Licitatie Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”

Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti Coduri CPV 38000000-5 16000000-5 34114000-9 51000000-9
Sursa www.e-licitatie.ro Termenul limita pentru depunere: 03.06.15
Pretul estimativ: 3789113.00 RON ID extins 2-158760
Data publicarii 15.04.15 Locul realizarii: Bucuresti
Tipul documentului: Anunt de participare
Atasamente:
Descriere: Se doreste achizitionarea, instalarea/montarea/punerea in functiune, a urmatoarelor produse: LOT 1-AGITATOARE, LOT 2-APARATE APA PURA SI ULTRAPURA, LOT 3-ECHIPAMENTE DE TEREN, LOT 4-ANALIZOARE DE IMAGINI, LOT 5-Electroforeze, LOT 6-BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE, LOT 7-ETUVE,INCUBATOARE, TERMOSTATE, LOT 8-ECHIPAMENTE DE MASURA, LOT 9-MASINI DE SPALAT, LOT 10-MICROSCOAPE, LOT 11-ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE, LOT 12-TITRATOARE, LOT 13-ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE, LOT 14-CUPTOARE, INCALZITOARE, LOT 15-ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE, LOT 16-HOTE, LOT 17-GC-MS cu head-space si detectori MS, FID, LOT 18-CONGELATOARE SI FRIGIDERE, LOT 19-AUTOLABORATOR, LOT 20-CAMERE DIGITALE, LOT 21-MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar anunt: 158760/ 15.04.2015
Denumire contract: Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011464, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Contractare Achizitii, Tel.  +40 213182564, In atentia:  Sambotin Mihaela, Email:  achizitii@usamv.ro, Fax:  +40 213180296, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.S.A.M.V. Bucuresti,
B-dul Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste achizitionarea, instalarea/montarea/punerea in functiune, a urmatoarelor produse:
LOT 1-AGITATOARE, LOT 2-APARATE APA PURA SI ULTRAPURA, LOT 3-ECHIPAMENTE DE TEREN, LOT 4-ANALIZOARE DE IMAGINI, LOT 5-Electroforeze, LOT 6-BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE, LOT 7-ETUVE,INCUBATOARE, TERMOSTATE, LOT 8-ECHIPAMENTE DE MASURA, LOT 9-MASINI DE SPALAT, LOT 10-MICROSCOAPE, LOT 11-ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE, LOT 12-TITRATOARE, LOT 13-ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE, LOT 14-CUPTOARE, INCALZITOARE, LOT 15-ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE, LOT 16-HOTE, LOT 17-GC-MS cu head-space si detectori MS, FID, LOT 18-CONGELATOARE SI FRIGIDERE, LOT 19-AUTOLABORATOR, LOT 20-CAMERE DIGITALE, LOT 21-MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 – Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
16000000-5 – Utilaje agricole (Rev.2)
34114000-9 – Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
51000000-9 – Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1:AGITATOARE:
1.1. Agitator magnetic buc 2
1.2. Agitator magnetic cu incalzire buc 4
1.3. Agitator mecanic probe sol (omogenizator) buc 1
1.4. Agitator orbital pentru eprubete buc 5
LOT 2 :APARATE APA PURA SI ULTRAPURA
2.1. Aparat apa ultrapura buc 3
2.2. Aparat de apa bidistilata buc 1
2.3. Bidistilator buc 2

LOT 3: ECHIPAMENTE DE TEREN
3.1. Atomizor purtat buc 1
3.2. Freza cu palpator buc 1
3.3. Masina pentru tocarea ierbii si ramurilor buc 1

LOT 4: ANALIZOARE DE IMAGINI
4.1. Analizor digital de imagine a coroanei pomilor buc 1
4.2. Sistem de analizare a imaginii multiple a radacinilor buc 1
4.3. Sistem de analizare a imaginii frunzelor buc 1

LOT 5:ELECTROFOREZE
5.1. Electroforeza orizontala buc 1
5.2. Electroforeza verticala buc 1
5.3. Electroforeza verticala buc 1
5.4. Sistem Western Blot buc 1

LOT 6: BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE
6.1. Baie cu ultrasunete (4l) buc 1
6.2. Baie de apa termostatata buc 1
6.3. Baie de apa termostatata buc 1
6.4. Baie de apa termostatata buc 1
6.5. Baie de apa vibrata buc 2

LOT 7:ETUVE, INCUBATOARE, TERMOSTATE
7.1. Etuva buc 9
7.2. Camere climatizate pentru cresterea insectelor buc 2
7.3. Incubator fara racire buc 1
7.4. Termostat buc 2
7.5. Termostat bacteriologic buc 2

LOT 8: ECHIPAMENTE DE MASURA
8.1. Conductometru-multiparametru buc 1
8.2. pH metru de laborator buc 4
8.3. pH-metru buc 2
8.4. Penetrometru buc 2
8.5. Refractometru buc 2
8.6. Refractometru portabil buc 1
8.7. Reflectometru pentru analiza apei buc 1
8.8. Spectrofotometru UV-VIS buc 1

LOT 9:MASINI DE SPALAT
9.1. Masina de spalat vesela buc 1
9.2. Masina spalat buc 1

LOT 10: MICROSCOAPE
10.1. Microscop buc 1
10.2. Microscop cu camera foto incorporata buc 2
10.3. Stereomicroscop buc 1
10.4. Stereomicroscop cu zoom trinocular buc 1

LOT 11:ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE
11.1. Spalator de placi ELISA buc 3
11.2. Pompa peristaltica buc 3
11.3. Concentrator sub curent de azot buc 2

LOT 12:TITRATOARE
12.1. Sistem de titrare automat buc 1
12.2. Biureta automata buc 1

LOT 13:ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE
13.1. Autoclav buc 1
13.2. Liofilizator buc 1

LOT 14:CUPTOARE, INCALZITOARE
14.1. Cuptor de calcinare buc 1
14.2. Cuptor de calcinare buc 1
14.3. Cuptor cu microunde buc 1
14.4. Incalzitor bloc buc 2
14.5. Sistem pentru extractia grasimilor buc 1

LOT 15:ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE
15.1. Digestor cu microunde buc 1
15.2. Moara materiale vegetale buc 2
15.3. Moara soluri buc 1

LOT 16:HOTE
16.1. Hota microbiologica cu flux laminar vertical buc 8
16.2. Hota microbiologica cu flux laminar buc 3
16.3. Cabinet de siguranta biologica buc 1

LOT 17:GC-MS cu head-space si detectori MS, FID buc 1

LOT 18: CONGELATOARE SI FRIGIDERE
18.1. Congelator de laborator buc 2
18.2. Lada frigorifica buc 1
18.3. Combina frigorifica buc 8
18.4. Combina frigorifica buc 3
18.5. Aparat de realizat gheata buc 1

LOT 19: AUTOLABORATOR buc 1

LOT 20:CAMERE DIGITALE
20.1. Camera foto buc 1
20.2. Camera video buc 1

LOT 21:MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR buc 2

Valoarea estimata fara TVA: 3,789,113RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
 100  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 2% din valoarea estimata, respectiv: lot 1- 768,00 lei; lot 2- 3.945,60 lei; lot 3- 2.371,2 lei; lot 4- 3.792,00 lei; lot 5- 2.400,00 lei; lot 6- 1.295,04 lei; lot 7- 5.733,12 lei; lot 8- 4.177,60 lei; lot 9- 104,6 lei; lot 10- 654,60 lei; lot 11- 5.865,60 lei; lot 12- 431,00 lei; lot 13- 5.090,80 lei; lot 14- 2.210,80 lei; lot 15- 4.233,60 lei; lot 16- 7.737,60 lei; lot 17- 14.000,00 lei; lot 18- 3.945,10 lei; lot 19- 4.008,00 lei; lot 20- 220,80 lei; lot 21- 2.797,20 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare – trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pentru op.ec. ce sunt IMM in conformitate cu Legea 346/2004 art.16,vor constitui GP cu reducere de 50% si vor depune si declaratia privind incadrarea in categoria IMM- formular 13. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: conform art.86 din HG 925/2006 actualizat, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul 12, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante în original cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006. U.S.A.M.V. Bucuresti: cont Trezorerie sector 1, RO44TREZ7015005XXX000183, cod fiscal 4602041. Pentru garantiile constituite in alta valuta, valoarea acestora se va calcula la echivalenta leu/valuta anuntata de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform cu art. 90 (alin. 1 sau 2) din H.G. nr 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul acestuia fara TVA. Contractantul va transmite autoritatii contractante dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE-AXA II,Operatiunea2.2.1,contract nr.246/2010 ID_931,cod SMIS 14051,Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST”
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.: Prezentare formular 1 – Declaratie privind eligibilitatea, respectiv neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat si de tertul sustinator, daca este cazul. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.Cerinta nr.2.: Prezentare formular 4 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Ofertantul/ofertantul asociat/ nu trebuie sa fie în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Formularul nr. 4 pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depus si de tertul sustinator, daca este cazul.
În cazul ofertelor depuse individual cât si de o asociere, încadrarea oricaruia dintre asociati în oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr.3.: Prezentare formular nr. 2 – Declaratia ,,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, conform Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. Declaratia va fi prezentata de ofertant, iar in cazul unei asocieri, de asociere (se va depune un singur document pentru intreaga asociere). Documentul se va prezenta în original. În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentul mentionat va fi transmis în limba de origine, însotit de o traducere legalizata a acestuia în limba româna.

Cerinta nr.4.: Prezentare formular nr. 3. – Declaratie data de ofertant/ofertant asociat /ter? sus?inator/ subcontractant privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.
Pentru aceasta declara?ie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele:
– Conf. Univ. Dr. Teodorescu Razvan Ionut – Rector
– Prof. univ. dr. Stanica Florin – Prorector
– Prof. univ. dr. Stan Vasilica – Prorector
– Prof. univ. dr. Fîntîneru Gina – Prorector
– Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru- Prorector
– Ing. Postamentel Mariana – Director General Administrativ
– Ec. Iosub Laura – Director Economic
– Prof. univ. dr. Alecu Nicolae – responsabil Tehnic in cadrul proiectului;
– Ec. Lazar Magda – responsabil financiar in cadrul proiectului
– Cons. Juridic Dinita Irina Simona – consilier juridic
– Dr. Ing. Mustata Sebastian – Director Achizitii
Comisia de evaluare a ofertelor: Presedinte cu drept de vot – Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae, Presedinte de rezerva, cu drept de vot- Prof. univ. dr. Stanica Florin, Membri: conf. univ. dr. Badulescu Liliana, ref. spec. Sâmbotin Mihaela, ing. Stanca Dumitra, conf. dr. Georgescu Mihaela, Sef lucr. dr. Peticila Adrian George, Sef lucr. dr. Mihai Constanta; Membri de rezerva – ing. Lazar Valentin, ing. Gras Oana. Cerinta nr. 1 – Dovada înregistrarii în Registrul Comertului prin prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic specific acestei achizitii, cu precizarea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator.
In cazul ofertei comune (asociere) se accepta îndeplinirea conditiei individual, de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru Persoane juridice/fizice straine – Dovada formei de înregistrare, atestarea ori apartenen?a din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, ca persoana fizica sau juridica.

Pentru documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se va permite depunerea acestora în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, emis de catre ONRC in forma electronica prin serviciul online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducerea autorizata in limba româna.

Ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata, in cazul in care initial a fost prezentat in forma copie conforma cu originalul.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 pentru toate loturile: Experienta similara.
Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6). Ofertantul va face dovada de livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea, in copie conform cu originalul, de certificate/contracte/procese-verbale de receptie sau orice alte documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte ca a livrat produse similare (in functie de lotul ofertat), in valoare cumulata de minim:
lot 1- 23.040,00 lei;
lot 2- 118.368,00 lei;
lot 3- 71.136,00 lei;
lot 4- 113.760,00 lei;
lot 5- 72.000,00 lei;
lot 6- 38.851,00 lei;
lot 7- 171.993,00 lei;
lot 8- 125.328,00 lei;
lot 9- 3.138,00 lei;
lot 10- 19.638,00 lei;
lot 11- 175.968,00 lei;
lot 12- 12.930,00 lei;
lot 13- 152.724,00 lei;
lot 14- 66.324,00 lei;
lot 15- 127.008,00 lei;
lot 16- 232.128,00 lei;
lot 17- 420.000,00 lei;
lot 18- 118.353,00 lei;
lot 19- 120.240,00 lei;
lot 20- 6.624,00 lei;
lot 21- 83.916,00 lei
Experienta similara se poate prezenta in lei sau in valuta. In cazul valorilor exprimate in valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2 pentru toate loturile:Informatii privind asociatii
Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 – Acord de asociere.
Cerinta nr.3 pentru toate loturile: Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul, completarea formularului 9
Cerinta nr. 4 pentru toate loturile: Informatii privind tertii sustinatori- Daca este cazul, completarea formularelor 16 si anexa 1 la acest formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara. Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6). Ofertantul va face dovada de livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea, in copie conform cu originalul, de certificate/contracte/procese-verbale de receptie sau orice alte documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte ca a livrat produse similare (in functie de lotul ofertat), in valoare cumulata de minim: lot 1- 23.040,00 lei; lot 2- 118.368,00 lei; lot 3- 71.136,00 lei; lot 4- 113.760,00 lei; lot 5- 72.000,00 lei; lot 6- 38.851,00 lei; lot 7- 171.993,00 lei; lot 8- 125.328,00 lei; lot 9- 3.138,00 lei; lot 10- 19.638,00 lei; lot 11- 175.968,00 lei; lot 12- 12.930,00 lei; lot 13- 152.724,00 lei; lot 14- 66.324,00 lei; lot 15- 127.008,00 lei; lot 16- 232.128,00 lei; lot 17- 420.000,00 lei; lot 18- 118.353,00 lei; lot 19- 120.240,00 lei; lot 20- 6.624,00 lei; lot 21- 83.916,00 lei Experienta similara se poate prezenta in lei sau in valuta. In cazul valorilor exprimate in valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 – Acord de asociere. Pentru ofertele depuse in asociere de mai multi operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere (declaratie comuna pe proprie raspundere) în care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca vor ramâne împreuna în contract pâna la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pe seama tuturor asociatilor si ca este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca în cazul în care oferta lor este declarata câstigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului de furnizare. Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul, completarea formularului 9 – Lista cuprinzand toti subcontractantii (declaratie privind lista subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestia), completata de ofertanti.În situatia în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora iar la încheierea contractului de achizitie publica (în situatia în care este desemnat câstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contractul de achizitie publica Informatii privind tertii sustinatori- Daca este cazul, completarea formularelor 16 si anexa 1 la acest formular : Angajamentul privind sustinerea tehnica – experien?a similara a ofertantului/ /grupului de operatori economici si Declaratia privind experienta similara (formular 16 si anexa 1 la acest formular). În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, atunci acest angajament trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, conform art.111 alin. 2 din HG 925/2006 actualizat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala a licitatiei electronice vor fi invitati sa participe ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica. Etapa finala va avea o singura runda (24 h), ofertantii nu vor putea vedea cea mai buna oferta, nu vor putea vedea nr. de participanti inscrisi in licitatie, iar licitatia nu se va prelungi automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantii participanti trebuie sa fie înregistrati in SEAP ca operatori economici pentru a putea participa la faza de licitatie electronica.Dupa incheierea licitatiei electronice, operatorii ec. vor transmite formularul de oferta si centralizatorul de preturi aferente noilor valori rezultate în urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2015 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data03.06.2015 11:00
Locul: U.S.A.M.V.Buc., Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Serviciul Contractare Achizitii (corpA,demisol)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si organe ale statului cu atributii legale de verificare a procedurii de achizitie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect/program POS CCE – AXA II, Operatiunea 2.2.1., contract nr. 246/2010 ID_931, cod SMIS 14051.Proiectul POS CCE „Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST”
Tip de finantareProgram / Proiect
Program / Proiect:  Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE
VI.3) Alte informatii
– Dupa etapa de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. – Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). – Datele necesare pentru corespondenta (adresa, telefon, fax, e-mail) vor fi preluate de autoritatea contractanta din Formularul nr. 5 – Informatii generale. – În cazul în care, în timpul procedurii, se produc defectiuni ale aparaturii de comunicare a ofertantilor, acestia sunt obligati sa anunte, mentionând în adresa care va fi transmisa si nr. invitatiei de participare, de urgenta, autoritatea contractanta, datele de contact ale acesteia fiind precizate în Fisa de date a achizitiei. – În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia. – Ofertantul este obligat sa asigure buna functionare a echipamentelor de comunicare rapida: telefon, fax, e-mail, pe toata durata desfasurarii procedurii, in caz contrar autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de consecinte. – Pe tot parcursul procedurii de achizitie, orice document scris trebuie înregistrat (cu numar si data) în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. IMPORTANT ! 1. Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii ofertantului. 2. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie. 3. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va putea duce la respingerea ofertei. Formularele necompletate sau incomplete vor fi considerate documente lipsa. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta sau presupunere cu privire la cerintele din Documentatia de Atribuire. Nu va fi rambursat nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 4. In cazul depunerii unei contestatii/cereri/plangeri, entitatea contestatoare are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita in conformitate cu prevederile art. 2711 ale OUG 34/2006 cu o valabilitate de cel putin 90 de zile. In cazul in care garantia este constituita in alta moneda decat RON, se va utiliza cursul oficial de schimb comunicat de BNR (www.bnr.ro), valabil la data constituirii garantiei. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar in contul indicat de autoritatea contractanta la solicitarea entitatii contestatoare sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii. Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al U.S.A.M.V. BUCURESTI
Adresa postala:  Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011464, Romania, Tel.  +40 213180296, Fax:  +40 213180296
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2015 11:12

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Furnizare 2 loturi: lot 1 – GCxGC-MS cu unitati termice independente, autosampler tip Combi Pal cu ITEX 2, SPDE extraction, MEPS Online, seringa de cuplare LC la GC pentru Combi PAL, detectori FID, ECD, NPD, IR isotopic, ii; lot 2 – LC superbaric, 1 200 bari, cu trei colectori de fractii
Furnizare 2 loturi: Lot 1. GCxGC-MS cu unitati termice independente, autosampler tip Combi Pal cu ITEX 2, SPDE extraction, MEPS Online, seringa de cuplare LC la GC pentru Combi PAL, detectori FID, ECD, NPD, IR isotopic, ii. Lot 2. LC superbaric, 1200 bari, cu trei colectori de frac?ii
Furnizare dotari pentru proiectul: “Infiintare centru social multifunctional Targu Frumos”
Aparate de laborator
Contract furnizare echipamente pentru dotarea laboratoarelor din cadrul Institutului de Cercetari si Proiectari Tehnologice (ICPT) Campina apartinand OMV Petrom SA
Contract de furnizare echipamente de laborator, mobilier de laborator, sticlarie de laborator si reactivi chimici specifici cu servicii incluse de instalare si punere in functiune 16.04.15
Echipamente de labortor lot1 – lot4 – in cadrul proiectului POSCCE – ACTEX ID1827/SMIS48741 13.05.15
MEDII DE CULTURA
EXECUTIE LUCRARI AFERENTE INVESTITITIEI DE BAZA IN VEDEREA REALIZARII UNEI NOI UNITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CU PUTERE INSTALATA DE 100 KW, IN ORASUL AMARA, JUDETUL IALOMITA – in cadrul proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie, oras Amara, judetul Ialomita”, proiect finantat prin contractul de finantare nr.59 RES/30.09.2013 POSCCE, Axa Prioritara 4, Domeniul 27.04.15
Amarcatiuni de cercetare si echipamente pentru prelevare probe/monitorizare destinate dotarii/echiparii ambarcatiunilor de cercetare în cadrul proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, dotarea si reamanejarea statiunii de cercetari ecologice Sulina – ResBioClim”. 21.04.15
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !