Constructii: Potrivit Institutului National de Statistica (INS), Institutul National de Statistica INSwww.insse.ro, Lucrarile de constructii au scazut cu  4.8 % in 2016, comparativ cu 2015.

  •  In luna decembrie 2016, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 6,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 4,3%.
  • Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul de lucrari de constructii a scazut, atat ca serie bruta, cât si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate,  cu 27,7%, respectiv cu 19,8%.
  •  In anul 2016, volumul lucrarilor de constructii a scazut fata de anul 2015, ca serie bruta cu 4,8%.

 Indicii lucrarilor de constructii

Decembrie 2016 fata de : Anul 2016/
Anul 2015
noiembrie 2016 decembrie 2015
Constructii – total B 106,4 72,3 95,2
S 95,7 80,2
– pe elemente de structura:
Constructii noi B 97,9 66,7 97,3
S 87,0 70,1
Reparatii capitale B 137,4 59,0 76,5
S 115,2 58,2
Intretinere si reparatii curente B 112,3 99,5 101,5
S 99,9 97,0
– pe obiecte de constructii:
Cladiri rezidentiale B 83,9 116,7 112,1
S 77,2 107,1
Cladiri nerezidentiale B 103,1 93,9 101,1
S 89,9 98,6
Constructii ingineresti B 115,9 59,1 88,8
S 99,4 64,6

B= serie bruta; S= serie ajustata in functie de numar zile lucratoare si de sezonalitate ;

Datele tabelului in format xls

Informatii suplimentare:

Pentru   interpretarea   corecta   a   indicatorilor,   va   rugam   sa   consultati   Precizarile   Metodologice.

Informatii suplimentare se pot obtine din publicatia statistica Buletin Statistic Lunar (termen de  aparitie 27 februarie 2017) si din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna decembrie 2016 vor fi disponibile in 14 februarie 2017).

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obtine din comunicatul de presa al Eurostat care va aparea vineri, 17 februarie 2017 si care poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main

Arhiva comunicatelor de presa:  http://www.insse.ro/cms/ro/comunicatelor-de-presa-view

Directia de Comunicare: e-mail:  biroupresa@insse.ro; Tel: +4021 3181869

Potrivit specialistilor, se inregistreaza o recesiune statistica in acest sector de activitate.

A avut loc un regres de aproape -3% al lucrarilor de constructii noi, comparativ cu 2015, iar „efortul investitional” (care era necesar sa fie mai consistent, din partea statului) a fost sustinut de investitorii din domeniul rezidential, a caror activitate a determinat o impulsionare cu peste 12%.

Pentru contractele din fonduri publice puteti urmarii cererile de oferta AICI, pe cele mai noi cereri publicate de autoritatile publice ar trebui sa va Creati un Cont Gratuit Aici!

Tagged with:
 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice Ministerul Sanatatiiachizitioneaza prin licitatie publica servicii pentru Executie lucrari 38 gradinite cu 3 , 4, 5, 6 si 8 sali de grupa în judetele Buzau, Vrancea, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani, Suceava, Ilfov, Dambovita, Giurgiu, Teleorman, Calarasi, Prahova, Constanta, Tulcea, Maramures.

Licitatia presupune achizitii realizate ca parte a Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru Anul 2016 MENCS UMPMRSU.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 45214100-1 – Lucrari de constructii de gradinite

Cantitatea totala sau domeniul: Lucrari de constructii pentru 38 gradinite din care:

33 gradinite cu 3 sali de grupa,
1 gradinita cu 4 sali de grupa
2 gradinita cu 5 sali de grupa
1 gradinita cu 6 sali de grupa
1 gradinita cu 8 sali de grupa,

Valoarea estimata a lucrarilor fara TVA este de 34855301.82lei, din care 728.523,00 lei reprezinta lucrari de organizare de santier si 3.102.434,44 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %

Valoarea estimata fara TVA: 34,855,301.82 lei.

Durata contractului: 7 luni incepand de la data atribuirii contractului.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 30.05.2016.

 Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Contract lucrari L/PRET/04/2015 21.09.15
Actualizare documentatie Contract lucrari L/PRET/04/2015 21.09.15
Contract lucrari L/PRET/05/2015 28.09.15
Actualizare documentatie Contract lucrari L/PRET/06/2015 01.10.15
Contract lucrari L/PRET/06/2015 01.10.15
Contract lucrari L/PRET/05/2015
Contract lucrari L/PRET/06/2015
Contract lucrari L/PRET/04/2015
Contract lucrari L/Pret/04/2015 21.09.15
Contract lucrari L/PRET/06/2015. 01.10.15

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Tagged with:
 

Consiliul Judetean Cluj, a publicat anuntul de Licitatie pentru Proiectarea si executia Centrului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj, in valoare de 123.699.580 lei.

Contractul proiectare si executie Centrul de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj va cuprinde:

1. Zona de depozitare finala (Celula de depozitare), Platforma administrativa si Drumuri interioare aferente, împreuna cu infrastructura adiacenta;

2. Zona tehnica compusa din: Statie de Tratare Mecano-Biologica, Statie de Sortare, împreuna cu infrastructura adiacenta;

3. Consolidarea zonei afectata de alunecari de teren, km 0+720, la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Cluj;

4. Drum de acces la Centru de de Management Integrat al Deseurilor din judetul Cluj consta in: – proiectarea si executarea celulei de depozitare si a zonei administrative aferente CMID Cluj: – integrarea proiectului Consolidare zona afectata de alunecari de teren la km 0+720 la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din Cluj-Napoca elaborat de catre SC VIAPONT SRL in proiectul de realizare a celulei de depozitare. – finalizarea lucrarilor începute si ramase de executat aferente proiectului Consolidare zona afectata de alunecari de teren la km 0+720 la CMID elaborat de catre SC VIAPONT SRL.

Obiectul contractului consta în:

1. Continuarea si terminarea lucrarilor aferente Zonei Tehnice compusa din:

a. Statia de Sortare -Hala de sortare – Hala nr.1(cu suprafata de 5040 mp) -Hala de depozitare temporara – Hala nr. 2 (cu suprafata de 560 mp);

b. Statia de tratare mecano-biologica:

– Zona de receptie deseuri reprezentata de doua hale identice – Hala 4.1 (cu suprafata de 767 mp) si Hala 4.2 (cu suprafata de 767 mp);

– Zona de pretratare/tratare mecanica reprezentata de doua hale identice – Hala 5.1 (cu suprafata de 705 mp) si Hala 5.2 (cu suprafata de 705 mp) care sunt deservite de doua unitati de tratare a aerului poluat (pentru retinerea prafului) si doua biofiltre (pentru dezodorizare)- Biofiltru 1 (cu suprafata de 285,0 mp) si Biofiltru 2 (cu suprafata de 285,0 mp);

– Zona de compostare / tratare biologica – reprezentata de platforma de compostare cu suprafata de 11.300,00 mp;

– Zona de rafinare reprezentata de Hala nr. 3 cu suprafata de 347 mp;

– Cladirea administrativa cu suprafata de 83mp.

c. Drumuri de incinta, platforme, retele de incinta, împrejmuire etc.

2.Elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie si caietelor de sarcini pentru lucrarile de remediere prevazute în cadrul expertizei tehnice si pentru cele necesare operarii/functionarii instalatiilor de sortare si tratare a deseurilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;
45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenului;
45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri;
45222100-0 – Lucrari de constructii de uzine de tratare a deseurilor;
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri.

Durata de executie a lucrarilor – 18 luni. Perioada de notificare a defectiunilor – 60 luni de la terminarea lucrarilor.

Cuantumul garantiei de participare se stabileste ca fiind: 2.000.000 lei, iar perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 22.03.2016.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie „CONTINUARE SI TERMINARE LUCRARI AFERENTE ZONEI TEHNICE COMPUSA DIN STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI STATIE DE SORTARE CU INFRASTRUCTURA ADIACENTA DIN CADRUL CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURI ÎN JUDETUL CLUJ” – PROIECTARE SI EXECUTIE 18.11.15
„CONTINUARE SI TERMINARE LUCRARI AFERENTE ZONEI TEHNICE COMPUSA DIN STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA SI STATIE DE SORTARE CU INFRASTRUCTURA ADIACENTA DIN CADRUL CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURI ÎN JUDETUL CLUJ” – PROIECTARE SI EXECUTIE 18.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
CONSOLIDARE ZONA AFECTATA DE ALUNECARI DE TEREN, KM 0+720, LA CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA 28.01.14

Primaria Bucuresti organizeaza Licitatie pentru : Executie lucrari si furnizare echipamente medicale si mobilier specific in cadrul proiectului “ Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor ”.

CPV: 45215140-0 – Lucrari de constructii de unitati spitalicesti

Valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit este de 16.817.868,20 lei (inclusiv procentul de diverse si neprevazute) lei exclusiv TVA, echivalentul a 3.746.128,26 euro, din care:

-5.970.697,90 lei (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute), exclusiv TVA reprezentând valoare executie lucrari, din care procentul de diverse si neprevazute este de 9,6 %, respectiv 525.127,90 lei, pentru valoarea aferenta procentului „diverse si neprevazute”;

-10.706.530,30 lei, reprezentând valoarea pentru furnizare echipamente medicale;

-140.640 lei, reprezentând valoarea pentru furnizare mobilier specific.

Cuantumul garantiei este de 325.854,81 lei. Valabilitate 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: Executie lucrari si furnizare echipamente medicale si mobilier specific in cadrul proiectului “ Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatorului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor ”

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 48, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

 

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” – Pachet 36 LOTURI 1-5
Executie lucrari pentru obiectivele de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social – Pachet 1 – Loturi 1 – 3 05.08.15
Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” – Pachet 38 LOTURI 1-4
Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” – Pachet 39 LOTURI 1-4
Reabilitare si modernizare strada Mihail Kogalniceanu, municipiul Slatina, Judetul Olt
,,Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu din Targoviste –executie remedieri si lucrari adiacente/suplimentare’’. 27.07.15
Actualizare documentatie ,,Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu din Targoviste –executie remedieri si lucrari adiacente/suplimentare’’. 27.07.15
,,Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona B a zonei de actiune urbana din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita’’-executie lucrari suplimentare de constructii conform proiectului tehnic revizuit
Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” – Pachet 41 LOTURI 1-3
Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” – Pachet 42 LOTURI 1-3

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI CNADRDRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA (CNADNR), organizeaza Licitatie pentru Proiectare si executie Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Comarnic-Brasov.

 

Descriere: “Proiectare si executie Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Comarnic-Brasov, Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300; Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si Drum de Legatura”, conform Conditiilor FIDIC – Cartea Galbena, editia 1999, includ:

– activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat si va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire;

– elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

– lucrari de constructie;

– remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie a lucrarilor de 48 de luni.

– descrierea serviciilor si a lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini . Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Clasificare CPV:
45233110-3 – Lucrari de constructii de autostrazi
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport

Cantitatile sunt conform Caietului de sarcini si Documentatiei tehnice.

Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300
Valoarea estimata a contractului este de 166.855.909 lei fara T.V.A. si include si suma de 7.766.675 Lei fara T.V.A., reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 5 % (din valoarea estimata fara organizarea de santier).

Autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari si/sau servicii similare in conformitate cu prevederile art. 122 lit. j din O.U.G. nr. 34/2006 de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 20%, respectiv: 33.371.182 Lei fara T.V.A. Valoarea Estimata Totala (incluzand si achizitionarea ulterioara de noi lucrari si/ sau servicii similare) : 200.227.091 Lei fara T.V.A.

Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si Drum de Legatura
Valoarea estimata a contractului este de 149.837.204 lei fara T.V.A. si include si suma de 7.003.890 Lei fara T.V.A., reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 5 % (din valoarea estimata fara organizarea de santier).

Autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari si/sau servicii similare in conformitate cu prevederile art. 122 lit. j din O.U.G. nr. 34/2006 de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 20%, respectiv: 29.967.441 Lei fara T.V.A. Valoarea Estimata Totala (incluzand si achizitionarea ulterioara de noi lucrari si/ sau servicii similare) : 179.804.645 Lei fara T.V.A.

Ofertantul isi va intocmi Propunerea Financiara raportandu-se la Valoarea estimata a contractului la lotul pentru care depune oferta si nu la Valoarea Estimata Totala care include si eventualele noi lucrari si/sau servicii similare ce pot aparea pe parcursul implementarii contractului.

Valoarea estimata fara TVA: intre 316,693,113 si 380,031,736 RON.

Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare:  72 luni incepand de la data atribuirii contractului.

Depozite valorice si garantii solicitate:
1) Cuantumul garantiei de participare: Lot 1 = 3.100.000 lei; Lot 2 = 2.800.000 lei.

2) Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.09.2015

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: “Proiectare si executie Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Comarnic-Brasov, Lot 1: sector Comarnic – Predeal, km 111+300 – km 115+300; Lot 2: sector Predeal – Cristian, km 162+300 – km 168+600 si Drum de Legatura”

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi Aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
Proiectare si executie Parcari de Scurta Durata si Spatii de Servicii pe Autostrada Bucuresti – Brasov, Sectiunea Bucuresti – Ploiesti 13.08.15
Proiectare si executie parcari de scurta durata si spatii de servicii pe Autostrada Bucuresti-Brasov, sectiunea Bucuresti-Ploiesti 13.08.15
“PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU – BORS (KM 4+200 – KM 64+450)”
„Proiectare si executie pentru finalizarea autostrazii Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, sectiunea 3c: Suplacu de Barcau-Bors (km 4+200 – km 64+450)”
SISTEM DE CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE IN SAT ALBESTI-PALEOLOGU,JUDET PRAHOVA
Contract de proiectare si executie lucrari privind „Proiect Tehnic si Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene” DJ 602 (Domnesti) km. 11+200 – km. 13+400 si de la km. 20+500 – km. 21+950 (Autostrada)”
Proiectarea si construirea Statiei de Transfer la Moisei; a Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare Mecano-Biologica de la Sîrbi; a Statiei de Transfer,a Statiei de Sortare si a Punctului de colectare a deseurilor voluminoase la Sighetu Marmatiei; a Statiei de Transfer si a Punctului de colectare deseuri voluminoase la Târgu Lapus în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures”
Proiectarea si construirea Statiei de Transfer la Moisei; a Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare Mecano-Biologica de la Sîrbi; a Statiei de Transfer, a Statiei de Sortare si a Punctului de colectare a deseurilor voluminoase la Sighetu Marmatiei; a Statiei de Transfer si a Punctului de colectare deseuri voluminoase la Târgu Lapus în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures”
CREARE PASAJ DE TRECERE INTRE STRADA DEPOULUI SI STRADA MIMIULUI (proiectare si executie) 01.09.15

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Primaria municipiului Arad a lansat licitatie pentru realizarea primei parcari subterane din oras. Anuntul licitatiei pentru “Concesionare lucrari publice privind finantarea, constructia si operarea parcarii subterane Piata Avram Iancu din municipiul Arad” a fost publicat in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) national si european, data limita de primire a ofertelor fiind 29 septembrie 2015.

Valoarea estimata a contractului este de 94.678.767 de lei (lucrari-suma de 83.488.472,36 lei si servicii de proiectare -suma de 2.583.134 lei). Procentul de 10% din valoarea estimata a contractului reprezinta valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute respectiv suma de 8.607.160,64 lei (10 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute). Valoarea estimata totala a contractului este de 86.071.606,36 lei.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV):
45213312-3 – Lucrari de constructii de parcari cu etaje,
79930000-2 – Servicii de proiectare specializata,
98351000-8 – Servicii de gestionare a parcarilor de autovehicule.

Etapele concesiunii: Fiind vorba de Concesiune de lucrari publice, aceasta se va desfasura in trei etape:

Etapa I – elaborarea, avizarea, aprobarea documentatiilor tehnice: Proiect tehnic (PT), caiet de sarcini (CS), Detalii de executare (DE). Termen maxim 6 luni (cca 180 zile calendaristice)

Etapa II – Intocmirea si depunerea documentatiei necesare, inclusiv a studiilor si a avizelor in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Etapa III – executia lucrarilor – incepere, derulare, receptie la terminarea lucrarilor.

Obiectul concesiunii il constituie transmiterea dreptului si obligatiei de finantarea, proiectarea, constructia, remedierea tuturor defectiunilor, operarea de catre Concesionar, pe riscul acestuia, a obiectivului „Parcare subterana in P-ta Avram Iancu din Municipiul Arad” pe o perioada de 49 de ani, deoarece doar pentru aceasta perioada se estimeaza obtinerea unui NPV si a unei rate interne de rentabilitate a proiectului pozitiva, in schimbul unei redevente anuale si asumarea riscurilor economice in totalitate de catre concesionar, in conformitate cu cerintele concedentului, de la receptia la terminarea lucrarilor.

Durata concesiunii exclude durata de proiectare si executie a lucrarilor care  va fi de maxim 26 de luni.

Descrierea constructiva a investitiei

A fost solicitata amenajarea unei parcari subterane  dispusa  pe  doua  nivele  pentru  realizarea   a  circa  500  locuri   de  parcare.

Pentru  a satisface  aceasta cerinta, tehnologia de parcare  propusa este  cea cu parcare la 90°  si sens  unic de circulatie.

Accesul in parcare se va face pe doua fire de circulatie din Bulevardul Revolutiei, adiacent  teatrului, latura  vestica, dupa  intersectia  cu strada  V. Goldis .

Sunt prevazute doua Iesiri din parcare, amplasate  pe latura  estica  a pietei  inspre  Bulevardul Revolutiei si  inspre  strada  N. Balcescu.

Pentru realizarea  unei suprafete pietonale fara intersectii cu circulatia  carosabila  pe intreaga  suprafata  a pietei, se propune  realizarea  unui pasaj subteran carosabil pentru circulatia  auto de tranzit in zona, amplasat pe latura  vestica  a pietei. Accesul in pasaj este propus paralel cu accesul in parcare  in coltul nord vestic al pietei, dupa  intersectia  cu strada V. Goldis  iar iesirea  se  va realiza in coltul sud vestic,  inainte  de  strada  Baritiu .

Un al treilea  acces carosabil  in parcare  este  propus   inainte  de   iesirea  din  pasajul subteran   prin coltul sud vestic al  parcarii .

Accesul carosabil  la  nivelul 2  al parcarii subterane  se  face   printr-o rampa  dispusa   pe latura  vestica   a niveluilui 1 iar iesirea carosabila  de la  nivelul 2  al parcarii subterane  se face  printr-o rampa  situata pe latura  estica  a nivelului 1 de parcare.

Pentru accesul pietonilor  s-au prevazut trei case  de  scari rezistente  la  foc  si perfect  etanse  la  fum, din  care una   va  fi dotata cu ascensoare   pentru a  facilita accesul  persoanelor  cu  handicap  motoriu. In casa  scarii,   situata   in  vecinatatea   acceselor  in  parcare, vor fi  situate la  fiecare nivel al parcarii, grupurile  sanitare.

De asemenea s-au prevazut in interiorul parcajului subteran, scari  de  evacuare   in caz  de  incendiu inchise in case  de  scari, prevazute  cu spatii tampon, ventilate  in   suprapresiune si echipate  cu usi rezistente la foc EI 60-C , prevazute  cu iluminat de  siguranta.

Conform prevederilor din NP 127/2009, deoarece  parcarea  subterana  este  echipata  cu instalatii automate  de  stingere  a incendiului, s-au prevazut pe  fiecare  nivel subteran, doua  compartimente  incendiu cu suprafata inferioara  de  6000 mp, separate  cu pereti despartitori  rezistenti la foc EI 60.

La subsolul 1 se prevad  spatii anexe pentru plasarea  caselor  automate, pentru  controlul  accesului, atat  pietonal  cat   si  auto, precum si   realizarea  unui  spatiu   “courtesy- room”  pentru  public.

Pentru asigurarea utilitatilor  necesare  functionarii  instalatiilor   si dotarilor  aferente  parkingului, s-au prevazut    spatii tehnice amplasate   pe latura  vest  a parcarii la subsol 1 si cu acces  direct  din exterior – pasajul  subteran carosabil.

Iluminatul public va fi refacut in parte, cel vechi urmand sa fie in parte schimbat cu unul nou. In plus, va fi realizat si un iluminat decorativ, din pavaj, iar in piata vor aparea si alte elemente decorative: banci, elemente informationale pentru reclama si afisaj, cismele etc.

Pentru a putea se incepe construirea parcarii subterane din Piata Avram Iancu, ar trebui mutat in alta parte Monumentul Eroilor Neamului.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: Concesionare de lucrari publice privind finantarea, proiectarea,constructia, operarea si întretinerea parcarii subterane P-ta Avram Iancu, Municipiul Arad

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Concesionare de lucrari publice privind finantarea, proiectarea, constructia, operarea si întretinerea parcarii subterane P-ta Avram Iancu, Municipiul Arad 29.09.15
Normalizare tensiune Sieu
Actualizare documentatie INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC ARDUD STR PRINCIPALA / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC LIVADA STR RANDUNELELOR / INJECTIE DE PUTERE IN LOC AMATI, STR PRINCIPALA, IESIRE SPRE SATU MARE / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN LOC DOROLT SPRE PETEA / INJECTIE DE PUTERE IN LOC MARTINESTI SPRE FERMA CUCU / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS STRADA TINERETULUI SI DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS TURULUI SPRE TUR 02.07.15
INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC ARDUD STR PRINCIPALA / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC LIVADA STR RANDUNELELOR / INJECTIE DE PUTERE IN LOC AMATI, STR PRINCIPALA, IESIRE SPRE SATU MARE / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN LOC DOROLT SPRE PETEA / INJECTIE DE PUTERE IN LOC MARTINESTI SPRE FERMA CUCU / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS STRADA TINERETULUI SI DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS TURULUI SPRE TUR 02.07.15
Reabilitare pod P-ta Unirii peste râul Crisul Repede 30.06.15
“ PROIECTAREA SI EXECUTIA INVESTITIEI “MANSARDARE CLADIRE EXISTENTA PENTRU AMENAJAREA DE NOI SPATII CU DESTINATIE MEDICALA IN SIBIU STR. TRANSILVANIEI NR 2-4” 27.07.15
furnizare piese de schimb, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele ANCOM DR CLUJ, iesite din garantie
„Asistenta tehnica si suport pentru aplicatia de management documente PIRS-ePRIM si dezvoltarea aplicatiei prin implementarea modulului de „Evidenta cereri Lg.10/2001” si „Servicii pentru întretinerea si asistenta tehnica a aplicatiei de registratura si aplicatiei de stare civila”
Contract de executie lucrari pentru „Proiect tehnic, Reabilitare si modernizare la Centrul de Plasament nr. 4 Tâncabesti”
EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP „A”, SECTIA PNEUMOLOGIE MODERNIZARE SECTII SJUZ

Municipiul Sfantu Gheorghe va economisi regio-adrjumatate de milion de euro anual, in urma unei investitii de 12.863.040 lei, intr-un parc fotovoltaic. Procedurile pentru realizarea acestui proiect au durat mai mult de cinci ani, dar in urma cu cateva zile contractul a fost atribuit prin licitatie publica.

 

Parcul fotovoltaic, ce va fi construit pe un teren de 6,2 hectare apartinand Primariei (la granita dintre municipiul Sfantu Gheorghe si localitatea Valcele), va asigura aproape 85% din energia necesara pentru iluminatul public si alimentarea cu energie electrica a institutiilor publice aflate în subordinea Consiliului local.

Contract incheiat are nr.: 32789 Denumirea: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica, Data atribuirii: contractului 09.06.2015. Anuntul de participare la licitatie fiind publicat in SEAP sub numele: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si alimentarea unor institutii în Municipiul Sfântu Gheorghe.

Licitatia pentru efectuarea lucrarilor a fost castigata de o firma din judetul Prahova: GENERAL MEEL ELECTIC S.R.L. , oferta fiind selectata din cele 10 admise. Investitia se va cifra la 15 milioane de lei, contributia municipiului Sfantu Gheorghe fiind de 580.000 de lei. Detalii gasiti in anuntul de atribuire, publicat in data de 12.06.2015, aici: Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si alimentarea unor institutii în Municipiul Sfântu Gheorghe

Estimarea initiala a valorii contractului a avut valoarea: 25,936,952.00 RON Fara TVA, iar valoarea totala finala a contractului avand valoarea de: 12,863,040.19 RON Fara TVA

Obiectul contractului consta in executia de lucrari parc fotovoltaic, inclusiv furnizare si montare echipamente si utilaje cu montaj, utilaje si echipamente de transport, si dotari, efectuarea tuturor testelor legate de punerea în functiune si obtinerea autorizatiilor de functionare.

Pentru executarea lucrarii se vor lua in considerare aspectele/cheltuielile prezentate in Caietul de Sarcini si in Proiectul Tehnic – fise tehnice si liste utilaje.

Cheltuielile diverse si neprevazute sunt de 51.787 lei, respectiv 0,20195599 %, care se adauga la valoarea estimata efectiva de 25.885.165 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute se calculeaza conform HG 28/2008. Cheltuielile aferente organizarii santier sunt 64.450 lei.

Clasificare CPV:
45251100-2 – Lucrari de constructii de centrale electrice,
09331200-0 – Module solare fotovoltaice,
45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenului.

Vezi si licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
”Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si alimentarea unor institutii în Municipiul Sfântu Gheorghe” cod SMIS 21660
„Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public si alimentarea unor institutii în Municipiul Sfântu Gheorghe” cod SMIS 21660.
Amenajarea spatiilor pietonale, în centrul istoric al Mun. Sf. Gheorghe
Modernizare strada Vanatorilor intre strada Ghioceilor si strada Stadionului
Realizarea parcului fotovoltaic Mischii complet functional prin livrarea de utilaje, echipamente tehnologice si functionale, dotari necesare functionarii parcului, realizarea probelor tehnologice si punerea in functiune a parcului fotovoltaic, cuprinzand inclusiv activitatile de proiectare si executare lucrari, necesare implementarii proiectului „Parc energetic fotovoltaic Mischii”
CL 2 “Statie de epurare si statie de pompare de transfer ape uzate pentru municipiul Beius” 06.07.15
Reabilitare pod P-ta Unirii peste râul Crisul Repede 30.06.15
Infiintare camping localitatea Murighiol.
Centrala termica si retele în cazarma 541 Bucuresti
Proiectare si Executie de Lucrari aferente Obiectivului de Investitii Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal,bd. Stirbei Voda nr.34, municipiul Craiova Judetul Dolj

 

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Potrivit Institutul National de Statistica, www.insse.ro, in pofida factorului sezonier, activitatea pietei de constructii se situeaza peste asteptari in anul in curs, daca volumul lucrarilor de constructii a crescut in primul trimestru cu 14,8%, in primele patru luni cresterea fiine de 12,2% comparativ cu anul trecut.

Față de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcții a crescut atât ca serie brută, cât
şi ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 10,3%, respectiv cu 10,8%.

În perioada 1.01.‐ 30.0.4.2015, volumul lucrărilor de construcții a crescut față de perioada 1.01 ‐ 30.04.2014, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 12,2%, respectiv cu 11,9%

Evolutie lucrari constructii ian 2010 - apr 2015

Perioada 1.I‐30.IV.2015 comparativ cu perioada 1.I‐30.IV.2014

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, ca serie brută, cu 12,2%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri la lucrările de reparații capitale cu 19,3 %, la lucrările de întreținere şi reparații curente cu 14,8% şi la lucrările de construcții noi cu 10,0%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut astfel: clădirile rezidențiale cu 38,4%, construcțiile inginereşti cu 9,7% şi clădirile nerezidențiale cu 6,0%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 11,9%.

Pe elemente de structură  s‐au înregistrat creşteri astfel: lucrările de reparații capitale cu 19,7%, lucrările de construcții noi cu 11,8% şi la lucrările de întreținere şi reparații curente cu 11,7%. Pe obiecte de construcții, volumul
lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale şi la clădirile nerezidențiale cu 39,5%, respectiv cu 11,0%. Construcțiile inginereşti au scăzut cu 0,5%.

O foarte buna oportunitate in vederea obtinerii de contracte in domeniul constructiilor, sunt si licitatiile publice, fie ca este vorba de autoritati contractante publice sau private. Pentru a fi primul care afla de urmatoarele cereri de oferta Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi licitatii asemanatoare

Licitatii din domeniul constructiilor, constructii de cladiri, reparatii si renovari cladiri, instalatii electrice, instalatii termice, instalatii sanitare, constructii de drumuri, reparatii de drumuri, etc

32.666 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 3267)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Anulata – „Procurare si montaj utilaj tehnologic la Statia de epurare a orasului Baile Tusnad” 22.05.2015 08.06.2015 Harghita
Anulata – Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social “Subprogramul Unitati sanitare din mediul urban” – Modernizare Sectie de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea 20.05.2015 11.06.2015 Tulcea, Bucureşti
Anulata – MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI VICINAL COMUNA SACENI 25.05.2015 12.06.2015 Teleorman
Anulata – “Executia lucrarilor pentru Alimentare cu apa Zlagna comuna Turnu Ruieni ,jud.Caras Severin 26.05.2015 08.06.2015 Caraş-Severin
Lucrari de reparatii curente si eficientizare sistem de incalzire 11.06.2015 12.06.2015 Bucureşti
Anulata – Executie Pod din beton armat peste Râul Dorna, l=24m, în comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava 27.05.2015 09.06.2015 Suceava
Anulata – “ Spitalul Orasenesc Campeni – Reparatii capitale – reabilitare functionala , judetul Albaapos;apos;. 28.05.2015 10.06.2015 Alba
Anunt izolare conducte chiller si reparatie acoperis 09.06.2015 12.06.2015 Argeş
RO-Suceava: Lucrări de întreţinere a drumurilor 10.06.2015 11.06.2015 Suceava
RO-Iasi: Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi, şosele, drumuri şi trotuare 10.06.2015 12.06.2015 Iaşi
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !