Constructii: Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, Lucrarile de constructii au scazut cu  4.8 % in 2016, comparativ cu 2015.

 •  In luna decembrie 2016, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 6,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 4,3%.
 • Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul de lucrari de constructii a scazut, atat ca serie bruta, cât si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate,  cu 27,7%, respectiv cu 19,8%.
 •  In anul 2016, volumul lucrarilor de constructii a scazut fata de anul 2015, ca serie bruta cu 4,8%.

 Indicii lucrarilor de constructii

Decembrie 2016 fata de : Anul 2016/
Anul 2015
noiembrie 2016 decembrie 2015
Constructii – total B 106,4 72,3 95,2
S 95,7 80,2
– pe elemente de structura:
Constructii noi B 97,9 66,7 97,3
S 87,0 70,1
Reparatii capitale B 137,4 59,0 76,5
S 115,2 58,2
Intretinere si reparatii curente B 112,3 99,5 101,5
S 99,9 97,0
– pe obiecte de constructii:
Cladiri rezidentiale B 83,9 116,7 112,1
S 77,2 107,1
Cladiri nerezidentiale B 103,1 93,9 101,1
S 89,9 98,6
Constructii ingineresti B 115,9 59,1 88,8
S 99,4 64,6

B= serie bruta; S= serie ajustata in functie de numar zile lucratoare si de sezonalitate ;

Datele tabelului in format xls

Informatii suplimentare:

Pentru   interpretarea   corecta   a   indicatorilor,   va   rugam   sa   consultati   Precizarile   Metodologice.

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatia statistica Buletin Statistic Lunar (termen de  aparitie 27 februarie 2017) si din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna decembrie 2016 vor fi disponibile in 14 februarie 2017).

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din comunicatul de presa al Eurostat care va aparea vineri, 17 februarie 2017 si care poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Arhiva comunicatelor de presa:  http://www.insse.ro/cms/ro/comunicatelor-de-presa-view

Directia de Comunicare: e-mail:  biroupresa@insse.ro; Tel: +4021 3181869

Potrivit specialistilor, se inregistreaza o recesiune statistica in acest sector de activitate.

A avut loc un regres de aproape -3% al lucrarilor de constructii noi, comparativ cu 2015, iar „efortul investitional” (care era necesar sa fie mai consistent, din partea statului) a fost sustinut de investitorii din domeniul rezidential, a caror activitate a determinat o impulsionare cu peste 12%.

Pentru contractele din fonduri publice puteti urmarii cererile de oferta AICI, pe cele mai noi cereri publicate de autoritatile publice ar trebui sa va Creati un Cont Gratuit Aici!

Tagged with:
 

Guvernul a decis introducerea posibilitatii de Guvernul Romanieiemitere a certificatului de urbanism in format electronic, care va avea aceeasi valoare juridica cu cel emis pe hartie, dar si prelungirea la cel mult 24 de luni a perioadei de valabilitate a autorizatiilor de construire.

Guvernul a modificat o serie de reglementari in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor, cu efect asupra mediului de afaceri, sprijinind accelerarea dezvoltarii investitiilor. Modificarile propuse produc efecte pozitive si in plan social, prin eliminarea disfunctionalitatilor existente la nivelul administratiei publice responsabile cu autorizarea constructiilor si prin reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolata a localitatilor.

In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a actului normativ aprobat de Executiv, toate autoritatile publice au obligatia sa asigure masurile necesare primirii documentatiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor si autorizatiilor de construire/desfiintare in format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic.

Guvernul a modificat si completat in acest sens Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, precum si Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in scopul solutionarii problemelor legislative cu caracter de urgenta care au fost semnalate in domeniul urbanismului si autorizarii constructiilor prin intermediul studiilor realizate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu sprijinul Bancii Mondiale.

Noile prevederi converg totodata spre respectarea exigentelor urbanistice si de calitate in domeniul constructiilor si eliminarea riscurilor de coruptie, prin clarificari si eliminarea unor suprapuneri sau lacune legislative care au generat deficiente in posibilitatea de urmarire a cheltuirii banilor publici in conditii de eficienta si eficacitate.

Este introdusa posibilitatea ca Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) sa atace direct in instantele de contencios documentatiile de urbanism sau autorizatiile de construire ilegale.

Totodata, ordonanta stabileste obligatia ca ISC sa opreasca lucrarile pentru care se constata realizarea cu incalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise. Odata cu dispunerea masurii de oprire a executarii lucrarilor se dispun si masuri de conservare a lucrarilor deja executate.

Tot pentru reducerea coruptiei, a fost introdus caracterul public pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism care, odata aprobate, instituie reguli cu privire la construire atat de catre sectorul public cat si de cel privat si la planificarea spatiala a investitiilor publice.

In plus, ordonanta introduce votul motivat al consilierilor locali, pentru eliminarea posibilitatii ca votul pentru aprobarea documentatiilor de urbanism sa fie conditionat de primirea de foloase necuvenite.

Un element de noutate il reprezinta stabilirea cuantumului amenzilor aplicate pentru faptele descrise ca fiind contraventii, intre 10.000 si 50.000 de lei.

De asemenea, sunt detaliate responsabilitatile si faptele care constituie contraventie, intre care:

 • initierea sau aprobarea documentatiilor de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor constructii care nu au autorizatie de construire sau nu respecta prevederile autorizatiei de construire,
 • supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentatii de urbanism incomplete,
 • semnarea de documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism care contin date eronate – daca nu intra sub incidenta legii penale,
 • aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogari de la documentatiile de urbanism aprobate,
 • modificarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism de catre autoritatile locale fara reluarea procedurilor de avizare si aprobare,
 • nerespectarea prevederilor referitoare la informarea si consultarea populatiei.

Pentru evitarea conflictelor de interese, membrii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism constituita la nivel local au obligatia ca la inceperea mandatului sa semneze o declaratie pe propria raspundere prin care se oblige ca, pe perioada mandatului, sa nu incheie sau sa nu execute contracte de achizitii publice cu autoritatea publica locala/judeteana din a caror comisie fac parte si sa se abtina la vot in cadrul procedurilor de avizare in cazul in care au participat la elaborarea unei documentatii depuse spre avizare la comisia din care fac parte.

Pentru accelerarea investitiilor, a fost eliminat conceptul de “aviz tacit”, care este neoperational, si inlocuit cu o sanctiune pecuniara, in situatia nerespectarii termenelor de catre emitentii de avize care nu respecta termenul legale. Astfel, ISC va putea amenda institutiile care nu emit avizele in termene legale si intarzie nejustificat investitiile.

Pe de alta parte, Guvernul a aprobat prelungirea de la 12 luni la cel mult 24 de luni perioada de valabilitate a autorizatiilor de construire, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. Noul termen era necesar pentru corelarea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice, existand cazuri in care, valabilitatea autorizatiei expira pana la finalizarea procedurilor de achizitie publica.

La randul sau, beneficiarul/investitorul are obligatia de a notifica in legatura cu inceperea lucrarilor autoritatea administratiei publice emitente a autorizatiei si Inspectoratul de Stat in Constructii, inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

In cazul proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport si al amenajarilor hidrotehnice, autorizatiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, dupa caz, avizele de amplasament isi mentin valabilitatea pe toata perioada implementarii proiectelor, pana la finalizarea lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv, pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala, cu conditia inceperii lucrarilor in termen de 24 de luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

Planul urbanistic general si strategia de dezvoltare durabila si integrate, parte integranta din acesta, se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale unitatii administrativ-teritoriale, in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.

Actul normativ stabileste totodata regimul aplicat in materie de urbanism si autorizare a constructiilor in cazul imobilelor situate in zone protejate, cu obiective specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu. In acest caz, modificarile si completarile aprobate de Guvern creeaza asupra acestor imobile servituti de interventie legate de desfiintare, modificare, functionalitate, distante, inaltime, volumetrie, expresie arhitecturala, materiale, finisaje, imprejmuiri, mobilier urban, amenajari si plantatii.

S-a tinut cont in luarea acestor decizii si de problemele existente la nivel practic si legislativ semnalate in cadrul atelierelor de lucru ale structurilor asociative ale autoritatilor publice locale precum si cele ale Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete, ale Asociatiei Arhitectilor Sefi de Municipii, ale Registrului Urbanistilor din Romania, ale Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania, Ordinului Arhitectilor din Romania, Asociatia Inginerilor Proiectanti de Structuri, la nivelul mediului universitar din domeniul urbanismului, arhitecturii si constructiilor, mediului economic si societatii civile.

 Sursa: Guvernul Romaniei

Pentru ultimele lucrari de constructii solicitate de catre autoritati contractante: primarii, scoli, spitale, universitati, regii autonome, etc., mai jos aveti o lista cu principalele tipuri. Pentru acces integral gratuit, va recomandam sa va inregistrati cu Un Cont Gratuit Aici! Veti regasii solicitati si contracte publicate de toate institutiile publice din Romania.

Constructii generale

Licitatii / Contracte din Constructii – finisaje

Licitatii / Contracte – Constructii cladiri

Licitatii / Contracte – Constructii de drumuri, sosele, autostrazi

Licitatii / Contracte – Constructii metalice, structuri

Tagged with:
 

CNADNR SA a transmis catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), spre validare, documentatiile de atribuire pentru procedurile de achizitie publica pentru proiectele:

 •  “Realizarea Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Lotul 1: Targu Mures – Ungheni si Drum de legatura – relicitare”
 • ” Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1, Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea” (Podul peste Somes)                                                 

De asemenea, astazi, 28.09.2016, a fost transmisa spre validare documentatia de atribuire pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect:

 •  Reabilitare DN6, Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132+435 – km 185+230 – relicitare”

In perioada imediat urmatoare, ANAP va finaliza procesul de verificare a documentatiilor de atribuire, urmand ca CNADNR sa publice, in maxim 3 zile, anunturile de participare in Sistemul Electronic de Acizitii Publice (SEAP).

Sursa: Comunicat de presa CNADNR

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. Incercati Aici 7 Zile Gratuit.

Nu ratati oportunitati in domeniul Licitatii din Constructii de drumuri, sosele, autostrazi !!!

434 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 44)
Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Intocmirea documentatiei de obtinere a autorizatiei de gospodarire a apelor la poduri pe raza SRCF Galati 29.09.16 31.10.16 Galaţi
Piese SCB 11 loturi 29.09.16 Braşov
Închiriere de autovehicule pentru transport mixt de marfa si persoane cu sofer 29.09.16 Gorj
Proiectare si executie lucrari de «Restabilire circulatie ?i îndepartarea efectelor calamitatilor produse de fenomenele meteorologice deosebite pe teritoriul comunei Chiliile, judetul Buzau» 29.09.16 Buzău
Lucrari de intretinere si reparare a centralei termice din cadrul sediului Primariei Chilia Veche 29.09.16 06.10.16 Tulcea
“Modernizare drumuri comunale in comuna Catane, judetul Dolj” în cadrul proiectului “Modernizare drumuri comunale, infiintare gradinita cu doua Sali de clase, protejarea unor elemente ale patrimoniului cultural-fantana in comuna Catane, judetul Dolj” 29.09.16 Dolj
lucrari de reparatii auditoriu si alei din Gradina Botanica 29.09.16 Iaşi
Achizitie piatra de cariera cu transport pentru punct de lucru – parau Galbenu la Bumbesti – Pitic 29.09.16 Dolj
“Executia de lucrari de drumuri, LOT 1: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 2: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA SANDOMINIC, LOT 2: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 3: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA MADARAS 29.09.16 Harghita
„Achizitie indicatoare rutiere, oglinzi rutiere si stâlpi de sustinere indicatoare rutiere si indicatoare cu denumiri de strada” 29.09.16 Dolj
Tagged with:
 

Potrivit www.administratie.ro, un numar de cel putin 50 de complexe hoteliere se vor putea ridica in statiunea Baile Olanesti, potrivit Planului Urbanistic General, in zonele care urmeaza sa devina intravilan, cu respectarea insa a unor criterii privind stilul arhitectural al constructiei, al gardului şi respectarea proportionalitatii intre spatiul verde si suprafata construita.

 

“In noul PUG, Baile Olanesti se va extinde pe toate axele aducand in intravilan terenuri aferente arterelor de iesire, la un calcul simplu daca se face o lotizare medie, ar urma sa se ridice un numar de cel putin 50 de complexe hoteliere, distribuind astfel presiunea din zona centrala”, a declarat primarul Sorin Vasilache.

Regulamentul recent adoptat de primaria statiunii prevede reguli clare pentru noile constructii. “In prezent avem autorizatii eliberate pentru 15 complexe turistice, se afla in executie doua centre spa, o clinica balneara privata si un hotel de 10 etaje”, a precizat edilul din Olaneşti.

Statiunea Baile Olanesti este situata la 20 de km de Ramnicu Valcea si ocupa primul loc printre statiunile balneoclimaterice din Romania in ceea ce priveste numarul de izvoare, debitul total zilnic al acestora, ca si varietatea compozitiei si a concentratiei apelor minerale. In statiune se gasesc peste 35 surse hidrominerale, atat ca izvoare naturale, cat si ca rezultat al unor lucrari de foraje si miniere (puturi si galerii).

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte de constructii, atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Constructii cladiri

137 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 14)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Construire Gradinita cu program prelungit nr. 7 – La Balon 09.03.16 18.03.16 Constanţa
Contract de executie pentru obiectivul de investitie ”Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Hunedoara, orasul Simeria, Zona Nord, strada 1 Decembrie 1918” 09.03.16 Bucureşti
Construire Camin Cultural in localitatea Valea Lunga, comuna Dirlos 09.03.16 24.03.16 Sibiu
Solicitare oferte in vederea achizitiei unor lucrari pentru ”Reparatii acoperis tip terasa si igienizare sala de asteptare cladire de calatori HM Palanca”. 09.03.16 21.03.16 Galaţi
Refacere inzidiri cazane de 420 t/h pe lignit nr. 5,6,7 08.03.16 30.03.16 Vâlcea
RK elemente constructii statia 400 kV Cernavoda 08.03.16 Sud-Est
SCHIMBARE DESTINATIE DIN CAZARMA IN CAMIN DE BATRANI, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA- REST DE EXECUTAT 08.03.16 Prahova
Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” – Pachet 58 – LOTURI 1- 3 08.03.16 Bucureşti
Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 78 – LOTURI 1 – 2 08.03.16 Bucureşti
Proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: Sala de sport scolara, comuna Tudora, judetul Botosani. 08.03.16 Botoşani, Bucureşti
Tagged with:
 

Potrivit www.insse.ro, In anul 2015, volumul Institutul National de Statistica INSlucrarilor de constructii a crescut fata de anul 2014, ca serie bruta cu 10,4%.

In luna decembrie 2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 28,4%, respectiv cu 5,9%.

Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 14,2%, respectiv cu 8,8%.

Anul 2015 comparativ cu anul 2014

Volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total, ca serie bruta, cu 10,4%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 31,8%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 13,3% si la lucrarile de constructii noi cu 5,2%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti cu 20,0% si la cladirile nerezidentiale cu 1,1%. La cladirile rezidentiale volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 5,8%.

Indicii lucrarilor de constructii

DECEMBRIE 2015 fata de :
nov.14 dec.15 Anul 2015/ Anul 2014
B 128,4 114,2 110,4
Constructii – total S 105,9 108,8
– pe elemente de structură:
B 141,1 106,6 105,2
Constructii noi S 116,6 99,5
B 129,5 171,6 131,8
Reparatii capitale S 101,7 155,6
B 101,5 105,8 113,3
Intretinere si reparatii curente S 101,2 104,2
– pe obiecte de construcţii:
B 114,1 76,2 94,2
Clădiri rezidentiale S 103,5 95,3
B 127,8 83,8 101,1
Clădiri nerezidentiale S 103 80
B 130,6 141,2 120
Constructii ingineresti S 107,4 134,4

B= serie bruta; S= serie ajustata in functie de numar zile lucratoare si de sezonalitate ;

Datele tabelului in format xls

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile Metodologice atasate comunicatului pe homepage.

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatia statistica Buletin Statistic Lunar (termen de aparitie 26 februarie 2016) si din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna decembrie 2015 vor fi disponibile in

12 februarie 2016).

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din comunicatul de presa al

Eurostat care va aparea miercuri, 17 februarie 2016 si care poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Urmatorul comunicat de presa va aparea marti, 15 martie 2016.

Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Compartimentul de Comunicare

e-mail: biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869

 

Ultimele Licitatii din Constructii cladiri

122 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare.  Pagina: 1 ( de la 13)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Lucrari de montare sistem de degivrare la cladirea Casa Universitarilor 17.02.16 24.02.16 Cluj
Construire sala culturala (multifunctionala) in sat Dumbravita, com. Ibanesti, jud. Botosani 15.02.16 29.02.16 Botoşani
Proiectare si executie:Camin cultural în localitatea Giorocuta din comuna Supur, judetul Satu Mare 15.02.16 07.03.16 Satu Mare
EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIA PRIGORIA – PRIMARIA COMUNEI PRIGORIA 14.02.16 Gorj
Gradinita cu program prelungit in comuna Domnesti, judetul Ilfov 12.02.16 Ilfov
REABILITARE,MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT BROSTENI 12.02.16 26.02.16 Vrancea
Contract de executie lucrari pentru obiectivul de investi?ie ”Locuin?e pentru tineri, destinate închirierii, jude?ul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 7, specialisti din sanatate” 12.02.16 29.02.16 Bucureşti
Construire sediu administrativ UAT, comuna Mirosi, judetul Arges 12.02.16 26.02.16 Argeş
Contract de executie lucrari -rest de executie-pentru proiectul Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Colegiul National Vladimir Streinu oras Gaesti 11.02.16 Dâmboviţa
Construire Gradinita cu program normal, cu 2(doua) Sali de clasa, sat. Gaiceana,comuna Gaiceana, judetul Bacau 11.02.16 Bacău
Tagged with:
 

Potrivit www.insse.ro, Volumul lucrarilor de Institutul National de Statistica INSconstructii a crescut in 2015 cu 9,4%. In luna noiembrie 2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 7,0% si a ramas la acelasi nivel ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate;

Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 5,9%, respectiv cu 6,5%.

In perioada 1.I‐30.XI.2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de perioada 1.I‐30.XI.2014, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,4%, respectiv cu 10,2%.

Perioada 1.I‐30.XI.2015 comparativ cu perioada 1.I‐30.XI.2014

Volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total, ca serie bruta, cu 9,4%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 23,5%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 14,4% si la lucrarile de constructii noi cu 4,8%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti cu 16,7% si la cladirile nerezidentiale cu 3,1%. La cladirile rezidentiale volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 4,5%.

Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total cu 10,2%. Pe elemente de structura s‐au inregistrat cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 23,4%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 11,0% si la lucrarile de constructii noi cu 6,8%. Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut astfel: constructiile ingineresti cu 9,3%, cladirile nerezidentiale cu 6,6% si la cladirile rezidentiale cu 2,2%.

Indicii lucrarilor de constructii

1‐30.XI.2015/
1‐30.XI.2014
B 109,4
Constructii ‐ total S 110,2
‐ pe elemente de structura:
B 104,8
Constructii noi S 106,8
B 123,5
Reparatii capitale S 123,4
B 114,4
Intretinere si reparasii curente S 111
‐ pe obiecte de constructii:
B 95,5
Cladiri rezidentiale S 102,2
B 103,1
Cladiri nerezidentiale S 106,6
B 116,7
Constructii ingineresti S 109,3

B= serie bruta; S= serie ajustata in functie de numar zile lucratoare si de sezonalitate ;

Datele tabelului in format xls

Informatii suplimentare:

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile Metodologice atasate comunicatului pe homepage.

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatia statistica Buletin Statistic Lunar (termen de aparitie 22 ianuarie 2016) si din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna noiembrie 2015 vor fi disponibile in 14 ianuarie 2016).

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din comunicatul de presa al Eurostat care va aparea marti, 19 ianuarie 2016 si care poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Urmatorul comunicat de presa va aparea vineri, 12 februarie 2016.

Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate‐depresaarhiva

Compartimentul de Comunicare

e‐mail: biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869

Ultimele Contracte/ Licitatii din Constructii

Aici gasitii licitatii din domeniul constructiilor, constructii de cladiri, reparatii si renovari cladiri, instalatii electrice, instalatii termice, instalatii sanitare, constructii de drumuri, reparatii de drumuri, etc

952 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 96)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Serviciul public de alimentare cu apa 18.01.16 15.02.16 Mureş
Reabilitare cladire in regim de inaltime Sp+P cu schimbare de destinatie in cabinete medicale in locuinte de serviciu, amenajare incinta si imprejmuiri – Comuna JAMU MARE 18.01.16 03.02.16 Timiş
Delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa 18.01.16 10.02.16 Argeş
Servicii de alimentare cu apa potabila si de canalizare 18.01.16 20.01.16 Mureş
Acord-cadru avand ca obiect “Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara pentru reteaua rutiera din administrarea D.R.D.P. Bucuresti – S.D.N. Bucuresti Sud” – reluare 15.01.16 Sud – Muntenia
”Contract de furnizare si montare echipamente pentru parcuri si terenuri de joaca în Municipiul Brasov”, în anul 2015 15.01.16 Braşov
ECOLOGIZAREA ZONELOR CONTAMINATE LA STATIA DE COMPRIMARE CORUNCA 15.01.16 Mureş
Lucrari de reparatii si inlocuire a instalatiilor defecte la grupul sanitar si hidrantul apartinand DGRFP Craiova; 15.01.16 Dolj
Lucrari suplimentare de construc?ie Cabana de vanatoare Gosman, Ocolul Silvic Brates 15.01.16 Neamţ
Automatizarea distributiei – Modernizare 49 PT-uri SDEE Bistrita 15.01.16 Cluj

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Constructii: Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, Lucrarile de constructii au crescut cu  9.7 %.

In luna octombrie 2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata în functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 4,2%, respectiv cu 1,0%.

Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata în functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 9,7%, respectiv cu 10,8%.

In perioada 1.I ‐ 31.X.2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de perioada 1.I ‐ 31.X.2014, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata în functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,7%, respectiv cu 10,5%.

Octombrie 2015 comparativ cu septembrie 2015

Volumul lucrarilor de constructii a crescut ca serie bruta, cu 4,2%, crestere evidentiata la lucrarile de reparatii capitale si la lucrarile de întretinere si reparatii curente cu 17,8%, respectiv cu 16,5%. Lucrarile de constructii noi au scazut cu 3,5%.

Pe obiecte de constructii volumul lucrarilor de constructii a crescut la cladirile rezidentiale si la constructiile ingineresti cu 10,7%, respectiv cu 6,2%. Volumul lucrarilor de constructii la cladirile nerezidentiale a scazut cu 2,3%.

Ca serie ajustata în functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate s‐a înregistrat pe total o crestere cu 1,0%, evidentiata la lucrarile de reparatii capitale si la lucrarile de întretinere si reparatii curente cu 13,9% fiecare. Lucrarile de constructii noi au scazut cu 4,4%.

Pe   obiecte de constructii au avut loc cresteri astfel: cladirile rezidentiale cu 12,1%, cladirile nerezidentiale cu 2,2% si la constructiile ingineresti cu 1,4%.

Octombrie 2015 comparativ cu octombrie 2014

 Volumul lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta cu 9,7%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri la lucrarile de reparatii capitale si la lucrarile de întretinere si reparatii curente, cu 38,2%, respectiv cu 21,0%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti si la cladirile nerezidentiale cu 14,0%, respectiv cu 10,9%. La cladirile rezidentiale s‐a înregistrat o scadere cu 9,0%.

Ca serie ajustata în functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 10,8%. Pe elemente de structura s‐au înregistrat cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 42,0%, lucrarile de întretinere si reparatii curente cu 20,3% si la lucrarile de constructii noi cu 1,8%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti cu 19,2% si la cladirile nerezidentiale cu 11,5%. La cladirile rezidentiale volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 12,3%.

Perioada 1.I‐31.X.2015 comparativ cu perioada 1.I‐31.X.2014

Volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total, ca serie bruta, cu 9,7%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 19,6%, lucrarile de întretinere si reparatii curente cu 14,4% si la lucrarile de constructii noi cu 6,1%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti cu 15,0% si la cladirile nerezidentiale cu 6,0%. La cladirile rezidentiale volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 1,3%.

Ca serie ajustata în functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total cu 10,5%. Pe elemente de structura s‐au înregistrat cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 20,4%, lucrarile de întretinere si reparatii curente cu 11,7% si la lucrarile de constructii noi cu 7,9%. Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut astfel: cladirile nerezidentiale cu 8,9%, constructiile ingineresti cu 7,5% si la cladirile rezidentiale cu 4,6%.

Informatii suplimentare:

Pentru   interpretarea   corecta   a   indicatorilor,   va   rugam   sa   consultati   Precizarile Metodologice atasate comunicatului pe homepage.

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatia statistica Buletin Statistic Lunar (termen de aparitie 22 decembrie 2015) si din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna octombrie 2015 vor fi disponibile în 14 decembrie).

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din comunicatul de presa al Eurostat care va aparea joi, 17 decembrie 2015 si care poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Urmatorul comunicat de presa va aparea joi, 14 ianuarie 2016.

Compartimentul de Comunicare

e‐mail:  biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869

Tagged with:
 

Licitatii viitoare in constructii: Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, la Guvernul Romanieipropunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a fost aprobata alocarea sumei de 1,15 milioane lei pentru finantarea unor lucrari de refacere a doua scoli din judetele Salaj si Mures.

Fondurile sunt alocate comunei Plopis, din judetul Salaj, si municipiului Tarnaveni, judetul Mures, si provin din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.

Astfel, suma de 650.000 lei este destinata pentru reconstructia Scolii Gimnaziale din Iaz, comuna Plopis, judetul Salaj, afectata de un incendiu produs în luna noiembrie 2015. Pentru a fi din nou adusa în stare de functionare, cladirea are nevoie de o serie de lucrari pentru refacerea elementelor de constructie deteriorate, precum si de dotari. În prezent, doar o parte din cladirea scolii este functionala, astfel încât, din cei 80 de elevi inscrisi in aceasta unitate de invatamant, 52 de elevi (clasele III-VIII) fac naveta pentru a urma cursurile la o alta scoala.

De asemenea, suma de 500.000 de lei a fost alocata pentru reabilitarea Scolii Gimnaziale Avram Iancu, municipiul Tarnaveni, unitate de învatamant degradata din cauza vechimii cladirii, construita in urma cu 90 ani. In aceasta scoala isi desfasoara activitatea 600 elevi.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice din constructii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Constructii cladiri

Aici gasiti licitatii pentru constructia e clairi noi, civile si inustriale, hale metalice, scoli, gradinite, etc

196 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 20)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Anulata – Lucrari executie Sediu Primarie Comuna CUDALBI, Judetul GALATI 25.11.15 11.12.15 Galaţi
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”- executie lucrari suplimentare 09.12.15 Dolj
Lucrari necesare pentru finalizarea obiectivului „Centru Multicultural si Educational în Municipiul Sacele” avand in vedere realizarea sigurantei si stabilitatii constructiei 09.12.15 Braşov
SEDIU ADMINISTRATIV AL COMUNEI VLADENI,JUDETUL BOTOSANI 09.12.15 Botoşani
EXTINDERE SEDIU POLITIA LOCALA SLOBOZIA , STR. RAZOARE, NR. 3. 09.12.15 Ialomiţa
Amenajarea unui spatiu destinat infiintarii unei crese in cadrul proiectului Poti fi mai mult decat mama ! Armonie intre viata profesionala si cea privata 09.12.15 Mureş
Executie de lucrari pentru proiectul ”Reabilitare Scoala Generala nr. 1 in comuna Rebra” 08.12.15 21.12.15 Bistriţa-Năsăud
Contract de lucrari de modernizare a spatiilor de cazare la imobilul Centrul de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Meridian 08.12.15 23.12.15 Bucureşti
Reabilitarea Centrului Regional de Afaceri Dunarene – Gura Vaii– continuare lucrari 08.12.15 22.12.15 Mehedinţi
Executia lucrarilor suplimentare aparute ca urmare a revizuirii proiectului tehnic, pentru obiectivul de investitii “Edificare si construire Campus Scolar Colegiul National Liviu Rebreanu Bistrita, aflat in executie 08.12.15 Bistriţa-Năsăud
Tagged with:
 

Constructii – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) va avea la dispozitie in 2016 de un buget estimat la 11,9 miliarde lei, cu 7,6% inferior celui din 2015, pentru investitiile publice fiind alocata suma de 9,1 miliarde lei, cu 21,5% mai putin fata de 2015. Descarcati Proiectul de buget pentru Ministerul Transporturilor pe 2016 (.pdf, 2,6 MB).

Investitiile asumate in proiectul de buget au fost planificate tinandu-se cont de prioritatile stabilite prin Master Planul General de Transport (MPGT). Conform datelor prezentate in proiectul bugetului MTI pentru 2016 si perspectivele pentru 2017-2019, fondurile se vor aloca, in mod prioritar, pentru:

    Infrastructura rutiera

– continuarea lucrarilor la autostrada Lugoj – Deva; autostrada Timisoara – Lugoj si a variantei de ocolire Timisoara; autostrada Orastie – Sibiu
– continuarea lucrarilor la autostrada Transilvania (n.r. Gilau – Nadaselu-Mihaiesti, Suplacu de Barcau – Bors si Campia Turzii – Tg. Mures)
– revizuirea documentatiei tehnico-economice si inceperea lucrarilor pentru autostrata Pitesti-Sibiu
– realizarea coridoarelor de legatura cu autostrazile, prin intermediul drumurilor europene si drumurilor expres
– continuarea programului de constructie a variantelor de ocolire(ex: Targu Mures, Bacau, Carei, Craiova Sud, Targu Jiu, Caracal , Comarnic , Busteni, Campina, Mihaileşti, Săcuieni) [n.r. in mod curios din enumerarea propusa lipseste Centura Sucevei, un proiect pe jumatate gata, dar ramas fara constructor, desi e inceput inca din 2008].
– reabilitare poduri si pasaje (ex: reabilitare pod Giurgiu peste Dunare, pasaje supraterane peste drumul de centura al municipiului Oradea).

Principalele proiecte pe fonduri europene sunt: autostrada Lugoj – Deva; autostrada Timisoara- Lugoj si a variantei de ocolire Timisoara, autostrada Orastie – Sibiu, autostrada Transilvania [n.r. Campia Turzii – Tg Mures], autostrada Pitesti-Sibiu, variantele de ocolire Targu Mures, Bacau, Carei, Craiova Sud, Targu Jiu, Caracal, Mihaileşti, Săcuieni).

Proiecte principale pe rutier:

– A1 Lugoj – Deva: 348 milioane lei
– A1 Timisoara – Lugoj: 34 milioane lei
– A1 Orastie – Sibiu: 20 milioane lei
– A10 Sebes – Turda: 247 milioane lei
– Autostrada A3 – Bucuresti-Ploiesti-Comarnic-Brasov: 210 milioane lei
– Autostrada A3 – Tg Mures – Campia Turzii, Gilau – Mihaiesti si Suplacu de Barcau – Bors: 680 milioane lei
– Centura Capitalei pe Zona de Nord intre DN2 si A2 si DN7 si A1: 72 milioane lei
– Largirea la 4 benzi a Centurii Sud Bucuresti: 30 milioane lei
– Autostrada de Centura Bucuresti: 5 milioane lei
– Varianta de Ocolire Bacau: 80 milioane lei
– Varianta Ocolire Targu Jiu – 104 milioane lei
– Variante de Ocolire Suceava – 45 milioane lei
– Pasajele de pe centura Arad ce zac neterminate de ani intregi primesc 12, respectiv 8 milioane de lei in 2015…
– Centura Radauti: 20 milioane lei
– Varianta ocolire Caracal: 26 milioane lei

Infrastructura feroviara

– modernizarea/reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici- Arad – Simeria- Coslariu -Sighisoara
– modernizarea a 30 de statii de cale ferată dintre care 16 statii CF se afla in executie (ex: Ramnicu Valcea, Tg. Mures)
– modernizarea instalatiilor pentru cresterea sigurantei circulatiei – proiectul pilot de implementare a Sistemului Feroviar European de Management al Traficului nivel 2 (ERTMS nivel 2)
– dezvoltarea transportului de tip RO-LA si a platformelor de transport intermodal.
Principalele proiecte pe fonduri europene fiind: reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici- Arad –Simeria- Coslariu –Sighisoara si modernizarea a 30 de statii de cale ferată.

Cele mai importante proiecte:

– Coridorul IV feroviar – Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1): 150 milioane lei
– Coridorul IV feroviar – Coslariu – Simeria: 291 milioane lei
– Coridorul IV feroviar – Coslariu – Sighisoara: 250 milioane lei

    Metrou

– extinderea retelei de metrou prin executia tronsoanelor: 1 Mai-Laminorului-Lac Strauleşti; Drumul Taberei-Universitate-Pantelimon;
– achizitia de material rulant pentru innoirea parcului existent cat si dotarea noilor magistrale de metrou cu trenuri

In cadrul bugetului, proiectul M5 Drumul – Taberei – Universitate primeste o alocare de 492 milioane lei, iar M4 primeste o alocare de 270 milioane lei. Tronsonul M5 Universitate – Pantelimon primeste 212 milioane de lei in 2015.

    Infrastructura aeriana

– continuarea implementarii programelor strategice de dezvoltare aferente aeroporturilor cuprinse in reteaua centrala de transport europeana (TEN-T), respectiv, Aeroporturi Bucuresti si Aeroportul International Traian Vuia – Timisoara;
– sprijinirea programelor de dezvoltare si modernizare a infrastructurii aeroportuare la aeroporturile regionale, inclusiv a accesarii de fonduri europene, astfel incat aceste aeroporturi sa ofere conditii pentru dezvoltarea traficului de pasageri si marfuri si sa se transforme în reali poli de dezvoltare regionala;
– finantarea functionarii si mentinerii standardelor de siguranta si securitate pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, avand in vedere caracterul strategic al acestui aeroport;
– continuarea procesului de eficientizare a companiei TAROM si de pregatire a acesteia pentru privatizare, in conditii de piata favorabile;
– continuarea procesului de implementare a conceptului de Bloc Functional de Spatiu Aerian instituit intre România si Republica Bulgaria (DANUBE FAB)
– sprijinirea implementarii unor proiecte avand ca efect reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în domeniul aviatiei civile
– continuarea proiectului de investitii al ROMATSA privind instalarea si modernizarea sistemului de aterizare instrumentală (ILS)

Infrastructura navala

– lucrari de infrastructura in vederea dezvoltarii de terminale specializate in portul Constanta Sud – Mol 3S și 4S în portul Constanta
– platforma industriala in portul Constanta Sud
– îmbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare intre Calarasi şi Braila, km 375- km 175
– modernizare ecluze – echipamente si instalatii la Canalul Dunare – Marea Neagra si Poarta Alba Midia – Navodari
– modernizarea porturilor dunarene si dezvoltarea acestora ca centre logistice intermodale (Giurgiu, Corabia, Galati), proiecte de modernizare finantate din fonduri europene.

Transport Intermodal

– realizarea de centre intermodale prin accesarea unor proiecte cu finantare europeana (locatii prioritare: Bucuresti, Timisoara, Oradea, Cluj-Napoca, Bacau).

Sursa: mfinante.ro

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatii publice, inclusiv fonduri europene, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Constructii de drumuri, sosele, autostrazi:

518 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 52)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Modernizarea infrastructurii rutiere in orasul Chitila, judetul Ilfov – etapa III 07.12.15 Ilfov
Executie lucrari de consolidare si aparare mal afectat de eroziuni pe DJ 203L, km 3+300-în satul Valea Nucului, comuna Berca Judetul Buzau 07.12.15 Buzău
Modernizare drumuri de interes local L-8,5 km in Comuna Slatioara si constructie pod pod L-18 m jud Valcea 07.12.15 Vâlcea
„Modernizare drum judetean DJ 293A, Viisoara – Cuza Voda, Km. 7+000 – 11+550, L=4,550km” 07.12.15 Botoşani
Contract de lucrari aferente obiectivului “Consolidare DJ 207, Sotrile – Campina, km 9+800” 07.12.15 Prahova
”Proiect integrat pentru infrastructura, cultura si servicii sociale in comuna Bogdand, judetul Satu Mare ” 07.12.15 Satu Mare
MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BECICHERECU MIC 07.12.15 Timiş
REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL – COMUNA BOGDAND – JUDETUL SATU MARE 07.12.15 Satu Mare
„ Refacere si modernizare drumuri publice in comuna Agrij,Judetul Salaj.” 07.12.15 Sălaj
Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta CONTRACT DE LUCRARI MULTIANUAL – MODERNIZAREA UNOR STRAZI DIN MUNICIPIUL GIURGIU-ADIACENT STR. V. TEPES SI ADIACENT BD. 1907-STR. DIGULUI, I. L. CARAGIALE, B. ST. DELAVRANCEA 07.12.15 Giurgiu
Tagged with:
 

Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, in constructii, Lucrarile de constructii au crescut cu  15,4%.

 

In luna iulie 2015, volumul lucrarilor de constructii a scazut, fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 1,4%, iar ca serie ajustata In functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 1,4%.

Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata In functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 15,4%, respectiv cu 15,2%.

In perioada 1.I‐31.VII.2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de perioada 1.I‐31.VII. 2014, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata In functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 11,3%, respectiv cu 11,6%.

INS ian 2010 - iulie 2015

Datele graficului In format xls

Iulie 2015 comparativ cu iunie 2015

Volumul lucrarilor de constructii a scazut ca serie bruta, cu 1,4%, scadere evidentiata la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 3,3% si la lucrarile de constructii noi cu 2,8%. Lucrarile de reparatii capitale au crescut cu 10,3%.

Pe obiecte de constructii, au scazut constructiile ingineresti cu 6,0%. Au avut loc cresteri la cladirile rezidentiale si la cladirile nerezidentiale cu 9,1%, respectiv cu 3,8%.

Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate s‐a Inregistrat pe total o crestere cu 1,4%, evidentiata la lucrarile de Intretinere si reparatii curente si la lucrarile de reparatii capitale cu 8,7%, respectiv cu 6,7%. Lucrarile de constructii noi au scazut cu 1,3%.

Pe   obiecte de constructii au avut loc cresteri astfel: cladirile rezidentiale cu 17,2%, cladirile nerezidentiale si constructiile ingineresti cu 1,1% fiecare.

Iulie 2015 comparativ cu iulie 2014

Volumul lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta cu 15,4%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri astfel: la lucrarile de reparatii capitale cu 21,8%, lucrarile de Intretinere si reparatii curente cu 15,1% si lucrarile de constructii noi cu 14,2%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la cladirile nerezidentiale cu 24,4%, la constructiile ingineresti cu 13,6% si la cladirile rezidentiale cu 5,4%.

Ca serie ajustata In functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 15,2%. Pe elemente de structura s‐au Inregistrat cresteri la lucrarile de Intretinere si reparatii curente cu 14,9% si la lucrarile de constructii noi si la lucrarile de reparatii capitale cu 14,7% fiecare.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut astfel: la cladirile nerezidentiale cu 25,3%, la constructiile ingineresti cu 10,6% si la cladirile rezidentiale cu 8,9%.

Perioada 1.I‐31.VII.2015 comparativ cu perioada 1.I‐31.VII.2014

Volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total, ca serie bruta, cu 11,3%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri la lucrarile de reparatii capitale cu 15,8%, la lucrarile de Intretinere si reparatii curente cu 11,8% si la lucrarile de constructii noi cu 10,2%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut astfel: cladirile nerezidentiale cu 15,5%, constructiile ingineresti cu 10,8% si la cladirile rezidentiale cu 5,0%.

Ca serie ajustata In functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total cu 11,6%. Pe elemente de structura s‐au Inregistrat cresteri astfel: lucrarile de reparatii capitale cu 19,3%, lucrarile de constructii noi cu 11,5% si la lucrarile de Intretinere si reparatii curente cu 9,6%.

Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut astfel: cladirile nerezidentiale cu 17,7%, cladirile rezidentiale cu 11,5% si la constructiile ingineresti cu 2,4%.

Indicii lucrarilor de constructii

IULIE 2015 fata  de :  PERIOADA 1‐31.VII.2015/ PERIOADA 1‐31.VII.2014
iun.15 iul.14
B 98,6 115,4 111,3
Constructii ‐ total S 101,4 115,2 111,6
pe elemente de structura:
B 97,2 114,2 110,2
Constructii noi S 98,7 114,7 111,5
B 110,3 121,8 115,8
Reparatii capitale S 106,7 114,7 119,3
B 96,7 115,1 111,8
Intretinere si reparatii curente S 108,7 114,9 109,6
pe obiecte de constructii:
B 109,1 105,4 105
Cladiri rezidentiale S 117,2 108,9 111,5
B 103,8 124,4 115,5

Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile Metodologice.

Arhiva comunicatelor de presa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate‐depresaarhiva

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !