Legislatia in domeniul achizitiilor publice reglementeaza utilizarea acordului-cadru, fiind considerata o modalitate speciala de atribuire, care poate fi folosita in anumite situatii specifice .

 

Mai multe informatii despre Acordul cadru, dar si Contractele Subsecvente gasiti intr-un alt articol: Acord cadru si Contracte Subsecvente

Astfel, acordul-cadrul, ca instrument in achizitii publice, este definit in art.3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ca fiind: acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.

Ca tehnica, acordul-cadru incorporeaza toate demersurile necesare atribuirii instrumentului acord-cadru, precum si contractelor subsecvente aferente acestuia.

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de valabilitate a acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente poate depasi durata de valabilitate a acordului-cadru.

In practica, acordul cadru poate imbraca doua forme:

 • Acordul – cadru in care toate conditiile sunt stabilite, cu exceptia cantitatii (in cazul in care atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza fara reluarea competitiei);
 • Acordul- cadru in care nu toate conditiile sunt stabilite (in cazul in care atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza cu reluarea competitiei).

Indiferent de forma adoptata, acordul-cadru este potrivit sa se atribuie in situatia in care autoritatea contractanta nu detine informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata, conditia esentiala fiind ca necesitatea sa se formeze ad-hoc, neputand fi anticipat cu precizie momentul aparitiei nevoii si anvergura acesteia.

Pe de alta parte, un alt rationament care sta la baza utilizarii acordului-cadru ca tehnica de achizitie este dat de obtinerea de economii in ceea ce priveste atat costul legat de achizitia respectiva, cat si timpul necesar derularii procesului de achizitie.

Potrivit studiilor realizate, cele mai mari economii financiare si de timp se obtin atunci cand atribuirea unui acord-cadru este combinata cu achizitia centralizata si utilizarea fazei finale de licitatie electronica.

Avantajele acordului-cadru constau in:

 • derularea unei singure proceduri de atribuire atat pentru atribuirea acordului-cadru, cat si pentru atribuirea contractelor subsecvente;
 • posibilitatea incheierii cu un singur operator economic sau cu mai multi operatori economici in functie de natura achizitiei, caracteristicile pietei si modalitatea de gestionare a achizitiilor;
 • posibilitatea de atribuire a contractelor subsecvente fie cu reluarea competitiei, fie fara reluarea competitiei intre semnatarii acordului-cadru, in cazul acordului-cadru incheiat cu mai multi operatori economici;
 • reluarea competitiei in vederea atribuirii contractelor subsecvente se bazeaza pe o metodologie simplificata (nu mai este necesara publicarea in SEAP, iar procesul este deschis numai pentru semnatarii acordului-cadru). Simplitatea procesului in ceea ce priveste atribuirea contractelor subsecvente reprezinta un avantaj major, intrucat accelereaza atribuirea contractelor, creste eficienta si reduce semnificativ costurile atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici.
 • posibilitatea utilizarii de catre o asociere de autoritati contractante prin agregarea necesitatii acestora, ceea ce poate conduce la economii semnificative.
 • nu angajeaza fonduri, acestea fiind angajate doar de contractele subsecvente atribuite ulterior acordului-cadru. In ceea ce priveste aceasta ultima mentiune,

Dezavantajele acordului-cadru au la baza urmatoarele considerente:

 • nu este pretabil pentru toate tipurile de achizitii.
 • lipsa certitudinii privind cantitatile ce vor fi achizitionate poate sa conduca la demotivarea operatorilor economici de a depune oferta, respectiv de a intra in relatii comerciale cu autoritatea contractanta respectiva.
 • numarul mare de operatori economici semnatari ai unui acord-cadru poate, de asemenea, sa demotiveze operatorii economici.
 • tendinta de a reduce perioada de timp intre stabilirea cantitatii necesare si incheierea contractului subsecvent, concretizata in mod practic prin nerespectarea frecventei de atribuire a contractelor subsecvente;
 • in cazul in care acordul-cadru este incheiat pe o perioada mai lunga de timp pot aparea blocari ale pietei, instituirea unor bariere comerciale sau asumarea achizitionarii unor produse, fara a lua in considerare dinamica pietei datorata unor modificari ale performantelor tehnologice ale acestora;
 • in cazul unui acord-cadru in care toate conditiile sunt stabilite, iar obiectul este reprezentat de produse care au un ritm de uzura morala accelerat, sau produse ale caror performante tehnologice se modifica in mod constant functie de dinamica pietei, prin atribuirea contractelor subsecvente se pot achizitiona produse cu specificatii tehnice inferioare celor care se gasesc pe piata la un anumit moment dat sau se poate ajunge la situatia in care este imposibila continuarea acordului-cadru (produsele nu se mai fabrica).

Acordul-cadru reprezinta o modalitate speciala de atribuire la care autoritatile contractante pot apela atunci cand intentioneaza sa achizitioneze produse/servicii/lucrari cu caracter de repetabilitate/recurenta, fara a exista insa informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata, conditia esentiala fiind ca necesitatea sa se formeze ad-hoc, neputand fi anticipat cu precizie momentul aparitiei nevoii si anvergura acesteia.

Exemplu:

Necesitatea obiectiva

O unitate spitaliceasca are nevoie sa achizitioneze alimente pentru a prepara hrana necesara bolnavilor internati

Obiectul contractului

Alimente diverse care pot fi enumerate

Cantitatea

Nu se cunosc cantitatile aferente fiecarei grupe de alimente intrucat nu este cunoscut numarul exact al bolnavilor care vor fi internati in spital pe parcursul unui an bugetar.

Calitatea

Autoritatea contractanta poate stabili specificatii tehnice pentru fiecare categorie/ produs in parte

Caracterul de repetabilitate/recurenta al necesitatii

Este cunoscut ca bolnavii trebuie hraniti in fiecare zi.

Se  considera ca nu este oportun a fi aplicat acordul-cadru in urmatoarele situatii:

 • atunci cand sunt cunoscute elementele cantitative ale achizitiei, chiar daca, cantitatile se achizitioneaza succesiv, prin comenzi repetate in baza aceluiasi contract sau in contracte separate;
 • pentru realizarea de investitii noi, care prin natura lor sunt expresie a unor proiecte cu un scop clar definit si rezultat unic; obiectul achizitiei este unul complex sau necesita personalizare sau schimbari ale liniei de productie, a metodelor si metodologiilor de realizare, in astfel de cazuri operatorul economic putand cunoaste daca intrarea intr-o astfel de relatie contractuala este sau nu profitabila numai in functie de cantitate;
 • pentru achizitia de lucrari, servicii si produse a caror cantitate si frecventa este redata de categoria de cheltuieli din care este decontata, avand in vedere ca utilizarea acestei categorii are un caracter clar, precis si limitat determinat de autorizarile bugetare in cauza;

Exemple: autobuze, autoutilitare, echipamente si aparatura medicala de inalta tehnologie si complexitate (ex: dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, dispozitive medicale electro-mecanice, dispozitive medicale pentru imagistica medicala, dispozitive medicale pentru diagnostic si radioterapie, etc.), tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou, vagoane de tren s.a.

 • pentru acele categorii de servicii specifice a caror recurenta este data de obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca raportate la suprafete fixe si sau nr. de posturi.
 • Exemple: servicii de curatenie, servicii de paza si securitate etc.

In cazul achizitiilor de material rulant pentru transportul public urban, este chiar indicata incheierea unui contract de achizitie publica, cu posibilitatea achizitionarii unor cantitati suplimentare, fiind necesar un studiu preliminar al conditiilor pietei precum si al capacitatilor de productie ale operatorilor economici care activeaza in aceasta piata de profil.

In situatia in care obiectul achizitiei este caracterizat print-un ritm crescut al uzurii morale, cum ar fi produsele IT, echipamente si aparatura medicala de inalta tehnologie si complexitate, autoritatea contractanta trebuie sa ia in considerare ritmul respectiv la incheierea acordului-cadru si sa stabileasca o durata a acestuia in consecinta, astfel incat sa elimine riscul de a achizitiona pe intreaga perioada de derulare a acordului-cadru acelasi tip de produs, fara a lua in considerare avansul tehnologic.

Sursa: ANAP, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 

Tagged with:
 

In achizitii publice, un acord cadru, este  acordul incheiat intr-o forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici.

Acordul care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.

Legislatia in domeniul achizitiilor publice instituie o modalitate speciala de atribuire, intitulata “acord cadru” prin care permite incheierea unei intelegeri intre cumparator (autoritatea contractanta) si  vanzator (operator economic/ ofertant castigator) pentru o cantitate maxima, iar la momente prestabilite sa fie furnizate parti din acord (similar livrarilor pe baza de comanda).

Autoritatile contractante achizitioneaza si incheie un acord cadru pentru anumite servicii sau produse, cu caracter repetitiv, prevazute cu limite minimale si maximale pentru o perioada determinata si a caror cantitate poate fi doar estimata, fara a fi stabilit exact necesarul dintr-un an (exp.: produse de curatenie, produse de birotica), servicii postale, service auto.

Acordul cadru poate avea două forme:

 • Acordul – cadru în care toate condițiile sunt stabilite, cu excepția cantității (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea competiției);
 • Acordul- cadru în care nu toate condițiile sunt stabilite (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează cu reluarea competiției).

Cand este folosit acordul cadru?

Acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situația în care autoritatea contractantă nu deține informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată, condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Un alt raționament care stă la baza utilizării acordului-cadru ca tehnică de achiziție este dat de obținerea de economii în ceea ce privește atât costul legat de achiziția respectivă, cât și timpul necesar derulării procesului de achiziție. Cele mai mari economii financiare și de timp se obțin atunci când atribuirea unui acord-cadru este combinată cu achiziția centralizată și utilizarea fazei finale de licitație electronică.

Autoritatea contractanta atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 68-112, legea 98/2016.

Detalii privind Procedurile de atribuire mentionate mai sus gasiti in articole dedicate fiecarui tip de procedura, dupa cum urmeaza:

Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire la care autoritățile contractante pot apela atunci când intenționează să achiziționeze: produse/ servicii/ lucrări cu caracter de repetabilitate/ recurență, fără a există însă informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată.

Condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Exemplu:

Necesitatea obiectivă O unitate spitalicească are nevoie să achiziționeze alimente pentru a prepara hrana necesară bolnavilor internați
Obiectul contractului Alimente diverse care pot fi enumerate
Cantitatea Nu se cunosc cantitățile aferente fiecărei grupe de alimente întrucât nu este cunoscut numărul exact al bolnavilor care vor fi internați în spital pe parcursul unui an bugetar.
Calitatea Autoritatea contractantă poate stabili specificații tehnice pentru fiecare categorie/ produs în parte
Caracterul de repetabilitate/recurență al necesității Este cunoscut că bolnavii trebuie hrăniți în fiecare zi.

Cand nu ar trebui folosit acordul cadru

 • când sunt cunoscute elementele cantitative ale achiziției, chiar dacă, cantitățile se achiziționează succesiv, prin comenzi repetate în baza aceluiași contract sau în contracte separate;
 • pentru realizarea de investiții noi, care prin natura lor sunt expresie a unor proiecte cu un scop clar definit și rezultat unic. Obiectul achiziției este unul complex sau necesită personalizare sau schimbări ale liniei de producție, a metodelor și metodologiilor de realizare, în astfel de cazuri operatorul economic putând cunoaște dacă intrarea într-o astfel de relație contractuală este sau nu profitabilă numai în funcție de cantitate;
 • pentru achiziția de lucrări, servicii și produse a căror cantitate și frecvență este redată de categoria de cheltuieli din care este decontată, având în vedere că utilizarea acestei categorii are un caracter clar, precis si limitat determinat de autorizările bugetare în cauză;

Exemple: autobuze, autoutilitare, echipamente și aparatură medicală de înaltă tehnologie și complexitate: dispozitive medicale, tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou, vagoane de tren ș.a.

 • pentru acele categorii de servicii specifice a căror recurență este dată de obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească raportate la suprafețe fixe și sau nr. de posturi.

Exemple: servicii de curățenie, servicii de pază și securitate etc.

Modalitatea si conditiile incheierii unui acord cadru:

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau operatori care sunt parte a acordului-cadru, prin aplicarea criteriilor de calificare selectie, de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in documentatia de atribuire.

 • cu un singur operator economic:
  • cu pespectarea obligatiilor principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta;
  • cu pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina
   pretul fiecarui contract atribuit ulterior.
 • cu mai multi operatori economici:
  • fara reluarea competitiei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in cuprinsul sau,  in cazul in care acordul- cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau, precum si conditiile obiective in functie de care se stabileste care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrarile, va presta serviciile sau va furniza produsele;
  • cu reluarea competitiei intre operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, in cazul in care acordul-cadru nu stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau;
  • partial fara reluarea competitiei intre operatorii economici, numai daca aceasta posibilitate a fost prevazuta in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, in cazul in care acordul-cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor,
   prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau.

In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori  economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea contractanta are obligatia, ori de cate ori decide achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul acordului respectiv, sa transmita concomitent o invitatie de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

În situația în care obiectul achiziției este caracterizat print-un ritm crescut al uzurii morale ( produse IT, echipamente și aparatură medicală de înaltă tehnologie și complexitate), autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare ritmul respectiv la încheierea acordului-cadru și să stabilească o durată a acestuia în consecință.

Astfel se elimina riscul de a achiziționa pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru același tip de produs, fără a lua în considerare avansul tehnologic.

Ce contine un acord cadru? Pervedererile unui acord cadru:

 • cu un singur operator economic:
  • obligatiile pe care operatorul si le-a asumat prin propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, descrierea serviciilor si nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrarilor si nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de executie incepand din momentul incheierii contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;
  • pretul/tariful unitar sau preturile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, prevazute de operatorul economic in propunerea financiara;
  • conditii specifice, coeficienti de ajustare si formule de ajustare a preturilor, dupa caz;
  • orice alte elemente/clauze considerate necesare.
 • cu mai multi operatori economici:
  • elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a respectivului acord;
  • numarul  maxim  de operatori  economici  cu  care se incheie acordul-cadru,  conform  prevederilor anuntului de participare;
  • elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor
   subsecvente.

Durata acordului cadru

 • nu poate depasi 4 ani pentru achizitiile publice,
 • sau 8 ani pentru achizitiile sectoriale,

Exceptie: Durata acordului cadru depasteste prevederile legale doar in cazurile exceptionale pe care autoritatea contractanta le justifica in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

Contracte subsecvente

 • Durata ultimului contract subsecvent poate depasi perioda de valabilitate a acordului-cadru;
 • Depasirea cu >50 % a valorii/canitatii maxime a acordului-cadru = modificare substantiala = o noua procedura de atribuire;
 • Doar cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul cadru respectiv.

In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului depaseste cantitatea estimata. Autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi  acoperita de respectivul operator economic.

In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea intregii cantitati necesare.

Atribuirea contractelor subsecvente unui acord cadru:

 • partial cu reluarea competitiei;
 • partial fara reluarea competitiei

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de valabilitate a acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente poate depasi durata de valabilitate a acordului-cadru.

Licitatie-publica.ro, este in masura sa va furnizeze, zilnic, direct pe email, cele mai recente oportunitati de contractare din achizitii publice, potrivit criteriilor dvs. de interes. Monitorizam peste 2500 de surse de publicare a licitatiilor publice. Profitati de Oportunitate si Incercati Gratuit, Inregistrati-va Aici!

Tender Service Group a lansat este nou serviciu de informații privind achizitiile publice pentru Columbia, licitacionescolombia.co.

In timp ce compania locala, Tender Serviciul Columbia S.A.S. cu sediul in Medellín, era deja responsabila cu platforma trans-nationala pentru America Latina, latamcompra.com (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru and Uruguay), acum operam, de asemenea un serviciu dedicat pietei columbiene. Acest pas a fost o miscare logica, avand in vedere strategia noastra in Europa prin operarea serviciilor locale in fiecare tara in parte.

Cu mai mult de 46 de milioane de locuitori, Columbia este doua tara ca marime din America de Sud si indica o crestere economica constanta si robusta. Chiar daca majoritatea licitatiilor sunt publicate pe platforma guvernamentala SECOP , exista sute de alte surse, din care preluam cereri de oferte, facand Columbia o tara foarte atragatoare pentru un serviciu de informatii privind achizitiile publice.

Achizitiile publice sunt relativ centralizate in Columbia, organismele guvernamentale fiind obligate sa publice ofertele in sistemul electronic de achizitii publice SECOP. Cu toate acestea, multe alte autoritati publice/ achizitori, cum ar fi companiile de utilitati, universitati, etc. pot publica cererile lor de oferta pe site-ul propriu, astfel încat exista sute de surse suplimentare pentru oportunitatile de afaceri din contractele publice.

Tender Service Group se ofera servicii de informare privind licitatiile publice in 16 tari (click pe o tara pentru a citi mai multe informatii si pentru a merge direct pe site-ul dedicat fiecarei tari): Austria, Bulgaria, Colombia, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine.

 

Tagged with:
 

Spitalul Judetean Tr. Severin urmeaza sa achizitioneze prin procedura licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice, servicii de prepararea hranei si catering.

Informatii privind acordul-cadru: Contractele subsecvente nu urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei. Acord-cadru cu un singur agent economic, pe o durata de 36 luni.

Cantitatea totala sau domeniul:
Prestarea serviciilor de prepararea hranei si catering se vor efectua pentru un numar minim de 20 000 portii sau un numar maxim de 30 000 portii.

Valoarea estimata fara TVA: intre 7,520,953.68 si 11,281,430.52 lei

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual se vor incheia contracte subsecvente in functie de bugetul alocat. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 3,760,476.84 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.05.2016.

Toate detaliine necasare participarii la licitatie le puteti gasi in anuntul de participare: Acord cadru de prepararea hranei si catering

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
ACORD CADRU PRESTARI SERVICII DE PREPARARE A MANCARII 26.05.15
ACORD CADRU PRESTARI SERVICII DE PREPARARE A MANCARII
Achizitionarea SERVICIILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE/? SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE/ ? SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE
Achizitionarea SERVICIILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE/? SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE/ ? SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE 19.09.13
SERVICIILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE/? SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE/ ? SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE 12.02.15
SERVICIILOR DE CURATENIE SI DEZINFECTIE SPATII INTERIOARE/? SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE/ ? SERVICII DE CURATENIE SPATII EXTERIOARE
Contracte de servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor de constructii pentru modificarea infrastructurii si instalarea de statii de monitorizare. Achizitia este impartita pe loturi, serviciile urmand a fi prestate la 5 (cinci) amplasamente. 29.02.16
Contract privind achizitionarea de servicii de catering CPV 55524000-9 SERVICII DE CATERING PENTRU SCOLI 24.03.16
” Acord cadru servicii de paza si patrulare pentru cimitirele si crematoriile umane aflate în administrarea directa a Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane” CPV 79713000-5, Servicii de paza 79715000-9 Servicii de patrulare 30.06.14
Acord cadru servicii de paza si patrulare pentru cimitirele si crematoriile umane aflate în administrarea directa a Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Lot 10
Tagged with:
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ( IGSU ) IGSUachizitioneaza prin licitatie publica Produse si substante pentru stingerea incendiilor 2016 in valoare de 25.490.000,00 lei, fara TVA.

Anuntul implica incheierea unui acord-cadru cu 5 agenti economici, cu o durata de 48 luni, contractele subsecvente urmand a se atribui prin reluarea competitiei in SEAP.

Valoarea estimata fara TVA: 25,490,000 lei.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite de IGSU:

Cantitati/Valori estimative care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru

NR.

CRT

DENUMIRE

PRODUS

U/M

 

Preţ unitar

(fără TVA)

LEI

Cantităţi/Valori estimative care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru
Cant. Min. Valoare Cant. Max. Valoare
LOT 1 Furtun de refulare tip B

COD CPV 44482100-3

ml 13,00 120.000 1.560.000 350.000 4.550.000
LOT 2 Furtun de refulare tip C

COD CPV 44482100-3

ml 9,00 100.000 900.000 300.000 2.700.000
LOT 3 Racord de refulare tip B

COD CPV 44167100-9

buc. 33,00 5.000 165.000 20.000 660.000
LOT 4 Racord de refulare tip C

COD CPV 44167100-9

buc. 26,00 5.000 130.000 30.000 780.000
LOT 5 Spumant concentrat de joasă înfoiere

COD CPV 35111520-6

litri 8,00 500.000 4.000.000 2.100.000 16.800.000
TOTAL 6.755.000 25.490.000

Cantităţi/Valori estimative care ar putea fi solicitate pe contract subsecvent  

NR.

CRT

DENUMIRE

PRODUS

U/M

 

Preţ unitar

(fără TVA)

LEI

Cantitati/Valori estimativecare ar putea fi solicitate pe contract subsecvent
Cant. Min. Valoare Cant Max. Valoare
LOT 1 Furtun de refulare tip B

COD CPV 44482100-3

ml 13,00 20.000 260.000 150.000 1.950.000
LOT 2 Furtun de refulare tip C

COD CPV 44482100-3

ml 9,00 10.000 90.000 100.000 900.000
LOT 3 Racord de refulare tip B

COD CPV 44167100-9

buc. 33,00 1000 33.000 6.000 198.000
LOT 4 Racord de refulare tip C

COD CPV 44167100-9

buc. 26,00 1000 26.000 6.000 156.000
LOT 5 Spumant concentrat de joasă înfoiere

COD CPV 35111520-6

litri 8,00 50.000 400.000 600.000 4.800.000
TOTAL 809.000 8.004.000

Procedura se va finaliza prin incheierea unui acord – cadru cu 5 semnatari, cu o valabilitate a intelegerii scrise de 48 de luni. Contractele subsecvente se vor atribui prin reofertare, în SEAP, prin aplicarea procedurii de licitatie electronica.

Ofertantii vor depune la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre de produse ofertate, astfel:

LOT 1 – Furtun de refulare tip B = 1 rola a 20 m.l.

LOT 2 – Furtun de refulare tip C = 1 rola a 20 m.l.

LOT 3 – Racord de refulare tip B = 1 pereche

LOT 4 – Racord de refulare tip C = 1 pereche

LOT 5 – Spumant concentrat de joasa infoiere = 2 litri

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44482100-3 – Furtunuri de incendiu;
35111520-6 – Spuma pentru stingerea incendiilor sau compusi similari;
44167100-9 – Racorduri.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 11.05.2016

Toate informatiile necesare participarii la licitatie le puteti afla din anuntul de participare: Produse si substante pentru stingerea incendiilor 2016.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
PRODUSE SI SUBSTANTE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 28.10.14
Lot 1 – Furnizare condimente si mirodenii , Lot 2 – Furnizare conserve de legume, Lot 3- Furnizare margarina, Lot 4- Furnizare paste fainoase, Lot 5- Furnizare conserve carne,pateu la centrele DGASPC Mures precum si la CIA Glodeni, CIA Capusul de Campie, CIA Sighisoara , CIA Reghin, CRRN Reghin
furnizare spumant sintetic 17.09.15
furnizare materiale si accesorii PSI 13.10.15
furnizare materiale si accesorii PSI
Teava refulare pt. furtun stins incendiu racord tip C, cu robinet pentru pozitiile “inchis-perdea-jet 06.10.15
Servicii de reparatie si întretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor – 4 loturi
Servicii de reparatie si întretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor – 4 loturi 29.11.13
Combinezon vara 15.03.16
Combinezon vara 16.03.16

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana (20% din totalul licitatiilor), Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Tagged with:
 

Ministerul Apararii prin Unitatea Militara 02574, organizeaza trei licitatii in vederea incheierii unui acord cadru pentru furnizarea de echipamente imbracaminte, lenjerie, incaltaminte.

Acord-cadru de furnizare articole de echipament (imbracaminte):

Locul principal de livrare: Bucuresti, Sibiu,Brasov, Craiova,Ploiesti, Constanta, Hemeiusi, Cluj-Napoca

Valoarea estimata fara TVA: 28,018,000 lei

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

35811300-5 – Uniforme militare;
18200000-1 – Imbracaminte de exterior;
18210000-4 – Mantouri;
18211000-1 – Pelerine;
18213000-5 – Jachete de vant.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 24.05.2016

Acord-cadru de furnizare articole de echipament (lenjerie)

Locul principal de livrare: Bucuresti, Sibiu,Brasov, Craiova,Ploiesti, Constanta, Hemeiusi, Cluj-Napoca

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

18331000-8 – Tricouri;
18317000-4 – Sosete;
18332000-5 – Camasi;
35113460-1 – Sosete sau ciorapi de protectie;
39511200-9 – Pleduri.

Valoarea estimata fara TVA: 10,926,800 lei.

Acord-cadru de furnizare articole de echipament (incaltaminte):

Locul principal de livrare: Bucuresti, Sibiu, Brasov, Craiova, Ploiesti, Constanta, Hemeiusi, Cluj-Napoca

Valoarea estimata fara TVA: 36,948,000 lei

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

18813000-1 – Incaltaminte cu fete de piele;
18815000-5 – Cizme.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.06.2016

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Tagged with:
 

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A. a atribuit contractul pentru un acord cadru in vederea achizitiei a 20 troleibuze articulate pentru transportul public de calatori.

Anunt de participare: Numarul anuntului in JO: 2015/S152-281313 din 08.08.2015

Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor: 42,049,100 RON.

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: Asocierea ASTRA VAGOANE CALATORI S.A. – ASTRA BUS SRL societate in insolventa – lider SC ASTRA VAGOANE CALATORI S.A.

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale, in urma aplicarii criteriului de atribuire este:

– Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, castigator va fi declarant ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret; daca si preturile sunt egale, castigator va fi declarant ofertantul a carui oferta are cel mai mic consum specific de energie (Wht/tKm), daca si consumurile specifice de energie sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis a pretului troleibuzelor, in vederea departajarii ofertelor.

In scopul aplicarii prevederilor art. 69^2 al.(2) din OUG 4/2006 ofertantii participant la procedura vor prezenta – Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formula 12 C. Prezentarea acestui document nu constituie cerinta de calificare a ofertantilor.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv investitii publice cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Acord cadru pentru achizitia a max. 20 troleibuze noi articulate pentru transportul public de calatori 16.06.15
Acord cadru pentru achizitia a max. 20 troleibuze noi articulate pentru transportul public de calatori 23.09.15
Acord cadru pentru achizitia a max. 20 troleibuze noi articulate pentru transportul public de calatori. 16.06.15
Acord cadru pentru achizitia a max. 20 troleibuze noi articulate pentru transportul public de calatori. 23.09.15
Acord cadru pentru achizitia de autobuze noi nearticulate pentru transportul public de calatori. 27.10.14
Acord cadru pentru achizitia de autobuze noi nearticulate pentru transportul public de calatori 27.10.14
Acord cadru pentru achizitia de autobuze noi nearticulate pentru transportul public de calatori

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Ministerul Apararii – Unitatea militara 02415 Bucuresti a achizitionat prin licitatie (acord – cadru) Piese de schimb echipamente de comunicatii din Reteaua de Transmisiuni Permanenta a MApN, in valoare de 8.748.387 lei (fara TVA).

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare piese de schimb aferente echipamentelor de telecomunicatii care compun o retea militara de comunicatii de nivel national. In caietul de sarcini sunt detaliate si descrise piesele de schimb respective

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32352100-6 – Piese pentru echipament radio si radar.

Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor: 8,748,387 RON

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: MARCTEL-S.I.T. S.R.L.

Castigatorul MarcTel S.I.T. este o firma romanească  medie cu capital privat, infiintata in anul 1998, ce furnizeaza servicii integrate de telecomunicatii în domeniul retelelor militare si civile de telecomunicatii si tehnologia informatiei.

Principalele proiecte realizate cu succes pana in prezent au drept beneficiari finali Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor – Politia de Frontiera, Electrica S.A., Agentia NATO pentru Consultanta, Comanda si Control (NC3A).

Informatii privind valoarea contractului:
Estimarea initiala a valorii contractului: Valoarea: 8759893.00 Moneda: RON Fara TVA.
Valoarea totala finala a contractului: Valoarea: 8748387.00 Moneda: RON Fara TVA.

Contractul nu va putea fi subcontractat.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv licitatii publice cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Acord cardru 3 ani furnizare piese de schimb echipamente de comunicatii din Reteaua de Transmisiuni Permanenta a MApN 29.07.15
Acord cardru 3 ani furnizare piese de schimb echipamente de comunicatii din Reteaua de Transmisiuni Permanenta a MApN. 29.07.15
Acord-cadru 3 ani furnizare piese de schimb echipamente de comunicatii din Reteaua de Transmisiuni Permanenta a MApN
Lucrari de restaurare, consolidare si protectie a monumentului Palatul Patriarhiei Bucuresti
Lucrari de restaurare, consolidare si protectie a monumentului Palatul Patriarhiei Bucuresti 01.03.13
Acord Cadru Sistem de comunicatii radioreleu pentru magistrale si de acces pentru modernizare Retea Transmisiuni Permanenta/Retea Nationala Militara de Comunicatii 12.08.13
ASISTENTA TEHNICA din partea proiectantului pentru executia lucrarilor suplimentare la obiectivul de investitii ,,Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Calan si pregatirea lui pentru noi activitati 27.07.15
DIRIGENTIE DE SANTIER pentru Lucrarile suplimentare la proiectul Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Calan si pregatirea lui pentru noi activitati 14.07.15
ACHIZITIONARE BUSTURI PERSONALITATI : Nicolae Gane, Ciprian Porumbescu si Barbu Stefanescu Delavrancea
Suspendata – Lucrari de constructie Club Sportiv Universitar -faza 1 22.11.13

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 Bucuresti organizeaza licitatie pentru incheierea unui Acord cadru Prestari servicii de comunicatii de conectare, in valoare de 24.454.080,00 EUR

Contractele subsecvente vor avea ca obiect prestarea de servicii de comunicatii de conectare necesare pentru conectarea punctelor terminale ale utilizatorilor la punctele de prezenta ale achizitorului.

Clasificare CPV:  72318000-7 – Servicii de transmisie de date.

Cantitatile minime si maxime estimate de servicii de comunicatii de conectare ce pot face obiectul acordului-cadru, respectiv al unui singur contract subsecvent atribuit în baza acestuia, pentru fiecare lot în parte, sunt urmatoarele:

Lotul 1 – Conexiuni principale nivel 2
Acord-cadru = min. 2.950 – max. 6.000 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .

Lotul 2 – Conexiuni secundare nivel 2
Acord-cadru = min. 1.074 – max. 5.002 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .

Lotul 3 – Conexiuni de tip “dark fiber” standard G.652
Acord-cadru = min. 1 – max. 20 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 10 conexiuni.

Cantitatile minime si maxime specificate mai sus sunt estimate. Cantitatile de servicii ce vor fi efectiv achizitionate vor fi în functie de necesitatile autoritatii contractante si de creditele bugetare ce vor putea fi alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA: 24,454,080 EUR

Cuantumul garantiei de participare (GP): Lot 1 – 241.785 EUR; Lot 2 – 236.496 EUR; Lot 3 – 10.800 EUR. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (60 zile de la data limita de depunere a ofertelor).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin retele fixe si mobile (Internet, comunicatii de date, telefonie fixa si mobila) (cod CPV: 64210000-1 si CPV 72400000-4)
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin retele fixe si mobile (Internet, comunicatii de date, telefonie fixa si mobila) (cod CPV: 64210000-1 si CPV 72400000-4)
Acord-cadru servicii de transport aerian
„Servicii de evaluare a sistemului informatic în sprijinul derularii Acordului Cadru nr. 241/18.12.2013 care are ca obiect „Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura”
Servicii de elaborare documentatie montaj + asistenta tehnica la montaj si punere in functiune, in vederea finalizarii lucrarilor de reparatie TA 7 Turceni
ACORD-CADRU DE FURNIZARE GAZE NATURALE
Contract de prestari servicii privind servicii de consiliere si educare pentru igiena, sanatate si gasirea unui loc de munca in cadrul proiectului „Extindere centru social multifunctional Lacu Dulce 20.10.15
Servicii de curatenie
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de telefonie fixa si transmisii de date. 29.10.15
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de telefonie fixa si transmisii de date. 29.10.15

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Metrorex si-a anuntat intentia de achizitionare prin licitatie, cu incheierea unui acord cadru, a unor Materiale igienico-sanitare, in valoare de 2.807.541 lei.

 

Descriere achizitie: Produsele ce urmeaza a fi achizitionate: Hartie igienica, sapun, detergenti, produse de curatat, solutii de curatat rufe, pasta de curatat mâini, perii unghii, articole de menaj, prosoape, tesaturi si panzeturi, truse medicale, în cantitatile si conditiile prezentate detaliat în Caietul de sarcini – Sectiunea II.

Valoarea estimata fara TVA: 2,807,541.6 lei.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului – cadru: minim 4 – maxim 16, cu durata între 3 si 12 luni.

Valoarea estimata a unui contract subsecvent: Lot 1: minim 6.971,58 lei, maxim 33.841,08 lei; Lot 2: minim 28.220,46 lei, maxim 136.096,56 lei; Lot 3: minim 4.754,62 lei, maxim 27.659,00 lei; Lot 4: minim 2.478,45 lei, maxim 15.403,28 lei; Lot 5: minim 111,50 lei, maxim 848,00 lei; Lot 6: minim 59.011,49 lei, maxim 284.371,76 lei; Lot 7: minim 2.534,00 lei, maxim 11.494,00 lei; Lot 8: minim 5.308,81 lei, maxim 28.216,00 lei; Lot 9: minim 7.140,36 lei, maxim 36.248,16 lei; Lot 10: minim 16.679,92 lei, maxim 94.327,40 lei; Lot 11: minim 6.826,44 lei, maxim 33.380,16 lei.

Clasificare CPV:
39813000-4 – Paste si prafuri abrazive de curatat,
19212000-5 – Tesaturi din bumbac,
33711900-6 – Sapun,
33761000-2 – Hartie igienica,
39514100-9 – Prosoape.

Depozite valorice şi garantii solicitate:
2.700 lei pentru Lotul 1, 10.800 lei pentru Lotul 2; 2.200 lei pentru Lotul 3; 1.200 lei pentru Lotul 4, 60 lei pentru Lotul 5; 22.700 lei pentru Lotul 6, 900 lei pentru Lotul 7, 2.200 lei pentru Lotul 8, 2.800 lei pentru Lotul 9, 7.500 lei pentru Lotul 10, 2.600 lei pentru Lotul 11. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Detalii gasiti in anuntul de participare: 163221 din data de 01.10.15.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
achizitie materiale de curatenie si electrice
Contract de furnizare PRODUSE DE ÎNGRIJIRE PERSONALA
Construire statii de sortare Brezoi si Râureni (proiectare si executie lucrari) în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Vâlcea”
Construire statii de sortare Brezoi si Râureni (proiectare si executie lucrari) în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Vâlcea”.
Lot I Sapun toaleta, lot II sapun dezinfectant, lot III detergenti

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !