In achizitii publice, un acord cadru, este  acordul incheiat intr-o forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici.

Acordul care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.

Legislatia in domeniul achizitiilor publice instituie o modalitate speciala de atribuire, intitulata “acord cadru” prin care permite incheierea unei intelegeri intre cumparator (autoritatea contractanta) si  vanzator (operator economic/ ofertant castigator) pentru o cantitate maxima, iar la momente prestabilite sa fie furnizate parti din acord (similar livrarilor pe baza de comanda).

Autoritatile contractante achizitioneaza si incheie un acord cadru pentru anumite servicii sau produse, cu caracter repetitiv, prevazute cu limite minimale si maximale pentru o perioada determinata si a caror cantitate poate fi doar estimata, fara a fi stabilit exact necesarul dintr-un an (exp.: produse de curatenie, produse de birotica), servicii postale, service auto.

Acordul cadru poate avea două forme:

 • Acordul – cadru în care toate condițiile sunt stabilite, cu excepția cantității (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea competiției);
 • Acordul- cadru în care nu toate condițiile sunt stabilite (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează cu reluarea competiției).

Cand este folosit acordul cadru?

Acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situația în care autoritatea contractantă nu deține informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată, condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Un alt raționament care stă la baza utilizării acordului-cadru ca tehnică de achiziție este dat de obținerea de economii în ceea ce privește atât costul legat de achiziția respectivă, cât și timpul necesar derulării procesului de achiziție. Cele mai mari economii financiare și de timp se obțin atunci când atribuirea unui acord-cadru este combinată cu achiziția centralizată și utilizarea fazei finale de licitație electronică.

Autoritatea contractanta atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 68-112, legea 98/2016.

Detalii privind Procedurile de atribuire mentionate mai sus gasiti in articole dedicate fiecarui tip de procedura, dupa cum urmeaza:

Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire la care autoritățile contractante pot apela atunci când intenționează să achiziționeze: produse/ servicii/ lucrări cu caracter de repetabilitate/ recurență, fără a există însă informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată.

Condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Exemplu:

Necesitatea obiectivă O unitate spitalicească are nevoie să achiziționeze alimente pentru a prepara hrana necesară bolnavilor internați
Obiectul contractului Alimente diverse care pot fi enumerate
Cantitatea Nu se cunosc cantitățile aferente fiecărei grupe de alimente întrucât nu este cunoscut numărul exact al bolnavilor care vor fi internați în spital pe parcursul unui an bugetar.
Calitatea Autoritatea contractantă poate stabili specificații tehnice pentru fiecare categorie/ produs în parte
Caracterul de repetabilitate/recurență al necesității Este cunoscut că bolnavii trebuie hrăniți în fiecare zi.

Cand nu ar trebui folosit acordul cadru

 • când sunt cunoscute elementele cantitative ale achiziției, chiar dacă, cantitățile se achiziționează succesiv, prin comenzi repetate în baza aceluiași contract sau în contracte separate;
 • pentru realizarea de investiții noi, care prin natura lor sunt expresie a unor proiecte cu un scop clar definit și rezultat unic. Obiectul achiziției este unul complex sau necesită personalizare sau schimbări ale liniei de producție, a metodelor și metodologiilor de realizare, în astfel de cazuri operatorul economic putând cunoaște dacă intrarea într-o astfel de relație contractuală este sau nu profitabilă numai în funcție de cantitate;
 • pentru achiziția de lucrări, servicii și produse a căror cantitate și frecvență este redată de categoria de cheltuieli din care este decontată, având în vedere că utilizarea acestei categorii are un caracter clar, precis si limitat determinat de autorizările bugetare în cauză;

Exemple: autobuze, autoutilitare, echipamente și aparatură medicală de înaltă tehnologie și complexitate: dispozitive medicale, tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou, vagoane de tren ș.a.

 • pentru acele categorii de servicii specifice a căror recurență este dată de obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească raportate la suprafețe fixe și sau nr. de posturi.

Exemple: servicii de curățenie, servicii de pază și securitate etc.

Modalitatea si conditiile incheierii unui acord cadru:

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau operatori care sunt parte a acordului-cadru, prin aplicarea criteriilor de calificare selectie, de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in documentatia de atribuire.

 • cu un singur operator economic:
  • cu pespectarea obligatiilor principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta;
  • cu pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina
   pretul fiecarui contract atribuit ulterior.
 • cu mai multi operatori economici:
  • fara reluarea competitiei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in cuprinsul sau,  in cazul in care acordul- cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau, precum si conditiile obiective in functie de care se stabileste care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrarile, va presta serviciile sau va furniza produsele;
  • cu reluarea competitiei intre operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, in cazul in care acordul-cadru nu stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau;
  • partial fara reluarea competitiei intre operatorii economici, numai daca aceasta posibilitate a fost prevazuta in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, in cazul in care acordul-cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor,
   prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau.

In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori  economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea contractanta are obligatia, ori de cate ori decide achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul acordului respectiv, sa transmita concomitent o invitatie de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

În situația în care obiectul achiziției este caracterizat print-un ritm crescut al uzurii morale ( produse IT, echipamente și aparatură medicală de înaltă tehnologie și complexitate), autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare ritmul respectiv la încheierea acordului-cadru și să stabilească o durată a acestuia în consecință.

Astfel se elimina riscul de a achiziționa pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru același tip de produs, fără a lua în considerare avansul tehnologic.

Ce contine un acord cadru? Pervedererile unui acord cadru:

 • cu un singur operator economic:
  • obligatiile pe care operatorul si le-a asumat prin propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, descrierea serviciilor si nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrarilor si nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de executie incepand din momentul incheierii contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;
  • pretul/tariful unitar sau preturile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, prevazute de operatorul economic in propunerea financiara;
  • conditii specifice, coeficienti de ajustare si formule de ajustare a preturilor, dupa caz;
  • orice alte elemente/clauze considerate necesare.
 • cu mai multi operatori economici:
  • elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a respectivului acord;
  • numarul  maxim  de operatori  economici  cu  care se incheie acordul-cadru,  conform  prevederilor anuntului de participare;
  • elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor
   subsecvente.

Durata acordului cadru

 • nu poate depasi 4 ani pentru achizitiile publice,
 • sau 8 ani pentru achizitiile sectoriale,

Exceptie: Durata acordului cadru depasteste prevederile legale doar in cazurile exceptionale pe care autoritatea contractanta le justifica in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

Contracte subsecvente

 • Durata ultimului contract subsecvent poate depasi perioda de valabilitate a acordului-cadru;
 • Depasirea cu >50 % a valorii/canitatii maxime a acordului-cadru = modificare substantiala = o noua procedura de atribuire;
 • Doar cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul cadru respectiv.

In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului depaseste cantitatea estimata. Autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi  acoperita de respectivul operator economic.

In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea intregii cantitati necesare.

Atribuirea contractelor subsecvente unui acord cadru:

 • partial cu reluarea competitiei;
 • partial fara reluarea competitiei

Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de valabilitate a acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente poate depasi durata de valabilitate a acordului-cadru.

Licitatie-publica.ro, este in masura sa va furnizeze, zilnic, direct pe email, cele mai recente oportunitati de contractare din achizitii publice, potrivit criteriilor dvs. de interes. Monitorizam peste 2500 de surse de publicare a licitatiilor publice. Profitati de Oportunitate si Incercati Gratuit, Inregistrati-va Aici!

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !