Consiliul Judetean Bistrita Nasaud achizitioneaza servicii de proiectare pentru Modernizara DJ 170 , km 13+450- 24+450 , Negrilesti- Breaza -lim jud MM, in valoare totala, fara TVA de 50.446.793 lei

Documentatia finala se va intocmi in faza PT+DDE+CS , in 5 exemplare si un exemplar pe suport electronic si cuprinde :

-proiectul tehnic, detalii de executie, piese scrise si desente ,

documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor ;

– caietele de sarcini semnate si verificate vor fi explicite si întocmite în concordanta cu prevederile tehnice în vigoare la data întocmirii acestora (se va anexa lista actelor normative în baza carora au fost elaborate caietele de sarcini);

– listele de cantitati se vor întocmi pe articole de deviz si va cuprinde lucrarile necesare, conform studiului de fezabilitate; -devizul general, centralizatorul lucrarilor se vor întocmi în conformitate cu H.G. nr.28/2008;

– toata documentatia va fi stampilata si verificata de un verificator de proiect atestat si va fi însotita de referatul verificatorului de proiect. si executia unor lucrari de : caroabil, acostamente consolidate, drumuri laterale, accese podete dalate la accese , parapet tip “L” cu fundatie izolata , santuri , rigole, drenuri , podete, ziduri de sprijin , gabioane de rambleu , etc , conform studiului de fezabilitate ce face parte integranta din documentatia de atribuire .

Valoare estimata proiectare si executie este de 50.446.793 lei , din care :

1. valoare estimata lucrari: 46.888.497 lei: – 45.744.875 lei cheltuieli cu investitia de baza – 1.143.622 lei organizare de santier aferenta lucrarilor de constructii;

2. – 1.210.526 lei servicii de proiectare;

3. – 2.347.770 lei reprezinta diverse si neprevazute .

Ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5% din valoarea investitiei de baza si valoare servicii de proiectare ( cf HG 28/ 2008) .

Elaborarea si evaluarea ofertelor se va raporta la valoarea care cuprinde si procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute.

Durata contractului de achizitie este de : 24 luni de la semnarea contractului de achizitie din care pentru proiectare 2 luni de la semnarea contractului.

Clasificare CPV:
45233142-6 – Lucrari de reparare a drumurilor
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.

Cuantumul garantiei de paticipare este de 600.000 lei.

Cifra de afaceri: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei globale de afaceri in ultimii 3 ani ( 2012, 2013, 2014) este in valoare de minim : 70.000.000 lei ;

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2015.

Tip de finantare: Fonduri bugetare.

Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Modernizare DJ 170 , km 13+450- 24+450 , Negrilesti- Breaza -lim jud MM ).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Regia Autonoma Aeroport Craiova a reluat licitatia pentru lucrari de reabilitare a pistei Aeroportului Craiova: Licitatie Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova.

 

Cantitatea totala sau domeniul: Contract de lucrari (proiectare + executie)

Valoarea estimata a contractului este compusa din:

– Elaborare proiect tehnic, elaborare proiect pentru Autorizatia de Construire, întocmire caiete de sarcini si liste de cantitati, întocmire detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor, obtinere viza verificator tehnic atestat de proiect, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului = 3.073.720,00 Lei;
– Cheltuieli pentru investitia de baza = 71.445.740,00 Lei;
– Organizare de santier = 1.740.230,00 Lei;
– Probe tehnologice = 298.690,00 Lei;
– Cheltuieli diverse si neprevazute = 7.451.945,00 Lei;

Valoarea estimata fara TVA: 84,010,325 RON

Clasificare CPV :
45235000-3 – Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare
45232130-2 – Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale
45233221-4 – Lucrari de marcaj rutier
45316213-1 –  Instalare de balizaje
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport 

Depozite valorice si garantii solicitate: 1.531.167,00 lei

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste.

Termen limita: 20.04.2015

Aeroportul din Craiova a reluat licitatia pentru contractul de 24,4 milioane euro privind lucrarile de reabilitare a infrastructurii de miscare, dupa ce prima licitatie a fost contestata de unul dintre participanti si in final a fost anulata.

Lucrarile trebuie să fie finalizate pana la sfarsitul acestui an proiectul beneficiind de finantare europeana, iar in cazul in care pana la 31 decembrie 2015 contractul nu este executat, Aeroportul din Craiova ar trebui sa asigure finantarea integral din propriul buget.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !