Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) intentioneaza sa cumpere Echipamente de comunicatii.

Descriere: LOT. 1 – Terminale TETRA fixe si accesorii; LOT 2 – Terminale TETRA mobile si accesorii; LOT 3 – Terminale TETRA portabile ATEX; LOT 4 – Terminal satelitar portabil; LOT 5 – Tableta electronica.

Valoarea estimata fara TVA: 52,754,032.26 lei

Clasificare CPV:
32236000-6 – Radiotelefoane
30213200-7 – Tablet PC
32531000-4 – Echipament de comunicatii prin satelit.

Termen limita : 29.06.2015.

Gasiti Anuntul integral si  pe: www.licitatie-publica.ro ( Echipamente de comunicatii – I.G.S.U.).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: , va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Echipamente de analiza : Lot 1 : Analizor portabil pentru masurarea concentratiilor de NOx din mediul înconjurator (imisii) -1 buc.+ servicii conexe; Lot 2 : Analizor continuu oxizi de sulf (SO2) – 1 buc.+servicii conexe; Lot 3: Analizor portabil de oxigen–1 buc + accesorii + servicii conexe
Furnizare radiotelefoane portabile de 1,8W ?i radiotelefoane portabile în standard TETRA
Contract de furnizare echipamente în cadrul proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE DEZVOLTARE LA SCDA SIMNIC ÎN VEDEREA ALINIERII LA STANDARDELE EUROPENE/SIMOD”. 06.07.15
Contract de furnizare echipamente în cadrul proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE DEZVOLTARE LA SCDA SIMNIC ÎN VEDEREA ALINIERII LA STANDARDELE EUROPENE/SIMOD” 06.07.15
Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule iesite din garantie Dacia, Nissan si Mercedes (coduri CPV: 34300000-0, 50112000-3)
PRODUSE PENTRU ECHIPAREA INSTALATIILOR ELECTRICE: LOT 1: Sigurante si monturi pentru sigurante; LOT 2: Întrerupatoare: întrerupatoare de sarcina si întrerupatoare cu siguranta; LOT 3: Relee electrice si de temporizare; LOT 4: Conexiuni si elemente de contact; LOT 5: Fise si prize; LOT 6: Cabluri de joasa si de medie tensiune;
Contract de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehicule aflate in garantie Dacia Duster si Nissan Pathfinder
Contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele din dotarea ANCOM
Contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de piese de schimb si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele din dotarea ANCOM
furnizare piese de schimb, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele ANCOM DR CLUJ, in garantie

Consiliul Judetean Dambovita organizeaza o

www.licitatie-publica.ro

www.licitatie-publica.ro

procedura de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice, pentru: Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dâmbovita, în anii scolari 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018.

Acord-cadru cu un singur agent economic

Durata acordului-cadru: 3 ani

Clasificare CPV:
15811300-9 – Cornuri,
15821200-1 – Biscuiti dulci,
60000000-8 – Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri).

Valoarea estimata fara TVA: 9,259,998RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente anuale este:

Acord cadru: minim 27.929.155 bucati – maxim 28.060.600 bucati

– Contract subsecvent pentru anul scolar: 2015-2016: min. 9.345.995 buc – max 9.381.495 buc.

– Contract subsecvent pentru anul scolar: min. 9.302.690 buc – max 9.346.135 buc.

– Contract subsecvent pentru anul scolar: min. 9.280.470 buc – max 9.332.970 buc.

Garantia de participare este în cuantum de 184000 lei si poate fi constituita în orice moneda, la un curs mediu licitat de BNR, la data publicarii anuntului de participare în SEAP.Perioada de valabilitate este de minim 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Conditii de participare la licitatie:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, în ultimii 3 ani (ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor), a furnizat/livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 2.700.000,00 lei fara TVA la nivelul unui contract, maxim 3 contracte.

Operatorul economic, împreuna cu ofertantul asociat si/sau subcontractantii, dupa caz, trebuie sa dispuna de echipamentele si utilajele necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
1) cel putin 24 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului (se va completa de catre autoritatea contractanta în functie de graficul de livrare stabilit).
2) cel putin un depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie (se va completa de catre autoritatea contractanta în functie de modul de derulare a contractului).

Mijloacele de transport cu care se va face livrarea produselor trebuie sa fie autorizate sanitar-veterinar, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

Ofertantul trebuie sa dispuna de depozit(e) înregistrat(e) conform Ordinului nr. 111/2008, emis de ANSVSA pentru depozitarea produselor ofertate.

Operatorul economic va face dovada ca dispune de persoane pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute în caietul de sarcini în conformitate cu graficul de livrare stabilit.

În cazul in care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante.

Informatii privind subcontractatii:

Operatorul economic are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calitatii – ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Ofertantul trebuie sa aiba implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005, sau sa aiba implementat un standard/specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2015

Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Acord cadru pentru Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Dâmbovita, în anii scolari 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Primaria Deva achizitioneza prin licitatie: servicii de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei pentru finantarea unor obiective de investitii de interes local cu urmatoarele caracteristici: perioada de tragere 2 ani, perioada de gratie 3 ani, perioada creditului 20 de ani, perioada de rambursare 17 ani.

Clasificare CPV : 66113000-5 – Servicii de acordare de credit

Valoarea estimata fara TVA: 20,324,680.53RON

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare: 240 luni incepand de la data atribuirii contractului.

Depozite valorice şi garantii solicitate: Cuantumul: 406.493,61 lei.

Criterii de atribuire:  Pretul cel mai scazut
Se va organiza o licitatie electronica: Da (Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii înregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) )

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.05.2015

Tip de finantare: Fonduri bugetare

AUTORITATEA CONTRACTANTA
Municipiul Deva
Adresa postala: Piata Unirii nr. 4, Localitatea: Deva, Cod postal: 330152, Romania, Punct(e) de contact: Petru Marginean, Tel. +40 254213435, In atentia: Ciprian Rachita, Email: primar@primariadeva.ro, diana.negrut@primariadeva.ro, Fax: +40 254226176, Adresa internet (URL): www.primariadeva.ro

Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Prestarea serviciului de acordare a unei finantari rambursabile interne in valoare).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Autoritatile publice ale municipiului Slatina organizeaza o licitatie deschisa pentru o centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in municipiul Slatina. Obiectul contractului consta în functionalitatea centralei fotovoltaice cu o putere instalata de 1,537 MWh pentru producerea a 2428 MWh/an energie electrica nepoluanta din conversia energiei solare.

Clasificare CPV:

45251100-2 – Lucrari de constructii de centrale electrice
09331200-0 – Module solare fotovoltaice
45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenului
45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice

– Livrarea si montarea echipamentelor electrice si electronice corespunzatoare functionalitatii centralei fotovoltaice: Panouri solare fotovoltaice de tip monocristalin de maxim 305 W putere – 5040 bucati, Sisteme de orientare (traker o axa)– 420 bucati, Invertoare – 210 bucati, server aplicatie, webbox (dispozitiv de comunicare), cutii de conexiune, cutii de alimentare, server si BMS (sistemul de management energetic al cladirii), camere supraveghere, NVR 16 canale, statie meteo.
– Realizarea lucrarilor de instalatii electrice
– Realizarea lucrarilor de constructii civile
– Construire si dotare gospodarie electrica (punct de conectare, distributie, monitorizare câmp fotovoltaic)
– Livrarea echipamentelor privind echiparea electromecanica a postului de transformare(celule de medie tensiune, transformator de putere) inclusiv racordarea la reteaua de medie tensiune de 20kV, pentru Centrala Fotovoltaica.
– Realizarea lucrarilor de constructii si montaj echipamente tehnologice privind racordarea centralei fotovoltaice la sistemul energetic national prin realizarea racordului de 20 kv si postului trafo în anvelopa, conform Avizului Tehnic de Racordare existent
– Probe tehnologice si teste de functionare de 72h
– Punerea in functiune a Centralei Fotovoltaice de 1,537 MWp
– Pregatirea personalului privind exploatarea obiectivului.
– Conform bugetului proiectului, valoarea estimata a contractului este de 33.999.459,66 lei fara TVA, la care se adauga valoarea fara TVA de 1.699.972,98 lei, valoare care reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute.
– Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de aproximativ 5% din valoarea estimata fara TVA a contractului.

Valoarea estimata fara TVA: 35,699,432.64 RON

Garantia de Participare este de 679900 lei.

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.04.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Primaria municipiului Medgidia organizeaza o licitatie ce are ca obiect Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului policlinicii Medgidia a spitalului din localitate.

Descrierea contractului:

Executie de lucrari, furnizare echipamente medicale si mobilier specific in cadrul proiectului „REABILITAREA INFRASTRUCTURII, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI POLICLINICA MEDGIDIA DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA” – cod SMIS 42526, consta in faptul ca:
– Activitatea de reabilitare consta in: Reparatii la cladiri si instalatii: la exteriorul cladirilor; la interiorul cladirilor; instalatii/asigurarea utilitatilor conform documentatiei tehnice anexate.
– Asigurarea cu echipamente, aparatura si dotari moderne pentru spatiile destinate activitatilor medicale de ambulatoriu (laborator, radiologie – imagistica medicala, fizioterapie, planing familial, TBC, diabet) conform documentatiei tehnice anexate. Achizitia de echipamente va fi realizata cu respectarea cerintelor stabilite prin caietul de sarcini, corelata cu documentatia tehnica elaborata in cadrul proiectului.

Valoarea estimata a achizitiei este de 22.181.669,58 lei fara T.V.A., care cuprinde:
– valoarea de 9.532.361,06 lei, fara T.V.A. – valoarea estimata a lucrarilor care se vor achizitiona prin prezenta procedura este compusa din:

1. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 467.021,58 lei fara TVA
2. Constructii si instalatii – 9.040.855,06 lei fara T.V.A
3. Organizarea de santier – 24.484,42 lei fara T.V.A.

– valoarea de 12.260.710,74 lei, fara T.V.A. – valoarea estimata a echipamentelor de specialitate si mobilier specific care se vor achizitiona prin prezenta procedura este compusa din:
1. Echipamente de specialitate – 12.166.107,57 lei, fara T.V.A.
2. Mobilier specific – 94.603,17 lei, fara T.V.A.

– valoarea de 388.597,78 lei, fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute reprezentand un procent de 1,785 % (precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu lucrari care nu prezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment) din valoarea subcapitolelor/capitolelor 1.2., 1.3., 2 si 4 din devizul general.

Garantia de participare: 435.000,00 lei

Clasificare CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare
33100000-1 – Echipamente medicale
33192000-2 – Mobilier medical

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 16.03.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Primaria Sectorului 1 va cheltui 388,67 milioane de lei (circa 87,4 milioane de euro) fara TVA. Acordul – Cadru prin contractele sale subsecvente are drept scop executia lucrarilor de reabilitare termica a imobilelor incluse in programul de crestere a performantei energetice din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, pentru un numar estimat de 250 blocuri de locuinte, lucrari ce au ca scop cresterea performantei energetice a acestor blocuri de locuinte, astfel incat consumul anual specific de energie, calculat pentru incalzire, sa scada sub 100 kW/mp de arie utila, in conditii de eficienta economica. Imobilele la care se vor executa lucrarile de reabilitare termica au diferite tipuri constructive si diferite regimuri de inaltime (de la S+P+3 pana la S+P+12). Suprafata desfasurata a imobilelor variaza intre 700 mp si 17 500 mp.

 

Valoarea estimata fara TVA: 388,676,668.64 RON.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:

Cantitati minime: conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini, pentru un numar de 150 blocuri de locuinte cu o suprafata desfasurata medie de 4 640 mp/bloc, valoare fara TVA estimata: 233.206.001,19 lei;

Cantitati maxime: conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini, pentru un numar 250 de blocuri de locuinte, cu o suprafata desfasurata medie de 4 640 mp/bloc, valoare fara TVA estimata: 388.676.668,64 lei;

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantitati minime: conform Anexei 2 la Caietul de Sarcini, pentru un numar de 10 blocuri de locuinte cu o suprafata desfasurata medie de 4 640 mp/bloc, valoare fara TVA estimata: 15.547.066,75 lei; Cantitati maxime: conform Anexei 2 la Caietul de Sarcini, pentru un numar de 150 de blocuri de locuinte, cu o suprafata desfasurata medie de 4 640 mp/bloc, valoare fara TVA estimata: 233.206.001,19 lei.

Durata celui mai mare contract subsecvent este de 12 luni.

Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:

Anul 2015: – 1-15 contracte subsecvente, cumuland 150 blocuri;

Anul 2016: – 1-5 contracte subsecvente, cumuland 50 blocuri;

Anul 2017: -1-3 contracte subsecvente, cumuland 30 blocuri;

Anul 2018: – 1-2 contracte subsecvente, cumuland 20 blocuri.

Clasificare CPV:
45321000-3 – Lucrari de izolare termica
45320000-6 – Lucrari de izolare
45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe
45443000-4 – Lucrari de fatade

Depozite valorice şi garantii solicitate: Valoare:7.069.418,66 lei.

Sursa de finantare a contractelor subsecvente care urmeaza a fi incheiate in baza acordului-cadru: -bugetul local al Primariei Sectorului 1 -credit extern de la Banca Europeana de Investitii.

Cerinta minima impusa pentru cifrei de afaceri globala medie anuala realizata in ultimii 3 ani, este ca aceasta sa fie mai mare sau egala cu 212.082.560,02 lei.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Metrorex a plublicat un anunt de cerere de oferta in vederea organizarii unei licitatii pentru Lucrari de constructii exterioare, prize si camine, inclusiv hidroizolatii – arhitectura, instalatii, Metrorex hartabransamente si racorduri pentru Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Sectiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1- Statia, Depoul si Galeria de Legatura Valea Ialomitei.

 

Valoarea totala estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit: 17.136.900 lei.

Valoarea estimata a lucrarilor, fara procentul de diverse si neprevazute: 15.579.000 lei.

Procentul pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 10%, reprezentând suma de 1.557.900 lei (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).

CPV : 45221250-9 – Lucrari subterane, altele decat tunelurile, puturile si pasajele subterane.

Cuantumul garantiei de participare este de 310.000 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa în euro sau în alta valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Data limita de depunere a ofertelor : 04.03.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA, Inchiraza autovehicule de transport marfa pentru transportul de steril, cenusa termocentrala, carbune, diverse materiale necesare in procesul de productie al sucursalelor – Mina Petrila, Mina Paroseni, Mina Uricani.

Cantitatea totala sau domeniul:

– autobasculanta sarcina minima utila 18 tone

– 4 autovehicule ( 2 autovehicule deservire Mina Paroseni, 1 autovehicul deservire Mina Petrila, 1 autovehicul deservire Mina Uricani )

– autocamion sarcina minima utila 5 tone – 1 autovehicul pentru deservire Mina Paroseni

– autoutilitara minim 4 locuri si sarcina minima utila de 0,9 tone

– 2 autovehicule ( 1 autovehicul pentru deservire Mina Petrila si 1 autovehicul pentru deservire Mina Paroseni)

– autoremorcher cu remorca trailer sarcina minima utila de 24 tone

– 1 autovehicul pentru deservire Mina Paroseni.

In conditiile prelungirii contractului pe primele 4 luni ale anului 2016, autovehiculele necesare sunt:

– autobasculanta sarcina minima utila 18 tone

– 3 autovehicule ( 2 autovehicule deservire Mina Paroseni, 1 autovehicul deservire Mina Uricani )

– autocamion sarcina minima utila 5 tone

– 1 autovehicul pentru deservire Mina Paroseni

– autoutilitara minim 4 locuri si sarcina minima utila de 0,9 tone

– 1 autovehicul pentru deservire Mina Paroseni)

– autoremorcher cu remorca trailer sarcina minima utila de 24 tone

– 1 autovehicul pentru deservire Mina Paroseni.

Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2015  iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari in cazul prelungirii contractului potrivit prev. art.6 (3) din HG 925/2006, pe primele 4 luni ale anului 2016.

Suplimentarea cantitatii de servicii este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA: intre 421,664 si 606,024 RON

Denumirea data contractului de entitatea contractanta: TRANSPORT MARFA
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta

Locul principal de prestare: local – in si intre localitatile Vaii Jiului, interjudetean – in afara Vaii Jiului

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.03.2015.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

RAT Brasov (Regia Autonoma de Transport Brasov), organizeaza licitatie al carei obiect este achizitionarea de pneuri pentru autobuzele, troleibuzele si autovehiculele diverse din parcul R.A.T. Brasov, pentru o perioada de 1 an.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Obiectul procedurii îl constituie achizitionarea de pneuri pentru autobuzele, troleibuzele si autovehiculele diverse din parcul R.A.T. Brasov, pentru o perioada de 1 an.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
34352200-1 – Pneuri pentru autobuze
34351100-3 – Pneuri pentru autovehicule

Cantitate totala de achizitionat: 890 buc

LOT 1: 822 buc:
1. Pneuri Tubeless 11 R 22.5 (M+S) – 92 buc
2. Pneuri Tubeless 245/70 R19,5 (directie) – 28 buc
3. Pneuri Tubeless 245/70 R19,5 (tractiune M+S) – 72 buc
4. Pneuri Tubeless 275/70 R22,5 (CITY M+S) – 260 buc
5. Pneuri Tubeless 295/80 R22,5 (CITY M+S)– 370 buc

LOT 2: 68 buc:
1. Pneuri Tube Type 9.00×20 (directie) – 8 buc
2. Pneuri Tube Type 9.00×20 (tractiune M+S) – 8 buc
3. Pneuri Tube Type 11.00×20 (directie) – 4 buc
4. Pneuri Tube Type 11.00×20 (tractiune M+S)– 4 buc
5. Pneuri Tube Type 14.00×20 (tractiune)– 22 buc
6. Pneuri Tubeless 165/70 R13 (vara) – 4 buc
7. Pneuri Tubeless 175 R14C (M+S all season)- 4 buc
8. Pneuri Tubeless 185/65R15 (M+S)– 4 buc
9. Pneuri Tubeless 205/75 R16C (vara) – 2 buc
10. Pneuri Tubeless 205/75 R16C (M+S)– 4 buc
11. Pneuri Tube Type 6.50×10 – 2 buc
12. Pneuri Tube Type 8.15×15 – 2 buc

Valoarea estimata fara TVA: 1,129,336.81 RON

Cuantumul garantiei de participare: LOT 1: 16113.46 lei; LOT 2: 826.59 lei.

Termen limita : 14.01.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

ANTAutoritatea  Nationala pentru Turism, organizeaza doua licitatii pentru Servicii de publicitate pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national:

1.  Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Marea Britanie pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national.

Clasificare CPV : 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate.

Contractul se încheie pe o perioada de 12 luni de la incheierii acestuia. Perioada estimata a promovarii este Februarie – Noiembrie 2015.

Valoarea estimata fara TVA: 2,860,000 EUR.

Cuantumul garantiei de participare este de 28.600 EURO.

Principalele modalitati de finantare si plata: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).  

Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 49 %
Descriere: Componenta financiara
2. Puncte de audienta 24 %
Descriere: Componenta tehnica
3. Pozitionari special-gratuit 2 %
Descriere: Componenta tehnica
4. Numar cititori presa scrisa 25 %
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica : 51

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  13.01.2015.

2. Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Franta pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national.

Clasificare CPV : 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate.

Contractul se încheie pe o perioada de 12 luni. Perioada estimata a campaniei este februarie – noiembrie 2015. Termenul de derulare a contractului poate fi decalat in functie de atribuirea contractului de achizitie publica.

Valoarea estimata fara TVA: 3,120,000 EUR.

Cuantumul garantiei de participare 31.200 EURO.

Principalele modalitati de finantare si plata: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 49 %
Descriere: Componenta financiara
2. Oferta tehnica 24 %
Descriere: Puncte de audienta
3. Oferta tehnica 2 %
Descriere: pozitionari speciale
4. Oferta tehnica 25 %
Descriere: Numar cititori presa scrisa
Punctaj maxim componenta tehnica : 49

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 09.01.2015.

 

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !