Primaria Arad intentioneaza sa atribuie prin licitatie publica: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradala si deszapezire a Municipiului Arad.

Valoarea estimata fara TVA: 185.500.000 lei.

Clasificare CPV:
90610000-6 – Servicii de curatare si maturare a strazilor;
90620000-9 – Servicii de deszapezire;
90630000-2 – Servicii de inlaturare a ghetii.

Data pentru inceperea procedurii de atribuire este data orientativa, mai multe informatii puteti obtine prin urmarirea sectiunii de Anunturi de Participare din cadrul S.E.A.P.

Alte informatii
Conditii referitoare la contract Având în vedere faptul ca în 30 iunie 2016, înceteaza contractul de concesiune nr. 38/2004 încheiat cu SC Polaris M Holding SRL, având ca obiect servicii de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Arad, se va demara o noua procedura de atribuire a contractului de concesiune cu obiectul sus mentionat. Serviciile de salubrizare stradala si deszapezire a Municipiului Arad cuprind activitatile: – maturatul manual al carosabilului, a trotuarelor, a locurilor de parcare, precum si a suprafetelor anexe ale spa?iilor de circulatie – maturatul mecanizat al carosabilului, a trotuarelor, a locurilor de parcare, precum si a suprafetelor anexe ale spatiilor de circulatie – întretinerea curateniei – spalatul carosabilului si al trotuarelor – stropitul carosabilului – razuitul rigolelor – colectarea si transportul deseurilor stradale – curatatul manual al zapezii si ghetii – curatatul mecanizat al zapezii, pluguitul – încarcarea si transportul zapezii – combaterea poleiului – curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Tecuci, prin concesionarea activitatilor „Precolectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special”, “Maturat si stropit cai publice”, “Depozitare, sortare si valorificare a deseurilor municipale” si „Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet”.
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca
Actualizare documentatie DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Timisoara

Tagged with:
 

Licitatie – Consiliul Judetean Caras Severin, organizeaza licitatie pentru Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin.

Descriere: Delegarea gestiunii activitatii privind transportul deseurilor de la statiile de transfer Bozovici, Otelul Rosu, Pojejena, Oravita, Baile Herculane la CMID, operarea si administrarea CMID si a statiilor de transfer.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90531000-8 – Servicii de gestionare a rampelor de gunoi;
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere;
90513000-6 – Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase.

Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile):

Delegarea gestiunii activitatii de operare si administrare a depozitului conform de la Lupac, transportul deseurilor de la statiile de transfer Bozovici, Otelul Rosu, Pojejena, Oravita, Baile Herculane si de la statia de sortare Lupac la depozitul conform; delegarea operarii si administrarii Statiei TMB de la Lupac – Proiect „Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Caras Severin

Valoarea estimata fara TVA 111.881.298 lei.

Criterii de atribuire: Pretul ofertei 30.00 Costul de operare 70.00

Descarcati AICI, documentatia de participare la licitatie.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin, în cadrul proiectului “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR ÎN JUDETUL CARAS SEVERIN” 11.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al de?eurilor Lupac ?i a sta?iilor de transfer din jude?ul Cara? Severin, în cadrul proiectului “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DE?EURILOR ÎN JUDE?UL CARA? SEVERIN” 11.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin, în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judetul Caras Severin”. 11.11.15
Delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Intregrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu- Gara (zona 1), Oltenita (zona 2) si Calarasi (zona 3) din judetul Calarasi. Colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii-demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul Calarasi 04.06.15
Tagged with:
 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Management Eficient Pentru un Judet Curat si-a facut publica intentia de a atribui prin licitatie contractul pentru: Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu.

In conformitate cu strategia judetului privind managementul deseurilor, ADI, in numele si pe seama unitatilor administrative-teritoriale din fiecare zona de colectare, va incheia 4 contracte de delegare a gestiunii privind colectarea si transportul deseurilor pana la Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Fratesti sau depozitele conforme Glina si Chiajna si operarea centrelor de colectare, aferente celor 4 zone ale judetului (prezentate in Anexa 3 la caietul de sarcini), respectiv:zona 1 CMID Fratesti – Lot 1, zona 2 CMID Fratesti – Lot 2, zona 3 Chiajna – Lot 3, zona 4 Glina – Lot 4.

Conform caietului de sarcini, obiectul delegarii gestiunii il reprezinta serviciul public de salubrizare menajera a judetului Giurgiu, pe zone de colectare, si cuprinde urmatoarele activitati:

(i) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fuxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

(ii) Operarea si intretinerea centrelor de colectare special amenajate la Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti pentru colectarea deseurilor voluminoase, a DEEE-urilor si a deseurilor periculoase provenite din gospodarii.

Transportul deseurilor se va efectua dupa cum urmeaza:

– deseurile reciclabile colectate selectiv se vor transporta, in vederea tratarii, la statia de sortare din cadrul CMID Fratesti;

– deseurile menajere si deseurile similare colectate in amestec se vor transporta:

– la depozitul Fratesti (zona 1 si zona 2) -la depozitul Chiajna sau la depozitul Fratesti (zona 3), – la depozitul Glina sau la depozitul Fratesti (zona 4)

– deseurile biodegradabile colectate selectiv se vor transporta, in vederea tratarii, la statia de compostare din cadrul CMID Fratesti;

– deseurile voluminoase colectate selectiv se vor transporta la unul dintre cele 3 centre de colectare din judet, amenajate in orasele Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti;

– deseurile periculoase din deseuri menajere colectate selectiv se vor transporta la unul dintre cele 3 centre de colectare din judet, amenajate in orasele Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti

Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 107.966.345,00 Moneda: lei

– Lot 1; Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 18.680.561,00 Moneda: lei

– Lot 2; Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 73.345.484,00 Moneda: lei

– Lot 3; Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 10.222.242,00 Moneda: lei

– Lot 4; Valoare estimata totala fara TVA (lot 1 + lot 2 + lot 3 + lot 4) = 210.214.632,00 lei.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV):
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90511100-3 – Servicii de colectare a deseurilor urbane solide;
90511300-5 – Servicii de colectare a deseurilor dispersate;
90511400-6 – Servicii de colectare a hartiei;
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 09.02.2016.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 07.10.14
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNCIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DESEURI ÎN JUDETUL DOLJ PRECUM SI OPERAREA STATIEI DE SORTARE SI TRANSFER GOICEA 27.11.15
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 2 Bozovici 19.08.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 5 Herculane 31.08.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 3 Pojejena 10.09.15
Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale în Zona 1, judetul Sibiu 19.08.15

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui organizeaza licitatie pentru Delegarea Gestiunii Serviciului Public de colectare si transport deseuri din zonele urbane si rurale ale judetului Vaslui.

 

Contractul presupune servicii de colectare si transport deseuri din zonele urbane si rurale ale judetului Vaslui, de operare a platformelor pentru puncte de colectare a deseurilor si a flotei de vehicule de colectare a deseurilor de ambalaje reciclabile.

In cadrul contractului se vor presta urmatoarele categorii de servicii:

Colectare separata a deseurilor si transportul specializat in zona* 1, 2, 3, 4, 5 din judetul Vaslui Operare si intretinere a flotei de vehicule de colectare a deseurilor in zona 1, 2, 3, 4, 5 din judetul Vaslui Operare si intretinere a platformelor pentru puncte de colectare a deseurilor din zonele 1, 2, 3, 4, 5 din judetul Vaslui.

Se vor colecta deseuri din zonele urbane si rurale ale judetului Vaslui (5 zone de colectare) si se vor transporta la statiile de transfer prevazute cu platforme publice de colectare sau direct la depozitul ecologic Rosiesti pentru zona 5. – *Zonele de colectare 1, 2, 3, 4, 5 sunt descrise si delimitate in caietul de sarcini – Sectiunea II a documentatiei de atribuire.

Coduri CPV: 90500000-2 Servicii privind deseurile menajere si deseurile, 90511100-3 Servicii de colectare a deseurilor urbane solide, 90511200-4 Servicii de colectare a gunoiului menajer, 90511300-5 Servicii de colectare a deseurilor dispersate, 90511400-6 Servicii de colectare a hartiei, 90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere.

Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Servicii de colectare si transport deseuri din zonele urbane si rurale ale judetului Vaslui, de operare a platformelor pentru puncte de colectare a deseurilor si a flotei de vehicule de colectare a deseurilor de ambalaje reciclabile. Lotul 1 – Servicii de colectare deseuri, transport si operare a platformelor de colectare si a flotei de vehicule in zona 1 Lotul 2 – Servicii de colectare deseuri, transport si operare a platformelor de colectare si a flotei de vehicule in zona 2 Lotul 3 – Servicii de colectare deseuri, transport si operare a platformelor de colectare si a flotei de vehicule in zona 3 Lotul 4 – Servicii de colectare deseuri, transport si operare a platformelor de colectare si a flotei de vehicule in zona 4 Lotul 5 – Servicii de colectare deseuri, transport si operare a platformelor de colectare si a flotei de vehicule in zona 5 Cantitatile aferente fiecarui lot in parte sunt descrise in caietul de sarcini – Sectiunea II a documentatiei de atribuire.

Tarifele maxime pentru activitatile desfasurate sunt:

– Tariful maxim colectare si transport pentru deseurile generate de populatie mediul urban este de 118,25 lei/tona

– Tariful maxim colectare si transport pentru deseurile generate de populatie mediul rural este de 118,25 lei/tona

– Tariful maxim colectare si transport pentru IIC (Institutii, Industrie, Comert) este de 201 lei/tona

Tarifele maximale mentionate nu includ TVA. Valoarea maxima a tarifelor s-a stabilit in baza Contractului de finantare si a Analizei Cost Beneficiu a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vaslui”, finantat din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu prin care s-au realizat investitiile. Valoarea redeventei pentru fiecare an va fi de 10% din veniturile facturate si încasate, fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA : 108.599.575,73 Moneda: RON impartita astfel:

-valoarea estimata fara TVA Lotul 1: 7.314.187,68 Moneda: RON

-valoarea estimata fara TVA Lotul 2: 39.352.883,03 Moneda: RON

-valoarea estimata fara TVA Lotul 3: 17.827.271,84 Moneda: RON

-valoarea estimata fara TVA Lotul 4: 36.386.737,87 Moneda: RON

-valoarea estimata fara TVA Lotul 5: 7.718.495,31 Moneda: RON

Valoarea estimata fara TVA 108,599,575.73 Moneda RON.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: Data 11.12.2015

Documentatia pentru participarea la licitatie se poate descarca aici.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv investitii publice cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Achizitia de echipamente (utilaje si echipamente de transport) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a refuzurilor menajere în judetul Vaslui din cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui”
Achizitia de echipamente (utilaje si echipamente de transport) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a refuzurilor menajere în judetul Vaslui din cadrul proiectului ”Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui” 25.06.13
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud
Achizitia de echipamente (euro-containere pentru deseuri, unitati de compostare individuala si tocatoare) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a refuzurilor menajere in judetul Vaslui din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”
Achizitia de echipamente (euro-containere pentru deseuri, unitati de compostare individuala si tocatoare) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a refuzurilor menajere in judetul Vaslui din cadrul proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui” 15.04.13
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 07.10.14
Furnizare de echipamente de colectare a deseurilor in judetul Harghita din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita” 04.05.15
Delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile zona 1 Lehliu Gara, zona 2 Oltenita, zona 3 Calarasi si zona 4 Ciocanesti, judetul Calarasi. 25.08.15
Delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile zona 1 Lehliu Gara, zona 2 Oltenita, zona 3 Calarasi si zona 4 Ciocanesti, judetul Calarasi 25.08.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Consiliul Judetean Caras Severin organizeaza licitatie pentru: Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin.

 

Descrierea succinta a contractului de concesionare:
Delegarea gestiunii activitatii privind transportul deseurilor de la statiile de transfer Bozovici, Otelul Rosu, Pojejena, Oravita, Baile Herculane la CMID, operarea si administrarea CMID si a statiilor de transfer.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)

90531000-8 – Servicii de gestionare a rampelor de gunoi,
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile,
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere,
90513000-6 – Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase.

Valoarea estimata fara TVA: 119,956,555 RON.

Criterii de atribuire:
Pretul ofertei 70.00 Redeventa 30.00

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 11.11.2015.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici si alte licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al de?eurilor Lupac ?i a sta?iilor de transfer din jude?ul Cara? Severin, în cadrul proiectului “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DE?EURILOR ÎN JUDE?UL CARA? SEVERIN” 11.11.15
Delegarea serviciilor de operare a centrului de management intregrat al deseurilor Lupac si a statiilor de transfer din judetul Caras Severin, în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judetul Caras Severin”. 11.11.15
Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) din judetul Vaslui, a statiilor de transfer si platformelor publice de colectare de la Negresti, Vaslui, Husi si Bârlad, a flotei de vehicule de transport deseuri între statiile de transfer si CMID 09.11.15
Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) din judetul Vaslui, a statiilor de transfer si platformelor publice de colectare de la Negresti, Vaslui, Husi si Bârlad, a flotei de vehicule de transport deseuri între statiile de transfer si CMID. 09.11.15
Furnizare echipamente pentru depozitul de deseuri (CF 2) în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judetul Caras Severin”. 13.10.15
Delegarea prin concesiune a activitatii de operare a Statiei de sortare si Statiei de compostare Sura Mica si a Statiei de sortare Cisnadie. 17.11.15
Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele Dealu, Capâlnita, Varsag, Bradesti, Ulies, Atid, Feliceni, Simonesti si Satu Mare, comune componente a ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK, judetul Harghita 28.09.15
Delegarea prin concesiune de servicii a gestiunii Serviciului Public de Salubritate Menajera al Comunei Robeasca 06.10.15

.

Doriti sa aflati inaintea celorlalti, cand va avea loc licitatia? Monitorizam pentru dvs. toate achizitiile publice, aveti 7 Zile de Gratuit! Testati Acum!

Tagged with:
 

Consiliul local al comunei Chiajna organizeaza Licitatie Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare din comuna Chiajna, jud. Ilfov .

Descrierea succinta a serviciilor:

Maturat manual – pe o latime de 2 ml pe sens, Maturat mecanizat pe o latime de 2.2 ml/sens, Curatat rigole pe latimea de 0.75 m1, Stropit strazi in zilele caniculare, Spalat strazi in zilele caniculare, Întretinerea curateniei- colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere uzuale sau accidentale de pe carosabil si trotuare, Toaletat copaci, arbusti ornamentali, Intretinere spatii verzi (Cosit mecanizat si / sau manual ), Incarcarea si transportul deseurilor din materiale de constructii sau demolari, Curatarea mecanizata a zapezii (pluguitul zapezii), Încarcat, transportat, zapada, noroi, Combaterea mecanizata a poleiului cu sararita – prin imprastierea mecanizata a mat antiderapant ( nisip+sare sau ClCa ), Combaterea manuala a poleiului (prin imprastierea materialului antiderapant din auto cu lopata), Curatarea manuala a zapezii si / sau a ghetii, Colectarea deseurilor menajere de la populatie, Colectarea deseurilor asimilabile cu cele menajere de la agenti economici, Colectarea deseurilor asimilabile cu cele menajere de la institutii publice.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV):
90600000-3 – Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe,
90610000-6 – Servicii de curatare si maturare a strazilor,
90620000-9 – Servicii de deszapezire,
90630000-2 – Servicii de inlaturare a ghetii,
90900000-6 – Servicii de curatenie si igienizare.

Valoarea estimata fara TVA: 57,045,390.66 RON

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi Aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 5 Herculane 31.08.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 2 Bozovici 19.08.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 3 Pojejena 10.09.15
Servicii pentru verificarea tehnica si curatirea separatoarelor de ulei din cuvele de retentie ale AT si trafo, inclusiv colectarea, preluarea si eliminarea deseurilor periculoase sau nepericuloase rezultate
Achizitie de echipamente (eurocontainere, unitati de compostare individuala, tocatoare) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a deseurilor menajere in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Suceava”.
Achizitie de echipamente (eurocontainere, unitati de compostare individuala, tocatoare) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a deseurilor menajere in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Suceava”
Delegarea serviciului de salubrizare in Comuna Satulung,judetul Maramures.
Echipamente de colectare selectiva a deseurilor (containere) din cadrul proiectului „Sistemul de management integrat al deseurilor solide în judetul Vâlcea” 25.08.15

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !