Consiliul Concurentei a publicat un GHID privind detectarea si descurajarea practicilor anticoncurentiale in cadrul procedurilor de achizitie publica. Acest ghid este orientativ şi nu este menit sa inlocuiasca legislatia incidenta in domeniu.

 

Ce sunt Practicile anticoncurentiale in cadrul procedurilor de achizitie publica

•   Presupun o  intelegere  secreta sau o practica concertata intre doi sau mai multi ofertanti, de fixare a pretului sau de impartire a pietei, in scopul influentarii rezultatelor licitatiei.
•   Priveaza procesul de achizitie publica de manifestarea concurentei reale intre ofertanti.
•   Conduc  la  creşterea  preturilor  de  achizitie  şi  la  scaderea  calitatii produselor sau serviciilor.
•   Au impact negativ asupra autoritatilor contractante şi, implicit, asupra consumatorilor.
•   Pot viza orice produse, servicii, lucrari

In Romania, practicile anticoncurentiale in cadrul  achizitiilor publice sunt sanctionate:
• contraventional,   prin   Legea   concurentei   nr.   21/1996, republicata;
• penal   – Art. 246 din Codul Penal – Deturnarea licitatiilor publice;
• legislatia achizitiilor publice – interdictia participarii  la alte proceduri de achizitie publica pentru o perioada de 3 ani

Consiliul Concurentei Legea concurentei nr. 21/1996, republicata:
•   Protejeaza şi stimuleaza concurenta  şi mediul concurential normal;
•   Promoveaza interesele consumatorilor;
•   Interzice intelegerile sau practicile concertate dintre intreprinderi care au ca obiect sau ca efect impiedicarea,  restrangerea ori denaturarea concurentei, in special cele care:

–  fixeaza preturi de cumparare sau vanzare,
–  impart pietele sau sursele de aprovizionare;

•   Prevede amenzi contraventionale de pana la 10% din cifra de afaceri  a intreprinderilor contraveniente.

Practicile anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice

Doi sau mai multi ofertanti, in vederea obtinerii unor venituri ilicite, prin comportamentul adoptat in cadrul uneia sau mai multor proceduri de achizitie publica, influenteaza rezultatele procesului de achizitie publica.

Participantii la o astfel de practica işi coordoneaza comportamentul astfel incat:
•   nu depun oferta,
•   retrag oferta,
•   depun  oferta  conform  intelegerii  sau  ca  rezultat  al  schimbului  de informatii dintre ofertanti.

Recurgerea la astfel de practici anticoncurentiale este favorizata de:
•   caracteristicile pietei bunului/serviciului achizitionat;
•   modul de planificare a procesului de achizitie publica.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (I)

Ofertarea inchisa (complementara, de curtoazie, simbolica)

•   Un competitor este de acord sa prezinte o oferta care este mai mare decat oferta caştigatorului desemnat.
•   Un competitor prezinta o oferta despre care se ştie ca este mult prea mare pentru a putea fi acceptata.
•   Un competitor prezinta o oferta ce contine termeni speciali despre care se ştie ca nu vor fi acceptati.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (II)

Retinerea de la ofertare

Unul sau mai multi ofertanti care, in mod normal, ar participa cu oferte in cadrul licitatiei sau care au participat la licitatii similare in trecut, se inteleg:

•   sa se abtina de la participare sau
•   sa retraga oferte deja depuse,
astfel incat, licitatia sa fie caştigata de un participant desemnat.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (III)

Alternarea ofertei

Toti  participantii  la  intelegere  depun  oferte,  dar  ofertantul caştigator este desemnat prin rotatie, in functie de:

•   valoarea   contractului,   alocandu-se   sume   egale   fiecarui participant sau
•   in functie de volumul tranzactiei, corespunzator dimensiunii fiecarei companii participante.

Cele mai frecvente forme de realizare a practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (IV)

Alocarea pietei

Participantii  decid sa işi imparta pietele intre ei, prin:

•   alocarea anumitor clienti sau categorii de clienti;
sau
•   alocarea de produse;
sau
•   alocarea de teritorii

Caracteristici      de      piata      care      favorizeaza      practicile anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice (I)

•   Numarul  limitat  de  ofertanti  –  ca  rezultat  al  numarului  redus  de concurenti  pe  piata  sau  al  criteriilor  de  calificare  şi  selectie  prea restrictive.
•   Omogenitatea produselor  –  produsele  diferite,  mai  ales  prin  calitate, constituie o dimensiune suplimentara de manifestare a concurentei.
•   Simetria  cotelor  de  piata  –  concurentii  de  dimensiuni  diferite  nu  au motivatia pentru a recurge la practici anticoncurentiale.
•   Simetria costurilor – intreprinderile eficiente nu au motivatia de a intra intr-o practica anticoncurentiala.
•   Ofertare   recurenta   –   frecventa   ofertarii   faciliteaza       repartizarea contractelor intre ofertanti.
•   Transparenta  pietei  –  concurentii  pot  observa  cu  ușurinta  elemente esentiale din activitatea celorlalti: preturi, structuri de cost, vanzari etc.
•   Asociatiile   profesionale   –   mediu   propice   intalnirii   membrilor   şi schimbului de informatii sensibile concurential.

Caracteristicile modului de planificare a achizitiei publice care favorizeaza practicile anticoncurentiale (II)

•   Stabilirea  unor  criterii  de  calificare  şi  selectie  mult  prea  restrictive  – conduce la diminuarea numarului de ofertanti;
•  Cererea constanta, cu valori apropiate ale contractelor de achizitie publica –  creşte riscul de practici anticoncurentiale;
•   Permiterea comunicarii intre ofertanti;
•   Achizitii de marimi reduse și apropiate – intelegerile intre ofertanti sunt mai ușor de realizat atunci cand achizitiile sunt de marimi reduse, eventual și apropiate.

Prezenta caracteristicilor nu reprezinta, in mod automat, existenta unei practici anticoncurentiale, iar lipsa lor nu exclude automat posibilitatea existentei acesteia.

Indicatori   comportamentali   care   pot   sugera   o   practica anticoncurentiala (I)

•    același ofertant are adesea cea mai ieftina oferta;
•    anumite companii caștiga in anumite zone geografice – acesta poate fi un semn al unei impartiri a pietei pe criterii geografice;
•    alternarea  acelorași  companii  in  caștigarea  licitatiilor  –  poate  sugera existenta unui mecanism de distribuire a contractelor intre participantii la licitatii;
•  retragerea neașteptata din licitatie sau omiterea de transmitere a informatiilor suplimentare solicitate de autoritatea contractanta, ceea ce conduce la descalificarea din licitatie;
•    ofertantul  caștigator  subcontracteaza  in  mod  constant  catre  ofertantii necaștigatori;
•    intalniri  intre  ofertanti  cu  putin  timp  inainte  de  termenul  limita  de depunere a ofertelor.

Indicatori   comportamentali   care   pot   sugera   o   practica anticoncurentiala (II)

 • anumiti ofertanti liciteaza valori greu de explicat (sume fixe), pentru a semnaliza celorlalti pozitia lor in clasamentul licitatiei;
  •    preturile  licitate  de ofertanti sunt peste nivelul așteptat, iar diferentele intre ele sunt foarte mici și sunt caracterizate de variabilitate scazuta;
  •    diferenta de pret dintre caștigator și ceilalti ofertanti este mare, iar acest lucru nu poate fi explicat de structura costurilor sau alti factori obiectivi (licitari de curtoazie);
  •    anumiti ofertanti participa mereu impreuna la licitatii sau, din contra, nu participa niciodata la licitatii unul impotriva celuilalt;
  •    in cazul desfașurarii in mai multe etape a licitatiei, clasamentul ofertantilor nu se schimba de la o etapa la alta;
  •   doua sau mai multe companii prezinta oferta comuna, deşi ar fi putut prezenta oferte individuale.

Consiliul Concurentei a elaborat GHIDUL PRIVIND CONFORMAREA CU REGULILE DE CONCURENTA IN SITUATIA PARTICIPARII SUB FORMA DE ASOCIERE LA O PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.

Indicatori specifici documentelor de licitatie care pot sugera o practica anticoncurentiala in cadrul licitatiei (III)

•  greşeli identice de ortografie, de tehnoredactare, folosirea aceluiaşi font/format;
•  ofertele   contin   referinte   la   alte oferte;
•  ofertele     contin     numarul     de telefon/fax, alte date care identifica alt ofertant;
•  greşeli identice de calcul;
•  estimari identice de costuri pentru anumite produse;
•  oferte   identice   sau   creşterea uniforma a preturilor in doua sau mai multe oferte;
•  plicurile de la ofertanti diferiti prezinta aceleaşi ştampile.

Indicatori specifici clarificarilor furnizate de ofertanti care pot sugera o practica anticoncurentiala (IV)

•    justificarea preturilor prin luarea in considerare a „preturilor recomandate in sector”, „preturile standard ale pietei”;
•    utilizarea aceleiaşi terminologii la justificarea creşterii preturilor;
•    precizari referitoare la faptul ca anumite companii nu vand intr-o anumita zona sau anumitor clienti;
•    mentiuni privind faptul ca o zona sau un client „apartin” altui furnizor;
•    intrebari privind Certificatul de participare cu oferta independenta;
•   precizari care indica faptul ca informatii care nu au fost facute publice se afla, deja, in posesia concurentilor (preturile ofertate, detalii ale ofertei).

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice autoritatilor contractante (I)

•    Informarea riguroasa, anterior procesului de achizitie publica, cu privire la:

– produsele/serviciile/lucrarile    disponibile    pe    piata    care    corespund

– necesitatii autoritatii contractante;
– posibilii ofertanti;
– tendintele pietei;
– licitatiile anterioare organizate pentru achizitia aceluiaşi produs/serviciu;

•    Maximizarea participarii ofertantilor
–  stabilirea unor criterii de calificare şi selectie care nu limiteaza nejustificat concurenta;
–  reducerea costurilor de ofertare (acordarea unei perioade rezonabile de pregatire a ofertei, conexarea licitatiilor);
–  divizarea  contractelor  de  achizitie  publica  pe  loturi  pentru  a  permite participarea IMM-urilor.

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice autoritatilor contractante (II)

•   Definirea clara a cerintelor din caietele de sarcini şi varierea cererii
–  utilizarea specificatiilor de performanta la definirea cerintelor;
–  definirea specificatiilor luand in considerare produsele substituibile;
–  schimbarea  dimensiunii  contractelor  de  achizitie  publica,  fie  prin comasarea contractelor, fie prin divizarea acestora;
–  modificarea, de la an la an, a calendarului achizitiilor publice;
–  in cazul atribuirii unui contract pe loturi, este recomandat ca numarul loturilor stabilite sa nu fie similar cu numarul potential de ofertanti şi dimensiunea loturilor sa fie diferita;
–  organizarea    de    achizitii    publice    in    comun    cu    alte    autoritati contractante, in situatia contractelor de achizitie publica de dimensiuni reduse care se repeta periodic şi care vizeaza produse similare.

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice autoritatilor contractante (III)

•    Evitarea comunicarii intre ofertanti
–  in  cazul  consultarii  pietei  anterior  initierii  procedurii  de  achizitie publica, se va evita furnizarea de informatii sensibile din punct de vedere concurential (costuri, preturi, strategii comerciale etc) intre participanti;
–  evitarea furnizarii, la deschiderea ofertelor sau la comunicarea rezultatelor, de informatii sensibile din punct de vedere concurential, care ar putea denatura concurenta in licitatiile urmatoare.

•    Instruirea personalului implicat in organizarea procedurilor de achizitii publice cu privire la riscurile unei practici anticoncurentiale;

•    Identificarea      situatiilor      care      sugereaza      o      posibila      practica anticoncurentiala şi sesizarea Consiliului Concurentei.

Intreprinderile care recunosc savarşirea unei fapte anticoncurentiale pot beneficia de o reducere a amenzii cu un procent cuprins intre 10 şi 30% din nivelul de baza.

Masuri de prevenire a practicilor anticoncurentiale, specifice ofertantilor

Ofertantii    pot    juca    un    rol    important    in    detectarea    practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice, prin:

 • sesizarea  autoritatii  de  concurenta in cazul unei suspiciuni   de practica anticoncurentiala;
 • aplicarea la politica de clementa a Consiliului Concurentei.

Politica de clementa este un tratament favorabil acordat de Consiliul Concurentei intreprinderilor implicate intr-un cartel, care coopereaza cu autoritatea de concurenta in vederea descoperirii acestor practici anticoncurentiale.

Platforma avertizorilor de concurenta

Platforma avertizorilor de concurenta este un instrument nou, care asigura anonimatul persoanelor care doresc sa comunice Consiliului Concurentei informatii referitoare la activitatile de tip cartel ale unei companii.

Cartelurile sunt intelegeri ilegale intre concurenti care vizeaza, in principal, fixarea preturilor, impartirea pietelor ori a clientilor şi care au intotdeauna drept efect creşterea preturilor, afectand atat companiile cat şi consumatorii.

Persoanele care detin informatii  cu privire la practici anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice pot accesa Platforma avertizorilor de concurenta pe site-ul Consiliului Concurentei:  www.consiliulconcurentei.ro

Masuri   de   prevenire   a   practicilor   anticoncurentiale, specifice Consiliului Concurentei:

• diseminarea  la  nivelul  autoritatilor  contractante  de  materiale informative privind impactul practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice;

•  informarea autoritatilor contractante şi a mediului de afaceri privind indicatorii practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice;
– Ghidul privind conformarea cu regulile de concurenta in situatia participarii sub forma de asociere la o procedura de achizitie publica.

•  descurajarea practicilor anticoncurentiale in cadrul achizitiilor publice prin detectarea şi sanctionarea acestora.

Masuri  de  prevenire  a  practicilor  anticoncurentiale, specifice altor autoritati publice:

Autoritatile publice implicate in monitorizarea şi controlul procesului de achizitii publice din Romania contribuie la detectarea practicilor anticoncurentiale prin identificarea situatiilor care sugereaza o astfel de practica şi sesizarea Consiliului Concurentei.

Suspiciunea   de   practica   anticoncurentiala   in   cadrul   unei proceduri de achizitie publica

Personalul responsabil cu achizitiile publice va avea in vedere urmatoarele:
•    suspiciunea unei practici anticoncurentiale nu va fi comunicata ofertantilor;
•   pastrarea  tuturor  documentelor,  inclusiv  a  documentelor  de  ofertare, corespondenta, plicurile, etc (dosarul achizitiei publice);
•    sesizarea Consiliului Concurentei;
•   analiza situatiei şi decizia privind excluderea ofertantilor de la procedura de achizitie publica, in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice.

Exemple de cazuri  sanctionate de Consiliul Concurentei

Piata marcajelor rutiere

 • licitatie pe loturi organizata de CNADNR;
 • 2 asocieri (5 companii) si-au coordonat modul de actiune, astfel incat una dintre ele sa castige toate loturile, iar cealalta sa asigure numarul minim necesar de participanti; ulterior, contractele de achizitie au fost cesionate asocierii care a asigurat numarul minim de participanti;
 • intelegere de impartire a pietei;
 • 5 companii sanctionate;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 680.000 Euro.

Piata furnizarii de  produse  lactate in cadrul Programului scolar „Cornul si laptele”:

 • licitatie organizata de Consiliul Judetean Harghita;
 • informatii furnizate de autoritatea contractanta, in urma procesului de evaluare a ofertelor;
 • practica concertata  de  impartire  a  pietei  –  intreprinderile  au  impartit loturile stabilite de autoritatea contractanta si au depus oferte exclusiv pentru loturile alese;
 • 2 companii sanctionate;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 300.000 Euro;
 • ca urmare a recunoasterii faptei, companiile au beneficiat de reducerea amenzilor.

Piata lucrarilor de foraj pentru petrol si gaze naturale din Romania:

 • licitatii organizate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;
 • investigatie declansata in urma unei cereri de clementa;
 • intelegere de   impartire   a   pietei   –   in   cadrul   unor   intalniri, intreprinderile  au  prestabilit  castigatorii  licitatiilor  organizate  de Romgaz SA si modul de coordonare a actiunilor fiecareia;
 • 4 companii sanctionate;
 • acordarea imunitatii la amenda;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 2,3 mil. Euro.

Piata lucrarilor de infrastructura pentru transportul gazelor naturale si a lucrarilor conexe:

 • licitatie organizata de Transgaz SA;
 • ofertele prezentate au fost elaborate in urma unui schimb de informatii sensibile din punct de vedere concurential;
 • 4 companii sanctionate;
 • amenzi in valoare totala de aprox. 5,6 mil. Euro.

Descarcati AICI, ghid-ul in format PDF.

CONSILIUL CONCURENTEI

Directia Licitatii şi Petitii
e-mail:  licitatii@consiliulconcurentei.ro

tel: 021.405.44.54/021.405.44.15 fax: 021.405.44.16

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !