Regia Autonoma Aeroport Craiova a reluat licitatia pentru lucrari de reabilitare a pistei Aeroportului Craiova: Licitatie Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova.

 

Cantitatea totala sau domeniul: Contract de lucrari (proiectare + executie)

Valoarea estimata a contractului este compusa din:

– Elaborare proiect tehnic, elaborare proiect pentru Autorizatia de Construire, întocmire caiete de sarcini si liste de cantitati, întocmire detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor, obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului = 3.073.720,00 Lei;
– Cheltuieli pentru investitia de baza = 71.445.740,00 Lei;
– Organizare de santier = 1.740.230,00 Lei;
– Probe tehnologice = 298.690,00 Lei;
– Cheltuieli diverse si neprevazute = 7.451.945,00 Lei;

Valoarea estimata fara TVA: 84,010,325 RON

Clasificare CPV :
45235000-3 – Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare
45232130-2 – Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale
45233221-4 – Lucrari de marcaj rutier
45316213-1 –  Instalare de balizaje
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport 

Depozite valorice si garantii solicitate: 1.531.167,00 lei

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste.

Termen limita: 20.04.2015

Aeroportul din Craiova a reluat licitatia pentru contractul de 24,4 milioane euro privind lucrarile de reabilitare a infrastructurii de miscare, dupa ce prima licitatie a fost contestata de unul dintre participanti si in final a fost anulata.

Lucrarile trebuie să fie finalizate pana la sfarsitul acestui an proiectul beneficiind de finantare europeana, iar in cazul in care pana la 31 decembrie 2015 contractul nu este executat, Aeroportul din Craiova ar trebui sa asigure finantarea integral din propriul buget.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Autoritatile publice ale municipiului Slatina organizeaza o licitatie deschisa pentru o centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in municipiul Slatina. Obiectul contractului consta în functionalitatea centralei fotovoltaice cu o putere instalata de 1,537 MWh pentru producerea a 2428 MWh/an energie electrica nepoluanta din conversia energiei solare.

Clasificare CPV:

45251100-2 – Lucrari de constructii de centrale electrice
09331200-0 – Module solare fotovoltaice
45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenului
45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice

– Livrarea si montarea echipamentelor electrice si electronice corespunzatoare functionalitatii centralei fotovoltaice: Panouri solare fotovoltaice de tip monocristalin de maxim 305 W putere – 5040 bucati, Sisteme de orientare (traker o axa)– 420 bucati, Invertoare – 210 bucati, server aplicatie, webbox (dispozitiv de comunicare), cutii de conexiune, cutii de alimentare, server si BMS (sistemul de management energetic al cladirii), camere supraveghere, NVR 16 canale, statie meteo.
– Realizarea lucrarilor de instalatii electrice
– Realizarea lucrarilor de constructii civile
– Construire si dotare gospodarie electrica (punct de conectare, distributie, monitorizare câmp fotovoltaic)
– Livrarea echipamentelor privind echiparea electromecanica a postului de transformare(celule de medie tensiune, transformator de putere) inclusiv racordarea la reteaua de medie tensiune de 20kV, pentru Centrala Fotovoltaica.
– Realizarea lucrarilor de constructii si montaj echipamente tehnologice privind racordarea centralei fotovoltaice la sistemul energetic national prin realizarea racordului de 20 kv si postului trafo în anvelopa, conform Avizului Tehnic de Racordare existent
– Probe tehnologice si teste de functionare de 72h
– Punerea in functiune a Centralei Fotovoltaice de 1,537 MWp
– Pregatirea personalului privind exploatarea obiectivului.
– Conform bugetului proiectului, valoarea estimata a contractului este de 33.999.459,66 lei fara TVA, la care se adauga valoarea fara TVA de 1.699.972,98 lei, valoare care reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute.
– Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de aproximativ 5% din valoarea estimata fara TVA a contractului.

Valoarea estimata fara TVA: 35,699,432.64 RON

Garantia de Participare este de 679900 lei.

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.04.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale a publicat recent doua licitatii pentru extinderea sistemului national pentru apeluri de urgenta 112 si cresterea nivelului de cooperare intre institutiile publice centrale si locale prin servicii de STScomunicatii.

 

Durata contractelor 6 luni, iar finantarea va fi asigurata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.

1. Contract de furnizare echipamente ITC pentru implementarea proiectului “Cresterea nivelului de cooperare între institutiile publice centrale si locale prin servicii de comunicatii audio-video cu facilitati extinse”.  

Clasificare CPV:
32232000-8 – Echipament pentru videoconferinte
32570000-9 – Echipament de comunicatii
72265000-0 – Servicii de configurare de software
80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Cantitatea totala sau domeniul
I. ECHIPAMENTE ITC :
1. Server de videoconferinta – 2 buc.
2. Server de comunicatii – 1 buc.
3. Server de arhivare si streaming (recording) – 2 buc.
4. Server de management si operare infrastructura – 1 buc.
5. Gateway de videoconferinta (ISDN si PSTN audio) cu 2 porturi ISDN-PRI – 1 buc.
6. Echipament de distributie IP tip switch – 8 buc.
7. Server de acces servicii pentru terminale mobile si webconferencing – 1 buc.
8. Echipament de protectie perimetrala tip firewall si tunelare IPSEC – 4 buc.
9. Server de tunelare a comunicatiei (Firewall traversal) – 1 buc.
10. Sistem de management si operare infrastructura video – 1 cpl.
11. Echipament pentru criptarea comunicatiilor (router) – 40 buc.
12. Terminal de videoconferinta – 40 buc.
13. Encoder audio-video – 10 buc.

II. SERVICII DE PREGATIRE PROFESIONALA ÎN OPERAREA SI MENTENANTA ECHIPAMENTELOR ITC :
1. Servicii de pregatire profesionala în „Operare si mentenanta echipamente core network – back office” – 1 serv.;
2. Servicii de pregatire profesionala în „Operare si mentenanta echipamente core network – front office” – 1 serv.;
3. Servicii de pregatire profesionala în „Operare si mentenanta echipamente firewall – nivel profesional” – 1 serv.

Valoarea estimata fara TVA: 7,099,999.71 RON

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 140.000 lei sau echivalentul în euro sau orice alta valuta, calculat la cursul comunicat de Banca Centrala Europeana (BCE), valabil la data publicarii în SEAP a anuntului de participare (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu).

Se va organiza o licitatie electronica: Da

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.04.2015

2. Contract de furnizare echipamente ITC si aplicatii software pentru implementarea proiectului “Extinderea infrastructurii informatice a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta pana la nivelul resurselor mobile ale agentiilor de interventie Ambulanta si SMURD si al Unitatilor de Primiri Urgente”. 

Clasificare CPV:
48000000-8 – Pachete software si sisteme informatice
30213000-5 – Computere personale
30232110-8 – Imprimante laser
32413100-2 – Rutere de retea
48821000-9 – Servere de retea

I. ECHIPAMENTE ITC
1. Rack (42U) – 1 buc.;
2. Server DB – 4 buc.;
3. Storage DB – 3 buc.;
4. Server APP – 4 buc.;
5. Server backup – 1 buc.;
6. Server logare, arhivare – 2 buc.;
7. UPS 6KVA – 2 buc.;
8. Router firewall DMZ – 1 buc.;
9. Switch DMZ – 1 buc.;
10. Firewall – 1 buc.;
11. Router GSM-TETRA – 1873 buc.;
12. Terminal mobil rigidizat afisare date – 1873 buc.;
13. Cititor card sanatate resursa mobile – 1873 buc.;
14. Rack (8U) – 68 buc.;
15. Statie de lucru cu un monitor – 310 cpl.;
16. Cititor card sanatate UPU – 269 buc.;
17. Cititor cod QR – 310 buc.;
18. Terminal mobil afisare date – 269 buc.;
19. UPS 3KVA – 68 buc.;
20. Statie radio Tetra fixa – 68 buc.;
21. Imprimanta laser monocrom de retea – 109 buc.;
22. Router – 68 buc.;
23. Switch – 68 buc.;
24. Acces Point Wifi – 136 buc.;
25. UPS 1,5 KVA – 41 buc.;
26. Statie de lucru cu 3 monitoare – 168 cpl.

II. SERVICII DE INSTALARE, CONFIGURARE SI PUNERE ÎN FUNCTIUNE

1. Servicii instalare, configurare si punere în functiune echipamente în Centrul National – 1 serviciu;
2. Servicii instalare, configurare si punere în functiune echipamente pe Resursele mobile interventie – 1873 serv.;
3. Servicii instalare, configurare si punere în functiune echipamente la Unitatile de Primiri Urgente – 68 serv.
Nota: Detalierea echipamentelor ce fac obiectul fiecarui serviciu din cele de mai sus, pe locatii de instalare este prezentata în anexa la caietul de sarcini.

III. APLICATII SOFTWARE

1. Aplicatie informatica Dispecerat-Resurse-UPU-SAJ-Punct central monitorizare – 1 cpl.

Valoarea estimata fara TVA: 46,466,926.62 RON

Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 929.000 lei sau echivalentul în euro sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana, valabil la data publicarii în SEAP a anuntului de participare (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu).

Se va organiza o licitatie electronica: Da

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.04.2015.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale are atributii deosebit de importante in asigurarea telecomunicatiilor speciale pentru conducerea tarii atat la pace, cat si in situatii de urgenta, la declansarea mobilizarii ori a starii de razboi (www.stsnet.ro).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

RAT Brasov (Regia Autonoma de Transport Brasov), organizeaza licitatie al carei obiect este achizitionarea de pneuri pentru autobuzele, troleibuzele si autovehiculele diverse din parcul R.A.T. Brasov, pentru o perioada de 1 an.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Obiectul procedurii îl constituie achizitionarea de pneuri pentru autobuzele, troleibuzele si autovehiculele diverse din parcul R.A.T. Brasov, pentru o perioada de 1 an.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
34352200-1 – Pneuri pentru autobuze
34351100-3 – Pneuri pentru autovehicule

Cantitate totala de achizitionat: 890 buc

LOT 1: 822 buc:
1. Pneuri Tubeless 11 R 22.5 (M+S) – 92 buc
2. Pneuri Tubeless 245/70 R19,5 (directie) – 28 buc
3. Pneuri Tubeless 245/70 R19,5 (tractiune M+S) – 72 buc
4. Pneuri Tubeless 275/70 R22,5 (CITY M+S) – 260 buc
5. Pneuri Tubeless 295/80 R22,5 (CITY M+S)– 370 buc

LOT 2: 68 buc:
1. Pneuri Tube Type 9.00×20 (directie) – 8 buc
2. Pneuri Tube Type 9.00×20 (tractiune M+S) – 8 buc
3. Pneuri Tube Type 11.00×20 (directie) – 4 buc
4. Pneuri Tube Type 11.00×20 (tractiune M+S)– 4 buc
5. Pneuri Tube Type 14.00×20 (tractiune)– 22 buc
6. Pneuri Tubeless 165/70 R13 (vara) – 4 buc
7. Pneuri Tubeless 175 R14C (M+S all season)- 4 buc
8. Pneuri Tubeless 185/65R15 (M+S)– 4 buc
9. Pneuri Tubeless 205/75 R16C (vara) – 2 buc
10. Pneuri Tubeless 205/75 R16C (M+S)– 4 buc
11. Pneuri Tube Type 6.50×10 – 2 buc
12. Pneuri Tube Type 8.15×15 – 2 buc

Valoarea estimata fara TVA: 1,129,336.81 RON

Cuantumul garantiei de participare: LOT 1: 16113.46 lei; LOT 2: 826.59 lei.

Termen limita : 14.01.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

CNTEE Transelectrica SA, pentru Transelectrica Sibiu – Centru Exploatare Mures, urmeaza sa achizitioneze: Licitatie Servicii de examinare medicala a personalului CE Mures .

ElectricaDescrierea contractului : Prestare servicii de examinari medicale de specialitate, respectiv de examinari medicale de laborator pentru personalul de la Transelectrica Sibiu – Centru Exploatare Mures.

Valoarea estimata fara TVA : 14000.00 RON

CPV : 85120000-6-Servicii de practica medicala si servicii conexe.

Conditii contract : Conform clauzelor din modelul de contract atasat la documentatia de atribuire.

Durata contract: 36 luni de la data semnarii contractului. Locul de prestare:localitatea Targu Mures.

Criterii adjudecare : Pretul cel mai scazut, cu respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini;

Termen limita primire oferte : 02.12.2014

Sursa si detalii: www.licitatie-publica.ro

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 036 9591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Teleorman, achizitioneaza prin licitatie publica, uniforme de serviciu.

romsilvaClasificare CPV : 18222000-1 – Haine de serviciu

Cantitatea totala sau domeniul:
– costum primavara-toamna pt. personal de birou barbati = 29 buc
– costum primavara-toamna pt. personal de birou femei = 11 buc
– costum primavara-toamna pt. personal de teren = 98 buc
– costum vara pt. personal de birou barbati = 24 buc
– costum vara pt. personal de birou femei = 4 buc
– costum vara pt. personal de teren = 98 buc
– costum iarna pt. personal de birou barbati = 29 buc
– costum iarna pt. personal de birou femei = 11 buc
– costum iarna pt. personal de teren = 98 buc
– scurta iarna = 138 buc
– camasa = 414 buc

Valoarea estimata fara TVA: 300,780 RON

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare: 6 luni incepand de la data atribuirii contractului.

Garantie de participare: 3100 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.11.2014

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Licitatie – Servicii de curatenie si igienizare

, in Noutati, by Ramona

Institutul National de Hematologie  Transfuzionala  Prof. Dr. C. T. Nicola, a publicat anuntul de participare la licitatie pentru atribuirea unui contract de servicii:  Obiectul contractului îl constituie achizitia de „Servicii de curatenie si igienizare”.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor – Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor, pentru o suprafata de 7.304,33 mp.

Locul principal de prestare: Sediul Institutului National de Hematologie Transfuzionala.

Valoarea estimata fara TVA: intre 35,937.3 si 1,724,990.4 RON.

Durata acordului-cadru: 48 luni

Termen limita: 28.11.2014

Institutul National de Hematologie Transfuzionala Prof. Dr. C.T. Nicola functioneaza ca centru metodologic si de coordonare a retelei nationale de transfuzie de sange din Romania (alcatuita din 43 Centre de Transfuzie Sanguina teritoriale).

Structura: 8 laboratoare (cu profil de cercetare, asistenta medicala de specialitate, productie derivate sanguine, control de calitate).

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Indiferent daca din punct de vedere economic suntem intr-o perioada de crestere sau scadere, licitatiile publice pot fi oricand o oportunitate in plus pentru optinerea unor noi contracte de furnizare de lucrari, servicii sau produse.

Dintr-un numar de 318.814 Licitatii publice active, la data curenta, in baza de date: www.licitatie-publica.ro, am selectat si recomandam firmelor aflate in cautare de noi oportunitati de afaceri, urmatoarele contracte accesibile atat firmelor mari dar si celor mici:

Computere personale, UPS, imprimante, multifunctionale, imprimante cod de bare si copiatoare multifunctionale:

Autoritate contractanta: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila

Valoarea estimata fara TVA: intre 317,368 si 1,280,226 RON

Clasificare CPV:
30213000-5 – Computere personale
30232110-8 – Imprimante laser
30232120-1 – Imprimante matriciale
31154000-0 – Surse de alimentare electrica continua

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 25.11.2014

Acord Cadru  – Servicii de Curatenie:

Autoritate contractanta: Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca

Clasificare CPV:
90910000-9 – Servicii de curatenie
39831240-0 – Produse de curatenie

Valoarea estimata fara TVA: 529,350 RON

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 27.10.2014.

Achizitie 15 autoturisme prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national

Autoritate contractanta: Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie

Clasificare CPV : 34110000-1 – Autoturisme

Valoarea estimata fara TVA: 949,596 RON

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.11.2014

Achizitie servicii de curatenie si dezinfectie in Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele pentru suprafete orizontale si verticale.

Autoritate contractanta: Spitalul Clinic Prof.Dr.Th.Burghele

CPV : 90910000-9 – Servicii de curatenie

Valoare estimata : 276,250 – 552,500 RON

Data limita de depunere a ofertelor : 20.10.2014

Servicii financiare de acordare a unui credit bancar n valoare de 1.000.000,00 lei pentru finantarea unor investitii de interes local

Autoritate contractanta: Primaria Comunei Icoana

CPV : 66113000-5 – Servicii de acordare de credit

Valoare estimata : 420,000 RON

Data limita de depunere a ofertelor : 23.10.2014

Contract de furnizare servere

Autoritate contractanta: Ministerul Afacerilor Externe

CPV : 48820000-2 – Servere

Valoare estimata : 512,903 RON

Data limita de depunere a ofertelor : 20.10.2014

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE organizeaza licitatie publica in vederea achizitionarii de Mobilier necesar dotarii spatiilor Facultatii de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste.

Valoarea estimata fara TVA: 1,612,903.43 RON

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

1. Pretul ofertei 70 % : Componenta financiara
2. Termenul de livrare 10 % : Componenta tehnica
3. Perioada de garantie 20 % : Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica : 30

Termen limita: 05.11.2014

Cuantumul garantiei de participare: 20.000,00 lei

Sursa: www.licitatie-publica.ro

Detalii despre licitatie si participarea la licitatie, gasiti in Caietul de sarcini si Anuntul de participare integral pe: www.licitatie-publica.ro

CNCIR – COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A. achizitioneaza prin Contract de achizitie publica „Echipamente IT, Licente informatice si Periferice”.

In data de 02.09.2014 CNCIR, a publicat in SEAP, un Anunt de participare la licitatie cu Termen limita 15.09.2014, pentru achizitionarea unor ”ECHIPAMENTE IT, LICENTE INFORMATICE SI PERIFERICE”/6 LOTURI, in cadrul si in scopul implementarii PROIECTULUI ID 138815 „CRESTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI PARTICIPANTI LA PROGRAME DE FPC PRIN CALIFICARE/RECALIFICARE ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE.”

Contract de achizitie publica ce are ca obiect achizitionarea de „ECHIPAMENTE IT, LICENTE INFORMATICE SI PERIFERICE” ACHIZITIA SE REALIZEAZA PE 6 LOTURI: Lot 1: 23 bucati Laptop, Lot 2: 1 bucata SERVER DE STOCARE, Lot 3: 1 bucata IMPRIMANTA LASER COLOR, 1 bucata COPIATOR, Lot 4: 14 bucati VIDEOPROIECTOR, 14 bucati CAMERA FOTO, Lot 5: 14 bucati ECRAN DE PROIECTIE (ELECTRIC), 14 bucati FLIPCHART, Lot 6: LICENTE INFORMATICE.

Valoare estimata a contractului este de 225,945.16 RON

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU.

Pentru detalii Descarcati: Documentatia de atribuire

Sursa: www.licitatie-publica.ro

 

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !