Produsul Intern Brut (PIB) in trimestrul II 2016 a fost, comparativ cu trimestrul I 2016, in termeni reali, mai mare cu 1,5%, Institutul National de Statistica INSiar   fata  de  acelasi  trimestru  din  anul  2015,  Produsul  intern  brut  a  inregistrat  o crestere cu 6,0% pe seria bruta si cu 5,9% pe seria ajustata sezonier.

In semestrul I 2016, Produsul intern brut a crescut, comparativ  cu semestrul I 2015, cu 5,2%, pe seria bruta si cu 5,0% pe seria ajustata sezonier.

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul II 2016, fiind revizuita fata de varianta publicata în Comunicatul de presa nr. 174 din 8 iulie 2016.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial

Trim. I                                                              Trim. II          Trim. III          Trim. IV                   An
‐ în % fata de perioada corespunzătoare  din anul precedent ‐
Serie bruta 2014 104.3 101.7 103.2 102.8 103.0
2015 104.3 103.4 103.6 103.8 103.8
2016 104.3 106.0
Serie ajustata sezonier 2014 103.9 102.4 103.2 102.8
2015 103.9 103.7 103.6 103.9
2016 104.2 105.9
‐ în % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2014 100.1 100.1 101.6 100.9
2015 101.2 99.9 101.6 101.2
2016 101.5 101.5

Datele tabelului in format Excel

Seria ajustata sezonier

In trimestrul II 2016, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,5%. Fata de acelasi trimestru din anul 2015 Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 5,9%.

In semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut cu 5,0%.

Serie bruta

Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut in trimestrul II 2016 a inregistrat o crestere cu 6,0%. In semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut cu 5,2%.

Seriile  ajustate  sezonier  se  recalculeaza  trimestrial  ca  urmare  a  modificarii  modelelor  adoptate,  a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Produsul intern brut pentru trimestrul II 2016, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 6 septembrie 2016.

Date comparative  cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene  se pot obtine din Comunicatul  de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 12 august 2016 si care poate fi consultat la adresa:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Sursa: Institutul National de Statistica

Tagged with:
 

Economie – Produsul intern brut (PIB) a Institutul National de Statistica INSinregistrat o  crestere cu 1,6%, pe trimestrul I, fata de 2015, comparativ cu trimestrul IV 2015.

Fata  de  acelasi trimestru din  anul 2015,  Produsul intern brut  a  inregistrat  o crestere cu 4,3% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier;

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare   a   includerii   estimarilor  pentru   trimestrul   I   2016,   revizurea   fiind nesemnificativa fata de varianta publicata în Comunicatul de presa.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial:

                                                      Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV                  An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2014 104,3 101,7 103,2 102,8 103
2015 104,3 103,4 103,6 103,8 103,8
2016 104,3
Serie ajustata sezonier 2014 103,9 102,4 103,2 102,8
2015 103,9 103,8 103,6 103,9
2016 104,2
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2014 100,1 100,1 101,6 100,9
2015 101,2 100 101,5 101,1
2016 101,6

Datele tabelului in format Excel.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Produsul intern brut pentru trimestrul I 2016, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 7 iunie 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din Comunicatul de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 13 mai 2016 si care poate fi consultat la adresa:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentul de comunicare

e‐mail:  biroupresa@insse.ro

Tel: + 4021 3181869

Tagged with:
 

Potrivit www.insse.ro, Produsul intern brut a Institutul National de Statistica INScrescut in 2015, cu 3,8%.

Comparativ cu trimestrul III 2015, Produsul intern brut in trimestrul IV 2015 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1,1%1;

Fata  de  acelasi trimestru din  anul 2014,  Produsul intern brut  a  inregistrat  o crestere cu 3,8% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

Evolutia Produsului intern brut trimestrial in perioada 2013 ‐ 2015, calculata ca serie bruta si serie ajustata sezonier, este prezentata in tabelul care urmeaza:

 Tabel 1: Evolutia Produsului intern brut trimestrial:

                                      Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV                  An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2013 102,2 101,6 104,2 105,3 103,5
2014 104,3 101,7 103,2 102,8 103,0
2015 104,3 103,4 103,6 103,8 103,8
Serie ajustata sezonier 2013 102,1 102,0 104,1 105,0
2014 104,0 102,3 103,2 102,8
2015 104,0 103,7 103,6 103,8
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,6 100,8 101,3
2014 100,1 100,1 101,7 100,9
2015 101,3 99,9 101,5 101,1

 Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fisierul .rar  atasat comunicatului pe homepage.

Seria ajustata sezonier

Produsul Intern Brut ‐ date ajustate sezonier ‐  estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 181542,4 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 1,1% fata de trimestrul III 2015  si cu 3,8% fata de trimestrul IV 2014.

Serie bruta

Produsul intern brut estimat pentru anul 2015 a fost de 712832,3 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,8% fata de anul 2014.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 212058,6 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,8 fata de trimestrul IV 2014.

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

In anul 2015, dinamica PIB s‐a modificat in varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1) cu +0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adaugate brute totale nu s‐a modificat, fiind insa inregistrate modificari pe unele ramuri de activitate, astfel:

–    Administratie  publica  si  aparare;  asigurari  sociale  din  sistemul  public;  invatamant; sanatate si asistenta sociala (+0,2 puncte procentuale);

–    Informatii si comunicatii (+0,1 puncte procentuale);

–    Activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (‐0,1 puncte procentuale).

 Volumul impozitelor nete pe produs s‐a diminuat cu 0,1 puncte procentuale.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari ale contributiei la cresterea PIB in anul 2015, intre cele doua estimari, au inregistrat:

–    Consumul  final individual efectiv al gospodariilor populatiei, de la +3,9% la +4,0%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 105,8% la 105,9%;

–    Formarea bruta de capital fix, de la +1,8% la +2,1%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 107,5% la 108,8%;

–    Importul de bunuri si servicii, de la +3,5% la +3,8%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 108,4% la 109,1%;

–    Exportul de bunuri si servicii de  la +1,9% la +2,3%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 104,7% la 105,5%.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

 Seria bruta de date si cea ajustata sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1

1995 – T4 2015 pot fi accesate la adresa:  http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul‐intern‐brut

Produsul intern brut pentru trimestrul I 2016, date „semnal”, va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 13 mai 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine de pe site‐ul Eurostat si pot fi consultate la adresa:  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Compartimentul de comunicare

 e‐mail:  biroupresa@insse.ro

 Tel: + 4021 3181869

Sursa: www.insse.ro

Tagged with:
 

Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, in urma unei Anchete de conjunctura, tendintele in evolutia economica pentru urmatoarele 3 luni sunt:

  • Crestere a  activitatii în toate sectoarele economice

  • Tendinta de crestere moderata a numarului de salariati în constructii, comertul cu amanuntul

si servicii

  • Crestere a preturilor în comertul cu amanuntul

Industrie prelucratoare

In  cadrul  anchetei  de  conjunctura  din  luna  martie  2016,  managerii  din  industria  prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, crestere moderata a volumului productiei (sold conjunctural +15%). Cresteri accentuate sunt asteptate in activitatea de fabricare a bauturilor (sold conjunctural +47%) si în activitatea de  fabricare a produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice  (sold conjunctural +41%). In industria metalurgica se prognozeaza scadere a activitatii (sold conjunctural -18%).

Pentru preturile produselor industriale se prognozeaza relativa stabilitate în urmatoarele trei luni (sold conjunctural +1%).

Referitor la numarul de salariati se estimeaza relativa stabilitate, soldul conjunctural fiind de +2% pe total industrie prelucratoare.

Constructii

Potrivit estimarilor din luna martie 2016, in activitatea de constructii se va inregistra pentru urmatoarele trei luni, crestere a volumului productiei (sold conjunctural +27%) si a stocului de contracte si comenzi (sold conjunctural +21%).

Managerii estimeaza crestere moderata a numarului de salariati (sold conjunctural +9%).

In ceea ce priveste preturile lucrarilor de constructii se preconizeaza relativa stabilitate a acestora (sold conjunctural +3%).

 Comert cu amanuntul

In sectorul comert cu amanuntul managerii au estimat pentru urmatoarele trei luni, tendinta de crestere a activitatii economice (sold conjunctural +39%).

Angajatorii prognozeaza pentru urmatoarele trei luni crestere moderata a numarului de salariati (sold conjunctural +6%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de marfuri de catre unitatile comerciale va înregistra crestere (sold conjunctural +30%).

Pentru urmatoarea perioada, managerii societatilor comerciale estimeaza crestere a preturilor de vanzare cu amanuntul (sold conjunctural +26%).

Servicii

Conform estimarilor din luna martie 2016, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaste crestere moderata în urmatoarele trei luni (sold conjunctural +14%).

In sectorul de servicii se estimeaza relativa stabilitate a numarului de salariati (sold conjunctural +5%).

Conform opiniei managerilor, preturile de vanzare sau de facturare ale prestatiilor vor avea tendinta de relativa stabilitate (sold conjunctural +0%).

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a rezultatelor, va rugam consultati  Precizarile  Metodologice  atasate  comunicatului pe homepage.

Urmatorul comunicat de presa referitor la tendintele în activitatea economica va aparea la data de 28 aprilie 2016.

Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Compartimentul de Comunicare

e-mail:  biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869

Sursa: Comunicat de presa INSSE

Tagged with:
 

Industrie: Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, Productia industriala a crescut cu 2.7%, fata de aceasi perioada a anului trecut.

In luna octombrie 2015, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 1,2% ca serie bruta si a scazut cu 0,1%, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate.

Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a ramas la acelasi nivel si a crescut cu 2,8%, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate.

In perioada 1.I ‐ 31.X.2015, comparativ cu perioada 1.I ‐ 31.X.2014, productia industriala a crescut atat ca serie bruta (+2,7%), cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate (+3,2%).

Evolutia lunara a productiei industriale

‐ ianuarie 2010 –octombrie 2015 ‐

‐ serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate ‐

Industrie ian 2010 - oct 2015

…………………….Datele graficului in format xls

In luna octombrie 2015, productia industriala (serie bruta) a crescut fata de luna precedenta cu 1,2%, sustinuta de cresterea productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+8,1%) si a industriei prelucratoare (+0,7%). Industria extractiva a scazut cu 3,3%. Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 0,1% fata de luna precedenta, ca urmare a scaderii tuturor sectoarelor industriale: industria extractiva (‐3,0%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (‐0,8%) si industria prelucratoare (‐0,3%).

Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a ramas la acelasi nivel. Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat si industriei prelucratoare au crescut cu 3,3%, respectiv cu 0,6%, in timp ce industria extractiva a scazut cu 22,7%.

Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 2,8%, sustinuta de cresterea productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+4,3%) si industriei prelucratoare (+2,7%). Industria extractiva a inregistrat o scadere de 19,8%.

In perioada 1.I ‐ 31.X.2015, comparativ cu perioada 1.I ‐ 31.X.2014, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 2,7%, ca efect al cresterii industriei prelucratoare (+3,2%) si a productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+2,4%). Industria extractiva a scazut cu 11,1%.

Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in perioada 1.I ‐ 31.X.2015, comparativ cu perioada 1.I ‐ 31.X.2014, a crescut cu 3,2%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+3,5%) si a productiei si furnizarii   de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+2,9%). Industria extractiva a inregistrat o scadere de 10,6%.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile Metodologice atasate comunicatului pe homepage.

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatiile Buletin Statistic Lunar (termen de aparitie 22 decembrie

2015) si Buletin Statistic de Industrie (termen de aparitie 18 decembrie 2015) si din baza de date TEMPO on line a

INS (datele pentru luna octombrie 2015, disponibile in 15 decembrie).

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din comunicatul de presa al Eurostat din, 14 decembrie 2015 si care poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Urmatorul comunicat de presa referitor la indicii productiei industriale va aparea miercuri, 13 ianuarie 2016. Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate‐depresaarhiva

Compartimentul de Comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869

Tagged with:
 

Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica www.insse.ro, in trimestrul III Institutul National de Statistica INS2015, investitiile nete realizate in economia nationala, au insumat 17778,0 milioane lei, in crestere cu 1,7%, comparativ cu trimestrul III 2014.

In perioada 1.I‐30.IX.2015, investitiile nete realizate in economia nationala, au insumat 44505,4 milioane lei, fiind in crestere cu 4,5%, comparativ cu perioada 1.I‐30.IX.2014.

Trimestrul III 2015 fata de trimestrul III 2014

Investitiile nete realizate in economia nationala  ‐date provizorii ‐

Structura
‐%‐
Trim. III 2015
‐milioane lei preturi curente ‐ In % fata de trim.III 2014 trim.III trim.III
2014 2015
TOTAL 17778 101,7 100 100
Lucrari de constructii noi 8745 105,3 48,7 49,2
Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 6926,4 100,5 39,1 39
Alte cheltuieli
2106,6 92,1 12,2 11,8

Datele tabelului in format xls

In trimestrul III 2015, comparativ cu trimestrul III 2014, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 1,7%, crestere inregistrata la urmatoarele elemente de structura: lucrari de constructii noi cu 5,3% si utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 0,5%. La alte cheltuieli s‐a inregistrat o scadere cu 7,9%.

Perioada 1.I‐30.IX.2015 fata de perioada 1.I‐30.IX.2014

Investitiile nete realizate in economia nationala ‐ date provizorii ‐

Structura
‐%‐
1.I‐30.IX.2015 In % fata de
‐milioane lei preturi curente‐ 1.I ‐30.IX.2014
1.I‐30.IX.2014 1.I‐30.IX.2015
TOTAL 44505,4 104,5 100 100
Lucrari de constructii noi 20853 107,6 46,2 46,8
Utilaje (inclusiv mijloace de transport) 18636,3 103,5 42,3 41,9

Datele tabelului in format xls

In perioada 1.I‐30.IX.2015, comparativ cu perioada 1.I‐30.IX.2014, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 4,5%, crestere inregistrata la urmatoarele elemente de structura: lucrari de constructii noi cu 7,6% si utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 3,5%. La alte cheltuieli s‐a inregistrat o scadere cu 3,8%.

Comparativ cu perioada 1.I‐30.IX.2014, in perioada 1.I‐30.IX.2015 se constata o crestere a ponderii investitiilor nete in lucrari de constructii noi cu 0,6 puncte procentuale. Ponderea investitiilor nete in utilaje (inclusiv mijloace de transport) a scazut cu 0,4 puncte procentuale si in alte cheltuieli cu 0,2 puncte procentuale.

Informatii suplimentare:

Pentru   interpretarea   corecta   a   indicatorilor,   va   rugam   sa   consultati  Precizarile comunicatului pe homepage.

Urmatorul comunicat de presa va aparea marti, 8 martie 2016.
Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate‐depresaarhiva

Compartimentul de Comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869

Tagged with:
 

Conform celei de a doua estimari pentru T3 2015 Eurostata Oficiului European pentru Statistica (Eurostat), Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in T3 2015, cu un avans de 1,4%, comparativ cu trimestrul trecut.

 

Romania a fost urmata de Croația (1,3%), Malta (1,1%), Letonia (1%), Polonia si Slovacia (0,9%), Suedia si Spania ( 0,8%).

Scaderi s-au inregistrat in Grecia (-0,9%), Estonia si Finlanda (- 0,5%) si Danemarca (- 0,1%).

Comisia Europeana (CE) si-a îmbunatatit estimarile privind cresterea economica a Romaniei in 2015 pana la 3,5%, fata de avansul de 2,8% pe care il preconiza in luna mai, conform previziunilor din toamna. PIB-ul Romaniei ar urma sa inregistreze un avans de 4,1% in 2016 si 3,6% in 2017, datorita consolidarii consumului pe fondul relaxarii fiscale.

Sursa: Eurostat

 

Tagged with:
 

Economie: Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, fata de acelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,6% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

 

In perioada 1.I‐30.IX 2015, Produsul intern brut a crescut cu 3,7%, comparativ cu perioada 1.I‐30.IX 2014, atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2015, nefiind, insa, inregistrate diferente fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 290 din 13 noiembrie 2015.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial in perioada 2013 ‐ 2015, calculata ca serie bruta si serie ajustata sezonier:

Tabel 1: Evolutia Produsului intern brut trimestrial

                    Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV                   An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2013 102,1 101,4 104,2 105,2 103,5
2014 104,1 101,5 103 102,7 102,8
2015 104,3 103,4 103,6
Serie ajustata sezonier 2013 101,9 101,9 104 104,7
2014 103,8 102,3 102,9 102,6
2015 103,8 103,8 103,6
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,5 100,9 101,1
2014 100,1 100,1 101,5 100,8
2015 101,4 100 101,4

Datele tabelului in format Excel.

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, in perioada 1.I‐30.IX 2015 ‐ serie ajusta sezonier

Trim. I Trim. II Trim. III 1.I‐30.IX
Milioane lei, preturi curente 176323,3 172833,8 178432,2 527589,3
In % fata de trimestrul precedent 101,4 100 101,4
In % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent 103,8 103,8 103,6 103,7

Datele tabelului in format Excel.

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului Intern Brut

Categorii de resurse

La cresterea PIB, in perioada 1.I‐30.IX 2015 fata de perioada 1.I‐30.IX 2014, au contribuit toate ramurile economiei, cu exceptia Agriculturii, silviculturii si pescuitului, contributii pozitive mai importante avand urmatoarele ramuri:

–    Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+1,1%), cu o pondere de 16,7% la formarea PIB si al carui volum de activitate s‐a majorat cu 7,1%;

–    Informatiile si comunicatiile (+0,8%), cu o pondere mai redusa la formarea PIB (6,7%) dar care au inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (12,8%);

–    Industria (+0,5%), cu o pondere de 22,7% la formarea PIB si al carei volum de activitate s‐a majorat cu 2,0%;

–    Impozitele nete pe produs (+0,8%), cu o pondere de 12,6% la formarea PIB si al caror volum de activitate s‐a majorat cu 6,3%.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s‐a datorat, in principal:

–   cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s‐a majorat cu 5,7% contribuind cu 3,5% la cresterea PIB;

–     formarii brute de capital fix, cu o contributie de +1,5%, consecinta a cresterii cu 6,8% a volumului sau.

O contributie negativa la cresterea PIB a avut‐o exportul net (‐1,0%), consecinta a cresterii cu 5,7% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 8,0%.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Seria bruta de date si cea ajustata sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1

1995 – T3 2015 pot fi accesate la adresa:  http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul‐intern‐brut

Produsul intern brut pentru trimestrul III 2015, date provizorii (2), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 15 ianuarie 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din Comunicatul de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 8 decembrie 2015 si care poate fi consultat la adresa:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentul de comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: + 4021 3181869

Tagged with:
 

Economie – Relaxare fiscala si creste economica

, in Noutati, by Ramona

In previziunile publicate la inceputul lunii, Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei isi va continua cresterea in 2015 (3,5%), 2016 (4,1%) și 2017 (3,6%), datorita consolidarii consumului pe fondul relaxarii fiscale.

 

Comisia estimeaza o crestere a deficitului structural (MTO), de la 1% din PIB în 2015 la aproape 4% din PIB in 2017. De asemenea, deficitul bugetar este asteptat sa creasca de la 1,5% din PIB în 2015, la 2,8% din PIB in 2016 si la peste 3% din PIB in 2017. Conform estimarilor Comisiei, datoria publica va atinge 40,9% din PIB in 2016 si 42,8% GDP în 2017.

Previziunile economice de toamnă iau in considerare datele disponibile pana la 22 octombrie 2015, pe baza politicilor economice anuntate de statele membre pana la momentul prognozei. Urmatorul set de previziuni economice va fi publicat in februarie 2016.

Pagini Utile

Sursa: ec.europa.eu

Tagged with:
 

Industrie: Productia industriala a crescut cu 3,8%

, in Noutati, by Ramona

Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, in industrie: Productia industriala a crescut cu 3,8%.

 

In luna iulie 2015, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 3,3% ca serie bruta, respectiv cu 0,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate.

Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a crescut atât ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 3,8%, respectiv cu 3,4%.

In perioada 1.I ‐ 31.VII.2015, comparativ cu perioada 1.I ‐ 31.VII.2014, productia industriala a crescut ca serie bruta cu 2,6%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 3,2%.

INS industrie ian 2010 - iulie 2015

………….

Datele graficului in format xls

In luna iulie 2015, productia industriala (serie bruta) a crescut fata de luna precedenta cu 3,3%, datorita cresterii productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+13,3%) si a industriei prelucratoare (+2,8%). Industria extractiva a scazut cu 3,6%.

Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 0,5% fata de luna precedenta, sustinuta de cresterea productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+7,0%) si a industriei prelucratoare (+1,4%). Industria extractiva a scazut cu 5,7%.

Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 3,8%, ca efect al cresterii productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+9,0%) si industriei prelucratoare (+4,3%). Industria extractiva a scazut cu 19,2%.

Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 3,4%, datorita cresterii productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+8,4%) si industriei prelucratoare (+4,2%). Industria extractiva a inregistrat o scadere de 16,1%.

In perioada 1.I ‐ 31.VII.2015, comparativ cu perioada 1.I ‐ 31.VII.2014, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 2,6%, sustinuta de cresterea industriei prelucratoare (+3,1%) si a productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+0,7%). Industria extractiva a scazut cu 7,7%.

Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in perioada 1.I ‐ 31.VII.2015, comparativ cu perioada 1.I ‐ 31.VII.2014, a crescut cu 3,2%, ca urmare a cresterii industriei prelucratoare (+3,6%) si a productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+1,3%). Industria extractiva a inregistrat o scadere de 7,1%.

Indicii productiei industriale, pe total si sectiuni ale industriei

Indicele productiei industriale ‐ IPI iul.15 1.I‐31.VII.2015/
fata de: 1.I‐31.VII.2014
iun.15 iul.14
TOTAL B 103,3 103,8 102,6
S 100,5 103,4 103,2
Industria extractiva B 96,4 80,8 92,3
S 94,3 83,9 92,9
Industria prelucratoare B 102,8 104,3 103,1
S 101,4 104,2 103,6
Energie B 113,3 109 100,7
S 107 108,4 101,3

B= serie bruta; S= serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate

Datele tabelului in format xls

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile Metodologice .

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatiile statistice Buletin Statistic Lunar.

Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate‐depresaarhiva

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !