Produsul Intern Brut (PIB) in trimestrul II 2016 a fost, comparativ cu trimestrul I 2016, in termeni reali, mai mare cu 1,5%, Institutul National de Statistica INSiar   fata  de  acelasi  trimestru  din  anul  2015,  Produsul  intern  brut  a  inregistrat  o crestere cu 6,0% pe seria bruta si cu 5,9% pe seria ajustata sezonier.

In semestrul I 2016, Produsul intern brut a crescut, comparativ  cu semestrul I 2015, cu 5,2%, pe seria bruta si cu 5,0% pe seria ajustata sezonier.

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul II 2016, fiind revizuita fata de varianta publicata în Comunicatul de presa nr. 174 din 8 iulie 2016.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial

Trim. I                                                              Trim. II          Trim. III          Trim. IV                   An
‐ în % fata de perioada corespunzătoare  din anul precedent ‐
Serie bruta 2014 104.3 101.7 103.2 102.8 103.0
2015 104.3 103.4 103.6 103.8 103.8
2016 104.3 106.0
Serie ajustata sezonier 2014 103.9 102.4 103.2 102.8
2015 103.9 103.7 103.6 103.9
2016 104.2 105.9
‐ în % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2014 100.1 100.1 101.6 100.9
2015 101.2 99.9 101.6 101.2
2016 101.5 101.5

Datele tabelului in format Excel

Seria ajustata sezonier

In trimestrul II 2016, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,5%. Fata de acelasi trimestru din anul 2015 Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 5,9%.

In semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut cu 5,0%.

Serie bruta

Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut in trimestrul II 2016 a inregistrat o crestere cu 6,0%. In semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut cu 5,2%.

Seriile  ajustate  sezonier  se  recalculeaza  trimestrial  ca  urmare  a  modificarii  modelelor  adoptate,  a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Produsul intern brut pentru trimestrul II 2016, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 6 septembrie 2016.

Date comparative  cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene  se pot obtine din Comunicatul  de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 12 august 2016 si care poate fi consultat la adresa:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Sursa: Institutul National de Statistica

Tagged with:
 

Economie – Produsul intern brut (PIB) a Institutul National de Statistica INSinregistrat o  crestere cu 1,6%, pe trimestrul I, fata de 2015, comparativ cu trimestrul IV 2015.

Fata  de  acelasi trimestru din  anul 2015,  Produsul intern brut  a  inregistrat  o crestere cu 4,3% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier;

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare   a   includerii   estimarilor  pentru   trimestrul   I   2016,   revizurea   fiind nesemnificativa fata de varianta publicata în Comunicatul de presa.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial:

                                                      Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV                  An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2014 104,3 101,7 103,2 102,8 103
2015 104,3 103,4 103,6 103,8 103,8
2016 104,3
Serie ajustata sezonier 2014 103,9 102,4 103,2 102,8
2015 103,9 103,8 103,6 103,9
2016 104,2
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2014 100,1 100,1 101,6 100,9
2015 101,2 100 101,5 101,1
2016 101,6

Datele tabelului in format Excel.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Produsul intern brut pentru trimestrul I 2016, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 7 iunie 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din Comunicatul de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 13 mai 2016 si care poate fi consultat la adresa:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentul de comunicare

e‐mail:  biroupresa@insse.ro

Tel: + 4021 3181869

Tagged with:
 

Potrivit www.insse.ro, Produsul intern brut a Institutul National de Statistica INScrescut in 2015, cu 3,8%.

Comparativ cu trimestrul III 2015, Produsul intern brut in trimestrul IV 2015 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1,1%1;

Fata  de  acelasi trimestru din  anul 2014,  Produsul intern brut  a  inregistrat  o crestere cu 3,8% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

Evolutia Produsului intern brut trimestrial in perioada 2013 ‐ 2015, calculata ca serie bruta si serie ajustata sezonier, este prezentata in tabelul care urmeaza:

 Tabel 1: Evolutia Produsului intern brut trimestrial:

                                      Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV                  An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2013 102,2 101,6 104,2 105,3 103,5
2014 104,3 101,7 103,2 102,8 103,0
2015 104,3 103,4 103,6 103,8 103,8
Serie ajustata sezonier 2013 102,1 102,0 104,1 105,0
2014 104,0 102,3 103,2 102,8
2015 104,0 103,7 103,6 103,8
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,6 100,8 101,3
2014 100,1 100,1 101,7 100,9
2015 101,3 99,9 101,5 101,1

 Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fisierul .rar  atasat comunicatului pe homepage.

Seria ajustata sezonier

Produsul Intern Brut ‐ date ajustate sezonier ‐  estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 181542,4 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 1,1% fata de trimestrul III 2015  si cu 3,8% fata de trimestrul IV 2014.

Serie bruta

Produsul intern brut estimat pentru anul 2015 a fost de 712832,3 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,8% fata de anul 2014.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2015 a fost de 212058,6 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,8 fata de trimestrul IV 2014.

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

In anul 2015, dinamica PIB s‐a modificat in varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1) cu +0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adaugate brute totale nu s‐a modificat, fiind insa inregistrate modificari pe unele ramuri de activitate, astfel:

–    Administratie  publica  si  aparare;  asigurari  sociale  din  sistemul  public;  invatamant; sanatate si asistenta sociala (+0,2 puncte procentuale);

–    Informatii si comunicatii (+0,1 puncte procentuale);

–    Activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (‐0,1 puncte procentuale).

 Volumul impozitelor nete pe produs s‐a diminuat cu 0,1 puncte procentuale.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari ale contributiei la cresterea PIB in anul 2015, intre cele doua estimari, au inregistrat:

–    Consumul  final individual efectiv al gospodariilor populatiei, de la +3,9% la +4,0%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 105,8% la 105,9%;

–    Formarea bruta de capital fix, de la +1,8% la +2,1%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 107,5% la 108,8%;

–    Importul de bunuri si servicii, de la +3,5% la +3,8%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 108,4% la 109,1%;

–    Exportul de bunuri si servicii de  la +1,9% la +2,3%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 104,7% la 105,5%.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

 Seria bruta de date si cea ajustata sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1

1995 – T4 2015 pot fi accesate la adresa:  http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul‐intern‐brut

Produsul intern brut pentru trimestrul I 2016, date „semnal”, va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 13 mai 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine de pe site‐ul Eurostat si pot fi consultate la adresa:  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Compartimentul de comunicare

 e‐mail:  biroupresa@insse.ro

 Tel: + 4021 3181869

Sursa: www.insse.ro

Tagged with:
 

Potrivit www.insse.ro, Produsul intern brut a Institutul National de Statistica INScrescut in 2015, cu 3,7%.

 

Comparativ cu trimestrul III 2015, Produsul intern brut in trimestrul IV 2015 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1,1%1;

Fata de acelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,7% pe seria bruta si de 3,8% pe seria ajustata sezonier;

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2012‐2014 in vederea reconcilierii cu datele anuale (2012 si 2013 – varianta definitiva, 2014 – varianta semidefinitiva) si a includerii estimarilor pentru trimestrul IV 2015, fiind modificata fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 21 din 15 ianuarie 2016.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial in perioada 2013 ‐ 2015, calculata ca serie bruta si serie ajustata sezonier, este prezentata in tabelul care urmeaza.

Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV           An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2013 102,2 101,6 104,2 105,3 103,5
2014 104,3 101,7 103,2 102,8 103
2015 104,3 103,4 103,6 103,7 103,7
Serie ajustata sezonier 2013 102,1 102 104,1 105
2014 104 102,3 103,2 102,8
2015 104 103,7 103,6 103,8
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,6 100,8 101,3
2014 100,1 100,1 101,7 100,9
2015 101,3 99,8 101,5 101,1

Datele tabelului in format Excel

Seria ajustata sezonier

In trimestrul IV 2015, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 1,1%.

Fata de acelasi trimestru din anul 2014 Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,8%.

Serie bruta

Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut in trimestrul IV 2015 a inregistrat o crestere cu 3,7%.

In anul 2015, comparativ cu anul 2014, Produsul intern brut a crescut cu 3,7%.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2015, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 8 martie 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din Comunicatul de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 12 februarie 2016 si care poate fi consultat la adresa:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentul de comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: + 4021 3181869

Tagged with:
 

Ecomonie – Produsul intern brut (PIB) a inregistrat o  crestere cu 3,6%, pe trimestrul III, fata de 2014,  atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

In perioada 1.I-30.IX 2015, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2014, cu 3,7%, atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier.

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare   a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2015, nefiind, insa, inregistrate diferente fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 306 din 4 decembrie 2015.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial in perioada 2013 – 2015, calculata ca serie bruta si serie ajustata sezonier, este prezentata in tabelul care urmeaza:

Tabel 1: Evolutia Produsului intern brut trimestrial:

                                                                Trim. I     Trim. II         Trim. III       Trim. IV    An
– in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent –
Serie bruta 2013 102,1 101,4 104,2 105,2 103,5
2014 104,1 101,5 103,0 102,7 103,0
2015 104,3 103,4 103,6
Serie ajustata sezonier 2013 101,9 101,9 104,0 104,7
2014 103,8 102,3 102,9 102,6
2015 103,8 103,8 103,6
– in % fata de trimestrul precedent –
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,5 100,9 101,1
2014 100,1 100,1 101,5 100,8
2015 101,4 100,0 101,4

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fisierul .rar atasat comunicatului pe homepage.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2015 a fost de 197460,0 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,6% fata de trimestrul III 2014.

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului intern brut

 Categorii de resurse

In trimestrul III 2015, dinamica PIB nu s-a modificat in varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1).

Volumul valorii adaugate brute s-a diminuat cu 0,1 puncte procentuale, modificari mai importante fiind inregistrate in:

–   Industrie (+0,3 puncte procentuale);

–   Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (-0,7 puncte procentuale);

–   Informatii si comunicatii (-0,3 puncte procentuale);

–     Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-0,6 puncte procentuale);

–   Activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (-0,6 puncte procentuale).

Volumul si contributia impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 0,9, respectiv cu 0,1 puncte procentuale.

Categorii de utilizare PIB

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB in trimestrul III 2015, intre cele doua estimari, au inregistrat:

–     cheltuiala pentru consumul final al administratiilor publice, de la +0,5% la +0,3%, ca urmare a reducerii volumului sau de la 104,0% la 102,4%;

–   importul de bunuri si servicii, de la +1,2% la +1,4%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 103,1% la 103,6%;

–   exportul de bunuri si servicii de la +0,4% la +1,8%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 100,9% la 104,6%.

Sursa si detalii: www.insse.ro

Informatii suplimentare:

 Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

 Seria bruta de date si cea ajustata sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1 1995 – T3 2015 pot fi accesate la adresa:  http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut

Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2015, date „semnal”, va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site-ul INS, in data de 12 februarie 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine de pe site-ul Eurostat si pot fi consultate la adresa:  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Tagged with:
 

Economie: Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, fata de acelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,6% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

 

In perioada 1.I‐30.IX 2015, Produsul intern brut a crescut cu 3,7%, comparativ cu perioada 1.I‐30.IX 2014, atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier;

Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2015, nefiind, insa, inregistrate diferente fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 290 din 13 noiembrie 2015.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial in perioada 2013 ‐ 2015, calculata ca serie bruta si serie ajustata sezonier:

Tabel 1: Evolutia Produsului intern brut trimestrial

                    Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV                   An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2013 102,1 101,4 104,2 105,2 103,5
2014 104,1 101,5 103 102,7 102,8
2015 104,3 103,4 103,6
Serie ajustata sezonier 2013 101,9 101,9 104 104,7
2014 103,8 102,3 102,9 102,6
2015 103,8 103,8 103,6
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,5 100,9 101,1
2014 100,1 100,1 101,5 100,8
2015 101,4 100 101,4

Datele tabelului in format Excel.

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, in perioada 1.I‐30.IX 2015 ‐ serie ajusta sezonier

Trim. I Trim. II Trim. III 1.I‐30.IX
Milioane lei, preturi curente 176323,3 172833,8 178432,2 527589,3
In % fata de trimestrul precedent 101,4 100 101,4
In % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent 103,8 103,8 103,6 103,7

Datele tabelului in format Excel.

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului Intern Brut

Categorii de resurse

La cresterea PIB, in perioada 1.I‐30.IX 2015 fata de perioada 1.I‐30.IX 2014, au contribuit toate ramurile economiei, cu exceptia Agriculturii, silviculturii si pescuitului, contributii pozitive mai importante avand urmatoarele ramuri:

–    Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+1,1%), cu o pondere de 16,7% la formarea PIB si al carui volum de activitate s‐a majorat cu 7,1%;

–    Informatiile si comunicatiile (+0,8%), cu o pondere mai redusa la formarea PIB (6,7%) dar care au inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (12,8%);

–    Industria (+0,5%), cu o pondere de 22,7% la formarea PIB si al carei volum de activitate s‐a majorat cu 2,0%;

–    Impozitele nete pe produs (+0,8%), cu o pondere de 12,6% la formarea PIB si al caror volum de activitate s‐a majorat cu 6,3%.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s‐a datorat, in principal:

–   cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s‐a majorat cu 5,7% contribuind cu 3,5% la cresterea PIB;

–     formarii brute de capital fix, cu o contributie de +1,5%, consecinta a cresterii cu 6,8% a volumului sau.

O contributie negativa la cresterea PIB a avut‐o exportul net (‐1,0%), consecinta a cresterii cu 5,7% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 8,0%.

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile metodologice.

Seria bruta de date si cea ajustata sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1

1995 – T3 2015 pot fi accesate la adresa:  http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul‐intern‐brut

Produsul intern brut pentru trimestrul III 2015, date provizorii (2), va fi publicat prin comunicat de presa, conform calendarului de pe site‐ul INS, in data de 15 ianuarie 2016.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din Comunicatul de presa al Eurostat care va fi publicat pe data de 8 decembrie 2015 si care poate fi consultat la adresa:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentul de comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: + 4021 3181869

Tagged with:
 

Cele mai recente date macroeconomice publicate comisia europeanade Biroul European de Statistica (Eurostat) arata ca Romania a inregistrat, in 2014, un deficit bugetar de 1,4% din PIB si o datorie publica de 39,9% din PIB.

Comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii, Romania se afla în top 5 al tarilor europene cu cel mai mic deficit bugetar (locul 2, dupa Lituania (0,7%), urmata de Letonia (1,5%), Suedia (1,7%) si Cehia (1,9%) si cu cea mai mica datorie publica (locul 4, dupa Estonia (10,4%), Luxemburg (23%) si Bulgaria (27%), urmata de Letonia (40,6%) si Lituania (40,7%).

La nivelul Uniunii Europene, deficitul bugetar inregistrat in 2014 a fost de 3% din PIB, iar datoria publica de 86,8% din PIB. In ceea ce priveste datele agregate pentru cele 19 state ale zonei euro, deficitul bugetar s-a ridicat in anul 2014 la 2,6% din PIB, iar datoria publica la 92,1% din PIB.

Context

Studiul Eurostat publicat in data de 21 octombrie compileaza datele primite in cursul anului 2015 de la birourile de statistica ale statelor membre in cadrul procedurii de deficit excesiv. Studiul cuprinde date complete pentru anii 2011, 2012, 2013 și 2014.

Studiul Eurostat integral (in limba engleza).

Sursa: ec.europa.eu

Tagged with:
 

Potrivit Institutului National de Statistica, fata de Institutul National de Statistica INSacelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 3,4% pe seria bruta si cu 3,8% pe seria ajustata sezonier.

 

Deasemenea, in semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2014, cu 3,8%, atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier.

Evolutia Produsului intern brut trimestrial 2013 – 2015

Trim. I           Trim. II         Trim. III         Trim. IV             An
‐ in % fata de perioada corespunzatoare din anul precedent ‐
Serie bruta 2013 102,1 101,4 104,2 105,2 103,4
2014 104,1 101,5 103 102,7 102,8
2015 104,3 103,4
Serie ajustata sezonier 2013 101,9 102 104 104,7
2014 103,8 102,3 102,9 102,6
2015 103,8 103,8
‐ in % fata de trimestrul precedent ‐
Serie ajustata sezonier 2013 101,1 101,5 100,9 101,2
2014 100,2 100,1 101,4 100,9
2015 101,4 100,1

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fisierul .rar atasat comunicatului pe homepage.

Produsul Intern Brut ‐ date ajustate sezonier ‐   estimat pentru trimestrul II 2015 a fost de 172903,9 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,1% fata de trimestrul I 2015 si cu 3,8% fata de trimestrul II 2014.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2015 a fost de 349108,0 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,8% fata de semestrul I 2014.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2015 a fost de 162541,0 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,4% fata de trimestrul II 2014.

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2015 a fost de 302717.2 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 3,8% fata de semestrul I 2014.

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB si a valorii adaugate brute, in trimestrul II 2015, s‐a majorat cu 0,1 puncte procentuale; volumul si contributia impozitelor nete pe produs s‐a majorat cu 0,3, respectiv cu 0,1 puncte procentuale.

Volumul valorii adaugate brute pe ramuri de activitate a inregistrat modificari mai importante in:

 –   Constructii (+3,5 puncte procentuale);

 –   Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+1,0 puncte procentuale).

Datele complete  in format .xls  pot fi accesate prin fisierul .rar atasat comunicatului.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, au inregistrat:

–   formarea bruta de capital fix, de la +1,6% la +2,0%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 107,9% la 109,7%;

–   importul de bunuri si servicii, de la +3,4% la +4,2%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 107.8% la 109.8%;

–   exportul de bunuri si servicii de la +1,8% la +3,4%, ca urmare a cresterii volumului sau de la 104,2% la 108,1%;

–    cheltuiala pentru consumul final al gospodariilor populatiei, de la +3,8% la +3,5%, ca urmare a reducerii volumului sau de la 105,9% la 105,5%.

Datele complete (xls) pot fi accesate prin fisierul .rar atasat comunicatului pe homepage.

Economia Romaniei a crescut cu 3,7 la sută in primele sase luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Chiar daca avansul este considerabil, este o veste doar pe jumatate buna. Economia nu mai are acelasi ritm de crestere ca in trimestrele anterioare. E adevarat ca in trimestrul al II-lea, PIB-ul a crescut cu 3,2% fata de trimestrul al II-lea din 2014, dar numai cu 0,1 la suta comparativ cu trimestrul I de anul acesta, ceea ce arata ca economia pierde din avant si, de fapt, stagneaza, sunt de parere economistii.

Formula de calcul a PIB este urmatoarea:

PIB= C+G+I+(X-M), unde:

C – consum privat, G – cheltuieli guvernamentale, I – investitiile companiilor in bunuri de capital, X – export, M – import.

PIB-ul include bunurile si serviciile care dispun de piete (sau care ar putea dispune de piete) si produsele care sunt realizate de guvern si institutiile non-profit. Pentru a masura rata de crestere a PIB-ului real, PIB-ul la preturile curente sunt evaluate in preturile anului anterior si modificarile volumului astfel calculate sunt impuse la nivelul unui an de referinta; aceasta se numeste serie in lant. In mod corespunzator, modificarile pretului nu vor mari rata de crestere. PIB-ul real pe cap de locuitor este calculat ca raport al PIB-ului real la populatia medie dintr-un anumit an. Aceste este folosit adesea ca un indicator al bunastarii unei tarii, intrucat este o unitate de masura a venitului mediu net din acea tara. Totusi, nu reprezinta o unitate de masura completa a bunastarii economice. De exemplu, PIB-ul nu include majotatea muncii neplatite din gospodarii. Deasemenea, PIB-ul nu tine cont nici de efectele negative ale activitatii economice, precum degradarea mediului. PIL-ul real pe cap de locuitor se bazeaza pe cifre rotunjite. Discrepantele din tabele dintre totaluri si procente se datoreaza rotunjirilor.

Tagged with:
 

Potrivit Institutului National de Statistica, Comparativ cu trimestrul I 2015, Produsul Intern Brut (PIB) in trimestrul II 2015 a inregistrat, in termeni reali  o crestere de 0.1 %.

 

Fata de acelasi trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,2% pe seria bruta si cu 3,7% pe seria ajustata sezonier;
In semestrul I 2015, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2014, cu 3,7%, pe seria bruta si cu 3,8% pe seria ajustata sezonier.
Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata  ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul II 2015.
PIB 2000 - 2015

Date in format Excel

Contributia categoriilor de resurse si de utilizari la modificarea Produsului Intern Brut

La cresterea PIB, in semestrul I 2015 fata de semestrul I 2014, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contributii pozitive mai importante având urmatoarele ramuri:

 –    Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+1,0%), cu o pondere de 17,7% la formarea PIB si al carui volum de activitate s‐a majorat cu 5,6%;

 –    Informatiile si comunicatiile (+0,9%), cu o pondere mai redusa la formarea PIB (7,2%) dar care au inregistrat o crestere semnificativa a volumului de activitate (13,8%);

 –    Industria (+0,5%), cu o pondere de 22,0% la formarea PIB si al carei volum de activitate s‐a majorat cu 2,2%;

 –    Impozitele nete pe produs (+0,5%), cu o pondere de 13,6% la formarea PIB si al caror volum de activitate s‐a majorat cu 4,2%.

Categorii de utilizari

Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s‐a datorat, in principal:

–   cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s‐a majorat cu 5,4% contribuind cu 3,5% la cresterea PIB;

–     formarii brute de capital fix, cu o contributie de +1,5%, consecinta a cresterii cu 8,1% a volumulului sau.

O contributie negativa la cresterea PIB a avut‐o exportul net (‐1,5%), consecinta a cresterii cu 6,3% a exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o crestere mai mare a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 9,6%. Este de remarcat, insa, soldul usor pozitiv al balantei de plati.

Economia Romaniei a crescut cu 3,7 la sută in primele sase luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Chiar daca avansul este considerabil, este o veste doar pe jumatate buna. Economia nu mai are acelasi ritm de crestere ca in trimestrele anterioare. E adevarat ca in trimestrul al II-lea, PIB-ul a crescut cu 3,2% fata de trimestrul al II-lea din 2014, dar numai cu 0,1 la suta comparativ cu trimestrul I de anul acesta, ceea ce arata ca economia pierde din avant si, de fapt, stagneaza, sunt de parere economistii.

Formula de calcul a PIB este urmatoarea:

PIB= C+G+I+(X-M), unde:

C – consum privat, G – cheltuieli guvernamentale, I – investitiile companiilor in bunuri de capital, X – export, M – import.

PIB-ul include bunurile si serviciile care dispun de piete (sau care ar putea dispune de piete) si produsele care sunt realizate de guvern si institutiile non-profit. Pentru a masura rata de crestere a PIB-ului real, PIB-ul la preturile curente sunt evaluate in preturile anului anterior si modificarile volumului astfel calculate sunt impuse la nivelul unui an de referinta; aceasta se numeste serie in lant. In mod corespunzator, modificarile pretului nu vor mari rata de crestere. PIB-ul real pe cap de locuitor este calculat ca raport al PIB-ului real la populatia medie dintr-un anumit an. Aceste este folosit adesea ca un indicator al bunastarii unei tarii, intrucat este o unitate de masura a venitului mediu net din acea tara. Totusi, nu reprezinta o unitate de masura completa a bunastarii economice. De exemplu, PIB-ul nu include majotatea muncii neplatite din gospodarii. Deasemenea, PIB-ul nu tine cont nici de efectele negative ale activitatii economice, precum degradarea mediului. PIL-ul real pe cap de locuitor se bazeaza pe cifre rotunjite. Discrepantele din tabele dintre totaluri si procente se datoreaza rotunjirilor.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !