Primaria municipiului Iasi va atribui, in perioada urmatoare, lucrari in valoare totala de peste 32 milioane de euro (145.941.429 lei) (fara TVA), pentru continuarea proiectului de reabilitare a retelei primare si secundare de termoficare (de distributie) din oras, dar si pentru modernizarea mai multor strazi.

 

1. Modernizare strazi in Municipiul Iasi – 23.533.763,00 RON

In ultimii ani, strazile  Municipiului   lasi,  au fost  supuse  unor lucrari  ce au presupus fie  mobilarea   acestora   cu retele  de  utilitati,  fie  executarea  de  lucrari  ce  au  vizat  modernizarea   si cresterea  confortului  in trafic a cetatenilor  riverani  acestor  strazi.

Cresterea   parcului   auto  al  Municipiului    lasi  si  dezvoltarea    tehnologica    ce  a  influentat   in  mare masura calitatea   si performantele   autovehiculelor,    impun  ca  0 conditie   obligatorie   existenta   unei trame  stradale corespunzatoare.

Problema  retelei  de  strazi  aflate  intr-o  stare  necorespunzatoare    traficului   auto  este foarte  grava  si se resimte  acut  la  nivelul   comunitatii    locale.  Traficul   intens  a  dus  la  degradarea   acesteia   si  la cresterea   timpului   de deplasare   in  localitate.   Aceasta   realitate  confirma   necesitatea   modernizarii retelei de strazi  urbane  pentru  a obtine  0 viabilitate  corespunzatoare    a carosabilului.

In momentul   de fata,  infrastructura   stradala  din zona  Bucium,  Centru,  Bularga,  Crucea  Rosie  este insuficient  dezvoltata   sau  prezinta   un  grad  ridicat  de  deteriorare,   ingreunand   astfel  desfasurarea traficului   rutier  si pietonal   in zona.   Structura   rutiera   existenta   a strazilor   nu  mai  corespunde  constatandu-se    numeroase deficiente   si degradari   a suprafetei   de  rulare  devenita   improprie   circulatiei   rutiere  si  pietonale  in conditii de confort  si siguranta.

Astfel,  se propune  modernizarea   urmatoarelor   strazi:  Strada  Atelierului, Strada  Cazarmilor, Strada  Dealu Bucium, Fundac  Bucium, Fundac  Paun,  Fundac  Socola,  Strada  lancu  Bacalu, Strada  Sf. Petru Movila, Strada Plopii fara  sot,  Strada  Sf. Andrei, Strada  Tanasescu.

Modalitatea  aplicata  pentru  atribuirea  contractului   de achizitie  publica  este:  licitatie   deschisa.

Criteriul  aplicat  pentru  atribuirea  contractului   de achizitie  publica  este:  Pretul cel mai scazut.

Perioada   maxima   de executie   este  de 14 luni.

Termenul limita pentru depunerea ofertei: 23.06.16

Detalii despre participarea la licitatie gasiti in anuntul de participare: 167919 / 6.05.16.

2. Reabilitarea retelei de termoficare secundare (de distributie) din Municipiul Iasi – Pretul estimativ: 36.538.699,00 RON 

ln urma unei procedurii organizate de Municiplul laşi in vederea concesionarii sisternului public de alimentare cu energie termică, Dalkia Rorilania a fost desemnata castigatoare a acestel licitatii. Incepind cu data de 19.03.2015, S.C. Dalkia Termo lasi S.A., si-a schimbat numele in S.C. Veolia Energie iasi S.A.

Sistemul de termoficare al municipiului lasi este compus din:

– Surse de caldura: CET1 lasi, CET 11 Holboca centrale termice insulare; Retele termice de transport;

– Puncte termice si module termice;

– Retele termice de distributie (secundare);

– Retele termice secundare

Retelele termice secundare aferente PT urbane si a CT de cvartal, in lungime de circa 124,4 km traseu, sunt compuse din 3÷4 conducte (2 de incalzire si 1+2 de apa calda de consum); din totalul conductelor secundare, aproximativ 70 % sunt canale nevizitabile si 30 % in canale vizitabile. Conductele pentru incalzire au diametrele cuprinse intre Dn 25 si Dn 300, cele de apa calda consum Tntre Dn 25 si Dn 100, iar cele de recircuiare apa calda de consum intre Dn 25 si Dn 80. Recircularea se face proportie de 65% din conductele de apa calda de consum, restul de 35% nu au recirculare.

La conductele care nu au fost retehnologizate, izolatia termica este realizata din vata minerala, protejata cu carton asfaltat. Vechimea acestora este cuprinsa intre 30 si 50 de ani. Problemele aparute sistemul de conducte secundare neretehnologizate sunt similare celor din sisternul primar, respectiv o functionare defectuoasa, iar acolo unde nu exista recirculatie pentru apa calda menajera, problema cea mai importanta si deranjanta pentru consumatori fiind aceia ca acestia nu au temperatura dorita la apa calda menajera in mod special la inceperea consumului dimineata, ceea ce-i obliga sa arunce o cantitate mare de apa pana la atingerea temperaturii dorite, aceasta fiind contorizata ca si consum al locatarilor.

De la punerea functiune a retelelor termice secundare, pana in prezent s-au executat reabilitari ale acestora, in proportie de 59 %.

Retelele de distributie nereabilitate au stare tehnica necorespunzatoare, datorata vechimii si uzurii acestora, ceea ce determina necesitatea continuarii reabilitarii retelelor de distributie, pentru reducerea pierderiior de fluid si energie termica. Odata cu reablitarea trebuie aplicate cele mai bune solutii pentru recirculatia a apei calde.

In cadrul prezentuiui poiect se propune a se reabilita o lungime de traseu: de 12,537 krn reprezentand lungimea de traseu aferentă a 8 puncte termice.

Documentatia supusa procedurii de contractare cuprinde atat proiectare cat si executie, Antreprenorul va fi si Proiectant conform legislatiei in vigoare. Antreprenorul este responsabil pentru intocmirea proiectelor pertru toate specialitatile si pentru toate obiectele incluse in prezenta documentatie. Intocmirea proiectelor se va face conform legislatiei nationale si vor fi verificate de catre verificatori autorizati MLPTL conform reglementarilor legale in vigoare.

Termenul limita pentru depunere: 24.06.16

Detalii despre participarea la licitatie gasiti in anuntul de participare: 167931/ 6.05.16.

3. Reabilitarea retelei de termoficare primare: Pretul estimativ: 85.868.967,00 RON

Termenul limita pentru depunere: 29.06.16

Detalii despre participarea la licitatie gasiti in anuntul de participare: 167933/ 06.05.16

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Cele mai recente Licitatii din Iasi

333 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare.  Pagina: 1 ( de la 34)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Servicii de consultanta pentru achizitionarea a unui plotter-imprimanta Epson SureColor 12.05.16 17.05.16 Iaşi
Servicii de medicina muncii 13.05.16 17.05.16 Iaşi
RO-Iasi: Echipament de scanare a bagajelor 13.05.16 29.05.16 16:00 Iaşi
Reactivi pentru analize de sânge; reactivi de laborator; reactivi chimici; medii de cultura; truse de diagnosticare; antiseruri, reactivi pentru electroforeza. 13.05.16 Iaşi
RO-Iasi: Reactivi de laborator 13.05.16 26.05.16 15:00 Iaşi
RO-Iasi: Doppler color 13.05.16 18.05.16 Iaşi
RO-Iasi: Cartuşe de toner 13.05.16 16.05.16 10:00 Iaşi
RO-Iasi: Cornuri 13.05.16 23.06.16 09:00 Iaşi
RO-Iasi: Lucrări de demontare şi de înlocuire a conductelor 13.05.16 29.06.16 16:00 Iaşi
Saci textili pentru aspirator si hartie igienică 12.05.16 16.05.16 Iaşi

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Noi oportunitati de afaceri si Licitatii viitoare. Potrivit: www.administratie.ro, locuitorii din Programul de cooperare elvetiano-romanzona Tractorul din Brasov vor beneficia de modernizarea sistemului de termoficare, o parte din finantare, 4,37 milioane de franci elvetieni, fiind asigurata prin programul de cooperare elvetiano-roman pentru eficientizarea functionarii retelei de transport a energiei termice, informeaza un comunicat de presa remis de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).

Proiectul,  „Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica in zona rezidentiala Tractorul din Brasov”, are un buget total de 6.346.194 de franci elvetieni (27.274.037,95 lei). Contributia financiara elvetiana nerambursabila este de 4.370.730 de franci elvetieni (18.784.086,32 lei). Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

“Prin proiect, va fi finantata executarea lucrarilor de reabilitare a retelelor de transport de distributie de caldura (cu conducte preizolate, montate direct in păamant, cu diametre pornind de la Dn 400/ 560 mm) si/sau lucrari de extindere si reconfigurare a retelelor de alimentare cu apa calda in zona delimitata de urmatoarele strazi si bulevarde din Municipiul Brasov: 13 Decembrie, Bronzului, Argintului si Octavian Goga”, precizeaza MDRAP.

Investitia este structurata pe trei obiective:

– Reabilitarea retelelor de transport a energiei termice;

– Reabilitarea retelelor la substatia 6 in zona rezidentiala Tractorul care furnizeaza agent termic pentru producerea de caldura si apa calda deservind un numar de 1.718 apartamente;

– Reabilitarea retelelor la substatia 9 in zona rezidentiala Tractorul care furnizeaza agent termic pentru producerea de caldura si apa calda deservind un numar de 1.117 apartamente.

Masurile de reabilitare propuse in cadrul proiectului vor genera o reducere a pierderilor de caldura in retea de la 40% la 15%, o economie de energie termica de 8 GWh/an si o reducere a consumului de gaze naturale de 10 GWh/an. Reducerea estimata a emisiilor de CO2 este de 2020 tone.

Consiliul Judetean Bistrita Nasaud achizitioneaza servicii de proiectare pentru Modernizara DJ 170 , km 13+450- 24+450 , Negrilesti- Breaza -lim jud MM, in valoare totala, fara TVA de 50.446.793 lei

Documentatia finala se va intocmi in faza PT+DDE+CS , in 5 exemplare si un exemplar pe suport electronic si cuprinde :

-proiectul tehnic, detalii de executie, piese scrise si desente ,

documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor ;

– caietele de sarcini semnate si verificate vor fi explicite si întocmite în concordanta cu prevederile tehnice în vigoare la data întocmirii acestora (se va anexa lista actelor normative în baza carora au fost elaborate caietele de sarcini);

– listele de cantitati se vor întocmi pe articole de deviz si va cuprinde lucrarile necesare, conform studiului de fezabilitate; -devizul general, centralizatorul lucrarilor se vor întocmi în conformitate cu H.G. nr.28/2008;

– toata documentatia va fi stampilata si verificata de un verificator de proiect atestat si va fi însotita de referatul verificatorului de proiect. si executia unor lucrari de : caroabil, acostamente consolidate, drumuri laterale, accese podete dalate la accese , parapet tip “L” cu fundatie izolata , santuri , rigole, drenuri , podete, ziduri de sprijin , gabioane de rambleu , etc , conform studiului de fezabilitate ce face parte integranta din documentatia de atribuire .

Valoare estimata proiectare si executie este de 50.446.793 lei , din care :

1. valoare estimata lucrari: 46.888.497 lei: – 45.744.875 lei cheltuieli cu investitia de baza – 1.143.622 lei organizare de santier aferenta lucrarilor de constructii;

2. – 1.210.526 lei servicii de proiectare;

3. – 2.347.770 lei reprezinta diverse si neprevazute .

Ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5% din valoarea investitiei de baza si valoare servicii de proiectare ( cf HG 28/ 2008) .

Elaborarea si evaluarea ofertelor se va raporta la valoarea care cuprinde si procentul aferent cheltuielilor de diverse si neprevazute.

Durata contractului de achizitie este de : 24 luni de la semnarea contractului de achizitie din care pentru proiectare 2 luni de la semnarea contractului.

Clasificare CPV:
45233142-6 – Lucrari de reparare a drumurilor
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.

Cuantumul garantiei de paticipare este de 600.000 lei.

Cifra de afaceri: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei globale de afaceri in ultimii 3 ani ( 2012, 2013, 2014) este in valoare de minim : 70.000.000 lei ;

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2015.

Tip de finantare: Fonduri bugetare.

Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Modernizare DJ 170 , km 13+450- 24+450 , Negrilesti- Breaza -lim jud MM ).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Potrivit www.administratie.ro, doua zone din Deva vor fi modernizate cu finantari europene de 2,7 milioane euro.

regio-adrInfrastructura urbana din doua zone ale municipiului Deva va fi modernizata pana la sfarsitul anului, in baza unor finantari europene nerambursabile in valoare de 2,66 milioane euro, contractele de finantare ale celor doua investitii fiind semnate joi, la sediul Primariei.

Proiectele cuprind drumuri si trotuare, mobilier urban, proiectele facand parte dintr-o serie de sase in valoare de peste 7,5 milioane euro, incluse in cadrul planului integrat de dezvoltare urbana a municipiului. In perioada imediat următoare urmand sa fie semnte si celelalte patru.

Primul proiect se refera la amenajarea Pietei Arras, 3.550 de metri patrati unde vor fi refacute spatiile verzi, aleile si vor montate doua fantani arteziene, mobilier urban nou, se va reface iluminatul ambiental. Proiectul are o valoare totala de 1,46 milioane euro (6,5 milioane de lei), din care contributia nerambursabila a UE se ridica la 98%.

Al doilea proiect, acesta are ca scop modernizarea zonei Dacia si celor adiacente, principalele lucrari ce vor fi executate fiind cele de refacere a trotuarelor, a parcarilor si carosabilului. Va fi modernizat sistemul de iluminat public si vor fi montate camere video de supraveghere si un sistem de internet wireless de tipul Hot Spot. Valoarea proiectului se ridica la 1,27 milioane euro (5,6 milioane de lei), din care contributia primariei este de 2%.

Cele doua proiecte fac parte dintr-un set de 11 proiecte depuse de municipiul Deva in cadrul domeniului major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbana”.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, Aeroportul International Baia Mare va beneficia de o finantare de 4 milioane euro, care ar putea creste, pana la 9 milioane euro.

 

“Aeroportul reprezinta o prioritate, dar si o strategie de viitor pentru judet. Guvernul, in sedinta de miercuri, a aprobat Memorandumul prin care Aeroportul Internaţional Baia Mare va primi, pana la finalul lui 2015, o finantare de 4 milioane de euro pentru modernizarea si extinderea pistei de decolare-aterizare, platformei de imbarcare si a caii de rulare”(Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramures, Gabriel Zetea).

Prelungirea pistei este un punct strategic al modernizării aeroportului, pentru ca avioanele de marfa sa poata ateriza in Baia Mare.

La nivelul institutiei judetene, derularea achizitiei publice si angajarea unui credit trebuie sa fie aprobate de plen de Consiliul de Administratie al Aeroportului.

Mai multe anunturi din Maramures:

PROCEDURA SIMPLIFICATA PENTRU ACHIZITIA DE UTILAJE DE PRODUCTIE PENTRU DOMENIUL IMPRIMARII 29.12.2014
Furnizare produse lactate pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Maramures, în anul scolar 2014-2015 22.01.2015
ACHIZITIE CARBURANTI 27.01.2015
Achizitie Cuplaj tuburi amestec gaze – 8 bucati 19.12.2014
Achizitie Pompa transfazat – 1 buc. 19.12.2014
Carburanti pentru vehiculele care apartin parcului auto al Municipiului Baia Mare 20.01.2015

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, Baza sportiva din Corabia va fi renovata dupa 20 de ani cu fonduri europene.

Autoritatile locale au accesat fonduri europene pentru a aduce la viata o emblema a sportului, unde aveau loc candva competitii nationale si aflata intr-un avansat proces de degradare din anii 1990 de cand nu a mai fost folosita. Mai mult, o data cu aceste noi investitii, terenul va functiona pe timp de iarna ca patinoar. Locuitorii sunt incantati de proiect. Bugetul proiectului este de 1,3 milioane de lei, iar in septembrie 2015 proiectul va fi finalizat.

In mai putin de un an, in locul copacilor crescuti in mijlocul terenului va fi construita o baza sportiva modernă. Vor fi refacute gradenele, va există o sala de spectacole, iar pe timp de iarna, terenul va fi transformat in patinoar. Galerie foto cum arata baza sportiva de la Corabia in prezent.

Lucrarile din cadrul proiectului vor viza si: consolidarea si reabilitarea cladirii deja existente “Corp 1” si amenajarea, in interiorul ei, a unei sali multi-functionale, respectiv consolidarea si reabilitarea cladirii existente “Corp 2” si readucerea ei la functiunea initiala – scena pentru sustinerea evenimentelor socio-culturale. De asemenea, vor mai fi avute in vedere: refacerea aleei principale de acces, reabilitarea gradenelor existente prin curatare si inlocuirea celor degradate, refacerea terenului sportiv pentru diverse tipuri de activitati sportive – fotbal, handbal, activitati socio-culturale si, de asemenea, asigurarea posibilitatii de amenajarea unui patinoar pe timp de iarna. Nu in ultimul rand, se vor reamenaja spatiile verzi si se vor planta pomi si se va reface gardul perimetral.
Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ( BERD) va contribui  la modernizarea infrastructurii de transport urban in  orasul Galati , cu un imprumut de 100 de milioane de lei ( 22,6 milioane € ) si € 900.000 asistenta pe baza de subventii de la municipalitate .

BERDCu finantarea BERD , orașul va reabilita strazile principale și a infrastructura de apa , achizitionarea de noi troleibuze și va introduce un sistem automatizat de incasare a tarifelor de calatorie. Aceste investitii vor spori calitatea serviciilor de transport public si vor creste mobilitatea rezidentilor galateni.

Galatiul este un oras important, port pe Dunare, cu aproximativ 250.000 de locuitori. Economia sa se ​​bazeaza pe portul Galati , un santier naval, o uzina metalurgica și  exportul de minerale , ceea ce face ca orasul sa fie unul dintre cele mai mari noduri de trafic comercial din Romania.

In ultimele decenii , investitiile insuficiente in infrastructura urbana au dus la conditii precare de transport, capacitate de transport de pasageri redusa, cresterea timpului de calatorie si a costurilor, precum si un consum mai mare de combustibil cu poluarea aferenta.

Ca parte a proiectului oraul va dezvolta, cu sprijinul BERD , un plan de mobilitate urbana durabila pentru a oferi transport durabil si de calitate, in conformitate cu standardele UE.

Municipalitatea va lansa, de asemenea, noi scheme de finanțare a constructiei de drumuri rutiere si va institui un fond destinat platilor pentru intretinerea drumurilor. In plus, se va introduce un contract de servicii publice bazate pe performanta pentru operațiuni de transport public.

Sursa: www.ebrd.com

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica sau Licitatiile din judetul Galati.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Societatea de transport public din Pitesti va beneficia de un credit in valoare de 13 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Reconstructie şi Dezvoltare (BERD) pentru achizitionarea de autobuze noi, in baza unui contract de finantare semnat joi.

BERDImprumutul va fi folosit de societatea Publitrans pentru achizitionarea a 70 de autobuze noi, precum si pentru introducerea unui sistem automat de taxare, care va fi operat de catre o companie specializata, se arata într-un comunicat transmis de BERD.

Conform acordului, BERD va facilita, de asemenea, un parteneriat de colaborare prin care Publitrans va lucra cu un operator dintr-un stat  membru al Uniunii Europene (UE). Operatorul va ajuta compania sa adopte o abordare comerciala, sa dezvolte un plan de afaceri solid si sa introduca un contract de servicii publice bazate pe performanță.

In conformitate cu reglementarile UE, un contract de servicii publice pe baza de performanta va defini si drepturile si obligatiile municipiului ale companiei de transport public contribuind la asigurarea unor operatiuni comerciale durabile.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica sau Licitatiile din judetul Arges.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Sursa: www.ebrd.com

Tagged with:
 

Potrivit  www.fonduri-structurale.ro in data de 6 octombrie au fost semnate doua noi contracte de finantare in cadrul programului Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii educationale din judetul Dambovita.

regio-adrPrin cele doua contracte  municipiul Moreni si comuna Cojasca din Dambovita au castigat finantare nerambursabila europeana pentru DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua” al POR 2007 – 2013.

Proiectul „Modernizare sala de sport cu 300 de locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni” are o valoare totala de 4.851.745,24 lei, din care valoarea eligibila este de 2.650.022,96 lei (fonduri FEDR – 2.252.519,52 lei; fonduri de la bugetul national – 344.502,98 lei; cofinantarea eligibila a beneficiarului – 53.000,46 lei). Contractul de finantare vizeaza imbunatatirea calitatii procesului educational si cresterea gradului de confort pentru cei 750 de elevi inscrisi la Liceul Tehnologic Petrol. Se vor executa lucrari de modernizare la sala de sport cu 300 de locuri a unitatii de invatamant preuniversitar din municipiul Moreni.

Cel de-al doilea proiect, denumit „Extindere scoala – Fantanele”, se va derula pe o perioada de un an si are o valoare totala de 1.285.248,81 lei, din care 619.345,62 lei reprezinta valoarea totala eligibila (fonduri FEDR – 526.443,78 lei; fonduri de la bugetul national – 80.501,84 lei; contributia beneficiarului – 12.400 de lei). Prin aceasta investitie se urmareste asigurarea accesului la invatamant de calitate pentru cei peste 360 de elevi de etnie rroma din invatamantul primar si gimnazial.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica

Primaria din Gaicena, judetul Bacau, organizeaza licitatie pentru ”Refacere si modernizare DC 66 ”

Obiectul contractului :
Refacere si modernizare DC 66, comuna Gaiceana, judetul Bacau Valoarea estimata totala a contractului de lucrarilor ce urmeaza a fi atribuit este: 3.152.864,44 lei fara TVA si se compune din: – valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute de 3.121.954 lei (valoarea investitiei de baza 3.091.044 lei + organizarea de santier 30.910 lei) – procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1%, iar valoarea aferenta acestora este de 30.910,44 lei.

Data inchiderii licitatiei: 22.09.2014.

Valoare estimata : 3,152,864.44 RON

Cuantumul garantiei de participare: 62.000 lei

Pentru detalii, descarcati Documentatia de Participare si Caiet de Sarcini de pe: www.licitatie-publica.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !