Viceprimarul municipiului Oradea, Mircea Malan, a anunţat un proiect al Primariei, un soft care sa permita interconectarea asociatiilor de proprietari cu Primaria Oradea si furnizorii de servicii publice (termoficare, apa, canal, curatenie si politia locala).

Accesul la soft va fi gratuit, fiind pus la dispozitia tuturor asociatiilor de proprietari din Oradea. Programul ar scoate la lumina problemele ce privesc asociatia de proprietari in relatia cu furnizorii si primaria.

Potrivit viceprimarului, din anul 2008 au avut loc in municipiu 17 cazuri de furt din conturile asociatiilor, suma totala ridicandu-se la 2,3 milioane de lei.

Motivele care stau la baza acestui proiect vizeaza facilitarea platilor catre furnizori, dar si evitarea unor fapte antisociale, precum delapidarile din banii asociatiilor de proprietari.

Primaria Oradea intentioneaza să achizitioneze un asemenea program informatic dupa consultari cu oradenii, astfel incat in aproximativ sase luni sa poata fi pus in aplicare.

In urma demersurilor facute si a discutiilor purtate cu cateva mari companii de IT s-a constatat ca deocamdata nu exista un asemenea soft, dar ar putea sa fie realizat prin extinderea unor programe existente pentru asociatiile de proprietari.

Sursa: www.administratie.ro

In masura in care realizarea sau comercializarea de software pentru autoritati publice, vi se par interesante, noi va putem pune la dispozitie achizitiile publice pe care noi le vom monitoriza pentru cei interesati pe: www.licitatie-publica.ro, Pentru acces, Creati-va un cont aici.

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Birotică Imobil T 24.11.16 28.11.16 Iaşi
FURNIZARE PIESE SI ACCESORII INFORMATICE, ACHIZITOR DIRECTIA SILVICA VALCEA 24.11.16 Bucureşti
Echipamente IT si pachete software 24.11.16 Bucureşti
Suport licente SAP 24.11.16 Sibiu
Achizitia de imprimante laser, computere personale, computere portabile, pachete software pentru sisteme de operare si servere 24.11.16 Dolj
Actualizare documentatie Gestionarea unei baze de date on-line in cadrul SC EAST EUROPE MEDICAL SRL 14.11.16 28.11.16 Bucureşti
Bunuri materiale si echipamente necesare sistemului informatic 24.11.16 07.12.16 Bucureşti
Contract de servicii pentru “Mentenan?a ?i upgrade software geoportal” 24.11.16 06.12.16 Bucureşti
“Solutie salvare date pentru sistemul ERP SAP in vederea asigurarii continuitatii activitatii in cadrul Electrica Furnizare S.A.” 24.11.16 06.12.16 Bucureşti
“STATII RADIO” : Statii radio tip 1, Statii radio tip 2, Statii radio tip 3, Power metru RF digital, Interfata de programar statii radio tip 1, Interfata de programare statii radio tip 2, CD cu soft de programare pentru statii radio de tip 1 si tip 2 24.11.16 05.12.16 Sibiu
Tagged with:
 

Aeroportul Internaţional Oradea va avea, incepand de anul viitor, unul dintre cele mai moderne terminale de pasageri din Romania. Investitia urmeaza sa fie realizata din bugetul propriu, a anuntat biroul de presa al Consiliului Judetean Bihor.

Contractul privind construirea, extinderea şi modernizarea terminalului de pasageri, in valoare de 20.798.860 de lei, a fost deja publicat pe SEAP. Detalii aici.
Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa, online.
Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret. Punctajul maxim factor pret: 85 (85%).
Data limita de depunere a ofertelor: 21.11.2016 15:00
Licitatia vizeaza achizitia de: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari in vederea realizarii obiectivului „Construire, extindere si modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea”.
Valoarea estimata totala a achizitiei este de 20.798.860,00 lei si reprezinta valoarea totala a achizitiei fara diverse si neprevazute, fiind structurata astfel:
1. Proiectare: 414.640,00 lei (399.640,00 lei proiectare + 15.000 lei obtinere avize, acorduri si autorizatii);
2. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 296.020,00 lei;
3. Lucrari de executie: 19.844.980,00 lei;
4. Probe tehnologice pentru darea în exploatare: 42.950,00 lei;
5. Organizarea de santier: 200.270,00 lei.
Detaliere Lucrari: Amenajari pentru protectia mediului: 10.000 lei;
Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 70.000 lei;
Cheltuieli pentru asigurare utilitati: 30.000 lei;
Executie lucrari – Constructii si Instalatii: 19.734.980,00 lei C+M: 13.564.740,00 lei
Asigurati-va ca nu ratati nicio licitatie/ contract vizate de investitiile pentru modernizarea aeroportului din Oradea. Inregistrati-va aici pentru a avea acces la serviciul de monitorizare a licitatiilor din Romania si Uniunea Europeana.

Redam mai jos o lista a celor mai recente Licitatii din Bihor

Tagged with:
 

CNADR a publicat anuntul de participare la e-licitatie SEAPlicitatie pentru Realizarea Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Lotul 1: Targu Mures – Ungheni si Drum de legatura (4,7 km). Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice.

Obiectivul principal al licitatiei il reprezinta executia lucrarilor pentru realizarea tronsonului de autostrada: Lotul 1 – Targu Mures – Ungheni + drum de legatura in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Rosu. De asemenea, in cadrul contractului, vor fi realizate toate activitatile indicate in Lista de cantitati pentru Articole Generale, in conformitate cu specificatiile tehnice si descrierile de preturi pentru aceste articole.
Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare: 78 luni incepand de la data atribuirii contractului: 18 luni perioada de executie a lucrarilor si minim 60 de luni perioada de notificare a defectiunilor. Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de notificare a defectiunilor suplimentar ofertata de operatorul economic desemnat castigator.
Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
Valoarea estimata a contractului, fara TVA: 284,915,969.74 lei.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 – Lucrari de constructii de autostrazi;
45221111-3 – Lucrari de constructii de poduri rutiere;
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice, nu este impartit pe loturi si nu vor fi acceptate variante.
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2016 15:59.
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 07.12.2016 16:00.
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).
Conditii de deschidere a ofertelor:
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 03.01.2017 18:00.
Tip de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.
Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Realizarea autostrazii Brasov – Tagu Mures – Cluj – Oradea; Lotul 1 – Targu Mures – Ungheni + drum de legatura; Lotul 2 – Ungheni – Ogra 01.09.14
Actualizare documentatie Realizarea autostrazii Brasov – Tagu Mures – Cluj – Oradea; Lotul 1 – Targu Mures – Ungheni + drum de legatura; Lotul 2 – Ungheni – Ogra 01.09.14
Realizarea autostrazii Brasov – Tagu Mures – Cluj – Oradea; Lotul 1 – Targu Mures – Ungheni + drum de legatura; Lotul 2 – Ungheni – Ogra
“Proiectare si executie Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Comarnic-Brasov, Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300; Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si Drum de Legatura” 02.09.15
Actualizare documentatie “Proiectare si executie Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Comarnic-Brasov, Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300; Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si Drum de Legatura” 02.09.15
Actualizare documentatie “Proiectare si executie Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Comarnic-Brasov, Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300; Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si Drum de Legatura” 02.09.15
Realizarea autostrazii Brasov – Tagu Mures – Cluj – Oradea; lotul 1 – Targu Mures – Ungheni + drum de legatura; Lotul 2 – Ungheni – Ogra.
Proiectare si Executie Autostrada Nadlac-Arad si Drum de legatura, lotul 2, km 22+218 – km 38+882 pentru remedierea lucrarilor existente si finalizarea lucrarilor ramase de executat 23.07.14
Proiectare si Executie Autostrada Nadlac-Arad si Drum de legatura, lotul 2, km 22+218 – km 38+882 pentru remedierea lucrarilor existente si finalizarea lucrarilor ramase de executat
Actualizarea documentatiei tehnico – economice fazele: studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: “Modernizare DJ 703 G Jiblea – Salatrucel – Berislavesti -Robaia – limita jud. Arges”, judetul Vâlcea 14.03.16
Tagged with:
 

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) a atribuit contractul pentru Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
“Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500”, conform Conditiilor FIDIC – Cartea Galbena, editia 1999, includ:

– activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat si va include printre altele toate documentele necesare ( dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire;

– elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

– lucrari de constructie;

– remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie a lucrarilor de 48 de luni.

Descrierea serviciilor si a lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.

Clasificare CPV:
45233110-3 – Lucrari de constructii de autostrazi;
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.

Pretul estimativ: 446.127.400,00 lei

Valoarea totala finala a contractului: 446,127,400.01 lei.

Contract nr: 92/30792

Denumirea: Acord contractual Proiectarea si Executia Autostrazii Brasov-Tg.Mures-Cluj-Oradea Sector 3A
Data atribuirii contractului 26.05.2016
Numarul de oferte primite 8 / Numarul de oferte admisibile 2

Operatorul economic caruia i-a fost atribuit contractul: Asocierea IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SpA (lider) – S.C. VIAPONTE ROM S.R.L.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500 06.05.15
Proiectarea Si Constructia Autostrazii Transilvania, Sector 3a, Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, Km 0+000 – Km 25+500, Tronson 3a1 Km 0+000 – Km 8+700
Diverse servicii (conform descrierii) 01.07.15
Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
Servicii de protecţie împotriva riscurilor sau a pericolelor naturale 10.07.15
Lucrari accidentale: refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica initiala, pentru drumurile judetene de pe raza judetului Iasi, care au fost afectate de calamitatile naturale din cursul anului 2014”, conform H.G. 933/29.10.2014, pentru drumurile din loturile I si II 06.04.15
Lucrari accidentale: refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica initiala, pentru drumurile judetene de pe raza judetului Iasi, care au fost afectate de calamitatile naturale din cursul anului 2014”, conform H.G. 933/29.10.2014, pentru drumurile din loturile I si II
Lucrari de întretinere periodica – covoare bituminoase pe drumurile judetene din judetul Mures 11.05.15
Lucrari de întretinere periodica – covoare bituminoase pe drumurile judetene din judetul Mures
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24 (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), km 0+000 – 2+650, km 4+400 – 19+400, km 23+450 – 25+500, 25+500 – 27+079 (L=21,279 km), judetul Vaslui” 07.03.16
Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, Oradea este regio-adrprimul oras din tara care va avea un terminal intermodal – un centru logistic feroviar-rutier pe o suprafata de 15 hectare – dupa ce a obtinut o finantare prin fonduri europene pentru realizarea documentatiei tehnico-economice. “

Acest terminal are rolul de a crea posibilitatea ca TIR-urile cu marfuri ce pleaca din Oradea sau sunt aduse in oras sa poata sa isi transbordeze in conditiile cele mai bune containerele pe calea ferata”, a declarat primarul Ilie Bolojan.

Prin POS Transport 2007-2013 au existat trei milioane de euro disponibili pentru finantarea studiilor tehnice in noua municipii din Romania, pentru realizarea terminalului intermodal, doar Oradea a reusit semnarea unui contract, in valoare de 300.000 de euro.

Obtinerea acestei sume – pentru care s-a aplicat in decembrie 2014 – permite primariei sa intocmeasca studiile de piata, de impact, de fezabilitate, proiectul tehnic etc, dupa care, la inceputul anului 2016, se va depune proiectul pentru constructia efectiva a proiectului de anvergura, in valoare estimata de 10 milioane de euro, care va fi finantata in perioada urmatoare.

Terminalul intermodal va fi construit in zona garii CFR din Episcopia Bihor, unde se vor realiza trei linii de cai ferate cu platforme betonate de incarcare-descarcare a marfii, spatii de depozitare pentru marfuri, macarale, locuri de parcare pentru tiruri, cladiri administrative si o zona de servicii pentru agentii economici.

Acest terminal va fi conectat printr-un drum municipal la E60, precum si cu zona industriala a orasului, fiind in vecinatatea a trei parcuri industriale (doua detinute de municipiul Oradea si unul apartinând de localitatea Bors) si a celor mai mari companii din zona.

Documentatia tehnico-economica va fi realizata de o asociere de trei firme specializate in constructii feroviare pentru suma de 1.421.400 de lei, din care contributia Uniunii Europene este de 1.208.190 lei, a Guvernului Romaniei este de 184.782 lei si a Primariei Oradea este de 28.428 lei.

Romania va primi aproximativ 9,5 miliarde de euro prin intermediul Programului Operational pentru Infrastructura Mare al Romaniei (POIM) – perioada 2014-2020, adoptat de Comisia Europeana, pentru investitii in proiecte de mediu, energie si transporturi.

Prin Master Planul General de Transport, in perioada 2014-2020 se vor finanta zece terminale intermodale, suma alocata fiind de aproximativ 280 de milioane de euro.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Ultimele licitatii:

8.427 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 843)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Prestari Servici Exploatare 24.11.15 02.12.15 Sibiu
Inchiriere spatiu birouri – Inspectoratul Judetean Bistrita-Nasaud 24.11.15 03.12.15 Bistriţa-Năsăud
Poli?ă de asigurare facultativă a autovehiculelor 24.11.15 02.12.15 Cluj
Anunt of. informativa de pret CADOURI SARBATORI 24.11.15 26.11.15 Mehedinţi
Servicii de curatare a rezervoarelor de depozitare titei apartinand Societatii CONPET si de gestionare a deseului rezultat din curatarea acestora – reluare procedura 24.11.15 10.12.15 Prahova
Servicii de intretinere a 4 bucati infochioscuri 24.11.15 04.12.15 Prahova
Servicii de reincarcare cartuse laser 24.11.15 04.12.15 Prahova
Echipamente IT – TABLETE 24.11.15 27.11.15 Bucureşti
Produse de curatat 24.11.15 27.11.15 Cluj
Diverse materiale si scule de mana pentru curatenie 24.11.15 27.11.15 Cluj
Tagged with:
 

Investitii si licitatii viitoare: Sistemul public de transport din Oradea va fi extins. Strategia de Dezvoltare pe anii 2015-2020 va cuprinde extinderea infrastructurii actuale de tramvai, in directiile sud si vest, cu cel putin 8, respectiv 5 km, modernizarea depoului din Cartierul Salca si construirea unui depou nou de parcare in zona Parcului Eurobusiness, proiecte in valoare de 10-12 milioane de euro.

 

De asemenea, conducerea societatii de transport are intentia sa achizitioneze autobuze ecologice si sa modernizeze 10-15 tramvaie din cele 60 de constructie mai veche (marca Tatra), prin alte proiecte in valoare de 5-6 milioane de euro.

Pana la finele anului 2015 va fi data in functiune Autogara Decebal, iar in anul 2016 se va finaliza Autogara de langa Gara CFR. Regia locala de transport mai are in plan sa infiinteze un sistem modern de inchiriere de biciclete, cu cardul OTL.

Directorul Csuzi Istvan a enumerat si proiectele majore asumate de catre Primaria Oradea prin Programul Operational Regional pentru perioada 2014-2020. Acestea sunt:

– Extinderea liniei de tramvai spre sud (lungime aproximativ de 8,5 km): refacerea intersectiei Aradului/Decebal/Primariei si linie noua pe Aradului, mal Peta, in spatele centrelor comerciale Auchan si Jumbo, Piata Obor, Universitate, str. Ceyrat, str. Atelierelor, b-dul Cantemir, modernizare Depou „Salca”, automatizare macaze intrare-iesire „Peta”;

– Extindere linii de tramvai spre vest (lungime ~ 3,5 km): traversare Eurobusiness Parc, infiintare Depou „Vest” (parcare), include si o pasarela peste Calea Borsului la sensul giratoriu „Sinteza”;

– Constructie Autogara „Gara CFR”, statii transbordare intermodala, modernizare statii (sisteme informare calatori, monitorizare GPS);

– Achizitie autobuze ecologice, diverse capacitati (5 buc. Midi – 7m, 20 buc.solo – 12m si 4 buc. Burduf – 18m);

– Modernizare tramvaie TATRA (minim 30 buc. x 300.000 euro);

– Upgrade sistem e-ticketing municipal si metropolitan (dotari validatoare la fiecare usa, automate de bilete in fiecare vehicul);

– Sistem „bike-sharing” integrat in transportul public local (15 locatii cu câte 20 biciclete, sistem non-stop cu Card OTL).

Municipalitatea oradeana a semnat si in 2008 un contract de imprumut de 16,35 milioane de euro, cu Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru co-finantarea modernizarii transportului public din Oradea. Banii au fost folositi la finalizarea achizitiei a zece tramvaie cu podea ultra-joasa Siemens si pentru cumpararea a 20 de autobuze Mercedes.

Primaria Oradea a fost prima autoritate publica din tara care a beneficiat, direct, de credit BEI, fara garantii guvernamentale.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv investitii publice cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Toate Licitatiile din Bihor

6.802 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 681)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
RO-Oradea: Pansamente 24.11.15 24.11.15 09:00 Bihor
RO-Oradea: Pansamente 20.11.15 24.11.15 09:00 Bihor
Lucrari de reparatii curente la Pavilionul 4 – Sectia Psihiatrie 3 18.11.15 20.11.15 Bihor
produse IT 18.11.15 20.11.15 Bihor
Solicitare oferta trusa sanitara de prim ajutor+distrugator documente+aparat emisie receptie 17.11.15 19.11.15 Bihor
Solicitare oferta autoturism 17.11.15 19.11.15 Bihor
Consumabile originale 17.11.15 19.11.15 Bihor
Monitor functii vitale cu posibilitate de conectare la internet, Defibrilator 16.11.15 20.11.15 Bihor
Solicitare oferta podium mobile 16.11.15 19.11.15 Bihor
Solicitare oferta selectii dosare Judecatoria Beius 16.11.15 19.11.15 Bihor

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Noi oportunitati de afaceri si achizitii publice, potrivit portalului: www.administratie.ro, Primaria Oradea intentioneaza sa fluidizeze traficul din cel mai mare sens giratoriu din oras prin realizarea unor pasaje subterane, proiect estimat la 20,5 milioane de euro.

Conform viceprimarului Mircea Malan, pentru rezolvarea acestei probleme, Primaria a contractat o companie in vederea realizarii unui studiu de solutie, urmand sa fie realizat, ulterior, un studiu de fezabilitate, in vederea depunerii unui proiect pentru finantare cu fonduri europene. Potrivit viceprimarului, intentia administratiei locale este de a simplifica la minimum circulatia pe axa nord-sud din asa numita ‘turbogiratie’, printr-un complex de pasaje subterane “pentru a se inlatura conflictele din trafic” existente in aceasta zona.

Ultimul sens giratoriu finalizat in 2010, realizeaza legatura cu strada Transilvaniei, precum si legatura cu B-dul Dacia, atat inspre centru cat si inspre Bors.

Municipalitatea pregateste si alte investitii, pentru valorificarea patrimoniului cultural si istoric, construirea unei parcari subterane, a unei sali polivalente si a unui bazin de inot.

Citeste si: Oportunitati de afaceri – Achizitii Publice: Sala polivalenta de 5.000 de locuri si un bazin de inot didactic in Oradea.

Licitatii din Bihor

4.649 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( din 310)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Anulata – Contract de executie de lucrari la obiectivul de investitii LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PROIECTUL FEADR, MASURA 125 – b, INTITULAT „MODERNIZARE DRUM FORESTIER – VALEA IADULUI – COMUNA BULZ” 30.06.2015 14.07.2015 Bihor
Anulata – Furnizare paine semialba 1 kg 08.07.2015 15.07.2015 Bihor
Serviciul de demontat a unui stalp antena statie fixa 14.07.2015 16.07.2015 Bihor
Mobilier din PAL 13.07.2015 16.07.2015 Bihor
Baterii pentru colectare selectiva din plastic 13.07.2015 16.07.2015 Bihor
Discuri diamantate pentru beton si asfalt 09.07.2015 14.07.2015 Bihor
Achizitie Modul alimentare MITRA CAR0948TN-2A = 1 Buc. 09.07.2015 15.07.2015 Bihor
Apa minerala carbogazoasa 08.07.2015 10.07.2015 Bihor
Reparatii exterioare la Ingrosatorul de namol nr. 1 din Statia de Epurare Oradea 09.07.2015 14.07.2015 Bihor
Tabla virolata conic 08.07.2015 15.07.2015 Bihor
“Sistem de protectie a cladirilor (cu tepi) antiporumbei” Agentia Bihor 08.07.2015 16.07.2015 Bihor, Bucureşti
Furnizare paine semialba 1 kg 08.07.2015 15.07.2015 Bihor
Servicii de evaluare a unor active de tipul constructii si terenuri 08.07.2015 13.07.2015 Bihor
Furnizare cu montaj a unui tablou electric de comanda si automatizare pompa submersibila P=18,5 kW 08.07.2015 13.07.2015 Bihor
Motopompa ?1 08.07.2015 13.07.2015 Bihor
Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.
Tagged with:
 

Noi oportunitati de afaceri si achizitii publice, CNIpotrivit portalului: www.administratie.ro, Consiliul Local Oradea  pregateste doua proiecte importante, o Sala polivalenta de 5.000 de locuri si un nou bazin de inot, construite cu finantare din partea Companiei Nationale de Investitii (CNI).

 

Constructia  Salii polivalente, estimata la 15-18 milioane de euro, va fi realizata de Compania Nationala de Investitii (CNI) S.A., iar lucrarile de infrastructura de catre Primaria Oradea, respectiv racordarea la utilitatile, spatii de parcare, accese rutiere.

Sala polivalenta va avea o suprafata de aproximativ 8.600 de metri patrati, cu 5.000 de locuri, o parte din acestea fiind fixe, în jur de 70%, restul, pe gradene mobile. Va avea doua terenuri, unul principal si unul de antrenament. Sala va putea fi folosita pentru competitii interne si internationale de handbal, baschet, volei, cat si pentru congrese, concerte, expozitii si targuri.

Durata de realizare este estimata la cel putin un an si jumatate. Lucrarile ar putea incepe in primavara anului 2016, pe soseaua de centura a municipiului Oradea (intre tancodrom si complexul Era Shopping).

Consilierii municipali au aprobat, de asemenea, construirea, tot prin CNI, a unui bazin de inot didactic scolar, amplasat in cadrul bazei sportive a Clubului Sportiv Scolar ‘Bihorul’, fiind destinat activitatii de invatare timpurie a inotului in randul elevilor si studentilor din Oradea.

Lucrarile la noua termocentrala a orasului sunt in curs, primaria Oradea deruland cel mai mare proiect pe termoficare din tara, de 77,7 milioane de euro, fonduri UE, prin care se construieste o termocentrala noua, pe gaz, prin cogenerare inlocuind 17,5 km de conducte magistrale. Termocentrala va fi conectata direct la Sistemul National de Transport al Gazelor Naturale (SNTGN), ceea ce va aduce o economie de cinci milioane de euro pe an, pentru ca nu se va mai plati tariful de distributie.  Asocierea formata din companiile Elsaco Engineering si STC SPA, a castigat licitatia de achizitie publica pentru construirea noului CET pe gaz.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Licitatii din Bihor

 

4.595 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 307)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Discuri diamantate pentru beton si asfalt 09.07.2015 14.07.2015 Bihor
Apa minerala carbogazoasa 08.07.2015 10.07.2015 Bihor
Reparatii exterioare la Ingrosatorul de namol nr. 1 din Statia de Epurare Oradea 09.07.2015 14.07.2015 Bihor
Servicii de evaluare a unor active de tipul constructii si terenuri 08.07.2015 13.07.2015 Bihor
Furnizare cu montaj a unui tablou electric de comanda si automatizare pompa submersibila P=18,5 kW 08.07.2015 13.07.2015 Bihor
Motopompa ?1 08.07.2015 13.07.2015 Bihor
Motoferastrau 08.07.2015 10.07.2015 Bihor
Materiale necesare pentru intretinere retele apa 07.07.2015 10.07.2015 Bihor
Materiale necesare pentru lucrarile de schimb contoare 07.07.2015 10.07.2015 Bihor
Inlocuirea a doua tablouri de automatizare existente la spa-urile din Tileagd- RELUARE1 07.07.2015 10.07.2015 Bihor
Servicii de conceptie,asigurare suport foto,redactare si tiparire pentru materiale publicitare 06.07.2015 09.07.2015 Bihor
Prestari servicii silvice 06.07.2015 09.07.2015 Bihor
Întocmire documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru serviciul de alimentare cu apă, canalizare si staţie de epurare a comunei Tileagd, localităţile Tileagd si Tilecus si serviciul de alimentare cu apă a comunei Vârciorog, localităţile Vârciorog si Fâsca, judeţul Bihor” 03.07.2015 13.07.2015 Bihor
Servicii de consultanta, conform prevederilor HG nr. 71 din 24 ian. 2007, în scopul elaborarii documentatiei de atribuire si aplicarii procedurii de DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CONCESIUNE IN LOCALITATEA COPACEL, JUDETUL BIHOR 05.07.2015 07.07.2015 Bihor
Servicii de intretinere parcuri in Cetatea Oradea( Parc in Santul Cetatii si Parc in Bastionul Ciunt) – spatii verzi si instalatii aferente pentru Administratia Imobiliara Oradea 03.07.2015 09.07.2015 Bihor

 

Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, Primaria Oradea intentioneaza demararea unor investitii mari in reabilitarea cladirilor de patrimoniu, monumente istorice din centrul orasului fiind o prioritate pentru primarie, iar bugetul alocat investitiilor in acest an fiind cu 34% mai mare decat in anul 2014.

Valoarea totala a bugetului pentru investitii din cadrul Administratiei Imobiliare Oradea (AIO) fiind de peste 21 de  milioane de lei, majoritatea cladirilor urmand sa fie finalizate in termen de executie de 18 luni, pana la sfarsitul anului 2016.

Primaria deruleaza Programul multianual pentru reabilitarea cladirilor cu valoare istorica situate in “Ansamblul urban – Centrul istoric Oradea”, in cadrul caruia sunt prevazute, in anul 2015, lucrari la sapte cladiri de patrimoniu din oras: imobilul din strada Eminescu nr. 5, cladirea din Republicii nr. 13, Casa Poynar (str. Nicolae Grigorescu nr. 6), Palatul Stern (str. Republicii nr. 10A), Palatul Moskovits Miksa (Parcul Traian nr. 2), fostul Cinema Transilvania (Piata Ferdinand) si restaurarea interioara a Pasajului Vulturul Negru (ziduri si cupola).

La Palatul Stern, lucrarile vor fi reabilitate pe cheltuiala Primariei Oradea, urmand ca proprietarii sa plateasca in timp partea ce le revine.

O lucrare de mare valoare, 4,5 milioane de lei, se va realiza la cladirea monument istoric “Vulturul Negru“, unde sunt in derulare lucrarile de reabilitare a acoperisului si fatadelor la aripa dinspre Piata Unirii. Pasajul interior, ce leaga trei strazi, in forma de Y, este acoperit cu sticla fiind principala atractie turistica a cladirii, de altfel reprezentativa pentru stilul Secession.

Confectia metalica a pasajului este degradata, iar infiltratiile de apa de pe acoperis au degradat tencuielile. Lucrarile complexe vor porni de la consolidarea structurii acoperisului, la interventii arhitecturale, se va inlocui integral invelitoarea din placi de sticla, cu sticla laminata securizata, se va reface integral sistemul de colectare al apelor pluviale si hidroizolatiile. Se vor desface toate lucrarile parazitare, se vor stramuta cablurile si se va reveni la forma initiala a cladirii.

Pe partea de invatamant, vor intra in lucrari, pe perioada vacantei, cinci unitati scolare. Viceprimarul Huszar a precizat ca, in premiera, o gradinita din oras va fi dotata cu panouri fotovoltaice, in valoare de 113.000 de lei, cu o putere de 14 Mw.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369-591482 , va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Alte anunturi licitatii pentru Reabilitare cladiri:

8.831 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( din 884)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Reabilitare centrala termica Campus Marasesti nr. 157 – Reparatii fatada 29.05.2015 05.06.2015 Bacău
Servicii de supraveghere a lucrărilor, prin diriginţi de şantier, pentru obiectivele:Proiect tehnic, reabilitare şi modernizare la Centrul de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti şi Proiect tehnic, reabilitare şi modernizare Pavilionul Central din cadrul Centrului de Plasament nr.7 Vidra 29.05.2015 08.06.2015 Ilfov
Spitalul Orasenesc Campeni – Reparatii capitale – reabilitare functionala , judetul Alba. 28.05.2015 10.06.2015 Alba
Reabilitare termica bloc de locuinte 55 sc. A+B, str. Aleea Radu Gioglovan, Targoviste -servicii de dirigentie de santier (remedieri) 27.05.2015 02.06.2015 Dâmboviţa
„Reabilitare termica bloc de locuinte 55, sc.A+B, str. Aleea Radu Geoglovan” – executie lucrari de remediere. 27.05.2015 02.06.2015 Dâmboviţa
Reabilitare termica bloc de locuinte 44, B-dul Regele Carol, Targoviste -servicii de dirigentie de santier (remedieri) 27.05.2015 02.06.2015 Dâmboviţa
„Reabilitare termica bloc de locuinte nr.44, B-dul Regele Carol” – executie lucrari de remediere. 27.05.2015 02.06.2015 Dâmboviţa
„Reabilitare termica bloc de locuinte nr.41, sc.A+B, B-ul Unirii” – servicii de dirigentie de santier (remedieri) 27.05.2015 02.06.2015 Dâmboviţa
Reabilitare termica bloc de locuinte 41 sc.A+B, B-dul Unirii-executie lucrari de remediere 27.05.2015 02.06.2015 Dâmboviţa
Lucrari de refacere a retelelor electrice, sanitare, termice/climatizare aferente Cabinei de paza situata la intersectia D6 cu D10, din Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti 27.05.2015 03.06.2015 Bucureşti – Ilfov

Potrivit www.administratie.ro, Primaria Oradea regio-adrs-a imprumutat de la Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru cofinantarea unor proiecte.

Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a semnat, miercuri, contractul de imprumut cu Banca Europeana de Investiţii (BEI), in valoare de 22,6 milioane de euro, in vederea cofinantarii unor proiecte din fonduri europene. Creditul va fi folosit pentru cofinantarea unor proiecte cu finantare europeana:

– un complex wellness termal;

– amenajarea intersectiilor prin pasaj denivelat intre drumul de centura al municipiului Oradea şi DN 76 – relatia Deva, precum si DN 79 Arad – Oradea;

– descongestionarea traficului rutier si îmbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea – Biharkeresztes si Gradina publica de pe Dealul Ciuperca.

Valoarea totala a acestor proiecte, ce vor trebui finalizate în anul 2015, este de peste 200 de milioane de euro, iar cofinantarea lor poate fi suportata din bugetul local si/sau din surse atrase (credite bancare).

Potrivit autoritatilor locale,  gradul de indatorare al orasului se mentine sub limita legala de 30% din veniturile proprii.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !