Autoritatile publice ale municipiului Slatina organizeaza o licitatie deschisa pentru o centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in municipiul Slatina. Obiectul contractului consta în functionalitatea centralei fotovoltaice cu o putere instalata de 1,537 MWh pentru producerea a 2428 MWh/an energie electrica nepoluanta din conversia energiei solare.

Clasificare CPV:

45251100-2 – Lucrari de constructii de centrale electrice
09331200-0 – Module solare fotovoltaice
45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenului
45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice

– Livrarea si montarea echipamentelor electrice si electronice corespunzatoare functionalitatii centralei fotovoltaice: Panouri solare fotovoltaice de tip monocristalin de maxim 305 W putere – 5040 bucati, Sisteme de orientare (traker o axa)– 420 bucati, Invertoare – 210 bucati, server aplicatie, webbox (dispozitiv de comunicare), cutii de conexiune, cutii de alimentare, server si BMS (sistemul de management energetic al cladirii), camere supraveghere, NVR 16 canale, statie meteo.
– Realizarea lucrarilor de instalatii electrice
– Realizarea lucrarilor de constructii civile
– Construire si dotare gospodarie electrica (punct de conectare, distributie, monitorizare câmp fotovoltaic)
– Livrarea echipamentelor privind echiparea electromecanica a postului de transformare(celule de medie tensiune, transformator de putere) inclusiv racordarea la reteaua de medie tensiune de 20kV, pentru Centrala Fotovoltaica.
– Realizarea lucrarilor de constructii si montaj echipamente tehnologice privind racordarea centralei fotovoltaice la sistemul energetic national prin realizarea racordului de 20 kv si postului trafo în anvelopa, conform Avizului Tehnic de Racordare existent
– Probe tehnologice si teste de functionare de 72h
– Punerea in functiune a Centralei Fotovoltaice de 1,537 MWp
– Pregatirea personalului privind exploatarea obiectivului.
– Conform bugetului proiectului, valoarea estimata a contractului este de 33.999.459,66 lei fara TVA, la care se adauga valoarea fara TVA de 1.699.972,98 lei, valoare care reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute.
– Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de aproximativ 5% din valoarea estimata fara TVA a contractului.

Valoarea estimata fara TVA: 35,699,432.64 RON

Garantia de Participare este de 679900 lei.

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.04.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Primaria municipiului Medgidia organizeaza o licitatie ce are ca obiect Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului policlinicii Medgidia a spitalului din localitate.

Descrierea contractului:

Executie de lucrari, furnizare echipamente medicale si mobilier specific in cadrul proiectului „REABILITAREA INFRASTRUCTURII, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI POLICLINICA MEDGIDIA DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA” – cod SMIS 42526, consta in faptul ca:
– Activitatea de reabilitare consta in: Reparatii la cladiri si instalatii: la exteriorul cladirilor; la interiorul cladirilor; instalatii/asigurarea utilitatilor conform documentatiei tehnice anexate.
– Asigurarea cu echipamente, aparatura si dotari moderne pentru spatiile destinate activitatilor medicale de ambulatoriu (laborator, radiologie – imagistica medicala, fizioterapie, planing familial, TBC, diabet) conform documentatiei tehnice anexate. Achizitia de echipamente va fi realizata cu respectarea cerintelor stabilite prin caietul de sarcini, corelata cu documentatia tehnica elaborata in cadrul proiectului.

Valoarea estimata a achizitiei este de 22.181.669,58 lei fara T.V.A., care cuprinde:
– valoarea de 9.532.361,06 lei, fara T.V.A. – valoarea estimata a lucrarilor care se vor achizitiona prin prezenta procedura este compusa din:

1. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 467.021,58 lei fara TVA
2. Constructii si instalatii – 9.040.855,06 lei fara T.V.A
3. Organizarea de santier – 24.484,42 lei fara T.V.A.

– valoarea de 12.260.710,74 lei, fara T.V.A. – valoarea estimata a echipamentelor de specialitate si mobilier specific care se vor achizitiona prin prezenta procedura este compusa din:
1. Echipamente de specialitate – 12.166.107,57 lei, fara T.V.A.
2. Mobilier specific – 94.603,17 lei, fara T.V.A.

– valoarea de 388.597,78 lei, fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute reprezentand un procent de 1,785 % (precizam ca aceasta suma va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu lucrari care nu prezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment) din valoarea subcapitolelor/capitolelor 1.2., 1.3., 2 si 4 din devizul general.

Garantia de participare: 435.000,00 lei

Clasificare CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare
33100000-1 – Echipamente medicale
33192000-2 – Mobilier medical

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 16.03.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE organizeaza licitatie publica in vederea achizitionarii de Mobilier necesar dotarii spatiilor Facultatii de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste.

Valoarea estimata fara TVA: 1,612,903.43 RON

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

1. Pretul ofertei 70 % : Componenta financiara
2. Termenul de livrare 10 % : Componenta tehnica
3. Perioada de garantie 20 % : Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica : 30

Termen limita: 05.11.2014

Cuantumul garantiei de participare: 20.000,00 lei

Sursa: www.licitatie-publica.ro

Detalii despre licitatie si participarea la licitatie, gasiti in Caietul de sarcini si Anuntul de participare integral pe: www.licitatie-publica.ro

Primaria Municipiului Tirgu-Mures organizeaza licitatie pentru: Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte in Tirgu-Mures – LOT II.

In iunie 2014 s-a semnat contractul de finantare privind reabilitarea termică a 26 de blocuri, valoare investitie fiind de 18.507.000 lei, din care 60 % vor fi asigurati de Ministerul Dezvoltarii, 20 % vor fi asigurati de Primaria Tirgu-Mures iar 20% revin in sarcina asociatiile de proprietari.

Obiectul contractului: Lucrari de reabilitare termica aferente proiectului „Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte in Tirgu-Mures – LOT II”  Valoarea totala estimata a achizitiei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute) este de 14.394.419,59 Lei fara TVA din care: •LOT II.1 7.188.493,99 lei fara TVA •LOT II.2 7.205.925,60 lei fara TVA

Valoare estimata (fara cheltuieli diverse si neprevazute): 13.968.021,22 lei (fara TVA) din care: • LOT II.1- 6.975.912,52 lei (fara TVA) • LOT II.2- 6.992.108,70 lei (fara TVA).

Valoare cheltuieli diverse si neprevazute: 426.398,37 lei (fara TVA) din care: • LOT II.1- 212.581,47 lei fara TVA • LOT II.2 – 213.816,90 lei fara TVA.

Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute pentru LOT II.1 si LOT II.2 este 3%.

Data limita de depunere a ofertelor : 29.09.2014 11:00

Garantia de participare este de: • 130.000 lei pentru Lotul II.1 • 130.000 lei pentru Lotul II

Pe langă aceste 26 de blocuri, mai sunt pregatite actele pentru alte 10 blocuri,  conform site-ului primariei, municipiul Tirgu-Mures fiind primul oraş din Romania care a depus proiecte la aceasta sesiune de finantari europene.

Pentru a accces la Caietul de Sarcini si toata Documentatia de Participare la licitatie, vizitati: www.licitatie-publica.ro

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !