Fiecare cetatean european genereaza deseuri municipale de 475 kg pe an, variind de la 759 kg pe cap de locuitor in Danemarca, la 272 kg in Polonia si Romania.

In ultimii ani, valoarea totala a acestor deseuri, care merge la gropile de gunoi a scazut, dar este inca ridicata la 131 kg per persoana . Acest lucru inseamna ca o cantitate semnificativa de potentiale materii prime secundare, cum ar fi metalele, lemnul, sticla, hartie si materiale plastice ajung in depozitele de deseuri. Achizitii publice mai eficiente a serviciilor de gestionare a deseurilor, pot contribui la maximizarea reciclarii, care reprezinta doar 136 kg de deseuri municipale astazi. Colectarea si tratarea deseurilor generate de gospodarii, magazine, restaurante, etc. (asa-numitele deseuri municipale solide), este, de asemenea, un sector economic important oferind locuri de munca pentru 850 000 de persoane din Europa. Aproximativ 42 000 de intreprinderi sunt active in domeniul gestionarii deseurilor, din care peste 60% sunt IMM-uri. Restul sunt entitati in principal, semi-publice (inclusiv parteneriatele public-privat), precum si un numar mic de companii multinationale mari.

Autoritatile publice gestioneaza deseurile municipale solide, prin atribuirea de contracte

Colectarea si tratarea deseurilor municipale solide (MSW) este gestionata de catre autoritatile locale (in principal municipalitati), fie in-house sau prin achizitii, fiind gestionata in mod diferit in tarile UE. Din cele anuale 3000 contracte atribuite prin TED (4,7 miliarde € pe an pentru ofertele publicate la nivelul UE) de catre municipalitati, asociatii sau regiunile acestora, circa 80% se refera la servicii (colectare, tratare), lucrari de 15% (infrastructura, cum ar fi incineratoarele) si 5% furnituri (vehicule, containere). Durata medie a contractului este de aproximativ trei ani, iar valoarea medie a contractului este de aproape 2 milioane €. 88% din contracte sunt atribuite in cadrul licitatiilor echitabile si transparente, deschise tuturor companiilor interesate. Cu toate acestea, exista foarte putine achizitii publice transfrontaliere si doar trei tari din UE (Marea Britanie, Italia si Franta) reprezinta aproximativ 70% din totalul ofertelor publicate privind colectarea si tratarea deseurilor.

Provocari specifice sectorului deseurilor, in domeniul achizitiilor publice

Municipalitatile se confrunta cu unele provocari specifice in privinta deseurilor , ceea ce face dificila obtinerea celei mai bune valoari pentru bani publici:

– in cazul in care furnizorul detine infrastructura necesara, poate fi dificil sa schimbe companiile odata ce contractul expira fara a obliga municipalitatea sa continue contractul cu furnizorul.
– pentru contracte in-house, cel putin 80% din cifra de afaceri a companiei trebuie sa provina de la municipalitatea detinatoare . Exista dovezi care par sa indice faptul ca regulile cu certitudine, mai degraba complexe nu sunt intotdeauna puse in aplicare in mod corect.
Criteriile de atribuire discriminatorii exclud ofertantii aflati la distante mari, care pot reduce concurenta.
– Anumite tari din UE folosesc doar criteriul celui mai mic pret pentru atribuirile contractelor privind colectarea / tratarea deseurilor in ciuda consecintelor asupra mediului care pot determina costuri suplimentare, intr-o etapa ulterioara. Acest criteriu poate favoriza, de asemenea, de stabilire a preturilor de ruinare/ agresive in detrimentul competitorilor. Criteriul celui mai bun pret pe de alta parte (cel mai avantajoasa oferta dpdv economic – cel mai bun raport calitate-pret) poate lua in considerare costurile ciclului de viata.
– Exista, de asemenea, un consum mare de “procedura de negociere fara publicarea prealabila” in mai multe tari, care este in mod normal doar pentru cazuri exceptionale.
– Din cauza lipsei de profesionalizare a achizitoriilor din sectorul deseurilor, autoritatile contractante de multe ori nu se pot evalua in mod corect optiuni in-house (in regie proprie) / outsource (externalizare), precum si utilizarea unor criterii de atribuire mai sofisticate (cel mai bun pret).

Provocari economice

Unele tari / regiuni s-au orientat spre externalizarea sarcinilor de gestionare a deseurilor, in timp ce in altele o tendinta inversa poate fi observata cu “remunicipalizarea” din DSM. Concentrarea pietei in sectorul deseurilor este in crestere cu aceasta tendinta spre integrare pe verticala si pe orizontala a instalatiilor de colectare si tratare.

Cu transferul ilegal, tratarea si eliminarea deseurilor, cu legaturi cu cazuri de coruptie, exista inca un risc semnificativ de criminalitate in sectorul de gestionare a deseurilor.

Cele mai bune practici identificate pentru a depasi problemele in achizitiile de deseuri

Un bun exemplu de sprijin al profesionalizarii in achizitiile din sectorul de deseuri este formarea scotiana ” Achizitii durabile – Managementul deseurilor” e-formare pentru a facilita achizitiile publice durabile a serviciilor de gestionare a deseurilor.

Sablonul de buna practica ITT si Serviciul Specificatii pentru resurse eficiente pentru operatiunile de gestionare a deseurilor de catre Zero Waste Scotland, ajuta la reducerea sarcinii administrative pentru cumparatori.

RECO Baltic 21 Tech este un proiect pilot in Strategia Baltica UE pentru a imbunatati gestionarea deseurilor in regiunea Marii Baltice, incheiat in 2013. Principalele rezultate au fost un Concept de Investitii privind deseurile baltice si o strategie comuna, inclusiv 18 proiecte-pilot. Ghidul/ Recomandarile privind achizitiile publice in gestionare a deseurilor municipale includ o propunere pentru punerea in aplicare a modelelor de evaluare pentru criteriul celui mai bun pret, pentru procurarea deseurilor.

Sursa: Comisia Europeana

Achizitiile publice inovatoare pot reduce presiunea asupra bugetelor de sanatate

Achizitii publice – Noile norme UE privind achizitiile publice: Mai putina birocratie, eficientă mai mare

Achizitii publice – Principalele noutati din legislatia adoptata in domeniul achizitiilor publice

Tagged with:
 

Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda BEIRomaniei un imprumut in valoare de 300 de milioane de euro pentru sprijinirea proiectelor de mediu in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, in perioada 2014-2020.

“Prin imprumutul BEI vor fi cofinantate proiecte prioritare cu o valoare totala de 4,5 miliarde de euro, contribuind astfel la o mai mare utilizare a fondurilor nerambursabile acordate de UE. Operatiunea va sprijini implementarea unor proiecte relevante in vederea transpunerii Directivelor cheie ale Uniunii Europene din domeniul infrastructura de apa, apa uzata si management deseurilor, imbunatatind astfel protectia mediului si contribuind la dezvoltarea sustenabila, precum si a standardelor de viata din Romania. Acesta este unul dintr-o serie de proiecte la care autoritatile romane lucreaza impreuna cu Banca Europeana de Investitii, cuprinzand transporturile, energia, dezvoltarea rurala si infrastructura publica, printr-o competitivitate sporita a serviciilor“, a declarat Cristian Popa, vicepresedintele BEI.

Finantarea BEI se acorda sub forma unui Program de Imprumut Structural. Pe langa proiectele de infrastructura la scara larga, imprumutul BEI poate fi, de asemenea, utilizat pentru finantarea unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor reduse, nu s-ar fi putut califica pentru o finantare directa din partea BEI.

De la inceputul operatiunilor BEI in Romania, Banca a acordat imprumuturi in valoare totala de aproximativ 11 miliarde de euro (inclusiv imprumutul semnat astazi), reprezentand cca. 7% din PIB-ul Romaniei estimat pe 2015.

Aproximativ 20% din totalul achizitiilor publice din Romania sunt realizate prin finantare din fonduri europene, piata achizitiilor publice totalizand peste 14 miliarde de euro.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Tagged with:
 

U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA concesioneaza gestiunea serviciului de operare si administrare a Centrului integrat de management deseuri (CMID) Barcea Mare.

 

Descriere: Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Centrului integrat de management al deseurilor (CMID) Barcea Mare, judetul Hunedoara , constand in :

– operarea si administrarea statiei de sortare din cadrul CMID Barcea Mare;

– operarea si administrarea statiei TMB din cadrul CMID Barcea Mare;

– operarea si administrarea depozitului conform din cadrul CMID Barcea Mare;

– inchiderea celulei 1 a depozitului conform Barcea Mare (proiectare si executie) si monitorizarea post-inchidere a acesteia precum si: – monitorizarea post – închidere a depozitelor de deseuri neconforme închise prin proiect: Aninoasa, Orastie, Uroi- Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara, inclusiv realizarea documentatiei si efectuarea demersurilor, in baza mandatului dat de Delegatar, pentru obtinerea avizelor de monitorizare post-inchidere a acestora;

– operarea si intretinerea drumului tehnologic care asigura accesul din DN66 – Bacia la CMID.

Locul principal de prestare: Jud. Hunedoara, Localitatile: Barcea Mare, Aninoasa, Orastie, Uroi -Rapoltu Mare, Deva, Hateg, Petrila, Lupeni, Calan si Hunedoara.

Cantitatile de deseuri estimate a intra in primul an de operare:

– Statia de sortare Barcea Mare: 33.753 t/an

– Statia TMB Barcea Mare: 82.379 t/an – Depozitare la depozitul conform Barcea Mare : 101.100 t/an.

Tarifele maxime fara TVA pentru activitatile desfasurate in cadrul contractului, in primul an de operare sunt: tarif pentru activitatea de sortare: 32,87 lei/tona, tarif pentru activitatea de tratare mecano-biologica: 28,61 lei/tona, tarif pentru activitatea de depozitare: 42,21 lei/tona.

La stabilirea valorii estimate a contractului s-au luat in calcul si veniturile obtinute din valorificarea reciclabilelor si a compostului.

Valoarea estimata fara TVA 175,536,161.99 lei

Vocabularul comun privind achizitiile:
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90513000-6 – Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase;
90513200-8 – Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide;
90531000-8 – Servicii de gestionare a rampelor de gunoi;
90711500-9 – Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii.

Termenul limita:  31.05.2016.

Licitatii asemanatoare, in desfasurare, in aceasta perioada:

„Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale in zona 6 Otelul Rosu”, Pretul estimativ: 17.208.229,00 lei

„Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale in zona 5 Herculane”, Pretul estimativ: 10.418.109,00 lei.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Tagged with:
 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servisal Arges, organizeaza licitatie pentru: Delegarea serviciului de colectare a deseurilor municipale, transportul deseurilor (zona 1,2 si zona 8), precum si operarea si intretinerea Centrului Zonal de Management intregrat al deseurilor Curtea de Arges si Costesti, in judetul Arges.

Descriere: Contractul va asigura prestarea continua a serviciului pe o durata de 96 luni.

Prin proiectul „Managementul Integrat al Deseurilor solide in judetul Arges”, judetul Arges a primit finantare pentru asigurarea unui sistem eficient de management al deseurilor municipale, inclusiv colectarea selectiva a acestora. Prezenta Documentatie de atribuire se refera la colectarea si transportul deseurilor, precum si la gestionarea punctelor de colectare si a C.M.I.D amenajate prin proiectul POS Mediu, asa cum sunt prezentate in capitolele/sectiunile din cadrul Caietului de Sarcini.

Activitatile ce fac obiectul prezentului contract sunt:

• colectarea separata si transportul separat al Deseurilor Menajere, inclusiv menajere periculoase, si al Deseurilor Similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii (inclusiv piete publice), inclusiv fractii colectate separat, la centrul de management integrat al deseruilor operationala în Aria Delegarii;

• colectarea si transportul la centrul de management integrat al deseurilor operational în Aria Delegarii a Deseurilor din constructii provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;

• colectarea si transportul la centrul de management integrat al deseurilor operational în Aria Delegarii a deseurilor voluminoase provenite din locuinte;

• sortarea De?eurilor Municipale, inclusiv Deseurile din Ambalaje;

• operarea/administrarea centrului de management integrat al deseurilor în Aria Delegarii;

• organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale a deseurilor, inclusiv compostarea; Infrastructura serviciului este descrisa in detaliu în cadrul Caietului de sarcini.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90511100-3 – Servicii de colectare a deseurilor urbane solide;
90511200-4 – Servicii de colectare a gunoiului menajer;
90511300-5 – Servicii de colectare a deseurilor dispersate;
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 18.04.2016 Ora 09:00

Pentru detalii si documentatia de participare la licitatie intrati AICI.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Brade?ti, Ulie?, Atid, Feliceni, ?imone?ti si Satu Mare, comune componente a ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK, jude?ul Harghita 08.06.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 07.10.14
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 09.02.16
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 2, Judetul Neamt 11.02.16
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Econeamt” din zona 2, judetul Neamt 11.02.16
Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt 24.02.16
Tagged with:
 

Licitatie – Consiliul Judetean Caras Severin, organizeaza licitatie pentru Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin.

Descriere: Delegarea gestiunii activitatii privind transportul deseurilor de la statiile de transfer Bozovici, Otelul Rosu, Pojejena, Oravita, Baile Herculane la CMID, operarea si administrarea CMID si a statiilor de transfer.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90531000-8 – Servicii de gestionare a rampelor de gunoi;
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere;
90513000-6 – Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase.

Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile):

Delegarea gestiunii activitatii de operare si administrare a depozitului conform de la Lupac, transportul deseurilor de la statiile de transfer Bozovici, Otelul Rosu, Pojejena, Oravita, Baile Herculane si de la statia de sortare Lupac la depozitul conform; delegarea operarii si administrarii Statiei TMB de la Lupac – Proiect „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Caras Severin

Valoarea estimata fara TVA 111.881.298 lei.

Criterii de atribuire: Pretul ofertei 30.00 Costul de operare 70.00

Descarcati AICI, documentatia de participare la licitatie.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin, în cadrul proiectului “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR ÎN JUDETUL CARAS SEVERIN” 11.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al de?eurilor Lupac ?i a sta?iilor de transfer din jude?ul Cara? Severin, în cadrul proiectului “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DE?EURILOR ÎN JUDE?UL CARA? SEVERIN” 11.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin, în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judetul Caras Severin”. 11.11.15
Delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Intregrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu- Gara (zona 1), Oltenita (zona 2) si Calarasi (zona 3) din judetul Calarasi. Colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii-demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul Calarasi 04.06.15
Tagged with:
 

Consiliul Judetean Cluj, a publicat anuntul de Licitatie pentru Proiectarea si executia Centrului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj, in valoare de 123.699.580 lei.

Contractul proiectare si executie Centrul de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj va cuprinde:

1. Zona de depozitare finala (Celula de depozitare), Platforma administrativa si Drumuri interioare aferente, împreuna cu infrastructura adiacenta;

2. Zona tehnica compusa din: Statie de Tratare Mecano-Biologica, Statie de Sortare, împreuna cu infrastructura adiacenta;

3. Consolidarea zonei afectata de alunecari de teren, km 0+720, la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Cluj;

4. Drum de acces la Centru de de Management Integrat al Deseurilor din judetul Cluj consta in: – proiectarea si executarea celulei de depozitare si a zonei administrative aferente CMID Cluj: – integrarea proiectului Consolidare zona afectata de alunecari de teren la km 0+720 la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din Cluj-Napoca elaborat de catre SC VIAPONT SRL in proiectul de realizare a celulei de depozitare. – finalizarea lucrarilor începute si ramase de executat aferente proiectului Consolidare zona afectata de alunecari de teren la km 0+720 la CMID elaborat de catre SC VIAPONT SRL.

Obiectul contractului consta în:

1. Continuarea si terminarea lucrarilor aferente Zonei Tehnice compusa din:

a. Statia de Sortare -Hala de sortare – Hala nr.1(cu suprafata de 5040 mp) -Hala de depozitare temporara – Hala nr. 2 (cu suprafata de 560 mp);

b. Statia de tratare mecano-biologica:

– Zona de receptie deseuri reprezentata de doua hale identice – Hala 4.1 (cu suprafata de 767 mp) si Hala 4.2 (cu suprafata de 767 mp);

– Zona de pretratare/tratare mecanica reprezentata de doua hale identice – Hala 5.1 (cu suprafata de 705 mp) si Hala 5.2 (cu suprafata de 705 mp) care sunt deservite de doua unitati de tratare a aerului poluat (pentru retinerea prafului) si doua biofiltre (pentru dezodorizare)- Biofiltru 1 (cu suprafata de 285,0 mp) si Biofiltru 2 (cu suprafata de 285,0 mp);

– Zona de compostare / tratare biologica – reprezentata de platforma de compostare cu suprafata de 11.300,00 mp;

– Zona de rafinare reprezentata de Hala nr. 3 cu suprafata de 347 mp;

– Cladirea administrativa cu suprafata de 83mp.

c. Drumuri de incinta, platforme, retele de incinta, împrejmuire etc.

2.Elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietelor de sarcini pentru lucrarile de remediere prevazute în cadrul expertizei tehnice si pentru cele necesare operarii/functionarii instalatiilor de sortare si tratare a deseurilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;
45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenului;
45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri;
45222100-0 – Lucrari de constructii de uzine de tratare a deseurilor;
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri.

Durata de executie a lucrarilor – 18 luni. Perioada de notificare a defectiunilor – 60 luni de la terminarea lucrarilor.

Cuantumul garantiei de participare se stabileste ca fiind: 2.000.000 lei, iar perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 22.03.2016.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie „CONTINUARE SI TERMINARE LUCRARI AFERENTE ZONEI TEHNICE COMPUSA DIN STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI STATIE DE SORTARE CU INFRASTRUCTURA ADIACENTA DIN CADRUL CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURI ÎN JUDETUL CLUJ” – PROIECTARE SI EXECUTIE 18.11.15
„CONTINUARE SI TERMINARE LUCRARI AFERENTE ZONEI TEHNICE COMPUSA DIN STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI STATIE DE SORTARE CU INFRASTRUCTURA ADIACENTA DIN CADRUL CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURI ÎN JUDETUL CLUJ” – PROIECTARE SI EXECUTIE 18.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
CONSOLIDARE ZONA AFECTATA DE ALUNECARI DE TEREN, KM 0+720, LA CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA 28.01.14

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Management Eficient Pentru un Judet Curat si-a facut publica intentia de a atribui prin licitatie contractul pentru: Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu.

In conformitate cu strategia judetului privind managementul deseurilor, ADI, in numele si pe seama unitatilor administrative-teritoriale din fiecare zona de colectare, va incheia 4 contracte de delegare a gestiunii privind colectarea si transportul deseurilor pana la Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Fratesti sau depozitele conforme Glina si Chiajna si operarea centrelor de colectare, aferente celor 4 zone ale judetului (prezentate in Anexa 3 la caietul de sarcini), respectiv:zona 1 CMID Fratesti – Lot 1, zona 2 CMID Fratesti – Lot 2, zona 3 Chiajna – Lot 3, zona 4 Glina – Lot 4.

Conform caietului de sarcini, obiectul delegarii gestiunii il reprezinta serviciul public de salubrizare menajera a judetului Giurgiu, pe zone de colectare, si cuprinde urmatoarele activitati:

(i) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fuxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

(ii) Operarea si intretinerea centrelor de colectare special amenajate la Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti pentru colectarea deseurilor voluminoase, a DEEE-urilor si a deseurilor periculoase provenite din gospodarii.

Transportul deseurilor se va efectua dupa cum urmeaza:

– deseurile reciclabile colectate selectiv se vor transporta, in vederea tratarii, la statia de sortare din cadrul CMID Fratesti;

– deseurile menajere si deseurile similare colectate in amestec se vor transporta:

– la depozitul Fratesti (zona 1 si zona 2) -la depozitul Chiajna sau la depozitul Fratesti (zona 3), – la depozitul Glina sau la depozitul Fratesti (zona 4)

– deseurile biodegradabile colectate selectiv se vor transporta, in vederea tratarii, la statia de compostare din cadrul CMID Fratesti;

– deseurile voluminoase colectate selectiv se vor transporta la unul dintre cele 3 centre de colectare din judet, amenajate in orasele Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti;

– deseurile periculoase din deseuri menajere colectate selectiv se vor transporta la unul dintre cele 3 centre de colectare din judet, amenajate in orasele Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti

Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 107.966.345,00 Moneda: lei

– Lot 1; Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 18.680.561,00 Moneda: lei

– Lot 2; Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 73.345.484,00 Moneda: lei

– Lot 3; Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 10.222.242,00 Moneda: lei

– Lot 4; Valoare estimata totala fara TVA (lot 1 + lot 2 + lot 3 + lot 4) = 210.214.632,00 lei.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV):
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90511100-3 – Servicii de colectare a deseurilor urbane solide;
90511300-5 – Servicii de colectare a deseurilor dispersate;
90511400-6 – Servicii de colectare a hartiei;
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 09.02.2016.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 07.10.14
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNCIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDETUL DOLJ PRECUM SI OPERAREA STATIEI DE SORTARE SI TRANSFER GOICEA 27.11.15
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 2 Bozovici 19.08.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 5 Herculane 31.08.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 3 Pojejena 10.09.15
Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale în Zona 1, judetul Sibiu 19.08.15

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Potrivit, www.administratie.ro, consiliul Judetean Olt a finalizat caietul de sarcini si regulamentul de salubrizare in vederea organizarii licitatiei pentru stabilirea operatorului care va lucra la depozitul ecologic de deseuri de la Balteni, obiectiv realizat cu fonduri europene.

 

Miruna Ginerica, consilierului presedintelui CJ Olt,  a mentionat ca in urmatoarele doua saptamani se va incheia complet proiectul privind sistemul integrat de management al deseurilor in judetul Olt, care include, pe langa depozitul ecologic de la Balteni, patru statii de transfer pentru deseuri, 112 platforme de colectare (cate una in fiecare localitate din judet) si lucrarile in vederea inchiderii depozitelor neconforme.

Sistemul de management al deseurilor in judetul Olt a fost realizat printr-un proiect finantat prin POS mediu, in valoare de aproape 34 milioane de euro si are ca beneficiari consiliul Judetean Olt si cele 112 localitati din judet. Odata cu punerea in functiune a noului sistem, deseurile din toate localitatile judetului vor fi colectate si duse mai intai la statiile de transfer iar de acolo la depozitul ecologic de la Balteni.

Celula pentru depozitare de la Balteni are o suprafata de 65.700 metri patrati, iar depozitul este prevazut si cu o statie de sortare a deseurilor, cu o capacitate de 29.000 tone pe an, precum si cu un Pavilion administrativ si laborator. (Agerpres).

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Olt

2.379 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 238)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Construirea unui modul de reproductie pentru modernizarea unui adapost de ingrasarea suinelor 19.11.15 08.12.15 Olt
Anulata – Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul : „Modernizare drumuri comunale, Dobrosloveni, judetul Olt” 23.11.15 07.12.15 Olt
RO-Slatina: Paturi de spital 02.12.15 08.12.15 09:00 Olt
Achizitie bunuri Lot XI – Masina de control material textil 26.11.15 04.12.15 Olt
Furnizare papetarie Compartimentul Juritic 26.11.15 03.12.15 Olt
Furnizare papetarie pentru D.A.D.P.P. 26.11.15 03.12.15 Olt
Achizitie stalpi de iluminat stradal 26.11.15 04.12.15 Olt
Prestari servicii intelectuale – Traineri limba rromanes 26.11.15 08.12.15 Olt
SERVICII VERIFICARE REPARARE INCARCARE STINGATOARE 25.11.15 02.12.15 Olt
Anunt demarare procedura atribuire contract furnizare statie sortare agregate minerale -lot 3 25.11.15 03.12.15 Olt
Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, consilierii judeteni au aprobat, contractarea unui imprumut de la Ministerul Finantelor de maximum 30 milioane de lei, pentru cofinantarea proiectului european intitulat “Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Harghita”.

Proiectul are o valoare de aproximativ 200 milioane de lei si este cel mai mare derulat vreodata de Consiliul Judetean, urmând sa se finalizeze in 2016.

Proiectul cuprinde inchiderea depozitelor de deseuri existente si construirea depozitului regional ecologic de la Remetea, care include o platforma de sortare a materialelor reciclabile, platforma de compostare, celule de depozitare, statie de epurare si instalatie de utilizare a biogazului. Vor exista zone verzi de protectie, sistem de imprejmuire si securitate si intrare controlata.

Centrul de gestionare a deseurilor de la Remetea va fi completat prin construirea statiilor de transfer de la Miercurea-Ciuc si Corund. De asemenea, se vor achizitiona 35 de autospeciale, 37.500 de containere de diferite tipuri, se vor infiinta opt centre de colectare selectiva prin aport voluntar, unde cetatenii vor putea depune deseurile provenite din gospodarii.

In zona rurala, vor fi impartiti populatiei saci pentru colectarea selectiva a deseurilor, iar pentru colectarea deseurilor din sticla vor fi desemnate locuri speciale si containere in acest sens. La orase, se vor implementa sisteme formate din doua unitati de colectare, una pentru deseurile biodegradabile si alta pentru celelalte deseuri. Potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean, in cadrul proiectului se vor infiinta 200 de locuri de munca.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Harghita

61 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 7)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Produse lactate pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I–VIII din învatamântul de stat si privat pentru anul scolar 2015-2016 din judetul Harghita. 08.12.15 Harghita
Achizitie APARATE FOTO 07.12.15 11.12.15 Harghita
Achizitie TRUSA CRIMINALISTICA 07.12.15 11.12.15 Harghita
RK Boli Infectioase 07.12.15 15.12.15 Harghita
Servicii de publicitate în presa audio-vizuala locala, regiunile Ciuc, Odorhei si Gheorgheni, in presa audio locala regiunile Ciuc, Odorhei si Gheorgheni si presa online in limba maghiara si romana 04.12.15 23.12.15 Harghita
Produse lactate pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I –VIII din învatamântul de stat si privat pentru anul scolar 2015-2016 din judetul Harghita 04.12.15 Harghita
„Furnizare autovehicule prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national” 04.12.15 Harghita
Servicii de elaborare expertize tehnice, carti tehnice si manuale de mentenanta pentru imobilele care apartin patrimoniului judetului Harghita, etapa II 04.12.15 Harghita
Modernizarea sistemului rutier pe DJ 153D, între km 2+000 -4+200, Etapa II 04.12.15 Harghita
Achizitia a 5 buc echipamente de protec?ie antiglon? – valoare estimata 20564.51 lei conform specificatiei tehnice nr. 541412 din 20.03.2015. 04.12.15 11.12.15 Harghita

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, consilierii judeteni suceveni au aprobat infiintarea Serviciului judetean de salubrizare si organizarea unei licitatii vizand gestionarea serviciului, ce include administrarea celor doua depozite ecologice de deseuri, de la Moara si Pojorata.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de hotarare, Consiliul Judetean Suceava trebuie sa infiinteze un serviciu public judetean de salubrizare care sa aiba o abordare regionala a gestiunii deseurilor, pentru asigurarea implementarii proiectului cu finantare prin POS Mediu, Sistem de Management Integrat al Deseurilor (SMID) din judet.

Managementul facilitatilor ar urma sa fie delegat operatorilor prin contracte in urma unor licitatii publice. Contractele vor viza prestarea de servicii de salubrizare ce presupun colectarea, transferul, transportul pe distante lungi, tratarea, procesarea si depozitarea deseurilor.

SMID este finantat prin POS Mediu cu 218,04 milioane de lei si include constructia a doua depozite ecologice, unul pentru zona de ses, in comuna Moara, situata in proximitatea municipiului Suceava, si unul la Pojorata, pentru zona de munte.

Pe langa cele doua depozite ecologice, proiectul prevede si infiintarea a 1.250 de puncte de colectare a deseurilor si cinci statii de transfer, dar si inchiderea rampelor neconforme, investitia totala urmand a se finaliza pana la 31 decembrie.

Pentru a asigura implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor, judetul a fost impartit in 7 zone mari de colectare, fiecare dintre ele fiind deservita de una sau mai multe instalatii de gestionare a deseurilor, care vor fi parte integranta a SMID Suceava. Prin proiect sunt realizate trei statii de transfer –Radauti, Falticeni, Campulung Moldovenesc si vor fi ixtinse cele doua statii de transfer realizate prin proiecte Phare Ces – Gura Humorului si Vatra Dornei.

Regulamentul serviciului de salubrizare include colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind activitati comerciale din industrie si institutii, operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseuri similare, sortatea deseurilor in statiile de sortare, organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor, colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajre si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Suceava

122 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 13)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Achizitie mocheta 02.12.15 04.12.15 Suceava
Acord cadru de furnizare articole de echipament militar 02.12.15 Suceava
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI FURNIZARE DE PIESE DE SCHIMB 03.12.15 18.01.16 Suceava
Monitor PC 02.12.15 04.12.15 Suceava
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate 02.12.15 28.12.15 Suceava
RO-Medias: Lucrări de foraj şi de explorare 02.12.15 18.12.15 10:00 Suceava
Achizitie directa a unui ATV inmatriculabil ( cu senile pentru iarna si remorca) 27.11.15 04.12.15 Suceava
Achizitie directa 6 bucati statii terminale portabile TETRA 27.11.15 04.12.15 Suceava
ACHIZITIE HDD SAS extern 4 bucati 27.11.15 03.12.15 Suceava
RO-Suceava: Aparate de tomografie 01.12.15 10.12.15 10:00 Suceava

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !