Piata achizitiilor publice din Romania a atins in 2019 valoarea estimativa de 41.869.507.000,63 LEI cu un total de 17.856 anunturi / proceduri, publicate de 3.820 de autoritati contractante.

 

Achizitiile publice ofera oportunitati pentru intreprinderi, incurajand astfel investitiile private si contribuind in mod concret la cresterea economica si la crearea de locuri de munca.

Achizitiile publice facute de autoritatile statului din Romania se impart in 3 categorii principale:

  • produse (furnizare)
  • lucrari
  • servicii

In 2019, potrivit ultimului raport  ANAP, in Romania au fost initiate 17.856 anunturi de achizitie publica cu o valoare totala estimata de 41.869.507.000,63 lei. Cele mai multe proceduri initiate au fost cele de:

  • Cerere de oferte/Procedura simplificata: 14.222 de proceduri de achizitie cu o valoare de 20,723,614.000,88 lei;
  • Licitatie deschisa: 3.542 de proceduri de achizitie cu o valoare de 20.656.453.000,63 lei;
  • Alte Proceduri (Licitatie deschisa accelerata, Licitatie restransa, Negociere Competitiva) : 92 de proceduri de achizitie in valoare de 489,457.000,11 lei.

Cele mai multe contracte atribuite au avut valori cuprinse in intervalul 100,001 și 1,000,000 lei, respectiv 40% dintre acestea.

Contracte atribuite in 2019

Doar prin intermediul platformei electronice S.E.A.P.au fost atribuite pe parcursul anului 2019 un numar de 25,751 de contracte, iar cele de tip: lucrari au fost in numar de: 6.457 reprezentand 25.07% din totalul contractelor.

IMM-urile in Achizitii Publice

Si pentru toate firmele care indeplinesc conditiile de participare au sanse de a castiga contracte publice, iata situatia IMM-urilor in piata achizitiilor publice:

Introducerea documentului unic de achizitii european (D.U.A.E.), care reduce din efortul intocmirii unei oferte, impartirea contractelor in loturi, stabilirea a unui prag maxim al cifrei de afaceri ca cerinta de calificare si selectie, care sa nu depaseasca de doua ori valoarea estimata a contractului, posibilitatea de a face platii directe catre subcontractanti, sunt o serie de masuri prevazute de legislatia in domeniul achizitiilor publice menite sa incurajeze accesul operatorilor economici cu statut de I.M.M.la procedurile de achizitie publica.

In 2019, contractele de achizitie public incheiate de catre autoritatile/entitatile contractante cu operatorii economici cu statut de I.M.M., intr-o proporție de 87.39% si au avut o valoare de 26,746,304.000,57 lei, reprezentând 63.10% din totalul valorii atribuite. Daca ne uitam la contracte pentru lucrari, avem 26% din totalul contractelor publice, adica 20,559,111.000, 64 lei.

Aproximativ jumatate din numarul contractelor de achizitie publica incheiate (42.75%) in anul 2019 de catre autoritatile/entitatile contractante s-a atribuit ca urmarea derularii unor proceduri de achizitie publica in cadrul carora a fost depusa o singura oferta, ceea ce poate indica o lipsa a unei concurente reale pe piața achizitiilor publice.

In functie de codul C.P.V.principal si raportat la numarul de contracte incheiate in baza unei singure oferte, pe primul loc sta grupa de coduri: 45 – Lucrari Constructii cu 3.009 contracte.

Cele mai mari contracte atribuite in 2019

Dupa cum putem observa cele mai mari contracta atribuite in 2019 tin de domeniul lucrarilor:

CN1008896 – Lucrări Proiectare şi Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord –Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti -Faza I: Racord C,F,la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București – 398,160.000,00 Lei

CN1010718 – Lucrări Consolidarea sistemului de transport în România, între Onești -Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” –faza 2 (Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Sistemul Internațional şi reverse flow la Isaccea -faza 2) : Modernizarea Stației de comprimare Onești și Modernizarea Stației de comprimare Siliștea – 303,785.000,35 Lei

CN1002678 – Lucrări Linia electrica aeriana (Lea) 400 Kv dublu circuit (d,c,) Cernavoda-Stalpu și racord în statia Gura Ialomitei 287,648.000,71 Lei

Care sunt cele mai frecvente tipuri de anunturi / cereri de oferta pentru licitatii lucrari:

Pentru a avea acces nelimitat la toate anunturile de licitatii lucrari din Romania, Faceti un Cont Gratuit Aici!, va trimitem, zilnic, pe email-ul dvs, toate licitatiile care va intereseaza. Monitorizam permanent peste 2500 de surse de publicare a acestor anunturi.

Cele mai importante stiri in domeniul Achizitiilor Publice din Romania le gasiti pe blogul nostru: Aici.

Tagged with:
 

CNADNR SA a transmis catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), spre validare, documentatiile de atribuire pentru procedurile de achizitie publica pentru proiectele:

  •  “Realizarea Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Lotul 1: Targu Mures – Ungheni si Drum de legatura – relicitare”
  • ” Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1, Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea” (Podul peste Somes)                                                 

De asemenea, astazi, 28.09.2016, a fost transmisa spre validare documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect:

  •  Reabilitare DN6, Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132+435 – km 185+230 – relicitare”

In perioada imediat urmatoare, ANAP va finaliza procesul de verificare a documentatiilor de atribuire, urmand ca CNADNR sa publice, in maxim 3 zile, anunturile de participare in Sistemul Electronic de Acizitii Publice (SEAP).

Sursa: Comunicat de presa CNADNR

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. Incercati Aici 7 Zile Gratuit.

Nu ratati oportunitati in domeniul Licitatii din Constructii de drumuri, sosele, autostrazi !!!

434 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 44)
Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Intocmirea documentatiei de obtinere a autorizatiei de gospodarire a apelor la poduri pe raza SRCF Galati 29.09.16 31.10.16 Galaţi
Piese SCB 11 loturi 29.09.16 Braşov
Închiriere de autovehicule pentru transport mixt de marfa si persoane cu sofer 29.09.16 Gorj
Proiectare si executie lucrari de «Restabilire circulatie ?i îndepartarea efectelor calamitatilor produse de fenomenele meteorologice deosebite pe teritoriul comunei Chiliile, judetul Buzau» 29.09.16 Buzău
Lucrari de intretinere si reparare a centralei termice din cadrul sediului Primariei Chilia Veche 29.09.16 06.10.16 Tulcea
“Modernizare drumuri comunale in comuna Catane, judetul Dolj” în cadrul proiectului “Modernizare drumuri comunale, infiintare gradinita cu doua Sali de clase, protejarea unor elemente ale patrimoniului cultural-fantana in comuna Catane, judetul Dolj” 29.09.16 Dolj
lucrari de reparatii auditoriu si alei din Gradina Botanica 29.09.16 Iaşi
Achizitie piatra de cariera cu transport pentru punct de lucru – parau Galbenu la Bumbesti – Pitic 29.09.16 Dolj
“Executia de lucrari de drumuri, LOT 1: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 2: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA SANDOMINIC, LOT 2: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 3: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA MADARAS 29.09.16 Harghita
„Achizitie indicatoare rutiere, oglinzi rutiere si stâlpi de sustinere indicatoare rutiere si indicatoare cu denumiri de strada” 29.09.16 Dolj
Tagged with:
 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23/05/2016

 Extras / Rezumat Prevederi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Descarcati Documentul Integral Aici

CAPITOLUL I Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiect. Scop. Principii

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea acestora.

Art. 2. – (1) Scopul prezentei legi il constituie:

a) promovarea concurentei intre operatorii economici;

b) utilizarea resurselor in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate;

c) asigurarea integritatii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii de catre entitatile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea raspunderii.

Art. 4. – Prezenta lege nu se aplica serviciilor de interes general fara caracter economic.

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

Art. 5. – (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) bunuri accesorii lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune;

b) candidat ;

c) cifra totala de afaceri a concesionarului ;

d) concesionar;

e) concesiuni ;

f) constructie;

g) contract de concesiune de lucrari ;

h) contract de concesiune de servicii;

i) contract pe termen lung ;

j) costurile investitiilor efectuate;

k) costurile in legatura cu exploatarea lucrarilor sau serviciilor ;

l) CPV;

m) document al concesiunii;

n) documentatia de atribuire ;

o) drepturi exclusive;

p) drepturi speciale;

q) executia de lucrari ;

r) inchidere financiara ;

s) intreprindere publica ;

t) lucrari de geniu civil;

u) mijloace electronice ;

v) ofertant ;

w) oferta ;

x) operator economic ;

y) organisme de drept public ;

z) persoane cu functii de decizie ;

aa) scris(a) sau in scris ;

bb) servicii de interes general fara caracter economic ;

cc) Sistem electronic de achizitii publice – SEAP ;

dd) solicitare de participare ;

ee) specificatii tehnice;

ff) stat membru ;

gg) subcontractant ;

hh) tarif de utilizare;

ii) TFUE ;

jj) tratate .

SECTIUNEA a 3-a

Domeniul de aplicare

1. Riscul de operare

Art. 6. – (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii implica intotdeauna transferul catre concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor respective.

(3) Riscul de operare este riscul care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la contractul de concesiune;

b) implica expunerea la fluctuatiile pietei;

c) ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza, in conditii normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.

2. Entitati contractante

Art. 9. – Au calitatea de autoritati contractante, in sensul prezentei legi:

a) autoritatile si institutiile publice centrale sau locale;

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel putin o autoritate contractanta dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

3. Pragul valoric si modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 11. – (1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau mai mare decat pragul valoric de 23.227.215 lei.

(2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), in conditiile si potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 12. – (1) Valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Art. 13. – (1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la urmatoarele:

a) valoarea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele decat cele colectate in numele entitatii contractante;

c) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate de catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru respectarea obligatiei de serviciu public si subventiile publice de investitii;

d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din concesiunea de lucrari sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publica;

f) valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor;

g) orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor. (3) Entitatea contractanta nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrari sau o concesiune de servicii, astfel incat aceasta sa aiba ca efect neaplicarea procedurilor prevazute de prezenta lege, cu exceptia situatiilor justificate de motive obiective.

4. Revizuirea pragului valoric

SECTIUNEA a 4-a

Durata concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 16. – (1) Durata contractelor de concesiune este limitata, in scopul evitarii denaturarii concurentei. Entitatea contractanta estimeaza durata concesiunii pe baza lucrarilor sau a serviciilor solicitate.

(2) Pentru concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani, durata maxima a concesiunii nu poate depasi timpul estimat in mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obtine un venit minim care sa permita recuperarea costurilor investitiilor efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum si a unui profit rezonabil.

SECTIUNEA a 5-a

Reguli de atribuire a contractelor mixte

 1. Contracte mixte

Art. 17. – (1) Contractele care au ca obiect atat concesiunea de lucrari, cat si concesiunea de servicii se atribuie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizeaza scopul principal al contractului.

 2. Contracte mixte care implica aspecte legate de aparare sau securitate

 3. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitatile prevazute in anexa nr. 2, cat si alte activitati

 4. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si activitati care implica aspecte legate de aparare sau de securitate

SECTIUNEA a 6-a

Situatii speciale

1. Servicii sociale si alte servicii specifice

2. Concesiuni rezervate

Art. 25. – (1) Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa doar unitatilor protejate autorizate prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune sa se realizeze in contextul unor programe de angajare protejata, cu conditia ca un procent de cel putin 30% dintre angajatii implicati in cadrul acestor unitati protejate autorizate, intreprinderi sociale de insertie sau programe de angajare protejata sa fie persoane cu dizabilitati sau persoane defavorizate.

3. Servicii de cercetare si de dezvoltare

Art. 26. – Prezenta lege se aplica contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati;

b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.

CAPITOLUL II Exceptari

SECTIUNEA 1

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante

SECTIUNEA a 2-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internationale

SECTIUNEA a 3-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de aparare si de securitate

SECTIUNEA a 4-a

Exceptari aplicabile contractelor de concesiune de servicii

SECTIUNEA a 5-a

Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice

SECTIUNEA a 6-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfasurarea unei Activitati relevante intr-o tara terta

SECTIUNEA a 7-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei intreprinderi afiliate

SECTIUNEA a 8-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entitati contractante sau unei entitati contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

SECTIUNEA a 9-a

Exceptari privind activitatile care sunt expuse direct concurentei

SECTIUNEA a 10-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii incheiate intre entitati din sectorul public

CAPITOLUL III Reguli de participare la procedura de atribuire

SECTIUNEA 1

Operatori economici

SECTIUNEA a 2-a

Confidentialitate

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 43. – In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului entitatii contractante care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

Art. 44. – (1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura sau se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 45. – Ofertantul declarat castigator cu care entitatea contractanta a incheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, in scopul indeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare al solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire sau angajati/fosti angajati ai entitatii contractante cu care aceasta a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli aplicabile comunicarilor

CAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune

SECTIUNEA 1

Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Art. 50. – (1) Entitatea contractanta atribuie contractul de concesiune prin una dintre urmatoarele proceduri de atribuire:

a) licitatie deschisa;

b) dialog competitiv.

SECTIUNEA a 2-a

Licitatia deschisa

Art. 51. – (1) Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

(2) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.

(3) Entitatea contractanta poate stabili prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire ca procedura de licitatie deschisa sa se desfasoare in doua etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54:

a) prima etapa – depunerea ofertelor elaborate in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta;

b) etapa a doua – negocieri in vederea imbunatatirii ofertelor admisibile si evaluarea ofertelor imbunatatite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 52. (2) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile o invitatie de participare la etapa negocierii.

Art. 54. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor, in cazul in care procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, respectiv de depunere a ofertelor initiale, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa negocierii si data- limita de depunere a ofertelor imbunatatite, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea ofertelor sa fie facuta prin mijloace electronice.

SECTIUNEA a 3-a

Dialogul competitiv

Art. 55. – (1) Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare.

Art. 56. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor finale este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitarilor de participare poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea solicitarilor de participare sa fie facuta prin mijloace electronice.

Art. 57. – Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

a) prima etapa – depunerea solicitarilor de participare si selectarea candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si de selectie prevazute in documentatia de atribuire;

b) etapa a doua – dialogul cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;

c) etapa a treia – depunerea ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 58. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de concesionare criteriile de calificare si de selectie si regulile aplicabile, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.

(2) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

Art. 59. – (1) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(4) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2).

(5) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractanta are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidati care indeplinesc cerintele solicitate sau de a anula procedura.

Art. 60. – (1) Entitatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.

 (5) Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

 (8) In urma finalizarii etapei dialogului, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale, insotita de solutia/solutiile, in urma finalizarii etapei dialogului, identificata/identificate in acord cu prevederile alin. (7).

(3) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli de publicitate si transparenta

Art. 63. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de concesionare atunci cand initiaza una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitatia deschisa sau dialogul competitiv.

Art. 66. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii.

Art. 70. – (1) Entitatile contractante asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, incepand cu data publicarii anuntului de concesionare.

SECTIUNEA a 5-a

Elaborarea documentatiei de atribuire

1. Garantii procedurale

2. Cerinte tehnice si functionale

3. Criterii de calificare si selectie

Art. 77. – (1) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda, in mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

(2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

 4. Motive de excludere

 Art. 79. – infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat;

b) infractiuni de coruptie;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) acte de terorism;

e) spalarea banilor;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;

g) frauda.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

Art. 80. – (1) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Art. 81. – (1) Entitatile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) impotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolventa, potrivit dispozitiilor legale, cu exceptia situatiei in care operatorul economic se afla in reorganizare judiciara;

c) a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea

contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

d) entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) se afla intr-un conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

f) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ii reveneau in cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior incheiat cu o entitate contractanta, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

g) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante, in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

h) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune catre respectivul operator economic;

i) au comis in conduita lor profesionala greseli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractanta le poate justifica, inclusiv ale instantelor judecatoresti, ale Bancii Europene de Investitii si ale organizatiilor internationale.

SECTIUNEA a 6-a

Termene de primire a solicitarilor de participare si a ofertelor pentru concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii

SECTIUNEA a 7-a

Criterii de atribuire

Art. 86. – (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilita in baza unor criterii obiective care garanteaza evaluarea ofertelor in conditii de concurenta reala.

(2) In sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si se pot referi la oricare dintre urmatoarele:

a) gradul de preluare a unor riscuri de catre concesionar;

b) nivelul platilor actualizate efectuate de catre entitatea contractanta;

c) nivelul tarifelor de utilizare;

d) modalitatea de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor bazata pe indicatori de performanta de ordin calitativ, tehnic, functional, financiar etc.;

e) modul de asigurare a protectiei mediului;

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

g) nivelul redeventei;

h) durata concesiunii;

i) inovarea.

SECTIUNEA a 8-a

Finalizarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA a 9-a

Informarea candidatilor/ofertantilor

Art. 92. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de concesiune.

(2) Entitatea contractanta informeaza, cat mai curand posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului castigator, motivele pentru care a decis sa respinga solicitarea de participare/oferta acestuia si motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire.

CAPITOLUL V  Reguli privind executarea contractelor de concesiune

 SECTIUNEA 1

Subcontractarea

Art. 94. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

(2) Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute la art. 38, intocmai ca si ofertantii.

Art. 97. – (1) Entitatea contractanta are obligatia sa efectueze plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, atunci cand natura contractului permite acest lucru, si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

Art. 98. – (1) Entitatea contractanta solicita concesionarului, dupa atribuirea contractului, dar cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de concesiune, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea contractului de concesiune

Art. 101. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele initiale ale concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni.

Art. 102. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) devine necesara achizitionarea de la concesionarul initial a unor servicii sau lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

b) schimbarea concesionarului este imposibila.

Art. 103. – Contractele de concesiune pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care

actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

b) modificarea nu afecteaza caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;

c) in cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatile contractante in vederea desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute in anexa nr. 2, modificarea nu implica o crestere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii initiale, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 102 alin. (4).

Art. 105. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand un nou concesionar il inlocuieste pe cel caruia entitatea contractanta i-a atribuit initial concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, in una dintre urmatoarele situatii:

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101;

b) drepturile si obligatiile concesionarului initial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si de selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de concesiune si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

c) incetarea anticipata a contractului de concesiune si a cesiunii contractelor incheiate cu subcontractantii de catre concesionarul principal al entitatii contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101.

Art. 107. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) valoarea modificarii este mai mica decat pragul prevazut la art. 11 alin. (1);

b) valoarea modificarii este mai mica de 10% din valoarea concesiunii initiale de lucrari sau a concesiunii initiale de servicii.

SECTIUNEA a 3-a

Incetarea contractului de concesiune

Art. 110. – (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de concesiune, in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:

a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit concesionarului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI  Contraventii si sanctiuni

 Art. 111.

(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei-30.000 lei:

a) atribuirea unui contract de concesiune fara publicarea prealabila a unui anunt de concesionare, in cazurile in care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunt de intentie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);

b) incalcarea prevederilor art. 13 alin. (3);

c) incalcarea prevederilor art. 72.

Art. 112. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv ANAP, in functie de institutia care face constatarea abaterii.

CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

  *Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 si 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, si partial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 si 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Download: Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrari si servicii

OMV PETROM S.A achizitioneaza, prin licitatie publica, Lucrari amenajare drumuri si careuri pentru foraj, echipare de suprafata si constructii de conducte la sonde de extractie si injectie.

Descriere licitatie:

 Lot 1: Zona de Productie I Crisana – Banat, Zona de Productie II Oltenia si Zona de Productie III Muntenia Vest 342.900.000 (Executie); 34.290.000 (Diverse Neprevazute); 377.190.000 (Valoarea estimata maxima).

Lot 2: Zona de Productie V Moesia si Zona de Productie VI Muntenia Central: 306.000.000 (Executie); 30.600.000 (Diverse Neprevazute); 336.600.000 (Valoarea estimata maxima).

Lot 3: Zona de Productie VII Muntenia Est, Zona de Productie VIII Moldova Nord si Zona de Productie IX Moldova Sud: 295.200.000 (Executie); 29.520.000 (Diverse Neprevazute); 324.720.000 (Valoarea estimata maxima).

Anuntul implica incheierea unui acord-cadru cu 3 agenti economici. Durata acordului-cadru: 48 luni.

Valoarea estimata fara TVA: intre 199,597,200 si 1,038,510,000 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 04.05.2016

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite:

Se estimeaza ca la un interval intre 1 si 3 luni (functie de natura si complexitatea scopului contractelor subsecvente) pe parcursul derularii Acordului-cadru, Autoritatea Contractanta va lansa o invitatie la reluarea competitiei intre semnatarii Acordului Cadru, pentru atribuirea unui Contract Subsecvent pentru fiecare lot in parte.

VE = Valoare estimata CS; EX = Executie; DN = Diverse si neprevazute

Lot 1: VE min = 698.500 lei (635.000 EX + 63.500 DN); VE max = 6.286.500 lei (5.715.000 EX + 571.500 DN).

Lot 2: VE min = 660.000 lei (600.000 EX + 60.000 DN); VE max = 5.940.000 lei (5.400.000 EX + 540.000 DN).

Lot 3: VEmin = 721.600 lei (656.000 EX + 65.600 DN); VEmax = 6.494.400 lei (5.904.000 EX + 590.400 DN).

NOTA: Informatii suplimentare cu privire la atribuirea Contractelor subsecvente pentru cele 3 Loturi sunt prezentate in Anexa la Fisa de Date, care este parte integranta din Documentatia de Atribuire.

Lot 1: lucrari de executie necesare pentru un numar minim de 84 GRUPE DE LUCRARI si un numar maxim de 540 GRUPE DE LUCRARI. Valoarea estimata fara TVA Lot 1: intre 58.674.000 lei si 377.190.000 lei.

Lot 2: lucrari de executie necesare pentru un numar minim de 102 GRUPE DE LUCRARI si un numar maxim de 510 GRUPE DE LUCRARI. Valoarea estimata fara TVA Lot 2: intre 67.320.000 lei si 336.600.000 lei.

Lot 3: lucrari de executie necesare pentru un numar minim de 102 GRUPE DE LUCRARI si un numar maxim de 450 GRUPE DE LUCRARI. Valoarea estimata fara TVA Lot 3: intre 73.603.200 lei si 324.720.000 lei.

Valoarea TOTALA estimata Acord Cadru, fara TVA: intre 199.597.200 lei si 1.038.510.000 lei.

Valoarea estimata fara TVA: intre 199,597,200 si 1,038,510,000RON

Clasificare CPV :
45255000-9 – Lucrari de constructii pentru industria petrolului si a gazului;
45231000-5 – Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice;
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi aici cele mai recente licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Modernizare retele CEMJT Alesd 08.05.15
Actualizare documentatie Modernizare retele CEMJT Alesd 08.05.15
Modernizare retele CEMJT Alesd
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “ Reabilitarea drumului comunal DC54 Ungureni, Gradanita cu program normal în comuna Cupseni, judetul Maramures” 23.04.14
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “ Reabilitarea drumului comunal DC54 Ungureni, Gradanita cu program normal în comuna Cupseni, judetul Maramures”
Alimentare cu apa din surse subterane in Complex Studentesc Regie , Noul Local si Complex Studentesc Leu din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti 11.07.14
Alimentare cu apa din surse subterane in Complex Studentesc Regie , Noul Local si Complex Studentesc Leu din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti
EFECTUAREA LUCRARILOR DE MENTENANTA PENTRU INSTALATIILE MT – JT SCOASE DE SUB TENSIUNE PENTRU ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA, ZONA ILFOV SI ZONA GIURGIU 18.06.14
Tagged with:
 

Licitatie – Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) va aloca fonduri de 135,927,629 milioane de lei (aprox. 30,5 milioane de euro), fara TVA, pentru executia lucrarilor de reabilitare a casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga a raului Dambovita.

Licitatie „Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-Glina – 2 loturi”. Informatii privind loturile.

Lot nr.1 – Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti,

Lot nr.2 – Reabilitarea CASETEI in sectorul NH Popesti-Glina.

Pentru fiecare din cele 2 loturi urmeaza a se incheia contracte distincte. Contractele trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de la partea stanga a Casetei.

Lucrarile de reabilitare constau in reparatii structurale ale Casetei si sistemului de drenare de pe partea stanga, ca de exemplu: consolidarea structurilor prin injectarea cu rasini epoxidice, etanseizarea zonelor de descarcare, protectia suprafetelor din beton cu mortar, obturarea fisurilor etc.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in Caseta, se vor proiecta si executa:

In Lot nr.1 – sector Vitan-NH Popesti:

-reabilitare Caseta aprox. L=4.550m;

-reabilitarea drenului de pe partea stanga a Casetei aprox. L=4.410 m;

-reabilitare 3 descarcatoare.

In Lotul n.2 – sector NH Popesti-Glina:

-reabilitare Caseta aprox. L=2.950m.

Lucrarile includ, pentru fiecare din cele 2 loturi, urmatoarele activitati:

a)Activitatile de proiectare fac referire la PT si DDE pentru fiecare lot. Proiectul va include toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea PT si DDE in conformitate cu legislatia nationala.

b)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei.

c)Lucrari de constructie.

d)Monitorizarea lucrarilor executate in vederea evaluarii gradului de infiltratii la Caseta, respectiv a evaluarii eficientei sistemului de drenare pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.

e)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni.

In conditiile art. 29 alin. 2 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata a contractelor a fost determinata conform DG aferent Etapei a 2-a a Proiectului „Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a colectorului Dambovita (Caseta)” astfel:

Lot nr.1 – 80.670.512 Lei (fara TVA) (echivalent 18.150.230 euro) la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9,5232 % reprezentand 7.682.447 lei (fara TVA) (echivalent a 1.728.490 euro.

Lot nr.2 – 43.437.965 Lei (fara TVA) (echivalent 9.773.200 euro) la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9,5232 % reprezentand 4.136.705 lei (fara TVA)(echivalent a 930.726 euro).

Valoarea estimata fara TVA: 135,927,629 lei

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45000000-7 – Lucrari de constructii;
45232411-6 – Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale;
45232452-5 – Lucrari de drenaj;
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 24.05.2016 10:00

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Reabilitarea casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-Glina – 2 loturi: lot nr. 1 – reabilitarea casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti, lot nr. 2 – reabilitarea casetei in sectorul NH Popesti-Glina
Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului “ Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)” 27.11.13
Actualizare documentatie Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului ” Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)” 27.11.13
Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului “ Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)”
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului „Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)”
Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol
Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol 21.10.13
Tagged with:
 

Potrivit www.insse.ro, Volumul lucrarilor de Institutul National de Statistica INSconstructii a crescut in 2015 cu 9,4%. In luna noiembrie 2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 7,0% si a ramas la acelasi nivel ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate;

Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 5,9%, respectiv cu 6,5%.

In perioada 1.I‐30.XI.2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de perioada 1.I‐30.XI.2014, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,4%, respectiv cu 10,2%.

Perioada 1.I‐30.XI.2015 comparativ cu perioada 1.I‐30.XI.2014

Volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total, ca serie bruta, cu 9,4%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 23,5%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 14,4% si la lucrarile de constructii noi cu 4,8%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti cu 16,7% si la cladirile nerezidentiale cu 3,1%. La cladirile rezidentiale volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 4,5%.

Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total cu 10,2%. Pe elemente de structura s‐au inregistrat cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 23,4%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 11,0% si la lucrarile de constructii noi cu 6,8%. Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut astfel: constructiile ingineresti cu 9,3%, cladirile nerezidentiale cu 6,6% si la cladirile rezidentiale cu 2,2%.

Indicii lucrarilor de constructii

1‐30.XI.2015/
1‐30.XI.2014
B 109,4
Constructii ‐ total S 110,2
‐ pe elemente de structura:
B 104,8
Constructii noi S 106,8
B 123,5
Reparatii capitale S 123,4
B 114,4
Intretinere si reparasii curente S 111
‐ pe obiecte de constructii:
B 95,5
Cladiri rezidentiale S 102,2
B 103,1
Cladiri nerezidentiale S 106,6
B 116,7
Constructii ingineresti S 109,3

B= serie bruta; S= serie ajustata in functie de numar zile lucratoare si de sezonalitate ;

Datele tabelului in format xls

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile Metodologice atasate comunicatului pe homepage.

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatia statistica Buletin Statistic Lunar (termen de aparitie 22 ianuarie 2016) si din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna noiembrie 2015 vor fi disponibile in 14 ianuarie 2016).

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din comunicatul de presa al Eurostat care va aparea marti, 19 ianuarie 2016 si care poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Urmatorul comunicat de presa va aparea vineri, 12 februarie 2016.

Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate‐depresaarhiva

Compartimentul de Comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869

Ultimele Contracte/ Licitatii din Constructii

Aici gasitii licitatii din domeniul constructiilor, constructii de cladiri, reparatii si renovari cladiri, instalatii electrice, instalatii termice, instalatii sanitare, constructii de drumuri, reparatii de drumuri, etc

952 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 96)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Serviciul public de alimentare cu apa 18.01.16 15.02.16 Mureş
Reabilitare cladire in regim de inaltime Sp+P cu schimbare de destinatie in cabinete medicale in locuinte de serviciu, amenajare incinta si imprejmuiri – Comuna JAMU MARE 18.01.16 03.02.16 Timiş
Delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa 18.01.16 10.02.16 Argeş
Servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare 18.01.16 20.01.16 Mureş
Acord-cadru avand ca obiect “Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara pentru reteaua rutiera din administrarea D.R.D.P. Bucuresti – S.D.N. Bucuresti Sud” – reluare 15.01.16 Sud – Muntenia
”Contract de furnizare si montare echipamente pentru parcuri si terenuri de joaca în Municipiul Brasov”, în anul 2015 15.01.16 Braşov
ECOLOGIZAREA ZONELOR CONTAMINATE LA STATIA DE COMPRIMARE CORUNCA 15.01.16 Mureş
Lucrari de reparatii si inlocuire a instalatiilor defecte la grupul sanitar si hidrantul apartinand DGRFP Craiova; 15.01.16 Dolj
Lucrari suplimentare de construc?ie Cabana de vanatoare Gosman, Ocolul Silvic Brates 15.01.16 Neamţ
Automatizarea distributiei – Modernizare 49 PT-uri SDEE Bistrita 15.01.16 Cluj

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Primaria Sector 3 Bucuresti a apublicat anuntu de atribuire/ castigatorii contractului de licitatie pentru: Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valorile estimate referitoare la acordul cadru se prezinta astfel:

Cantitatea totala estimata a acordului-cadru este de 2.673.124,60 mp.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru este de 712.654.483,73 lei exclusiv TVA din care , 642.031.066,43 lei exclusiv TVA lucrari de executie , organizare de santier 1% in valoare de 6.420.310,66 lei fara TVA, cheltuieli directe si neprevazute 64.203.106,64 lei in procent de 10% lei fara TVA.

Valoarea lucrarilor de executie a acordului cadru: 240,18 lei/mp x 2.673.124,60 mp. = 642.031.066,43 lei Organizare de santier 1% din valoarea de executie : 642.031.066,43lei x 1% = 6.420.310,66 lei fara TVA.

Cheltuieli directe si neprevazute: 642.031.066,43lei x 10% = 64.203.106,64lei fara TVA.

Se estimeaza a se incheia 25 de contracte subsecvente pe toata durata acordului-cadru.

Clasificare CPV:
45443000-4 – Lucrari de fatade;
45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14911 Denumirea: Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Progr.local multian
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2015
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 20, bl 22-24, sc.b, parter, ap. 47, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061018, Romania, Tel. +40 0213461102, Email: palexci@yahoo.com, office@palex.ro, Fax: +40 0213463843

CONSTRUCTII ERBASU S.A.
Adresa postala: Str. NICOLAE G. CARAMFIL Nr. 72, Bloc XXII A, Ap. 1-2, ( CAMERELE 2 SI 4), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014146, Romania, Tel. +40 212323545/+40 212323089, Email: ofertare@erbasu.ro, Fax: +40 212323505/+40 212323089, Adresa internet (URL): www.erbasu.ro

SC GRANT CPC SRL
Adresa postala: Aleea Tebea 2B, Bl. 101, Sc.1, Et.4,Ap 13, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040887, Romania, Tel. +40 742133353, Email: cristina.cioc@grantcpc.ro

Informatii privind valoarea contractului:
Valoarea totala finala a contractului:  712,654,483.73 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Nu

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 06.03.15
EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 06.10.14
„ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 26.03.15
Anulata – „ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 26.03.15
Actualizare documentatie „ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 26.03.15
„ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”, 15.04.15
„ Construire sala de festivitati P + M partial Com. Calarasi, sat Sarata, Dolj ”,
Reabilitarea sistemului termo-hidroizolant al teraselor cladirilor situate in Cartierul C-tin Brancusi zonele A si C, si Cartierul Dealul Tugulea din Bucuresti, sector 6 04.11.14
Reabilitarea sistemului termo-hidroizolant al teraselor cladirilor situate in Cartierul C-tin Brancusi zonele A si C, si Cartierul Dealul Tugulea din Bucuresti, sector 6
Centrale termice proprii în cazarma 3525 Clinceni – pozitia de plan 2011.I.3525 Clinceni 12.02.15

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Primaria sectorului 4 Bucuresti a atribuit prin licitatie, in data de 15.10.2015,  inca un contract de  Lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

Au fost primite in total 6 oferte si doar una admisa.

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:
S.C. GRANT CPC S.R.L. – lider de asociere
Adresa : Sos. de centura nr. 111, jud Ilfov, Localitatea: Popesti Leordeni,
S.C. ART CONSTRUCT A.C.M. S.R.L.
Adresa : Soseaua Oltenitei nr. 227, judetul Ilfov, Localitatea: Popesti Leordeni,
S.C. ADRIAN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa : Str. Inginer Zablovski nr. 46, sector 1, Localitatea: Bucuresti,
S.C. CONCELEX S.R.L.
Adresa : Str. Aeroportului nr. 120-130, sector 1, Localitatea: Bucuresti.

Informatii privind valoarea contractului:
Estimarea initiala a valorii contractului: Valoarea: 295482602.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului: Valoarea: 186806271.41 Moneda: RON Fara TVA

Contractul nu va putea fi subcontractat.

Anuntul de atribuire il puteti vedea si aici.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv investitii publice cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 14.10.14
Anulata – Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 14.10.14
Executie lucrari de reabilitare termica a imobilelor de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 27.10.14
Acord-cadru privind executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti 06.04.15
Acord-cadru pentru achizitia serviciului de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 1 al municipiului Bucuresti 05.06.15
Actualizare documentatie REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE ÎN MUNICIPIUL ORADEA – ZONA LACUL ROSU – SOVATA”- 6 loturi 22.06.15
REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE ÎN MUNICIPIUL ORADEA – ZONA LACUL ROSU – SOVATA”- 6 loturi 22.06.15
Acord-cadru pentru achizitia serviciului de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti 05.06.15
REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE ÎN MUNICIPIUL ORADEA – ZONA G. EROFTE – LAPUSULUI” -4 loturi 07.07.15
REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE ÎN MUNICIPIUL ORADEA – ZONA DACIA – 1 DECEMBRIE – D.CANTEMIR” -3 loturi 05.06.15

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Metrorex a publicat anuntul de atribuire licitatie Metrorex hartalucrari Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Contractul a fost castigat de o asociere de 4 firme.

Detalii contract:

Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/14.03.2011 « Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1 – Sectiunea Râul Doamnei – Hasdeu (Opera) – Structura de rezistenta » – dimensionarea peretilor mulati ob. 20, 21, 22 (interstatia Academia Militara – Eroilor 2, statia Eroilor 2, interstatia Eroilor 2, PS Opera: statia de pompare) pentru structura de rezistenta”

Pretul estimativ: 20.587.310,00 RON
ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47  Denumirea: Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/2011 – Dimensionarea peretilor mulati obiectele 20, 21, 22
V.1) Data atribuirii contractului   24.08.2015
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea ASTALDI S.p.A. – FCC CONSTRUCCION S.A. – S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL – S.C. AB CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Italia, Roma, strada Giulio Vicenzo Bona, nr. 65, Localitatea:  Roma, Cod postal:  00156, Italy, Tel.  0039 06417661, Fax:  0039 0641766720
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22073014.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20587310.71    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

 Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Sectiunea 1 – Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei. Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii.Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii
Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Sectiunea 1 – Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei. Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Guvernul a decis, printr-o Hotarare, repartizarea pe judete a sumei de 300 de milioane de lei pentru investitii in finantarea lucrarilor la drumurile judetene si comunale. Alocarile pe judete au fost realizate in functie de lungimea drumurilor si de capacitatea financiara a fiecarui judet.

Astfel, primul criteriu urmareste repartizarea direct proportionala a banilor, in functie de lungimea drumurilor din judetul respectiv. Criteriul privind capacitatea financiara se aplica invers proportional: s-au alocat sume de bani mai mari pentru judetele cu o capacitate financiara redusa. Cele doua principii asigura repartizarea echilibrata a banilor pe judete, ceea ce va contribui la reducerea discrepantelor dintre ele.

Hotararea de Guvern a fost initiata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Potrivit actului normativ, suma de 300 de milioane de lei a fost repartizata pe judete astfel:

1. Alba 7,600 milioane de lei

2. Arad 6,988 milioane de lei

3. Arges 7,767 milioane de lei

4. Bacau 7,901 milioane de lei

5. Bihor 7,572 milioane de lei

6. Bistrita-Nasaud 7,123 milioane de lei

7. Botosani 8,283 milioane de lei

8. Brasov 6,440 milioane de lei

9. Braila 6,822 milioane de lei

10. Buzau 8,060 milioane de lei

11. Caras-Severin 7,387 milioane de lei

12. Calarasi 7,050 milioane de lei

13. Cluj 7,163 milioane de lei

14. Constanta 6,879 milioane de lei

15. Covasna 6,568 milioane de lei

16. Dambovita 7,428 milioane de lei

17. Dolj 7,401 milioane de lei

18. Galati 6,979 milioane de lei

19. Giurgiu 7,193 milioane de lei

20. Gorj 7,260 milioane de lei

21. Harghita 7,347 milioane de lei

22. Hunedoara 8,040 milioane de lei

23. Ialomita 6,947 milioane de lei

24. Iasi 7,691 milioane de lei

25. Ilfov 5,582 milioane de lei

26. Maramures 7,311 milioane de lei

27. Mehedinti 7,481 milioane de lei

28. Mures 7,074 milioane de lei

29. Neamt 7,947 milioane de lei

30. Olt 7,880 milioane de lei

31. Prahova 7,013 milioane de lei

32. Satu Mare 7,161 milioane de lei

33. Salaj 7,241 milioane de lei

34. Sibiu 6,489 milioane de lei

35. Suceava 8,196 milioane de lei

36. Teleorman 7,457 milioane de lei

37. Timis 7,157 milioane de lei

38. Tulcea 6,521 milioane de lei

39. Vaslui 8,532 milioane de lei

40. Valcea 7,474 milioane de lei

41. Vrancea 7,595 milioane de lei.

Ulterior publicarii acestei Hotarari in Monitorul Oficial, repartizarea in cadrul judetelor se va face prin hotarari ale consiliilor judetene, dupa consultarea primarilor, in funcție de lungimea si starea tehnica a drumurilor.

Informatii suplimentare:

Potrivit alin. 4 al art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale s-au majorat cu suma de 300 de milioane de lei pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale.

 Sursa: Biroul de presa al Guvernului

Licitatii din Constructii de drumuri, sosele, autostrazi, poduri, asfaltari, reparatii drumuri, etc

13.504 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. 

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Statie de lucru portabila cu soft inclus – 2 buc. 06.08.2015 14.08.2015 Braşov
Lucrari si proiectare – ,,Amenajare sens giratoriu str.Comuna din Paris c/c Soseaua Focsani ”Braila; 06.08.2015 21.08.2015 Brăila
Actualizare documentatie „Asfaltare strazi in Comuna Brancoveni, jud. Olt” 06.08.2015 19.08.2015 Olt
Lucrari de decopertare, asfaltare si manipulare transformator 2300 KVA 06.08.2015 20.08.2015 Bucureşti
MODERNIZARE SISTEM RUTIER STR. MORII, COMUNA DOMNESTI, JUD. ILFOV 06.08.2015 18.08.2015 Ilfov
Reabilitare termica blocuri de locuin?e 2 în ora?ul Borsec, jud. Harghita 06.08.2015 19.08.2015 Harghita
„Asfaltare strazi in Comuna Brancoveni, jud. Olt” 06.08.2015 19.08.2015 Olt
Intretinere imbracaminti asfaltice prin plombari cu mixturi asfaltice pe drumul judetean:DJ203 Galbenu-Jirlau-Faurei-Insuratei km 20+000-km 30+950;km 32+950-km 63+350 si km 65+350-km 84+897(10.000 mp);DJ203A Visani-Drogu-Galbenu km70+000km 83+540(2.000 mp);DJ203R Ciresu-Batogu-Ionesti km 8+000-km 20+000(1.000mp) 06.08.2015 20.08.2015 Brăila
Modernizare drum comunal DC 67, Mosna-Cozmesti, in Comuna Mosna, judetul Iasi 06.08.2015 21.08.2015 Iaşi
Anulata – MODERNIZARE STRAZI CU TRATAMENT BITUMONOS PRIN ASFALTARE SAT STEJARU 23.07.2015 05.08.2015 Tulcea
Anulata – Reabilitare termica blocuri de locuin?e 2 în ora?ul Borsec, jud. Harghita 06.07.2015 20.07.2015 Harghita
Actualizare documentatie MODERNIZARE STRADA AUREL VLAICU-ETAPA I 05.08.2015 18.08.2015 Alba
Actualizare documentatie “Modernizare drumuri vicinale, Lunca, Ticos si Tepeseni, Comuna Bicazu Ardelean, Judetul Neamt”. 05.08.2015 19.08.2015 Neamţ
Actualizare documentatie Contract de executie de lucrari la obiectivul de investitii LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU PROIECTUL FEADR, MASURA 125 – b, INTITULAT „MODERNIZARE DRUM FORESTIER – VALEA IADULUI – COMUNA BULZ” 05.08.2015 21.08.2015 Bihor
Actualizare documentatie REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL si AMENAJARE ZONA PIETONALA STRADA UNIRII, IN ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA 04.08.2015 17.08.2015 Vâlcea
Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !