nu la valoarea estimata a contractului;
 • transpunerea corecta a prevederilor Directivelor privind serviciile sociale prin implementarea regimului light-touch, intrucat in prezent acest tip de servicii este supra-reglementat la nivel national.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

 • Clarificarea, prin introducererea unui nou alineat la articolul 57, a aspectului referitor la confidentialitatea ofertelor sau a elementelor componente ale acestora, raportat la faptul ca nu se justifica de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire confidentialitatea.

Modificarea art. 165 in vederea clarificarii si eliminarii situatiilor artificiale de excludere de la o procedura de atribuire in ceea ce priveste plata taxelor si impozitelor.

De asemenea, schimbarile preconizate sunt legate de transpunerea corecta si completa a art. 41 paragraful al treilea, art. 57 alin. (6) si prima parte a art. 72 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE, prevederi care au in vedere urmatoarele aspecte:

 • justificarea de catre autoritatea contractanta a masurilor pe care aceasta le ia pentru a se asigura ca participarea unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, justificare care se realizeaza in raportul procedurii.
 • candidatii sau ofertantii trebuie sa aiba posibilitatea de a demonstra ca implicarea lor in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta, inainte de orice excludere;
 • in cazul in care operatorii economici se afla intr-una dintre situatiile stipulate la art. 164 si 167, acestia pot lua masuri de remediere a situatiei, masuri care vor fi evaluate de catre autoritatea contractanta tinându-se seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii, iar daca masurile respective sunt considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii.
 • o modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerata modificare substantiala in atunci când, prin aceasta modificare, contractul/acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial.
 • De asemenea, o modificare care se impune pentru a urgenta procesul de achizitie publica si pentru eliminarea blocajelsor cu caracter subiectiv este impunerea unor termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe tipuri de proceduri, precum si introducerea obligatia autoritatii contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de achizitie publica.

Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

In ceea ce priveste Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale schimbarile preconizate sunt legate de transpunerea corecta si completa a art. 59 paragraful al treilea, art. 80 alin. (1) si prima parte a art. 89 alin. (4) din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014, prevederi care au in vedere urmatoarele aspecte:

 • justificarea de catre autoritatea contractanta a masurilor pe care aceasta le ia pentru a se asigura ca participarea unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, justificare care se realizeaza in raportul procedurii.
 • candidatii sau ofertantii trebuie sa aiba posibilitatea de a demonstra ca implicarea lor in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta, inainte de orice excludere;
 • in cazul in care operatorii economici se afla intr-una dintre situatiile stipulate la art. 177, 178 si 180, acestia pot lua masuri de remediere a situatiei, masuri care vor fi evaluate de catre autoritatea contractanta tinându-se seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii, iar daca masurile respective sunt considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii.
 • o modificare a unui contract de achizitie sectoriala/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerata modificare substantiala in atunci când, prin aceasta modificare, contractul/acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial.

Modificarea art. 178 in vederea clarificarii si eliminarii situatiilor artificiale de excludere de la o procedura de atribuire in ceea ce priveste plata taxelor si impozitelor. Clarificarea, prin introducererea unui nou alineat la articolul 70, a aspectului referitor la confidentialitatea ofertelor sau a elementelor componente ale acestora, raportat la faptul ca nu se justifica de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire confidentialitatea.

De asemenea, o modificare care se impune pentru a urgenta procesul de achizitie publica si pentru eliminarea blocajelsor cu caracter subiectiv este impunerea unor termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe tipuri de proceduri, precum si introducerea obligatia autoritatii contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de achizitie publica.

Totodata, se completeaza articolul 37 alineatul (3) cu o noua literea in vederea exceptarii de la aplicarea legii a contractelor ce au ca obiect servicii de certificare si autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozitiilor legale, in vederea conformarii cu prevederilor directivei europene.

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

 • Schimbarile preconizate in cazul Legii nr. 100/2016 sunt legate de transpunerea corecta si completa a art. 38 alin. (8) primul paragraf si 41 alin. (2) si (3) din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014, prevederi care vizeaza stabilirea obligativitatii de excludere dintr o procedura de atribuire in anumite situatii, precum si stabilirea criteriilor de atribuire a unui contract de concesiune, in sensul ca autoritatea contractanta nu trebuie sa aiba o libertate de alegere nelimitata a acestor criterii.
 • Totodata, in cazul in care criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicarii anuntului de concesionare, iar ordinea de importanta a acestora este necesar a se modifica pentru a se tine seama de o solutie inovatoare ofertata, autoritatea sau entitatea contractanta publica un nou anunt de concesionare, cu respectarea termenelor minime prevazute de legislatie. Totodata, aceasta modificare nu trebuie sa conduca la discriminare.

Au mai fost clarificate anumite sintagme legate de diferenta dintre autoritati si entitati contractante.

Legea nr. 101/2016:

Clarificarea a ceea ce inseamna act al autoritatii contractante de la art. 3 alin. (1) lit. a) prin precizarea clara ca achizitia directa nu intra in competenta CNSC de solutionare a contestatiilor.

Se modifica prevederile legii astfel incât la nivelul acesteia sa existe doar termene in zile calendaristice, fiind modificate termenele din zile lucratoare in zile calendaristice. Este necesara modificarea alineatului (5) de la art. 4 pentru acuratetea textului si corelarea cu prevederile art. 521 din cadrul proiectul de lege.

Termenul prevazut la alin. (1) lit. b) de la art. 8 se modifica, motivat de faptul ca termenul de 5 zile calendaristice s-a dovedit a fi in practica un impediment in a depune contestatii intrucat daca comunicarea rezultatului este realizata intr-o zi de vineri, deja din 5 zile 2 sunt pierdute cu weekend-ul, motiv pentru care intrucat s-au modificat toate termenele din Legea 101 astfel incât sa fie calendaristice s-a marit termenul de depunere contestatii in cazul procedurilor care nu sunt cu plublicare in JOUE pentru a acorda un tratament corect in ceea ce priveste posibilitatea reala de a depune contestatie.

La articolul 8 se introduce un nou alineat pentru pentru aplicarea corespunzatoare a principiului transparentei si pentru stabilirea in mod expres a termenului de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor formulate impotriva documentatiei de atribuire publicata in SEAP, prevedere care anterior de OUG nr. 45/2018 se regasea la art. 6 alin. (3) Legea nr. 101/2016 in prezent abrogat.

Alineatul (2) de la articolul 9 se impune a fi modificat pentru a da eficienta principiului „probatio incumbit ei qui dicit, non qui negat”, in sensul ca sarcina probei revine aceluia care afirma ceva, si nu aceluia care neaga.

Alineatul (4) de la articolul 9 se impune a fi modificat pentru concordanta cu art. 59 alin. (4) din Legea 101/2016 – astfel incat sa se inteleaga ca termenul de asteptare nu este intrerupt de solutionarea contestatiei – deci ca autoritatea contractanta poate semna contractul imediat ce are decizia CNSC favorabila ei, intrucat pe perioada solutionarii contestatiei de catre CNSC s-a implit si termenul de asteptare.

Alin. (1) al art. 17 se modifica pentru corelare terminologie Lege 98 si lege 99 – solicitari de participare in loc de candidaturi si reglementarea si pentru concursul de solutii unde se depun proiecte.

La art. 17 dupa alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) pentru asigurarea celeritatii. Art. 19 alin. (1) se modifica pentru corelare cu modificarea adusa Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 potrivit careia informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate.

Art. 27 alin. (9) se modifica pentru corelare cu modificarea adusa Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 potrivit careia informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate. Art. 27 alin. (11) pentru corelare cu modificarea adusa Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 potrivit careia informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate.

Art. 31 alin. (1) si (2) se modifica prin introducerea sanctiunii respingerii plangerii ca tardiva daca nu este comunicata corect – pentru echitate si corelare intre cele doua alineate.

Art. 34 alin. (2) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Art. 34 alin. (3) se modifica pentru a evita interpretarile cu privire la cine si daca trebuie sa se solicite aplicarea dispozitiilor art. 58-60, astfel incat sa fie evident ca instanta o poate face fara sa i se solicite.

Art. 34 alin. (4) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Dupa art. 36 se introduce un nou articol, art. 361 pentru a se evidentia ca daca se plateste cautiune nu mai trebuie platita si taxa de timbru.

ART. 47 alin. (1) lit. e) se modifica pentru corelare cu art. 101 din Legea 161/2003 – ANI (incompatibilitati magistrati).

Art. 50 alin. (7) se modifica pentru celeritate in solutionarea dosarului.

La art. 50 dupa alin. (10) se introduc doua noi alineate, alin. (11) si alin. (12) pentru a se clarifica faptul ca, contestatiile se conexeaza chiar si atunci cand avem mai multe loturi – pentru a evita decizii neunitare pentru aceeasi speta.

Art. 501 alin. (2) se abroga avand in vedere reglementarea de la art. 50 alin. (2).

Art. 501 alin. (4) se modifica pentru claritate – sa se inteleaga ca pot fi transmise in oricare din cele trei modalitati, fara ca transmiterea prin posta sa fie obligatorie.

Art. 51 alin. (5) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Art. 53 alin. (1) se modifica in sensul ca se introduce doar pentru derulare/executare contract posibilitatea de a alege sectia de contencios administrativ in functie fie de sediul autoritatii, fie de sediul/domiciliul reclamantului – pentru a putea merge pe solutionare mult mai rapida in Bucuresti atunci cand autoritatea este din provincie dar reclamantul are sediul/domiciliul in Bucuresti.

Dupa alin. (1) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alin. (11) prin care se introduce tribunalul in loc de instanta civila de drept comun, se elimina judecatoria pt valori pana intr-un milion. Pentru a exista unitate in solutionare trebuie sa fie toate la tribunal (nu si Curte).

Art. 55 alin. (5) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Art. 56 se modifica astfel incât sa vizeze doar litigiile legate de derularea contractului.

Art. 59 alin. (1), lit. b) pentru corelare cu modificarea termenului de depunere contestatie in cadrul procedurilor care nu sunt cu plublicare in JOUE pentru a acorda un tratament corect in ceea ce priveste posibilitatea reala de a depune contestatie, corelat cu marirea termenului de asteptare de la 6 la 8 zile pentru a evita semnarea contractului inainte de expirarea noului termen de contestare de 7 zile (in loc de 5).

Modificarea art. 611 este necesara pentru clarificarea textului de lege.

Raportat la practica CNSC care permite constituirea ulterioara a cautiunii se impune stabilirea unui termen limita calculat de la data depunerii contestatiei. Se precizeaza ca lipsa constituirii cautiunii determina sanctiunea inadmisibilitatii acesteia.

La termenul acordat de catre CNSC operatorilor pentru constituirea cautiunii se adauga si parcursul postal al adresei de corespondente, motiv pentru care se impune stabilirea expresa a unui termen pentru a da eficienta principiului celeritatii. Se propune eliminarea cautiunii pentru contestatiile judiciare corelativ cu propunerea de
instituire a unei taxe de timbru pentru aceste contestatii.

In etapa de atribuire nu exista o valoare stabilita a contractului, aceasta fiind valabila doar dupa finalizarea procedurii de atribuire prin semnarea contractului. A se vedea in acest sens si Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2/2015: „in cadrul procedurii de atribuire, conform datelor publicate de autoritatea contractanta in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat are doar o valoare estimata, care nu este corespunzatoare valorii finale consemnate in contractul ce urmeaza a fi incheiat dupa finalizarea procedurii de atribuire”.

Pentru clarificarea modalitatii de restituire a recipiselor de constituire a cautiunilor, a termenului de solutionare a acestor cererii si a cailor de atac si a termenelor de formulare a acestora. Calea de atac impotriva deciziilor CNSC este plângerea iar cea impotriva sentintelor judecatoreste este recursul. Termenul de 15 zile reglementat de Legea contenciosului administrativ pentru exercitarea recursului, lege care completeaza Legea nr. 101/2016, este mai mare decât cel de formulare a plângerilor/ recursurilor prin care se solutioneaza pe fond contestatiilor (art. 29 si art. 51 alin. (3) Legea nr. 101/2016). In forma actuala nu este reglementat un termen de solutionare a cererilor de restituire si nici momentul exact de depunere a acestora.

Se elimina impartirea in functie de valoare estimata si valoare oferta castigatoare. Astfel, toate cautiunile se raporteaza la valoarea estimata, fiind stabilite plafoane daca sunte depuse contestatii cu privire la DA/clarificari DA sa avem suma mai mica si daca avem contestatii in etapa de evaluare oferte sa avem sume mai mari.

Introducerea unui termen pentru raspunsul AC cu privire la retinerea sau nu a cautiunii astfel incât sa poata fi deblocata cautiunea mai repede.

 O.U.G. nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice se impun ca urmare a reorganizarii Guvernului si trecerera ANAP in subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Totodata, este necesara completarea actului normativ, in vederea intaririi functiei de initiere si elaborare a documentelor de politica publica in domeniul achizitiilor publice, si de asemenea clarificarea tipurilor de documente de politica publica pe care ANAP are dreptul de a le initia si elabora. De asemenea, este necesara introducerea denumirii exacte a documentului de politica publica privind profesionalizarea persoanelor implicate in domeniu, in vederea facilitarii adoptarii acestuia prin act normativ.

Referitor la O.U.G. nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii:

Având in vedere ca prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 98/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt modificate, respectiv procesul de control ex ante nu mai este voluntar, a fost eliminat ”voluntar” din textul prezentului aliniat. Ca urmare a schimbarii modului de realizare a controlului ex ante din voluntar in obligatoriu, este necesara corelarea si altori articole din cuprinsul actului normativ.

De asemenea, pentru eficietizarea controlului ex ante, interventia ANAP in procesul de achizitie publica de la nivelul autortatii contractante se va realiza o singura data, prin emiterea avizului conform care se va realiza exclusiv prin SEAP.

Intrucât textul art. 11 din Ordonanta de urgenta nr. 98/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, este modificat in sensul ca „ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate o singura data” nu se mai poate sti care sunt aspecte de calitate acceptate de catre autoritatea/entitatea contractanta, motiv pentru care au fost eliminate aceste precizari din textul prezentului articol.

Având in vedere ca din practica cererile de conciliere au fost solutionate in termen de 15 zile si ca se doreste reducerea timpului de derulare a procedurilor de atribuire, s-a redus termenul de solutionare a acestora.

Din practica a rezultat ca este necesar ca prin decizia de conciliere sa se modifice atât constatarile cât si/sau masurile dispuse prin avizul conform conditionat motiv pentru care s-a modificat prezentul articol prin introducerea sintagmei „si/sau masurilor de remediere”.

Alte prevederi

Prin prezentul proiect legislativ se prevede ca proiectele de infrastructura finantate din fonduri europene sunt considerate proiecte de interes prioritar, fiind necesare reglementari specifice, astfel incât sa se urgenteze finalizarea procedurilor de achizitie si sa se demareze implementarea contractelor, in conformitate cu calendarul din planurile de achizitii, incluse in contractele de finantare.

Principalele masuri stabilite prin proiectul de ordonanta de urgenta vizeaza urmatoarele aspecte:

 • prevederi care sa reduca timpul alocat controlului ex ante, fara a afecta calitatea acestui control, prin digitalizarea acestui control, respectiv derularea sa integral digitalizat, prin mijloace electronice in toate fazele sale, fara a fi necesara deplasarea personalului ANAP desemnat in acest sens la sediul autoritatii contractante, cu exceptia situatiilor in care procedurile de atribuire nu se desfasoara prin mijloace electronice;
 • stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale in ceea ce priveste nerespectarea termenelor stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017, coroborat cu echivalarea acordarii unui aviz tacit conform neconditionat pentru autoritatea/entitatea contractanta, respectiv a acelui tip de aviz conform pentru situatiile când nu se constata abateri cu privire la aspectele de calitate si/sau de regularitate cuprinse in listele de verificare.
  Totodata, nerespectarea de catre personalul ANAP a termenelor prevazute in normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 98/2017, pentru emiterea avizului conform in urma controlului ex-ante, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Digitalizarea controlului ex-ante este o masura corelata cu prevederile OUG nr. 65/2020 privind unele masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014-2020;
 • pentru realizarea achizitiilor simplificate, autoritatile contractante aplica mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, respectiv un mecanism care se operationaliza in SEAP de catre Autoritatea pentru Digitalizarea României, constând in fluidizarea procesului de evaluare a ofertelor si care presupune derularea procedurii simplificate intr o singura etapa – se va asigura accesul la toate documentele in acelasi timp, astfel incât verificarea tuturor conditiilor – motive de excludere/calificare/tehnic si financiar sa se poata derula in paralel si sa se finalizeze cât mai rapid evaluarea;
 • verificarea documentelor justificative care dovedesc informatiile cuprinse in DUAE se va face numai pentru ofertantul clasat pe primul loc si numai dupa intocmirea clasamentului, stabilindu-se un termen de 5 zile lucratoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 5 zile lucratoare, la solicitarea motivata a ofertantului respectiv.
  Aceasta abordare va conduce la limitarea numarului de documente verificate numai la cele relevante pentru rezultatul evaluarii si implicit la reducerea perioadei de evaluare si a costurilor operatorilor economici;
 • limitarea numarului de clarificari solicitate in cazul proiectelor finantate din fonduri europene, in situatia in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau in situatia in care lipsesc anumite documente – de regula se vor solicita clarificari cel mult de doua ori pentru fiecare faza a procesului de evaluare, dar, atunci când in urma primirii raspunsurilor sunt necesare alte clarificari, acestea vor fi permise in cazuri exceptionale, cu respectarea principiilor tratamentului egal si al transparentei;
 • extinderea obligatiei de publicare a modificarilor contractuale la nivel national pentru indeplinirea conditiei favorizante „achizitii publice” – “Mecanisme eficiente de monitorizare a pietei achizitiilor publice”, conditie necesara pentru viitoarea perioada de programare.
  Astfel, in SEAP, se vor publica informatii suplimentare fata de cele permise de formularul standard JOUE, deoarece trebuie sa existe date certe despre executia contractelor de achizitii, in timp real, respectiv durata, pret final sau motive de incetare a contractelor, date ce vor fi preluate in raportari si analize de sistem;
 • instituirea obligatiei de a publica in sectiunea dedicata din SEAP modificarile contractelor de achizitie publica/sectoriala/acordurilorcadru, astfel incât sa rezulte durata si pretul final la finalizarea sa incetarea acestora, dupa executia integrala a obligatiilor contractuale sau dupa incetarea contractelor din orice alt motiv, in scopul asigurarii transparentei si indeplinirii conditiei favorizante achizitii publice;
 • angajarea de personal suplimentar, pe perioada determinata, pentru proiecte de infrastructura finantate din fonduri europene, care sa sprijine procesul de evaluare, pentru a asigura incadrarea in termenele stabilite in calendarele achizitiilor, calitatea si rezultatul evaluarii, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 14 mai 2018, cu stabilirea de cerinte privind calificarea de experti in achizitii publice sau persoane cu calificare si experienta relevante in domeniul obiectului achizitiei.
 • In acest sens, se confera posibilitatea ca autoritatile contractante sa angajaze personal de specialitate, in domenii de expertiza tehnica ce nu sunt acoperite de personalul autoritatilor contractante, care sa sprijine, prin raspuns la clarificari primite de la ofertanti, procesul de evaluare tehnica si financiara a achizitiei publice.
 • Se face astfel referire la categoria de experti in scopul clarificarii cadrului legal aplicabil si stabilirii de cerinte privind calificarea de experti in achizitii publice sau persoane cu calificare si experienta relevante in domeniul obiectului achizitiei. Totodata, a fost precizata in mod explicit Hotarârea Guvernului nr. 325/2015, pentru ca beneficiarii sa cunoasca prevederile legale aplicabile.

In vederea eficientizarii procedurilor de achizitii publice, prin consultarea unei piete relevante pentru proiectele de infrastructura se creeaza cadrul legal pentru reglementarea ulterioara a urmatoarelor aspecte:

 • a) aprobarea prin hotarâre a Guvernului a mecanismului pentru crearea si utilizarea bazei de date cu utilaje si echipamente de care pot dispune operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul proiectelor de infrastructura – acest mechanism va permite verificarea disponibilitatii si functionalitatii utilajelor si echipamentelor de care dispun operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul proiectelor de infrastructura;
 • b) aprobarea prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor a metodologiei de elaborare a listei oficiale a operatorilor economici agreati in domeniul proiectelor de infrastructura aflate in competenta Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor – lista care va permite scurtarea perioadei de evaluare, mai ales in cazul procedurilor simplificate sau când operatorii economici trebuie sa detina anumite certificate/autorizatii/agremente;
 • c) aprobarea prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei a metodologiei de elaborare a listei oficiale a operatorilor economici agreati in domeniul proiectelor de infrastructura aflate in competenta Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Totodata, prin prezentul proiect de act normativ, se propune suplimentarea schemelor de personal ale celor doua instante cu volum mare de activitate in materia achizitiilor publice – Curtea de Apel Bucuresti si Tribunalul Bucuresti – cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi alocate Curtii de Apel Bucuresti si 10 posturi Tribunalului Bucuresti.

Textul actului normativ poate fi consultat in intregime la sectiunea Legislatie/Legislatie nationala din site-ul ANAP sau accesand urmatorul link, privind ordonanta de urgenta.

 

Sursa: www.digi24.ro, https://hotnews.ro,  www.agerpres.ro, ANAP

 

Tagged with:
 

Firmele care nu au un actionariat transparent, cu actiuni la purtator, nu vor putea participa la procedurile de achizitie publica, potrivit unui proiect de lege adoptat in Camera Deputatilor.

Autoritatea contractanta este obligata sa excluda din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe actiuni, al carui capital social este reprezentat prin actiuni la purtator si care nu face dovada identitatii detinatorilor/ beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator“, se arata in textul legii adoptate.

Proiectul completeaza Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in sensul ca societatile comerciale care au decis sa aiba un actionariat netransparent sa nu poata participa la procedurile de achizitie publica, respectiv excluderea din procedura de atribuire a oricarui operator astfel de economic.

“In vederea respectarii principiilor transparentei si tratamentului egal, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a comunica datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator”, prevede proiectul.

Potrivit textului adoptat, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Cazurile in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul susţinător organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta aceste prevederi reprezinta situatii potenţial generatoare de conflict de interese, au decis deputaţii.

Firmele cu actiuni la purtator urmau sa dispara dupa data de 1 ianuarie 2021, ca efect al modificarii legii 129/2019, privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Cele mai noi contracte atribuite prin licitatie publica, le gasiti la noi pe: www.licitatie-publica.ro

Sursa: www.cdep.ro

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, a demarat procedurile legale in vederea achizitionarii de masti, pentru protectia elevilor, cadrelor didactice si a personalului implicat in vederea desfasurarii examenelor nationale.

 

Astfel, avand in vedere starea de alerta, termenul foarte scurt pana la deschiderea unitatilor de invatamant, cat si faptul ca produsele achizitionate trebuie distribuite acestora anterior datei de 02.06.2020, MEC a demarat procedura de achizitie „negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare”.

Au fost depuse 2 (doua) oferte, de catre agentii economici C.N. UNIFARM S.A. si C.N. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A.

Acestea au fost supuse procedurilor specifice de calificare si evaluare, MEC declarand admisibila oferta C.N. UNIFARM S.A., incheindu-se, astfel, procedura de evaluare.

In acest context, operatorul economic a transmis o adresa catre MEC prin care informeaza ca desi furnizorul de masti este acelasi, acestea din urma provin de la 3 (trei) producatori diferiti, producatori pentru care ofertantul nu a transmis documente si mostre de produs in perioada desfasurarii etapei de calificare si evaluare. Solicitarea acestuia privind suplimentarea mostrelor si documentelor aferente ofertei depuse a fost transmisa ulterior incheierii procedurii de calificare si evaluare.

MEC a invitat C.N. UNIFARM S.A. la semnarea contractului pentru cantitatea ofertata de 6.153.500 masti, conform ofertei evaluate initial.

Ca urmare a neprezentarii C.N. UNIFARM S.A. la semnarea contractului in termenul stabilit, procedura a fost anulata, iar  MEC a initiat de urgenta o noua procedura de achizitie de masti.

Sursa: Ministerul Educatiei

Afla cele mai noi licitatii publicate, cu un Cont Gratuit Aici!

Tagged with:
 

Achizitiile de bunuri si servicii, prin negociere directa, vor fi posibile si pe durata starii de alerta, potrivit proiectului de lege adoptat de Guvern prin care este stabilit cadrul legal pentru starea de alerta.

Potrivit legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

Capitolul II Măsuri sectoriale

Secţiunea 1 Domeniul economic

Articolul 5 (1) Măsurile pentru creșterea capacității de răspuns sunt:

a) achiziționarea bunurilor și serviciilor de necesitate imediată în gestionarea situației de urgență pentru care a fost declarată starea de alertă, prin negocierea fără publicare prealabilă;

Sursa: Just.ro

Vezi care sunt contractele atribuite prin negociere directa aici

Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilităților oferite de cadrul de achiziții publice al UE în situația de urgență cauzată de criza COVID-19.

Comunicarea Comisiei ”Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19” (CONSULTĂ DOCUMENT)

Achizitorii publici se pot baza pe cadrul UE privind achizițiile publice, care oferă modalități și mijloace de adaptare la situații grave de urgență, cum este pandemia de COVID-19.

Orientările COM se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot să cumpere în termen de câteva zile sau chiar de câteva ore, dacă este necesar

Comisia Europeană oferă, astfel, o imagine de ansamblu asupra alegerii procedurilor de achiziție disponibile pentru cumpărătorii publici și a termenelor limită aplicabile. Comunicarea detaliază situațiile în care se pot aplica diversele proceduri, fiind importante, în condițiile date, în special condiițile ce trebuie avute în vedere pentru utilizarea procedurii de negociere fără publicare.

Procedura de negociere fără publicare permite achizitorilor publici să achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil.

În conformitate cu prevederile Art. 32 din Directiva 2014/24/UE, achizitorii publici pot negocia direct cu contractantul potențial și nu există cerințe de publicare, termene limită, număr minim de candidați care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale. Nu există etape procedurale reglementate la nivelul UE.

În practică, acest lucru înseamnă că autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura  poate  constitui  o atribuire directă de facto, supusă doar constrângerilor fizice/ tehnice legate de disponibilitatea efectivă și rapiditatea livrării.

Sunt preluate precizările privind faptul că: o atribuire directă către un operator economic preselectat rămâne o excepție; toate condițiile trebuie îndeplinite cumulativ și trebuie să fie interpretate în sens restrictiv (conform interpretărilor Curții Europene de Justiție); rămâne o excepție, aplicabilă în cazul în care o singură întreprindere este în măsură să execute contractul având în vedere constrângerile tehnice și temporale impuse de extrema urgență.

Condiții

 • Existența unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă în cauză

Comisia vede evenimentele legate de COVID 19 (creșterea zilnică a numărului de pacienți infectați ce necesită tratament medical) drept evenimente imprevizibile pentru orice autoritate contractantă întrucât nevoile spitalelor și ale altor instituții sanitare pentru a asigura tratamentul, echipamentele individuale de protecție, ventilatoarele, paturile suplimentare și infrastructura spitalicească și de terapie intensivă suplimentară nu puteau fi prevăzute și planificate în prealabil.

 • Existența situației de extremă urgență face imposibilă respectarea termenelor generale

In cazul în care autorităție contractante apelează la procedura urgentă a negocierii fără publicare, achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere. Autoritățile contractante nu se pot folosi de această procedură dacă atribuirea contractelor durează mai mult decât ar fi durat în cazul în care ar fi fost utilizată o procedură transparentă, deschisă sau restrânsă, inclusiv procedurile (deschise sau restrânse) accelerate.

 • Legătura de cauzalitate dintre evenimentul neprevăzut și extrema urgență

Cu privire la a treia condiție, Comisia arată în mod corect că pentru a satisface nevoile imediate ale spitalelor și ale instituțiilor sanitare într-un interval de timp foarte scurt, legătura de cauzalitate cu pandemia de COVID-19 nu poate fi pusă la îndoială.

 • Utilizare exclusivă pentru a acoperi lipsurile până la găsirea unor soluții mai stabile

Comisia menționează că procedurile de negociere fără publicare prealabilă pot oferi posibilitatea de a răspunde unor necesități imediate. Ele acoperă lacunele existente doar până la găsirea unor soluții mai stabile, cum ar fi contractele-cadru pentru bunuri și servicii, atribuite prin procedurile obișnuite existente (inclusiv procedurile accelerate).

Proceduri și termene disponibile conform cadrului UE privind achizițiile publice cazuri de urgență și de urgență extremă

În cazul în care urgența situației impune acest lucru, directiva prevede o reducere considerabilă a termenelor generale:

Procedură Termene minime obișnuite Termene minime reduse
Procedură deschisă 35 de zile 15 zile
Procedură restrânsă ( etapa 1: Cererea de participare) 30 de zile 15 zile
Procedură restrânsă ( etapa 2: Depunerea ofertei) 30 de zile 10 zile

Documentul emis de COM este în linie cu prevederile ”Comunicării Comisiei din 2015 către Parlamentul European și către Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil” – COM(2015) 454 final / 9.09.2015.

Sursa: ANAP

AFIR va aviza online dosarele de achiziţii publice pentru investiţii, derulate de autorităţile locale

 

“Începând cu data de 27 martie 2020, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va primi spre analiză şi avizare dosarele de achiziţii ale beneficiarilor publici de finanţare europeană nerambursabilă doar prin intermediul noului modul online destinat achiziţiilor pentru proiectele de investiţii publice finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Noile funcţionalităţi privind transmiterea dosarelor de achiziţii sunt disponibile pentru fiecare proiect în parte în cadrul platformei online de depunere proiecte.

Astfel, în relaţia cu AFIR, beneficiarii publici vor putea depune prin intermediul modulului online programul achiziţiilor pentru proiect, vor putea să încarce sau retrage dosarele de achiziţii şi să răspundă la solicitările de informaţii suplimentare ale AFIR. De asemenea, notificarea în urma verificării documentaţiei depuse online va fi primită tot prin sistemul informatic”.

Conform AFIR, facilitatea se aplică submăsurilor:

 • 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice,
 • 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică,
 • 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural şi beneficiarilor publici ai submăsurilor
 • 19.2 – Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală şi
 • 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale GAL din PNDR 2020

şi se referă la achiziţiile specifice bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, derulate prin: achiziţie directă, procedura simplificată şi licitaţie deschisă.

Achiziţiile derulate prin negociere fără publicare prealabilă, precum şi modificarea contractelor de achiziţie sau contestaţiile în urma deciziilor comunicate de Centrele Regionale, cu privire la verificarea unei achiziţii se vor depune în continuare, în format fizic, pe hârtie, subliniază instituţia.

Detalii privind paşii ce trebuie parcurşi în vederea depunerii dosarelor de achiziţii pot fi regăsite pe pagina de instrucţiuni pentru modulele online, la adresa https://online.afir.info/Help.

Pentru a participa la licitații publicate de AFIR, aflați care sunt acestea si fiti la curent cu cele care se vor publica in continuare, cu o Inregistrare Gratuita Aici!

In plus va transmitem, zilnic, pe email, licitatii publicate in peste 2500 de surse in Romania, insclusiv Seap / Sicap.

 

 

Tagged with:
 

Starea de urgenta declarată prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 are un impact asupra modului in care se vor desfășura achizițiile publice in România pe perioada pandemiei COVID-19 su după.

Achizițiile de Echipamente si Materiale Medicale

In perioada pandemiei, mai multe autorități au posibilitatea/obligația de a achiziționa in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19. Am detaliat acest subiect Aici.

 • Autoritățile publice centrale și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar vor putea achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19;

 • Direcțiile de sănătate publică vor achiziționa materiale necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Unitățile sanitare vor achiziționa materiale și medicamente necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Ministerele cu sistem de sănătate propriu au posibilitatea de a realiza achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale unităților sanitare.

Achizitiile Publice Nationale

In perioada pandemiei, achizițiile publice care nu vizează lupta cu virusul Covid-19 rămân supuse regimului si legislației generale.

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) si Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP / SICAP) își continua activitatea in aceasta perioada.

SEAP / SICAP va soluționa solicitările si va acorda asistenta tehnica in utilizare exclusiv online si telefonic, dar cu un efectiv redus de personal. Din 18.03.2020, programul de call center a fost redus intre orele 11.00-15.00, de luni pana joi, respectiv 11.00-13.00, vineri.

ANAP va monitoriza achizițiile directe realizate in aceasta perioada si in acest sens autoritățile contractante pun la dispoziția ANAP informații, in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei decretate;

ANAP va oferi sprijin autorităților care derulează achiziții cum sunt cele de medicamente, materiale sanitare sau echipamente medicale, prin sistemul HELPDESK, tuturor autorităților care întâmpina dificultăți in derularea achizițiilor directe de materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19.

Solutionarea Contestatiilor

 • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) își continua activitatea si recomanda:
  • transmiterea tuturor înscrisurilor (contestații, puncte de vedere, dosarul achiziției, intervenții, concluzii, recipisa de consemnare a cauțiunii, etc.) cu preponderenta prin posta sau curierat rapid;
  • accesul limitat in Registratura CNSC (cate o persoana, pe rand si păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă intre persoanele aflate in așteptare), cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere;
  • in cazul persoanelor care studiază dosarele aflate pe rolul CNSC si a celor care așteaptă eliberarea cauțiunilor, păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere.
 • Curțile de Apel:
  • Curtea de Apel București : in perioada stării de urgenta se vor judeca doar “litigiile vizând acte administrative referitoare la aplicarea masurilor prevazute in Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achiziții directe, in cazuri ce justifica urgenta deosebita”;
  • Curtea de Apel Cluj va continua sa judece in plus fata de acest tip de litigii si toate “litigiile privind achizițiile publice (plângeri, recurs in contestații judiciare, suspendarea procedurii)”.

Achizitiile Centralizate la Nivelul Comisiei Europene

Comisia Europeana a lansat in 13 martie 2020 o procedura accelerata de achiziție centralizata de bunuri necesare pentru lupta împotriva virusului COVID-19, in temeiul Acordului privind achizițiile centralizate pentru procurarea de contramasuri medicale, adoptat in 2014. Detalii despre aceasta procedura de licitație Aici

Achizițiile Publice Realizate din Fonduri Europene

Beneficiarii de fonduri europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență, au posibilitatea de a decide, împreună cu autoritățile de management / organismele intermediare, suspendarea contractelor de finanțare încheiate.

Achiziția Stocurilor de Urgență Medicală ( O.U.G. nr. 11/2020)

Ulterior încetării stării de urgență, achiziția stocurilor de urgență medicală va fi realizată potrivit O.U.G. nr. 11/2020, prin achiziția centralizată, de către ONAC, a produselor aferente stocurilor de urgență medicală, pentru constituirea și refacerea stocurilor de urgență medicală.

Atribuirea acordurilor-cadru se va realiza de către ONAC astfel:

 • În regim de urgență, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ( art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016), pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de urgență medicala, până la atingerea cantităților maxime prevăzute pentru fiecare categorie
  • e.g. scanere termice, camere de izolare, izolete, ventilatoare medicale, monitoare medicale, injectomate, combinezoane, viziere de protecție, mănuși, măști de protecție, dezinfectanți. 
 • Oricând este necesar, pentru acoperirea necesităților cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală, (art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016)
  • i.e. licitația deschisă; licitația restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de participare; concursul de soluții; procedura simplificată;.

Pentru achizițiile stocurilor de urgență medicală, ONAC primește de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății :

 1. lista produselor și a echipamentelor necesare,
 2. valoarea estimată pentru fiecare produs în parte,
 3. specificațiile tehnice și
 4. specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire,
 5. precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va rămâne responsabil pentru monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente.

Cadrul legislativ este in momentul de fata intr-o continua schimbare si pot apărea modificări de la o zi la alta. Vom urmări noutățile si le vom adaugă pe blog.

Daca doriți sa fiți la informați cu privire la achizițiile publice făcute in acesta perioadă si nu numai, Înregistrați-va Gratuit Aici! Va anunțăm pe email, automat, privind achizițiile relevante pentru dvs.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !