Consiliul Concurentei a publicat un GHID privind detectarea si descurajarea practicilor anticoncurentiale in cadrul procedurilor de achizitie publica. Acest ghid este orientativ şi nu este menit sa inlocuiasca legislatia incidenta in domeniu.

 

Ce sunt Practicile anticoncurentiale in cadrul procedurilor de achizitie publica

•   Presupun o  intelegere  secreta sau o practica concertata intre doi sau mai multi ofertanti, de fixare a pretului sau de impartire a pietei, in scopul influentarii rezultatelor licitatiei.
•   Priveaza procesul de achizitie publica de manifestarea concurentei reale intre ofertanti.
•   Conduc  la  creşterea  preturilor  de  achizitie  şi  la  scaderea  calitatii produselor sau serviciilor.
•   Au impact negativ asupra autoritatilor contractante şi, implicit, asupra consumatorilor.
•   Pot viza orice produse, servicii, lucrari

In Romania, practicile anticoncurentiale in cadrul  achizitiilor publice sunt sanctionate:
• contraventional,   prin   Legea   concurentei   nr.   21/1996, republicata;
• penal   – Art. 246 din Codul Penal – Deturnarea licitatiilor publice;
• legislatia achizitiilor publice – interdictia participarii  la alte proceduri de achizitie publica pentru o perioada de 3 ani

Consiliul Concurentei Legea concurentei nr. 21/1996, republicata:
•   Protejeaza şi stimuleaza concurenta  şi mediul concurential normal;
•   Promoveaza interesele consumatorilor;
•   Interzice intelegerile sau practicile concertate dintre intreprinderi care au ca obiect sau ca efect impiedicarea,  restrangerea ori denaturarea concurentei, in special cele care:

–  fixeaza preturi de cumparare sau vanzare,
–  impart pietele sau sursele de aprovizionare;

•   Prevede amenzi contraventionale de pana la 10% din cifra de afaceri  a intreprinderilor contraveniente.

Practicile anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice

Doi sau mai multi ofertanti, in vederea obtinerii unor venituri ilicite, prin comportamentul adoptat in cadrul uneia sau mai multor proceduri de achizitie publica, influenteaza rezultatele procesului de achizitie publica.

Participantii la o astfel de practica işi coordoneaza comportamentul astfel incat:
•   nu depun oferta,
•   retrag oferta,
•   depun  oferta  conform  intelegerii  sau  ca  rezultat  al  schimbului  de informatii dintre ofertanti.

Recurgerea la astfel de practici anticoncurentiale este favorizata de:
•   caracteristicile pietei bunului/serviciului achizitionat;
•   modul de planificare a procesului de achizitie publica.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (I)

Ofertarea inchisa (complementara, de curtoazie, simbolica)

•   Un competitor este de acord sa prezinte o oferta care este mai mare decat oferta caştigatorului desemnat.
•   Un competitor prezinta o oferta despre care se ştie ca este mult prea mare pentru a putea fi acceptata.
•   Un competitor prezinta o oferta ce contine termeni speciali despre care se ştie ca nu vor fi acceptati.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (II)

Retinerea de la ofertare

Unul sau mai multi ofertanti care, in mod normal, ar participa cu oferte in cadrul licitatiei sau care au participat la licitatii similare in trecut, se inteleg:

•   sa se abtina de la participare sau
•   sa retraga oferte deja depuse,
astfel incat, licitatia sa fie caştigata de un participant desemnat.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (III)

Alternarea ofertei

Toti  participantii  la  intelegere  depun  oferte,  dar  ofertantul caştigator este desemnat prin rotatie, in functie de:

•   valoarea   contractului,   alocandu-se   sume   egale   fiecarui participant sau
•   in functie de volumul tranzactiei, corespunzator dimensiunii fiecarei companii participante.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (IV)

Alocarea pietei

Participantii  decid sa işi imparta pietele intre ei, prin:

•   alocarea anumitor clienti sau categorii de clienti;
sau
•   alocarea de produse;
sau
•   alocarea de teritorii

Caracteristici      de      piata      care      favorizeaza      practicile anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (I)

•   Numarul  limitat  de  ofertanti  –  ca  rezultat  al  numarului  redus  de concurenti  pe  piata  sau  al  criteriilor  de  calificare  şi  selectie  prea restrictive.
•   Omogenitatea produselor  –  produsele  diferite,  mai  ales  prin  calitate, constituie o dimensiune suplimentara de manifestare a concurentei.
•   Simetria  cotelor  de  piata  –  concurentii  de  dimensiuni  diferite  nu  au motivatia pentru a recurge la practici anticoncurentiale.
•   Simetria costurilor – intreprinderile eficiente nu au motivatia de a intra intr-o practica anticoncurentiala.
•   Ofertare   recurenta   –   frecventa   ofertarii   faciliteaza       repartizarea contractelor intre ofertanti.
•   Transparenta  pietei  –  concurentii  pot  observa  cu  ușurinta  elemente esentiale din activitatea celorlalti: preturi, structuri de cost, vanzari etc.
•   Asociatiile   profesionale   –   mediu   propice   intalnirii   membrilor   şi schimbului de informatii sensibile concurential.

Caracteristicile modului de planificare a achizitiei publice care favorizeaza practicile anticoncurentiale (II)

•   Stabilirea  unor  criterii  de  calificare  şi  selectie  mult  prea  restrictive  – conduce la diminuarea numarului de ofertanti;
•  Cererea constanta, cu valori apropiate ale contractelor de achizitie publica –  creşte riscul de practici anticoncurentiale;
•   Permiterea comunicarii intre ofertanti;
•   Achizitii de marimi reduse și apropiate – intelegerile intre ofertanti sunt mai ușor de realizat atunci cand achizitiile sunt de marimi reduse, eventual și apropiate.

Prezenta caracteristicilor nu reprezinta, in mod automat, existenta unei practici anticoncurentiale, iar lipsa lor nu exclude automat posibilitatea existentei acesteia.

Indicatori   comportamentali   care   pot   sugera   o   practica anticoncurentiala (I)

•    același ofertant are adesea cea mai ieftina oferta;
•    anumite companii caștiga in anumite zone geografice – acesta poate fi un semn al unei impartiri a pietei pe criterii geografice;
•    alternarea  acelorași  companii  in  caștigarea  licitatiilor  –  poate  sugera existenta unui mecanism de distribuire a contractelor intre participantii la licitatii;
•  retragerea neașteptata din licitatie sau omiterea de transmitere a informatiilor suplimentare solicitate de autoritatea contractanta, ceea ce conduce la descalificarea din licitatie;
•    ofertantul  caștigator  subcontracteaza  in  mod  constant  catre  ofertantii necaștigatori;
•    intalniri  intre  ofertanti  cu  putin  timp  inainte  de  termenul  limita  de depunere a ofertelor.

Indicatori   comportamentali   care   pot   sugera   o   practica anticoncurentiala (II)

 • anumiti ofertanti liciteaza valori greu de explicat (sume fixe), pentru a semnaliza celorlalti pozitia lor in clasamentul licitatiei;
  •    preturile  licitate  de ofertanti sunt peste nivelul așteptat, iar diferentele intre ele sunt foarte mici și sunt caracterizate de variabilitate scazuta;
  •    diferenta de pret dintre caștigator și ceilalti ofertanti este mare, iar acest lucru nu poate fi explicat de structura costurilor sau alti factori obiectivi (licitari de curtoazie);
  •    anumiti ofertanti participa mereu impreuna la licitatii sau, din contra, nu participa niciodata la licitatii unul impotriva celuilalt;
  •    in cazul desfașurarii in mai multe etape a licitatiei, clasamentul ofertantilor nu se schimba de la o etapa la alta;
  •   doua sau mai multe companii prezinta oferta comuna, deşi ar fi putut prezenta oferte individuale.

Consiliul Concurentei a elaborat GHIDUL PRIVIND CONFORMAREA CU REGULILE DE CONCURENTA IN SITUATIA PARTICIPARII SUB FORMA DE ASOCIERE LA O PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.

Indicatori specifici documentelor de licitatie care pot sugera o practica anticoncurentiala in cadrul licitatiei (III)

•  greşeli identice de ortografie, de tehnoredactare, folosirea aceluiaşi font/format;
•  ofertele   contin   referinte   la   alte oferte;
•  ofertele     contin     numarul     de telefon/fax, alte date care identifica alt ofertant;
•  greşeli identice de calcul;
•  estimari identice de costuri pentru anumite produse;
•  oferte   identice   sau   creşterea uniforma a preturilor in doua sau mai multe oferte;
•  plicurile de la ofertanti diferiti prezinta aceleaşi ştampile.

Indicatori specifici clarificarilor furnizate de ofertanti care pot sugera o practica anticoncurentiala (IV)

•    justificarea preturilor prin luarea in considerare a „preturilor recomandate in sector”, „preturile standard ale pietei”;
•    utilizarea aceleiaşi terminologii la justificarea creşterii preturilor;
•    precizari referitoare la faptul ca anumite companii nu vand intr-o anumita zona sau anumitor clienti;
•    mentiuni privind faptul ca o zona sau un client „apartin” altui furnizor;
•    intrebari privind Certificatul de participare cu oferta independenta;
•   precizari care indica faptul ca informatii care nu au fost facute publice se afla, deja, in posesia concurentilor (preturile ofertate, detalii ale ofertei).

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice autoritatilor contractante (I)

•    Informarea riguroasa, anterior procesului de achizitie publica, cu privire la:

– produsele/serviciile/lucrarile    disponibile    pe    piata    care    corespund

– necesitatii autoritatii contractante;
– posibilii ofertanti;
– tendintele pietei;
– licitatiile anterioare organizate pentru achizitia aceluiaşi produs/serviciu;

•    Maximizarea participarii ofertantilor
–  stabilirea unor criterii de calificare şi selectie care nu limiteaza nejustificat concurenta;
–  reducerea costurilor de ofertare (acordarea unei perioade rezonabile de pregatire a ofertei, conexarea licitatiilor);
–  divizarea  contractelor  de  achizitie  publica  pe  loturi  pentru  a  permite participarea IMM-urilor.

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice autoritatilor contractante (II)

•   Definirea clara a cerintelor din caietele de sarcini şi varierea cererii
–  utilizarea specificatiilor de performanta la definirea cerintelor;
–  definirea specificatiilor luand in considerare produsele substituibile;
–  schimbarea  dimensiunii  contractelor  de  achizitie  publica,  fie  prin comasarea contractelor, fie prin divizarea acestora;
–  modificarea, de la an la an, a calendarului achizitiilor publice;
–  in cazul atribuirii unui contract pe loturi, este recomandat ca numarul loturilor stabilite sa nu fie similar cu numarul potential de ofertanti şi dimensiunea loturilor sa fie diferita;
–  organizarea    de    achizitii    publice    in    comun    cu    alte    autoritati contractante, in situatia contractelor de achizitie publica de dimensiuni reduse care se repeta periodic şi care vizeaza produse similare.

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice autoritatilor contractante (III)

•    Evitarea comunicarii intre ofertanti
–  in  cazul  consultarii  pietei  anterior  initierii  procedurii  de  achizitie publica, se va evita furnizarea de informatii sensibile din punct de vedere concurential (costuri, preturi, strategii comerciale etc) intre participanti;
–  evitarea furnizarii, la deschiderea ofertelor sau la comunicarea rezultatelor, de informatii sensibile din punct de vedere concurential, care ar putea denatura concurenta in licitatiile urmatoare.

•    Instruirea personalului implicat in organizarea procedurilor de achizitii publice cu privire la riscurile unei practici anticoncurentiale;

•    Identificarea      situatiilor      care      sugereaza      o      posibila      practica anticoncurentiala şi sesizarea Consiliului Concurentei.

Intreprinderile care recunosc savarşirea unei fapte anticoncurentiale pot beneficia de o reducere a amenzii cu un procent cuprins intre 10 şi 30% din nivelul de baza.

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice ofertantilor

Ofertantii    pot    juca    un    rol    important    in    detectarea    practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice, prin:

 • sesizarea  autoritatii  de  concurenta in cazul unei suspiciuni   de practica anticoncurentiala;
 • aplicarea la politica de clementa a Consiliului Concurentei.

Politica de clementa este un tratament favorabil acordat de Consiliul Concurentei intreprinderilor implicate intr-un cartel, care coopereaza cu autoritatea de concurenta in vederea descoperirii acestor practici anticoncurentiale.

Platforma avertizorilor de concurenta

Platforma avertizorilor de concurenta este un instrument nou, care asigura anonimatul persoanelor care doresc sa comunice Consiliului Concurentei informatii referitoare la activitatile de tip cartel ale unei companii.

Cartelurile sunt intelegeri ilegale intre concurenti care vizeaza, in principal, fixarea preturilor, impartirea pietelor ori a clientilor şi care au intotdeauna drept efect creşterea preturilor, afectand atat companiile cat şi consumatorii.

Persoanele care detin informatii  cu privire la practici anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice pot accesa Platforma avertizorilor de concurenta pe site-ul Consiliului Concurentei:  www.consiliulconcurentei.ro

Masuri   de   prevenire   a   practicilor   anticoncurentiale, specifice Consiliului Concurentei:

• diseminarea  la  nivelul  autoritatilor  contractante  de  materiale informative privind impactul practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice;

•  informarea autoritatilor contractante şi a mediului de afaceri privind indicatorii practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice;
– Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenta in situatia participarii sub forma de asociere la o procedura de achizitie publica.

•  descurajarea practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice prin detectarea şi sanctionarea acestora.

Masuri  de  prevenire  a  practicilor  anticoncurentiale, specifice altor autoritati publice:

Autoritatile publice implicate in monitorizarea şi controlul procesului de achizitii publice din Romania contribuie la detectarea practicilor anticoncurentiale prin identificarea situatiilor care sugereaza o astfel de practica şi sesizarea Consiliului Concurentei.

Suspiciunea   de   practica   anticoncurentiala   in   cadrul   unei proceduri de achizitie publica

Personalul responsabil cu achizitiile publice va avea in vedere urmatoarele:
•    suspiciunea unei practici anticoncurentiale nu va fi comunicata ofertantilor;
•   pastrarea  tuturor  documentelor,  inclusiv  a  documentelor  de  ofertare, corespondenta, plicurile, etc (dosarul achizitiei publice);
•    sesizarea Consiliului Concurentei;
•   analiza situatiei şi decizia privind excluderea ofertantilor de la procedura de achizitie publica, in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice.

Exemple de cazuri  sanctionate de Consiliul Concurentei

Piata marcajelor rutiere

 • licitatie pe loturi organizata de CNADNR;
 • 2 asocieri (5 companii) si-au coordonat modul de actiune, astfel incat una dintre ele sa castige toate loturile, iar cealalta sa asigure numarul minim necesar de participanti; ulterior, contractele de achizitie au fost cesionate asocierii care a asigurat numarul minim de participanti;
 • intelegere de impartire a pietei;
 • 5 companii sanctionate;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 680.000 Euro.

Piata furnizarii de  produse  lactate in cadrul Programului scolar „Cornul si laptele”:

 • licitatie organizata de Consiliul Judetean Harghita;
 • informatii furnizate de autoritatea contractanta, in urma procesului de evaluare a ofertelor;
 • practica concertata  de  impartire  a  pietei  –  intreprinderile  au  impartit loturile stabilite de autoritatea contractanta si au depus oferte exclusiv pentru loturile alese;
 • 2 companii sanctionate;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 300.000 Euro;
 • ca urmare a recunoasterii faptei, companiile au beneficiat de reducerea amenzilor.

Piata lucrarilor de foraj pentru petrol si gaze naturale din Romania:

 • licitatii organizate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;
 • investigatie declansata in urma unei cereri de clementa;
 • intelegere de   impartire   a   pietei   –   in   cadrul   unor   intalniri, intreprinderile  au  prestabilit  castigatorii  licitatiilor  organizate  de Romgaz SA si modul de coordonare a actiunilor fiecareia;
 • 4 companii sanctionate;
 • acordarea imunitatii la amenda;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 2,3 mil. Euro.

Piata lucrarilor de infrastructura pentru transportul gazelor naturale si a lucrarilor conexe:

 • licitatie organizata de Transgaz SA;
 • ofertele prezentate au fost elaborate in urma unui schimb de informatii sensibile din punct de vedere concurential;
 • 4 companii sanctionate;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 5,6 mil. Euro.

Descarcati AICI, ghid-ul in format PDF.

CONSILIUL CONCURENTEI

Directia Licitatii şi Petitii
e-mail:  licitatii@consiliulconcurentei.ro

tel: 021.405.44.54/021.405.44.15 fax: 021.405.44.16

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23/05/2016

 Extras / Rezumat Prevederi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Descarcati Documentul Integral Aici

CAPITOLUL I Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiect. Scop. Principii

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea acestora.

Art. 2. – (1) Scopul prezentei legi il constituie:

a) promovarea concurentei intre operatorii economici;

b) utilizarea resurselor in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate;

c) asigurarea integritatii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii de catre entitatile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea raspunderii.

Art. 4. – Prezenta lege nu se aplica serviciilor de interes general fara caracter economic.

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

Art. 5. – (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) bunuri accesorii lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune;

b) candidat ;

c) cifra totala de afaceri a concesionarului ;

d) concesionar;

e) concesiuni ;

f) constructie;

g) contract de concesiune de lucrari ;

h) contract de concesiune de servicii;

i) contract pe termen lung ;

j) costurile investitiilor efectuate;

k) costurile in legatura cu exploatarea lucrarilor sau serviciilor ;

l) CPV;

m) document al concesiunii;

n) documentatia de atribuire ;

o) drepturi exclusive;

p) drepturi speciale;

q) executia de lucrari ;

r) inchidere financiara ;

s) intreprindere publica ;

t) lucrari de geniu civil;

u) mijloace electronice ;

v) ofertant ;

w) oferta ;

x) operator economic ;

y) organisme de drept public ;

z) persoane cu functii de decizie ;

aa) scris(a) sau in scris ;

bb) servicii de interes general fara caracter economic ;

cc) Sistem electronic de achizitii publice – SEAP ;

dd) solicitare de participare ;

ee) specificatii tehnice;

ff) stat membru ;

gg) subcontractant ;

hh) tarif de utilizare;

ii) TFUE ;

jj) tratate .

SECTIUNEA a 3-a

Domeniul de aplicare

1. Riscul de operare

Art. 6. – (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii implica intotdeauna transferul catre concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor respective.

(3) Riscul de operare este riscul care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la contractul de concesiune;

b) implica expunerea la fluctuatiile pietei;

c) ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza, in conditii normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.

2. Entitati contractante

Art. 9. – Au calitatea de autoritati contractante, in sensul prezentei legi:

a) autoritatile si institutiile publice centrale sau locale;

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel putin o autoritate contractanta dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

3. Pragul valoric si modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 11. – (1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau mai mare decat pragul valoric de 23.227.215 lei.

(2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), in conditiile si potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 12. – (1) Valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Art. 13. – (1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la urmatoarele:

a) valoarea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele decat cele colectate in numele entitatii contractante;

c) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate de catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru respectarea obligatiei de serviciu public si subventiile publice de investitii;

d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din concesiunea de lucrari sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publica;

f) valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor;

g) orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor. (3) Entitatea contractanta nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrari sau o concesiune de servicii, astfel incat aceasta sa aiba ca efect neaplicarea procedurilor prevazute de prezenta lege, cu exceptia situatiilor justificate de motive obiective.

4. Revizuirea pragului valoric

SECTIUNEA a 4-a

Durata concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 16. – (1) Durata contractelor de concesiune este limitata, in scopul evitarii denaturarii concurentei. Entitatea contractanta estimeaza durata concesiunii pe baza lucrarilor sau a serviciilor solicitate.

(2) Pentru concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani, durata maxima a concesiunii nu poate depasi timpul estimat in mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obtine un venit minim care sa permita recuperarea costurilor investitiilor efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum si a unui profit rezonabil.

SECTIUNEA a 5-a

Reguli de atribuire a contractelor mixte

 1. Contracte mixte

Art. 17. – (1) Contractele care au ca obiect atat concesiunea de lucrari, cat si concesiunea de servicii se atribuie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizeaza scopul principal al contractului.

 2. Contracte mixte care implica aspecte legate de aparare sau securitate

 3. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitatile prevazute in anexa nr. 2, cat si alte activitati

 4. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si activitati care implica aspecte legate de aparare sau de securitate

SECTIUNEA a 6-a

Situatii speciale

1. Servicii sociale si alte servicii specifice

2. Concesiuni rezervate

Art. 25. – (1) Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa doar unitatilor protejate autorizate prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune sa se realizeze in contextul unor programe de angajare protejata, cu conditia ca un procent de cel putin 30% dintre angajatii implicati in cadrul acestor unitati protejate autorizate, intreprinderi sociale de insertie sau programe de angajare protejata sa fie persoane cu dizabilitati sau persoane defavorizate.

3. Servicii de cercetare si de dezvoltare

Art. 26. – Prezenta lege se aplica contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati;

b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.

CAPITOLUL II Exceptari

SECTIUNEA 1

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante

SECTIUNEA a 2-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internationale

SECTIUNEA a 3-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de aparare si de securitate

SECTIUNEA a 4-a

Exceptari aplicabile contractelor de concesiune de servicii

SECTIUNEA a 5-a

Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice

SECTIUNEA a 6-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfasurarea unei Activitati relevante intr-o tara terta

SECTIUNEA a 7-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei intreprinderi afiliate

SECTIUNEA a 8-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entitati contractante sau unei entitati contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

SECTIUNEA a 9-a

Exceptari privind activitatile care sunt expuse direct concurentei

SECTIUNEA a 10-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii incheiate intre entitati din sectorul public

CAPITOLUL III Reguli de participare la procedura de atribuire

SECTIUNEA 1

Operatori economici

SECTIUNEA a 2-a

Confidentialitate

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 43. – In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului entitatii contractante care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

Art. 44. – (1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura sau se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 45. – Ofertantul declarat castigator cu care entitatea contractanta a incheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, in scopul indeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare al solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire sau angajati/fosti angajati ai entitatii contractante cu care aceasta a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli aplicabile comunicarilor

CAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune

SECTIUNEA 1

Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Art. 50. – (1) Entitatea contractanta atribuie contractul de concesiune prin una dintre urmatoarele proceduri de atribuire:

a) licitatie deschisa;

b) dialog competitiv.

SECTIUNEA a 2-a

Licitatia deschisa

Art. 51. – (1) Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

(2) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.

(3) Entitatea contractanta poate stabili prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire ca procedura de licitatie deschisa sa se desfasoare in doua etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54:

a) prima etapa – depunerea ofertelor elaborate in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta;

b) etapa a doua – negocieri in vederea imbunatatirii ofertelor admisibile si evaluarea ofertelor imbunatatite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 52. (2) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile o invitatie de participare la etapa negocierii.

Art. 54. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor, in cazul in care procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, respectiv de depunere a ofertelor initiale, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa negocierii si data- limita de depunere a ofertelor imbunatatite, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea ofertelor sa fie facuta prin mijloace electronice.

SECTIUNEA a 3-a

Dialogul competitiv

Art. 55. – (1) Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare.

Art. 56. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor finale este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitarilor de participare poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea solicitarilor de participare sa fie facuta prin mijloace electronice.

Art. 57. – Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

a) prima etapa – depunerea solicitarilor de participare si selectarea candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si de selectie prevazute in documentatia de atribuire;

b) etapa a doua – dialogul cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;

c) etapa a treia – depunerea ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 58. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de concesionare criteriile de calificare si de selectie si regulile aplicabile, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.

(2) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

Art. 59. – (1) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(4) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2).

(5) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractanta are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidati care indeplinesc cerintele solicitate sau de a anula procedura.

Art. 60. – (1) Entitatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.

 (5) Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

 (8) In urma finalizarii etapei dialogului, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale, insotita de solutia/solutiile, in urma finalizarii etapei dialogului, identificata/identificate in acord cu prevederile alin. (7).

(3) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli de publicitate si transparenta

Art. 63. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de concesionare atunci cand initiaza una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitatia deschisa sau dialogul competitiv.

Art. 66. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii.

Art. 70. – (1) Entitatile contractante asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, incepand cu data publicarii anuntului de concesionare.

SECTIUNEA a 5-a

Elaborarea documentatiei de atribuire

1. Garantii procedurale

2. Cerinte tehnice si functionale

3. Criterii de calificare si selectie

Art. 77. – (1) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda, in mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

(2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

 4. Motive de excludere

 Art. 79. – infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat;

b) infractiuni de coruptie;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) acte de terorism;

e) spalarea banilor;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;

g) frauda.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

Art. 80. – (1) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Art. 81. – (1) Entitatile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) impotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolventa, potrivit dispozitiilor legale, cu exceptia situatiei in care operatorul economic se afla in reorganizare judiciara;

c) a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea

contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

d) entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) se afla intr-un conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

f) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ii reveneau in cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior incheiat cu o entitate contractanta, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

g) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante, in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

h) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune catre respectivul operator economic;

i) au comis in conduita lor profesionala greseli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractanta le poate justifica, inclusiv ale instantelor judecatoresti, ale Bancii Europene de Investitii si ale organizatiilor internationale.

SECTIUNEA a 6-a

Termene de primire a solicitarilor de participare si a ofertelor pentru concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii

SECTIUNEA a 7-a

Criterii de atribuire

Art. 86. – (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilita in baza unor criterii obiective care garanteaza evaluarea ofertelor in conditii de concurenta reala.

(2) In sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si se pot referi la oricare dintre urmatoarele:

a) gradul de preluare a unor riscuri de catre concesionar;

b) nivelul platilor actualizate efectuate de catre entitatea contractanta;

c) nivelul tarifelor de utilizare;

d) modalitatea de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor bazata pe indicatori de performanta de ordin calitativ, tehnic, functional, financiar etc.;

e) modul de asigurare a protectiei mediului;

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

g) nivelul redeventei;

h) durata concesiunii;

i) inovarea.

SECTIUNEA a 8-a

Finalizarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA a 9-a

Informarea candidatilor/ofertantilor

Art. 92. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de concesiune.

(2) Entitatea contractanta informeaza, cat mai curand posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului castigator, motivele pentru care a decis sa respinga solicitarea de participare/oferta acestuia si motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire.

CAPITOLUL V  Reguli privind executarea contractelor de concesiune

 SECTIUNEA 1

Subcontractarea

Art. 94. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

(2) Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute la art. 38, intocmai ca si ofertantii.

Art. 97. – (1) Entitatea contractanta are obligatia sa efectueze plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, atunci cand natura contractului permite acest lucru, si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

Art. 98. – (1) Entitatea contractanta solicita concesionarului, dupa atribuirea contractului, dar cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de concesiune, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea contractului de concesiune

Art. 101. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele initiale ale concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni.

Art. 102. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) devine necesara achizitionarea de la concesionarul initial a unor servicii sau lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

b) schimbarea concesionarului este imposibila.

Art. 103. – Contractele de concesiune pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care

actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

b) modificarea nu afecteaza caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;

c) in cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatile contractante in vederea desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute in anexa nr. 2, modificarea nu implica o crestere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii initiale, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 102 alin. (4).

Art. 105. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand un nou concesionar il inlocuieste pe cel caruia entitatea contractanta i-a atribuit initial concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, in una dintre urmatoarele situatii:

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101;

b) drepturile si obligatiile concesionarului initial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si de selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de concesiune si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

c) incetarea anticipata a contractului de concesiune si a cesiunii contractelor incheiate cu subcontractantii de catre concesionarul principal al entitatii contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101.

Art. 107. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) valoarea modificarii este mai mica decat pragul prevazut la art. 11 alin. (1);

b) valoarea modificarii este mai mica de 10% din valoarea concesiunii initiale de lucrari sau a concesiunii initiale de servicii.

SECTIUNEA a 3-a

Incetarea contractului de concesiune

Art. 110. – (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de concesiune, in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:

a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit concesionarului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI  Contraventii si sanctiuni

 Art. 111.

(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei-30.000 lei:

a) atribuirea unui contract de concesiune fara publicarea prealabila a unui anunt de concesionare, in cazurile in care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunt de intentie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);

b) incalcarea prevederilor art. 13 alin. (3);

c) incalcarea prevederilor art. 72.

Art. 112. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv ANAP, in functie de institutia care face constatarea abaterii.

CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

  *Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 si 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, si partial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 si 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Download: Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrari si servicii

Primele doua proiecte privind achizitiile publice clasice si privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, sunt finalizate, detalii aici: Achizitii publice: Pachetul de legi privind achizitiile publice, in Parlament in jur de 15 octombrie.

 

Proiectele privind achizitiile clasice si proiectul de lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica fiind supuse dezbaterii publice in data de 22 iulie, au fost publicate pe paginile web ale MFP si ANAP, alaturi de documentele centralizatoare care prezinta rezolutia data in cazul fiecarui comentariu primit pe marginea primelor doua proiecte de legi finalizate, respectiv comparatia intre prevederile noilor Directive europene in materie si prevederile celor doua proiecte de legi.

Demersurile vizeaza transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2014/24/UE privind achizitiile publice si abrogarea Directivei 2004/18/CE.

Urmatoarele doua proiecte care vor completa legislatia in domeniul achizitiilor publice, vizeaza achizitiile sectoriale (utilitati), respectiv concesiunile. Proiectele de acte normative menţionate sunt realizate in cadrul Comitetului Inter-ministerial pentru achizitii publice. Documentele mentionate poti consultate la urmatoarele link-uri: pe site-ul MFP: Proiecte de legi in domeniul achizițiilor publice, pe site-ul ANAP: Proiecte legislative in dezbatere.

“Reforma sistemului de achizitii publice trebuie asigure eficientizarea modului in care sunt cheltuite toate fondurile publice, indiferent ca ne referim la banii de la bugetul de stat sau la fondurile europene. Nu trebuie sa mai existe criterii diferite in cheltuirea acestora, iar intreaga administratie publica trebuie sa se concentreze in a dezvolta proiecte, nu in justificarea bugetelor si in cheltuirea sumelor de care dispun. Eficienta trebuie sa devină criteriul de baza in dezvoltarea si implementarea unui proiect, in timp ce sursa de finantare a acestuia trebuie sa devina un aspect mai putin important. Astfel, vom putea oricand sa decontam proiectele finantate din sume asigurate de la bugetul de stat din fondurile alocate de UE. Reforma sistemului de achizitii publice va insemna inainte de toate mutarea accentului pe raportul pret/calitate! Am finalizat deja primele doua proiecte de legi. In aceste zile incepem dezbaterea publica a celorlalte doua proiecte de acte normative care vor completa pachetul legislativ, alaturi de Strategia nationala în domeniul achizitiilor publice”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

“Pana la sfarsitul acestui an si incepand cu 1 ianuarie 2016 trebuie sa avem o noua legislatie a achizitiilor publice impreuna cu noul SEAP. (…) Intentia este de a face 4 acte normative, unul clasic, unul de utilitati, unul de concesiuni si unul de remediu. (…)  Intrarea in vigoare ar trebui sa fie concomitent si am stabilit un orizont de timp 1 ianuarie 2016 in stransa corelatie si cu noul SEAP”, declara in urma cu cateva luni Bogdan Dobrin presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP), intr-o conferinta de specialitate.

V-ar putea interesa si un articol precedent: Legea privind achizitiile publice, in dezbatere publica.

Potrivit freedomhouse.ro, Romania urmeaza sa aiba patru legi distincte in achizitii publice: pentru achizitii clasice, concesiuni, utilitati si remedii.

Proiectele celor patru acte normative, a anuntat Bogdan Paul Dobrin la conferinta de inchidere a proiectului „Combaterea fraudei in achizitiile publice”, sunt redactate in consultare cu Comisia Europeana in cadrul grupului de lucru din care fac parte Ministerul Fondurilor Europene, Cancelaria Primului Ministru, ANRMAP, CNSC, UCVAP. Urmeaza sa fie puse in dezbatere publica cel mai probabil in luna iunie 2015.

Bogdan Paul Dobrin, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, a anuntat ca domeniul achizitiilor publice urmeaza sa fie reglementat prin patru noi legi distincte privind achizitiile clasice, concesiunile, utilitatile si remediile, fiecare cu propriile norme de aplicare si ghiduri. Acestea vor inlocui OUG nr. 34/2006.

Motivele mentionate de presedintele ANRMAP, pentru alegerea acestei solutii, sunt: existenta unei singure legi – OUG nr. 34/2006 – a generat probleme, domeniului utilitatilor ( Directiva 17/2004), este expediat intr-un capitol al unui act normativ ( OUG nr. 34/2006) axat pe achizitiile clasice, in plus pe partea clasica, contractul de achizitie publica este unul administrativ, iar pe partea de utilitati, vorbind de societati comerciale, nu mai e un contract administrativ, ci un contract comercial.

Pe aceiasi tema:

Strategia nationala de achizitii publice va fi finalizata pana in luna iunie

Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE privind achizitiile publice, in dezbatere publica

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !